Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: BV43Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3358
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 05 Jun 2020 03:01:24 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-05 05:01:24.243738 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-05 05:01:24.243791 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:01:24.243806 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-05 05:01:24.243836 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:01:24.243847 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-05 05:01:24.243856 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-05 05:01:24.243870 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-05 05:01:24.243879 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:01:24.243885 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:01:24.243894 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:01:24.243902 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-05 05:01:24.243914 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-05 05:01:24.243920 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-05 05:01:24.243924 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-05 05:01:24.243929 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-05 05:01:24.243933 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-05 05:01:24.243953 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:01:24.243969 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:01:24.243978 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-05 05:01:24.243983 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-05 05:01:24.243989 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-05 05:01:24.243997 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-05 05:01:24.244006 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-05 05:01:24.250604 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-05 05:01:24.250621 soap_transport_http: socket connected 2020-06-05 05:01:24.250634 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-05 05:01:24.250640 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:01:24.250645 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:01:24.250650 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-05 05:01:24.250654 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-05 05:01:24.250683 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-05 05:01:24.274713 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-05 05:01:24.274765 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-05 05:01:24.274773 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 05:01:24.274779 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-05 05:01:24.274785 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-05 05:01:24.274791 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-05 05:01:24.274796 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-05 05:01:24.274803 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-05 05:01:24.274808 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-05 05:01:24.274814 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Jun 2020 03:01:24 GMT 2020-06-05 05:01:24.274820 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-05 05:01:24.274825 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-05 05:01:24.274831 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-05 05:01:24.274845 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-05 05:01:24.274882 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-05 05:01:24.281127 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-05 05:01:24.281268 soap_transport_http: read buffer of 1520 bytes 2020-06-05 05:01:24.281300 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.281342 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.281368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.287690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.287757 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:01:24.287787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.287829 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.287857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.287920 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:01:24.288036 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-06-05 05:01:24.294514 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:01:24.294569 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:01:24.294612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.294643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.294666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.294704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.294717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.294756 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.294803 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.294907 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-05 05:01:24.294958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.294982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.295018 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.295062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.295116 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.295149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.300928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301268 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.301335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301378 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.301453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301489 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301575 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.301734 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:01:24.301782 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.301833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301865 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.301893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.301937 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.302074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302184 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-06-05 05:01:24.302203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.302598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.302689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307489 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307701 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307849 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.307880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307910 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.307984 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.308081 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:01:24.308258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.308308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:01:24.308338 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-06-05 05:01:24.308350 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-05 05:01:24.308356 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-05 05:01:24.308504 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-05 05:01:24.308549 soap_transport_http: closed socket 2020-06-05 05:01:24.308568 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-05 05:01:24.308583 soap_transport_http: end of send() 2020-06-05 05:01:24.308606 wsdl: got WSDL URL 2020-06-05 05:01:24.308611 wsdl: Parse WSDL 2020-06-05 05:01:24.308821 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-05 05:01:24.308840 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-05 05:01:24.308896 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.308905 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-05 05:01:24.308926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.308958 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.308968 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.308983 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:01:24.309004 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.309012 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309022 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:01:24.309038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.309083 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.309099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.309121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309149 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.309156 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309167 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-05 05:01:24.309181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.309207 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-05 05:01:24.309223 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309229 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-05 05:01:24.309244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309269 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.309276 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309286 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:01:24.309304 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.309310 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309320 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:01:24.309337 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.309344 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309353 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 05:01:24.309366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.309400 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.309415 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309421 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-05 05:01:24.309445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309471 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.309478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-05 05:01:24.309502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.309527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-05 05:01:24.309542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309548 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-05 05:01:24.309562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309587 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.309593 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309603 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:01:24.309620 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.309627 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309637 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:01:24.309654 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.309661 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309670 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 05:01:24.309687 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.309694 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309709 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:01:24.309722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.309759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.309775 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309782 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.309797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309828 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309870 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.309890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.309907 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309918 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:01:24.309928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-05 05:01:24.309940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:01:24.309965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-05 05:01:24.309980 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.309986 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-05 05:01:24.310000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310025 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.310032 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310042 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:01:24.310055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.310079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.310094 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310100 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.310114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310143 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310180 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.310201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.310217 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310228 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:01:24.310238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-05 05:01:24.310250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:01:24.310274 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-05 05:01:24.310289 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310295 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-05 05:01:24.310316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310342 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.310349 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310359 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:01:24.310376 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.310383 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310393 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:01:24.310410 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.310417 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310432 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 05:01:24.310450 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.310457 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310466 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:01:24.310479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.310515 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.310529 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310536 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.310554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310579 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.310586 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310596 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-05 05:01:24.310609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.310634 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-05 05:01:24.310649 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310655 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-05 05:01:24.310669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310693 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.310700 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310710 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:01:24.310723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.310747 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.310762 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310768 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.310781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310807 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.310814 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310823 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-05 05:01:24.310836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.310860 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-05 05:01:24.310875 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310881 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-05 05:01:24.310894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310918 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.310924 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310934 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:01:24.310946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.310971 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.310985 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.310991 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.311004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311028 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.311035 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311044 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-05 05:01:24.311057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.311081 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-05 05:01:24.311095 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311101 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-05 05:01:24.311114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311139 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.311146 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311155 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:01:24.311172 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.311178 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311187 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:01:24.311200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.311228 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-05 05:01:24.311242 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311248 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.311261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311285 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.311292 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311301 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-05 05:01:24.311314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.311338 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-05 05:01:24.311352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311358 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-05 05:01:24.311372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311395 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.311402 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311411 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:01:24.311434 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.311441 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:01:24.311463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.311491 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-05 05:01:24.311506 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311512 