Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: BV39Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2288
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:10:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:10:08.120813 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:10:08.120871 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:10:08.120888 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:10:08.120905 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:10:08.120916 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:10:08.120925 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:10:08.120940 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:10:08.120949 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:10:08.120956 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:10:08.120966 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:10:08.120975 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:10:08.120987 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:10:08.120993 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:10:08.120998 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:10:08.121002 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:10:08.121006 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:10:08.121018 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:10:08.121034 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:10:08.121043 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:10:08.121049 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:10:08.121055 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:10:08.121064 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:10:08.121073 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:10:08.128684 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:10:08.128725 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:10:08.128746 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:10:08.128755 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:10:08.128762 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:10:08.128766 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:10:08.128771 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:10:08.128815 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:10:08.146735 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:10:08.146774 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:10:08.146789 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:10:08.146795 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:10:08.146800 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:10:08.146806 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:10:08.146811 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:10:08.146817 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:10:08.146822 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:10:08.146828 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:10:00 GMT 2019-02-24 06:10:08.146834 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:10:08.146839 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:10:08.146845 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:10:08.146857 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:10:08.146889 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:10:08.154287 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:10:08.154672 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:10:08.161544 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-24 06:10:08.161701 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:10:08.162082 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:10:08.168922 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:10:08.169007 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-24 06:10:08.169623 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.169898 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:08.170457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.170475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:10:08.170790 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.171036 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.171054 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.176294 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:08.176654 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:08.177234 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:08.177810 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:10:08.178316 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:08.178877 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.178895 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:10:08.179429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.179443 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.179895 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.179908 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.180376 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:08.180402 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:10:08.180931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:10:08.183676 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:10:08.183808 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:10:08.184174 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:10:08.184190 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:10:08.184196 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:10:08.184230 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:10:08.184286 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:10:08.184304 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:10:08.184312 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:10:08.184337 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:10:08.184350 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:10:08.184528 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:10:08.184545 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:10:08.184593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184603 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:10:08.184624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184657 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.184666 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184681 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:10:08.184703 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.184710 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184722 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:10:08.184737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.184779 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.184796 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184803 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.184820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184849 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.184857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184868 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:10:08.184881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.184908 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:10:08.184924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:10:08.184945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184972 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.184979 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.184989 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:10:08.185008 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.185015 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185025 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:10:08.185043 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.185050 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185060 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:10:08.185073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.185107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.185123 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185129 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:10:08.185144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185170 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.185177 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185187 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:10:08.185200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.185225 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:10:08.185240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185247 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:10:08.185260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185293 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.185301 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185311 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:10:08.185336 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.185346 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185360 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:10:08.185379 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.185386 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185396 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:10:08.185414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.185421 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185430 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:08.185443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.185481 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.185497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185503 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.185518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185548 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:08.185612 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:08.185629 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:10:08.185651 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:10:08.185663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:10:08.185688 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:10:08.185703 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185709 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:10:08.185723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185748 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.185755 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185765 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:10:08.185778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.185803 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.185819 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185826 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.185839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185864 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.185871 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185881 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:10:08.185894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.185919 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:10:08.185934 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.185941 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:10:08.186017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186047 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.186054 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186065 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:08.186078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.186130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.186146 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186153 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.186168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186193 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.186218 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186232 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:10:08.186246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.186272 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:10:08.186295 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186301 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:10:08.186340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186376 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.186384 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186394 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:10:08.186412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.186419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186429 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:08.186442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.186494 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:10:08.186511 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186517 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.186532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186576 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.186585 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186597 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:10:08.186610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.186636 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:10:08.186651 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186657 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:10:08.186671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186718 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.186726 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186737 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:10:08.186756 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.186763 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186779 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:08.186811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.186845 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:10:08.186861 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186867 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.186882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186907 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.186932 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186945 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:10:08.186959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.186975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.186984 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:10:08.187000 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187007 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:10:08.187021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.187052 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187062 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:08.187075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.187100 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:10:08.187115 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187121 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.187135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187160 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.187167 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187177 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:10:08.187189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.187214 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:10:08.187228 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187235 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:10:08.187249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187283 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.187291 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187301 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:08.187315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.187351 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.187367 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187374 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.187388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187413 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.187420 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187430 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:10:08.187443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.187468 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:10:08.187484 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187490 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:10:08.187503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187528 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.187535 