Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: K14Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2423
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:03:57 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:03:59.368588 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:03:59.368657 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:59.368680 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179449" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:03:59.368707 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:59.368724 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:03:59.368746 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:03:59.368766 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:03:59.368782 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:59.368793 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:59.368807 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:59.368821 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:03:59.368842 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:03:59.368852 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:03:59.368860 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:03:59.368867 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:03:59.368874 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:03:59.368892 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:59.368914 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:59.368929 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:03:59.368938 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:03:59.368947 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:03:59.368960 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:03:59.368973 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:03:59.376270 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:03:59.376316 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:03:59.376339 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:03:59.376350 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:59.376359 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:59.376374 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:03:59.376382 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:03:59.376442 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:03:59.392893 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:03:59.392937 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:03:59.392950 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:03:59.392960 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:03:59.392969 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:03:59.392979 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:03:59.392989 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:03:59.393001 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:03:59.393011 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:03:59.393021 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:03:57 GMT 2019-02-20 06:03:59.393031 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:03:59.393041 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:03:59.393051 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:03:59.393071 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:03:59.393117 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:03:59.393149 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:03:59.399877 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.400076 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.400108 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.400552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:59.406951 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.407131 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.407167 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.407657 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.408011 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.408049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:59.408486 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.414086 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:03:59.414373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:59.414531 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.414886 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:03:59.414916 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:59.415433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:59.415582 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.415826 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.415853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:59.416277 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.416310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:59.416797 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:59.417361 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.421368 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.421417 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.421752 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.422122 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.422157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:59.422614 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.422647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.423170 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.423200 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:59.423725 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.423973 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.424196 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.424458 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:03:59.424727 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.424960 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:59.425194 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:03:59.425214 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:03:59.425224 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:03:59.425380 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:03:59.425445 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:03:59.425469 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:03:59.425481 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:03:59.425511 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:03:59.425521 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:03:59.425770 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:03:59.425793 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:03:59.425872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.425887 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:03:59.425921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.425977 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.425993 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426020 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:03:59.426057 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.426069 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426087 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:03:59.426115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.426185 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.426214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.426252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426299 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.426319 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426340 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:03:59.426367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.426417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:03:59.426447 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426458 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:03:59.426497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426532 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.426541 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426554 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:03:59.426588 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.426601 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426620 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:03:59.426656 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.426668 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426687 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:03:59.426714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.426782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.426812 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426824 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:03:59.426863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426910 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.426922 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426954 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:03:59.426973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.426990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.427000 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:03:59.427021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427032 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:03:59.427059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427109 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.427122 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427142 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:03:59.427177 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.427190 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427209 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:03:59.427242 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.427254 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427272 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:03:59.427325 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.427338 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427355 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:59.427381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.427450 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.427479 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427490 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.427517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427561 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427572 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427646 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:59.427683 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:59.427715 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427735 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:59.427754 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:03:59.427776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:59.427820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:03:59.427846 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427857 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:03:59.427883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427927 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.427939 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.427956 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:59.427980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.428026 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.428054 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428065 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.428089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428134 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.428147 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428164 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:03:59.428188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.428234 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:03:59.428262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428272 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:03:59.428319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.428379 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428397 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:59.428422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.428470 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.428503 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428514 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.428540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428587 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.428610 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428628 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:03:59.428652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.428697 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:03:59.428724 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428735 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:03:59.428759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428810 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.428822 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428839 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:03:59.428872 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.428883 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428900 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:59.428925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.428958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.428978 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:03:59.429004 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429015 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.429039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429083 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.429095 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429112 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:03:59.429137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.429182 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:03:59.429209 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429219 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:03:59.429250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429298 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.429318 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429338 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:03:59.429374 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.429386 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:59.429428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.429479 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:03:59.429505 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429516 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.429542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429589 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.429602 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429620 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:03:59.429645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.429691 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:03:59.429720 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429730 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:03:59.429755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429800 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.429813 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429831 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:59.429856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.429902 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:03:59.429929 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.429940 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.429964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430010 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.430022 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430039 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:03:59.430063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.430108 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:03:59.430135 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430146 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:03:59.430170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430214 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.430226 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430243 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:59.430267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.430322 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.430351 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430362 