Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: BV43Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3358
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:52:20 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:52:37.926712 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:52:37.926762 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:52:37.926778 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:52:37.926794 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:52:37.926806 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:52:37.926815 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:52:37.926831 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:52:37.926845 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:52:37.926856 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:52:37.926870 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:52:37.926886 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:52:37.926903 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:52:37.926909 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:52:37.926914 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:52:37.926918 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:52:37.926922 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:52:37.926935 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:52:37.926951 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:52:37.926960 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:52:37.926965 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:52:37.926972 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:52:37.926981 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:52:37.926990 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:52:37.934729 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:52:37.934758 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:52:37.934779 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:52:37.934792 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:52:37.934802 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:52:37.934808 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:52:37.934815 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:52:37.934868 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:52:37.952894 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:52:37.952927 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:52:37.952940 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:52:37.952951 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:52:37.952962 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:52:37.952973 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:52:37.952984 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:52:37.952997 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:52:37.953007 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:52:37.953018 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:52:20 GMT 2019-02-19 19:52:37.953029 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:52:37.953040 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:52:37.953051 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:52:37.953071 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:52:37.953122 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:52:37.953157 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 19:52:37.960362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.960509 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.960536 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:52:37.961055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:37.967698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:37.967754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:37.967942 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:37.968418 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:37.968987 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.969186 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.975235 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:52:37.975513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.975542 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.976016 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:37.976590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:37.976705 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.976939 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.976969 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:52:37.977529 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:52:37.977901 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:52:37.978375 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:52:37.982687 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:37.983107 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:52:37.983458 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:37.984001 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.984021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:37.984406 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:52:37.984830 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.984855 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:52:37.985397 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.985900 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-19 19:52:37.986056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:37.986074 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:37.986394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:37.986407 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:52:37.986418 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:52:37.986426 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:52:37.986463 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:52:37.986506 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:52:37.986522 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:52:37.986530 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:52:37.986549 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:52:37.986553 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:52:37.986740 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:52:37.986756 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:52:37.986804 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.986813 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:52:37.986833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.986865 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.986874 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.986889 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:52:37.986910 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.986918 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.986931 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:52:37.986948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.986978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.986991 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:52:37.987007 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987014 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.987030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987058 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.987066 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987077 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:52:37.987091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.987119 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:52:37.987135 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:52:37.987156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987183 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.987190 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987201 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:52:37.987219 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.987226 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987236 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:52:37.987254 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.987261 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987272 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:52:37.987285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.987337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:52:37.987354 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987360 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:52:37.987375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987401 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.987408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:52:37.987432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.987459 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:52:37.987474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987480 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:52:37.987494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987519 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.987527 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987537 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:52:37.987555 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.987562 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987572 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:52:37.987590 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.987597 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987607 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:52:37.987624 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.987631 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987641 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:37.987655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.987702 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:37.987717 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987724 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.987747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987771 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987819 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:37.987841 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:37.987858 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987870 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:52:37.987880 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:52:37.987893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:52:37.987917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:52:37.987932 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987939 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:52:37.987952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987977 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.987984 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.987994 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:52:37.988007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.988033 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:37.988049 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988055 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.988069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988093 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.988100 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988110 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:52:37.988124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.988150 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:52:37.988165 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988171 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:52:37.988185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.988217 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988227 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:37.988240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.988265 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:52:37.988280 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988286 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.988306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988332 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.988340 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988350 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:52:37.988363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.988389 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:52:37.988404 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988410 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:52:37.988424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988449 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.988456 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988466 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:52:37.988484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.988491 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988500 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:37.988513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.988542 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:52:37.988557 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988563 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.988576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988601 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.988608 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988618 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:52:37.988631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.988657 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:52:37.988674 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988680 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:52:37.988694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988718 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.988726 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988743 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:52:37.988763 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.988771 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:37.988794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.988823 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:52:37.988838 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988845 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.988858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988883 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.988890 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988900 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:52:37.988913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.988938 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:52:37.988953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988959 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:52:37.988973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.988997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.989004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:37.989027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.989053 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:52:37.989068 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989074 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.989088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989113 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.989120 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:52:37.989143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.989169 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:52:37.989184 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989190 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:52:37.989205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.989236 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989246 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:37.989259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.989284 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:37.989304 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989318 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.989333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989358 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.989365 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989375 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:52:37.989388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.989413 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:52:37.989428 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989434 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:52:37.989448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989473 