Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: BV39Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2288
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 13 Aug 2020 23:46:57 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-08-14 01:47:01.230158 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-08-14 01:47:01.230220 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:47:01.230244 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-08-14 01:47:01.230275 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:47:01.230295 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-08-14 01:47:01.230310 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-08-14 01:47:01.230332 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-08-14 01:47:01.230348 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:47:01.230360 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:47:01.230375 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:47:01.230391 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 01:47:01.230414 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 01:47:01.230426 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 01:47:01.230433 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 01:47:01.230441 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 01:47:01.230449 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-08-14 01:47:01.230470 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:47:01.230492 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:47:01.230507 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 01:47:01.230517 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-08-14 01:47:01.230529 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-08-14 01:47:01.230543 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 01:47:01.230557 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 01:47:01.237829 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 01:47:01.237895 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 01:47:01.237914 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-08-14 01:47:01.237924 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:47:01.237931 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:47:01.237936 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 01:47:01.237941 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-08-14 01:47:01.237967 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-08-14 01:47:01.486579 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-08-14 01:47:01.486638 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-08-14 01:47:01.486654 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:47:01.486665 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 01:47:01.486676 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 01:47:01.486687 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 01:47:01.486698 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 01:47:01.486709 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 01:47:01.486719 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 01:47:01.486730 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 23:46:57 GMT 2020-08-14 01:47:01.486740 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 01:47:01.486751 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-08-14 01:47:01.486763 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 01:47:01.486782 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-08-14 01:47:01.486833 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-08-14 01:47:01.486867 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-08-14 01:47:01.493818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.493959 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-14 01:47:01.494006 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:47:01.501197 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:47:01.501317 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:47:01.501348 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-08-14 01:47:01.501370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:47:01.501486 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-14 01:47:01.508370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.508491 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-14 01:47:01.508536 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:47:01.508573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.508595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.508638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.508680 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:47:01.508718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.508742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.508773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.508798 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.508921 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:47:01.508964 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-14 01:47:01.508987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.509081 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:47:01.509105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.515540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.515763 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:47:01.515905 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:47:01.515993 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:47:01.516066 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:47:01.516095 soap_transport_http: read buffer of 1984 bytes 2020-08-14 01:47:01.516236 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:47:01.516280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.516309 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:47:01.516338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.516366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.516437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.516478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:47:01.516504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.516526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.516551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.516621 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:47:01.516681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:47:01.522872 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-14 01:47:01.523081 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:47:01.523097 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2020-08-14 01:47:01.523265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.523309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:47:01.523335 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:47:01.523587 soap_transport_http: read buffer of 3621 bytes 2020-08-14 01:47:01.523611 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 01:47:01.523642 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-08-14 01:47:01.523702 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-08-14 01:47:01.523765 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 01:47:01.523788 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 01:47:01.523796 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 01:47:01.523818 wsdl: got WSDL URL 2020-08-14 01:47:01.523826 wsdl: Parse WSDL 2020-08-14 01:47:01.524070 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-08-14 01:47:01.524093 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-08-14 01:47:01.524198 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-08-14 01:47:01.524242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524291 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.524306 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524328 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:47:01.524363 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.524377 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524397 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:47:01.524432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.524507 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.524535 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524546 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.524574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524627 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.524640 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524657 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-08-14 01:47:01.524683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.524730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-08-14 01:47:01.524802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524817 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-08-14 01:47:01.524850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524902 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.524915 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524934 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:47:01.524966 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.524979 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.524996 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:47:01.525029 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.525042 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525060 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:47:01.525087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.525214 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.525250 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525262 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-08-14 01:47:01.525291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525342 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.525355 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525373 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-08-14 01:47:01.525398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.525457 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-08-14 01:47:01.525488 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525500 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-08-14 01:47:01.525527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525612 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.525621 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525633 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:47:01.525653 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.525660 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525670 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:47:01.525692 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.525700 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525711 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:47:01.525729 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.525736 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525746 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:47:01.525760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.525801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.525817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525824 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.525840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525866 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525873 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.525938 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.525956 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.525968 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:47:01.525978 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-08-14 01:47:01.525991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:47:01.526016 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 01:47:01.526032 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526038 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-08-14 01:47:01.526052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526078 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.526085 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526095 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:47:01.526109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.526134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.526149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526155 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.526169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526194 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526200 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526238 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.526259 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.526276 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526287 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:47:01.526297 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-08-14 01:47:01.526310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:47:01.526334 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-08-14 01:47:01.526349 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526355 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-08-14 01:47:01.526371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526397 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.526404 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526414 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:47:01.526440 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.526448 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526504 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:47:01.526526 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.526534 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526544 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:47:01.526569 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.526577 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526587 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:47:01.526605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.526643 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.526659 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.526681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526707 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.526714 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526724 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-08-14 01:47:01.526738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.526764 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 01:47:01.526778 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526785 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-08-14 01:47:01.526805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526832 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.526839 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526849 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:47:01.526862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.526887 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.526902 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526909 