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.430387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430435 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.430447 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430465 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:03:59.430489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.430535 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:03:59.430562 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430573 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:03:59.430597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430640 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.430652 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430670 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:03:59.430694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.430739 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.430765 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430775 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.430799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430844 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.430856 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430874 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:03:59.430897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.430942 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:03:59.430968 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.430978 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:03:59.431002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431045 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.431057 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431074 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:03:59.431098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.431143 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.431169 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431181 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.431205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431249 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.431261 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431279 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:03:59.431325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.431373 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:03:59.431400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431411 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:03:59.431437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431485 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.431497 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431515 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:03:59.431548 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.431560 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431578 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:03:59.431615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.431670 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.431698 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431709 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.431735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431782 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.431795 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431813 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:03:59.431837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.431882 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:03:59.431909 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431920 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:03:59.431945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.431989 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.432001 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:59.432043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.432087 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.432115 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432125 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.432150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432196 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.432209 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432227 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:03:59.432252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.432298 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:59.432334 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432345 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:03:59.432371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432416 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:59.432429 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432448 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:03:59.432483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.432511 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.432528 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432536 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.432560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432605 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432617 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432693 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:59.432734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:59.432768 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432789 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:59.432810 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:03:59.432846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:59.432893 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:59.432921 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.432934 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:03:59.432961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433007 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:59.433033 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433049 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:03:59.433063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.433094 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.433121 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433133 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.433160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433204 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433216 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433333 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:59.433383 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:59.433414 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433430 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:59.433441 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:03:59.433454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:59.433479 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:59.433497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433504 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:03:59.433521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.433558 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433569 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:03:59.433588 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.433596 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433606 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:03:59.433634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.433641 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433651 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:03:59.433669 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.433677 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433687 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:03:59.433705 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.433712 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433722 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:03:59.433739 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.433745 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433756 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:03:59.433773 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.433780 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433790 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:59.433803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.433853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.433870 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433876 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.433892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433918 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.433925 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:03:59.433948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.433974 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:03:59.433989 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.433996 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:03:59.434010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434035 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434043 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434053 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:03:59.434070 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434077 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434087 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:59.434106 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434112 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434122 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:03:59.434135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.434168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.434183 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434189 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.434204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434230 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434237 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:03:59.434260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.434287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:03:59.434302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434308 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:03:59.434323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434348 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434356 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434366 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:59.434379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.434410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.434425 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434432 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.434446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434472 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434479 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434490 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:03:59.434503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.434528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:59.434543 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434549 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:03:59.434563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434588 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434595 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434605 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:03:59.434623 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434638 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434648 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:59.434666 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434673 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434683 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:03:59.434696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.434729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.434744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434751 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.434766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434791 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434798 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:03:59.434820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.434845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:59.434860 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434866 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:59.434880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434906 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.434914 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434924 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:03:59.434942 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434949 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434959 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:59.434976 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.434983 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.434993 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:59.435011 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.435018 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435028 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:03:59.435046 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.435053 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435063 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:03:59.435076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.435117 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.435133 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435139 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.435153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435178 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435186 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435195 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:03:59.435209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.435234 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:59.435249 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435280 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435288 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435298 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435337 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.435351 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435377 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.435384 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435402 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:59.435421 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.435428 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435438 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:03:59.435456 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.435463 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435473 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:03:59.435491 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.435498 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435508 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:03:59.435525 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.435532 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435542 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:03:59.435560 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:59.435567 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435577 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:03:59.435595 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.435602 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435611 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.435629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.435638 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435648 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:59.435666 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.435673 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435683 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:59.435700 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.435707 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435717 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:59.435729 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.435780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.435799 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435806 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:59.435820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435846 