Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar




KKK: K04



Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2060
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 20:12:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 22:12:21.675906 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 22:12:21.675978 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:21.676002 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176554" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 22:12:21.676029 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:21.676047 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 22:12:21.676060 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 22:12:21.676081 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 22:12:21.676098 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:21.676110 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:21.676125 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:21.676140 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:12:21.676160 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:12:21.676171 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:12:21.676180 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:12:21.676188 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:12:21.676194 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 22:12:21.676213 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:21.676235 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:21.676251 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:12:21.676260 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 22:12:21.676270 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 22:12:21.676285 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:12:21.676299 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:12:21.682393 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:12:21.682431 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:12:21.682451 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 22:12:21.682463 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:21.682472 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:21.682479 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:12:21.682487 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 22:12:21.682532 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 22:12:21.706509 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 22:12:21.706559 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 22:12:21.706572 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:12:21.706582 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:12:21.706591 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:12:21.706601 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:12:21.706610 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:12:21.706629 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:12:21.706639 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:12:21.706649 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:12:19 GMT 2019-10-17 22:12:21.706659 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:12:21.706668 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 22:12:21.706679 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:12:21.706698 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 22:12:21.706746 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 22:12:21.706780 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 22:12:21.712656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.712709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.712782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.712809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.712838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.712852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.712964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.712999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.718619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.718830 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.718863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.718884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.718904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.718923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.718965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.718988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.719008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.719028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.719056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.719092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.719113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.719140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.719162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.724695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.724771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.724817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.724859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.724896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.724967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.724995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725082 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.725106 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.725130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725150 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725261 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.725287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725322 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.725344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.725652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.730879 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.730981 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 22:12:21.731030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731297 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.731329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.731560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.731808 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:21.731848 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-10-17 22:12:21.734584 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.734643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.734669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.734710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.734735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.734780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.734805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.734850 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.734885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.734911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:21.734940 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-17 22:12:21.734960 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:12:21.734970 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 22:12:21.735040 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 22:12:21.735102 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:12:21.735126 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:12:21.735139 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:12:21.735168 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 22:12:21.735178 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 22:12:21.735431 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 22:12:21.735454 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 22:12:21.735537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.735553 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 22:12:21.735591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.735650 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.735667 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.735692 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:21.735741 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.735754 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.735774 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:21.735804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.735851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.735877 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.735908 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.735920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.735949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736003 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.736017 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736037 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 22:12:21.736064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.736113 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:12:21.736143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736155 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 22:12:21.736182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736234 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.736247 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736266 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:21.736301 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.736314 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736333 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:21.736366 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.736379 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736397 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:12:21.736424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.736488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.736517 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736530 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 22:12:21.736556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736604 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.736617 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 22:12:21.736662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.736718 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 22:12:21.736746 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736755 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 22:12:21.736779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736826 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.736839 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736858 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:21.736892 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.736904 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736923 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:21.736959 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.736972 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.736990 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:12:21.737025 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.737039 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737058 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:21.737085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.737156 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.737184 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737196 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.737223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737271 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737283 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737359 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.737399 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.737433 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737453 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:21.737473 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 22:12:21.737498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:21.737547 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:12:21.737576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737588 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 22:12:21.737621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737669 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.737683 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737710 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:21.737745 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.737758 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737777 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:21.737811 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.737824 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737842 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:12:21.737875 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.737888 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737906 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:21.737932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.737981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.738002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.738033 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.738074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738124 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.738137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738157 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 22:12:21.738184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.738231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:12:21.738258 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738270 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 22:12:21.738296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738344 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.738357 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738375 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:21.738400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.738447 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.738476 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738488 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.738519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738567 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.738580 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738599 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 22:12:21.738625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.738674 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:12:21.738710 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738722 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 22:12:21.738750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738799 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.738812 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738831 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:21.738857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.738904 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.738932 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.738943 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.738970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739018 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.739031 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739050 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 22:12:21.739076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.739124 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 22:12:21.739152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739163 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 22:12:21.739189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739237 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.739249 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739267 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:12:21.739302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.739315 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739333 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:21.739359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.739415 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 22:12:21.739443 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739454 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.739481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739527 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.739540 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739558 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 22:12:21.739584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.739633 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 22:12:21.739662 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739674 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 22:12:21.739707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739757 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.739770 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739790 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:12:21.739825 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.739838 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739856 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:21.739881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.739936 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 22:12:21.739965 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.739976 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.740002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740050 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.740062 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740081 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 