Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: K03Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T1599
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 06:02:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 07:02:11.467235 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 07:02:11.467296 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:02:11.467310 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "150211" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 07:02:11.467326 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:02:11.467336 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 07:02:11.467343 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 07:02:11.467355 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 07:02:11.467364 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:02:11.467370 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:02:11.467378 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:02:11.467385 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 07:02:11.467397 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 07:02:11.467406 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 07:02:11.467411 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 07:02:11.467416 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 07:02:11.467420 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 07:02:11.467430 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:02:11.467443 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:02:11.467451 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 07:02:11.467457 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 07:02:11.467462 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 07:02:11.467470 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 07:02:11.467478 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 07:02:14.474565 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 07:02:14.474598 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 07:02:14.474618 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 07:02:14.474669 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:02:14.474678 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:02:14.474683 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 07:02:14.474688 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 07:02:14.474725 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 07:02:14.521835 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 07:02:14.521877 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 07:02:14.521891 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:02:14.521909 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 07:02:14.521920 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 07:02:14.521930 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 07:02:14.521941 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 07:02:14.521953 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 07:02:14.521970 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 07:02:14.521981 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 06:02:11 GMT 2019-02-20 07:02:14.521991 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 07:02:14.522001 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 07:02:14.522012 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 07:02:14.522030 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 07:02:14.522075 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 07:02:14.522104 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 07:02:14.529218 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:02:14.529908 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:02:14.536360 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:02:14.536772 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:02:14.537304 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:02:14.537544 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:02:14.543600 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:02:14.544013 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:02:14.544578 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:02:14.544859 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:02:14.545411 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:02:14.545741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:02:14.545981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:02:14.546031 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:02:14.546551 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:02:14.546586 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:02:14.550826 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:02:14.551536 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:02:14.551865 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:02:14.552296 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:02:14.552756 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:02:14.553256 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:02:14.553786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:02:14.554032 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 07:02:14.554442 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:02:14.555357 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-20 07:02:14.555377 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 07:02:14.555383 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 07:02:14.555512 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 07:02:14.555554 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 07:02:14.555569 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 07:02:14.555576 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 07:02:14.555593 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 07:02:14.555598 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 07:02:14.555757 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 07:02:14.555773 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 07:02:14.555820 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.555829 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 07:02:14.555850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.555882 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.555891 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.555906 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:02:14.555929 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.555936 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.555947 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:02:14.555963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.555992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.556004 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.556021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556027 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.556045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556074 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.556082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556093 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 07:02:14.556107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.556136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 07:02:14.556152 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556159 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 07:02:14.556174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556200 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.556208 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556218 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:02:14.556236 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.556243 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556253 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:02:14.556271 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.556278 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556288 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 07:02:14.556301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.556345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.556364 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556371 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 07:02:14.556386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556412 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.556419 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 07:02:14.556443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.556474 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 07:02:14.556492 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556498 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 07:02:14.556513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556539 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.556546 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556556 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:02:14.556575 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.556582 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556592 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:02:14.556610 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.556617 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556627 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 07:02:14.556645 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.556652 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556661 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:02:14.556675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.556713 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.556728 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556735 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.556752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556776 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556783 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:02:14.556846 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:02:14.556864 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556875 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:02:14.556886 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 07:02:14.556899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:02:14.556924 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 07:02:14.556940 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556946 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 07:02:14.556962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.556987 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.556995 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557005 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:02:14.557018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.557044 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.557060 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557066 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.557080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557106 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.557113 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557123 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 07:02:14.557137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.557163 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 07:02:14.557178 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557185 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 07:02:14.557204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557230 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.557237 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557247 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:02:14.557261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.557286 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.557301 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557308 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.557322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557355 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.557362 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557373 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 07:02:14.557386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.557412 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 07:02:14.557428 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557434 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 07:02:14.557449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557480 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.557488 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557499 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:02:14.557517 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.557524 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557534 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:02:14.557547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.557577 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 07:02:14.557593 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557599 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.557613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557638 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.557645 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557655 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 07:02:14.557669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.557694 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 07:02:14.557709 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557716 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 07:02:14.557729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557754 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.557762 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557772 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:02:14.557791 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.557798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:02:14.557822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.557851 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 07:02:14.557866 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557872 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.557893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557919 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.557927 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557937 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 07:02:14.557950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.557976 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 07:02:14.557992 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.557998 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 