Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: K04Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2060
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:04:47.130338 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:04:47.130390 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:47.130406 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176554" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:04:47.130423 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:47.130442 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:04:47.130452 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:04:47.130468 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:04:47.130477 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:47.130484 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:47.130494 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:47.130502 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:04:47.130514 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:04:47.130520 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:04:47.130525 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:04:47.130530 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:04:47.130533 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:04:47.130546 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:47.130561 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:47.130571 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:04:47.130576 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:04:47.130582 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:04:47.130591 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:04:47.130598 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:04:47.137913 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:04:47.137957 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:04:47.137977 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:04:47.137985 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:47.137991 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:47.137995 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:04:47.138000 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:04:47.138071 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:04:47.171230 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:04:47.171277 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:04:47.171285 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:47.171291 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:04:47.171297 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:04:47.171302 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:04:47.171309 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:04:47.171315 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:04:47.171321 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:04:47.171327 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:45 GMT 2019-02-20 06:04:47.171332 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:04:47.171338 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:04:47.171345 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:04:47.171358 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:04:47.171397 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:04:47.178303 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:04:47.178469 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-20 06:04:47.178493 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:47.178950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:47.185309 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.185652 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:47.186072 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:47.186624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.186850 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.192583 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:47.192899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.193152 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:47.193728 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:47.194066 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.194321 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:47.194895 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.194915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:47.195227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.195463 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.195715 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.195735 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.199678 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:47.200083 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:47.200455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.200477 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.200939 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:47.201494 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.201516 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.201937 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.201970 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:47.202513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.202749 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:47.202781 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:04:47.203160 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:47.203539 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:04:47.203561 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:04:47.203568 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:04:47.203615 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:04:47.203669 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:04:47.203695 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:04:47.203702 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:04:47.203722 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:04:47.203727 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:04:47.203911 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:04:47.203928 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:04:47.203980 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.203989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:04:47.204009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204042 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.204051 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204075 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:47.204097 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.204104 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204117 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:47.204133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.204176 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.204193 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204200 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.204215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204243 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.204250 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:04:47.204275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.204303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:04:47.204319 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:04:47.204341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204376 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.204385 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204396 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:47.204414 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.204421 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204432 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:47.204450 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.204457 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204467 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:04:47.204480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.204517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.204533 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204539 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:04:47.204553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204579 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.204586 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204596 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:04:47.204609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.204635 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:04:47.204651 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204657 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:04:47.204671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204696 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.204703 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204714 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:47.204732 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.204739 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204749 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:47.204767 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.204774 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204784 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:04:47.204802 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.204809 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204819 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:47.204831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.204872 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.204887 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204894 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.204910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204934 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204940 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.204984 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:47.205005 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:47.205023 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205034 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:47.205044 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:04:47.205057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:47.205082 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:04:47.205098 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205104 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:04:47.205118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205144 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.205151 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205161 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:47.205174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.205200 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.205216 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205223 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.205236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205271 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.205279 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205290 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:04:47.205303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.205329 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:04:47.205345 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205351 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:04:47.205371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205397 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.205405 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205415 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:47.205428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.205454 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.205470 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205476 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.205490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205516 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.205523 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205533 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:04:47.205546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.205572 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:04:47.205588 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205594 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:04:47.205607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205639 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.205646 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205656 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:47.205674 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.205681 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205691 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:47.205704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.205734 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:04:47.205749 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205756 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.205770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205795 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.205802 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205812 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:04:47.205826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.205851 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:04:47.205866 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205873 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:04:47.205887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205912 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.205919 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205935 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:47.205956 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.205963 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.205974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:47.205987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.206017 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:04:47.206032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206038 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.206052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206077 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.206084 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206094 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:04:47.206107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.206133 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:04:47.206148 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206154 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:04:47.206168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.206199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:47.206222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.206248 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:04:47.206263 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206270 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.206290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206316 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.206323 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206334 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:04:47.206347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.206378 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:04:47.206394 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206400 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:04:47.206415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206440 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.206447 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206457 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:47.206470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.206496 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.206511 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206517 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.206531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206556 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.206563 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206579 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:04:47.206592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.206618 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:04:47.206633 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206639 