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187545 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:10:08.187558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.187582 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.187597 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187603 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.187617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187642 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.187649 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187659 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:10:08.187672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.187696 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:10:08.187711 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187717 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:10:08.187731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187755 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.187762 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187772 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:10:08.187785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.187809 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.187824 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187831 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.187845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187869 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.187876 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187886 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:10:08.187899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.187924 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:10:08.187939 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187945 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:10:08.187958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187982 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.187989 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.187999 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:10:08.188017 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.188023 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188033 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:10:08.188046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.188076 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.188091 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188097 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.188111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188137 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.188144 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188154 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:10:08.188167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.188191 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:10:08.188206 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188212 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:10:08.188227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188251 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.188258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:08.188287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.188312 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.188334 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188345 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.188361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188386 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.188393 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188403 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:10:08.188416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.188441 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:08.188455 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188462 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:10:08.188476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188500 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:10:08.188507 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188517 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:10:08.188530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.188555 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.188570 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188576 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.188589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188619 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:08.188681 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:08.188698 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188709 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:10:08.188719 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:10:08.188731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:10:08.188756 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:10:08.188771 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188778 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:10:08.188793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188817 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:10:08.188824 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188834 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:10:08.188847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.188873 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.188887 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188894 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.188907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188931 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188937 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.188975 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:08.188996 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:08.189012 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189023 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:10:08.189033 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:10:08.189045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:10:08.189069 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:10:08.189084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189090 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:10:08.189105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.189137 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:10:08.189165 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.189172 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189182 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:10:08.189201 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.189207 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189217 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:10:08.189235 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.189241 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189251 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:10:08.189269 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.189281 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189292 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:10:08.189310 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.189317 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189332 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:10:08.189357 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.189364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189374 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:08.189387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.189437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.189453 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189459 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.189475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189500 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.189507 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:10:08.189530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.189555 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:10:08.189570 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189576 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:10:08.189591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189616 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.189623 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189633 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:10:08.189650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.189657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:08.189685 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.189692 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189702 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:10:08.189714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.189747 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.189762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189768 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.189782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189807 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.189814 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:10:08.189837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.189862 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:10:08.189877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189883 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:10:08.189897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189922 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.189929 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189939 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:08.189951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.189976 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.189991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.189997 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.190012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190037 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.190044 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:10:08.190067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.190092 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:08.190107 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190113 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:10:08.190128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190152 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.190159 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190169 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:10:08.190187 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.190193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190203 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:08.190221 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.190228 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190238 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:10:08.190251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.190304 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.190322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190332 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.190353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190380 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.190387 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:10:08.190410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.190435 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:08.190450 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190456 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:08.190470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190495 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.190502 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190512 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:10:08.190530 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.190536 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190546 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:10:08.190563 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.190570 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190580 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:10:08.190597 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.190604 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190614 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:10:08.190631 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.190637 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190647 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:10:08.190660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.190701 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.190716 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190722 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.190736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190761 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.190768 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190778 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:10:08.190791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.190806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.190816 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:08.190831 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.190861 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.190868 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.190878 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.190890 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.190908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.190922 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.190947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.190954 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.190964 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:08.190982 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.190988 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.190998 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:10:08.191016 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.191022 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191032 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:10:08.191050 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.191057 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191067 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:10:08.191084 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.191091 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191101 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:10:08.191118 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:10:08.191195 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191214 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:10:08.191245 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.191256 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191272 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.191313 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.191325 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191341 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:08.191366 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.191373 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191390 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:10:08.191408 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.191415 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191425 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:10:08.191437 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.191564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191571 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:08.191589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191614 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.191621 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191631 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:10:08.191649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.191655 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191665 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:10:08.191682 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.191689 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191699 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:10:08.191716 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.191723 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191733 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:10:08.191745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.191783 