Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.KKK: K24Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3136
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 05 Mar 2021 21:42:19 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-05 22:42:22.440707 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-05 22:42:22.440794 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-05 22:42:22.440825 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197451" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-05 22:42:22.440846 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-05 22:42:22.440855 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-05 22:42:22.440865 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-05 22:42:22.440878 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-05 22:42:22.440887 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-05 22:42:22.440891 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-05 22:42:22.440899 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-05 22:42:22.440914 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-05 22:42:22.440925 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-05 22:42:22.440932 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-05 22:42:22.440950 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-05 22:42:22.440954 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-05 22:42:22.440958 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-05 22:42:22.440973 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-05 22:42:22.441145 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-05 22:42:22.441157 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-05 22:42:22.441163 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-05 22:42:22.441169 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-05 22:42:22.441181 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-05 22:42:22.441189 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-05 22:42:22.469997 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-05 22:42:22.470048 soap_transport_http: socket connected 2021-03-05 22:42:22.470062 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-05 22:42:22.470070 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-05 22:42:22.470075 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-05 22:42:22.470079 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-05 22:42:22.470084 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-05 22:42:22.470122 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-05 22:42:22.651835 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-05 22:42:22.651879 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-05 22:42:22.651894 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-05 22:42:22.651905 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-05 22:42:22.651915 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-05 22:42:22.651925 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-05 22:42:22.651936 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-05 22:42:22.651947 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-05 22:42:22.651956 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-05 22:42:22.651965 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Mar 2021 21:42:19 GMT 2021-03-05 22:42:22.651975 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-05 22:42:22.651985 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-05 22:42:22.651995 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-05 22:42:22.652087 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-05 22:42:22.652135 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-05 22:42:22.652168 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-05 22:42:22.658912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.658953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.659088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.659129 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.659155 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 22:42:22.659181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.659202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 22:42:22.666514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.666563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 22:42:22.673788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.673959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.674004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.674025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.674050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.674068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.674092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.674110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.674143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680773 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-05 22:42:22.680914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.680969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681116 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 22:42:22.681142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 22:42:22.681231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681289 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-03-05 22:42:22.681335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.681639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.687495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.687525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.687564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.687586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.687634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.687701 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 22:42:22.687725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.687790 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 22:42:22.687837 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-05 22:42:22.687903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.687926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 22:42:22.687978 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2021-03-05 22:42:22.687997 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-05 22:42:22.688005 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-05 22:42:22.688167 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-05 22:42:22.688223 soap_transport_http: closed socket 2021-03-05 22:42:22.688243 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-05 22:42:22.688254 soap_transport_http: end of send() 2021-03-05 22:42:22.688283 wsdl: got WSDL URL 2021-03-05 22:42:22.688292 wsdl: Parse WSDL 2021-03-05 22:42:22.688939 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-05 22:42:22.688960 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-05 22:42:22.689035 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689048 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-05 22:42:22.689079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689129 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.689143 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689164 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-05 22:42:22.689201 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.689213 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689230 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-05 22:42:22.689261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.689323 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.689349 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689361 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.689385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689437 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.689449 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-05 22:42:22.689499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.689545 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-05 22:42:22.689579 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689589 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-05 22:42:22.689612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689654 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.689666 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689682 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-05 22:42:22.689713 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.689724 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689739 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-05 22:42:22.689777 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.689788 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689803 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-05 22:42:22.689826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.689886 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.689919 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689929 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-05 22:42:22.689952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.689994 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.690005 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-05 22:42:22.690044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.690087 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-05 22:42:22.690111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690121 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-05 22:42:22.690145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690186 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.690197 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690213 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-05 22:42:22.690242 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.690253 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690269 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-05 22:42:22.690297 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.690308 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690324 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-05 22:42:22.690354 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.690365 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690383 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 22:42:22.690408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.690476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.690510 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.690547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690601 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690612 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690688 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.690725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.690757 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690777 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 22:42:22.690805 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-05 22:42:22.690829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 22:42:22.690876 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-05 22:42:22.690911 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690923 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-05 22:42:22.690949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.690996 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.691008 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691026 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-05 22:42:22.691051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.691099 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.691125 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691135 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.691160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691214 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691287 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.691323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.691351 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691370 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 22:42:22.691394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-05 22:42:22.691415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 22:42:22.691460 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-05 22:42:22.691489 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-05 22:42:22.691525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691576 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.691588 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691605 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-05 22:42:22.691634 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.691645 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691661 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-05 22:42:22.691691 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.691702 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691718 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-05 22:42:22.691748 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.691759 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691780 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 22:42:22.691811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.691878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.691903 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691914 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.691939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.691983 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.692003 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-05 22:42:22.692047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.692094 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-05 22:42:22.692120 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692131 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-05 22:42:22.692156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692203 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.692216 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692234 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-05 22:42:22.692257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.692305 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.692331 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692341 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.692365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692414 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.692433 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692451 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-05 22:42:22.692476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.692528 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-05 22:42:22.692561 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692571 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-05 22:42:22.692596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.692650 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 22:42:22.692690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.692734 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.692759 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692769 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.692793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692835 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.692846 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692863 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-05 22:42:22.692886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.692928 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-05 22:42:22.692953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.692962 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-05 22:42:22.692984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693026 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.693038 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693054 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-05 22:42:22.693084 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.693095 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693111 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 22:42:22.693134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.693184 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-05 22:42:22.693209 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693219 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.693241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693292 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.693302 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693319 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-05 22:42:22.693341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.693385 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-05 22:42:22.693409 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693419 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-05 22:42:22.693444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693487 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.693499 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693515 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-05 22:42:22.693545 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.693563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693580 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 22:42:22.693604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.693657 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-05 22:42:22.693684 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693695 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.693720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693766 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.693778 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693795 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-05 22:42:22.693820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.693865 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-05 22:42:22.693892 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693909 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-05 22:42:22.693934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.693977 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.693988 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 22:42:22.694033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.694078 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-05 22:42:22.694105 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694115 