Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: BV39Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2288
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 10:05:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 12:05:46.705683 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 12:05:46.705750 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:05:46.705774 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 12:05:46.705804 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:05:46.705823 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 12:05:46.705845 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 12:05:46.705865 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 12:05:46.705883 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:05:46.705895 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:05:46.705910 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:05:46.705925 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:05:46.705946 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:05:46.705956 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:05:46.705965 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:05:46.705973 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:05:46.705980 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 12:05:46.705999 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:05:46.706017 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:05:46.706029 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:05:46.706035 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 12:05:46.706045 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 12:05:46.706060 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:05:46.706075 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:05:46.713815 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:05:46.713837 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:05:46.713850 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 12:05:46.713857 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:05:46.713863 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:05:46.713871 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:05:46.713876 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 12:05:46.713904 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 12:05:46.730022 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 12:05:46.730051 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 12:05:46.730058 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:05:46.730069 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:05:46.730075 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:05:46.730081 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:05:46.730087 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:05:46.730094 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:05:46.730099 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:05:46.730105 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:05:31 GMT 2019-04-25 12:05:46.730111 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:05:46.730117 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 12:05:46.730123 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:05:46.730135 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 12:05:46.730168 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 12:05:46.738067 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:05:46.738102 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:05:46.745848 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 12:05:46.745892 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:05:46.745923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:05:46.745948 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:05:46.746134 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:05:46.746220 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:05:46.753818 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:05:46.753886 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:05:46.753935 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:05:46.753992 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:05:46.754026 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:05:46.754123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:05:46.754170 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:05:46.754245 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:05:46.754278 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-25 12:05:46.762189 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:05:46.762307 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:05:46.762368 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:05:46.762442 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:05:46.762513 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:05:46.762579 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:05:46.762649 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:05:46.762678 soap_transport_http: read buffer of 551 bytes 2019-04-25 12:05:46.762695 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:05:46.762704 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 12:05:46.762835 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 12:05:46.762888 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:05:46.762907 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:05:46.762919 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:05:46.762946 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 12:05:46.762955 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 12:05:46.763150 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 12:05:46.763171 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 12:05:46.763249 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763261 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 12:05:46.763292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763343 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.763357 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763382 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:05:46.763424 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.763436 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763454 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:05:46.763481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.763543 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.763570 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763581 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.763607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763651 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.763662 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763680 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 12:05:46.763706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.763751 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:05:46.763780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763791 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 12:05:46.763814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763859 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.763871 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763888 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:05:46.763921 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.763933 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.763952 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:05:46.763986 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.763998 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764016 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:05:46.764040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.764099 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.764126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 12:05:46.764163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764202 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.764213 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 12:05:46.764254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.764301 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 12:05:46.764327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764338 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 12:05:46.764364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764416 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.764429 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764448 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:05:46.764477 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.764489 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764507 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:05:46.764537 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.764548 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764565 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:05:46.764595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.764606 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764623 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:05:46.764647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.764714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.764740 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764750 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.764775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764827 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:05:46.764932 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:05:46.764963 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.764982 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:05:46.765001 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 12:05:46.765023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:05:46.765067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:05:46.765091 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765100 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 12:05:46.765124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765169 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.765181 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765199 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:05:46.765223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.765266 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.765292 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765302 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.765326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765369 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.765380 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765397 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 12:05:46.765429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.765473 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:05:46.765499 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765510 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 12:05:46.765544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765588 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.765598 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765615 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:05:46.765639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.765684 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.765711 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765722 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.765745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765785 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.765795 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765812 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 12:05:46.765836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.765882 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 12:05:46.765909 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765919 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 12:05:46.765942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.765983 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.765995 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766012 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:05:46.766043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.766055 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766071 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:05:46.766095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.766146 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 12:05:46.766171 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766182 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.766205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766247 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.766258 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766276 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 12:05:46.766301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.766346 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 12:05:46.766410 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766419 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 12:05:46.766439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766470 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.766478 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766490 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:05:46.766511 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.766519 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766531 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:05:46.766545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.766579 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 12:05:46.766595 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766602 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.766623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766650 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.766658 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766668 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 12:05:46.766682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.766709 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 12:05:46.766724 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766731 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 12:05:46.766745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766770 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.766778 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766789 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:05:46.766802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.766829 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 12:05:46.766844 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766850 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.766865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766891 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.766898 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766908 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 12:05:46.766921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.766948 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 12:05:46.766963 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.766969 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 12:05:46.766983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767008 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.767016 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767026 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:05:46.767039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.767065 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.767080 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767087 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.767101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767126 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.767134 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767144 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 12:05:46.767158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.767184 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:05:46.767199 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767206 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 12:05:46.767220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767245 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.767252 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767262 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:05:46.767275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.767301 