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:04:47.206653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206678 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.206685 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206695 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:04:47.206708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.206734 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.206749 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206755 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.206769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206793 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.206801 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206811 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:04:47.206824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.206850 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:04:47.206865 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206871 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:04:47.206885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206909 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.206916 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206927 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:04:47.206940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.206965 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.206980 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.206987 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.207002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207027 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.207034 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207044 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:04:47.207057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.207083 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:04:47.207098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207105 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:04:47.207119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207144 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.207151 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207161 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:04:47.207179 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.207187 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207197 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:04:47.207211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.207241 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.207256 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207262 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.207282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207309 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.207316 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207327 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:04:47.207340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.207371 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:04:47.207387 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207393 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:47.207409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207434 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.207441 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207452 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:47.207465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.207491 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.207506 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207513 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.207527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207552 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.207560 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207571 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:47.207584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.207610 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:47.207625 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207631 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:04:47.207646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207672 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:47.207680 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207690 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:04:47.207704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.207730 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.207745 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207751 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.207765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207789 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207796 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207837 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:47.207858 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:47.207876 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207887 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:47.207897 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:04:47.207910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:47.207935 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:47.207950 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207958 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:04:47.207974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.207999 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:47.208007 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208017 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:04:47.208030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.208056 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.208071 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208078 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.208091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208115 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208122 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208160 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:47.208181 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:47.208198 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208209 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:47.208219 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:04:47.208231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:47.208256 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:47.208280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208287 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:04:47.208303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208329 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.208336 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208346 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:04:47.208370 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.208378 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208389 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:04:47.208408 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.208415 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208425 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:47.208443 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.208450 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208460 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:47.208478 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.208485 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208495 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:04:47.208513 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.208519 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208529 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:04:47.208547 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.208554 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208571 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:47.208584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.208636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.208653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208659 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.208676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208701 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.208708 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:04:47.208731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.208757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:04:47.208772 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208779 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:04:47.208793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208818 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.208825 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208835 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:04:47.208853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.208860 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:47.208888 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.208895 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208906 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:47.208918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.208953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.208968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.208975 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.208989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209014 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.209022 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:04:47.209045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.209072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:04:47.209087 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209093 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:47.209108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.209140 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209151 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:47.209164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.209190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.209205 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209211 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.209225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209250 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.209258 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:47.209281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.209307 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:47.209322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209329 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:47.209343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209373 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.209381 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209392 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:04:47.209410 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.209417 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209427 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:47.209446 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.209452 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209463 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:47.209476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.209510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.209525 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209532 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.209546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209571 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.209578 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209589 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:47.209602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.209628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:47.209643 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209649 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:47.209664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209690 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.209697 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209707 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:47.209725 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.209732 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209742 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:47.209760 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.209767 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209777 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:47.209795 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.209801 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209812 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:47.209829 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.209836 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209846 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:47.209859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.209902 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.209917 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209923 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.209937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209963 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.209970 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.209980 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:04:47.209993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.210019 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:47.210034 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210066 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210073 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210084 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210097 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.210129 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210155 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.210163 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210173 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:47.210191 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.210198 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210208 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:04:47.210226 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.210233 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210243 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:04:47.210261 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.210268 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210279 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:04:47.210296 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.210303 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210313 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:04:47.210331 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:47.210338 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210348 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:04:47.210371 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.210379 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210389 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.210407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.210414 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210424 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:47.210441 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.210448 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210458 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:47.210476 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.210483 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210493 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:47.210506 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210560 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.210579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210585 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:47.210600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210625 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.210632 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210642 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:47.210660 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.210667 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210677 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:47.210695 