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.311525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311549 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.311556 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311565 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-05 05:01:24.311578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.311602 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-05 05:01:24.311616 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311622 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-05 05:01:24.311635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.311665 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311674 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:01:24.311687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.311711 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-05 05:01:24.311725 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311731 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.311744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311768 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.311774 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311783 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-05 05:01:24.311796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.311821 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-05 05:01:24.311837 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311843 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-05 05:01:24.311856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.311887 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311896 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:01:24.311909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.311933 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.311948 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311954 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.311967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.311991 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.311998 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312008 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-05 05:01:24.312021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.312045 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-05 05:01:24.312059 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312065 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-05 05:01:24.312078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312102 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.312109 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312119 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-05 05:01:24.312132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.312155 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.312170 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312175 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.312189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312213 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.312220 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312229 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-05 05:01:24.312242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.312266 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-05 05:01:24.312280 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312286 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-05 05:01:24.312299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312323 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.312330 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312339 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-05 05:01:24.312352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.312376 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.312390 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312396 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.312409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312446 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.312458 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312474 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-05 05:01:24.312490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.312515 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-05 05:01:24.312531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312537 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-05 05:01:24.312550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312574 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.312581 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312591 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-05 05:01:24.312610 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.312617 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312627 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-05 05:01:24.312640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.312669 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.312683 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312689 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.312703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312727 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.312736 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312746 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-05 05:01:24.312759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.312785 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-05 05:01:24.312800 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312805 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 05:01:24.312819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312844 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.312851 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312860 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:01:24.312873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.312897 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.312912 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312918 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.312931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312955 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.312962 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312971 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 05:01:24.312984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.312999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.313009 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:01:24.313023 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313029 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-05 05:01:24.313043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313068 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:01:24.313074 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313084 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-05 05:01:24.313097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.313121 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.313136 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313142 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.313155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313178 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313185 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313221 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.313241 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.313257 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313268 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:01:24.313278 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-05 05:01:24.313291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:01:24.313315 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:01:24.313330 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313336 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-05 05:01:24.313350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313374 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:01:24.313381 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313391 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 05:01:24.313404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.313435 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.313459 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313465 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.313479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313502 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313508 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313545 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.313564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.313581 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313591 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:01:24.313601 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-05 05:01:24.313613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:01:24.313637 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-05 05:01:24.313651 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313657 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-05 05:01:24.313671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313697 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:01:24.313704 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313713 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-05 05:01:24.313726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.313757 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.313771 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313777 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.313790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313813 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313820 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313856 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.313876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.313892 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313903 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:01:24.313913 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-05 05:01:24.313925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:01:24.313949 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:01:24.313964 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.313970 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-05 05:01:24.313983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.314014 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314024 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-05 05:01:24.314041 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.314048 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314057 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-05 05:01:24.314074 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.314081 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314090 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:01:24.314107 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.314114 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314123 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 05:01:24.314139 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.314146 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314155 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-05 05:01:24.314173 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.314179 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314188 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-05 05:01:24.314205 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.314211 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314220 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:01:24.314233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.314280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.314295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314302 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.314315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314339 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.314346 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-05 05:01:24.314369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.314394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-05 05:01:24.314408 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314414 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-05 05:01:24.314434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314459 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.314466 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314476 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-05 05:01:24.314493 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.314500 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314509 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:01:24.314526 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.314533 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314542 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 05:01:24.314555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.314588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.314602 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314608 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.314622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314646 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.314654 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314664 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-05 05:01:24.314677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.314702 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-05 05:01:24.314717 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314723 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 05:01:24.314737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314760 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.314767 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314819 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:01:24.314837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.314863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.314880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314886 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.314900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314925 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.314932 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 05:01:24.314955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.314970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.314980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:01:24.314995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315002 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-05 05:01:24.315016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315040 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.315047 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315056 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:01:24.315073 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.315080 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315089 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-05 05:01:24.315106 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.315113 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315122 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-05 05:01:24.315139 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.315146 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315156 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-05 05:01:24.315173 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.315180 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315189 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-05 05:01:24.315202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.315243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.315258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315264 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.315277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315301 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.315308 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-05 05:01:24.315331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.315355 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-05 05:01:24.315370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315376 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 05:01:24.315389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315413 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.315421 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315443 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-05 05:01:24.315462 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.315468 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315478 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:01:24.315495 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.315502 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315511 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 05:01:24.315524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.315556 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.315571 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315577 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.315591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315616 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.315623 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315632 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 05:01:24.315645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.315670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:01:24.315684 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315690 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.315704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315729 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.315736 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315745 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:01:24.315770 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.315776 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315785 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:01:24.315802 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.315809 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315818 