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191804 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.191819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191844 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191852 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191862 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:10:08.191874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.191890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.191899 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:08.191913 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191940 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191948 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191958 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191970 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.191986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.192000 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192026 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.192033 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192043 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:10:08.192061 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.192069 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192079 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:10:08.192097 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.192103 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192113 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:10:08.192131 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.192137 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192147 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:10:08.192164 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.192171 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192181 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:10:08.192198 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.192205 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192215 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:10:08.192232 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.192238 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192248 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:08.192265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.192277 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192289 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:10:08.192307 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.192313 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192328 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:10:08.192355 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.192365 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192376 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:10:08.192394 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.192401 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192411 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:10:08.192424 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.192478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.192496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192503 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:08.192518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192543 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.192550 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192560 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:10:08.192578 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.192584 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192594 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:08.192611 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.192618 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192627 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:10:08.192644 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:08.192651 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192661 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.192673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.192710 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.192725 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192731 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.192747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192772 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.192779 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192789 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:10:08.192802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.192817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.192827 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:08.192840 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.192869 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.192876 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.192886 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.192899 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.192915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.192929 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.192955 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.192962 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.192972 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:10:08.192989 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.192996 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193006 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:10:08.193028 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.193034 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193045 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:10:08.193062 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.193069 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193079 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:10:08.193096 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.193103 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193113 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:10:08.193130 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.193137 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193147 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:10:08.193164 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.193171 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193181 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:08.193199 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.193205 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193215 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:10:08.193232 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.193238 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193248 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:10:08.193265 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193277 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193288 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:10:08.193306 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.193312 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193325 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:10:08.193352 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.193359 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193370 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:10:08.193383 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.193444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.193460 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193487 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193494 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193504 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193517 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193533 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.193547 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193573 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.193580 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193590 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:10:08.193607 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.193614 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193624 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:10:08.193642 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.193648 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193658 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:10:08.193675 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.193682 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193692 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:10:08.193709 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.193716 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193726 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:10:08.193743 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.193750 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193759 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:10:08.193777 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.193784 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193794 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:10:08.193811 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.193817 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193827 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:10:08.193844 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.193851 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193861 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:10:08.193878 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.193885 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193894 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:10:08.193911 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.193918 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193928 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:10:08.193945 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.193951 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193961 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:10:08.193979 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.193985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.193994 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:08.194012 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.194018 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.194028 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:10:08.194041 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.194107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.194126 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194132 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:10:08.194149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194175 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.194182 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194192 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:10:08.194204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.194230 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.194245 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194251 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.194264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194305 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.194312 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194326 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:10:08.194346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.194372 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:10:08.194388 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194394 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:10:08.194408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194433 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.194440 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194450 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:08.194469 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.194475 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194485 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:10:08.194502 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.194508 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194518 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:10:08.194535 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:08.194542 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194551 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:10:08.194564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.194602 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:10:08.194617 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194623 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.194638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194662 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:08.194669 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194679 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:10:08.194692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.194707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.194716 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:10:08.194730 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:08.194757 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:10:08.194764 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:08.194774 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:10:08.194786 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:08.194802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.194816 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.194842 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.194849 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.194859 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:10:08.194876 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.194883 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.194893 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:10:08.194910 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.194917 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.194927 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:10:08.194944 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:10:08.194951 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.194960 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:10:08.194978 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.194984 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.194994 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:10:08.195012 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.195018 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.195028 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:10:08.195046 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.195052 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.195062 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:10:08.195079 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.195086 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.195096 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:10:08.195113 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.195120 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.195130 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:10:08.195147 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.195154 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.195163 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:08.195176 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:08.195225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.195243 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195249 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:10:08.195265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195296 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.195304 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195314 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:08.195333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.195365 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.195381 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195387 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.195401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195426 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:10:08.195433 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195443 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:10:08.195456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.195480 