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.767316 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767323 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.767345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767373 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.767380 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767391 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 12:05:46.767404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.767430 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:05:46.767445 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767452 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 12:05:46.767466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767492 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.767499 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767509 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:05:46.767522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.767548 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.767563 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767570 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.767584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767609 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.767616 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767626 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 12:05:46.767640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.767665 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:05:46.767681 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767687 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 12:05:46.767701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767725 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.767733 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767743 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 12:05:46.767761 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.767768 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767778 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 12:05:46.767792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.767822 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.767837 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767844 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.767858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767883 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.767890 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767900 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 12:05:46.767914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.767940 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:05:46.767955 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.767962 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:05:46.767976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768001 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.768008 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768018 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:05:46.768031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.768057 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.768072 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768079 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.768092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768117 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.768124 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768134 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:05:46.768147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.768173 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:05:46.768188 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768195 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:05:46.768209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768234 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:05:46.768241 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768252 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:05:46.768265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.768291 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.768306 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768313 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.768327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768356 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768364 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:05:46.768426 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:05:46.768443 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768455 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:05:46.768465 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 12:05:46.768478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:05:46.768504 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:05:46.768519 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768526 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:05:46.768541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768566 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:05:46.768574 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768584 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:05:46.768597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.768624 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.768639 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768645 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.768660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768683 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768690 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768728 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:05:46.768749 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:05:46.768766 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768777 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:05:46.768788 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 12:05:46.768800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:05:46.768825 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:05:46.768840 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768847 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 12:05:46.768862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.768895 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768905 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 12:05:46.768924 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.768931 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768941 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 12:05:46.768959 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.768966 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.768976 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:05:46.768995 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.769002 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769011 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:05:46.769030 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.769037 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769046 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:05:46.769064 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.769071 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769080 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 12:05:46.769098 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.769105 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769115 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:05:46.769128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.769180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.769196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769202 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.769218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769244 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.769251 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 12:05:46.769275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.769302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:05:46.769317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769324 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 12:05:46.769343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769370 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.769377 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769387 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:05:46.769405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.769412 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769422 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:05:46.769440 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.769447 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769457 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:05:46.769470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.769505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.769520 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769526 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.769540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769566 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.769574 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 12:05:46.769597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.769624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:05:46.769640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769646 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:05:46.769661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769686 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.769693 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:05:46.769717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.769742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.769758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769764 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.769779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769805 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.769812 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:05:46.769835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.769861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:05:46.769877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769883 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:05:46.769898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769923 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.769930 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769940 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:05:46.769958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.769966 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.769976 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:05:46.769994 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.770001 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770011 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:05:46.770025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.770059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.770073 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770080 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.770094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770119 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.770126 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:05:46.770150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.770176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:05:46.770191 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770198 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 12:05:46.770212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770237 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.770244 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770254 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:05:46.770272 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.770279 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770289 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:05:46.770306 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.770313 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770323 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:05:46.770346 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.770353 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770364 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:05:46.770382 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.770389 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770399 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:05:46.770412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.770456 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.770471 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770478 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.770493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770519 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770526 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770536 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 12:05:46.770549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.770565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.770576 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:05:46.770590 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770621 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770629 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770639 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770653 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.770685 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.770718 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770728 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:05:46.770746 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.770753 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770763 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 12:05:46.770781 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.770788 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770798 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 12:05:46.770815 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.770822 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770832 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:05:46.770850 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.770856 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770866 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 12:05:46.770884 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:05:46.770891 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770901 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 12:05:46.770918 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.770925 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770935 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.770953 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.770959 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.770969 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:05:46.770986 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.770993 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771003 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:05:46.771021 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.771027 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771037 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:05:46.771050 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.771122 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771128 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:05:46.771145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771170 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.771177 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771187 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:05:46.771206 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.771213 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771223 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:05:46.771240 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.771247 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771257 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:05:46.771275 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.771282 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771291 