Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: BV39Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2288
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:42:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:42:42.322031 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:42:42.322081 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:42:42.322102 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:42:42.322120 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:42:42.322130 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:42:42.322138 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:42:42.322151 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:42:42.322160 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:42:42.322166 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:42:42.322175 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:42:42.322183 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:42:42.322194 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:42:42.322200 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:42:42.322204 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:42:42.322208 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:42:42.322212 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:42:42.322224 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:42:42.322240 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:42:42.322251 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:42:42.322256 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:42:42.322262 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:42:42.322271 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:42:42.322280 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:42:42.328412 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:42:42.328432 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:42:42.328444 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:42:42.328450 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:42:42.328456 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:42:42.328461 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:42:42.328465 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:42:42.328494 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:42:42.371371 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:42:42.371436 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:42:42.371444 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:42:42.371450 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:42:42.371456 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:42:42.371462 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:42:42.371468 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:42:42.371480 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:42:42.371485 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:42:42.371491 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:42:28 GMT 2019-10-21 14:42:42.371498 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:42:42.371503 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:42:42.371510 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:42:42.371523 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:42:42.371560 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:42:42.371590 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 14:42:42.377337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.377380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.377440 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:42:42.377562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.377685 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:42:42.383549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383588 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383924 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:42:42.383947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.383971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.389747 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:42:42.389783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:42:42.389904 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:42:42.390003 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:42:42.390058 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:42:42.390162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:42:42.390294 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:42:42.390319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:42:42.390431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:42:42.390521 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:42:42.390545 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-21 14:42:42.396031 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:42:42.396131 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:42:42.396310 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 14:42:42.396398 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:42:42.396461 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-21 14:42:42.396561 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:42:42.396930 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:42:42.397023 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:42:42.397053 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:42:42.397074 soap_transport_http: read buffer of 623 bytes 2019-10-21 14:42:42.397090 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:42:42.397104 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:42:42.397143 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:42:42.397195 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:42:42.397219 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:42:42.397230 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:42:42.397264 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:42:42.397273 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:42:42.397515 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:42:42.397537 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:42:42.397631 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.397645 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:42:42.397678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.397730 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.397745 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.397771 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:42:42.397807 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.397818 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.397836 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:42:42.397862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.397906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.397927 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.397953 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.397963 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.397989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398035 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.398047 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398064 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:42:42.398088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.398130 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:42:42.398155 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398165 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:42:42.398190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398233 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.398244 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398260 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:42:42.398290 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.398301 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398318 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:42:42.398348 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.398359 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398374 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:42:42.398396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.398452 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.398477 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398488 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:42:42.398511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398553 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.398565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398588 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:42:42.398611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.398653 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:42:42.398678 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398688 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:42:42.398713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398755 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.398767 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398782 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:42:42.398812 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.398822 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398839 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:42:42.398868 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.398879 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398904 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:42:42.398932 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.398943 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.398959 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:42:42.398981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.399047 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.399071 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.399106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399156 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.399263 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.399295 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399313 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:42:42.399331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:42:42.399352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:42:42.399392 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:42:42.399415 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399424 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:42:42.399448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399490 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.399501 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399517 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:42:42.399546 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.399556 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399572 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:42:42.399617 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.399628 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399644 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:42:42.399674 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.399684 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399700 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:42:42.399723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.399784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.399810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399820 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.399852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399895 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.399907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:42:42.399946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.399971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.399988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:42:42.400012 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400022 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:42:42.400045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400087 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.400098 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400114 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:42:42.400137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.400178 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.400203 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400213 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.400237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400279 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.400290 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400306 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:42:42.400328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.400370 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:42:42.400393 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400402 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:42:42.400423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.400475 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400491 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:42:42.400513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.400554 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.400586 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400596 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.400626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400669 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.400680 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400697 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:42:42.400720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.400762 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:42:42.400788 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400798 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:42:42.400820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400863 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.400874 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400890 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:42:42.400920 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.400931 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.400947 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:42:42.400969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.401019 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:42:42.401044 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401054 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.401076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401118 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.401129 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401144 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:42:42.401166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.401207 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:42:42.401231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401242 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:42:42.401264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401305 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.401316 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401332 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:42:42.401361 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.401371 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401385 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:42:42.401406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.401451 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:42:42.401474 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401484 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.401506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401548 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.401559 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401582 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:42:42.401606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.401647 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:42:42.401671 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401681 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:42:42.401705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.401759 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401775 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:42:42.401797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.401838 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:42:42.401863 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401873 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.401895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401936 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.401948 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.401963 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:42:42.401986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.402027 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:42:42.402051 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402061 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:42:42.402084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402125 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.402137 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402153 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:42:42.402175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.402216 