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.989480 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989490 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:52:37.989502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.989527 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:37.989542 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989548 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.989562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989586 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.989593 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989603 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:52:37.989624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.989649 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:52:37.989664 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989670 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:52:37.989691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989715 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.989722 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989732 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:52:37.989745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.989771 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:37.989787 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989793 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.989807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989831 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.989839 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989849 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:52:37.989862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.989887 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:52:37.989902 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989909 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:52:37.989922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989947 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.989954 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989964 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:52:37.989982 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.989989 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.989999 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:52:37.990012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.990042 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:37.990057 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990063 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.990077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990102 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.990109 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990119 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:52:37.990133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.990158 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:52:37.990173 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990180 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:52:37.990194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990219 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.990226 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990236 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:37.990249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.990275 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:37.990290 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990311 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.990327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990353 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.990360 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990378 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:52:37.990392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.990417 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:37.990432 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990438 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:52:37.990453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990478 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:52:37.990485 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990495 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:52:37.990509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.990534 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:37.990549 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990555 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.990569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990592 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990599 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990639 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:37.990669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:37.990686 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990697 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:52:37.990708 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:52:37.990727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:52:37.990753 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:52:37.990768 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990775 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:52:37.990789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990814 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:52:37.990821 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990831 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:52:37.990844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.990870 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:37.990884 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990891 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.990905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990928 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990935 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.990972 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:37.990992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:37.991009 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991020 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:52:37.991030 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:52:37.991043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:52:37.991067 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:52:37.991082 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991088 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:52:37.991103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991128 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.991135 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991145 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:52:37.991163 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.991170 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991180 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:52:37.991198 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.991205 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991215 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:52:37.991232 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.991239 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991249 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:52:37.991267 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.991273 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991283 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:52:37.991305 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.991319 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991329 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:52:37.991347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.991353 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991364 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:37.991377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.991426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:37.991442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.991462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991487 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.991495 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:52:37.991518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.991543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:52:37.991558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991564 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:52:37.991578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991603 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.991610 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991627 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:52:37.991644 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.991651 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991661 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:37.991679 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.991686 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991696 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:52:37.991709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.991742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:52:37.991757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991763 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.991777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991802 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.991809 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:52:37.991832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.991859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:52:37.991874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991880 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:52:37.991894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991919 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.991926 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:37.991949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.991974 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:37.991989 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.991995 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.992009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992034 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.992041 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:52:37.992065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.992090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:37.992105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992111 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:52:37.992125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992149 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.992156 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992166 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:52:37.992184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.992191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:37.992219 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.992226 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992236 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:52:37.992249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.992282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:37.992302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992316 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.992332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992357 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.992365 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:52:37.992388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.992414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:37.992429 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992435 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:37.992449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992474 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.992481 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992491 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:52:37.992508 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.992515 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992525 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:52:37.992542 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.992549 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992559 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:52:37.992576 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.992583 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992593 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:52:37.992610 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.992617 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992627 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:52:37.992640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.992681 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:37.992697 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992703 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.992717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992741 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.992749 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992759 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:52:37.992772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.992788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.992798 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:37.992812 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.992842 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.992849 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.992860 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.992873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.992890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.992904 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.992929 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.992936 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.992946 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:37.992964 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.992971 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.992981 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:52:37.992998 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.993005 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993015 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:52:37.993033 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.993039 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993049 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:52:37.993067 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.993073 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993083 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:52:37.993101 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:52:37.993108 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993118 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:52:37.993135 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.993141 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993151 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:37.993176 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.993182 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993192 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:37.993209 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.993216 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993227 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:52:37.993244 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.993251 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993261 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:52:37.993273 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993331 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.993350 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993356 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:37.993371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993396 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.993402 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993413 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:52:37.993430 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.993437 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993447 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:52:37.993465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.993471 