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.210702 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210711 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:47.210729 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.210736 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210746 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:04:47.210759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.210799 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210820 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.210834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210860 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210867 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210878 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:04:47.210891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.210906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.210916 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:47.210930 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210957 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210964 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210975 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.210988 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.211018 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211044 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.211051 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211062 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:47.211080 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.211087 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211098 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:04:47.211115 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.211122 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211132 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:47.211150 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.211157 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211167 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:04:47.211185 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.211192 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211202 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:47.211219 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.211226 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211236 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:47.211254 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.211260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211270 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:47.211288 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.211295 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211305 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:04:47.211322 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.211329 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211339 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:04:47.211361 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.211369 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211379 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:47.211398 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.211404 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211415 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:47.211427 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.211485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.211503 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211509 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:47.211524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211550 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.211557 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211567 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:47.211585 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.211592 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211602 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:47.211620 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.211626 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211636 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:47.211654 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:47.211661 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211671 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.211684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.211723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.211738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211744 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.211759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211784 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.211792 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211802 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:04:47.211815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.211831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.211841 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:47.211854 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.211884 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.211891 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.211902 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.211915 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.211932 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.211946 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.211972 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.211979 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.211989 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:47.212007 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.212014 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212024 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:04:47.212045 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.212052 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212063 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:47.212081 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.212088 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212098 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:04:47.212116 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.212123 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212133 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:47.212151 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.212157 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212167 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:47.212185 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.212191 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212202 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:47.212220 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.212226 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212237 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:04:47.212254 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.212261 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212270 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:04:47.212288 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212295 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212305 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:04:47.212322 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.212329 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212339 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:47.212361 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.212368 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212378 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:47.212392 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.212455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.212472 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212501 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212508 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212519 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212532 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.212563 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212589 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.212596 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212606 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:04:47.212625 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.212631 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212641 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:04:47.212659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.212666 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212676 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:04:47.212694 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.212701 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212711 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:04:47.212728 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.212735 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212745 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:04:47.212763 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.212770 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212780 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:47.212798 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.212804 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212814 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:04:47.212832 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.212839 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212849 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:04:47.212866 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.212873 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212883 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:04:47.212901 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.212908 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212918 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:47.212936 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.212942 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212952 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:47.212970 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.212977 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.212987 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:04:47.213004 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.213011 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.213021 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:47.213039 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.213045 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.213056 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:04:47.213069 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.213138 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.213157 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213164 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:04:47.213179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213204 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.213211 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213221 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:47.213234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.213260 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.213275 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213282 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.213296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213321 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.213328 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213338 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:04:47.213351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.213382 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:04:47.213398 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213404 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:04:47.213419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.213451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:47.213480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.213487 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213497 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:47.213515 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.213521 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213531 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:47.213549 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:47.213556 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213566 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:04:47.213579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.213617 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:04:47.213633 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213639 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.213653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213678 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:47.213685 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213695 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:04:47.213708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.213724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.213734 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:04:47.213748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:47.213775 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:04:47.213782 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:47.213792 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:04:47.213805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:47.213821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.213835 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.213862 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.213869 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.213880 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:04:47.213898 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.213905 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.213915 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:04:47.213933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.213939 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.213949 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:04:47.213967 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:47.213974 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.213984 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:04:47.214001 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.214008 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.214018 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:04:47.214036 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.214043 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.214053 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:04:47.214071 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.214077 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.214088 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:47.214105 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.214112 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.214122 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:04:47.214140 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.214147 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.214157 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:04:47.214175 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.214182 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.214192 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:47.214205 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:47.214257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.214275 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214282 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:04:47.214298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214323 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.214330 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214341 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:47.214354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.214387 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.214403 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214409 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.214423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214449 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:47.214456 