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:01:24.315837 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.315844 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315853 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 05:01:24.315870 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.315877 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315886 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:01:24.315899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.315939 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.315954 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.315960 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.315975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316001 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316008 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316017 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-05 05:01:24.316030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.316055 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.316069 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316102 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316108 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316118 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316131 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.316160 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.316192 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:01:24.316219 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.316226 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316235 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-05 05:01:24.316251 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.316283 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316296 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-05 05:01:24.316316 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.316322 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316332 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-05 05:01:24.316349 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.316356 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316365 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-05 05:01:24.316382 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:01:24.316389 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316398 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-05 05:01:24.316415 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.316431 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316442 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.316460 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.316467 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316476 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:01:24.316498 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.316506 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316515 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-05 05:01:24.316532 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.316540 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316549 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:01:24.316566 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.316572 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316582 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:01:24.316595 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.316666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316672 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.316686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316711 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.316718 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316727 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:01:24.316745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.316751 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316761 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 05:01:24.316777 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.316785 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316794 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 05:01:24.316811 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.316817 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316826 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 05:01:24.316839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.316877 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316892 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316898 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.316912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316936 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.316943 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316952 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-05 05:01:24.316966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.316980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.316991 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.317004 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317031 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317037 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317047 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317060 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.317088 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317113 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.317121 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317130 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 05:01:24.317147 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.317154 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317163 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-05 05:01:24.317180 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.317186 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317195 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 05:01:24.317212 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.317219 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317228 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-05 05:01:24.317245 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.317252 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317261 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 05:01:24.317278 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.317285 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317294 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 05:01:24.317311 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.317317 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317327 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:01:24.317344 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.317350 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317359 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-05 05:01:24.317376 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.317382 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317392 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-05 05:01:24.317408 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.317415 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317430 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:01:24.317454 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.317461 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317470 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:01:24.317483 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.317535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.317552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317558 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.317573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317598 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.317605 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317614 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:01:24.317631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.317637 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317647 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:01:24.317663 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.317670 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317679 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:01:24.317696 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:01:24.317703 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317713 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.317726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.317767 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.317782 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317789 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.317804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317829 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.317836 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317845 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-05 05:01:24.317858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.317873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.317883 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.317897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.317925 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.317932 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.317941 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.317954 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.317971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.317984 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318008 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.318015 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318024 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 05:01:24.318041 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.318048 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318057 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-05 05:01:24.318074 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.318080 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318090 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 05:01:24.318106 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.318113 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318122 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-05 05:01:24.318139 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.318146 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318155 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 05:01:24.318172 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.318179 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318189 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 05:01:24.318205 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.318212 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318221 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:01:24.318237 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.318244 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318253 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-05 05:01:24.318269 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.318276 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318285 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-05 05:01:24.318302 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318309 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318318 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-05 05:01:24.318334 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.318341 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318350 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:01:24.318367 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.318373 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318383 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:01:24.318396 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.318462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.318478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318505 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318512 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318522 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318535 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.318563 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318590 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.318597 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318606 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-05 05:01:24.318623 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.318630 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318639 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-05 05:01:24.318656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.318663 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318672 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 05:01:24.318689 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.318695 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318705 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-05 05:01:24.318721 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.318728 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318737 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-05 05:01:24.318760 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.318766 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318776 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 05:01:24.318792 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.318799 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318808 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-05 05:01:24.318825 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.318831 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318840 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-05 05:01:24.318857 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.318863 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318873 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-05 05:01:24.318890 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.318896 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318906 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 05:01:24.318922 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.318928 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318939 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 05:01:24.318955 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.318962 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.318971 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-05 05:01:24.318987 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.318994 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.319003 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:01:24.319020 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.319026 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.319035 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-05 05:01:24.319048 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.319113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.319133 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319139 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-05 05:01:24.319154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319177 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.319184 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319193 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 05:01:24.319207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.319231 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.319246 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319252 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.319266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319290 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.319297 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319306 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-05 05:01:24.319319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.319344 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-05 05:01:24.319358 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319364 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-05 05:01:24.319377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319401 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.319407 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319417 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:01:24.319440 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.319447 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319457 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 05:01:24.319474 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.319481 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319490 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 05:01:24.319507 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:01:24.319513 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319522 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 05:01:24.319535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.319571 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-05 05:01:24.319585 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319591 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.319606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319630 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:01:24.319637 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319647 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-05 05:01:24.319660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.319674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.319684 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-05 05:01:24.319697 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:01:24.319723 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-05 05:01:24.319730 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:01:24.319739 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-05 05:01:24.319752 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:01:24.319768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.319781 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.319806 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.319812 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.319822 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-05 05:01:24.319839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.319846 