22:12:21.740107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.740153 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 22:12:21.740181 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740192 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 22:12:21.740219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740266 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.740278 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740297 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:21.740321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.740370 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 22:12:21.740398 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740409 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.740435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.740495 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740514 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 22:12:21.740540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.740588 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 22:12:21.740617 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740628 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 22:12:21.740654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740709 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.740723 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740742 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:21.740769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.740817 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.740846 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740857 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.740884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740931 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.740944 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.740963 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 22:12:21.740990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.741039 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:12:21.741067 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741078 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 22:12:21.741104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741153 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.741166 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741184 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:12:21.741210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.741259 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.741288 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741300 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.741326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741375 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.741388 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741405 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 22:12:21.741432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.741480 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:12:21.741510 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741521 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 22:12:21.741548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741597 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.741611 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741630 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:12:21.741655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.741709 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.741740 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741751 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.741777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741825 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.741838 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741856 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 22:12:21.741882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.741928 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:12:21.741955 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.741967 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 22:12:21.741993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742041 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.742054 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742073 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 22:12:21.742107 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.742119 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742138 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 22:12:21.742164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.742219 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.742247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742258 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.742284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742333 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.742345 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742364 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 22:12:21.742389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.742437 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:12:21.742465 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742478 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:12:21.742505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742553 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.742565 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742584 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:21.742610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.742658 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.742686 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742704 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.742732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742784 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.742798 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742816 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:12:21.742840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.742889 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:21.742916 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.742929 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:12:21.742955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743002 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:21.743015 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743034 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:12:21.743060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.743106 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.743133 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743144 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.743168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743211 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743224 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743297 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.743336 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.743369 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743389 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:21.743409 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 22:12:21.743434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:21.743482 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:21.743510 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743522 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 22:12:21.743549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743598 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:21.743611 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743630 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:12:21.743656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.743710 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.743739 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743751 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.743777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743822 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743834 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.743947 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.743980 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.743999 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:21.744019 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 22:12:21.744044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:21.744091 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:12:21.744119 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744132 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:12:21.744159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744203 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:21.744215 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744231 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:12:21.744255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.744303 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.744329 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744341 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.744365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744408 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744420 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744489 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.744523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.744554 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744575 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:21.744595 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 22:12:21.744618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:21.744664 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:21.744692 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744711 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 22:12:21.744740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.744804 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744823 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 22:12:21.744856 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.744869 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744888 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 22:12:21.744921 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.744934 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.744952 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:12:21.744986 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.744998 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745016 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:12:21.745050 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.745062 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745080 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:12:21.745114 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.745126 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745144 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 22:12:21.745176 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.745189 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745206 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:21.745232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.745327 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.745358 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745370 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.745396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745444 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.745456 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745475 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 22:12:21.745500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.745549 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:12:21.745577 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745588 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 22:12:21.745614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745661 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.745674 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745692 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:12:21.745734 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.745747 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745766 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:21.745800 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.745813 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745832 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:12:21.745859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.745921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.745951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.745962 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.745988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746037 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.746050 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 22:12:21.746094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.746142 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:12:21.746170 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746181 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:12:21.746207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746255 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.746267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746286 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:21.746312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.746359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.746387 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746398 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.746425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746472 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.746484 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746504 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:12:21.746529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.746578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:21.746608 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746619 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:12:21.746645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746693 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.746714 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746734 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:12:21.746767 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.746779 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:21.746830 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.746843 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746862 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:12:21.746887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.746950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.746978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.746989 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.747014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747058 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.747070 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:12:21.747113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.747161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:21.747189 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747200 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:21.747227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747275 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.747288 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747306 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:12:21.747339 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.747350 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747368 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:21.747402 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.747413 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747430 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:21.747461 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.747472 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747490 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:12:21.747521 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.747533 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747549 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:12:21.747573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.747647 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.747676 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747686 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.747721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747771 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.747784 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747801 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 22:12:21.747826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.747853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.747874 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:21.747902 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.747959 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.747972 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.747990 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748017 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.748073 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748123 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.748136 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748155 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:21.748188 