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.694139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694184 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.694196 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694213 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-05 22:42:22.694237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.694283 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-05 22:42:22.694311 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694323 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-05 22:42:22.694347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.694406 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694424 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 22:42:22.694448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.694494 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.694518 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694529 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.694562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694608 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.694620 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694637 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-05 22:42:22.694660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.694704 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-05 22:42:22.694728 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694739 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-05 22:42:22.694762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694805 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.694816 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694832 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-05 22:42:22.694855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.694899 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.694925 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.694936 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.694959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695002 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.695013 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695030 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-05 22:42:22.695052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.695096 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-05 22:42:22.695122 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695133 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-05 22:42:22.695158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695202 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.695213 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695231 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-05 22:42:22.695257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.695303 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.695330 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695347 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.695371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695415 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.695428 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695446 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-05 22:42:22.695479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.695525 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-05 22:42:22.695559 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695570 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-05 22:42:22.695596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695639 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.695651 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695669 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-05 22:42:22.695702 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.695713 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695731 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-05 22:42:22.695756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.695810 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.695836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695846 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.695870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695912 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.695923 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695939 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-05 22:42:22.695963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.695989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.696009 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-05 22:42:22.696036 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696046 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-05 22:42:22.696072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696117 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.696129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 22:42:22.696171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.696217 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.696242 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696252 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.696276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696319 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.696330 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696347 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-05 22:42:22.696370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.696415 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 22:42:22.696440 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696451 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-05 22:42:22.696475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696518 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-05 22:42:22.696530 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696546 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-05 22:42:22.696578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.696622 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.696646 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696656 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.696680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696720 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696731 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696795 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.696829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.696859 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696877 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 22:42:22.696894 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-05 22:42:22.696915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 22:42:22.696958 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-05 22:42:22.696982 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.696992 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-05 22:42:22.697016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697057 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-05 22:42:22.697069 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697085 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-05 22:42:22.697117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.697161 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.697188 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697208 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.697234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697276 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697288 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697355 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.697391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.697422 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697441 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 22:42:22.697461 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-05 22:42:22.697484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 22:42:22.697527 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-05 22:42:22.697560 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697572 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-05 22:42:22.697598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697643 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-05 22:42:22.697655 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697673 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-05 22:42:22.697698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.697743 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.697770 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697793 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.697818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697872 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697884 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.697951 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.697986 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.698014 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698033 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 22:42:22.698052 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-05 22:42:22.698075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 22:42:22.698122 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-05 22:42:22.698147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698157 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-05 22:42:22.698181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.698235 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-05 22:42:22.698282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.698294 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-05 22:42:22.698340 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.698350 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698366 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-05 22:42:22.698396 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.698406 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698422 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-05 22:42:22.698453 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.698464 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698480 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-05 22:42:22.698509 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.698521 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698536 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-05 22:42:22.698573 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.698584 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698600 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 22:42:22.698624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.698714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.698740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698750 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.698785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698825 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.698836 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-05 22:42:22.698887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.698931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-05 22:42:22.698955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.698965 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-05 22:42:22.698988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699029 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.699040 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699057 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-05 22:42:22.699086 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.699096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699119 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 22:42:22.699149 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.699159 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699175 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-05 22:42:22.699197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.699254 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.699278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699288 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.699310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699351 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.699361 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-05 22:42:22.699401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.699445 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-05 22:42:22.699470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699480 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-05 22:42:22.699504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.699572 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699591 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 22:42:22.699615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.699661 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.699688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699699 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.699724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699769 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.699793 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699810 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-05 22:42:22.699835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.699880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 22:42:22.699905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699928 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-05 22:42:22.699952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.699997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.700010 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 22:42:22.700060 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.700072 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700089 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-05 22:42:22.700120 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.700132 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700149 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-05 22:42:22.700180 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.700192 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700209 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-05 22:42:22.700241 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.700252 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700270 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-05 22:42:22.700293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.700368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.700395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700406 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.700432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700479 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.700491 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-05 22:42:22.700530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.700583 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-05 22:42:22.700610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700621 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-05 22:42:22.700646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700690 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.700702 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700719 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-05 22:42:22.700761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.700772 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700787 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 22:42:22.700815 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.700825 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700841 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-05 22:42:22.700863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.700918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.700942 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.700952 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.700988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701030 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.701041 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-05 22:42:22.701081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.701125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 22:42:22.701150 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701160 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.701183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701224 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.701236 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701252 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-05 22:42:22.701283 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.701294 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701310 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-05 22:42:22.701339 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.701350 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701366 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-05 22:42:22.701397 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.701408 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701424 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-05 22:42:22.701455 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.701467 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701484 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-05 22:42:22.701508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.701593 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.701618 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701628 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.701651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701695 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.701707 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701726 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-05 22:42:22.701762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.701789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.701807 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.701831 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.701880 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.701892 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.701910 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.701933 