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.319855 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-05 05:01:24.319872 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.319878 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.319888 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-05 05:01:24.319905 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:01:24.319911 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.319934 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 05:01:24.319951 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.319958 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.319968 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-05 05:01:24.319985 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.319992 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.320001 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-05 05:01:24.320017 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.320024 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.320033 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:01:24.320049 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.320056 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.320065 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-05 05:01:24.320081 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.320088 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.320097 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-05 05:01:24.320114 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.320120 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.320129 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:01:24.320142 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-05 05:01:24.320191 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.320208 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320214 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-05 05:01:24.320241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320266 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.320273 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320283 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:01:24.320296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.320321 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.320335 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320341 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.320354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320379 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:01:24.320385 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320399 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-05 05:01:24.320412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.320444 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-05 05:01:24.320458 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-05 05:01:24.320484 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:01:24.320491 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-05 05:01:24.320500 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-05 05:01:24.320518 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:01:24.320524 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-05 05:01:24.320534 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-05 05:01:24.320551 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:01:24.320557 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-05 05:01:24.320567 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-05 05:01:24.320580 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-05 05:01:24.320602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.320618 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320624 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.320638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320667 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.320674 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320684 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:01:24.320702 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.320708 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320718 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 05:01:24.320734 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.320741 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320750 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 05:01:24.320763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.320796 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.320810 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320816 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.320830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320854 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.320861 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320870 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-05 05:01:24.320883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.320898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.320908 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.320921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.320951 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.320958 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.320968 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.320981 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.320996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.321010 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321035 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.321043 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321053 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-05 05:01:24.321070 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.321076 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321085 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-05 05:01:24.321102 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.321108 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321117 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 05:01:24.321134 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.321140 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321149 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-05 05:01:24.321166 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.321172 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321181 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-05 05:01:24.321198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.321204 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321213 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-05 05:01:24.321230 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.321237 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321250 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-05 05:01:24.321267 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.321274 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321283 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:01:24.321300 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.321306 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321316 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:01:24.321329 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.321376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.321392 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321398 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-05 05:01:24.321416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321451 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.321459 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321468 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:01:24.321486 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.321493 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321502 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:01:24.321519 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.321525 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321535 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:01:24.321551 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.321558 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321567 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 05:01:24.321584 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.321590 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321599 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:01:24.321612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.321652 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.321667 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321673 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.321692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321715 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321721 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321760 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.321780 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.321797 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321808 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:01:24.321818 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-05 05:01:24.321831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:01:24.321855 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-05 05:01:24.321869 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321875 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-05 05:01:24.321889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321913 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.321919 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321929 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-05 05:01:24.321942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.321967 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.321981 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.321987 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.322005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322030 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 05:01:24.322037 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322046 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-05 05:01:24.322059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.322083 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-05 05:01:24.322098 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322105 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-05 05:01:24.322120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322143 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.322150 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322159 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 05:01:24.322176 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.322183 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322192 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 05:01:24.322209 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.322216 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322225 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-05 05:01:24.322237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.322271 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.322285 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322291 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.322309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322333 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.322340 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322350 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-05 05:01:24.322362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.322387 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-05 05:01:24.322401 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322407 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-05 05:01:24.322421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322454 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.322461 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322471 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:01:24.322484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.322508 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.322523 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322529 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.322546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322571 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322578 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322588 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-05 05:01:24.322601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.322615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.322625 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-05 05:01:24.322638 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322664 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322671 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322680 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322693 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.322722 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322754 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.322761 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322770 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-05 05:01:24.322787 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.322794 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322804 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-05 05:01:24.322820 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.322828 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322841 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-05 05:01:24.322858 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.322865 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322874 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-05 05:01:24.322891 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.322897 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322907 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-05 05:01:24.322923 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:01:24.322930 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322939 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-05 05:01:24.322956 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:01:24.322962 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.322971 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-05 05:01:24.322988 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:01:24.322995 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.323004 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-05 05:01:24.323021 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:01:24.323027 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.323037 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-05 05:01:24.323053 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.323060 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.323070 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-05 05:01:24.323087 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.323094 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.323103 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-05 05:01:24.323120 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.323126 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.323135 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-05 05:01:24.323152 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.323158 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.323167 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-05 05:01:24.323180 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.323243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.323262 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323269 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-05 05:01:24.323287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323312 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.323318 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323328 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.323345 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.323352 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323361 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.323374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.323408 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.323428 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323435 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.323449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323474 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323481 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323490 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-05 05:01:24.323503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.323528 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-05 05:01:24.323542 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323568 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323575 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323584 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.323632 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323657 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.323664 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323674 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-05 05:01:24.323691 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.323697 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323706 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-05 05:01:24.323723 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.323730 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323739 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-05 05:01:24.323756 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-05 05:01:24.323763 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323772 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-05 05:01:24.323789 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.323796 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323804 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-05 05:01:24.323821 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-05 05:01:24.323828 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323837 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-05 05:01:24.323854 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.323860 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323870 