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:05:46.771305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.771350 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771372 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.771386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771412 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771419 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771429 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 12:05:46.771443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.771459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.771469 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:05:46.771482 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771510 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771527 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.771572 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771598 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.771605 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771615 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:05:46.771633 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.771641 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771651 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:05:46.771669 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.771675 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771685 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:05:46.771703 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.771709 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771719 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:05:46.771737 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.771743 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771753 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:05:46.771771 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.771778 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771788 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:05:46.771805 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.771812 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771822 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:05:46.771839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.771846 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771856 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:05:46.771873 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.771880 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771890 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:05:46.771908 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.771915 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771925 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:05:46.771942 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.771949 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.771959 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:05:46.771972 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.772029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.772047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:05:46.772069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772094 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.772101 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772111 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:05:46.772129 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.772136 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772146 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:05:46.772163 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.772170 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772180 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:05:46.772198 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:05:46.772205 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772215 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.772228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.772267 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772288 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.772304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772329 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772341 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 12:05:46.772366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.772382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.772392 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:05:46.772406 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772434 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772442 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772452 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772466 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.772496 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772523 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.772530 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772540 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:05:46.772558 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.772565 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772575 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:05:46.772596 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.772604 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772614 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:05:46.772632 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.772639 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772649 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:05:46.772667 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.772674 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772684 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:05:46.772701 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.772708 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772718 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:05:46.772735 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.772742 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772753 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:05:46.772771 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.772778 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772788 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:05:46.772806 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.772813 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772824 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:05:46.772842 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.772849 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772859 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 12:05:46.772877 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.772884 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772894 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:05:46.772911 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.772918 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.772928 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:05:46.772941 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.773004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.773020 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773049 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773057 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773067 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.773111 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773137 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.773144 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773154 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 12:05:46.773172 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.773179 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773189 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 12:05:46.773207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.773214 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773224 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:05:46.773241 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.773248 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773258 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 12:05:46.773276 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.773282 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773293 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 12:05:46.773310 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.773317 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773327 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:05:46.773352 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.773359 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773369 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 12:05:46.773388 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.773395 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773405 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 12:05:46.773423 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.773429 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773439 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 12:05:46.773457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.773464 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773474 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:05:46.773491 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.773498 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773508 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:05:46.773526 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.773532 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773542 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 12:05:46.773560 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.773567 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773576 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:05:46.773594 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.773601 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773611 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 12:05:46.773624 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.773713 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.773720 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 12:05:46.773747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.773774 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.773782 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.773792 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:05:46.773806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.773822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.773833 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773848 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.773855 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.773869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.773894 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.773902 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.773912 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 12:05:46.773925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.773941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.773952 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:05:46.773967 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.773973 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 12:05:46.773992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774018 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.774026 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774036 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:05:46.774053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.774060 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774070 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:05:46.774088 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.774094 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774104 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:05:46.774122 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:05:46.774129 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774138 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:05:46.774152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.774191 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 12:05:46.774206 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774213 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.774231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774257 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:05:46.774264 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774274 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 12:05:46.774288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.774314 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 12:05:46.774328 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:05:46.774361 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774368 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:05:46.774378 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774392 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:05:46.774409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.774423 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774449 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.774456 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774466 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 12:05:46.774484 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.774491 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774501 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 12:05:46.774519 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.774526 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774535 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 12:05:46.774553 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:05:46.774560 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774574 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:05:46.774592 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.774599 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774609 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 12:05:46.774627 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.774634 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774643 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 12:05:46.774661 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.774668 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774678 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:05:46.774695 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.774702 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774712 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 12:05:46.774730 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.774737 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774747 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 12:05:46.774765 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.774771 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774781 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:05:46.774795 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 12:05:46.774848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.774865 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774872 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 12:05:46.774899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.774933 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774943 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:05:46.774956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.774972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.774983 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.774998 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775004 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.775018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775043 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:05:46.775051 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775065 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 12:05:46.775079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.775105 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:05:46.775119 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 12:05:46.775146 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:05:46.775153 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:05:46.775163 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 12:05:46.775182 