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993481 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:52:37.993498 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.993505 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993515 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:52:37.993527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.993565 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993580 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993586 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.993601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993625 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993632 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993642 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:52:37.993655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.993671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.993681 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:37.993695 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993728 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993735 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993745 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.993788 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993814 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.993821 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993830 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:52:37.993848 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.993856 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993866 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:52:37.993883 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.993890 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993900 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:52:37.993917 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.993924 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993933 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:52:37.993951 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.993957 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.993967 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:52:37.993985 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.993991 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.994001 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:52:37.994019 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.994025 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.994035 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:37.994061 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.994067 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.994077 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:52:37.994094 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.994101 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.994111 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:52:37.994129 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.994135 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.994146 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:52:37.994163 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.994169 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.994179 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:52:37.994192 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:37.994246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.994264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994270 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:37.994285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994315 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.994323 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994333 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:52:37.994351 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.994358 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994368 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:37.994385 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.994392 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994402 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:52:37.994419 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:37.994426 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994436 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:37.994449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.994486 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994508 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.994522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994547 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994554 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994564 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:52:37.994577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.994592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.994602 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:37.994616 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994644 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994651 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994662 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994675 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.994706 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994731 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.994738 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994748 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:52:37.994766 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.994773 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994783 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:52:37.994804 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.994811 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994821 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:52:37.994839 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.994846 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994856 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:52:37.994873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.994880 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994890 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:52:37.994907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.994914 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994923 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:52:37.994941 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.994948 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994959 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:37.994976 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.994983 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.994993 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:52:37.995010 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.995016 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.995027 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:52:37.995044 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995051 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.995060 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:52:37.995077 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.995084 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.995094 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:52:37.995111 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.995118 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.995128 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:52:37.995141 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:37.995200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.995216 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995245 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995252 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995262 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995275 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.995314 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995340 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.995347 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995357 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:52:37.995375 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.995381 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995391 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:52:37.995408 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.995415 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995425 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:52:37.995443 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.995450 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995460 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:52:37.995477 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.995484 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995494 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:52:37.995511 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.995518 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995528 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:52:37.995545 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.995552 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995562 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:52:37.995579 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.995586 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995595 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:52:37.995612 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.995619 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995629 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:52:37.995647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.995653 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995663 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:52:37.995680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.995687 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995696 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:52:37.995714 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.995720 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995730 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:52:37.995747 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.995754 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995763 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:37.995781 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.995787 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995797 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:52:37.995810 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.995875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.995895 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.995901 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:52:37.995916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.995941 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.995948 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.995958 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:52:37.995971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.995987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.995997 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:37.996012 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996018 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.996032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996056 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:37.996063 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996073 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:52:37.996086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.996111 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:52:37.996127 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996134 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:52:37.996147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996171 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.996178 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996188 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:37.996206 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.996212 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996222 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:52:37.996239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.996246 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996256 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:52:37.996273 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:37.996280 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996290 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:52:37.996309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.996347 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:52:37.996363 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996369 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.996383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996407 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:37.996415 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996424 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:52:37.996437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.996463 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:52:37.996476 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:37.996503 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996510 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:37.996519 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996532 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:37.996548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.996562 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996588 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.996595 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996605 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:52:37.996623 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.996630 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996640 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:52:37.996657 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.996664 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996674 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:52:37.996691 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:52:37.996698 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996708 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:52:37.996725 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.996731 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996741 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:52:37.996759 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.996765 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996775 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:52:37.996792 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.996799 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996809 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:52:37.996826 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.996833 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996843 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:52:37.996860 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.996867 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996877 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:52:37.996894 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.996901 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996910 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:37.996924 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:37.996972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.996990 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.996996 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:52:37.997011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.997043 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997053 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:37.997066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.997092 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:37.997107 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997113 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.997126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997151 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:52:37.997159 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997169 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:52:37.997182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.997208 