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.748201 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748219 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 22:12:21.748254 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.748266 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748284 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 22:12:21.748317 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.748330 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748348 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:12:21.748381 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.748393 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748411 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 22:12:21.748444 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:21.748456 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748476 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 22:12:21.748510 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.748522 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748540 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.748574 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.748586 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748604 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:21.748637 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.748648 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748666 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 22:12:21.748707 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.748720 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748739 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:21.748772 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.748784 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748801 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:21.748827 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.748920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.748955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.748967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:21.748995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.749043 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.749057 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.749074 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:21.749106 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.749118 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.749135 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:12:21.749166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.749178 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.749197 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:12:21.749228 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.749240 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.749259 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:12:21.749282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.749328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.749351 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.749390 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.749419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.749466 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749479 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.749498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 22:12:21.749525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.749552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.749572 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:21.749598 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749649 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749661 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749679 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749711 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.749767 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749817 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.749830 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749849 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:12:21.749881 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.749894 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749912 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:12:21.749947 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.749959 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.749975 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:12:21.750006 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.750018 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.750036 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:12:21.750069 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.750082 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.750100 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:12:21.750138 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.750150 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.750169 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:12:21.750202 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.750213 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.750229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:21.750259 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.750270 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.750286 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:12:21.750315 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.750325 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.750342 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:12:21.750371 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.750381 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.750397 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:21.750426 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.750437 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.750454 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:21.750477 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.750572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.750602 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.750613 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:21.750638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.750682 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.750695 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.750722 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:12:21.750756 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.750768 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.750786 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:21.750820 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.750833 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.750851 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:12:21.750887 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:21.750899 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.750918 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.750943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.750993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.751015 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751043 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.751054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.751082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.751129 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751143 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.751161 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 22:12:21.751187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.751215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.751234 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:21.751260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751311 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751323 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751342 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751368 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.751424 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751472 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.751485 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751503 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:12:21.751537 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.751550 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751569 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:12:21.751603 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.751616 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751634 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:12:21.751698 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.751712 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751728 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:12:21.751752 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.751761 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751771 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:12:21.751790 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.751797 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751807 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:12:21.751824 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.751831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751841 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:21.751858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.751864 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751874 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:12:21.751891 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.751898 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751908 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:12:21.751925 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.751932 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751941 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 22:12:21.751958 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.751965 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.751974 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:21.751991 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.751998 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.752007 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:21.752021 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.752083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.752100 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752132 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752139 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752150 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752163 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752180 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.752193 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752219 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.752226 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752236 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 22:12:21.752254 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.752261 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752270 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 22:12:21.752287 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.752294 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752303 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:12:21.752320 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.752326 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752336 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 22:12:21.752353 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.752359 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752368 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 22:12:21.752385 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.752391 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752408 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:12:21.752426 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.752432 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752441 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 22:12:21.752458 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.752465 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752474 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 22:12:21.752491 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.752497 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752507 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 22:12:21.752524 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.752530 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752539 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:12:21.752556 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.752563 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752572 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:12:21.752588 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.752595 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752605 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 22:12:21.752622 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.752628 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752637 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:21.752654 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.752669 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752680 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 22:12:21.752693 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.752781 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.752788 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 22:12:21.752811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.752837 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.752844 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.752854 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:12:21.752867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.752884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.752894 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752909 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.752915 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.752929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.752954 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.752961 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.752971 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 22:12:21.752984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.753009 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:12:21.753024 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753031 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 22:12:21.753044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.753076 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753086 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:21.753103 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.753109 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753123 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:12:21.753141 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.753147 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753157 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:12:21.753174 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:21.753181 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753190 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:12:21.753203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.753240 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 22:12:21.753254 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753261 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.753274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753300 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:21.753306 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753316 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 22:12:21.753329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.753354 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 22:12:21.753367 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:21.753400 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753407 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:21.753417 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753430 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:21.753447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.753461 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753486 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.753493 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753502 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 22:12:21.753519 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.753526 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753535 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 22:12:21.753552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.753559 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753568 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 22:12:21.753585 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:21.753592 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753601 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:12:21.753617 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.753624 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753633 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 22:12:21.753650 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.753662 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753672 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 22:12:21.753690 