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214466 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:04:47.214479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.214505 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:04:47.214518 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:47.214545 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:47.214552 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:47.214562 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:04:47.214580 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:47.214587 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:47.214597 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:04:47.214615 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:47.214622 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:47.214632 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:04:47.214645 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:47.214671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.214687 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214693 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:04:47.214709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214735 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.214742 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214753 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:47.214771 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.214777 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214788 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:47.214806 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.214812 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214823 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:47.214836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.214870 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.214885 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214891 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.214905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214930 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.214937 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214948 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:04:47.214961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.214977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.214987 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:04:47.215001 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215028 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215035 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215046 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215059 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.215089 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215116 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.215123 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215133 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:04:47.215151 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.215158 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215168 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:04:47.215186 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.215193 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215202 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:04:47.215220 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.215227 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215237 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:04:47.215255 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.215261 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215271 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:04:47.215289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.215296 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215306 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:04:47.215324 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.215331 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215341 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:04:47.215363 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.215371 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215382 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:47.215400 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.215407 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215417 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:47.215431 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.215479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.215497 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:04:47.215518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215544 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.215552 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215562 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:47.215580 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.215587 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215597 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:47.215615 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.215622 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215632 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:47.215650 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.215656 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215666 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:47.215684 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.215691 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215700 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:47.215714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.215756 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.215772 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215778 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.215792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215816 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215823 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215861 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:47.215882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:47.215899 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215910 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:47.215920 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:04:47.215933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:47.215958 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:04:47.215973 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.215979 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:04:47.215993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216018 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.216026 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216036 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:04:47.216049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.216075 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.216090 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216096 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.216110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216135 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:47.216143 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216153 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:04:47.216166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.216192 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:04:47.216207 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216213 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:04:47.216228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.216260 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216270 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:47.216283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.216308 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.216323 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216330 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.216345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216375 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216383 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216394 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:04:47.216407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.216423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.216433 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:04:47.216447 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216474 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216482 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216492 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.216536 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216563 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.216571 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216582 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:04:47.216600 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.216606 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216617 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:04:47.216634 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.216641 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216651 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:04:47.216669 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.216676 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216686 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:04:47.216703 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.216710 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216720 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:04:47.216738 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:47.216745 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216755 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:04:47.216773 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:47.216780 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216791 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:04:47.216808 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:47.216815 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216825 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:04:47.216843 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:47.216850 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216860 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:04:47.216878 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.216884 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216895 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:04:47.216912 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.216920 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216929 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:04:47.216947 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.216954 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216964 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:04:47.216982 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.216988 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.216999 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:04:47.217012 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.217077 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.217096 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217102 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:04:47.217118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217143 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.217150 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217161 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:04:47.217174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.217200 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.217215 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217222 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.217236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217261 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.217268 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217279 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:04:47.217292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.217318 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:04:47.217333 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217339 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:47.217354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217385 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.217393 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217403 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:04:47.217421 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.217428 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217439 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:47.217456 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.217463 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217473 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:47.217491 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.217498 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217508 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:47.217521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.217559 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217575 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217581 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.217595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217621 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217628 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217638 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:04:47.217651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.217667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.217677 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:47.217691 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217719 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217727 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217737 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217750 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.217782 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217807 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.217814 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217824 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:47.217843 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.217850 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217860 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:47.217877 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.217884 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217894 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:04:47.217912 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.217919 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217929 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:04:47.217947 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.217954 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217964 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:47.217981 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.217988 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.217998 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:04:47.218016 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:47.218023 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.218033 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:04:47.218045 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.218087 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.218103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218109 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:04:47.218124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218149 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.218156 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218166 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:04:47.218184 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.218191 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218201 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:04:47.218219 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.218226 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218236 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:04:47.218254 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.218260 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218270 