07:02:14.558012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558037 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.558045 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558055 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:02:14.558068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.558093 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 07:02:14.558108 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558115 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.558129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558155 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.558162 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558172 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 07:02:14.558185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.558210 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 07:02:14.558225 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558231 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 07:02:14.558245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.558277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:02:14.558300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.558325 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.558347 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558354 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.558368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558393 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.558401 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558411 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 07:02:14.558424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.558450 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 07:02:14.558468 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558475 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 07:02:14.558490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558515 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.558522 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558532 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 07:02:14.558546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.558571 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.558586 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558592 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.558606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558632 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.558639 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558648 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 07:02:14.558662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.558687 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 07:02:14.558702 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558708 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 07:02:14.558722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558747 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.558754 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558764 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 07:02:14.558778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.558802 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.558817 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558824 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.558838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558862 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.558869 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558879 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 07:02:14.558893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.558918 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 07:02:14.558933 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558939 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 07:02:14.558953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558977 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.558985 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.558994 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 07:02:14.559013 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.559019 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559029 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 07:02:14.559043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.559072 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.559087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559093 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.559107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559133 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.559140 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559150 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 07:02:14.559163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.559188 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 07:02:14.559204 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559210 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:02:14.559224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.559256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559266 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:02:14.559279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.559305 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.559320 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559326 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.559350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559377 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.559384 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559394 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:02:14.559408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.559433 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:02:14.559449 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559455 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 07:02:14.559474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559501 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:02:14.559509 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559519 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 07:02:14.559533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.559558 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.559574 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559580 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.559594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559618 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559624 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559663 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:02:14.559684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:02:14.559702 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559713 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:02:14.559723 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 07:02:14.559736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:02:14.559761 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:02:14.559777 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559784 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 07:02:14.559798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559823 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:02:14.559831 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559840 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 07:02:14.559854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.559880 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.559895 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559901 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.559915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559939 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559945 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.559982 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:02:14.560003 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:02:14.560021 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560032 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:02:14.560042 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 07:02:14.560055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:02:14.560079 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:02:14.560095 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560101 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 07:02:14.560115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560141 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.560148 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560158 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 07:02:14.560177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.560184 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560194 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 07:02:14.560213 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.560219 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560229 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:02:14.560248 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.560254 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560264 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:02:14.560282 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.560289 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560299 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 07:02:14.560317 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.560324 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560334 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 07:02:14.560359 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.560366 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560376 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:02:14.560389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.560438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.560454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560461 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.560478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560503 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.560510 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 07:02:14.560534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.560559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 07:02:14.560574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560580 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 07:02:14.560595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560620 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.560627 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560637 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 07:02:14.560655 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.560662 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560672 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:02:14.560690 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.560697 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560707 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:02:14.560720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.560753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.560768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560774 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.560788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560814 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.560821 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 07:02:14.560845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.560871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 07:02:14.560886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560892 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:02:14.560907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560931 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.560939 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:02:14.560962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.560977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.560987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.561003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561009 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.561023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561049 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.561056 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:02:14.561080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.561105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:02:14.561121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561127 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:02:14.561142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561167 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.561174 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561183 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 07:02:14.561202 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.561209 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561218 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:02:14.561237 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.561244 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561254 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:02:14.561267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.561300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.561315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561322 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.561342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561368 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.561375 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:02:14.561400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.561426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:02:14.561441 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561447 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 07:02:14.561461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561486 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.561494 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561504 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:02:14.561522 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.561529 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561539 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:02:14.561557 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.561563 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561573 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:02:14.561591 