Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: K24Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3136
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:45:22 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:45:40.457130 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:45:40.457173 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:45:40.457186 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197451" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:45:40.457201 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:45:40.457211 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:45:40.457218 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:45:40.457230 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:45:40.457239 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:45:40.457250 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:45:40.457259 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:45:40.457267 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:45:40.457278 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:45:40.457284 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:45:40.457289 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:45:40.457293 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:45:40.457297 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:45:40.457308 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:45:40.457328 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:45:40.457337 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:45:40.457342 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:45:40.457348 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:45:40.457356 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:45:40.457364 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:45:40.465087 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:45:40.465120 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:45:40.465134 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:45:40.465142 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:45:40.465148 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:45:40.465152 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:45:40.465157 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:45:40.465196 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:45:40.483116 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:45:40.483155 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:45:40.483168 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:45:40.483175 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:45:40.483181 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:45:40.483187 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:45:40.483193 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:45:40.483200 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:45:40.483206 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:45:40.483212 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:45:22 GMT 2019-02-19 19:45:40.483218 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:45:40.483224 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:45:40.483230 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:45:40.483242 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:45:40.483287 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:45:40.490491 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:45:40.490591 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-19 19:45:40.490818 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.490848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.497897 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.498007 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:40.498549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:45:40.498667 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.505669 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:40.506056 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:40.506624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.506685 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:45:40.507217 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:40.507776 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.508014 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.508065 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.512985 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.513034 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.513316 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.513557 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:45:40.514019 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:40.514598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:45:40.514719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:45:40.514855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.515146 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:40.515719 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:40.516288 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:45:40.516704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:45:40.516828 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.516861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.517307 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.517527 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:40.517554 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:45:40.520484 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:45:40.521141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:45:40.521173 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 19:45:40.521192 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:45:40.521202 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:45:40.521333 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:45:40.521393 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:45:40.521425 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:45:40.521437 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:45:40.521464 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:45:40.521474 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:45:40.521699 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:45:40.521722 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:45:40.521814 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.521830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:45:40.521867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.521928 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.521946 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.521972 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:45:40.522013 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.522027 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522051 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:45:40.522083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.522157 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.522190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522203 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.522232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522286 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.522300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522322 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:45:40.522349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.522408 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:45:40.522440 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522452 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:45:40.522479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522530 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.522544 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522564 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:45:40.522600 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.522613 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522634 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:45:40.522669 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.522681 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522701 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:45:40.522729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.522796 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.522826 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522838 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:45:40.522865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522912 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.522924 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522942 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:45:40.522969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.522997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.523017 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:45:40.523044 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:45:40.523082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523129 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.523142 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523161 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:45:40.523196 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.523208 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523227 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:45:40.523262 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.523275 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523294 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:45:40.523328 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.523342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523361 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:40.523388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.523471 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.523502 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523515 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.523544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523591 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523603 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523680 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:40.523719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:40.523753 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523773 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:45:40.523794 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:45:40.523819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:45:40.523865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:45:40.523893 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523904 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:45:40.523931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.523979 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.523993 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524013 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:45:40.524039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.524089 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.524119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524130 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.524157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524207 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.524221 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524241 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:45:40.524266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.524314 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:45:40.524343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524354 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:45:40.524380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524436 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.524450 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524470 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:40.524496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.524546 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.524577 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524590 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.524618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524670 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.524684 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524703 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:45:40.524729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.524778 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:45:40.524806 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524817 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:45:40.524845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524889 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.524903 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524921 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:45:40.524956 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.524969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.524987 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:40.525011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.525065 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:45:40.525093 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525104 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.525129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525176 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.525188 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525207 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:45:40.525233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.525280 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:45:40.525309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525321 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:45:40.525349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525407 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.525420 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525446 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:45:40.525485 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.525497 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525516 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:40.525541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.525595 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:45:40.525622 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525632 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.525659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525709 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.525722 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525741 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:45:40.525768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.525816 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:45:40.525844 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525855 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:45:40.525883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525934 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.525947 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.525967 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:40.525993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.526042 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:45:40.526073 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526085 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.526110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526158 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.526170 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526188 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:45:40.526215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.526263 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:45:40.526292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526303 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:45:40.526331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526379 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.526392 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526419 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:40.526446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.526492 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.526521 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526533 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.526557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526598 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.526609 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526625 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:45:40.526646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.526686 