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:52:37.997222 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:52:37.997247 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:37.997254 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:52:37.997264 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:52:37.997282 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:52:37.997289 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:52:37.997304 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:52:37.997323 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:37.997330 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:52:37.997340 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:52:37.997353 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:52:37.997377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.997393 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997399 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:52:37.997413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997438 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.997445 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997455 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:37.997473 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.997480 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997490 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:52:37.997508 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.997514 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997524 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:52:37.997537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.997570 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997585 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997591 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.997606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997630 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997638 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997648 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:52:37.997661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.997677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.997687 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:52:37.997700 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997728 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997735 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997745 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.997788 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997813 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.997820 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997830 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:52:37.997847 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.997854 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997864 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:52:37.997881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.997888 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997898 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:52:37.997915 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.997922 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997932 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:52:37.997949 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:37.997956 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997966 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:52:37.997983 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.997989 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.997999 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:52:37.998016 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.998023 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.998033 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:52:37.998051 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.998058 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.998067 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:52:37.998085 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.998091 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.998101 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:52:37.998114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:37.998161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.998178 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998185 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:52:37.998199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998224 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.998232 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998242 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:52:37.998259 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.998266 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998277 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:52:37.998310 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.998318 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998329 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:52:37.998347 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.998354 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998364 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:52:37.998381 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.998388 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998398 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:52:37.998411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.998454 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:37.998469 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998475 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.998490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998514 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998520 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998558 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:37.998579 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:37.998595 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998606 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:52:37.998617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:52:37.998629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:52:37.998654 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:52:37.998669 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998675 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:52:37.998689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998714 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.998721 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998731 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:52:37.998744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.998769 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:52:37.998784 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998790 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.998804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998828 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:52:37.998835 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998845 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:52:37.998858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.998883 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:52:37.998898 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998904 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:52:37.998918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998942 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.998950 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998960 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:37.998973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.998988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.998998 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:37.999012 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999018 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.999032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999057 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999064 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999074 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:52:37.999087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.999112 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:52:37.999126 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999153 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999161 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999171 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999184 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.999214 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999240 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.999248 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999258 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:52:37.999275 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.999282 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999292 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:52:37.999316 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.999323 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999333 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:52:37.999351 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.999358 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999368 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:52:37.999385 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.999392 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999401 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:52:37.999419 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:52:37.999425 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999435 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:52:37.999453 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:52:37.999459 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999469 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:52:37.999487 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:52:37.999493 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999503 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:52:37.999521 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:37.999528 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999538 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:52:37.999555 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.999562 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999572 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:52:37.999589 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.999596 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999605 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:52:37.999623 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.999629 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999639 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:52:37.999657 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.999663 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999673 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:52:37.999686 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:37.999748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.999766 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999773 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:52:37.999788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999813 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:37.999820 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999830 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:52:37.999843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.999869 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:37.999884 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999890 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:37.999904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999928 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:37.999935 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999945 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:52:37.999958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:37.999974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:37.999983 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:52:37.999998 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000004 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:38.000019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000043 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.000050 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000060 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:52:38.000078 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:38.000085 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000095 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:52:38.000112 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:38.000119 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000129 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:52:38.000146 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.000153 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000163 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:52:38.000175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:38.000212 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000227 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000233 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:38.000248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000273 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000280 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000290 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:52:38.000308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:38.000334 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:38.000348 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000377 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000384 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000394 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000408 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:38.000457 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000486 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:38.000493 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:38.000521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:38.000528 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000538 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:38.000555 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.000562 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000572 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:52:38.000589 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:38.000596 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000606 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:52:38.000623 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.000630 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000639 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:38.000656 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.000663 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000673 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:52:38.000690 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:52:38.000697 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000707 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:52:38.000720 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.000758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:38.000775 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000782 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:52:38.000797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000822 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:38.000829 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000839 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:52:38.000857 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.000864 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000874 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:52:38.000891 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.000897 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000907 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:52:38.000924 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:38.000931 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000941 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:52:38.000958 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.000965 