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.753697 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753706 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:21.753723 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.753729 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753742 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 22:12:21.753760 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.753767 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753776 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 22:12:21.753793 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.753799 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753809 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:21.753821 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:21.753872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.753889 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753895 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 22:12:21.753914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753939 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.753946 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:21.753969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.753984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.753994 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.754009 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754015 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.754028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754053 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:21.754059 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754069 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 22:12:21.754082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.754107 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:12:21.754120 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:21.754146 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:21.754153 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:21.754162 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 22:12:21.754180 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:21.754186 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:21.754200 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 22:12:21.754218 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:21.754225 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:21.754235 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 22:12:21.754247 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:21.754271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.754286 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754292 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:12:21.754306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754330 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.754337 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754347 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:21.754364 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.754372 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754381 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:12:21.754398 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.754405 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754414 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:12:21.754426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.754461 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754475 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754482 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.754499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754524 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754531 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754541 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 22:12:21.754554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.754569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.754579 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:12:21.754592 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754619 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754626 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754635 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754648 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.754685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754715 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.754722 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754732 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 22:12:21.754749 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.754756 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754765 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 22:12:21.754782 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.754789 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754798 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:12:21.754815 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.754822 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754831 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 22:12:21.754848 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.754854 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754864 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 22:12:21.754880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.754887 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754896 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 22:12:21.754913 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.754920 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754929 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 22:12:21.754946 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.754952 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754961 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:21.754978 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.754984 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.754993 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:21.755006 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.755053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.755070 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755076 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 22:12:21.755095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755120 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.755127 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755136 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:12:21.755154 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.755160 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755169 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:21.755186 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.755193 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755202 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:21.755219 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.755226 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755239 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:12:21.755257 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.755264 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755273 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:12:21.755286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.755327 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.755342 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755348 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.755362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755385 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755392 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.755451 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.755467 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755478 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:21.755488 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 22:12:21.755500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:21.755524 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:12:21.755539 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755545 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 22:12:21.755563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755588 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.755595 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755604 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 22:12:21.755617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.755642 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.755662 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755668 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.755683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755708 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:12:21.755715 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755725 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 22:12:21.755738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.755763 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 22:12:21.755777 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755784 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 22:12:21.755803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755828 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.755835 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755844 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:21.755857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.755882 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.755897 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755903 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.755917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755942 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.755949 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755958 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 22:12:21.755971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.755986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.755996 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:12:21.756009 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756036 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756043 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756057 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756070 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.756100 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756126 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756133 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756142 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 22:12:21.756159 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756166 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756175 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 22:12:21.756193 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756199 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756208 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 22:12:21.756226 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756232 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756241 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 22:12:21.756258 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756265 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756274 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 22:12:21.756291 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:21.756299 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756308 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 22:12:21.756325 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:21.756332 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756341 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 22:12:21.756358 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:21.756365 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756374 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 22:12:21.756391 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:21.756397 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756411 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 22:12:21.756428 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756435 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756445 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 22:12:21.756462 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756468 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756478 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 22:12:21.756494 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756501 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756510 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 22:12:21.756527 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756533 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756543 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 22:12:21.756555 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.756617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.756635 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756641 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 22:12:21.756665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756692 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756699 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756708 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 22:12:21.756721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.756747 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.756762 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756768 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.756781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756810 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.756818 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756827 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 22:12:21.756840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.756865 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:12:21.756880 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756886 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:21.756900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756924 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.756931 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756941 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 22:12:21.756958 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.756965 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.756974 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:21.756991 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.756997 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757006 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:21.757023 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.757030 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757039 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:12:21.757051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.757088 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757103 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757109 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.757127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757152 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757159 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757169 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 22:12:21.757182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.757207 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:21.757220 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757246 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757253 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757263 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757276 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.757305 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757330 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.757337 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757350 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:21.757368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.757375 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757385 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:21.757402 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.757408 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757417 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 22:12:21.757434 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.757441 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757450 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:12:21.757467 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.757474 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757484 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:21.757501 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.757507 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757517 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 22:12:21.757534 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:12:21.757540 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757549 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 22:12:21.757562 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.757601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.757618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757625 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 22:12:21.757642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757673 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.757680 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757690 