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.561598 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561608 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:02:14.561626 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.561632 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561642 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:02:14.561656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.561696 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.561712 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561718 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.561733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561759 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.561766 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561776 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 07:02:14.561789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.561805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.561815 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 07:02:14.561830 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.561862 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.561869 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.561879 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.561892 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.561910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.561924 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.561950 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.561957 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.561967 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:02:14.561985 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.561992 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562002 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 07:02:14.562020 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.562027 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562036 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 07:02:14.562054 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.562061 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562071 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 07:02:14.562089 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.562096 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562106 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 07:02:14.562124 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:02:14.562130 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562140 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 07:02:14.562158 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.562165 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562174 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.562192 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.562199 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562209 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:02:14.562227 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.562233 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562244 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:02:14.562261 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.562268 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562278 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:02:14.562291 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.562366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562372 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 07:02:14.562388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562413 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.562420 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562431 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:02:14.562449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.562456 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562466 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:02:14.562484 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.562491 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562500 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:02:14.562519 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.562525 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562535 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 07:02:14.562549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.562587 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562602 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562608 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.562623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562648 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562655 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 07:02:14.562678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.562694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.562704 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 07:02:14.562718 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562746 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562753 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562763 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562776 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.562807 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562833 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.562840 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562851 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:02:14.562869 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.562877 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562886 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 07:02:14.562904 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.562911 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562921 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:02:14.562939 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.562946 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562955 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 07:02:14.562974 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.562980 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.562990 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:02:14.563008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.563014 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.563024 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:02:14.563042 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.563048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.563058 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:02:14.563076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.563082 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.563092 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 07:02:14.563110 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.563117 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.563127 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 07:02:14.563145 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.563152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.563161 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:02:14.563179 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.563186 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.563196 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:02:14.563209 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.563263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.563281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 07:02:14.563304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563329 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.563340 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563351 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:02:14.563370 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.563377 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563387 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:02:14.563406 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.563412 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563422 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:02:14.563440 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:02:14.563447 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563457 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.563471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.563508 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563524 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563530 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.563546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563572 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563579 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563589 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 07:02:14.563602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.563617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.563627 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 07:02:14.563641 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563670 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563677 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563687 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563701 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.563731 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563758 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.563765 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563779 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:02:14.563809 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.563819 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563835 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 07:02:14.563870 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.563881 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563899 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:02:14.563931 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.563943 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.563961 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 07:02:14.563992 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.564004 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.564020 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:02:14.564047 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.564055 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.564066 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:02:14.564084 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.564091 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.564102 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:02:14.564120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.564127 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.564137 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 07:02:14.564155 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.564161 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.564171 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 07:02:14.564190 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564196 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.564206 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 07:02:14.564224 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.564231 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.564241 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:02:14.564259 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.564266 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.564275 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:02:14.564289 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.564357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.564375 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564405 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564412 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564422 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564436 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.564470 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564500 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.564507 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564518 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 07:02:14.564537 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.564543 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564553 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 07:02:14.564571 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.564578 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564588 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 07:02:14.564606 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.564613 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564623 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 07:02:14.564641 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.564648 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564658 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 07:02:14.564676 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.564683 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564693 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:02:14.564710 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.564717 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564727 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 07:02:14.564745 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.564752 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564762 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 07:02:14.564780 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.564786 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564797 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 07:02:14.564815 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.564821 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564831 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:02:14.564849 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.564856 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564866 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:02:14.564883 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.564890 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564900 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 07:02:14.564918 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.564925 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564934 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:02:14.564952 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.564959 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.564969 