Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: BV43Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3358
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:05:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:05:36.534887 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:05:36.534937 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:05:36.534952 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:05:36.534968 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:05:36.534979 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:05:36.534988 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:05:36.535003 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:05:36.535011 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:05:36.535017 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:05:36.535026 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:05:36.535035 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:05:36.535046 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:05:36.535052 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:05:36.535057 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:05:36.535061 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:05:36.535065 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:05:36.535077 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:05:36.535093 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:05:36.535101 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:05:36.535106 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:05:36.535112 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:05:36.535121 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:05:36.535129 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:05:36.543136 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:05:36.543165 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:05:36.543179 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:05:36.543186 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:05:36.543196 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:05:36.543201 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:05:36.543206 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:05:36.543234 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:05:36.564375 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:05:36.564411 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:05:36.564420 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:05:36.564432 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:05:36.564439 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:05:36.564445 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:05:36.564451 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:05:36.564458 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:05:36.564464 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:05:36.564470 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:05:31 GMT 2019-04-23 06:05:36.564476 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:05:36.564481 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:05:36.564487 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:05:36.564499 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:05:36.564529 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:05:36.572203 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:36.572234 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:36.579918 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:36.579986 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:36.580018 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 06:05:36.587493 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:36.587597 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:05:36.587658 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:05:36.587719 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:05:36.587805 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:05:36.587858 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:05:36.587936 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:36.587954 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-23 06:05:36.595537 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:05:36.595614 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:36.595673 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:36.595727 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:36.595745 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:36.595785 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:36.595802 soap_transport_http: read buffer of 3447 bytes 2019-04-23 06:05:36.595820 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:05:36.595826 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:05:36.595854 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:05:36.595897 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:05:36.595912 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:05:36.595919 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:05:36.595937 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:05:36.595942 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:05:36.596111 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:05:36.596128 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:05:36.596177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596185 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:05:36.596206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596238 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.596247 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596262 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:05:36.596292 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.596300 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596311 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:05:36.596332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.596375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.596391 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596398 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.596416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596444 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.596451 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596462 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:05:36.596477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.596504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:05:36.596520 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:05:36.596541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596567 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.596574 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596584 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:05:36.596603 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.596609 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596619 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:05:36.596637 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.596644 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596654 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:05:36.596668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.596703 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.596719 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596726 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:05:36.596741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596767 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.596774 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:05:36.596798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.596824 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:05:36.596839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:05:36.596860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596885 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.596892 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596902 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:05:36.596921 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.596928 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596937 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:05:36.596955 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.596962 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.596972 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:05:36.596989 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.596996 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:36.597019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.597057 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.597073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597080 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.597095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597118 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597126 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597167 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:36.597188 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:36.597205 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597216 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:05:36.597227 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:05:36.597239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:05:36.597264 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:05:36.597287 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597293 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:05:36.597308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597339 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.597346 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597356 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:05:36.597370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.597396 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.597411 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597418 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.597432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597458 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.597465 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597475 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:05:36.597488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.597514 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:05:36.597529 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597535 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:05:36.597549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597574 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.597581 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597595 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:36.597615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.597641 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.597657 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597663 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.597677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597702 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.597709 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597719 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:05:36.597732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.597758 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:05:36.597773 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597780 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:05:36.597794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597818 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.597825 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597835 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:05:36.597853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.597860 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:36.597883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.597912 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:05:36.597927 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597933 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.597947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597972 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.597979 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.597989 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:05:36.598002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.598027 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:05:36.598042 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598049 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:05:36.598062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598087 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.598094 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598104 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:05:36.598123 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.598131 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598141 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:36.598154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.598183 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:05:36.598198 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598205 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.598223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598249 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.598256 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598266 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:05:36.598285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.598311 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:05:36.598327 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598333 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:05:36.598347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.598389 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598398 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:36.598412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.598437 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:05:36.598452 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598459 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.598472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598497 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.598504 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598514 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:05:36.598527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.598552 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:05:36.598567 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598573 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:05:36.598587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598612 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.598619 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598629 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:36.598642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.598667 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.598682 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598689 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.598702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598727 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.598734 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598744 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:05:36.598758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.598783 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:05:36.598798 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598805 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:05:36.598819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598843 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.598850 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598860 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:05:36.598873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.598898 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.598913 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598920 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.598934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598958 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.598965 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.598975 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:05:36.598989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.599013 