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:45:40.526709 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526719 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:45:40.526744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526787 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.526796 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526807 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:45:40.526821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.526848 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.526864 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526871 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.526886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526914 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.526926 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526944 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:45:40.526969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.526996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.527016 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:45:40.527044 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527055 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:45:40.527082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527129 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.527142 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527161 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:45:40.527186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.527236 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.527258 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527267 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.527288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527327 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.527336 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527347 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:45:40.527361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.527389 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:45:40.527412 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527419 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:45:40.527435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527461 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.527468 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527478 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:45:40.527497 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.527505 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527515 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:45:40.527528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.527559 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.527574 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527581 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.527595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527622 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.527629 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527639 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:45:40.527653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.527679 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:45:40.527695 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527702 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:45:40.527717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527742 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.527750 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527760 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:40.527773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.527799 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.527815 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527821 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.527836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527876 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.527889 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527908 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:45:40.527934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.527962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.527985 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:40.528013 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528024 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:45:40.528051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528098 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:45:40.528111 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528129 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:45:40.528154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.528202 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.528230 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528242 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.528267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528314 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528327 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528410 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:40.528450 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:40.528482 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528503 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:45:40.528524 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:45:40.528550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:45:40.528599 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:45:40.528629 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528641 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:45:40.528668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528717 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:45:40.528730 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528750 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:45:40.528777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.528827 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.528857 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528869 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.528896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528941 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528953 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.528980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529026 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:40.529066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:40.529099 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529120 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:45:40.529140 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:45:40.529165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:45:40.529213 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:45:40.529241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529253 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:45:40.529280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529325 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.529337 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529352 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:45:40.529380 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.529391 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529418 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:45:40.529447 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.529458 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529476 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:45:40.529511 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.529519 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529531 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:45:40.529551 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.529558 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529569 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:45:40.529600 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.529613 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529631 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:45:40.529654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.529661 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529672 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:40.529685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.529737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.529754 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529761 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.529776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529802 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.529810 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:45:40.529833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.529860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:45:40.529876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529882 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:45:40.529897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529922 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.529930 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529940 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:45:40.529958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.529965 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.529975 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:40.529993 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.530000 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530010 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:45:40.530023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.530057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.530072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.530093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530119 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.530126 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:45:40.530150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.530177 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:45:40.530192 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530199 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:45:40.530213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530238 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.530245 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530256 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:40.530269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.530302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.530319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530326 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.530341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530367 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.530374 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:45:40.530403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.530431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:40.530447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530454 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:45:40.530468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530493 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.530500 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530511 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:45:40.530529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.530536 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530546 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:40.530565 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.530573 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530583 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:45:40.530596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.530630 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.530646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530654 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.530669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530695 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.530702 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530713 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:45:40.530726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.530752 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:40.530768 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530774 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:40.530789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530814 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.530821 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530832 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:45:40.530850 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.530857 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530867 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:45:40.530891 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.530902 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530918 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:45:40.530938 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.530946 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530956 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:45:40.530974 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.530981 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.530991 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:45:40.531010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.531043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.531054 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.531070 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.531076 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.531091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.531117 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531125 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.531135 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:45:40.531149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.531164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.531174 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:40.531190 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531223 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531231 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531241 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531254 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531272 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.531291 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531319 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.531326 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531336 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:40.531355 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.531362 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531372 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:45:40.531390 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.531397 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531414 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:45:40.531433 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.531440 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531450 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:45:40.531468 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.531475 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531485 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:45:40.531512 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:45:40.531524 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531541 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:45:40.531574 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.531586 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531603 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.531636 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.531648 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531667 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:40.531700 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.531712 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531742 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:45:40.531775 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.531786 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531802 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:45:40.531824 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.531906 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.531936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.531946 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:40.531971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.532013 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.532025 