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.435853 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435863 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:59.435881 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.435888 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435898 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:03:59.435916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.435923 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435932 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:03:59.435950 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.435957 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.435967 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:03:59.435980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.436017 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.436053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436078 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436085 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436095 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:03:59.436108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.436133 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:59.436147 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436174 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436182 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436192 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436204 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.436234 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436261 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.436268 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436278 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:03:59.436296 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.436304 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436314 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:03:59.436334 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.436340 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436350 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:03:59.436367 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.436374 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436384 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:03:59.436407 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.436414 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436424 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:03:59.436442 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.436448 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436458 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:03:59.436476 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.436482 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436492 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:59.436510 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.436517 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436526 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:03:59.436544 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.436551 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436561 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:03:59.436579 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.436585 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436595 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:59.436613 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.436620 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436630 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:59.436642 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.436697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.436715 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436721 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:59.436736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436760 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.436767 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436777 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:03:59.436795 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.436802 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436812 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:59.436830 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.436836 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436846 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:03:59.436864 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:59.436871 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436881 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.436894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.436931 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.436947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436953 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.436968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.436993 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437000 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.437010 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:03:59.437023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.437038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.437048 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:59.437062 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437091 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437098 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437108 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437121 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.437151 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437177 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.437184 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437194 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:03:59.437212 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.437219 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437229 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:03:59.437252 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.437259 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437270 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:03:59.437287 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.437294 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437305 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:03:59.437322 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.437336 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437345 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:03:59.437363 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.437370 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437380 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:03:59.437403 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.437411 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437422 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:59.437440 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.437447 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437457 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:03:59.437474 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.437481 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437491 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:03:59.437508 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437515 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437525 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:03:59.437542 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.437549 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437559 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:59.437576 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.437583 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437592 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:59.437605 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.437665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.437681 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437709 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437716 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437726 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437739 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437755 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.437769 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437795 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.437802 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437812 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:03:59.437829 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.437836 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437846 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:03:59.437864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.437871 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437880 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:03:59.437898 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.437905 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437915 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:03:59.437933 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.437939 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437949 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:03:59.437966 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.437973 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.437983 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:03:59.438001 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.438008 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438018 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:03:59.438035 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.438042 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438052 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:03:59.438070 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.438077 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438087 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:03:59.438105 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.438111 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438121 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:03:59.438138 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.438145 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438155 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:03:59.438172 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.438178 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438188 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:03:59.438205 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.438212 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:59.438239 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.438246 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438256 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:03:59.438268 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.438353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438360 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:03:59.438383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438415 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.438423 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438433 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:03:59.438446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.438473 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438488 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438494 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.438514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438540 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.438547 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438557 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:03:59.438570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.438595 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:03:59.438610 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438616 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:03:59.438636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438662 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.438669 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438678 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:59.438697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.438703 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438713 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:03:59.438731 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.438737 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438747 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:03:59.438764 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:59.438771 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438780 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:03:59.438793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.438831 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:03:59.438846 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438852 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.438870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438896 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:59.438903 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438913 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:03:59.438926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.438942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.438951 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:03:59.438965 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:59.438992 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:03:59.438999 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:59.439009 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439022 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:59.439038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.439052 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439082 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.439090 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439100 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:03:59.439118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.439125 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439135 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:03:59.439153 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.439160 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439169 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:03:59.439187 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:59.439194 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439204 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:03:59.439221 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.439228 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439238 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:03:59.439256 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.439263 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439280 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:03:59.439298 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.439305 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439315 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:59.439332 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.439339 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439349 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:03:59.439366 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.439373 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439383 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:03:59.439407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.439414 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439424 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:59.439437 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:59.439486 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.439504 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439511 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:03:59.439530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439555 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.439562 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439572 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:59.439585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.439610 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.439625 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439631 