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:05:46.775188 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 12:05:46.775198 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 12:05:46.775216 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:05:46.775223 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:05:46.775233 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 12:05:46.775246 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 12:05:46.775271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.775288 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775294 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:05:46.775308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775343 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.775351 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:05:46.775380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.775388 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775398 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:05:46.775415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.775422 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775432 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:05:46.775445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.775480 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775496 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775502 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.775516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775541 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775548 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775559 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 12:05:46.775572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.775588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.775599 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:05:46.775613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775644 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775652 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775662 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775676 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.775707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775732 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.775739 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775749 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 12:05:46.775767 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.775774 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775784 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 12:05:46.775802 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.775809 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775819 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:05:46.775837 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.775843 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775853 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 12:05:46.775870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.775877 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775887 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 12:05:46.775904 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.775911 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775921 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 12:05:46.775938 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.775946 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775959 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 12:05:46.775978 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.775985 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.775995 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:05:46.776013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.776020 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.776030 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:05:46.776044 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.776093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.776110 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776117 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 12:05:46.776136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776161 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.776169 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776180 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:05:46.776198 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.776205 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776215 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:05:46.776232 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.776239 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776249 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:05:46.776267 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.776273 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776283 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:05:46.776301 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.776308 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776318 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:05:46.776331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.776380 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.776396 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776403 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.776421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776446 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776453 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776492 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:05:46.776513 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:05:46.776530 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776541 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:05:46.776552 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 12:05:46.776565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:05:46.776590 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:05:46.776605 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776612 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 12:05:46.776626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776651 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.776658 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776668 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 12:05:46.776681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.776707 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.776722 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776728 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.776747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776772 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:05:46.776779 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776789 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 12:05:46.776803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.776829 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 12:05:46.776844 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776851 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 12:05:46.776864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776889 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.776896 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776906 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:05:46.776919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.776945 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.776960 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.776966 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.776980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777009 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777017 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777027 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 12:05:46.777041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.777067 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:05:46.777081 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777109 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777116 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777126 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777139 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.777170 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777195 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.777204 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777214 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 12:05:46.777232 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.777239 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777249 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 12:05:46.777267 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.777274 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777284 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 12:05:46.777301 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.777308 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777324 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 12:05:46.777347 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.777354 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777365 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 12:05:46.777383 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:05:46.777389 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777399 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 12:05:46.777417 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:05:46.777424 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777434 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 12:05:46.777451 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:05:46.777458 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777467 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 12:05:46.777485 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:05:46.777492 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777502 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 12:05:46.777520 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.777527 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777536 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 12:05:46.777554 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.777561 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777571 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 12:05:46.777588 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.777595 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777604 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 12:05:46.777622 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.777628 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777638 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 12:05:46.777652 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.777717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.777737 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777744 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 12:05:46.777763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777788 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.777795 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777809 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 12:05:46.777823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.777849 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.777865 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777871 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.777885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777910 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.777917 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777927 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 12:05:46.777940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.777966 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:05:46.777981 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.777988 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:05:46.778002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778026 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.778033 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778043 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 12:05:46.778061 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.778068 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778078 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:05:46.778096 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.778103 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778117 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:05:46.778135 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.778142 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778152 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:05:46.778165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.778204 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778219 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778225 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.778240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778266 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778273 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778283 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 12:05:46.778297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.778323 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:05:46.778342 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778381 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778388 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778398 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.778448 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778473 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.778480 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778490 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:05:46.778507 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.778514 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778524 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:05:46.778542 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.778549 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778559 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 12:05:46.778576 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.778583 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778593 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:05:46.778611 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.778618 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778627 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:05:46.778645 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.778652 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778662 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 12:05:46.778679 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:05:46.778686 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778696 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 12:05:46.778709 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.778750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.778767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778773 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 12:05:46.778787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778812 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.778819 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778829 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 12:05:46.778847 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.778854 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778864 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 12:05:46.778881 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.778888 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778898 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 12:05:46.778915 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.778922 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778936 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 12:05:46.778954 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.778961 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.778971 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 12:05:46.778988 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.778995 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779005 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 