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 07:02:14.564982 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.565047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.565066 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565072 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 07:02:14.565098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565124 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.565132 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565142 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:02:14.565156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.565182 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.565197 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565203 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.565217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565243 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.565250 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565260 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 07:02:14.565273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.565298 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 07:02:14.565314 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565320 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 07:02:14.565344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.565379 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565389 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:02:14.565407 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.565414 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565423 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:02:14.565441 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.565448 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565457 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:02:14.565481 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:02:14.565488 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565498 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 07:02:14.565511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.565549 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 07:02:14.565565 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565571 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.565590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565616 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:02:14.565623 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565633 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 07:02:14.565647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.565662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.565672 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 07:02:14.565686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:02:14.565714 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 07:02:14.565721 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:02:14.565731 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 07:02:14.565744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:02:14.565760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.565774 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.565800 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.565807 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.565817 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 07:02:14.565835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.565842 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.565851 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 07:02:14.565869 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.565876 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.565891 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 07:02:14.565910 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:02:14.565917 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.565926 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 07:02:14.565944 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.565951 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.565961 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 07:02:14.565978 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.565985 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.565995 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 07:02:14.566013 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.566019 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.566029 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:02:14.566047 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.566054 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.566064 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 07:02:14.566081 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.566088 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.566098 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 07:02:14.566116 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.566122 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.566132 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:02:14.566146 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 07:02:14.566194 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.566212 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566219 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 07:02:14.566238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566264 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.566271 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566281 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:02:14.566294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.566320 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.566340 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566347 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.566362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566387 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:02:14.566395 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566409 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 07:02:14.566423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.566449 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 07:02:14.566464 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 07:02:14.566496 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:02:14.566503 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 07:02:14.566513 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 07:02:14.566532 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:02:14.566539 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 07:02:14.566548 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 07:02:14.566566 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:02:14.566573 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 07:02:14.566583 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 07:02:14.566596 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 07:02:14.566621 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.566637 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566644 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 07:02:14.566663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.566697 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566707 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:02:14.566725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.566732 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566741 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:02:14.566759 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.566766 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566776 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:02:14.566789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.566823 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.566838 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566844 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.566858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566884 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.566891 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566901 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 07:02:14.566914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.566929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.566940 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 07:02:14.566954 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.566988 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.566996 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567006 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567019 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567036 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.567050 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567076 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.567083 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567093 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 07:02:14.567111 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.567118 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567127 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 07:02:14.567145 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.567152 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567162 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 07:02:14.567180 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.567186 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567196 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 07:02:14.567214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.567220 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567230 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 07:02:14.567248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.567255 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567264 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 07:02:14.567282 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.567289 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567303 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 07:02:14.567322 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.567329 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567344 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:02:14.567364 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.567371 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567381 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:02:14.567394 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.567440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.567458 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567468 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 07:02:14.567490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567517 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.567525 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567535 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:02:14.567554 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.567560 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567570 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:02:14.567588 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.567595 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567604 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:02:14.567622 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.567628 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567638 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:02:14.567656 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.567662 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567672 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:02:14.567685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.567727 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.567743 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567749 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.567768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567792 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567799 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567838 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:02:14.567859 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:02:14.567877 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567888 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:02:14.567898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 07:02:14.567911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:02:14.567935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 07:02:14.567950 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567956 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 07:02:14.567970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.567996 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.568003 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568013 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 07:02:14.568026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.568052 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.568067 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568073 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.568092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568118 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:02:14.568125 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568135 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 07:02:14.568149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.568174 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 07:02:14.568190 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568196 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 07:02:14.568210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568235 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.568242 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:02:14.568265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.568290 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.568305 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568312 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.568330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568362 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568370 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568380 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 07:02:14.568393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.568409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.568419 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 07:02:14.568433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568461 