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:01:24.323882 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-05 05:01:24.323919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.323935 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323941 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-05 05:01:24.323955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323979 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.323986 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.323995 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.324013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.324020 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324029 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.324042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.324075 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.324090 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324096 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-05 05:01:24.324109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324133 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.324153 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324163 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-05 05:01:24.324176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.324205 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-05 05:01:24.324219 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324225 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-05 05:01:24.324239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324262 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.324269 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324278 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.324295 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.324302 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324311 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.324324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.324352 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.324367 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324372 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.324560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324588 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:01:24.324595 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324605 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-05 05:01:24.324618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.324643 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-05 05:01:24.324658 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324664 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.324678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324701 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.324708 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324717 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:01:24.324734 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.324741 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324750 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:01:24.324762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.324790 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.324805 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324811 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.324828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324853 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.324860 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324869 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-05 05:01:24.324882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.324897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.324907 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.324927 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.324954 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.324961 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.324971 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.324984 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.325000 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.325013 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.325038 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.325044 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.325054 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:01:24.325071 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:01:24.325077 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.325086 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 05:01:24.325101 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.325120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.325134 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:01:24.325164 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-05 05:01:24.325171 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:01:24.325180 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-05 05:01:24.325193 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:01:24.325209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.325222 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-05 05:01:24.325247 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.325253 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-05 05:01:24.325263 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:01:24.325280 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.325287 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-05 05:01:24.325296 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 05:01:24.325309 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-05 05:01:24.325327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.325342 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325348 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-05 05:01:24.325367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325391 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.325398 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325408 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-05 05:01:24.325420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.325453 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.325468 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325474 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.325487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325511 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.325518 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325527 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-05 05:01:24.325540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.325565 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-05 05:01:24.325579 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325585 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.325598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325622 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.325629 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325638 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-05 05:01:24.325655 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.325662 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325675 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:01:24.325692 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.325699 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325708 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:01:24.325725 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.325732 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325741 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 05:01:24.325761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.325798 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.325812 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325818 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.325832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325856 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.325863 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325872 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-05 05:01:24.325885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.325900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.325910 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.325924 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.325954 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.325961 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.325971 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.325984 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.326000 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.326013 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.326037 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.326044 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.326053 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:01:24.326070 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.326077 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.326086 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:01:24.326103 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.326110 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.326119 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-05 05:01:24.326136 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.326143 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.326152 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-05 05:01:24.326169 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.326175 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.326184 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:01:24.326201 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.326208 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.326217 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 05:01:24.326233 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 05:01:24.326240 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.326253 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-05 05:01:24.326267 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.326304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.326320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326327 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-05 05:01:24.326342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326366 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.326372 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326382 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-05 05:01:24.326398 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.326405 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326414 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-05 05:01:24.326448 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.326455 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326468 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-05 05:01:24.326485 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.326492 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326501 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-05 05:01:24.326518 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.326525 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326534 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-05 05:01:24.326550 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.326557 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326566 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-05 05:01:24.326583 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.326589 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326598 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 05:01:24.326614 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.326621 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326630 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-05 05:01:24.326643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.326693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.326708 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326715 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-05 05:01:24.326733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326761 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:01:24.326767 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-05 05:01:24.326790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.326815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-05 05:01:24.326831 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:01:24.326838 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-05 05:01:24.326848 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-05 05:01:24.326863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326868 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-05 05:01:24.326881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326905 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.326925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:01:24.326941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.326951 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:01:24.326961 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-05 05:01:24.326978 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.326984 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-05 05:01:24.326999 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-05 05:01:24.327015 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:01:24.327021 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-05 05:01:24.327031 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-05 05:01:24.327047 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.327053 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.327063 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.327079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.327085 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.327095 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.327111 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.327117 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.327127 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.327143 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.327149 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-05 05:01:24.327158 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.327174 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:01:24.327181 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-05 05:01:24.327190 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:01:24.327207 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:01:24.327213 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-05 05:01:24.327223 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-05 05:01:24.327239 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.327245 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.327254 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.327271 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 05:01:24.327277 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-05 05:01:24.327286 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-05 05:01:24.327302 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.327309 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-05 05:01:24.327318 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.327334 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.327340 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-05 05:01:24.327353 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.327369 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:01:24.327376 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-05 05:01:24.327386 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-05 05:01:24.327402 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.327408 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.327418 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.327440 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.327447 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-05 05:01:24.327457 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.327475 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-05 05:01:24.327514 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.327543 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-05 05:01:24.327569 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.327595 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-05 05:01:24.327621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.327647 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-05 05:01:24.327673 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.327698 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-05 05:01:24.327725 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.327751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-05 05:01:24.327776 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.327802 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-05 05:01:24.327828 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.327853 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-05 05:01:24.327878 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-05 05:01:24.327904 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-05 05:01:24.327930 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-05 05:01:24.327955 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-05 05:01:24.327985 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-05 05:01:24.328011 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-05 05:01:24.328038 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.328064 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-05 05:01:24.328090 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.328116 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-05 05:01:24.328142 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.328167 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-05 05:01:24.328193 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.328218 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-05 05:01:24.328244 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.328270 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:01:24.328295 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.328322 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:01:24.328348 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.328374 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-05 