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.402240 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402249 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.402272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402312 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.402322 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402337 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:42:42.402356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.402396 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:42:42.402421 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402431 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:42:42.402455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402497 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.402508 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402525 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:42:42.402548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.402598 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.402623 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402633 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.402656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402700 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.402712 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402729 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:42:42.402752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.402794 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:42:42.402818 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402829 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:42:42.402852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402894 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.402906 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402922 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:42:42.402945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.402969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.402986 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.403010 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403100 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.403127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403169 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.403182 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403198 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:42:42.403223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.403270 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:42:42.403299 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403311 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:42:42.403338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403384 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.403397 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403414 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:42:42.403446 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.403457 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403473 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:42:42.403495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.403543 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.403568 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403585 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.403609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403652 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.403663 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403679 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:42:42.403703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.403747 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:42:42.403772 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403782 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:42:42.403805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.403857 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403873 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:42:42.403896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.403938 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.403963 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.403973 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.403995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404041 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.404053 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404069 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:42:42.404092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.404134 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:42:42.404160 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404171 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:42:42.404194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404276 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:42:42.404626 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404648 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:42:42.404678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.404724 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.404752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404762 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.404786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404830 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404841 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.404942 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.404972 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.404990 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:42:42.405007 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:42:42.405030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:42:42.405072 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:42:42.405096 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405107 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:42:42.405130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405173 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:42:42.405185 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405201 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:42:42.405224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.405262 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.405286 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405296 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.405320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405361 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405372 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405435 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.405468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.405496 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405514 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:42:42.405530 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:42:42.405552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:42:42.405601 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:42:42.405626 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405637 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:42:42.405661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405704 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:42:42.405715 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405732 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:42:42.405755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.405797 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.405822 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405832 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.405855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405894 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405904 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.405966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.405999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.406028 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406045 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:42:42.406062 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:42:42.406083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:42:42.406123 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:42:42.406148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406158 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:42:42.406182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406225 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.406236 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:42:42.406283 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.406294 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:42:42.406339 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.406350 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406366 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:42:42.406396 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.406407 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406423 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:42:42.406452 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.406462 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406478 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:42:42.406507 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.406517 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406533 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:42:42.406563 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.406579 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406596 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:42:42.406619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.406700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.406728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406739 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.406765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406932 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.406944 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.406961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:42:42.406983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.407034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:42:42.407059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407070 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:42:42.407093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407133 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.407144 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407161 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:42:42.407191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.407202 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407217 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:42:42.407246 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.407256 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407270 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:42:42.407290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.407344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.407369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407378 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.407401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407442 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.407454 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407469 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:42:42.407492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.407534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:42:42.407559 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407569 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:42:42.407600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407643 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.407655 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407672 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:42:42.407694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.407738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.407763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407774 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.407798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407841 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.407852 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:42:42.407891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.407932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:42:42.407958 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.407967 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:42:42.407990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408033 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.408045 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408060 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:42:42.408091 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.408102 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:42:42.408146 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.408156 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408172 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:42:42.408194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.408250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.408273 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408282 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.408303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408342 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.408353 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408366 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:42:42.408381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.408406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:42:42.408422 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408428 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:42:42.408442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408467 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.408474 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408483 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:42:42.408501 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.408508 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408517 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:42:42.408534 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.408541 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408551 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:42:42.408568 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.408580 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408590 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:42:42.408609 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.408615 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408625 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:42:42.408638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.408680 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.408695 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408703 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.408721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408756 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.408767 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:42:42.408797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.408813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.408823 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:42:42.408839 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.408870 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.408877 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.408893 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.408917 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.408943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.408967 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409010 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.409021 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409037 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:42:42.409067 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.409078 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409093 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:42:42.409124 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.409134 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409151 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:42:42.409181 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.409191 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409207 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:42:42.409236 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.409247 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409262 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:42:42.409292 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:42:42.409302 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409319 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:42:42.409348 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.409359 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409375 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.409451 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.409464 