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.701975 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.702001 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702049 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.702062 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 22:42:22.702112 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.702124 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702142 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-05 22:42:22.702174 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.702186 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702204 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-05 22:42:22.702236 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.702248 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702266 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-05 22:42:22.702296 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.702306 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702322 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-05 22:42:22.702352 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-05 22:42:22.702364 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702382 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-05 22:42:22.702414 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.702425 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702442 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.702473 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.702484 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702500 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 22:42:22.702535 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.702547 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702573 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-05 22:42:22.702618 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.702630 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702647 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-05 22:42:22.702678 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.702689 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702707 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-05 22:42:22.702730 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.702841 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.702874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.702885 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.702913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.702956 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.702968 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.702985 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-05 22:42:22.703014 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.703025 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.703041 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-05 22:42:22.703071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.703081 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.703098 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-05 22:42:22.703127 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.703139 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.703155 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-05 22:42:22.703178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.703226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.703244 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.703280 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.703304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.703347 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703358 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.703375 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-05 22:42:22.703398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.703426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.703446 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.703472 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703520 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703532 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703557 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703584 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.703651 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703696 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.703709 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703726 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-05 22:42:22.703756 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.703767 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703783 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-05 22:42:22.703813 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.703825 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703842 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-05 22:42:22.703872 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.703883 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703911 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-05 22:42:22.703940 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.703951 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.703968 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-05 22:42:22.703998 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.704009 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.704026 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-05 22:42:22.704055 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.704066 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.704082 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 22:42:22.704111 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.704122 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.704138 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-05 22:42:22.704167 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.704178 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.704195 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-05 22:42:22.704224 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.704235 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.704251 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-05 22:42:22.704281 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.704291 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.704307 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-05 22:42:22.704330 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.704429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.704463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.704474 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.704501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.704555 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.704568 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.704588 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-05 22:42:22.704633 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.704644 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.704661 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 22:42:22.704691 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.704702 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.704731 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-05 22:42:22.704763 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 22:42:22.704775 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.704792 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.704815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.704863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.704882 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.704907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.704917 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.704941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.704983 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.704995 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.705012 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-05 22:42:22.705035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.705062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.705080 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.705103 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705149 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705160 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705176 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.705251 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705295 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.705306 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705323 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-05 22:42:22.705362 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.705372 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705387 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-05 22:42:22.705415 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.705425 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705441 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-05 22:42:22.705483 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.705493 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705510 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-05 22:42:22.705538 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.705555 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705572 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-05 22:42:22.705601 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.705612 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705628 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-05 22:42:22.705657 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.705668 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705687 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 22:42:22.705719 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.705730 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705746 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-05 22:42:22.705776 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.705787 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705803 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-05 22:42:22.705832 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.705842 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705858 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-05 22:42:22.705887 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.705897 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705914 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-05 22:42:22.705942 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.705953 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.705969 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-05 22:42:22.705991 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.706095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.706122 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706169 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706181 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706197 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706220 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.706271 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706315 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.706327 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706343 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-05 22:42:22.706371 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.706382 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706398 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-05 22:42:22.706427 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.706438 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706455 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-05 22:42:22.706494 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.706505 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706520 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-05 22:42:22.706553 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.706564 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706579 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-05 22:42:22.706607 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.706617 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706632 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-05 22:42:22.706672 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.706683 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706698 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-05 22:42:22.706726 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.706737 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706752 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-05 22:42:22.706782 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.706793 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706809 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-05 22:42:22.706837 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.706847 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706863 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-05 22:42:22.706892 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.706902 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706918 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-05 22:42:22.706946 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.706956 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.706972 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-05 22:42:22.707002 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.707012 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.707027 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 22:42:22.707055 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.707066 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.707082 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-05 22:42:22.707104 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.707225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.707256 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707266 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-05 22:42:22.707290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707331 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.707342 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707358 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-05 22:42:22.707380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.707423 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.707448 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707459 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.707483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707523 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.707535 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707557 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-05 22:42:22.707582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.707626 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-05 22:42:22.707650 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707660 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-05 22:42:22.707684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.707735 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707751 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 22:42:22.707780 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.707791 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707807 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-05 22:42:22.707838 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.707850 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707869 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-05 22:42:22.707901 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 22:42:22.707913 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.707931 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-05 22:42:22.707958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.708005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.708027 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-05 22:42:22.708054 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.708065 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.708093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.708141 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 22:42:22.708153 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.708172 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-05 22:42:22.708197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.708226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.708247 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-05 22:42:22.708271 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 22:42:22.708320 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708332 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 22:42:22.708351 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 22:42:22.708404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.708429 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708486 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.708498 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708516 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-05 22:42:22.708555 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.708568 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708586 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-05 22:42:22.708620 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.708631 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708648 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-05 22:42:22.708680 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-05 22:42:22.708691 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708708 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-05 22:42:22.708741 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.708753 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708770 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-05 22:42:22.708803 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.708815 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708833 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-05 22:42:22.708866 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.708878 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708895 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-05 22:42:22.708928 