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.000975 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:52:38.000992 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.000998 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001008 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:52:38.001025 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.001032 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001042 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:52:38.001059 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.001066 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001076 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:52:38.001089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:38.001141 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.001156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001163 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:52:38.001179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001203 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:38.001211 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001221 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:52:38.001234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:38.001259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:52:38.001276 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:38.001283 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:52:38.001300 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:52:38.001318 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001324 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:52:38.001338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:38.001382 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:38.001399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.001410 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:52:38.001420 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:52:38.001437 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.001445 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:52:38.001456 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:52:38.001472 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:38.001479 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:52:38.001489 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:52:38.001506 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:38.001513 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:38.001523 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:38.001540 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.001546 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:38.001556 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.001574 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.001580 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:38.001591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.001607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:38.001614 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:52:38.001624 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:38.001641 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:38.001647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:52:38.001657 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:38.001674 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:52:38.001680 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:52:38.001690 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:52:38.001707 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.001713 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:52:38.001723 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.001740 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:52:38.001746 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:52:38.001756 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:52:38.001773 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:38.001780 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:52:38.001790 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:38.001807 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.001813 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:38.001823 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.001838 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:38.001845 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:52:38.001854 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:52:38.001869 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:52:38.001904 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.001933 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:52:38.001960 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.001987 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:52:38.002014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.002041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:52:38.002067 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.002095 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:52:38.002121 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.002147 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:52:38.002173 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:52:38.002199 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:52:38.002225 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:52:38.002253 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:52:38.002279 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:52:38.002312 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:52:38.002340 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.002366 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:52:38.002393 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.002420 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:52:38.002446 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.002472 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:52:38.002498 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.002524 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:52:38.002551 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.002577 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:38.002604 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.002630 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:52:38.002656 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.002682 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:52:38.002709 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.002736 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:52:38.002762 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.002789 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:52:38.002817 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.002844 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:38.002870 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.002897 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:38.002923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.002950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:38.002976 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.003003 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:38.003029 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.003054 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:38.003081 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.003108 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:52:38.003135 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:52:38.003210 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:52:38.003236 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.003263 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:52:38.003289 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.003321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:52:38.003348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.003374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:52:38.003401 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.003427 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:52:38.003454 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.003480 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:52:38.003506 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.003536 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:52:38.003583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.003636 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:38.003692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.003751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:52:38.003813 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.003846 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.003882 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:38.003910 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.003927 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.003945 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.003971 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:38.004003 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:38.004112 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004140 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.004166 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004192 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.004218 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004242 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004268 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.004301 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004320 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004352 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.004379 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004406 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.004432 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004458 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:38.004490 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004517 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.004543 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004570 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.004601 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004619 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004645 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:38.004671 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004698 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.004724 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004751 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:38.004777 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004803 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:38.004829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004916 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.004960 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.004987 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005004 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005021 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005047 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.005073 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005100 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.005126 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005144 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005187 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.005213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:38.005341 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005359 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005376 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005393 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005420 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.005446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005464 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005481 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005498 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005524 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.005551 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005577 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:38.005605 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005623 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005640 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005658 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005686 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:38.005713 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005739 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:52:38.005765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005782 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005799 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005825 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.005852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:38.005973 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.005999 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:52:38.006025 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006052 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:38.006078 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006104 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.006130 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006165 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006209 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.006235 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006329 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:52:38.006473 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006505 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006534 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:38.006560 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006578 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006595 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006622 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:38.006648 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006665 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006698 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006724 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:38.006750 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006777 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.006803 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006829 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.006855 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006872 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006898 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.006923 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006941 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.006967 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.006993 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007020 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.007047 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007073 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:38.007099 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007126 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.007152 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007178 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:38.007204 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007222 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007248 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:38.007274 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007307 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.007334 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007360 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:38.007386 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007412 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:38.007445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.007602 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007619 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007662 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.007689 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007716 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.007743 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007761 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007778 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007804 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.007831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:38.007952 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007969 