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.439649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439675 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:59.439682 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439692 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:03:59.439705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.439730 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:03:59.439743 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:59.439770 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:59.439777 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:59.439787 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:03:59.439805 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:59.439812 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:59.439822 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:03:59.439840 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:59.439846 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:59.439857 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:03:59.439870 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:59.439894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.439910 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439916 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:03:59.439935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.439968 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.439978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:59.439997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440004 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440014 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:03:59.440031 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440038 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440048 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:03:59.440061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.440093 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440109 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440115 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.440133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440159 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440166 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440176 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:03:59.440189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.440214 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:03:59.440228 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440255 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440262 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440272 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440285 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.440315 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440341 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440349 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440359 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:03:59.440376 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440383 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440398 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:03:59.440417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.440424 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440434 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:03:59.440452 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440459 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440473 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:03:59.440492 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.440499 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440509 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:03:59.440526 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440533 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440543 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:03:59.440561 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.440568 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440578 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:03:59.440595 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440602 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440612 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:59.440629 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440638 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440648 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:59.440661 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.440707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.440725 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440732 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:03:59.440750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440775 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440783 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440794 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:03:59.440812 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.440818 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440828 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:59.440845 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.440852 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440862 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:59.440879 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440886 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440896 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:03:59.440913 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.440920 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440930 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:03:59.440943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.440974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.440984 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.441000 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441006 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.441024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441048 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441055 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:59.441114 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:59.441130 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441141 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:59.441151 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:03:59.441164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:59.441188 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:03:59.441203 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441209 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:03:59.441227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441252 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.441260 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441270 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:03:59.441283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.441308 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.441331 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441337 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.441351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441376 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:03:59.441383 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441398 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:03:59.441412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.441437 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:03:59.441452 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441459 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:03:59.441472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441497 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.441505 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441515 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:59.441528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.441552 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.441567 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441573 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.441591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441617 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441624 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441634 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:03:59.441647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.441663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.441672 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:03:59.441686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441713 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441720 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441730 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441743 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.441772 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441799 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.441807 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441821 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:03:59.441840 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.441846 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441856 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:03:59.441874 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.441881 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441891 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:03:59.441909 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.441915 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441925 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:03:59.441943 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.441950 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441959 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:03:59.441977 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:59.441984 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.441994 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:03:59.442011 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:59.442019 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.442028 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:03:59.442046 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:59.442053 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.442062 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:03:59.442080 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:59.442087 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.442097 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:03:59.442115 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.442121 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.442131 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:03:59.442148 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.442155 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.442165 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:03:59.442183 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.442189 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.442203 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:03:59.442221 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.442228 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.442238 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:03:59.442251 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.442313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.442341 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442348 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:03:59.442368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442398 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.442406 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442417 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:03:59.442430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.442455 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.442471 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442477 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.442490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442515 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.442522 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442533 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:03:59.442546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.442571 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:03:59.442586 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442592 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:59.442610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442642 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.442649 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442659 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:03:59.442677 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.442684 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442694 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:59.442711 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.442718 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442728 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:59.442746 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.442754 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442763 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:03:59.442776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.442812 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.442828 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442834 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.442848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442873 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.442880 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442894 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:03:59.442908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.442923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.442933 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:59.442947 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.442975 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.442983 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.442993 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443006 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.443037 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443062 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.443069 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443079 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:59.443097 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.443104 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443114 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:59.443132 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.443139 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443149 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:03:59.443167 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.443174 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443184 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:03:59.443201 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.443208 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:59.443240 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.443247 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443257 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:03:59.443275 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:03:59.443281 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443291 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:03:59.443304 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.443349 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.443367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443374 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:03:59.443392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443418 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.443425 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443440 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:03:59.443459 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.443466 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443476 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:03:59.443494 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.443501 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443510 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:03:59.443528 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.443535 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443544 