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.708940 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.708957 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-05 22:42:22.708988 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.709000 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.709018 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-05 22:42:22.709050 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.709061 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.709085 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 22:42:22.709109 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-05 22:42:22.709204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.709244 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.709256 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-05 22:42:22.709283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.709335 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.709347 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.709365 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 22:42:22.709390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.709418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.709437 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.709464 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.709475 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.709500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.709545 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-05 22:42:22.709564 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.709583 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-05 22:42:22.709609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.709636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.709656 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-05 22:42:22.709680 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-05 22:42:22.709727 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 22:42:22.709739 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-05 22:42:22.709756 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-05 22:42:22.709786 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-05 22:42:22.709796 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-05 22:42:22.709812 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-05 22:42:22.709842 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 22:42:22.709852 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-05 22:42:22.709874 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-05 22:42:22.709897 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-05 22:42:22.709936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.709967 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.709977 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.710002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.710044 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.710055 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.710072 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 22:42:22.710102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.710112 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.710128 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-05 22:42:22.710156 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.710166 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.710182 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-05 22:42:22.710205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.710243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.710264 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710290 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.710300 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.710332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.710378 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710389 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.710406 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-05 22:42:22.710429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.710458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.710476 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.710499 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710544 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710562 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710580 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710603 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.710656 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710698 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.710710 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710727 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-05 22:42:22.710756 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.710767 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710790 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-05 22:42:22.710820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.710831 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710848 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-05 22:42:22.710878 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.710888 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710904 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-05 22:42:22.710934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.710945 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.710962 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-05 22:42:22.710993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.711004 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.711022 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-05 22:42:22.711054 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.711066 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.711084 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-05 22:42:22.711115 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.711126 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.711143 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-05 22:42:22.711174 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.711186 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.711205 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-05 22:42:22.711231 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.711319 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.711352 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711363 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-05 22:42:22.711396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711443 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.711456 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711475 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-05 22:42:22.711509 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.711521 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711539 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-05 22:42:22.711579 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.711591 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711608 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-05 22:42:22.711638 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.711649 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711665 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-05 22:42:22.711698 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.711709 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711733 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-05 22:42:22.711757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.711832 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.711858 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711869 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.711892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711933 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711943 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.711966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712006 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.712042 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.712075 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712096 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 22:42:22.712116 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-05 22:42:22.712139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 22:42:22.712185 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-05 22:42:22.712212 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712223 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-05 22:42:22.712255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712302 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.712314 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712330 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-05 22:42:22.712354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.712399 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.712424 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712435 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.712459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712502 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-05 22:42:22.712514 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712530 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-05 22:42:22.712561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.712609 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-05 22:42:22.712637 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712648 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-05 22:42:22.712682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712728 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.712742 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712760 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-05 22:42:22.712792 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.712805 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712822 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-05 22:42:22.712853 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.712864 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712880 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-05 22:42:22.712903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.712946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.712965 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.712990 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713000 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.713023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713066 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.713078 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713095 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-05 22:42:22.713118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.713162 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-05 22:42:22.713186 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713196 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-05 22:42:22.713225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.713281 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713298 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 22:42:22.713321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.713365 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.713390 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713400 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.713422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713465 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.713477 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713493 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-05 22:42:22.713516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.713542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.713570 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-05 22:42:22.713596 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.713646 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.713658 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.713682 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.713708 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.713739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.713766 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.713813 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.713826 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.713844 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-05 22:42:22.713876 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.713888 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.713905 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-05 22:42:22.713938 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.713949 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.713967 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-05 22:42:22.713997 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.714009 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714026 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-05 22:42:22.714059 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.714071 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714088 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-05 22:42:22.714118 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-05 22:42:22.714129 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714144 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-05 22:42:22.714173 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-05 22:42:22.714184 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714201 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-05 22:42:22.714230 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-05 22:42:22.714241 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714257 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-05 22:42:22.714287 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 22:42:22.714298 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714321 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-05 22:42:22.714351 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.714361 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714379 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-05 22:42:22.714412 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.714423 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714440 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-05 22:42:22.714472 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.714484 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714502 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-05 22:42:22.714534 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.714547 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714573 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-05 22:42:22.714598 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.714715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.714750 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.714761 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-05 22:42:22.714799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.714844 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.714856 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.714872 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.714902 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.714913 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.714929 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.714959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.714994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.715012 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.715037 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.715046 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.715074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.715117 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715128 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.715144 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-05 22:42:22.715166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.715193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.715213 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-05 22:42:22.715238 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715289 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715302 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715319 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715343 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.715398 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715444 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.715457 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715484 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-05 22:42:22.715546 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.715561 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715577 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-05 22:42:22.715601 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.715609 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715626 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-05 22:42:22.715646 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-05 22:42:22.715653 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715662 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-05 22:42:22.715680 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.715687 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715696 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-05 22:42:22.715713 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-05 22:42:22.715720 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715730 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-05 22:42:22.715747 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.715754 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715763 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 22:42:22.715777 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-05 22:42:22.715820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.715838 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.715845 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-05 22:42:22.715867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.715895 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.715902 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.715912 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.715929 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.715936 