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:10:08.195494 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:10:08.195520 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:08.195527 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:10:08.195537 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:10:08.195555 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:10:08.195561 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:10:08.195571 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:10:08.195589 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:08.195595 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:10:08.195605 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:10:08.195617 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:10:08.195642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.195658 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195664 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:10:08.195678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195704 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.195711 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:08.195738 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.195745 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195755 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:10:08.195772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.195779 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195789 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:10:08.195802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.195834 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.195849 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195856 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.195870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195894 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.195901 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195912 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:10:08.195924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.195939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.195949 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:10:08.195963 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.195989 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.195996 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196006 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196019 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.196048 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196074 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.196081 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196091 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:10:08.196108 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.196115 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196125 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:10:08.196142 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.196149 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196159 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:10:08.196176 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.196183 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196193 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:10:08.196210 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.196217 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196226 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:10:08.196244 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.196251 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196261 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:10:08.196284 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.196291 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196302 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:10:08.196322 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.196332 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196348 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:10:08.196374 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.196381 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196392 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:10:08.196405 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.196452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.196470 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196476 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:10:08.196491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196516 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.196524 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196534 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:10:08.196552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.196558 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196568 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:10:08.196585 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.196592 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196601 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:10:08.196619 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.196625 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196635 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:10:08.196652 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.196659 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196669 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:10:08.196681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.196723 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.196738 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196744 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.196759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196783 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196790 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:08.196849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:08.196866 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196877 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:10:08.196887 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:10:08.196900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:10:08.196924 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:10:08.196939 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196945 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:10:08.196960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.196985 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.196992 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197002 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:10:08.197015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.197040 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.197054 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197060 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.197074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197098 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:10:08.197106 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197115 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:10:08.197128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.197152 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:10:08.197167 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197173 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:10:08.197187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197211 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.197219 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197229 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:08.197241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.197266 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.197286 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197293 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.197307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197342 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197352 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197363 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:10:08.197376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.197391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.197401 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:10:08.197414 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197441 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197448 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197458 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197471 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.197500 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197526 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.197534 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197544 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:10:08.197561 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.197568 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197578 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:10:08.197595 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.197602 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197612 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:10:08.197629 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.197635 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197645 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:10:08.197662 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.197669 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197679 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:10:08.197697 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:10:08.197703 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197713 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:10:08.197730 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:10:08.197737 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197746 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:10:08.197764 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:10:08.197770 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197779 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:10:08.197797 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:08.197803 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197813 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:10:08.197831 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.197837 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197847 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:10:08.197864 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.197871 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197880 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:10:08.197897 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.197904 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197913 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:10:08.197931 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.197937 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.197946 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:10:08.197959 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.198020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.198038 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198044 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:10:08.198060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198085 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.198092 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198102 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:10:08.198114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.198139 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.198154 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198161 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.198175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198199 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.198206 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198216 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:10:08.198229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.198253 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:10:08.198268 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198279 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:08.198294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198320 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.198331 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198346 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:10:08.198365 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.198372 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198382 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:10:08.198399 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.198406 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198416 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:10:08.198433 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.198440 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198450 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:10:08.198463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.198499 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198514 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198521 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.198535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198560 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198567 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198577 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:10:08.198590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.198605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.198615 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:08.198628 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198657 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198665 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198675 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198687 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198704 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.198718 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198744 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.198751 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198761 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:08.198778 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.198785 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198794 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:08.198812 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.198819 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198828 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:10:08.198846 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.198852 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198862 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:10:08.198880 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.198886 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198896 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:08.198913 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.198920 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198929 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:10:08.198947 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:10:08.198953 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.198963 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:10:08.198976 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.199015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.199031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199038 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:10:08.199052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199077 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.199084 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199094 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:10:08.199112 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.199118 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199128 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:10:08.199146 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.199152 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199162 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:10:08.199180 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.199186 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199196 