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.532043 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:45:40.532075 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.532087 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.532104 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:45:40.532134 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.532145 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.532162 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:45:40.532193 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.532204 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.532222 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:45:40.532246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.532292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.532314 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.532352 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.532379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.532434 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532447 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.532463 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:45:40.532485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.532503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.532514 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:40.532529 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532558 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532566 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532589 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.532621 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532647 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.532655 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532665 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:45:40.532683 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.532691 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532702 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:45:40.532719 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.532734 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532744 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:45:40.532762 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.532769 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532779 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:45:40.532797 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.532804 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532814 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:45:40.532831 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.532838 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532848 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:45:40.532866 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.532873 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532883 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:40.532900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.532907 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532917 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:45:40.532934 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.532941 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532951 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:45:40.532969 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.532976 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.532986 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:45:40.533004 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.533011 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.533021 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:45:40.533034 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.533090 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.533109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533116 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:40.533131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533157 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.533164 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533174 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:45:40.533192 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.533199 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533209 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:40.533227 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.533234 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533244 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:45:40.533261 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:40.533279 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533293 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.533311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.533376 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533394 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533407 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.533424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533450 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533468 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:45:40.533481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.533497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.533508 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:40.533522 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533551 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533559 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533570 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.533614 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533640 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.533647 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533658 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:45:40.533676 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.533683 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533693 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:45:40.533715 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.533722 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533741 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:45:40.533760 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.533767 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533777 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:45:40.533795 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.533802 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533812 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:45:40.533830 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.533837 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533847 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:45:40.533865 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.533871 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533882 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:40.533900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.533907 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533917 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:45:40.533934 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.533941 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533951 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:45:40.533969 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.533976 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.533986 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:45:40.534003 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.534010 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.534020 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:45:40.534038 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.534045 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.534055 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:45:40.534067 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.534128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.534144 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534174 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534181 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534192 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534204 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.534235 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534261 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.534268 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534281 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:45:40.534304 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.534312 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534330 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:45:40.534357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.534365 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534375 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:45:40.534393 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.534406 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534418 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:45:40.534436 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.534444 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534454 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:45:40.534471 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.534478 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534488 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:45:40.534506 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.534513 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534523 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:45:40.534541 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.534547 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534557 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:45:40.534575 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.534582 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534592 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:45:40.534610 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.534617 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534627 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:45:40.534644 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.534651 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534661 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:45:40.534678 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.534685 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534695 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:45:40.534713 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.534720 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534737 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:40.534754 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.534761 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534771 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:45:40.534784 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.534853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.534873 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.534879 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:45:40.534904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.534930 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.534937 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.534948 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:45:40.534961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.534977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.534988 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.535003 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535009 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.535024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535054 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.535062 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535072 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:45:40.535085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.535111 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:45:40.535127 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535133 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:45:40.535147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535173 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.535180 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535190 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:40.535209 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.535215 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535225 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:45:40.535243 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.535250 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535260 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:45:40.535278 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:40.535285 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535294 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:45:40.535307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.535359 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:45:40.535385 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535395 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.535433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535480 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:40.535493 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535512 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:45:40.535538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.535565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.535585 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:45:40.535610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:40.535660 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:45:40.535673 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:40.535693 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:45:40.535719 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:40.535755 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.535781 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.535825 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.535836 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.535853 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:45:40.535882 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.535893 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.535916 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:45:40.535946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.535957 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.535973 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:45:40.536002 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:45:40.536013 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.536029 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:45:40.536057 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.536068 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.536084 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:45:40.536113 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.536124 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.536140 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:45:40.536169 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.536180 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.536196 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:45:40.536225 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.536236 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.536252 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:45:40.536289 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.536300 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.536318 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:45:40.536347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.536357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.536373 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:40.536394 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:40.536481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.536513 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.536523 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:45:40.536554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.536595 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.536606 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.536622 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:40.536643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.536667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.536684 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.536708 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.536726 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.536754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.536795 