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.007986 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008003 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008030 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.008056 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008073 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008090 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008107 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008134 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.008160 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008187 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:38.008213 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008231 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008249 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008266 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008297 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:38.008326 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008352 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:52:38.008379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008397 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008415 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008448 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.008475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:38.008595 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008622 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:52:38.008648 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008674 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:38.008700 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008727 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:38.008753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008771 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008788 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008805 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008831 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.008858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.008977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:38.009003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:52:38.009032 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.009094 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.009145 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.009194 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.009242 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.009290 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:38.009346 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:52:38.009394 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:38.009454 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.009503 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.009552 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.009599 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.009646 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.009694 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.009742 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.009789 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.009836 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.009885 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.009934 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.009983 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.010032 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.010087 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.010142 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.010189 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:38.010235 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.010282 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.010336 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.010386 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.010442 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.010497 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.010544 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.010593 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.010649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.010697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.010745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.010793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.010897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.010947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:38.010994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:52:38.011042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:38.011089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.011136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.011183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.011230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.011277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.011332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.011380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.011433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.011482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.011530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.011577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.011624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.011672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.011724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.011776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.011822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:38.011870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.011917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.011963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.012010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.012058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.012109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.012155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.012203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.012260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.012314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.012362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.012410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.012464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.012513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:38.012560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:52:38.012607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:38.012655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.012702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.012751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.012798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.012844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.012892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.012940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.012986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.013032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.013080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.013129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.013178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.013227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.013278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.013337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.013384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:38.013430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.013477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.013523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.013571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.013620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.013674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.013721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.013769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.013825 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:52:38.013853 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.013914 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.013969 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.014024 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.014078 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.014132 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:38.014185 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:52:38.014237 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:38.014290 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.014380 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.014433 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.014488 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.014542 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.014595 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.014649 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.014702 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.014755 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.014808 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.014863 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.014917 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.014970 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.015023 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.015077 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.015131 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:38.015184 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.015238 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.015307 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.015362 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.015415 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.015469 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.015522 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.015575 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.015638 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:52:38.015662 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.015717 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.015771 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.015825 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.015879 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.015986 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:38.016040 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:52:38.016094 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:38.016148 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.016202 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.016256 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.016316 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.016370 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.016424 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.016479 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.016533 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.016586 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.016641 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.016695 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.016748 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.016802 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.016856 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.016910 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.016964 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:38.017017 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.017071 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.017125 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.017179 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.017233 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.017287 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.017347 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.017400 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.017461 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:52:38.017484 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.017534 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.017583 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.017632 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.017681 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.017730 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:38.017778 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:52:38.017826 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:38.017874 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.017922 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.017971 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.018020 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.018069 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.018118 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.018167 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.018216 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.018264 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.018318 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.018368 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.018416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.018464 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.018513 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.018563 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.018611 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:38.018660 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.018707 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.018756 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.018805 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.018854 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.018902 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.018950 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.019000 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.019056 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:52:38.019078 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.019129 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.019179 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.019230 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.019280 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.019335 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:38.019386 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:52:38.019436 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:38.019486 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.019538 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.019589 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.019639 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.019689 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.019740 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.019790 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.019840 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.019890 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.019941 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.019992 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.020042 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.020093 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.020143 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.020194 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.020244 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:38.020299 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.020351 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.020401 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.020452 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.020502 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.020552 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.020603 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.020653 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.020707 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:52:38.020725 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:52:38.020755 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:52:38.020782 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:52:38.020809 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:52:38.020835 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:52:38.020856 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.020872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.020882 