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:03:59.443562 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.443569 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443579 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:03:59.443597 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.443604 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443613 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:03:59.443639 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.443646 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443656 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:03:59.443674 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.443681 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443691 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:03:59.443703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.443756 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.443771 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443778 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:03:59.443796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443822 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:59.443829 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443839 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:03:59.443852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.443878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:03:59.443894 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:59.443901 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:03:59.443912 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:03:59.443929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443935 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:03:59.443949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.443977 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:59.443997 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:59.444014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.444025 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:59.444035 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:03:59.444052 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.444060 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:03:59.444070 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:03:59.444087 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:59.444093 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:03:59.444103 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:03:59.444120 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.444127 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:59.444137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.444154 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.444160 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:59.444170 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.444187 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.444194 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:59.444203 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.444220 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.444227 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:03:59.444237 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.444253 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:59.444260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:03:59.444270 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:59.444287 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:59.444294 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:03:59.444304 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:03:59.444320 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.444335 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:03:59.444345 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.444362 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:03:59.444368 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:03:59.444382 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:03:59.444405 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.444412 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:03:59.444422 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.444440 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.444447 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:59.444456 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.444472 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:59.444479 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:03:59.444489 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:03:59.444504 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:03:59.444542 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.444572 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:03:59.444600 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.444627 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:03:59.444654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.444681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:03:59.444709 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.444736 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:03:59.444763 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.444790 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:03:59.444817 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:03:59.444844 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:03:59.444870 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:03:59.444911 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:03:59.444938 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:03:59.444965 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:03:59.444993 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.445019 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:03:59.445211 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.445238 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:03:59.445264 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.445291 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:03:59.445317 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.445352 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:03:59.445378 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.445411 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:59.445439 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.445465 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:59.445492 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.445518 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:59.445544 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.445572 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:03:59.445599 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.445626 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:03:59.445652 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.445681 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:59.445708 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.445734 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:59.445762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.445789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:59.445816 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.445842 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:59.445868 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.445895 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:59.445926 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.445953 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:03:59.445981 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:03:59.446007 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:03:59.446034 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.446060 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:03:59.446086 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.446112 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:03:59.446138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.446165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:03:59.446192 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.446218 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:03:59.446246 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.446272 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:03:59.446299 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.446332 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:03:59.446359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.446386 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:59.446419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.446447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:03:59.446475 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446493 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446520 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:59.446546 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446563 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446581 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446607 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:59.446635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:59.446744 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446770 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.446796 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446822 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.446848 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446865 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446892 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.446919 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446937 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.446963 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.446990 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447016 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.447042 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447069 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:59.447096 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447122 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.447148 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447174 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.447200 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447218 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447244 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:59.447270 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447297 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.447324 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447352 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:59.447378 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447410 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:59.447441 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447459 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447527 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447571 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.447597 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447614 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447631 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447657 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.447683 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447710 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.447736 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447753 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447770 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447797 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.447822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.447944 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447961 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447978 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.447994 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448020 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.448052 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448069 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448086 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448103 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448129 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.448156 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448182 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.448209 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448227 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448245 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448262 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448290 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:59.448317 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448343 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:59.448372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448395 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448413 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448440 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.448466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:59.448588 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448614 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:03:59.448639 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448665 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.448691 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448723 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.448749 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448766 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448800 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.448854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.448976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:03:59.449030 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449047 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449073 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:59.449099 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449117 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449134 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449161 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:59.449186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:59.449291 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449317 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.449348 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449375 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.449407 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449425 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449451 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.449477 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449494 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449520 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.449547 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449573 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.449600 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449627 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:59.449654 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449680 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.449706 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449733 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:59.449759 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449776 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449803 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:59.449829 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449855 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.449882 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449908 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:59.449934 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.449960 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:59.449986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450020 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450054 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.450146 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450164 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450181 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450207 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.450234 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450261 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.450288 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450322 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450348 