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568472 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568484 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568497 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.568529 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568556 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.568564 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568574 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 07:02:14.568593 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.568599 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568609 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 07:02:14.568627 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.568634 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568643 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 07:02:14.568661 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.568668 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568683 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 07:02:14.568701 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.568708 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568718 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 07:02:14.568736 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:02:14.568743 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568752 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 07:02:14.568770 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:02:14.568777 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568787 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 07:02:14.568804 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:02:14.568811 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568821 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 07:02:14.568839 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:02:14.568846 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568855 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 07:02:14.568873 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.568880 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568890 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 07:02:14.568908 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.568914 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568924 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 07:02:14.568942 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.568949 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568958 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 07:02:14.568977 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.568983 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.568993 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 07:02:14.569006 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.569067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.569086 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569092 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 07:02:14.569112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569142 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.569149 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569160 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 07:02:14.569173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.569199 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.569214 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569221 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.569235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569260 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.569267 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569278 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 07:02:14.569291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.569316 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 07:02:14.569332 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569343 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 07:02:14.569358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569383 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.569391 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569401 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 07:02:14.569419 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.569426 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569440 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:02:14.569458 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.569468 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569480 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:02:14.569498 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.569505 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569515 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:02:14.569528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.569565 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569581 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569587 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.569601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569627 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569634 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569644 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 07:02:14.569657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.569672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.569683 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 07:02:14.569696 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569730 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569738 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569748 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569761 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569779 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.569793 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569819 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.569826 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:02:14.569855 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.569861 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569871 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:02:14.569889 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.569896 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569905 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 07:02:14.569924 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.569930 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569940 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 07:02:14.569958 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.569965 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.569974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:02:14.569992 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.569999 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.570009 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 07:02:14.570027 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:02:14.570034 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.570043 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 07:02:14.570056 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.570095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.570112 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570118 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 07:02:14.570137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570163 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.570170 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570180 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 07:02:14.570198 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.570205 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570215 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 07:02:14.570233 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.570239 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570249 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 07:02:14.570267 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.570274 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570288 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 07:02:14.570307 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.570314 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570323 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 07:02:14.570346 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.570353 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570363 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 07:02:14.570382 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.570389 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570398 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 07:02:14.570416 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.570423 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570433 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 07:02:14.570446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.570505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.570521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570528 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 07:02:14.570548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570573 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:02:14.570581 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 07:02:14.570604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.570630 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 07:02:14.570647 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:02:14.570654 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 07:02:14.570665 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 07:02:14.570681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570687 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 07:02:14.570701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570724 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:02:14.570745 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:02:14.570762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.570773 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:02:14.570783 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 07:02:14.570801 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.570809 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 07:02:14.570819 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 07:02:14.570836 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:02:14.570842 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 07:02:14.570859 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 07:02:14.570878 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.570884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 07:02:14.570894 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.570912 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.570918 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 07:02:14.570928 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.570946 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.570952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 07:02:14.570962 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.570979 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.570986 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 07:02:14.570995 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.571013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:02:14.571019 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 07:02:14.571029 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:02:14.571046 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:02:14.571052 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 07:02:14.571062 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 07:02:14.571079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.571086 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 07:02:14.571096 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.571113 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:02:14.571119 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 07:02:14.571129 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 07:02:14.571146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.571153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 07:02:14.571163 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.571180 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.571186 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 07:02:14.571201 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.571218 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:02:14.571224 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 07:02:14.571234 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 07:02:14.571249 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 07:02:14.571286 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.571315 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 07:02:14.571349 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.571378 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 07:02:14.571405 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.571433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 07:02:14.571460 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.571492 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 07:02:14.571520 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.571547 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 07:02:14.571574 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 07:02:14.571601 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 07:02:14.571627 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 07:02:14.571671 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 07:02:14.571699 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 07:02:14.571726 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 07:02:14.571754 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.571781 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 07:02:14.571807 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.571834 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 07:02:14.571861 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.571888 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 07:02:14.571915 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.571942 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 07:02:14.571969 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.572208 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:02:14.572236 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.572263 