05:01:24.328400 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.328431 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:01:24.328467 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.328493 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-05 05:01:24.328531 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.328559 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-05 05:01:24.328586 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.328615 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:01:24.328642 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.328669 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-05 05:01:24.328696 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.328735 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:01:24.328770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.328796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.328823 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.328850 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.328889 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.328915 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.328940 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.328967 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-05 05:01:24.328993 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-05 05:01:24.329018 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-05 05:01:24.329044 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.329069 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-05 05:01:24.329095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.329121 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.329147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.329172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-05 05:01:24.329199 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.329227 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-05 05:01:24.329253 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.329279 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-05 05:01:24.329306 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.329331 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-05 05:01:24.329356 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.329382 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-05 05:01:24.329407 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.329438 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-05 05:01:24.329469 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.329495 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-05 05:01:24.329520 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.329546 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.329571 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.329610 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-05 05:01:24.329637 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.329664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-05 05:01:24.329691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.329718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-05 05:01:24.329746 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.329765 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.329792 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:01:24.329820 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.329837 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.329854 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.329881 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:01:24.329908 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.329926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.329942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.329959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.329998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.330023 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330048 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.330074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:01:24.330181 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330207 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.330232 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330257 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.330283 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330299 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330324 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.330350 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330366 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330391 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.330416 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330448 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.330475 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330501 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:01:24.330527 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330553 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.330578 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330604 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.330630 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330672 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:01:24.330697 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330722 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.330748 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330777 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.330802 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330827 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.330853 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330878 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.330904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330924 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330941 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.330991 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.331060 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331078 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331094 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331119 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.331145 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331170 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.331195 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331212 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331229 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331245 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331261 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331286 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.331311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331328 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331344 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331369 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.331396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.331523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331555 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331572 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331597 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.331622 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331639 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331671 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331697 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.331723 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331749 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.331790 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331807 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331823 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331839 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331864 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:01:24.331890 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331915 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:01:24.331940 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331957 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331973 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.331998 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.332024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.332355 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332382 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-05 05:01:24.332408 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332431 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332448 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332474 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.332499 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332525 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.332550 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332567 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332593 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.332619 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332635 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332661 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.332686 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332703 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332728 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:01:24.332753 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332770 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332795 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.332820 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332846 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.332871 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332887 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332903 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332919 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332945 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.332970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.332987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333056 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:01:24.333139 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333155 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333180 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:01:24.333206 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333223 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333240 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333264 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:01:24.333290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333340 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.333390 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333415 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.333446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:01:24.333547 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333573 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.333598 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333629 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.333655 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333672 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333698 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.333723 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333739 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333764 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.333789 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333815 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.333842 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333868 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:01:24.333893 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333918 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.333944 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.333970 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.333995 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334012 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334037 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:01:24.334063 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334088 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.334113 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334139 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.334165 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334190 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.334216 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334241 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.334267 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334300 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334354 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334370 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334395 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.334421 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334446 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334462 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334487 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.334513 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334538 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.334564 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334581 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334597 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334613 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334629 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334655 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.334680 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334696 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334712 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334737 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.334762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334855 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:01:24.334881 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334898 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334914 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334934 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.334960 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.334985 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335003 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335019 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335060 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.335086 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335111 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:01:24.335136 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335153 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335169 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335185 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335210 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:01:24.335235 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335261 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:01:24.335287 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335303 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335319 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335345 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.335370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:01:24.335495 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335521 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-05 05:01:24.335547 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335567 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335584 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335609 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:01:24.335635 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335661 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:01:24.335686 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335703 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335728 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.335758 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335775 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335801 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:01:24.335827 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335844 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335869 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:01:24.335895 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335912 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335937 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:01:24.335963 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.335988 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:01:24.336014 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336030 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336046 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.336113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336187 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336235 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:01:24.336261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:01:24.336288 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.336346 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.336395 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.336449 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.336497 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.336546 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.336593 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.336640 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-05 05:01:24.336688 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-05 05:01:24.336735 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-05 05:01:24.336783 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.336829 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.336877 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.336922 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.336969 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.337017 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.337064 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.337112 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.337158 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.337204 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.337252 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.337299 