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:10:08.199213 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.199220 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199230 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:10:08.199247 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.199254 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199264 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:10:08.199288 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.199295 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199305 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:10:08.199327 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.199337 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199349 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:10:08.199362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.199414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.199430 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199436 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:10:08.199451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199476 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:08.199483 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:10:08.199506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.199531 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:10:08.199547 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:08.199554 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:10:08.199565 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:10:08.199581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199588 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:10:08.199601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:08.199645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:08.199662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.199673 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:10:08.199682 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:10:08.199699 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.199707 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:10:08.199717 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:10:08.199734 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:08.199740 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:10:08.199750 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:10:08.199767 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.199773 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:08.199784 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.199801 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.199807 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:08.199817 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.199834 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.199840 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:08.199850 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.199867 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.199873 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:10:08.199883 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.199900 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:08.199907 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:10:08.199916 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:08.199933 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:10:08.199939 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:10:08.199949 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:10:08.199966 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.199972 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:10:08.199982 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.199999 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:10:08.200005 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:10:08.200015 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:10:08.200032 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.200038 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:10:08.200048 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.200065 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.200071 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:08.200081 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.200097 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:08.200104 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:10:08.200113 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:10:08.200129 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:10:08.200166 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.200195 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:10:08.200222 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.200250 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:10:08.200281 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.200309 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:10:08.200347 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.200375 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:10:08.200401 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.200427 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:10:08.200453 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:10:08.200479 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:10:08.200504 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:10:08.200531 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:10:08.200558 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:10:08.200584 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:10:08.200611 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.200636 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:10:08.200662 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.200688 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:10:08.200713 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.200739 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:10:08.200765 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.200791 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:10:08.200817 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.200843 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:08.200868 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.200895 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:10:08.200921 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.200947 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:10:08.200973 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.201000 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:10:08.201026 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.201052 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:10:08.201078 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.201106 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:08.201132 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.201159 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:08.201185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.201212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:08.201237 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.201263 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:08.201296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.201325 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:08.201362 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.201389 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:10:08.201416 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:10:08.201442 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:10:08.201467 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.201541 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:10:08.201567 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.201593 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:10:08.201619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.201645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:10:08.201671 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.201697 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:10:08.201724 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.201750 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:10:08.201776 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.201802 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:10:08.201829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.201855 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:08.201880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.201908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:10:08.201935 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.201953 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.201979 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:08.202004 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202021 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202038 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202064 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:08.202090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202165 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:08.202190 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202216 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.202242 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202267 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.202299 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202317 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202353 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.202379 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202396 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202422 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.202449 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202474 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.202500 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202525 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:08.202551 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202577 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.202602 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202628 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.202653 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202670 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202696 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:08.202722 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202748 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.202774 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202800 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:08.202825 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202851 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:08.202877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202911 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202928 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202944 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202960 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.202977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.203028 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203045 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203062 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203087 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.203112 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203138 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.203164 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203181 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203198 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203223 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.203249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.203386 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203419 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203436 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203462 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.203488 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203505 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203521 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203538 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203563 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.203589 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203615 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.203641 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203658 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203676 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203692 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203720 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:08.203746 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203771 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:10:08.203797 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203814 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203831 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.203882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.203974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:08.204000 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204026 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:10:08.204052 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204078 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.204103 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204129 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.204155 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204171 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204188 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.204257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204316 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204363 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204380 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:10:08.204449 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204466 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204492 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:08.204517 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204534 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204551 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204576 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:08.204602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:08.204704 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204730 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.204755 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204780 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.204805 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204822 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204847 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.204873 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204890 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204915 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.204941 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.204967 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.204994 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205020 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:08.205045 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205071 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.205096 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205122 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:08.205148 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205165 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205191 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:08.205217 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205243 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.205268 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205301 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:08.205332 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205367 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:08.205393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205476 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.205545 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205562 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205579 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205604 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.205631 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205657 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.205683 