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 22:12:21.757707 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.757714 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757723 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 22:12:21.757739 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.757746 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757755 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 22:12:21.757772 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.757779 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757788 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 22:12:21.757805 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.757811 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757821 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 22:12:21.757838 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.757844 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757854 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 22:12:21.757870 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.757877 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757886 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:12:21.757903 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.757909 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757923 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:12:21.757936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.757978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.757989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.758004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.758010 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 22:12:21.758025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.758049 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:21.758056 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.758066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 22:12:21.758079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.758094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.758104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:12:21.758120 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:21.758127 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 22:12:21.758142 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 22:12:21.758157 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.758163 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 22:12:21.758177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.758200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.758220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:21.758236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.758246 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:21.758256 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 22:12:21.758273 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.758280 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 22:12:21.758290 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 22:12:21.758305 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:21.758312 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 22:12:21.758321 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 22:12:21.758338 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.758345 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:21.758355 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.758371 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.758378 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:21.758387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.758404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.758410 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:21.758420 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.758436 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.758442 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 22:12:21.758456 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.758472 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:21.758479 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 22:12:21.758488 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:21.758504 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:21.758511 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 22:12:21.758520 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 22:12:21.758536 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.758543 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:12:21.758552 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.758568 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:12:21.758574 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 22:12:21.758583 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 22:12:21.758599 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.758607 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 22:12:21.758617 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.758633 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.758640 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:21.758649 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.758671 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:21.758677 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 22:12:21.758687 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 22:12:21.758704 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 22:12:21.758742 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.758771 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:12:21.758797 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.758824 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 22:12:21.758850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.758876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:12:21.758901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.758928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:12:21.758959 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.758985 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:12:21.759011 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.759036 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 22:12:21.759062 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 22:12:21.759088 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 22:12:21.759114 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 22:12:21.759139 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 22:12:21.759166 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 22:12:21.759191 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 22:12:21.759217 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.759242 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:12:21.759269 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.759295 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:12:21.759321 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.759346 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:12:21.759372 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.759398 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:12:21.759425 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.759450 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:21.759476 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.759502 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:21.759528 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.759554 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:12:21.759580 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.759606 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:21.759632 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.759662 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:12:21.759694 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.759720 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:12:21.759746 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.759773 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:21.759799 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.759840 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:21.759868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.759895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:21.759921 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.759946 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:21.759972 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.759997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:21.760022 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.760048 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:12:21.760073 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 22:12:21.760099 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 22:12:21.760124 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.760150 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:12:21.760175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.760201 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:12:21.760226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.760252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:12:21.760277 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.760303 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 22:12:21.760328 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.760353 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:12:21.760378 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.760602 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:12:21.760630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.760661 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:21.760689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.760715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:12:21.760741 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.760759 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.760784 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:21.760809 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.760826 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.760842 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.760868 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:21.760893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.760909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.760925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.760942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.760967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:21.760992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761009 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761067 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:21.761092 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761117 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.761142 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761168 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.761193 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761210 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761236 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.761267 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761284 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761309 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.761334 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761360 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.761385 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761410 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:21.761436 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761461 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.761486 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761511 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.761537 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761553 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761578 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:21.761603 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761629 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.761655 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761686 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:21.761712 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761737 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:21.761762 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761790 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:21.761815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761864 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.761967 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.761984 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762000 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762025 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.762051 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762077 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.762102 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762119 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762160 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.762186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.762302 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762318 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762335 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762352 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762379 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.762404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762421 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762454 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.762506 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762532 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.762562 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762579 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762595 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762612 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762637 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:21.762667 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762694 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:21.762719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762735 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762777 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.762803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:21.762919 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762945 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:12:21.762971 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.762997 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.763022 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763048 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.763074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763091 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763107 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763150 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.763175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763245 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763294 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:12:21.763344 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763361 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763386 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:21.763411 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763428 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763444 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763469 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:21.763495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:21.763594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763611 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763627 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:21.763700 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763726 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.763752 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763777 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.763802 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763823 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763850 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.763876 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763892 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763917 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.763943 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.763968 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.763994 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764019 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:21.764045 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764071 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.764096 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764121 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:21.764147 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764164 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764189 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:21.764215 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764240 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.764266 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764292 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:21.764317 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764342 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:21.764367 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764393 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:21.764419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764436 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764485 