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:45:40.536806 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.536822 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:45:40.536844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.536867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.536883 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:45:40.536905 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:45:40.536948 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:40.536958 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:45:40.536974 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:45:40.537002 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:45:40.537012 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:45:40.537027 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:45:40.537055 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:40.537066 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:45:40.537081 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:45:40.537103 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:45:40.537141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.537163 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.537170 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:45:40.537190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.537217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.537225 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.537235 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:40.537253 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.537261 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.537280 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:45:40.537298 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.537304 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.537314 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:45:40.537327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.537351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.537362 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537378 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.537384 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.537404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.537431 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537438 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.537453 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:45:40.537466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.537482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.537492 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:45:40.537507 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537535 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537542 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537553 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537566 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537582 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.537596 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537622 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.537630 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537640 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:45:40.537658 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.537665 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537675 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:45:40.537692 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.537699 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537709 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:45:40.537736 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.537743 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537752 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:45:40.537770 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.537777 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537791 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:45:40.537809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.537816 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537826 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:45:40.537844 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.537851 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537861 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:45:40.537879 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.537886 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537896 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:45:40.537914 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.537921 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537931 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:45:40.537944 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.537991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.538008 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538015 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:45:40.538035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538060 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.538068 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538078 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:45:40.538097 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.538104 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538113 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:45:40.538131 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.538138 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538147 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:45:40.538165 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.538172 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538182 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:45:40.538199 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.538206 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538216 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:45:40.538229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.538280 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.538296 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538302 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.538321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538346 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538352 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:40.538418 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:40.538435 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538447 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:45:40.538457 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:45:40.538470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:45:40.538495 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:45:40.538510 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538517 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:45:40.538531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538570 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.538577 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538587 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:45:40.538600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.538626 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.538642 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538648 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.538662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538689 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:45:40.538700 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538718 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:45:40.538742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.538777 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:45:40.538794 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538801 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:45:40.538815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538841 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.538848 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538858 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:40.538871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.538897 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.538912 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538919 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.538940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538966 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.538974 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.538984 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:45:40.538997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.539013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.539023 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:45:40.539037 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539065 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539072 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539082 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539112 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.539127 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539154 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.539162 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539172 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:45:40.539191 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.539198 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539212 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:45:40.539230 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.539238 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539248 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:45:40.539265 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.539272 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539282 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:45:40.539300 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.539307 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539317 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:45:40.539334 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:45:40.539342 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539351 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:45:40.539369 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:45:40.539376 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539386 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:45:40.539409 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:45:40.539417 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539427 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:45:40.539446 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:40.539453 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539464 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:45:40.539481 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.539488 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539498 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:45:40.539516 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.539522 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539532 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:45:40.539550 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.539565 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539574 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:45:40.539592 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.539599 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539613 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:45:40.539627 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.539691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.539709 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.539716 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:45:40.539735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.539761 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.539768 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.539778 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:45:40.539791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.539807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.539817 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.539833 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.539840 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.539854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.539879 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.539886 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.539896 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:45:40.539909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.539925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.539935 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:45:40.539950 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.539957 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:40.539971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540000 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.540008 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540018 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:45:40.540036 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.540043 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540053 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:45:40.540071 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.540078 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540088 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:45:40.540105 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.540112 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540122 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:45:40.540135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.540189 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540207 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540214 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.540229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540255 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540262 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540272 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:45:40.540286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.540312 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:40.540326 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540366 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540378 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540395 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540426 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540450 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.540468 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540495 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.540502 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540512 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:40.540530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.540537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:40.540572 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.540579 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540588 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:45:40.540606 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.540613 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540623 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:45:40.540640 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.540647 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540658 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:40.540675 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.540682 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540697 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:45:40.540716 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:45:40.540723 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540732 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:45:40.540745 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.540786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.540803 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540810 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:45:40.540824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540850 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.540857 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540867 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:45:40.540886 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.540893 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540907 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:45:40.540925 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.540933 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540943 