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:05:36.599029 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599035 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:05:36.599049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599073 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.599080 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599090 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:05:36.599103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.599128 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.599144 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599150 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.599164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599188 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.599195 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599205 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:05:36.599218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.599243 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:05:36.599258 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599264 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:05:36.599283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599309 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.599316 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599326 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:05:36.599343 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.599350 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599360 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:05:36.599374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.599403 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.599419 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599444 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.599469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599524 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.599537 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599555 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:05:36.599571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.599602 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:05:36.599619 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599625 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:05:36.599640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599665 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.599679 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599689 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:36.599702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.599727 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.599742 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599749 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.599762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599787 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.599794 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599804 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:05:36.599817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.599842 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:36.599857 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599864 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:05:36.599877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599902 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:05:36.599909 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599919 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:05:36.599932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.599957 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.599972 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.599978 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.599992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600016 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600022 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600061 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:36.600082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:36.600098 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600110 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:05:36.600120 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:05:36.600132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:05:36.600158 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:05:36.600173 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600217 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:05:36.600236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600263 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:05:36.600270 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600287 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:05:36.600304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.600340 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.600356 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600392 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.600410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600435 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600442 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:36.600524 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:36.600541 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600552 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:05:36.600563 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:05:36.600575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:05:36.600600 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:05:36.600616 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600623 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:05:36.600637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.600699 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:05:36.600728 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.600735 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:05:36.600764 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.600771 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600780 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:05:36.600798 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.600805 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600815 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:05:36.600833 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.600840 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600850 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:05:36.600867 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.600874 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600884 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:05:36.600901 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.600908 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600918 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:36.600931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.600970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.600981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.600998 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601005 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.601019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601044 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601051 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:05:36.601074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.601101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:05:36.601116 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601122 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:05:36.601136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601161 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601168 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601178 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:05:36.601195 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601203 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601213 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:36.601230 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601236 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601246 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:05:36.601259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.601299 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.601314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601321 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.601335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601361 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601368 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:05:36.601391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.601417 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:05:36.601433 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601439 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:05:36.601453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601478 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601485 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601495 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:36.601508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.601533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.601549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601555 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.601569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601594 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601601 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601611 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:05:36.601624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.601649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:36.601671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601677 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:05:36.601692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601716 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601723 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601733 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:05:36.601751 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601758 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601768 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:36.601786 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601793 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601803 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:05:36.601815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.601849 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.601864 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601870 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.601885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601910 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.601917 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601927 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:05:36.601944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.601966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.601984 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:36.602010 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602017 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:36.602032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602058 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.602065 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602075 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:05:36.602092 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.602099 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602109 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:05:36.602126 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.602133 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602143 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:05:36.602160 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.602167 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602176 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:05:36.602194 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.602201 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602210 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:05:36.602223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.602265 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.602288 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602295 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.602309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602342 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602349 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602359 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:05:36.602372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.602388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.602398 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:36.602412 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602459 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602472 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602492 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602515 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.602551 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602577 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.602585 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602595 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:36.602616 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.602623 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602633 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:05:36.602651 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.602657 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602667 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:05:36.602685 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.602692 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602702 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:05:36.602719 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.602726 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602736 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:05:36.602753 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:05:36.602760 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602770 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:05:36.602787 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.602794 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602804 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.602821 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.602828 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602837 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:36.602855 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.602861 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602871 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:05:36.602888 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.602895 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602904 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:05:36.602917 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.602986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.603018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603026 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:36.603042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603068 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.603075 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603086 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:05:36.603104 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.603110 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603120 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:05:36.603138 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.603145 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603154 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:05:36.603172 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.603178 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603188 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:05:36.603201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.603239 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603271 