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.715946 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.715959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.715979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.715990 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.716005 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716011 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-05 22:42:22.716024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716050 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.716056 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716066 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-05 22:42:22.716080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.716106 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-05 22:42:22.716126 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716132 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-05 22:42:22.716150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716176 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.716183 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716193 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.716211 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.716218 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716227 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.716241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.716271 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.716286 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716292 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.716306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716331 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 22:42:22.716338 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716348 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-05 22:42:22.716361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.716387 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-05 22:42:22.716401 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716407 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.716426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716451 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.716458 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716468 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-05 22:42:22.716493 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.716500 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716511 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-05 22:42:22.716524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.716554 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.716569 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716575 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.716589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716614 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.716621 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716631 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-05 22:42:22.716644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.716660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.716670 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.716711 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.716740 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.716748 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.716947 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.716962 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.716980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.716994 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.717020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.717027 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.717037 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 22:42:22.717055 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-05 22:42:22.717061 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.717071 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-05 22:42:22.717086 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.717106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.717120 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-05 22:42:22.717146 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-05 22:42:22.717153 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-05 22:42:22.717163 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-05 22:42:22.717176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-05 22:42:22.717192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.717206 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-05 22:42:22.717236 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.717243 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-05 22:42:22.717253 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-05 22:42:22.717270 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.717277 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-05 22:42:22.717286 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-05 22:42:22.717299 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-05 22:42:22.717318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.717334 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717340 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-05 22:42:22.717354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717379 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.717386 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717396 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-05 22:42:22.717410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.717435 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.717450 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717456 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.717470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717500 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.717508 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717522 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-05 22:42:22.717536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.717562 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-05 22:42:22.717577 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717584 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.717597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717621 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.717628 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717638 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-05 22:42:22.717655 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.717662 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717671 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-05 22:42:22.717689 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.717695 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717704 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-05 22:42:22.717722 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.717728 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717738 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-05 22:42:22.717751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.717789 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.717804 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717810 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.717828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717853 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.717860 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717870 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-05 22:42:22.717884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.717899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.717909 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.717923 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.717949 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.717956 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.717965 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.717978 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.717995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.718009 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.718034 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.718040 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.718054 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 22:42:22.718072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.718078 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.718088 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 22:42:22.718105 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.718111 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.718121 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-05 22:42:22.718138 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.718144 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.718154 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-05 22:42:22.718171 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.718177 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.718186 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 22:42:22.718203 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.718210 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.718219 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-05 22:42:22.718236 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-05 22:42:22.718243 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.718252 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-05 22:42:22.718265 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.718304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.718321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718327 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-05 22:42:22.718345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718370 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.718377 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718387 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-05 22:42:22.718405 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.718411 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718425 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-05 22:42:22.718443 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.718450 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718459 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-05 22:42:22.718476 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.718483 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718498 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-05 22:42:22.718516 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.718523 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718532 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-05 22:42:22.718550 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.718556 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718566 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-05 22:42:22.718583 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.718589 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718598 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-05 22:42:22.718615 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.718621 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718630 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-05 22:42:22.718644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.718697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.718712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718718 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-05 22:42:22.718737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718763 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 22:42:22.718770 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-05 22:42:22.718793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.718819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-05 22:42:22.718836 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 22:42:22.718842 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-05 22:42:22.718856 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-05 22:42:22.718872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718878 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-05 22:42:22.718891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.718934 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 22:42:22.718951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.718962 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 22:42:22.718973 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-05 22:42:22.718990 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.718996 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-05 22:42:22.719006 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-05 22:42:22.719022 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 22:42:22.719028 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-05 22:42:22.719037 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-05 22:42:22.719054 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.719060 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.719070 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.719087 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.719093 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.719103 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.719120 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.719126 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.719135 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.719152 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.719158 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-05 22:42:22.719167 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.719184 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 22:42:22.719190 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-05 22:42:22.719205 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 22:42:22.719223 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-05 22:42:22.719229 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-05 22:42:22.719239 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-05 22:42:22.719255 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.719261 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.719271 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.719287 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-05 22:42:22.719294 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-05 22:42:22.719303 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-05 22:42:22.719320 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.719326 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-05 22:42:22.719335 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.719352 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.719358 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-05 22:42:22.719368 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.719384 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 22:42:22.719390 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-05 22:42:22.719399 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-05 22:42:22.719416 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.719422 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.719432 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.719448 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.719454 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-05 22:42:22.719465 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.719480 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-05 22:42:22.719520 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.719550 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-05 22:42:22.719577 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.719604 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-05 22:42:22.719635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.719662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-05 22:42:22.719689 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.719715 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-05 22:42:22.719743 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.719769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-05 22:42:22.719795 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.719821 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-05 22:42:22.719847 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.719873 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-05 22:42:22.719899 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-05 22:42:22.719926 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-05 22:42:22.719952 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-05 22:42:22.719978 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-05 22:42:22.720004 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-05 22:42:22.720030 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-05 22:42:22.720056 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.720082 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-05 22:42:22.720117 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.720143 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-05 22:42:22.720169 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.720195 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-05 22:42:22.720221 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.720247 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-05 22:42:22.720274 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.720301 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 22:42:22.720327 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.720354 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-05 22:42:22.720385 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.720412 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-05 22:42:22.720439 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.720465 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-05 22:42:22.720496 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.720523 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-05 22:42:22.720549 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.720575 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-05 22:42:22.720601 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.720628 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 22:42:22.720654 