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409482 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:42:42.409513 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.409524 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409541 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:42:42.409581 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.409592 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409608 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:42:42.409635 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.409645 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409662 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:42:42.409684 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.409775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.409806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.409816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:42:42.409840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.409882 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.409894 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.409910 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:42:42.409940 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.409951 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.409966 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:42:42.409995 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.410006 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.410022 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:42:42.410051 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.410061 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.410076 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:42:42.410099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.410143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.410163 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.410197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.410222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.410261 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410271 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.410288 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:42:42.410309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.410334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.410352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:42:42.410375 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410421 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410432 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410447 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410496 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.410521 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410563 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.410588 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410606 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:42:42.410637 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.410648 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410664 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:42:42.410693 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.410704 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410720 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:42:42.410751 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.410761 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410777 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:42:42.410807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.410817 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410833 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:42:42.410867 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.410878 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410894 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:42:42.410923 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.410934 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.410950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:42:42.410980 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.410990 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.411006 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:42:42.411035 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.411046 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.411062 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:42:42.411090 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.411101 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.411115 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:42:42.411141 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.411151 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.411166 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:42:42.411189 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.411278 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.411307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411317 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:42:42.411341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411383 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.411394 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411411 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:42:42.411441 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.411451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:42:42.411495 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.411506 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411521 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:42:42.411551 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:42:42.411561 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411587 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.411610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.411673 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.411698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411708 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.411732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411776 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.411787 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411803 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:42:42.411825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.411850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.411867 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:42:42.411889 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.411933 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.411946 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.411962 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.411984 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.412034 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412076 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.412087 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412103 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:42:42.412133 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.412143 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412160 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:42:42.412189 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.412200 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412216 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:42:42.412245 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.412255 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412270 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:42:42.412301 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.412312 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412328 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:42:42.412357 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.412369 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412384 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:42:42.412413 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.412424 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412440 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:42:42.412469 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.412480 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412503 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:42:42.412533 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.412544 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412560 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:42:42.412594 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.412604 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412620 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:42:42.412648 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.412658 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412674 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:42:42.412703 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.412714 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412730 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:42:42.412853 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.412970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.413002 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413048 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413067 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413084 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.413190 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413233 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.413244 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413261 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:42:42.413292 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.413303 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413318 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:42:42.413347 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.413358 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413373 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:42:42.413402 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.413413 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413429 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:42:42.413458 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.413468 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413484 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:42:42.413511 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.413520 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413536 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:42:42.413566 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.413583 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413600 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:42:42.413630 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.413641 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413657 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:42:42.413686 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.413697 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413714 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:42:42.413745 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.413756 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413771 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:42:42.413801 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.413811 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413827 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:42:42.413855 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.413866 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413883 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:42:42.413911 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.413922 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413937 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:42:42.413966 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.413976 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.413993 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:42:42.414016 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.414123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.414179 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414190 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:42:42.414216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414259 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.414271 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414287 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:42:42.414310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.414352 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.414375 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414385 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.414407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414449 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.414461 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414477 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:42:42.414500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.414541 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:42:42.414565 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414584 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:42:42.414610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414652 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.414663 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414679 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:42:42.414709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.414720 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414738 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:42:42.414768 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.414779 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414796 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:42:42.414825 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:42:42.414835 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414851 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:42:42.414873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.414934 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:42:42.414959 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.414969 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.414991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.415033 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:42:42.415044 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.415059 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:42:42.415082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.415106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.415123 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:42:42.415145 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:42:42.415192 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415204 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:42:42.415220 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415242 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:42:42.415268 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.415290 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415328 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.415340 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415354 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:42:42.415384 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.415394 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415410 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:42:42.415438 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.415449 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415464 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:42:42.415493 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:42:42.415504 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415520 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:42:42.415593 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.415606 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415624 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:42:42.415660 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.415671 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415688 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:42:42.415718 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.415729 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415746 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:42:42.415775 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.415785 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415801 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:42:42.415830 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.415840 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415856 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:42:42.415885 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.415895 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.415911 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:42:42.415934 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:42:42.416015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.416044 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.416054 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:42:42.416078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.416119 