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.337345 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.337394 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.337448 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.337502 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.337553 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.337599 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-05 05:01:24.337645 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.337691 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.337738 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.337785 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.337833 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.337881 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.337933 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.337979 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.338025 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.338071 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.338119 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.338166 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.338214 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.338275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.338322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.338369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.338416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.338469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.338517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.338563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.338610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-05 05:01:24.338659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-05 05:01:24.338707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-05 05:01:24.338754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.338801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.338848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.338894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.338939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.338987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.339038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.339086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.339146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.339193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.339240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.339288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.339334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.339382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.339443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.339495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.339547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.339606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-05 05:01:24.339654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.339700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.339754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.339802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.339849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.339898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.339949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.339995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.340042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.340101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.340150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.340197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.340245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.340300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.340347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.340395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.340463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.340527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.340578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.340626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.340921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-05 05:01:24.340970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-05 05:01:24.341018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-05 05:01:24.341066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.341112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.341159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.341212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.341272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.341320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.341367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.341415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.341467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.341514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.341588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.341637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.341683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.341731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.341779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.341830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.341881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.341927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-05 05:01:24.341973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.342105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.342159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.342208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.342272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.342321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.342372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.342419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.342473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.342691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.342780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.342836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.342886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.342959 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-05 05:01:24.342988 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.343057 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.343114 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.343170 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.343226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.343285 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.343341 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.343414 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:01:24.343477 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:01:24.343533 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:01:24.343595 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.343695 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.343800 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.343863 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.343919 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.344290 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.344347 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.344402 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.344467 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.344523 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.344585 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.344648 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.344708 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.344763 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.344818 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.344873 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.344928 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.344984 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:01:24.345045 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.345101 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.345155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.345211 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.345265 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.345321 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.345376 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.345439 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.345496 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.345554 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.345612 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.345668 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.345723 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.345786 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-05 05:01:24.345810 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.345868 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.345941 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.345996 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.346049 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.346102 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.346155 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.346208 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:01:24.346266 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:01:24.346321 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:01:24.346390 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.346453 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.346509 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.346571 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.346628 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.346685 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.346741 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.346797 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.346853 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.346908 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.346968 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.347024 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.347080 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.347136 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.347192 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.347253 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.347311 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.347367 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:01:24.347427 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.347497 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.347559 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.347616 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.347672 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.347729 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.347785 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.347840 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.347897 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.347965 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.348017 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.348070 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.348123 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.348184 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-05 05:01:24.348207 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.348256 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.348304 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.348352 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.348400 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.348476 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.348536 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.348591 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:01:24.348641 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:01:24.348696 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:01:24.348747 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.348797 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.348848 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.348897 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.348959 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.349007 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.349055 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.349102 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.349151 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.349198 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.349246 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.349295 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.349342 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.349390 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.349445 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.349514 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.349569 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.349618 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:01:24.349669 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.349718 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.349769 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.349824 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.349875 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.349938 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.349987 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.350034 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.350081 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.350133 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.350181 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.350229 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.350276 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.350331 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-05 05:01:24.350353 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.350404 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.350460 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.350525 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.350583 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.350635 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.350687 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.350739 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:01:24.350790 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:01:24.350842 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:01:24.350893 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.350962 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.351012 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.351062 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.351112 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.351161 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.351212 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.351262 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.351311 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.351360 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.351409 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.351479 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.351532 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.351589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.351641 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.351694 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.351746 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.351797 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:01:24.351849 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.351900 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.351964 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.352013 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.352077 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.352128 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.352178 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.352228 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.352277 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.352327 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.352376 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.352430 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.352496 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.352554 wsdl: current service: Service1 2020-06-05 05:01:24.352576 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-05 05:01:24.352608 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-05 05:01:24.352636 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-05 05:01:24.352664 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-05 05:01:24.352692 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-05 05:01:24.352717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.352738 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.352753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.352764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.352773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.352783 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.352937 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.352956 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:01:24.352971 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:01:24.352982 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:01:24.352992 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.353002 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.353011 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.353019 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.353029 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.353039 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.353048 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.353057 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.353065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.353074 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.353083 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.353096 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.353106 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.353115 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.353124 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.353133 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.353141 