12:05:46.779023 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.779029 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779039 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:05:46.779057 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.779063 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779073 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:05:46.779087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.779146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.779161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779168 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 12:05:46.779183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779208 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:05:46.779215 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 12:05:46.779239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.779269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:05:46.779286 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:05:46.779293 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 12:05:46.779305 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 12:05:46.779322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779328 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 12:05:46.779347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:05:46.779392 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:05:46.779409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.779420 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:05:46.779431 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 12:05:46.779448 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.779466 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 12:05:46.779478 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 12:05:46.779495 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:05:46.779501 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 12:05:46.779669 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 12:05:46.779690 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.779697 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 12:05:46.779707 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.779726 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.779732 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:05:46.779742 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.779760 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.779766 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:05:46.779776 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.779794 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.779800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 12:05:46.779810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.779827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:05:46.779834 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 12:05:46.779843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:05:46.779860 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:05:46.779867 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 12:05:46.779877 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 12:05:46.779894 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.779900 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:05:46.779910 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.779927 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:05:46.779934 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 12:05:46.779944 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 12:05:46.779961 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.779968 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 12:05:46.779977 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.779995 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.780002 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:05:46.780012 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.780028 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:05:46.780035 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 12:05:46.780049 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 12:05:46.780064 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 12:05:46.780101 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.780130 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:05:46.780157 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.780185 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 12:05:46.780212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.780239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:05:46.780265 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.780293 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:05:46.780320 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.780352 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 12:05:46.780379 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 12:05:46.780406 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 12:05:46.780433 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 12:05:46.780459 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 12:05:46.780486 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 12:05:46.780514 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 12:05:46.780542 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.780569 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:05:46.780596 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.780622 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:05:46.780649 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.780675 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:05:46.780702 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.780729 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:05:46.780756 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.780783 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:05:46.780815 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.780842 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:05:46.780869 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.780895 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:05:46.780922 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.780949 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:05:46.780977 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.781003 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:05:46.781030 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.781059 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:05:46.781086 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.781113 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:05:46.781140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.781168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:05:46.781194 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.781221 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:05:46.781248 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.781275 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:05:46.781302 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.781329 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:05:46.781362 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 12:05:46.781389 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 12:05:46.781416 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.781443 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:05:46.781469 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.781496 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:05:46.781528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.781555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:05:46.781582 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.781608 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 12:05:46.781636 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.781662 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:05:46.781689 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.781716 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:05:46.781743 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.781770 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:05:46.781796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.781825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:05:46.781853 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.781872 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.781899 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:05:46.781925 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.781943 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.781960 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.781986 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:05:46.782012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782046 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:05:46.782116 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782143 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.782169 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782195 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.782221 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782243 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782270 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.782297 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782315 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782346 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.782375 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782402 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.782428 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782455 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:05:46.782481 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782507 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.782533 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782560 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.782586 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782603 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782629 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:05:46.782656 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782683 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.782709 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782736 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:05:46.782762 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782789 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:05:46.782815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782903 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.782979 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.782997 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783014 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783039 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.783066 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783093 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.783120 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783138 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783155 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783181 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.783208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.783330 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783353 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783370 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783388 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783414 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.783441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783459 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783476 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783493 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783519 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.783546 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783572 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.783601 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783623 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783640 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783658 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783686 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:05:46.783713 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783739 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:05:46.783765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783783 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783800 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783826 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.783853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.783950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:05:46.783977 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784003 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:05:46.784029 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784056 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.784082 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784109 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.784136 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.784241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:05:46.784428 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784445 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784471 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:05:46.784497 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784514 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784532 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784558 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:05:46.784584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:05:46.784688 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784714 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.784741 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784767 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.784793 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784811 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784837 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.784863 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784880 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784906 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.784933 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.784964 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.784991 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785018 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:05:46.785043 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785070 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.785097 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785124 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:05:46.785150 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785168 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785195 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:05:46.785221 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785248 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.785275 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785302 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:05:46.785328 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785360 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:05:46.785386 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785404 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785456 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.785544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785562 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785579 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785605 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.785633 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785660 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.785691 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785709 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785726 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785753 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.785779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:05:46.785901 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785919 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785936 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785953 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.785979 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.786006 