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:04:47.218288 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.218295 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218305 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:04:47.218323 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.218330 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218340 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:04:47.218362 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.218369 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218380 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:04:47.218398 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.218405 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218415 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:04:47.218428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.218483 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.218498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218505 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:04:47.218520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218545 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:47.218552 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:04:47.218576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.218602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:04:47.218619 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:47.218626 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:04:47.218638 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:04:47.218654 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218661 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:04:47.218674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:47.218718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:47.218735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.218746 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:47.218756 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:04:47.218773 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.218781 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:04:47.218792 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:04:47.218808 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:47.218815 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:04:47.218825 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:04:47.218842 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.218849 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:47.218859 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.218876 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.218883 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:47.218893 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.218911 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.218918 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:47.218927 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.218945 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.218951 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:04:47.218962 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.218979 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:47.218986 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:04:47.218996 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:47.219013 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:47.219020 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:04:47.219030 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:04:47.219047 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.219054 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:04:47.219064 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.219081 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:47.219088 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:04:47.219098 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:04:47.219115 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.219122 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:04:47.219132 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.219149 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.219156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:47.219166 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.219182 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:47.219188 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:04:47.219199 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:04:47.219212 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:04:47.219249 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.219279 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:04:47.219306 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.219335 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:04:47.219367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.219395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:04:47.219422 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.219449 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:04:47.219476 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.219503 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:04:47.219529 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:04:47.219556 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:04:47.219583 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:04:47.219610 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:04:47.219637 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:04:47.219664 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:04:47.219692 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.219718 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:04:47.219745 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.219772 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:04:47.219799 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.219825 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:04:47.219852 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.219878 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:04:47.219905 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.219932 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:47.219959 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.219986 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:47.220013 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.220039 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:47.220066 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.220094 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:04:47.220121 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.220148 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:04:47.220175 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.220205 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:47.220232 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.220258 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:47.220286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.220314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:47.220340 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.220373 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:47.220401 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.220427 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:47.220454 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.220481 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:04:47.220508 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:04:47.220585 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:04:47.220613 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.220640 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:04:47.220667 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.220693 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:04:47.220720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.220747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:04:47.220774 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.220800 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:04:47.220828 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.220854 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:04:47.220881 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.220907 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:04:47.220934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.220961 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:47.220987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.221016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:04:47.221043 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221061 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221088 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:47.221115 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221132 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221149 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221176 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:47.221202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221237 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:47.221307 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221333 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.221364 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221392 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.221418 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221435 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221462 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.221489 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221506 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221533 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.221559 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221586 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.221612 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221639 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:47.221665 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221692 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.221718 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221744 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.221770 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221788 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221814 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:47.221841 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221867 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.221894 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221921 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:47.221947 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.221974 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:47.222000 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222129 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.222155 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222173 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222190 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222216 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.222243 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222270 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.222296 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222361 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.222389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.222510 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222527 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222544 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222589 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.222615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.222719 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222746 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.222772 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222790 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222807 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222824 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222852 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:47.222879 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222905 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:47.222932 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222949 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222966 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.222992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.223019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:47.223141 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223167 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:04:47.223193 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223220 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.223246 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223273 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.223300 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223317 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223340 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223362 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223390 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.223417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:04:47.223593 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223611 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223640 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:47.223666 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223683 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223700 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223726 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:47.223752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:47.223856 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223883 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.223909 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223936 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.223963 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.223980 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224006 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.224032 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224049 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224075 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.224102 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224128 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.224156 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224183 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:47.224209 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224235 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.224262 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224295 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:47.224321 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224338 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224369 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:47.224396 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224423 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.224449 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224477 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:47.224503 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224530 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:47.224556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224615 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224632 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224693 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.224720 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224737 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224754 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224780 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.224807 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224834 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.224861 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224878 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224922 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.224949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.224983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:47.225071 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225088 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225106 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225149 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.225175 