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:45:40.540960 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.540967 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.540977 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:45:40.540995 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.541002 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541011 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:45:40.541029 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.541036 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541046 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:45:40.541063 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.541070 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541080 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:45:40.541098 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.541105 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541115 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:45:40.541129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.541181 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.541197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541204 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:45:40.541223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541248 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:40.541255 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541274 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:45:40.541288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.541325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:45:40.541343 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:40.541351 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:45:40.541370 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:45:40.541430 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541453 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:45:40.541491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541539 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:40.541575 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:40.541603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.541624 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:45:40.541641 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:45:40.541671 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.541692 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:45:40.541713 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:45:40.541740 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:40.541750 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:45:40.541767 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:45:40.541795 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.541805 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:40.541821 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.541849 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.541859 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:40.541876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.541904 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.541914 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:40.541930 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.541958 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.541968 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:45:40.541984 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.542011 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:40.542022 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:45:40.542037 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:40.542065 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:45:40.542075 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:45:40.542091 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:45:40.542118 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.542128 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:45:40.542144 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.542171 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:45:40.542181 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:45:40.542197 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:45:40.542224 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.542234 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:45:40.542255 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.542287 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.542297 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:40.542314 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.542341 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:40.542351 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:45:40.542367 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:45:40.542389 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:45:40.542452 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.542500 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:45:40.542545 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.542596 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:45:40.542640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.542684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:45:40.542728 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.542773 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:45:40.542817 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.542864 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:45:40.542908 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:45:40.542952 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:45:40.542996 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:45:40.543057 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:45:40.543102 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:45:40.543145 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:45:40.543194 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.543237 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:45:40.543281 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.543325 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:45:40.543572 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.543617 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:45:40.543661 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.543705 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:45:40.543749 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.543793 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:40.543836 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.543879 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:45:40.543923 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.543966 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:45:40.544010 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.544054 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:45:40.544099 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.544142 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:45:40.544187 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.544232 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:40.544284 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.544330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:40.544375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.544424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:40.544469 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.544513 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:40.544557 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.544608 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:40.544650 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.544694 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:45:40.544738 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:45:40.544786 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:45:40.544830 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.544874 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:45:40.544918 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.544962 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:45:40.545005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.545050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:45:40.545094 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.545138 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:45:40.545183 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.545226 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:45:40.545279 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.545323 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:45:40.545368 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.545412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:40.545463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.545509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:45:40.545564 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.545593 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.545637 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:40.545680 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.545707 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.545734 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.545777 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:40.545820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.545847 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.545874 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.545907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.545957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:40.546000 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546043 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.546086 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546129 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.546173 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546200 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546246 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.546289 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546319 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546363 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.546407 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546457 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.546501 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546544 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:40.546588 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546631 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.546674 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546718 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.546762 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546790 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546833 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:40.546876 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.546920 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.546964 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547007 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:40.547050 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547094 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:40.547137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547298 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547349 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547429 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.547478 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547499 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547517 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547550 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.547577 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547605 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.547632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547650 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547667 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547694 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.547720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.547843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547860 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547921 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.547949 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547967 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.547990 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.548062 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548089 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.548117 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548135 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548152 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548169 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548198 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:40.548225 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548252 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:45:40.548286 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548305 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548349 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.548376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:40.548507 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548534 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:45:40.548560 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548587 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.548613 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548640 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.548666 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548689 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548723 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548750 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.548777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548865 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548882 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:45:40.548954 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548971 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.548997 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:40.549023 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549040 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549057 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549084 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:40.549110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549161 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:40.549214 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549240 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.549266 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549299 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.549326 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549348 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549375 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.549404 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549424 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549450 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.549477 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549503 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.549530 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549556 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:40.549583 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549609 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.549635 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549662 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:40.549688 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549706 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549732 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:40.549759 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549843 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.549879 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.549910 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:40.549941 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550007 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:40.550045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550064 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550140 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.550267 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550294 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550317 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550345 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.550372 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550404 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.550442 