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.450374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:59.450502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450520 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450537 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450554 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450580 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.450606 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450649 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.450723 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450749 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:59.450776 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450795 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450812 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450830 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450856 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:59.450882 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450908 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:59.450934 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450952 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450969 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.450995 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.451022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:59.451143 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451169 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:03:59.451194 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451221 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:59.451247 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451273 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:59.451299 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451317 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451334 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451351 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451381 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.451414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451500 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:59.451560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:03:59.451588 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.451655 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.451705 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.451755 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.451803 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.451852 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:59.451901 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:03:59.451950 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:59.452017 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.452066 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.452115 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.452163 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.452210 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.452258 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.452307 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.452353 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.452407 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.452456 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.452506 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.452555 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.452619 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.452674 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.452730 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.452777 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:59.452824 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.452871 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.452918 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.452967 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.453017 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.453084 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.453132 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.453385 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.453450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.453498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.453546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.453595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.453645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.453694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:59.453743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:03:59.453795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:59.453843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.453890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.453939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.453986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.454033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.454082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.454130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.454178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.454226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.454274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.454323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.454371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.454425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.454478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.454531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.454578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:59.454626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.454673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.454720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.454769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.454817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.454869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.454916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.454965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.455022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.455071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.455120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.455168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.455215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.455263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:59.455311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:03:59.455364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:59.455418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.455465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.455514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.455561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.455608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.455658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.455706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.455752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.455805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.455853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.455902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.455952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.456000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.456053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.456105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.456152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:59.456199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.456246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.456293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.456341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.456396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.456453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.456501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.456549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.456606 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:03:59.456633 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.456695 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.456750 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.456804 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.456863 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.456917 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:59.456971 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:59.457024 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:59.457077 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.457130 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.457184 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.457238 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.457291 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.457344 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.457404 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.457458 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.457512 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.457566 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.457621 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.457674 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.457728 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.457781 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.457834 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.457886 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:59.457939 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.457994 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.458082 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.458137 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.458191 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.458245 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.458299 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.458352 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.458420 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:03:59.458644 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.458700 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.458755 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.458809 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.458863 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.458916 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:59.458970 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:59.459024 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:59.459078 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.459133 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.459187 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.459241 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.459295 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.459349 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.459409 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.459467 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.459521 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.459575 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.459629 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.459683 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.459737 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.459792 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.459846 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.459899 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:59.459953 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.460007 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.460060 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.460114 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.460168 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.460222 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.460275 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.460329 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.460394 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:03:59.460419 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.460469 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.460518 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.460566 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.460621 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.460669 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:59.460718 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:59.460766 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:59.460815 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.460863 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.460911 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.460961 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.461009 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.461058 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.461106 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.461155 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.461203 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.461252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.461300 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.461349 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.461407 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.461456 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.461505 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.461553 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:59.461601 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.461654 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.461702 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.461751 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.461799 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.461848 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.461896 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.461946 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.462002 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:03:59.462024 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.462075 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.462126 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.462176 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.462226 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.462276 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:59.462326 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:59.462377 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:59.462433 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.462484 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.462535 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.462586 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.462636 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.462686 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.462741 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.462792 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.462842 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.462894 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.462945 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.462995 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.463046 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.463096 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.463146 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.463196 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:59.463246 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.463295 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.463347 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.463402 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.463453 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.463503 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.463553 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.463603 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.463658 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:03:59.463675 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:03:59.463705 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:03:59.463733 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:03:59.463760 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:03:59.463786 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:03:59.463810 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.463827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.463836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.463852 