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786023 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786058 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786084 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.786111 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786138 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:05:46.786165 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786182 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786200 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786217 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786244 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:05:46.786270 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786301 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:05:46.786328 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786352 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786397 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.786423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:05:46.786546 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786572 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:05:46.786599 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786625 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:05:46.786652 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786678 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:05:46.786705 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786722 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786739 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786756 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.786810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:05:46.786962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:05:46.786989 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.787066 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.787118 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.787168 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.787216 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.787265 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 12:05:46.787313 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 12:05:46.787367 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 12:05:46.787433 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.787482 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.787531 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.787579 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.787626 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.787689 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.787736 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.787781 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.787827 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.787874 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.787922 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.787968 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.788030 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.788083 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.788136 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.788182 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 12:05:46.788227 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.788287 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.788339 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.788390 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.788440 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.788509 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.788557 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.788606 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.788675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.788723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.788769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.788816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.788874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.788937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 12:05:46.788987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 12:05:46.789039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 12:05:46.789087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.789135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.789183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.789230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.789278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.789327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.789578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.789628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.789685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.789734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.789783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.789832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.789881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.789933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.789986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.790037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 12:05:46.790085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.790133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.790180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.790229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.790277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.790330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.790384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.790433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.790491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.790540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.790588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.790637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.790684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.790733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 12:05:46.790781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 12:05:46.790834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 12:05:46.790895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.790940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.790987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.791033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.791078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.791125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.791171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.791216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.791262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.791325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.791379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.791430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.791479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.791532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.791585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.791632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 12:05:46.791680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.791727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.791774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.791823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.791873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.791934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.791982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.792032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.792088 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:05:46.792114 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.792177 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.792233 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.792288 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.792353 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.792409 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:05:46.792463 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:05:46.792517 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:05:46.792571 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.792626 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.792682 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.792737 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.792791 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.792845 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.792900 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.792953 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.793007 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.793062 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.793118 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.793173 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.793227 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.793281 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.793341 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.793397 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:05:46.793451 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.793506 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.793592 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.793647 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.793701 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.793756 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.793810 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.793864 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.793928 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:05:46.793952 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.794008 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.794063 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.794118 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.794172 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.794227 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:05:46.794281 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:05:46.794341 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:05:46.794397 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.794452 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.794507 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.794562 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.794617 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.794672 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.794741 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.794800 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.795057 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.795114 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.795169 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.795224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.795278 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.795333 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.795394 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.795449 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:05:46.795503 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.795559 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.795613 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.795669 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.795724 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.795778 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.795832 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.795887 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.795950 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 12:05:46.795973 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.796024 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.796074 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.796123 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.796178 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.796228 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:05:46.796276 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:05:46.796325 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:05:46.796379 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.796429 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.796478 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.796527 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.796576 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.796626 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.796676 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.796724 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.796773 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.796823 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.796872 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.796922 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.796970 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.797020 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.797070 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.797119 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:05:46.797169 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.797221 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.797272 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.797321 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.797375 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.797425 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.797474 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.797524 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.797580 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 12:05:46.797603 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.797654 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.797714 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.797765 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.797816 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.797867 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:05:46.797918 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:05:46.797969 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:05:46.798021 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.798073 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.798124 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.798175 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.798226 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.798277 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.798333 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.798390 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.798441 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.798494 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.798545 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.798597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.798648 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.798699 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.798750 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.798801 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:05:46.798852 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.798903 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.798955 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.799005 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.799056 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.799107 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.799159 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.799209 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.799263 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 12:05:46.799281 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 12:05:46.799311 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 12:05:46.799344 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 12:05:46.799372 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 12:05:46.799399 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 12:05:46.799419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.799437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.799447 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.799458 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.799467 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.799476 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:05:46.799485 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:05:46.799494 