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205700 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205716 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205742 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.205768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:08.205886 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205903 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205920 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205936 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.205962 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.205988 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206064 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.206089 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206115 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:08.206141 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206158 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206176 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206193 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206218 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:08.206243 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206269 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:10:08.206301 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.206398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:08.206516 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206542 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:10:08.206568 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206593 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:08.206619 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206644 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:08.206670 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206686 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206744 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.206771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206838 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:08.206913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:10:08.206942 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.207003 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.207053 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.207102 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.207148 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.207196 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:08.207243 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:10:08.207304 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:08.207372 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.207421 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.207469 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.207516 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.207562 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.207610 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.207658 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.207703 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.207750 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.207798 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.207846 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.207893 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.207943 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.207998 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.208052 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.208099 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:08.208145 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.208191 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.208236 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.208290 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.208352 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.208406 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.208453 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.208501 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.208556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.208603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.208650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.208697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.208744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.208792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:08.208839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:10:08.208886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:08.208992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.209038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.209085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.209131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.209178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.209225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.209276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.209335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.209386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.209434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.209481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.209529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.209576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.209628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.209679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.209725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:08.209772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.209818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.209864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.209912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.209959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.210010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.210056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.210103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.210158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.210206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.210253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.210306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.210367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.210415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:08.210462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:10:08.210509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:08.210556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.210602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.210650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.210696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.210742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.210790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.210837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.210883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.210929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.210977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.211024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.211073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.211121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.211266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.211327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.211374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:08.211420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.211466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.211512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.211560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.211609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.211664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.211710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.211798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.211905 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:10:08.212052 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.212248 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.212445 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.212524 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.212625 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.212681 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:08.212744 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:10:08.212801 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:08.212899 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.212958 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.213018 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.213077 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.213136 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.213193 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.213252 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.213319 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.213378 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.213436 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.213499 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.213585 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.213642 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.213699 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.213752 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.213806 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:08.213858 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.213912 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.213975 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.214029 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.214082 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.214135 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.214188 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.214240 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.214311 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:10:08.214335 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.214389 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.214443 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.214496 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.214549 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.214602 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:08.214655 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:10:08.214709 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:08.214762 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.214815 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.214930 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.214983 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.215036 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.215089 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.215143 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.215196 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.215248 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.215308 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.215362 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.215415 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.215468 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.215522 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.215575 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.215628 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:08.215681 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.215735 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.215788 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.215841 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.215894 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.215947 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.216000 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.216053 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.216113 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:10:08.216136 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.216185 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.216233 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.216286 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.216336 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.216383 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:08.216431 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:10:08.216478 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:08.216526 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.216574 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.216622 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.216670 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.216718 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.216768 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.216815 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.216862 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.216910 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.216958 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.217006 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.217054 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.217102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.217149 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.217197 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.217245 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:08.217298 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.217346 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.217393 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.217441 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.217489 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.217537 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.217585 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.217633 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.217688 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:10:08.217710 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.217761 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.217811 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.217860 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.217909 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.217958 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:08.218007 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:10:08.218057 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:08.218107 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.218158 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.218206 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.218256 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.218312 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.218363 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.218412 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.218461 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.218510 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.218561 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.218611 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.218660 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.218710 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.218760 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.218809 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.218858 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:08.218908 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.218957 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.219008 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.219057 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.219106 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.219155 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.219206 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.219332 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.219444 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:10:08.219477 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:10:08.219524 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:10:08.219554 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:10:08.219581 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:10:08.219607 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:10:08.219628 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.219646 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.219657 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.219667 