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550500 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550549 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.550582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:40.550753 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550773 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550791 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550813 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550840 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.550867 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550887 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550926 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.550954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.550980 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551009 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:40.551046 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551066 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551084 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551101 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551130 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:40.551162 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551190 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:45:40.551217 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551236 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551256 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551296 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.551324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:40.551461 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551491 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:45:40.551519 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551545 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:40.551571 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551598 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:40.551624 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551642 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551659 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551702 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.551729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551769 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551803 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551838 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:40.551881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:45:40.551911 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.551975 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.552026 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.552076 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.552124 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.552173 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:40.552221 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:45:40.552270 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:40.552342 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.552391 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.552448 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.552497 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.552544 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.552593 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.552642 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.552689 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.552737 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.552787 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.552836 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.552885 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.552951 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.553007 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.553071 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.553119 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:40.553166 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.553214 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.553261 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.553316 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.553366 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.553442 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.553491 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.553540 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.553598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.553646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.553695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.553743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.553981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.554032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:40.554081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:45:40.554133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:40.554182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.554229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.554284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.554332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.554379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.554428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.554476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.554524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.554572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.554621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.554670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.554719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.554768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.554820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.554871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.554919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:40.554967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.555015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.555062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.555111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.555159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.555212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.555259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.555383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.555483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.555570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.555629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.555678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.555726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.555774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:40.555823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:45:40.555878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:40.555927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.555975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.556025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.556072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.556126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.556176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.556224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.556297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.556367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.556426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.556488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.556580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.556678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.556764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.556856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.556933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:40.557026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.557104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.557194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.557263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.557322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.557379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.557457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.557519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.557621 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:45:40.557669 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.557790 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.557896 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.557992 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.558103 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.558206 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:40.558322 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:45:40.558414 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:40.558505 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.558594 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.558682 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.558772 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.558861 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.558948 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.559036 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.559124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.559211 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.559309 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.559400 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.559490 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.559579 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.559673 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.559774 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.559872 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:40.559981 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.560083 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.560239 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.560387 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.560503 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.560600 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.560704 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.560798 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.560919 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:45:40.560959 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.561053 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.561149 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.561245 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.561341 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.561696 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:40.561793 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:45:40.561888 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:40.561983 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.562079 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.562173 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.562273 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.562376 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.562448 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.562507 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.562570 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.562626 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.562682 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.562737 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.562792 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.562847 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.562902 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.562956 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.563010 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:40.563065 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.563120 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.563174 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.563229 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.563290 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.563350 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.563409 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.563465 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.563529 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:45:40.563552 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.563603 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.563653 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.563702 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.563757 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.563806 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:40.563855 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:45:40.563904 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:40.563953 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.564002 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.564051 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.564100 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.564150 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.564200 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.564249 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.564306 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.564356 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.564411 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.564461 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.564510 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.564559 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.564609 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.564659 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.564708 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:40.564757 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.564815 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.564864 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.564913 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.564961 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.565011 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.565060 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.565111 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.565168 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:45:40.565190 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.565242 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.565298 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.565350 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.565402 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.565457 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:40.565508 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:45:40.565559 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:40.565612 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.565664 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.565714 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.565766 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.565817 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.565868 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.565923 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.565975 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.566026 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.566078 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.566129 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.566180 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.566231 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.566288 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.566340 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.566390 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:40.566448 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.566500 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.566552 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.566603 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.566653 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.566704 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.566755 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.566806 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.566862 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:45:40.566880 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:45:40.566911 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:45:40.566939 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:45:40.566966 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:45:40.566992 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:45:40.567013 