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.603311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603346 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603353 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603364 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:05:36.603377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.603394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.603404 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:36.603417 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603445 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603471 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603489 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.603538 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603612 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.603621 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603632 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:05:36.603650 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.603658 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603668 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:05:36.603686 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.603692 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603702 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:05:36.603719 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.603726 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603735 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:05:36.603752 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.603759 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603777 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:05:36.603796 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.603803 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603813 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:05:36.603830 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.603837 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603846 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:36.603864 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.603873 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603883 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:05:36.603900 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.603907 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603916 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:05:36.603934 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.603940 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603950 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:05:36.603973 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.603980 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.603991 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:05:36.604004 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.604059 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.604078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604084 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:36.604099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604124 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.604131 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604141 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:05:36.604159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.604166 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604176 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:36.604193 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.604199 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604209 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:05:36.604227 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:36.604233 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604243 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.604256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.604301 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.604339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604364 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604371 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604381 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:05:36.604394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.604410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.604420 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:36.604433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604462 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604469 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604479 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604493 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.604523 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604548 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.604555 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604565 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:05:36.604582 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.604589 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604599 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:05:36.604620 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.604627 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604637 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:05:36.604655 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.604662 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604671 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:05:36.604689 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.604696 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604705 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:05:36.604723 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.604729 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604739 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:05:36.604756 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.604764 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604774 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:36.604791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.604798 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604808 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:05:36.604825 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.604832 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604841 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:05:36.604859 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.604866 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604875 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:05:36.604893 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.604900 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604909 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:05:36.604927 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.604933 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.604943 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:05:36.604956 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.605015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.605031 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605059 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605066 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605077 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605090 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.605121 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605152 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.605159 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605169 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:05:36.605186 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.605193 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605203 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:05:36.605221 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.605228 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605237 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:05:36.605255 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.605261 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605271 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:05:36.605295 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.605302 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605312 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:05:36.605330 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.605337 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605346 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:05:36.605364 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.605370 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605380 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:05:36.605398 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.605404 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605414 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:05:36.605432 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.605438 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605448 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:05:36.605466 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.605472 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605482 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:05:36.605499 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.605506 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605515 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:05:36.605533 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.605540 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605549 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:05:36.605566 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.605573 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:36.605600 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.605607 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605617 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:05:36.605630 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.605713 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.605721 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:05:36.605736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.605762 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.605769 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.605779 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:05:36.605792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.605808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.605818 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605833 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.605839 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.605853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.605878 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.605885 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.605895 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:05:36.605908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.605924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.605934 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:05:36.605949 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.605956 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:05:36.605970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.605994 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.606001 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606011 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:36.606029 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.606035 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606045 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:05:36.606062 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.606069 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606078 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:05:36.606095 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:36.606102 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606112 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:05:36.606125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.606163 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:05:36.606178 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606184 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.606201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606244 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:36.606257 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606282 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:05:36.606300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.606327 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:05:36.606342 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:36.606370 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606377 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:36.606387 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606400 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:36.606417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.606431 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606457 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.606463 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606475 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:05:36.606492 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.606499 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606509 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:05:36.606527 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.606534 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606543 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:05:36.606561 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:05:36.606568 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606577 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:05:36.606595 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.606602 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606612 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:05:36.606629 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.606636 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606645 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:05:36.606663 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.606670 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606680 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:05:36.606697 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.606704 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606714 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:05:36.606731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.606738 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606758 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:05:36.606775 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.606782 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606791 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:36.606805 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:36.606854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.606872 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606879 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:05:36.606894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606919 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.606926 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:36.606949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.606975 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.606990 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.606997 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.607011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607036 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:05:36.607044 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607054 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:05:36.607068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.607093 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:05:36.607107 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:05:36.607133 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:36.607140 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:05:36.607150 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:05:36.607168 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:05:36.607174 