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.020893 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.020902 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.020911 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:52:38.020920 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:52:38.020928 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:52:38.020936 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.020945 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.020953 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.020962 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.020970 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.020979 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.020988 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.020997 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.021005 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.021014 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021023 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021032 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.021040 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.021049 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.021057 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.021065 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:52:38.021074 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.021082 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.021090 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.021099 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.021107 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.021115 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.021124 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.021132 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.021141 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.021150 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.021159 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.021167 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.021174 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.021182 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:52:38.021191 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:52:38.021199 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:52:38.021206 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.021214 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.021222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.021229 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.021237 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021245 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.021252 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.021260 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.021268 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.021276 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021284 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021291 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.021305 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.021312 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.021320 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.021328 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:52:38.021335 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.021343 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.021351 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.021358 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.021366 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.021373 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.021382 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.021389 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.021397 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.021406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.021415 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.021423 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.021431 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.021439 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:52:38.021447 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:52:38.021454 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:52:38.021461 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.021468 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.021475 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.021482 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.021489 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021496 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.021503 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.021511 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.021518 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.021525 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021532 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021540 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.021547 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.021554 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.021562 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.021570 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:52:38.021577 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.021584 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.021591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.021598 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.021605 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.021612 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.021619 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.021626 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.021633 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:52:38.021641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.021648 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:38.021656 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:38.021663 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:52:38.021670 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:52:38.021677 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:52:38.021684 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:52:38.021691 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:38.021698 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:38.021705 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:38.021712 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:38.021720 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021727 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.021735 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:38.021742 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:38.021805 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:52:38.021812 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021820 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:38.021827 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:38.021834 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:38.021841 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:38.021848 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:38.021855 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:52:38.021862 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:38.021869 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:38.021875 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:38.021882 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:52:38.021889 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:38.021896 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:38.021902 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:38.021909 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:38.021986 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:52:38.021996 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:52:38.022001 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:52:38.022006 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:52:38.022013 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:52:38.022017 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:52:38.022022 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:52:38.022032 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:52:38.022041 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:52:38.022082 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.022089 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:52:38.022103 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:52:38.022124 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:52:38.022131 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:52:38.022136 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:52:38.022140 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:52:38.022145 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:52:38.022156 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:38.022163 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:38.022168 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:38.022178 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.022187 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:38.022192 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:52:38.022215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:38.022225 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:52:38.022229 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:38.022253 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:52:38.022258 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:52:38.022263 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:52:38.022267 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:52:38.022271 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:52:38.022274 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:52:38.022279 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:52:38.022283 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:52:38.022289 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:52:38.022304 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:38.022311 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:38.022316 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:38.022322 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.022328 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:52:38.022332 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:38.022355 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:52:38.022362 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.022367 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.022372 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.022377 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:52:38.022388 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:52:38.022395 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:52:38.022400 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:52:38.022405 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:52:38.022411 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199889" 2019-02-19 19:52:38.022418 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:52:38.022422 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:52:38.022427 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:52:38.022433 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:52:38.022438 wsdl: in serializeType: returning: 199889 2019-02-19 19:52:38.022444 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:52:38.022451 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:52:38.022455 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:52:38.022459 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:52:38.022464 wsdl: in serializeType: returning: 199889 2019-02-19 19:52:38.022469 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199889 2019-02-19 19:52:38.022483 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199889 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:52:38.022488 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:52:38.022494 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1103"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:52:38.022507 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:52:38.022513 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199889 2019-02-19 19:52:38.022523 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:52:38.022596 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:52:38.022535 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:52:38.022547 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:52:38.022552 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:52:38.022557 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:52:38.022561 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:52:38.022567 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:52:38.022577 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:52:38.022585 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:52:38.022590 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:52:38.022602 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:52:38.022612 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:52:38.022619 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:52:38.030173 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:52:38.030201 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:52:38.030216 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:52:38.030222 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:52:38.030228 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:52:38.030234 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:52:38.030238 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:52:38.030242 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:52:38.030248 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:52:38.030287 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:52:38.243148 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:52:38.243197 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:52:38.243203 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:52:38.243209 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:52:38.243215 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:52:38.243221 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:52:38.243227 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:52:38.243233 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:52:38.243239 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:52:38.243245 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:52:20 GMT 2019-02-19 19:52:38.243252 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:52:38.243257 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:52:38.243263 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:52:38.243274 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:52:38.243314 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:52:38.243326 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:52:38.243336 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:52:38.243341 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:52:38.243346 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:52:38.243391 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:52:38.243403 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:52:38.243409 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:52:38.243434 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:52:38.243441 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:52:20 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:52:38.243474 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:52:38.243484 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:52:38.243508 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:52:38.243515 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:52:38.243637 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:52:38.243736 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:52:38.243742 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:52:38.243751 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:52:38.243763 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:52:38.243786 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:52:38.243843 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:52:38.243865 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:52:38.243877 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:52:38.243884 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:52:38.243889 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:52:38.243894 nusoap_client: detail =