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:02:14.572290 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.572317 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:02:14.572350 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.572378 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 07:02:14.572406 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.572433 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 07:02:14.572460 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.572495 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:02:14.572522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.572549 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:02:14.572577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.572604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 07:02:14.572631 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.572658 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 07:02:14.572685 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.572712 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 07:02:14.572738 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.572766 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 07:02:14.572793 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 07:02:14.572819 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 07:02:14.572846 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.572873 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 07:02:14.572900 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.572932 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 07:02:14.572960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.572986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 07:02:14.573013 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.573040 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 07:02:14.573067 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.573094 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 07:02:14.573121 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.573148 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 07:02:14.573176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.573203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 07:02:14.573230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.573258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 07:02:14.573287 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573305 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573332 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:02:14.573364 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573382 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573400 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573426 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:02:14.573453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:02:14.573565 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573591 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.573618 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573645 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.573677 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573695 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573722 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.573749 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573767 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573793 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.573820 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573847 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.573874 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573900 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:02:14.573927 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.573954 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.573980 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574007 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.574034 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574051 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574078 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:02:14.574104 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574132 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.574158 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574185 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:02:14.574211 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574239 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:02:14.574265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574318 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574409 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.574435 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574453 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574470 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574497 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.574523 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574550 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.574577 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574595 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574612 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574639 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.574665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.574789 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574824 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574841 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574868 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.574895 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574912 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.574974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.575000 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575027 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.575061 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575078 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575097 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575114 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575143 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:02:14.575170 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575197 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:02:14.575224 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575241 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575259 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575285 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.575312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:02:14.575442 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575468 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 07:02:14.575496 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575522 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.575549 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575576 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.575603 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575620 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575655 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575682 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.575710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 07:02:14.575896 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575914 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575940 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:02:14.575966 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.575984 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576001 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576028 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:02:14.576055 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:02:14.576161 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576188 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.576214 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576242 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.576268 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576285 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576312 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.576343 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576362 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576389 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.576425 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576452 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.576480 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576507 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:02:14.576533 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576560 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.576587 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576613 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:02:14.576641 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576659 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576686 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:02:14.576712 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576739 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.576766 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576793 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:02:14.576819 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576847 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:02:14.576874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576910 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576944 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.576979 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.577032 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577050 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577068 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577094 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.577123 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577155 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.577183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577201 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577219 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577245 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.577272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:02:14.577401 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577418 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577435 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.577506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577523 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577541 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577558 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.577612 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577639 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:02:14.577665 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577683 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577701 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577719 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577746 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:02:14.577778 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577804 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:02:14.577831 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577850 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577868 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577894 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.577921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.577990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:02:14.578044 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578070 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 07:02:14.578096 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578123 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:02:14.578150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578177 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:02:14.578203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578220 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578255 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578281 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.578309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:02:14.578468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 07:02:14.578497 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.578559 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.578611 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.578662 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.578711 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.578761 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 07:02:14.578811 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 07:02:14.578861 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 07:02:14.578930 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.578980 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.579030 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.579078 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.579127 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.579178 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.579227 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.579275 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.579324 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.579380 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.579431 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.579482 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.579547 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.579604 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.579660 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.579709 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 07:02:14.579757 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.579805 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.579853 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.579903 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.579953 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.580024 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.580072 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.580122 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.580180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.580229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.580278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.580327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.580380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.580445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 