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:05:36.607184 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:05:36.607202 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:36.607209 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:05:36.607219 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:05:36.607232 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:05:36.607256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.607271 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607285 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:05:36.607301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607327 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.607334 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607344 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:36.607362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.607369 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607378 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:05:36.607396 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.607403 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607413 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:05:36.607426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.607459 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607474 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607481 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.607495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607519 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607527 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607537 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:05:36.607550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.607566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.607576 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:05:36.607589 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607616 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607623 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607633 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607646 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607662 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.607677 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607702 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.607709 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607719 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:05:36.607737 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.607744 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607763 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:05:36.607780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.607787 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607797 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:05:36.607814 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.607821 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607831 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:05:36.607848 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.607855 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607865 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:05:36.607882 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.607889 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607898 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:05:36.607916 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.607923 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607933 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:05:36.607950 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.607957 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.607967 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:05:36.607984 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.607991 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.608001 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:05:36.608014 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.608060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.608077 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608084 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:05:36.608100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608125 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.608133 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608143 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:05:36.608161 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.608168 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608178 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:05:36.608195 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.608202 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608211 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:05:36.608229 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.608235 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608245 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:05:36.608263 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.608269 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608285 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:05:36.608298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.608340 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.608356 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608363 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.608377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608401 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608408 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608446 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:36.608475 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:36.608491 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608502 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:05:36.608512 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:05:36.608526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:05:36.608550 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:05:36.608565 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608572 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:05:36.608587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608611 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.608618 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608628 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:05:36.608641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.608667 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.608682 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608688 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.608702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608726 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:05:36.608733 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608743 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:05:36.608756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.608781 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:05:36.608796 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608802 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:05:36.608816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.608847 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608857 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:36.608870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.608895 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.608910 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608916 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.608930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608955 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.608962 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.608972 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:05:36.608985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.609010 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:05:36.609023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609051 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609058 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609068 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609081 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.609111 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609137 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609144 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609154 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:05:36.609172 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609179 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609188 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:05:36.609206 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609212 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609222 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:05:36.609239 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609246 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609256 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:05:36.609277 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609285 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609295 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:05:36.609320 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:05:36.609327 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609337 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:05:36.609355 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:05:36.609361 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609371 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:05:36.609388 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:05:36.609395 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609405 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:05:36.609422 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:36.609429 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609440 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:05:36.609463 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609470 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609479 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:05:36.609497 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609503 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609513 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:05:36.609530 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609537 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609547 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:05:36.609564 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609570 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609580 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:05:36.609594 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.609656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.609674 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609681 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:05:36.609696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609721 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609728 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609737 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:05:36.609750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.609776 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.609791 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609797 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.609811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609836 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.609843 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609853 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:05:36.609866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.609891 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:05:36.609906 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609912 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:36.609926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609950 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.609957 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.609967 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:05:36.609985 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.609992 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610001 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:05:36.610019 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.610026 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610035 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:05:36.610052 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.610059 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610069 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:05:36.610082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.610119 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610134 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610141 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.610155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610181 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610188 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610198 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:05:36.610212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.610237 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:36.610251 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610284 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610291 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610302 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610315 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.610347 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.610379 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610389 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:36.610406 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.610413 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610423 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:36.610441 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.610448 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610457 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:05:36.610477 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.610484 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610494 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:05:36.610511 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.610518 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610528 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:36.610545 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.610552 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610562 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:05:36.610579 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:05:36.610586 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610595 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:05:36.610609 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.610648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.610665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610671 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:05:36.610686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610711 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.610718 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610727 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:05:36.610746 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.610758 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610768 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:05:36.610786 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.610792 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610802 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:05:36.610819 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.610826 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610836 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:05:36.610853 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.610860 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610870 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:05:36.610887 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.610894 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610904 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:05:36.610921 