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.219677 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.219686 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:10:08.219696 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:10:08.219706 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:10:08.219715 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.219723 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.219733 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.219742 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.219750 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.219759 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.219769 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.219778 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.219786 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.219794 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.219804 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.219813 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.219822 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.219830 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.219838 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.219847 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:10:08.219856 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.219864 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.219873 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.219881 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.219889 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.219898 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.219906 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.219914 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.219923 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.219934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.219941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.219951 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.219959 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.219967 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:10:08.219977 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:10:08.219985 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:10:08.219993 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.220001 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.220009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.220017 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.220025 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.220033 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.220040 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.220048 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.220056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.220064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.220072 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.220079 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.220087 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.220095 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.220103 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.220110 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:10:08.220118 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.220125 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.220133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.220141 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.220148 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.220156 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.220164 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.220171 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.220179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.220189 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.220197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.220206 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.220213 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.220220 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:10:08.220228 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:10:08.220235 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:10:08.220242 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.220250 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.220257 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.220264 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.220272 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.220286 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.220294 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.220302 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.220309 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.220316 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.220324 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.220331 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.220338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.220345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.220353 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.220361 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:10:08.220368 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.220375 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.220382 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.220389 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.220396 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.220408 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.220417 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.220424 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.220432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:10:08.220441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.220448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:08.220456 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:08.220463 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:10:08.220470 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:10:08.220477 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:10:08.220484 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:10:08.220491 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:08.220498 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:08.220505 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:08.220511 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:08.220520 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.220527 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.220535 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:08.220542 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:08.220548 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:10:08.220555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.220563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:08.220569 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:08.220639 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:08.220647 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:08.220654 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:08.220661 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:10:08.220667 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:08.220674 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:08.220681 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:08.220688 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:10:08.220695 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:08.220702 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:08.220708 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:08.220715 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:08.220793 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:10:08.220803 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:10:08.220808 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:10:08.220813 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:10:08.220819 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:10:08.220824 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:10:08.220828 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:10:08.220838 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:10:08.220846 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:10:08.220887 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.220894 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:10:08.220907 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:10:08.220929 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:10:08.220935 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:10:08.220940 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:10:08.220944 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:10:08.220950 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:10:08.220960 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:08.220967 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:08.220973 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:08.220984 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.220993 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:08.220998 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:10:08.221021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.221030 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:10:08.221034 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.221057 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:10:08.221063 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:10:08.221067 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:10:08.221071 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:10:08.221075 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:10:08.221079 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:10:08.221083 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:10:08.221087 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:10:08.221093 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:10:08.221103 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:08.221110 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:08.221114 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:08.221120 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.221125 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:10:08.221130 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:08.221153 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:10:08.221160 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.221164 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.221169 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.221173 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:10:08.221183 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:10:08.221192 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:10:08.221196 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:10:08.221201 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:10:08.221207 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179626" 2019-02-24 06:10:08.221214 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:10:08.221218 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:10:08.221223 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:10:08.221229 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:10:08.221234 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-02-24 06:10:08.221240 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:10:08.221247 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:10:08.221251 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:10:08.221255 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:10:08.221259 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-02-24 06:10:08.221264 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179626 2019-02-24 06:10:08.221282 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179626 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:10:08.221287 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:10:08.221293 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3121"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:10:08.221307 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:10:08.221313 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179626 2019-02-24 06:10:08.221323 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:10:08.221397 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:10:08.221336 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:10:08.221347 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:10:08.221352 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:10:08.221357 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:10:08.221361 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:10:08.221368 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:10:08.221377 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:10:08.221385 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:10:08.221390 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:10:08.221407 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:10:08.221418 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:10:08.221425 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:10:08.228908 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:10:08.228921 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:10:08.228929 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:10:08.228935 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:10:08.228940 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:10:08.228944 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:10:08.228948 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:10:08.228952 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:10:08.228956 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:10:08.228983 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:10:08.239697 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:10:08.239713 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:10:08.239720 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:10:08.239725 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:10:08.239730 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:10:08.239735 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:10:08.239741 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:10:08.239746 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:10:08.239751 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:10:08.239757 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:10:00 GMT 2019-02-24 06:10:08.239767 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:10:08.239772 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:10:08.239777 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:10:08.239786 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:10:08.239808 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:10:08.239817 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:10:08.239827 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:10:08.239831 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:10:08.239836 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:10:08.239868 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:10:08.239879 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:10:08.239884 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:10:08.239898 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:10:08.239904 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:10:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:10:08.239929 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:10:08.239941 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:10:08.239969 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:10:08.239975 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:10:08.240074 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:10:08.240165 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:10:08.240172 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:10:08.240180 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:10:08.240189 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:10:08.240212 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:10:08.240268 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:10:08.240295 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:10:08.240307 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:10:08.240314 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:10:08.240318 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:10:08.240324 nusoap_client: detail =