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764502 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764522 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.764573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764590 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764606 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764632 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.764661 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764688 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.764714 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764730 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764747 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.764798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:21.764915 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764932 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764948 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764964 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.764990 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.765016 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765032 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765049 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765065 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.765123 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765149 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:21.765175 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765191 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765207 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765224 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765249 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:21.765274 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765300 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:21.765325 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765342 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765383 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.765409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:21.765526 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765552 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:12:21.765577 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765602 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:21.765627 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765653 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:21.765684 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765701 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765717 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765759 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.765791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:21.765932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:12:21.765962 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.766021 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.766070 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.766119 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.766167 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.766214 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.766260 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:21.766309 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 22:12:21.766355 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:21.766402 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.766448 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.766495 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.766544 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.766591 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.766639 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.766693 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.766742 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.766789 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.766836 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.766882 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.766930 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.766976 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.767024 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.767079 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.767130 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.767176 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:21.767239 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.767285 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.767331 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.767379 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.767426 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.767477 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.767522 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.767785 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.767843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.767890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.767938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.767985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.768032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.768077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.768124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:21.768171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 22:12:21.768218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:21.768265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.768312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.768358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.768404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.768450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.768497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.768544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.768591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.768637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.768691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.768739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.768786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.768834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.768881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.768933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.768984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.769029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:21.769075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.769121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.769167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.769216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.769263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.769313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.769359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.769408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.769462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.769510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.769558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.769606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.769654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.769705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.769752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:21.769799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 22:12:21.769845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:21.769892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.769938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.769985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.770032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.770082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.770130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.770177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.770225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.770273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.770319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.770366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.770413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.770461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.770509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.770561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.770611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.770662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:21.770709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.770755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.770801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.770849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.770898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.770948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.770994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.771042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.771097 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:12:21.771123 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.771183 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.771238 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.771292 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.771346 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.771399 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.771451 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:21.771504 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:21.771556 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:21.771609 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.771667 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.771722 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.771775 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.771827 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.771880 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.771932 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.771984 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.772042 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.772096 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.772148 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.772201 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.772253 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.772306 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.772358 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.772411 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.772478 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:21.772530 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.772583 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.772851 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.772907 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.772959 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.773011 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.773064 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.773119 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.773179 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:12:21.773202 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.773255 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.773307 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.773360 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.773412 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.773465 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.773518 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:21.773570 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:21.773623 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:21.773682 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.773735 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.773787 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.773840 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.773893 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.773946 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.773999 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.774051 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.774103 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.774156 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.774209 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.774262 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.774315 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.774369 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.774421 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.774474 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.774526 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:21.774579 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.774632 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.774692 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.774745 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.774797 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.774851 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.774903 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.774957 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.775017 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 22:12:21.775039 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.775088 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.775136 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.775183 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.775231 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.775279 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.775325 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:21.775372 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:21.775420 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:21.775467 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.775514 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.775566 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.775614 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.775667 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.775716 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.775763 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.775810 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.775859 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.775906 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.775953 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.776001 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.776048 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.776095 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.776142 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.776189 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.776237 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:21.776284 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.776331 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.776378 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.776426 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.776473 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.776520 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.776567 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.776616 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.776675 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 22:12:21.776696 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.776747 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.776797 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.776846 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.776895 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.776945 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.776993 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:21.777042 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:21.777091 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:21.777141 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.777191 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.777240 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.777290 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.777339 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.777388 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.777437 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.777486 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.777535 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.777584 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.777633 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.777689 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.777739 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.777787 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.777836 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.777885 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.777934 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:21.777982 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.778032 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.778097 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.778443 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.778494 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.778544 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.778599 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.778649 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.778708 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 22:12:21.778725 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 22:12:21.778754 