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.720682 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-05 22:42:22.720708 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.720735 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 22:42:22.720760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.720786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.720812 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.720838 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.720864 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.720891 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.720917 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.720943 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-05 22:42:22.720969 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-05 22:42:22.720995 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-05 22:42:22.721021 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.721047 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-05 22:42:22.721073 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.721103 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.721130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.721156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-05 22:42:22.721182 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.721210 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-05 22:42:22.721237 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.721264 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-05 22:42:22.721290 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.721316 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-05 22:42:22.721341 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.721367 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-05 22:42:22.721393 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.721419 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-05 22:42:22.721445 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.721471 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-05 22:42:22.721503 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.721530 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.721557 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.721583 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-05 22:42:22.721609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.721635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-05 22:42:22.721661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.721687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-05 22:42:22.721714 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.721732 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.721757 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 22:42:22.721783 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.721805 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.721823 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.721849 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 22:42:22.721875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.721892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.721908 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.721925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.721950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.721976 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722002 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.722028 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722044 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 22:42:22.722130 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722155 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.722181 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722207 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.722233 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722249 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722274 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.722300 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722317 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722342 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.722368 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722394 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.722419 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722445 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 22:42:22.722471 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722502 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.722533 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722560 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.722586 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722603 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722628 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 22:42:22.722655 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722681 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.722707 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722733 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.722758 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722784 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.722810 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722835 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.722861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722910 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722944 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.722986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.723012 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723029 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723045 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723071 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.723097 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723123 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.723149 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723165 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723186 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723203 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723219 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723245 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.723271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723288 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.723358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.723475 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723498 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723515 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723532 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723557 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.723584 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723600 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723617 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723634 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723659 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.723685 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723711 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.723737 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723754 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723771 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723792 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723818 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 22:42:22.723844 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723870 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-05 22:42:22.723896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723913 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723929 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723955 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.723981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.723998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.724098 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724124 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-05 22:42:22.724150 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724166 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724183 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724208 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.724233 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724259 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.724284 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724301 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724327 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.724352 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724369 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724394 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.724420 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724442 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724469 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-05 22:42:22.724505 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724523 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724549 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.724575 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724600 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.724626 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724643 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724659 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724675 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724701 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.724727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-05 22:42:22.724893 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724909 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724935 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 22:42:22.724960 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724977 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.724993 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725019 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 22:42:22.725045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725065 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725098 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.725151 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725177 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.725203 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725277 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 22:42:22.725303 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725328 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.725354 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725379 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.725405 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725422 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725447 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.725473 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725495 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725522 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.725548 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725574 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.725600 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725625 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 22:42:22.725651 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725677 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.725702 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725728 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.725756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725777 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725804 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 22:42:22.725829 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725855 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.725881 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725907 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.725933 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.725959 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.725984 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726010 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.726036 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726053 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726134 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.726185 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726202 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726218 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726243 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.726269 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726295 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.726321 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726338 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726355 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726372 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726388 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726418 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.726446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726463 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726480 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726512 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.726538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 22:42:22.726674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726690 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726707 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726723 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726748 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.726774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726791 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726807 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726824 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726849 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.726875 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726901 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 22:42:22.726927 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726943 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726960 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.726976 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727001 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 22:42:22.727027 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727279 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-05 22:42:22.727306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727323 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727340 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727366 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.727392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 22:42:22.727516 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727542 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-05 22:42:22.727568 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727585 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727601 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727626 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 22:42:22.727652 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727677 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 22:42:22.727702 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727719 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727745 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.727771 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727788 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727814 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 22:42:22.727840 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727857 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727887 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-05 22:42:22.727914 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727934 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.727960 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 22:42:22.727986 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728012 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 22:42:22.728038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728055 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728071 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728088 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728114 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.728139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 22:42:22.728280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-05 22:42:22.728305 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.728360 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.728409 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.728458 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.728520 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.728585 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.728636 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.728684 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-05 22:42:22.728732 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-05 22:42:22.728779 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-05 22:42:22.728826 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.728872 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.728919 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.728965 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.729011 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.729081 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.729129 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.729460 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.729514 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.729562 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.729609 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.729657 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.729703 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.729750 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.729812 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.729889 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.729942 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.729988 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-05 22:42:22.730034 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.730080 