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:05:46.799503 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.799511 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.799520 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.799528 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.799537 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.799547 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.799556 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.799565 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.799573 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.799581 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.799594 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.799604 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.799612 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.799621 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.799629 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.799638 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:05:46.799646 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.799654 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.799663 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.799672 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.799680 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.799688 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.799696 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.799704 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.799712 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.799722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.799729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.799739 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.799747 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.799755 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:05:46.799764 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:05:46.799772 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:05:46.799780 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.799788 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.799796 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.799803 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.799811 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.799819 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.799827 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.799835 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.799843 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.799850 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.799858 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.799866 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.799874 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.799881 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.799889 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.799897 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:05:46.799904 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.799912 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.799919 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.799927 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.799935 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.799943 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.799950 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.799958 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.799966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.799975 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.799984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.799993 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.800000 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.800008 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:05:46.800019 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:05:46.800027 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:05:46.800035 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.800042 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.800049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.800057 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.800064 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.800071 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.800078 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.800085 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.800093 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.800099 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.800107 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.800114 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.800121 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.800129 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.800136 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.800144 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:05:46.800151 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.800158 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.800165 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.800172 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.800180 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.800186 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.800193 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.800200 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.800207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:05:46.800216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.800223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:05:46.800231 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:05:46.800238 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:05:46.800245 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:05:46.800252 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:05:46.800259 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:05:46.800266 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:05:46.800273 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:05:46.800280 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:05:46.800287 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:05:46.800296 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.800304 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.800311 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:05:46.800318 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:05:46.800325 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:05:46.800332 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.800344 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:05:46.800352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:05:46.800360 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:05:46.800367 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:05:46.800375 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:05:46.800382 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:05:46.800389 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:05:46.800396 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:05:46.800406 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:05:46.800414 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:05:46.800421 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:05:46.800428 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:05:46.800435 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:05:46.800442 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:05:46.800678 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 12:05:46.800688 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:05:46.800693 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:05:46.800699 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:05:46.800706 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 12:05:46.800710 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:05:46.800715 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:05:46.800724 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 12:05:46.800733 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:05:46.800774 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.800781 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:05:46.800795 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:05:46.800818 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 12:05:46.800825 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 12:05:46.800829 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 12:05:46.800833 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 12:05:46.800838 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:05:46.800849 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:05:46.800856 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:05:46.800861 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:05:46.800873 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.800882 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:05:46.800887 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 12:05:46.800912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.800922 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:05:46.800927 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.800956 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:05:46.800962 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 12:05:46.800966 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 12:05:46.800970 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 12:05:46.800974 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 12:05:46.800978 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 12:05:46.800983 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 12:05:46.800987 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 12:05:46.800993 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:05:46.801003 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:05:46.801010 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:05:46.801014 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:05:46.801020 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.801026 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:05:46.801030 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:05:46.801055 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:05:46.801061 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.801066 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.801071 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.801076 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:05:46.801086 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:05:46.801094 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:05:46.801099 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:05:46.801103 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:05:46.801110 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179626" 2019-04-25 12:05:46.801117 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:05:46.801121 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:05:46.801126 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:05:46.801133 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:05:46.801138 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-04-25 12:05:46.801144 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:05:46.801151 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:05:46.801155 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:05:46.801159 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:05:46.801164 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-04-25 12:05:46.801168 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179626 2019-04-25 12:05:46.801188 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179626 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 12:05:46.801192 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 12:05:46.801199 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9332"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 12:05:46.801213 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 12:05:46.801219 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179626 2019-04-25 12:05:46.801229 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 12:05:46.801305 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 12:05:46.801242 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:05:46.801253 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:05:46.801258 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:05:46.801263 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:05:46.801267 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:05:46.801274 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:05:46.801284 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:05:46.801292 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:05:46.801298 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:05:46.801311 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 12:05:46.801321 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:05:46.801329 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:05:46.809162 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:05:46.809187 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:05:46.809200 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 12:05:46.809206 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 12:05:46.809212 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:05:46.809221 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:05:46.809226 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:05:46.809230 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:05:46.809236 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 12:05:46.809262 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 12:05:46.819121 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 12:05:46.819149 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 12:05:46.819156 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:05:46.819161 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:05:46.819167 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:05:46.819176 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:05:46.819183 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:05:46.819189 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:05:46.819194 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:05:46.819201 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:05:31 GMT 2019-04-25 12:05:46.819207 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:05:46.819213 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 12:05:46.819218 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:05:46.819229 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 12:05:46.819255 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 12:05:46.819267 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 12:05:46.819284 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:05:46.819290 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 12:05:46.819295 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 12:05:46.819328 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:05:46.819339 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:05:46.819346 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:05:46.819374 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:05:46.819380 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 10:05:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 12:05:46.819419 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 12:05:46.819429 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 12:05:46.819453 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 12:05:46.819459 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 12:05:46.819566 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 12:05:46.819680 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 12:05:46.819687 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 12:05:46.819696 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 12:05:46.819707 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:05:46.819736 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 12:05:46.819802 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 12:05:46.820139 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:05:46.820160 nusoap_client: got fault 2019-04-25 12:05:46.820168 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 12:05:46.820173 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 12:05:46.820178 nusoap_client: detail =