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.416130 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.416146 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:42:42.416167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.416190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.416209 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.416236 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.416245 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.416269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.416309 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:42:42.416321 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.416337 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:42:42.416387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.416413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.417031 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:42:42.417058 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:42:42.417144 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:42:42.417157 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:42:42.417175 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:42:42.417290 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:42:42.417303 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:42:42.417519 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:42:42.417556 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:42:42.417567 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:42:42.417592 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:42:42.417619 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:42:42.417659 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.417688 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.417698 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:42:42.417723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.417766 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.417778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.417794 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:42:42.417822 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.417834 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.417850 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:42:42.417879 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.417890 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.417906 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:42:42.417929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.417967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.417985 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418009 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.418018 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.418039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.418077 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418088 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.418105 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:42:42.418128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.418152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.418170 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:42:42.418192 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418238 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418249 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418265 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418287 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.418338 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418380 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.418392 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418408 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:42:42.418436 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.418446 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418462 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:42:42.418491 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.418502 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418518 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:42:42.418547 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.418558 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418580 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:42:42.418611 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.418622 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418639 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:42:42.418668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.418678 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418694 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:42:42.418724 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.418734 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418751 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:42:42.418781 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.418792 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418807 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:42:42.418835 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.418845 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418861 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:42:42.418884 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.418959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.418988 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.418998 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:42:42.419022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419063 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.419074 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419090 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:42:42.419120 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.419131 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419146 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:42:42.419175 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.419185 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419201 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:42:42.419231 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.419242 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419258 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:42:42.419287 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.419297 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419313 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:42:42.419335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.419402 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.419427 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419437 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.419460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419500 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419511 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419582 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.419618 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.419645 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419662 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:42:42.419677 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:42:42.419698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:42:42.419740 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:42:42.419766 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419777 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:42:42.419806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419852 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.419865 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419882 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:42:42.419905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.419948 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.419974 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.419984 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.420009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420054 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:42:42.420066 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420083 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:42:42.420106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.420148 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:42:42.420174 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420186 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:42:42.420212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420255 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.420267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420284 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:42:42.420307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.420351 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.420376 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420387 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.420410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420450 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420462 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420478 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:42:42.420501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.420524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.420541 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:42:42.420563 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420616 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420628 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420645 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420667 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.420718 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420761 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.420773 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420789 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:42:42.420819 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.420830 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420846 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:42:42.420875 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.420885 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420901 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:42:42.420929 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.420940 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.420955 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:42:42.420985 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.420996 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.421012 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:42:42.421040 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:42:42.421051 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.421067 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:42:42.421095 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:42:42.421106 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.421122 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:42:42.421152 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:42:42.421162 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.421178 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:42:42.421206 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:42:42.421217 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.421233 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:42:42.421263 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.421273 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.421290 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:42:42.421319 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.421330 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.421345 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:42:42.421372 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.421382 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.421398 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:42:42.421428 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.421439 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.421455 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:42:42.421477 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.421584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.421617 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.421627 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:42:42.421652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.421693 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.421705 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.421722 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:42:42.421744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.421768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.421785 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.421809 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.421819 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.421843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.421886 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.421897 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.421913 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:42:42.421936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.421961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.421978 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:42:42.422003 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422013 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:42:42.422037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422075 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.422085 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422101 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:42:42.422129 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.422140 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422156 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:42:42.422185 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.422196 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422211 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:42:42.422240 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.422250 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422266 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:42:42.422289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.422350 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422374 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422384 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.422408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422449 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422461 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422477 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:42:42.422499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.422523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.422540 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:42:42.422562 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422616 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422628 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422640 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422654 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.422695 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422744 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.422757 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422776 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:42:42.422812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.422824 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422841 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:42:42.422874 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.422885 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422903 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:42:42.422934 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.422947 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.422964 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:42:42.422995 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.423006 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.423024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:42:42.423056 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.423067 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.423084 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:42:42.423116 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:42:42.423128 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.423147 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:42:42.423174 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.423245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.423277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423288 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:42:42.423317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423363 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.423376 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423393 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:42:42.423424 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.423436 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423452 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:42:42.423484 