07:02:14.580495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 07:02:14.580549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 07:02:14.580598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.580647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.580695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.580743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.581022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.581073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.581122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.581173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.581221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.581271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.581321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.581377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.581427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.581481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.581534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.581582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 07:02:14.581632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.581680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.581728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.581779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.581828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.581881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.581930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.581980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.582039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.582090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.582139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.582188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.582236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.582285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 07:02:14.582339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 07:02:14.582396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 07:02:14.582446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.582494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.582544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.582593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.582640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.582690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.582740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.582788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.582837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.582887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.582937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.582989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.583039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.583093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.583146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.583195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 07:02:14.583242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.583290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.583342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.583399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.583450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.583506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.583555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.583604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.583663 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 07:02:14.583692 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.583754 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.583809 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.583864 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.583925 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.583980 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:02:14.584035 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:02:14.584089 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:02:14.584143 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.584198 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.584252 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.584307 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.584368 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.584423 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.584477 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.584531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.584586 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.584640 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.584698 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.584752 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.584806 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.584860 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.584915 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.584969 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:02:14.585023 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.585079 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.585179 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.585234 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.585288 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.585349 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.585404 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.585458 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.585521 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 07:02:14.585546 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.585602 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.585658 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.585714 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.585768 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.585823 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:02:14.585877 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:02:14.585933 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:02:14.585987 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.586043 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.586097 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.586151 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.586206 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.586261 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.586569 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.586630 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.586684 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.586740 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.586795 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.586850 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.586904 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.586959 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.587014 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.587069 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:02:14.587124 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.587179 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.587233 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.587288 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.587348 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.587404 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.587459 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.587513 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.587576 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 07:02:14.587599 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.587650 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.587699 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.587749 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.587804 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.587853 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:02:14.587902 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:02:14.587950 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:02:14.587999 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.588048 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.588097 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.588146 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.588195 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.588246 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.588295 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.588349 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.588398 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.588448 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.588497 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.588547 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.588596 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.588646 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.588696 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.588745 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:02:14.588794 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.588848 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.588896 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.588946 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.588995 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.589044 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.589092 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.589143 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.589200 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 07:02:14.589227 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.589279 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.589331 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.589388 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.589440 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.589492 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:02:14.589544 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:02:14.589594 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:02:14.589646 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.589698 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.589750 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.589801 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.589852 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.589904 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.589959 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.590011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.590062 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.590115 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.590167 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.590219 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.590271 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.590322 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.590378 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.590429 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:02:14.590480 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.590531 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.590584 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.590635 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.590686 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.590737 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.590790 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.590842 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.590898 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 07:02:14.590916 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 07:02:14.590947 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 07:02:14.590976 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 07:02:14.591004 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 07:02:14.591031 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 07:02:14.591052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.591070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.591081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.591093 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.591103 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.591112 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:02:14.591123 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:02:14.591132 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:02:14.591142 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.591151 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.591161 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.591171 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.591181 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.591191 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.591201 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.591211 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.591220 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.591233 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.591244 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.591254 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.591263 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.591273 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.591282 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.591292 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:02:14.591301 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.591310 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.591320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.591330 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.591345 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.591355 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.591364 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.591374 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.591384 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.591396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.591405 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.591415 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.591424 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.591433 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:02:14.591443 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:02:14.591452 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:02:14.591460 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.591469 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.591477 