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225192 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.225279 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225306 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:47.225332 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225351 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225380 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225397 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225424 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:47.225450 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225476 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:47.225503 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225521 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225538 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225564 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.225591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:47.225712 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225738 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:04:47.225764 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225790 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:47.225817 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225844 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:47.225870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225888 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.225975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.225992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.226009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.226027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.226044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.226061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.226078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.226095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:47.226122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:04:47.226149 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.226209 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.226260 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.226313 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.226366 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.226416 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:47.226465 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:04:47.226513 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:47.226567 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.226620 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.226670 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.226717 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.226765 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.226815 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.226865 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.226912 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.226960 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.227010 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.227060 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.227109 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.227160 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.227216 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.227281 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.227328 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:47.227383 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.227431 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.227478 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.227528 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.227585 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.227640 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.227688 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.227738 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.227796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.227845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.227894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.227943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.227990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.228101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:47.228150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:04:47.228200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:47.228248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.228296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.228344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.228398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.228446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.228496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.228544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.228595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.228643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.228692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.228742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.228791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.228841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.228893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.228946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.228994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:47.229042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.229090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.229137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.229186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.229235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.229288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.229336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.229390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.229448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.229498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.229546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.229597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.229645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.229693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:47.229742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:04:47.229791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:47.229840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.229888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.229939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.229987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.230034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.230083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.230132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.230179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.230227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.230285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.230334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.230390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.230441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.230494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.230547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.230595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:47.230642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.230689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.230736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.230786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.230836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.230893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.230941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.230990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.231047 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:04:47.231075 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.231136 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.231192 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.231246 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.231302 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.231360 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:47.231416 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:47.231471 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:47.231524 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.231587 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.231641 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.231696 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.231750 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.231805 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.231859 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.231912 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.231966 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.232021 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.232076 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.232131 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.232185 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.232239 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.232292 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.232346 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:47.232405 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.232461 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.232523 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.232578 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.232632 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.232686 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.232740 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.232793 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.232856 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:04:47.232879 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.232935 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.232990 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.233045 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.233100 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.233154 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:47.233272 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:47.233327 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:47.233388 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.233443 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.233497 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.233551 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.233605 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.233659 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.233713 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.233768 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.233822 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.233877 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.233931 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.233985 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.234040 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.234094 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.234148 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.234203 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:47.234257 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.234312 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.234372 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.234427 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.234482 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.234536 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.234591 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.234652 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.234713 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:04:47.234736 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.234786 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.234835 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.234883 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.234932 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.234981 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:47.235029 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:47.235078 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:47.235125 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.235174 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.235223 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.235272 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.235321 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.235376 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.235426 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.235475 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.235523 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.235573 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.235622 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.235670 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.235718 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.235767 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.235818 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.235866 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:47.235915 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.235964 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.236012 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.236060 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.236109 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.236157 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.236205 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.236255 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.236311 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:04:47.236333 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.236389 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.236440 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.236491 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.236542 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.236593 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:47.236644 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:47.236695 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:47.236746 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.236797 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.236847 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.236897 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.236948 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.236999 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.237050 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.237100 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.237150 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.237202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.237253 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.237304 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.237359 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.237412 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.237462 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.237513 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:47.237564 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.237614 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.237666 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.237716 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.237766 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.237816 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.237869 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.237920 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.237973 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:04:47.237991 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:04:47.238021 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:04:47.238050 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:04:47.238077 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:04:47.238105 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:04:47.238125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.238142 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.238152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.238163 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.238171 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.238181 