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.423497 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423515 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:42:42.423549 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.423562 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423586 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:42:42.423619 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.423630 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423648 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:42:42.423681 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.423694 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423714 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:42:42.423747 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.423758 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423775 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:42:42.423806 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.423818 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423835 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:42:42.423861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.423953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.423981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.423993 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:42:42.424021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.424070 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:42:42.424083 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.424100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:42:42.424125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.424152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.424172 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:42:42.424204 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:42:42.424217 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:42:42.424235 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:42:42.424263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.424273 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:42:42.424296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.424340 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.424379 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:42:42.424410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.424429 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:42:42.424447 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:42:42.424477 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.424490 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:42:42.424509 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:42:42.424541 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:42:42.424553 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:42:42.424570 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:42:42.424609 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.424620 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:42:42.424638 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.424671 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.424683 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:42:42.424701 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.424734 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.424745 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:42:42.424763 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.424794 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.424805 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:42:42.424824 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.424857 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:42:42.424869 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:42:42.424888 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:42:42.424918 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:42:42.424930 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:42:42.424947 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:42:42.424985 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.424997 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:42:42.425016 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.425048 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:42:42.425060 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:42:42.425078 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:42:42.425107 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.425120 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:42:42.425138 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.425169 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.425182 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:42:42.425201 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.425232 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:42:42.425243 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:42:42.425261 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:42:42.425286 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:42:42.425347 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.425404 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:42:42.425460 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.425513 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:42:42.425565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.425630 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:42:42.425669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.425696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:42:42.425723 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.425749 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:42:42.425774 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.425800 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:42:42.425827 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:42:42.425853 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:42:42.425879 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:42:42.425904 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:42:42.425931 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:42:42.425956 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:42:42.425982 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.426008 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:42:42.426048 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.426074 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:42:42.426100 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.426126 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:42:42.426153 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.426179 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:42:42.426206 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.426232 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:42:42.426258 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.426284 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:42:42.426311 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.426338 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:42:42.426365 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.426391 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:42:42.426416 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.426442 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:42:42.426468 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.426494 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:42:42.426520 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.426546 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:42:42.426648 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.426679 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:42:42.426705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.426737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:42:42.426764 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.426790 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:42:42.426816 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.426841 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:42:42.426867 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.426893 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:42:42.426919 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:42:42.426945 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:42:42.426971 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.426997 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:42:42.427023 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.427049 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:42:42.427122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.427149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:42:42.427174 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.427200 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:42:42.427226 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.427251 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:42:42.427278 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.427306 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:42:42.427333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.427360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:42:42.427385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.427411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:42:42.427437 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427455 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427480 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:42:42.427506 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427523 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427540 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427566 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:42:42.427598 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427632 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427648 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:42:42.427698 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:42:42.427799 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427825 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.427850 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427875 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.427901 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427918 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427943 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.427970 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.427987 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428012 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.428037 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428062 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.428088 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428113 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:42:42.428139 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428164 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.428189 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428215 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.428240 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428257 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428282 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:42:42.428308 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428334 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.428359 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428385 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:42:42.428410 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428436 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:42:42.428461 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428488 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:42:42.428514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428547 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428678 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.428741 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428773 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428805 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428856 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.428908 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428939 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.428965 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428982 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.428999 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.429050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.429168 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429246 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.429271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429288 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429305 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429322 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.429374 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429400 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.429426 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429442 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429459 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429475 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429500 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:42:42.429526 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429551 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:42:42.429582 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429600 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429617 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.429669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:42:42.429787 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429813 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:42:42.429840 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429865 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.429891 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429917 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.429943 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429959 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.429992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.430044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430110 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430143 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:42:42.430211 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430228 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430253 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:42:42.430278 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430295 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430311 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430337 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:42:42.430362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430437 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:42:42.430463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:42:42.430565 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430597 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.430623 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430648 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.430674 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430691 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430717 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.430742 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430759 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430784 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.430809 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430835 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.430860 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430886 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:42:42.430912 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430938 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.430963 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.430989 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:42:42.431014 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431031 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431057 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:42:42.431082 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431108 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.431134 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431160 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:42:42.431221 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431249 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:42:42.431275 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431306 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:42:42.431333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431350 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431367 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.431484 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431500 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431517 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431542 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.431568 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431600 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.431627 