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 22:12:21.778786 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 22:12:21.778813 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 22:12:21.778840 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 22:12:21.778863 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.778879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.778889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.778899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.778909 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.778917 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.778925 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:21.778934 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:21.778943 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:21.778951 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.778960 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.778969 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.778978 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.778986 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.778995 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.779004 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.779012 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.779021 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.779029 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.779037 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779045 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779053 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.779062 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.779070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.779078 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.779086 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:21.779095 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.779103 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.779110 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.779119 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.779127 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.779135 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.779143 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.779152 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.779160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.779170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.779178 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.779187 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.779195 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.779203 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.779211 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:21.779218 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:21.779231 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:21.779239 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.779247 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.779254 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.779262 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.779269 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779277 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.779285 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.779293 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.779300 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.779308 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.779315 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779322 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779330 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.779337 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.779345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.779352 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.779360 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:21.779368 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.779375 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.779383 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.779391 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.779398 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.779406 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.779413 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.779421 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.779429 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.779440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.779448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.779456 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.779463 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.779470 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.779477 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:21.779484 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:21.779492 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:21.779498 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.779505 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.779513 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.779520 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.779527 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779534 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.779541 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.779548 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.779556 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.779564 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.779570 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779578 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779586 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.779593 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.779600 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.779607 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.779618 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:21.779626 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.779633 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.779640 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.779647 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.779654 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.779667 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.779674 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.779682 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.779690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:21.779699 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.779706 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:21.779713 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:21.779721 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:21.779728 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:21.779735 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:21.779742 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:21.779765 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:21.779772 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:21.779780 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:21.779787 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:21.779795 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:21.779802 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779809 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.779816 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:21.779823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:21.779830 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:21.779837 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:21.779844 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779851 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:21.779858 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:21.779865 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:21.779871 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:21.779878 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:21.779885 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:21.779892 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:21.779898 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:21.779905 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:21.779925 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:21.779932 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:21.779940 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:21.779947 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:21.779954 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:21.780205 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 22:12:21.780216 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:12:21.780221 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:12:21.780226 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:12:21.780233 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 22:12:21.780238 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:12:21.780242 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:12:21.780252 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 22:12:21.780261 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:12:21.780308 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.780315 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176554" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:12:21.780329 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:12:21.780351 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 22:12:21.780358 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 22:12:21.780363 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 22:12:21.780367 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 22:12:21.780372 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176554" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:12:21.780383 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:21.780390 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:21.780395 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:21.780406 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.780416 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:21.780421 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 22:12:21.780446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.780455 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:12:21.780459 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.780487 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:12:21.780492 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 22:12:21.780497 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 22:12:21.780500 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 22:12:21.780504 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 22:12:21.780508 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 22:12:21.780513 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 22:12:21.780517 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 22:12:21.780523 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176554" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:12:21.780536 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:21.780543 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:21.780548 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:21.780554 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.780560 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:12:21.780564 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:21.780587 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:12:21.780593 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.780598 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.780603 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.780607 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:21.780619 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:12:21.780630 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:21.780634 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:12:21.780639 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:12:21.780646 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176554" 2019-10-17 22:12:21.780653 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:21.780662 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:12:21.780668 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:21.780675 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:21.780680 wsdl: in serializeType: returning: 176554 2019-10-17 22:12:21.780686 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:12:21.780693 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:21.780697 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:12:21.780701 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:12:21.780706 wsdl: in serializeType: returning: 176554 2019-10-17 22:12:21.780710 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176554 2019-10-17 22:12:21.780729 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176554 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 22:12:21.780733 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 22:12:21.780739 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6001"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 22:12:21.780757 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 22:12:21.780763 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176554 2019-10-17 22:12:21.780777 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 22:12:21.780856 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 22:12:21.780790 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:12:21.780804 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:12:21.780810 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:12:21.780815 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:12:21.780819 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:12:21.780825 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:21.780836 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:21.780844 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:12:21.780850 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:12:21.780863 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 22:12:21.780873 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:12:21.780881 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:12:21.787061 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:12:21.787090 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:12:21.787104 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 22:12:21.787111 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 22:12:21.787117 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:21.787122 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:21.787127 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:12:21.787131 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:12:21.787136 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 22:12:21.787171 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 22:12:21.795764 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 22:12:21.795801 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 22:12:21.795816 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:12:21.795828 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:12:21.795839 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:12:21.795849 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:12:21.795860 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:12:21.795871 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:12:21.795880 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:12:21.795891 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:12:19 GMT 2019-10-17 22:12:21.795910 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:12:21.795921 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 22:12:21.795931 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:12:21.795948 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 22:12:21.795990 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 22:12:21.796006 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 22:12:21.796021 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:12:21.796029 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 22:12:21.796037 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 22:12:21.796083 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:12:21.796099 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:12:21.796109 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:12:21.796153 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:12:21.796164 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 20:12:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 22:12:21.796215 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 22:12:21.796231 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 22:12:21.796263 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 22:12:21.796274 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 22:12:21.796429 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 22:12:21.796619 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 22:12:21.796630 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 22:12:21.796644 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 22:12:21.796661 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:12:21.796698 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 22:12:21.796802 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 22:12:21.796848 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:12:21.796871 nusoap_client: got fault 2019-10-17 22:12:21.796883 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 22:12:21.796892 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 22:12:21.796904 nusoap_client: detail =