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.567031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.567041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.567052 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.567062 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.567071 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:45:40.567080 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:45:40.567089 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:45:40.567105 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.567114 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.567123 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.567132 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.567141 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.567150 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.567160 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.567169 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.567178 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.567186 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.567196 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.567205 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.567214 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.567222 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.567231 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.567239 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:45:40.567248 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.567256 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.567264 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.567278 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.567288 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.567296 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.567305 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.567318 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.567328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.567338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.567346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.567355 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.567363 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.567371 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:45:40.567380 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:45:40.567388 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:45:40.567396 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.567408 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.567417 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.567425 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.567433 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.567441 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.567449 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.567457 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.567464 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.567473 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.567481 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.567489 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.567496 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.567504 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.567511 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.567519 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:45:40.567527 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.567534 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.567542 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.567549 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.567561 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.567569 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.567578 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.567585 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.567593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.567610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.567619 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.567628 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.567635 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.567643 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:45:40.567651 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:45:40.567659 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:45:40.567666 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.567674 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.567681 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.567688 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.567696 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.567703 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.567710 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.567718 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.567725 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.567732 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.567739 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.567747 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.567754 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.567761 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.567768 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.567777 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:45:40.567784 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.567791 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.567798 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.567805 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.567813 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.567820 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.567827 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.567834 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.567841 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:45:40.567850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.567857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:40.567865 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:40.567872 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:45:40.567879 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:45:40.567886 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:45:40.567893 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:45:40.567901 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:40.567908 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:40.567915 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:40.567922 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:40.567941 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.567949 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.567959 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:40.567967 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:40.568176 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:45:40.568184 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.568192 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:40.568199 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:40.568207 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:40.568214 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:40.568221 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:40.568228 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:45:40.568234 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:40.568241 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:40.568248 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:40.568255 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:45:40.568262 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:40.568269 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:40.568281 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:40.568288 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:40.568618 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:45:40.568631 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:45:40.568637 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:45:40.568642 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:45:40.568649 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:45:40.568654 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:45:40.568658 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:45:40.568668 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:45:40.568677 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:45:40.568720 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.568727 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197451" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:45:40.568741 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:45:40.568764 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:45:40.568770 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:45:40.568775 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:45:40.568780 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:45:40.568785 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197451" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:45:40.568797 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:40.568804 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:40.568809 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:40.568822 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.568832 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:40.568837 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:45:40.568863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.568872 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:45:40.568877 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.568901 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:45:40.568907 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:45:40.568911 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:45:40.568915 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:45:40.568919 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:45:40.568923 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:45:40.568927 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:45:40.568932 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:45:40.568938 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197451" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:45:40.568948 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:40.568955 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:40.568959 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:40.568965 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.568971 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:45:40.568975 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:40.568999 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:45:40.569006 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.569011 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.569017 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.569022 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:45:40.569033 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:45:40.569041 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:45:40.569046 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:45:40.569050 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:45:40.569057 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197451" 2019-02-19 19:45:40.569064 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:45:40.569069 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:45:40.569074 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:45:40.569081 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:45:40.569086 wsdl: in serializeType: returning: 197451 2019-02-19 19:45:40.569092 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:45:40.569100 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:45:40.569104 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:45:40.569108 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:45:40.569113 wsdl: in serializeType: returning: 197451 2019-02-19 19:45:40.569118 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197451 2019-02-19 19:45:40.569139 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197451 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:45:40.569144 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:45:40.569150 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2689"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:45:40.569165 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:45:40.569171 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197451 2019-02-19 19:45:40.569181 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:45:40.569259 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:45:40.569195 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:45:40.569206 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:45:40.569211 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:45:40.569217 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:45:40.569221 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:45:40.569228 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:45:40.569239 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:45:40.569247 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:45:40.569253 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:45:40.569265 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:45:40.569281 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:45:40.569290 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:45:40.577030 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:45:40.577052 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:45:40.577063 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:45:40.577069 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:45:40.577075 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:45:40.577080 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:45:40.577085 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:45:40.577089 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:45:40.577099 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:45:40.577127 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:45:40.599725 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:45:40.599774 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:45:40.599788 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:45:40.599799 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:45:40.599810 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:45:40.599829 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:45:40.599841 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:45:40.599853 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:45:40.599864 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:45:40.599876 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:45:22 GMT 2019-02-19 19:45:40.599889 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:45:40.599900 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:45:40.599911 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:45:40.599930 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:45:40.599975 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:45:40.600003 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:45:40.600020 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:45:40.600029 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:45:40.600038 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:45:40.600096 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:45:40.600114 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:45:40.600126 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:45:40.600169 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:45:40.600182 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:45:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:45:40.600234 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:45:40.600250 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:45:40.600284 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:45:40.600295 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:45:40.600483 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:45:40.600664 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:45:40.600675 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:45:40.600689 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:45:40.600706 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:45:40.600747 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:45:40.600841 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:45:40.600887 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:45:40.600913 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:45:40.600927 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:45:40.600936 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:45:40.600945 nusoap_client: detail =