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.353150 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:01:24.353160 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.353168 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.353176 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.353186 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.353196 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.353205 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.353214 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.353222 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.353231 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.353240 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.353249 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.353258 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.353267 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.353285 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.353295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.353303 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.353312 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.353319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.353327 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.353334 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.353342 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:01:24.353349 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:01:24.353357 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:01:24.353365 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.353372 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.353380 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.353392 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.353401 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.353409 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.353416 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.353430 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.353438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.353446 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.353453 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.353467 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.353474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.353483 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.353491 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.353498 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.353505 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.353513 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:01:24.353521 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.353528 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.353536 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.353544 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.353555 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.353564 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.353572 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.353580 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.353587 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.353595 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.353602 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.353610 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.353617 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.353625 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.353635 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.353643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.353652 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.353660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.353668 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.353676 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.353683 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:01:24.353690 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:01:24.353698 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:01:24.353707 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.353715 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.353723 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.353731 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.353739 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.353747 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.353755 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.353763 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.353771 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.353778 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.353786 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.353794 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.353802 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.353814 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.353824 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.353831 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.353839 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.353847 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:01:24.353854 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.353861 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.353868 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.353877 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.353885 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.353893 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.353901 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.353909 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.353916 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.353943 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.353950 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.353958 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.353965 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.353973 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:01:24.353981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:01:24.353988 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:01:24.353997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:01:24.354004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.354011 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:01:24.354018 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:01:24.354025 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:01:24.354032 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:01:24.354039 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:01:24.354046 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:01:24.354054 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:01:24.354061 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:01:24.354068 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:01:24.354075 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.354082 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.354089 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:01:24.354097 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:01:24.354104 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:01:24.354110 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:01:24.354117 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.354125 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:01:24.354132 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:01:24.354139 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.354146 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:01:24.354153 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:01:24.354160 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:01:24.354167 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:01:24.354173 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:01:24.354180 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:01:24.354187 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:01:24.354194 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:01:24.354202 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:01:24.354209 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:01:24.354220 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:01:24.354228 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:01:24.354235 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:01:24.354242 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:01:24.354249 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:01:24.354256 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:01:24.354263 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:01:24.354582 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-05 05:01:24.354595 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 05:01:24.354601 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 05:01:24.354606 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 05:01:24.354614 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-05 05:01:24.354619 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-05 05:01:24.354623 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-05 05:01:24.354634 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-05 05:01:24.354644 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-05 05:01:24.354692 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.354699 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 05:01:24.354715 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-05 05:01:24.354739 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-05 05:01:24.354745 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-05 05:01:24.354750 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-05 05:01:24.354755 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-05 05:01:24.354761 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 05:01:24.354773 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:01:24.354780 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:01:24.354786 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:01:24.354800 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.354810 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:01:24.354815 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-05 05:01:24.354846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.354857 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 05:01:24.354862 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.354890 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-05 05:01:24.354895 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-05 05:01:24.354900 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-05 05:01:24.354904 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-05 05:01:24.354908 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-05 05:01:24.354912 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-05 05:01:24.354916 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-05 05:01:24.354942 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 05:01:24.354947 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-05 05:01:24.354954 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199889" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 05:01:24.354965 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:01:24.354972 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:01:24.354977 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:01:24.354983 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.354988 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 05:01:24.354993 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:01:24.355019 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-05 05:01:24.355026 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.355031 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.355037 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.355042 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:01:24.355054 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-05 05:01:24.355062 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:01:24.355066 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:01:24.355071 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-05 05:01:24.355078 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199889" 2020-06-05 05:01:24.355085 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:01:24.355089 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:01:24.355094 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:01:24.355101 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:01:24.355106 wsdl: in serializeType: returning: 199889 2020-06-05 05:01:24.355112 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-05 05:01:24.355119 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:01:24.355123 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:01:24.355127 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-05 05:01:24.355133 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-05 05:01:24.355140 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:01:24.355144 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:01:24.355155 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:01:24.355159 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:01:24.355164 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-05 05:01:24.355169 wsdl: in serializeType: returning: 199889PLN 2020-06-05 05:01:24.355174 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199889PLN 2020-06-05 05:01:24.355196 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=199889PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-05 05:01:24.355200 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-05 05:01:24.355207 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8768"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-05 05:01:24.355220 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-05 05:01:24.355226 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=199889PLN 2020-06-05 05:01:24.355239 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-05 05:01:24.355321 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-05 05:01:24.355255 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-05 05:01:24.355266 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-05 05:01:24.355272 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-05 05:01:24.355277 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-05 05:01:24.355281 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-05 05:01:24.355288 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:01:24.355299 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:01:24.355308 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-05 05:01:24.355313 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-05 05:01:24.355328 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-05 05:01:24.355338 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-05 05:01:24.355346 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-05 05:01:24.361997 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-05 05:01:24.362030 soap_transport_http: socket connected 2020-06-05 05:01:24.362046 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-05 05:01:24.362056 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-05 05:01:24.362063 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:01:24.362069 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:01:24.362074 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-05 05:01:24.362078 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-05 05:01:24.362084 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-05 05:01:24.362112 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-05 05:01:24.370940 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-05 05:01:24.370994 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-05 05:01:24.371005 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 05:01:24.371014 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-05 05:01:24.371024 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-05 05:01:24.371034 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-05 05:01:24.371044 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-05 05:01:24.371053 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-05 05:01:24.371062 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-05 05:01:24.371071 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Jun 2020 03:01:24 GMT 2020-06-05 05:01:24.371082 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-05 05:01:24.371091 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-05 05:01:24.371100 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-05 05:01:24.371116 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-05 05:01:24.371158 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-05 05:01:24.371174 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-05 05:01:24.371190 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-05 05:01:24.371198 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-05 05:01:24.371206 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-05 05:01:24.371259 soap_transport_http: closed socket 2020-06-05 05:01:24.371276 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-05 05:01:24.371286 soap_transport_http: end of send() 2020-06-05 05:01:24.371336 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 05:01:24.371347 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 05 Jun 2020 03:01:24 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-05 05:01:24.371396 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-05 05:01:24.371410 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-05 05:01:24.371443 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-05 05:01:24.371465 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-05 05:01:24.371628 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-05 05:01:24.371783 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-05 05:01:24.371793 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-05 05:01:24.371806 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-05 05:01:24.371824 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-05 05:01:24.371858 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-05 05:01:24.371964 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-05 05:01:24.372003 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-05 05:01:24.372021 nusoap_client: got fault 2020-06-05 05:01:24.372034 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-05 05:01:24.372041 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-05 05:01:24.372053 nusoap_client: detail =