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431644 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431661 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431686 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.431712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:42:42.431831 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431864 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431881 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431907 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.431933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431950 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.431983 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.432034 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432061 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:42:42.432106 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432136 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432245 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432282 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432335 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:42:42.432381 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432427 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:42:42.432476 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432507 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432534 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432585 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.432638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:42:42.432862 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.432911 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:42:42.432958 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433005 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:42:42.433053 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433098 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:42:42.433141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433196 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.433311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433339 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:42:42.433553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:42:42.433616 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.433720 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.433814 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.433910 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.434001 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.434090 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.434180 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:42:42.434271 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:42:42.434364 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:42:42.434455 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.434545 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.434646 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.434740 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.434835 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.434930 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.435021 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.435113 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.435203 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.435292 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.435420 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.435512 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.435642 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.435844 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.435953 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.436057 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.436145 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:42:42.436237 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.436329 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.436418 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.436514 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.436641 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.436844 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.436943 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.437044 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.437154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.437250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.437341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.437434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.437524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.437624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.437715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:42:42.437807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:42:42.437899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:42:42.437990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.438079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.438171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.438260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.438349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.438442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.438534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.438638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.438728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.438821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.438914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.439006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.439099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.439191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.439294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.439397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.439519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:42:42.439622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.439720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.439810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.439903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.439993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.440092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.440180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.440276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.440385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.440482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.440584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.440686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.440783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.440877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.440974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:42:42.441240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:42:42.441343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:42:42.441434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.441600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.441697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.441790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.441881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.441975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.442067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.442163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.442261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.442356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.442450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.442549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.442687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.442804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.442906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.443021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.443110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:42:42.443211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.443309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.443404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.443501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.443605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.443710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.443801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.443897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.444005 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:42:42.444054 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.444173 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.444281 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.444387 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.444495 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.444611 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.444721 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:42:42.444828 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:42:42.444934 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:42:42.445038 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.445143 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.445248 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.445353 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.445457 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.445560 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.445682 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.445788 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.445905 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.446179 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.446296 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.446404 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.446511 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.446682 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.446795 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.446903 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.447013 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:42:42.447118 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.447225 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.447330 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.447435 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.447543 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.447660 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.447770 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.447877 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.447998 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:42:42.448041 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.448146 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.448254 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.448361 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.448467 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.448663 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.448770 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:42:42.448877 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:42:42.448984 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:42:42.449089 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.449193 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.449300 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.449406 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.449511 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.449635 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.449741 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.449847 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.449954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.450055 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.450160 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.450267 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.450372 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.450478 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.450594 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.450701 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.450808 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:42:42.450914 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.451021 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.451127 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.451232 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.451339 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.451443 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.451547 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.451668 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.451859 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:42:42.451903 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.452000 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.452096 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.452190 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.452288 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.452385 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.452478 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:42:42.452570 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:42:42.452680 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:42:42.452778 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.453013 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.453119 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.453217 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.453315 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.453413 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.453640 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.453747 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.453848 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.453945 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.454042 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.454139 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.454235 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.454330 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.454427 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.454525 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.454637 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:42:42.454738 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.454832 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.454929 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.455026 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.455125 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.455223 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.455320 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.455417 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.455527 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:42:42.455570 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.455684 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.455785 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.455886 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.455987 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.456088 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.456188 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:42:42.456290 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:42:42.456388 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:42:42.456480 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.456581 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.456790 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.456896 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.456993 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.457091 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.457191 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.457290 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.457761 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.457863 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.457964 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.458055 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.458142 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.458228 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.458318 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.458408 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.458494 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:42:42.458594 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.458688 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.458783 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.458886 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.458987 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.459089 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.459190 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.459292 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.459400 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:42:42.459433 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:42:42.459489 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:42:42.459542 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:42:42.459604 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:42:42.459655 