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.610928 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610938 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:05:36.610955 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.610962 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.610972 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:05:36.610985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.611026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.611037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.611053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.611060 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:05:36.611077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.611101 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:36.611109 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.611119 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:05:36.611132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.611148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.611158 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:05:36.611174 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:36.611181 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:05:36.611193 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:05:36.611209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.611215 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:05:36.611229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.611252 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:36.611278 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:36.611296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.611308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:05:36.611318 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:05:36.611336 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.611344 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:05:36.611354 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:05:36.611371 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:36.611377 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:05:36.611387 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:05:36.611404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.611411 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:36.611464 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.611482 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.611489 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:36.611499 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.611516 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.611523 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:36.611533 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.611550 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.611557 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:05:36.611567 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.611583 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:36.611590 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:05:36.611599 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:36.611616 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:05:36.611623 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:05:36.611633 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:05:36.611649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.611656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:05:36.611666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.611683 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:05:36.611690 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:05:36.611699 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:05:36.611716 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.611723 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:05:36.611733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.611750 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.611756 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:36.611766 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.611782 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:36.611788 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:05:36.611798 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:05:36.611812 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:05:36.611847 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.611877 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:05:36.611904 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.611931 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:05:36.611957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.611984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:05:36.612011 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.612037 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:05:36.612064 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.612091 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:05:36.612118 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:05:36.612144 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:05:36.612170 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:05:36.612251 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:05:36.612632 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:05:36.612670 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:05:36.612704 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.612757 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:05:36.612785 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.612812 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:05:36.612838 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.612864 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:05:36.612890 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.612916 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:05:36.612942 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.612969 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:36.612996 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.613022 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:05:36.613048 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.613074 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:05:36.613101 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.613128 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:05:36.613155 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.613180 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:05:36.613208 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.613235 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:36.613262 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.613295 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:36.613323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.613350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:36.613376 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.613405 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:36.613435 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.613461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:36.613487 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.613513 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:05:36.613540 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:05:36.613565 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:05:36.613591 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.613617 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:05:36.613643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.613669 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:05:36.613728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.613757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:05:36.613783 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.613823 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:05:36.613851 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.613877 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:05:36.613907 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.613934 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:05:36.613960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.613986 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:36.614012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.614040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:05:36.614068 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614086 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614112 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:36.614138 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614155 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614172 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614198 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:36.614224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614258 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:36.614333 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614359 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.614385 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614416 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.614443 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614461 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614487 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.614524 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614552 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614590 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.614618 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614644 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.614669 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614695 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:36.614721 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614747 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.614773 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614798 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.614825 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614845 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614870 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:36.614897 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614922 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.614948 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.614974 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:36.615000 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615026 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:36.615052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615087 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.615205 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615222 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615239 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615265 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.615297 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615324 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.615350 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615367 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615384 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615416 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.615443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.615561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615578 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615612 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.615663 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615680 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.615769 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615795 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.615823 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615840 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615857 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615873 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615901 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:36.615927 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615953 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:05:36.615978 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.615995 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616012 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616038 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.616063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:36.616182 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616208 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:05:36.616233 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616259 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.616291 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616318 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.616343 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616377 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616431 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.616458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:05:36.616629 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616646 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616672 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:36.616707 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616724 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616740 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616766 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:36.616791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:36.616892 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616918 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.616943 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.616969 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.616995 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617012 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617037 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.617063 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617080 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617106 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.617132 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617158 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.617185 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617210 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:36.617236 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617262 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.617293 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617319 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:36.617345 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617362 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617388 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:36.617428 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617455 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.617481 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617506 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:36.617532 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617559 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:36.617584 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617601 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.617745 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617762 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617779 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617804 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.617831 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617857 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.617883 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617917 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617943 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.617968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.617986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:36.618089 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618106 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618139 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618165 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.618191 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618208 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618231 