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.730126 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.730174 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.730221 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.730288 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.730340 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.730387 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.730433 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.730479 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.730536 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.730583 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.730631 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.730686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.730751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.730799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.730846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.730893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.730941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.730987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.731034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-05 22:42:22.731082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-05 22:42:22.731130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-05 22:42:22.731191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.731242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.731290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.731336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.731382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.731430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.731495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.731544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.731590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.731654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.731703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.731751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.731797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.731845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.731893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.731949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.732001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.732047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-05 22:42:22.732108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.732161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.732208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.732256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.732304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.732352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.732403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.732449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.732501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.732561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.732613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.732660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.732708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.732763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.732810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.732857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.732904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.732951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.733014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.733064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.733112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-05 22:42:22.733159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-05 22:42:22.733207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-05 22:42:22.733254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.733300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.733346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.733393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.733452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.733505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.733558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.733606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.733652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.733703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.733752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.733799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.733845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.733909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.733958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.734014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.734066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.734112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-05 22:42:22.734158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.734203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.734250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.734297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.734349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.734415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.734467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.734519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.734565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.734611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.734660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.734706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.734754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.734808 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-05 22:42:22.734835 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.734900 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.734956 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.735010 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.735064 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.735118 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.735172 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.735231 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-05 22:42:22.735290 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-05 22:42:22.735344 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-05 22:42:22.735398 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.735452 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.735512 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.735566 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.735620 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.735675 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.735734 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.735788 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.735842 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.735896 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.735949 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.736003 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.736057 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.736112 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.736166 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.736220 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.736274 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.736327 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-05 22:42:22.736381 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.736435 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.736494 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.736549 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.736603 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.736657 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.736711 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.736765 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.736819 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.736873 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.736926 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.736979 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.737033 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.737094 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-05 22:42:22.737122 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.737178 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.737233 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.737286 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.737340 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.737393 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.737448 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.737507 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-05 22:42:22.737562 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-05 22:42:22.737617 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-05 22:42:22.737670 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.737725 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.737779 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.737833 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.737887 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.737941 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.737996 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.738050 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.738111 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.738166 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.738220 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.738275 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.738329 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.738385 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.738439 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.738499 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.738553 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.738607 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-05 22:42:22.738661 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.738716 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.738771 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.738825 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.738879 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.738933 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.738986 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.739040 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.739094 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.739148 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.739203 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.739256 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.739310 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.739372 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-05 22:42:22.739394 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.739444 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.739499 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.739549 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.739599 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.739649 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.739697 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.739746 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-05 22:42:22.739795 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-05 22:42:22.739852 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-05 22:42:22.739900 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.739954 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.740003 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.740053 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.740103 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.740152 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.740200 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.740249 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.740298 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.740347 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.740395 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.740444 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.740500 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.740550 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.740599 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.740649 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.740697 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.740746 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-05 22:42:22.740794 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.740843 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.740891 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.740941 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.740989 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.741039 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.741087 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.741136 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.741185 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.741233 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.741282 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.741331 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.741380 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.741437 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-05 22:42:22.741459 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.741515 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.741567 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.741616 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.741668 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.741718 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.741768 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.741819 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-05 22:42:22.741870 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-05 22:42:22.741921 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-05 22:42:22.741971 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.742021 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.742072 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.742122 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.742174 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.742224 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.742275 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.742330 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.742380 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.742430 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.742481 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.742538 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.742594 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.742644 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.742695 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.742746 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.742797 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.742848 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-05 22:42:22.742898 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.742949 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.742999 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.743049 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.743113 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.743163 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.743217 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.743269 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.743320 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.743370 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.743421 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.743471 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.743528 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.743583 wsdl: current service: Service1 2021-03-05 22:42:22.743600 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-05 22:42:22.743629 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-05 22:42:22.743656 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-05 22:42:22.743683 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-05 22:42:22.743713 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-05 22:42:22.743732 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.743749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.743759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.743769 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.743778 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.743788 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.743796 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.743804 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-05 22:42:22.743814 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-05 22:42:22.743822 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-05 22:42:22.743831 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.743840 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.743849 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.743857 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.743866 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.743874 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.743883 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.743891 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.743899 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.743907 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.743916 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.743925 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.743933 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.743942 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.743951 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.743960 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.743968 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.743977 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-05 22:42:22.743990 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.743999 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.744008 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.744017 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.744026 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.744034 