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:47.238191 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:47.238199 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:47.238207 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.238279 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.238288 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.238297 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.238306 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.238315 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.238325 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.238334 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.238343 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.238351 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.238365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.238374 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.238383 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.238391 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.238400 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.238408 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:47.238416 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.238425 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.238433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.238442 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.238450 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.238459 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.238467 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.238476 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.238485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.238496 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.238504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.238515 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.238523 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.238531 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:47.238541 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:47.238549 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:47.238557 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.238564 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.238573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.238581 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.238589 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.238597 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.238605 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.238613 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.238621 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.238629 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.238638 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.238646 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.238662 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.238670 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.238677 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.238685 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:47.238693 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.238701 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.238710 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.238718 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.238726 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.238734 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.238742 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.238750 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.238758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.238768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.238777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.238785 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.238793 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.238800 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:47.238808 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:47.238815 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:47.238822 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.238829 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.238835 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.238843 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.238850 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.238858 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.238865 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.238872 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.238879 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.238886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.238893 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.238900 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.238907 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.238914 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.238922 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.238930 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:47.238938 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.238945 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.238952 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.238959 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.238966 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.238973 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.238980 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.238987 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.238994 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:47.239003 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.239010 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:47.239018 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:47.239026 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:47.239034 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:47.239041 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:47.239049 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:47.239056 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:47.239063 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:47.239070 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:47.239076 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:47.239085 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.239092 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.239100 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:47.239107 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:47.239114 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:47.239170 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.239178 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:47.239185 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:47.239193 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:47.239200 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:47.239206 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:47.239213 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:47.239220 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:47.239226 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:47.239233 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:47.239240 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:47.239247 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:47.239254 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:47.239261 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:47.239267 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:47.239342 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:04:47.239353 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:47.239363 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:47.239368 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:47.239375 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:04:47.239379 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:04:47.239384 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:04:47.239394 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:04:47.239403 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:04:47.239443 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.239450 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176554" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:47.239464 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:04:47.239486 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:04:47.239492 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:04:47.239497 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:04:47.239501 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:04:47.239507 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176554" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:47.239517 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:47.239525 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:47.239529 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:47.239540 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.239549 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:47.239554 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:04:47.239578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.239588 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:47.239593 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.239619 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:04:47.239625 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:04:47.239629 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:04:47.239633 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:04:47.239637 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:04:47.239641 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:04:47.239646 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:47.239650 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:04:47.239656 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176554" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:47.239667 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:47.239674 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:47.239678 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:47.239684 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.239690 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:47.239694 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:47.239720 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:04:47.239727 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.239732 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.239738 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.239743 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:47.239754 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:04:47.239761 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:47.239766 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:47.239771 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:04:47.239777 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176554" 2019-02-20 06:04:47.239784 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:47.239789 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:47.239794 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:47.239801 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:47.239806 wsdl: in serializeType: returning: 176554 2019-02-20 06:04:47.239812 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:04:47.239819 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:47.239823 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:47.239827 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:04:47.239833 wsdl: in serializeType: returning: 176554 2019-02-20 06:04:47.239837 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176554 2019-02-20 06:04:47.239850 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176554 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:04:47.239855 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:04:47.239861 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6360"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:04:47.239875 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:04:47.239881 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176554 2019-02-20 06:04:47.239891 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:04:47.239966 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:04:47.239904 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:04:47.239915 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:04:47.239920 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:04:47.239925 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:04:47.239929 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:04:47.239936 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:47.239946 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:47.239954 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:04:47.239960 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:04:47.239973 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:04:47.239983 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:04:47.239990 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:04:47.247263 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:04:47.247284 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:04:47.247299 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:04:47.247308 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:04:47.247316 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:47.247339 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:47.247343 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:04:47.247348 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:04:47.247352 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:04:47.247389 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:04:47.256452 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:04:47.256476 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:04:47.256487 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:47.256497 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:04:47.256507 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:04:47.256517 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:04:47.256528 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:04:47.256538 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:04:47.256548 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:04:47.256559 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:45 GMT 2019-02-20 06:04:47.256580 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:04:47.256590 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:04:47.256601 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:04:47.256615 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:04:47.256651 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:04:47.256677 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:04:47.256692 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:04:47.256701 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:04:47.256710 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:04:47.256764 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:04:47.256783 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:04:47.256792 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:04:47.256815 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:47.256827 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:04:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:04:47.256865 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:04:47.256881 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:04:47.256909 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:04:47.256920 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:04:47.257059 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:04:47.257233 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:04:47.257245 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:04:47.257259 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:04:47.257285 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:04:47.257327 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:04:47.257435 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:04:47.257469 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:04:47.257491 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:04:47.257504 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:04:47.257513 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:04:47.257522 nusoap_client: detail =