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618248 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618301 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.618342 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618378 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:36.618408 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618427 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618444 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618465 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618491 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:36.618517 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618543 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:05:36.618570 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618588 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618605 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618630 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.618656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:36.618813 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618840 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:05:36.618866 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618892 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:36.618918 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618944 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:36.618970 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.618987 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619047 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.619073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619090 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619141 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:36.619217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:05:36.619244 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.619311 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.619361 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.619423 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.619471 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.619518 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:36.619566 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:05:36.619613 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:36.619673 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.619720 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.619776 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.619822 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.619868 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.619915 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.619963 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.620008 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.620054 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.620102 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.620150 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.620199 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.620247 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.620308 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.620364 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.620420 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:36.620475 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.620521 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.620567 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.620615 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.620663 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.620722 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.620768 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.620815 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.620871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.620918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.620965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.621012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.621057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.621106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:36.621153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:05:36.621200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:36.621246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.621299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.621346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.621392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.621445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.621495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.621543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.621590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.621636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.621691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.621805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.621853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.621900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.621951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.622002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.622049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:36.622095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.622141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.622187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.622235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.622288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.622340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.622386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.622447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.622504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.622551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.622598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.622646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.622691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.622739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:36.622785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:05:36.622832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:36.622878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.622924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.622972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.623018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.623064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.623111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.623158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.623204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.623250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.623304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.623352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.623406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.623454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.623544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.623606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.623656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:36.623709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.623754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.623799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.623848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.623896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.623950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.624005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.624053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.624108 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:05:36.624135 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.624196 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.624251 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.624312 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.624366 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.624424 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:36.624477 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:05:36.624538 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:36.624591 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.624644 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.624697 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.624751 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.624804 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.624857 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.624910 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.624963 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.625016 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.625069 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.625123 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.625176 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.625229 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.625288 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.625342 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.625401 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:36.625454 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.625508 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.625567 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.625621 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.625673 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.625726 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.625779 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.625831 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.625892 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:05:36.625916 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.626038 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.626208 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.626263 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.626328 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.626386 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:36.626440 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:05:36.626494 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:36.626548 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.626603 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.626656 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.626712 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.626765 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.626819 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.626874 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.626927 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.626980 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.627035 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.627090 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.627143 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.627246 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.627308 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.627362 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.627416 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:36.627469 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.627523 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.627576 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.627630 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.627684 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.627738 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.627791 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.627845 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.627907 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:05:36.627930 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.627980 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.628028 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.628076 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.628125 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.628173 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:36.628220 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:05:36.628268 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:36.628325 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.628373 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.628421 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.628469 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.628517 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.628566 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.628614 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.628662 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.628709 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.628757 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.628805 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.628852 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.628900 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.628948 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.628997 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.629045 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:36.629093 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.629140 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.629188 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.629235 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.629288 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.629336 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.629385 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.629433 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.629489 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:05:36.629511 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.629561 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.629611 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.629660 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.629709 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.629758 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:36.629808 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:05:36.629858 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:36.629908 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.629959 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.630008 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.630058 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.630107 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.630157 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.630206 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.630256 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.630310 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.630361 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.630411 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.630461 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.630510 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.630560 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.630609 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.630659 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:36.630709 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.630759 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.630809 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.630859 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.630908 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.630958 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.631008 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.631057 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.631109 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:05:36.631128 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:05:36.631157 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:05:36.631185 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:05:36.631212 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:05:36.631238 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:05:36.631259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.631279 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.631289 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.631299 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.631308 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.631317 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:05:36.631325 