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.463862 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.463872 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:59.463882 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:59.463891 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:59.463899 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.463907 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.463916 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.463925 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.463934 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.463943 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.463953 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.463961 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.463969 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.463977 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.463986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.463995 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.464004 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.464012 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.464020 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.464028 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:59.464036 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.464044 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.464052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.464061 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.464069 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.464077 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.464085 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.464094 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.464102 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.464112 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.464120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.464129 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.464137 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.464145 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:59.464154 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:59.464162 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:59.464170 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.464178 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.464185 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.464193 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.464200 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.464208 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.464215 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.464223 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.464231 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.464238 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.464246 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.464254 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.464262 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.464269 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.464277 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.464288 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:59.464296 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.464304 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.464311 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.464319 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.464327 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.464335 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.464343 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.464351 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.464359 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.464368 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.464377 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.464385 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.464398 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.464406 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:59.464414 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:59.464422 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:59.464430 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.464437 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.464445 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.464452 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.464460 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.464467 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.464474 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.464481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.464489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.464496 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.464503 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.464511 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.464518 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.464526 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.464533 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.464542 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:59.464549 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.464556 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.464564 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.464571 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.464578 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.464585 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.464592 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.464599 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.464607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:59.464615 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.464623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:59.464630 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:59.464638 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:59.464645 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:59.464652 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:59.464659 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:59.464666 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:59.464673 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:59.464679 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:59.464690 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:59.464710 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.464718 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.464728 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:59.464736 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:59.464743 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:59.464751 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.464758 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:59.464764 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:59.464771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:59.464779 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:59.464785 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:59.464792 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:59.464799 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:59.464806 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:59.464813 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:59.464819 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:59.464826 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:59.464833 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:59.464840 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:59.464847 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:59.465089 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:03:59.465102 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:03:59.465107 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:03:59.465112 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:03:59.465118 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:03:59.465123 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:03:59.465128 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:03:59.465138 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:03:59.465148 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:03:59.465195 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.465203 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179449" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:03:59.465221 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:03:59.465244 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:03:59.465250 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:03:59.465255 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:03:59.465259 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:03:59.465266 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179449" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:03:59.465276 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:59.465284 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:59.465288 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:59.465301 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.465310 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:59.465315 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:03:59.465339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.465347 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:03:59.465352 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.465379 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:03:59.465385 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:03:59.465394 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:03:59.465399 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:03:59.465403 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:03:59.465407 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:03:59.465412 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:03:59.465417 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:03:59.465423 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179449" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:03:59.465437 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:59.465445 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:59.465449 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:59.465455 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.465461 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:03:59.465465 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:59.465489 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:03:59.465495 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.465500 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.465506 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.465511 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:59.465523 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:03:59.465534 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:59.465539 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:03:59.465544 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:03:59.465550 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179449" 2019-02-20 06:03:59.465558 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:59.465562 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:03:59.465567 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:59.465573 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:59.465579 wsdl: in serializeType: returning: 179449 2019-02-20 06:03:59.465585 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:03:59.465591 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:59.465596 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:03:59.465599 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:03:59.465605 wsdl: in serializeType: returning: 179449 2019-02-20 06:03:59.465609 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179449 2019-02-20 06:03:59.465894 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179449 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:03:59.465900 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:03:59.465907 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2471"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:03:59.465923 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:03:59.465929 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179449 2019-02-20 06:03:59.465940 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:03:59.466018 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:03:59.465955 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:03:59.465966 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:03:59.465971 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:03:59.465977 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:03:59.465980 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:03:59.465987 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:59.465998 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:59.466006 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:03:59.466012 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:03:59.466025 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:03:59.466036 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:03:59.466043 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:03:59.473295 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:03:59.473322 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:03:59.473337 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:03:59.473343 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:03:59.473349 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:59.473354 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:59.473359 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:03:59.473363 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:03:59.473368 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:03:59.473421 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:03:59.482643 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:03:59.482685 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:03:59.482692 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:03:59.482698 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:03:59.482703 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:03:59.482709 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:03:59.482715 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:03:59.482721 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:03:59.482726 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:03:59.482732 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:03:57 GMT 2019-02-20 06:03:59.482738 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:03:59.482743 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:03:59.482749 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:03:59.482760 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:03:59.482787 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:03:59.482798 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:03:59.482808 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:03:59.482813 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:03:59.482818 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:03:59.482853 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:03:59.482865 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:03:59.482871 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:03:59.482902 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:03:59.482908 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:03:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:03:59.482946 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:03:59.482956 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:03:59.482979 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:03:59.482986 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:03:59.483090 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:03:59.483184 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:03:59.483191 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:03:59.483200 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:03:59.483210 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:03:59.483234 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:03:59.483311 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:03:59.483340 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:03:59.483352 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:03:59.483360 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:03:59.483365 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:03:59.483370 nusoap_client: detail =