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:42:42.459690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.459719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.459737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.459755 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.459770 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.459785 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.459801 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:42:42.459818 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:42:42.459834 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:42:42.459850 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.459865 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.459881 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.459896 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.459912 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.459929 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.459946 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.459962 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.459977 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.459993 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.460009 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.460025 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.460040 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.460056 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.460072 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.460087 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.460102 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:42:42.460119 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.460134 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.460149 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.460165 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.460186 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.460201 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.460217 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.460232 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.460248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.460268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.460282 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.460298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.460312 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.460327 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.460341 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:42:42.460354 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:42:42.460369 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:42:42.460384 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.460398 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.460413 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.460427 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.460441 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.460455 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.460470 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.460485 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.460498 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.460513 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.460527 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.460541 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.460555 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.460570 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.460594 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.460608 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.460622 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:42:42.460636 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.460650 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.460665 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.460680 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.460694 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.460708 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.460723 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.460738 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.460753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.460770 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.460784 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.460798 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.460813 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.460826 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.460840 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:42:42.460853 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:42:42.460866 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:42:42.460880 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.460894 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.460908 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.460922 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.460935 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.460954 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.460968 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.460982 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.460996 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.461010 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.461023 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.461037 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.461052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.461065 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.461078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.461092 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.461105 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:42:42.461118 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.461132 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.461145 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.461158 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.461171 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.461185 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.461198 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.461212 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.461226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:42:42.461243 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.461257 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:42:42.461271 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:42:42.461284 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:42:42.461297 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:42:42.461310 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:42:42.461325 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:42:42.461340 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:42:42.461354 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:42:42.461368 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:42:42.461381 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:42:42.461395 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:42:42.461409 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.461423 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.461436 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:42:42.461450 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:42:42.461464 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:42:42.461478 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:42:42.461491 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.461505 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:42:42.461517 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:42:42.461531 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:42:42.461544 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:42:42.461557 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:42:42.461570 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:42:42.461598 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:42:42.461612 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:42:42.461625 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:42:42.461640 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:42:42.461653 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:42:42.461668 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:42:42.461686 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:42:42.461700 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:42:42.462080 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:42:42.462099 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:42:42.462109 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:42:42.462117 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:42:42.462129 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:42:42.462137 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:42:42.462144 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:42:42.462162 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:42:42.462176 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:42:42.462239 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.462252 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:42:42.462277 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:42:42.462317 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:42:42.462330 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:42:42.462338 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:42:42.462345 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:42:42.462354 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:42:42.462375 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:42:42.462386 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:42:42.462395 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:42:42.462413 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.462429 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:42:42.462439 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:42:42.462482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.462498 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:42:42.462506 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.462547 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:42:42.462559 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:42:42.462566 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:42:42.462585 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:42:42.462594 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:42:42.462601 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:42:42.462609 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:42:42.462617 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:42:42.462628 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:42:42.462648 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:42:42.462659 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:42:42.462668 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:42:42.462679 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.462690 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:42:42.462697 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:42:42.462740 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:42:42.462752 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.462760 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.462771 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.462780 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:42:42.462797 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:42:42.462812 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:42:42.462820 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:42:42.462829 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:42:42.462841 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179626" 2019-10-21 14:42:42.462855 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:42:42.462863 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:42:42.462872 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:42:42.462883 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:42:42.462892 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-10-21 14:42:42.462904 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:42:42.462918 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:42:42.462926 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:42:42.462933 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:42:42.462943 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-10-21 14:42:42.462951 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179626 2019-10-21 14:42:42.462985 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179626 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:42:42.462994 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:42:42.463005 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2984"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:42:42.463031 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:42:42.463041 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179626 2019-10-21 14:42:42.463056 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:42:42.463186 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:42:42.463077 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:42:42.463096 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:42:42.463106 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:42:42.463115 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:42:42.463122 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:42:42.463134 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:42:42.463152 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:42:42.463165 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:42:42.463175 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:42:42.463198 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:42:42.463214 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:42:42.463227 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:42:42.469528 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:42:42.469547 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:42:42.469561 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:42:42.469569 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:42:42.469587 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:42:42.469599 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:42:42.469607 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:42:42.469615 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:42:42.469623 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:42:42.469887 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:42:42.477743 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:42:42.477772 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:42:42.477783 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:42:42.477793 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:42:42.477808 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:42:42.477818 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:42:42.477830 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:42:42.477841 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:42:42.477851 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:42:42.477863 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:42:28 GMT 2019-10-21 14:42:42.477875 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:42:42.477885 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:42:42.477895 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:42:42.477912 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:42:42.477953 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:42:42.477970 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:42:42.477986 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:42:42.477995 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:42:42.478003 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:42:42.478047 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:42:42.478066 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:42:42.478076 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:42:42.478116 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:42:42.478129 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:42:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:42:42.478175 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:42:42.478191 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:42:42.478225 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:42:42.478237 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:42:42.478411 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:42:42.478648 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:42:42.478660 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:42:42.478674 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:42:42.478691 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:42:42.478732 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:42:42.478829 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:42:42.478870 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:42:42.478894 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:42:42.478907 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:42:42.478916 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:42:42.478925 nusoap_client: detail =