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.744043 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.744053 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.744061 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.744070 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.744078 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.744087 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.744105 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.744114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.744124 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.744132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.744140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.744148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.744156 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.744164 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.744171 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-05 22:42:22.744179 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-05 22:42:22.744187 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-05 22:42:22.744195 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.744202 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.744211 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.744218 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.744227 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.744234 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.744242 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.744250 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.744257 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.744265 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.744273 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.744280 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.744288 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.744296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.744304 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.744311 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.744320 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.744328 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-05 22:42:22.744335 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.744342 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.744350 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.744358 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.744366 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.744374 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.744381 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.744388 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.744396 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.744404 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.744415 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.744427 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.744444 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.744452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.744462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.744469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.744477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.744489 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.744498 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.744505 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.744512 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-05 22:42:22.744520 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-05 22:42:22.744527 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-05 22:42:22.744534 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.744542 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.744550 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.744557 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.744565 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.744572 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.744579 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.744586 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.744593 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.744601 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.744608 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.744615 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.744621 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.744628 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.744636 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.744642 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.744649 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.744656 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-05 22:42:22.744662 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.744669 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.744676 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.744683 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.744690 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.744698 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.744705 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.744712 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.744719 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.744726 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.744733 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.744739 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.744746 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.744753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-05 22:42:22.744762 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-05 22:42:22.744769 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-05 22:42:22.744776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-05 22:42:22.744783 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.744791 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-05 22:42:22.744798 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-05 22:42:22.744805 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-05 22:42:22.744811 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-05 22:42:22.744822 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-05 22:42:22.744830 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-05 22:42:22.744837 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-05 22:42:22.744844 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-05 22:42:22.744852 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 22:42:22.744864 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.744871 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.744878 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-05 22:42:22.744885 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-05 22:42:22.744892 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-05 22:42:22.744899 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-05 22:42:22.744905 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.744913 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-05 22:42:22.744919 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 22:42:22.744926 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.744933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-05 22:42:22.744940 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-05 22:42:22.744947 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-05 22:42:22.744954 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-05 22:42:22.744961 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-05 22:42:22.744968 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-05 22:42:22.744975 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 22:42:22.744982 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-05 22:42:22.744989 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-05 22:42:22.744995 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-05 22:42:22.745015 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-05 22:42:22.745022 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-05 22:42:22.745028 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 22:42:22.745036 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-05 22:42:22.745042 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 22:42:22.745049 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-05 22:42:22.745055 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-05 22:42:22.745337 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-05 22:42:22.745347 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-05 22:42:22.745352 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-05 22:42:22.745357 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-05 22:42:22.745363 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-05 22:42:22.745368 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-05 22:42:22.745372 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-05 22:42:22.745384 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-05 22:42:22.745393 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-05 22:42:22.745433 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.745446 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197451" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-05 22:42:22.745462 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-05 22:42:22.745490 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-05 22:42:22.745497 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-05 22:42:22.745501 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-05 22:42:22.745506 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-05 22:42:22.745510 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197451" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-05 22:42:22.745524 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-05 22:42:22.745531 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-05 22:42:22.745536 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-05 22:42:22.745546 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.745555 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 22:42:22.745560 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-05 22:42:22.745588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.745596 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-05 22:42:22.745601 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.745628 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-05 22:42:22.745634 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-05 22:42:22.745638 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-05 22:42:22.745641 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-05 22:42:22.745645 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-05 22:42:22.745649 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-05 22:42:22.745652 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-05 22:42:22.745657 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-05 22:42:22.745661 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-05 22:42:22.745670 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197451" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-05 22:42:22.745681 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-05 22:42:22.745688 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-05 22:42:22.745692 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-05 22:42:22.745698 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.745703 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-05 22:42:22.745708 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 22:42:22.745734 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-05 22:42:22.745740 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.745745 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.745750 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.745754 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 22:42:22.745763 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-05 22:42:22.745771 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 22:42:22.745776 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-05 22:42:22.745780 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-05 22:42:22.745786 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197451" 2021-03-05 22:42:22.745793 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 22:42:22.745798 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-05 22:42:22.745808 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 22:42:22.745817 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 22:42:22.745822 wsdl: in serializeType: returning: 197451 2021-03-05 22:42:22.745828 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-05 22:42:22.745835 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 22:42:22.745839 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-05 22:42:22.745843 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-05 22:42:22.745849 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-05 22:42:22.745856 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 22:42:22.745860 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-05 22:42:22.745868 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 22:42:22.745873 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 22:42:22.745877 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-05 22:42:22.745882 wsdl: in serializeType: returning: 197451PLN 2021-03-05 22:42:22.745886 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197451PLN 2021-03-05 22:42:22.745906 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197451PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-05 22:42:22.745910 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-05 22:42:22.745917 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7919"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-05 22:42:22.745930 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-05 22:42:22.745936 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197451PLN 2021-03-05 22:42:22.745985 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-05 22:42:22.746059 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-05 22:42:22.745999 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-05 22:42:22.746011 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-05 22:42:22.746016 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-05 22:42:22.746020 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-05 22:42:22.746024 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-05 22:42:22.746031 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-05 22:42:22.746040 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-05 22:42:22.746047 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-05 22:42:22.746053 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-05 22:42:22.746082 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-05 22:42:22.746092 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-05 22:42:22.746100 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-05 22:42:22.753544 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-05 22:42:22.753560 soap_transport_http: socket connected 2021-03-05 22:42:22.753569 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-05 22:42:22.753575 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-05 22:42:22.753580 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-05 22:42:22.753585 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-05 22:42:22.753589 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-05 22:42:22.753592 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-05 22:42:22.753597 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-05 22:42:22.753628 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-05 22:42:22.763516 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-05 22:42:22.763537 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-05 22:42:22.763543 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-05 22:42:22.763549 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-05 22:42:22.763554 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-05 22:42:22.763560 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-05 22:42:22.763565 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-05 22:42:22.763571 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-05 22:42:22.763576 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-05 22:42:22.763582 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Mar 2021 21:42:19 GMT 2021-03-05 22:42:22.763588 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-05 22:42:22.763593 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-05 22:42:22.763599 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-05 22:42:22.763607 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-05 22:42:22.763629 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-05 22:42:22.763638 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-05 22:42:22.763647 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-05 22:42:22.763651 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-05 22:42:22.763656 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-05 22:42:22.763693 soap_transport_http: closed socket 2021-03-05 22:42:22.763704 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-05 22:42:22.763710 soap_transport_http: end of send() 2021-03-05 22:42:22.763738 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-05 22:42:22.763745 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 05 Mar 2021 21:42:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-05 22:42:22.763772 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-05 22:42:22.763842 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-05 22:42:22.763902 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-05 22:42:22.763911 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-05 22:42:22.764045 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-05 22:42:22.764149 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-05 22:42:22.764155 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-05 22:42:22.764163 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-05 22:42:22.764174 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-05 22:42:22.764198 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-05 22:42:22.764255 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-05 22:42:22.764287 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-05 22:42:22.764301 nusoap_client: got fault 2021-03-05 22:42:22.764309 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-05 22:42:22.764313 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-05 22:42:22.764318 nusoap_client: detail =