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:05:36.631334 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:05:36.631342 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.631351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.631359 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.631367 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.631376 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.631385 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.631394 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.631402 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.631410 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.631418 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.631426 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.631434 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.631442 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.631450 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.631457 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.631466 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:05:36.631474 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.631482 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.631490 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.631497 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.631505 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.631513 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.631521 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.631528 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.631537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.631546 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.631555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.631563 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.631570 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.631579 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:05:36.631587 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:05:36.631595 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:05:36.631602 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.631610 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.631618 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.631625 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.631633 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.631641 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.631649 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.631656 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.631664 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.631671 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.631680 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.631688 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.631695 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.631702 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.631710 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.631718 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:05:36.631725 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.631732 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.631740 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.631747 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.631755 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.631763 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.631770 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.631778 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.631785 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.631794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.631803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.631811 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.631819 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.631826 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:05:36.631833 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:05:36.631841 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:05:36.631848 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.631855 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.631862 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.631869 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.631877 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.631884 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.631891 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.631898 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.631905 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.631911 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.631919 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.631926 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.631933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.631940 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.631947 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.631955 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:05:36.631962 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.631969 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.631976 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.631983 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.631990 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.631997 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.632004 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.632011 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.632018 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:05:36.632026 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.632033 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:36.632041 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:36.632048 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:05:36.632055 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:05:36.632062 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:05:36.632069 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:05:36.632076 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:36.632083 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:36.632089 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:36.632096 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:36.632104 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.632112 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.632119 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:36.632126 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:36.632133 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:05:36.632171 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.632200 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:36.632209 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:36.632216 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:36.632224 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:36.632231 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:36.632238 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:05:36.632245 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:36.632252 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:36.632259 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:36.632266 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:05:36.632277 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:36.632285 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:36.632292 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:36.632299 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:36.632376 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:05:36.632386 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:05:36.632390 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:05:36.632395 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:05:36.632402 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:05:36.632406 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:05:36.632411 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:05:36.632420 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:05:36.632428 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:05:36.632468 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.632475 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:05:36.632489 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:05:36.632511 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:05:36.632517 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:05:36.632521 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:05:36.632525 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:05:36.632530 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:05:36.632541 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:36.632548 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:36.632553 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:36.632564 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.632574 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:36.632579 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:05:36.632603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.632612 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:05:36.632617 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.632641 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:05:36.632647 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:05:36.632651 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:05:36.632655 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:05:36.632659 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:05:36.632663 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:05:36.632668 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:05:36.632672 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:05:36.632678 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:05:36.632688 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:36.632695 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:36.632699 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:36.632705 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.632711 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:05:36.632715 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:36.632740 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:05:36.632747 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.632752 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.632758 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.632762 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:05:36.632772 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:05:36.632780 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:05:36.632784 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:05:36.632789 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:05:36.632795 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199889" 2019-04-23 06:05:36.632802 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:05:36.632807 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:05:36.632812 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:05:36.632818 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:05:36.632823 wsdl: in serializeType: returning: 199889 2019-04-23 06:05:36.632829 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:05:36.632836 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:05:36.632840 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:05:36.632844 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:05:36.632849 wsdl: in serializeType: returning: 199889 2019-04-23 06:05:36.632853 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199889 2019-04-23 06:05:36.632865 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199889 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:05:36.632870 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:05:36.632876 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5335"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:05:36.632890 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:05:36.632895 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199889 2019-04-23 06:05:36.632905 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:05:36.632978 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:05:36.632917 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:05:36.632928 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:05:36.632933 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:05:36.632938 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:05:36.632942 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:05:36.632949 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:05:36.632958 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:05:36.632966 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:05:36.632972 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:05:36.632985 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:05:36.632994 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:05:36.633002 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:05:36.640987 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:05:36.641008 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:05:36.641020 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:05:36.641027 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:05:36.641032 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:05:36.641038 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:05:36.641042 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:05:36.641051 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:05:36.641057 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:05:36.641083 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:05:36.651055 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:05:36.651080 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:05:36.651087 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:05:36.651092 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:05:36.651098 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:05:36.651104 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:05:36.651114 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:05:36.651120 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:05:36.651125 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:05:36.651131 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:05:31 GMT 2019-04-23 06:05:36.651137 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:05:36.651143 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:05:36.651148 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:05:36.651158 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:05:36.651183 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:05:36.651193 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:05:36.651203 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:05:36.651208 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:05:36.651212 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:05:36.651245 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:05:36.651256 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:05:36.651262 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:05:36.651288 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:05:36.651294 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:05:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:05:36.651326 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:05:36.651335 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:05:36.651355 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:05:36.651361 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:05:36.651460 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:05:36.651552 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:05:36.651559 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:05:36.651567 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:05:36.651577 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:05:36.651601 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:05:36.651657 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:05:36.651733 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:05:36.651745 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:05:36.651753 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:05:36.651757 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:05:36.651762 nusoap_client: detail =