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.591485 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.591493 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.591502 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.591510 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.591518 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.591526 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.591534 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.591542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.591551 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.591559 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.591567 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.591575 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.591583 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:02:14.591591 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.591599 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.591606 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.591614 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.591622 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.591630 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.591638 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.591647 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.591655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.591666 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.591675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.591684 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.591698 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.591707 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:02:14.591715 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:02:14.591724 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:02:14.591732 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.591740 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.591747 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.591755 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.591763 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.591770 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.591778 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.591785 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.591792 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.591799 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.591807 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.591814 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.591822 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.591829 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.591837 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.591846 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:02:14.591854 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.591861 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.591868 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.591875 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.591883 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.591890 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.591898 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.591905 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.591912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:02:14.591922 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.591930 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:02:14.591938 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:02:14.591945 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:02:14.591952 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:02:14.591960 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:02:14.591967 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:02:14.591975 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:02:14.591982 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:02:14.591989 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:02:14.591996 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:02:14.592005 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.592013 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.592021 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:02:14.592028 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:02:14.592036 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:02:14.592043 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.592050 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:02:14.592057 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:02:14.592065 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:02:14.592072 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:02:14.592078 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:02:14.592085 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:02:14.592096 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:02:14.592104 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:02:14.592111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:02:14.592119 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:02:14.592126 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:02:14.592134 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:02:14.592141 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:02:14.592149 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:02:14.592390 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 07:02:14.592401 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:02:14.592406 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:02:14.592411 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:02:14.592418 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 07:02:14.592422 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 07:02:14.592427 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 07:02:14.592437 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 07:02:14.592445 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 07:02:14.592487 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.592494 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "150211" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:02:14.592507 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 07:02:14.592528 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 07:02:14.592534 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 07:02:14.592539 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 07:02:14.592543 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 07:02:14.592548 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "150211" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:02:14.592559 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:02:14.592565 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:02:14.592570 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:02:14.592582 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.592591 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:02:14.592596 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 07:02:14.592618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.592628 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 07:02:14.592633 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.592656 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 07:02:14.592662 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 07:02:14.592666 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 07:02:14.592670 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 07:02:14.592674 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 07:02:14.592678 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 07:02:14.592682 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 07:02:14.592687 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 07:02:14.592693 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "150211" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:02:14.592703 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:02:14.592710 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:02:14.592714 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:02:14.592720 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.592725 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 07:02:14.592730 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:02:14.592753 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 07:02:14.592759 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.592764 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.592770 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.592774 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:02:14.592784 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 07:02:14.592792 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:02:14.592797 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:02:14.592802 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 07:02:14.592808 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "150211" 2019-02-20 07:02:14.592815 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:02:14.592820 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:02:14.592825 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:02:14.592831 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:02:14.592836 wsdl: in serializeType: returning: 150211 2019-02-20 07:02:14.592842 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 07:02:14.592849 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:02:14.592854 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:02:14.592858 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 07:02:14.592863 wsdl: in serializeType: returning: 150211 2019-02-20 07:02:14.592867 wsdl: serializeRPCParameters returning: 150211 2019-02-20 07:02:14.592885 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=150211 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 07:02:14.592889 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 07:02:14.592898 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2200"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 07:02:14.592912 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 07:02:14.592917 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=150211 2019-02-20 07:02:14.592927 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 07:02:14.592997 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 07:02:14.592938 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 07:02:14.592949 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 07:02:14.592954 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 07:02:14.592959 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 07:02:14.592963 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 07:02:14.592969 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:02:14.592978 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:02:14.592986 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 07:02:14.592991 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 07:02:14.593004 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 07:02:14.593013 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 07:02:14.593020 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 07:02:14.600216 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 07:02:14.600243 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 07:02:14.600260 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 07:02:14.600269 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 07:02:14.600288 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:02:14.600297 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:02:14.600305 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 07:02:14.600312 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 07:02:14.600321 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 07:02:14.600358 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 07:02:14.609959 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 07:02:14.609988 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 07:02:14.609999 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:02:14.610009 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 07:02:14.610023 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 07:02:14.610032 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 07:02:14.610043 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 07:02:14.610053 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 07:02:14.610062 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 07:02:14.610072 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 06:02:11 GMT 2019-02-20 07:02:14.610083 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 07:02:14.610092 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 07:02:14.610102 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 07:02:14.610116 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 07:02:14.610155 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 07:02:14.610170 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 07:02:14.610184 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 07:02:14.610192 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 07:02:14.610200 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 07:02:14.610245 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 07:02:14.610261 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 07:02:14.610270 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 07:02:14.610684 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:02:14.610697 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 06:02:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 07:02:14.610742 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 07:02:14.610755 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 07:02:14.610785 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 07:02:14.610794 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 07:02:14.610927 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 07:02:14.611100 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 07:02:14.611110 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 07:02:14.611122 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 07:02:14.611139 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 07:02:14.611180 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 07:02:14.611293 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 07:02:14.611333 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 07:02:14.611357 nusoap_client: got fault 2019-02-20 07:02:14.611369 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 07:02:14.611377 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 07:02:14.611385 nusoap_client: detail =