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.526924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526952 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.526959 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526969 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-08-14 01:47:01.526983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.526998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.527008 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-08-14 01:47:01.527023 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527029 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-08-14 01:47:01.527043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.527076 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527086 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:47:01.527100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.527125 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.527140 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527145 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.527159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527184 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.527191 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527201 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-08-14 01:47:01.527214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.527239 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-08-14 01:47:01.527254 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527260 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-08-14 01:47:01.527274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527299 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.527306 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527315 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:47:01.527333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.527339 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:47:01.527362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.527392 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-08-14 01:47:01.527407 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527413 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.527434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527461 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.527468 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527477 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-08-14 01:47:01.527491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.527516 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-08-14 01:47:01.527531 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527537 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-08-14 01:47:01.527553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527582 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.527589 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527599 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:47:01.527617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.527623 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527633 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:47:01.527647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.527676 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-08-14 01:47:01.527691 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527697 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.527712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527737 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.527743 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527753 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-08-14 01:47:01.527766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.527791 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-08-14 01:47:01.527806 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527812 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-08-14 01:47:01.527826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527851 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.527857 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527867 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:47:01.527881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.527905 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-08-14 01:47:01.527920 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527926 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.527940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527965 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.527972 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.527982 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-08-14 01:47:01.527996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.528020 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-08-14 01:47:01.528072 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528082 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-08-14 01:47:01.528099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528125 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.528132 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528141 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:47:01.528155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.528186 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.528201 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528208 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.528222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528247 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.528255 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528264 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-08-14 01:47:01.528278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.528355 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 01:47:01.528372 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528378 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-08-14 01:47:01.528392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528418 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.528434 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528485 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 01:47:01.528530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.528564 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.528582 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528588 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.528602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528656 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.528665 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528677 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-08-14 01:47:01.528692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.528768 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 01:47:01.528784 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528791 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-08-14 01:47:01.528805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528831 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.528838 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528851 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 01:47:01.528866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.528923 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.528942 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528948 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.528963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.528989 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.528996 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529009 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-08-14 01:47:01.529024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.529050 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 01:47:01.529065 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529071 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-08-14 01:47:01.529085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529111 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.529118 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529128 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-08-14 01:47:01.529147 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.529154 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529164 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-08-14 01:47:01.529178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.529207 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.529222 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529228 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.529243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529269 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.529277 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529287 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-08-14 01:47:01.529343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.529370 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 01:47:01.529387 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529393 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:47:01.529407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.529451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529461 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:47:01.529475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.529500 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.529515 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529521 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.529535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529565 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.529573 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529584 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:47:01.529598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.529623 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:47:01.529639 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529645 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-08-14 01:47:01.529659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529754 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:47:01.529764 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529776 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 01:47:01.529790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.529816 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.529832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529838 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.529853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529881 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529888 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529928 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.529949 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.529966 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.529976 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:47:01.529987 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-08-14 01:47:01.530000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:47:01.530025 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:47:01.530040 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530046 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-08-14 01:47:01.530061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530115 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:47:01.530124 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530136 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:47:01.530150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.530175 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.530191 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530201 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.530215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530240 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530246 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530284 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.530371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.530391 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530402 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:47:01.530412 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-08-14 01:47:01.530431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:47:01.530457 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-08-14 01:47:01.530476 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530483 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-08-14 01:47:01.530498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530525 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:47:01.530533 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530544 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 01:47:01.530592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.530622 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.530638 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530645 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.530660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530685 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530691 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530764 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.530785 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.530803 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530817 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:47:01.530828 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-08-14 01:47:01.530841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.530856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:47:01.530962 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:47:01.530992 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531003 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-08-14 01:47:01.531026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531073 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.531085 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531103 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-08-14 01:47:01.531135 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.531146 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531162 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-08-14 01:47:01.531194 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.531205 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531222 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:47:01.531251 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.531263 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531281 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:47:01.531312 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.531324 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531341 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 01:47:01.531372 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.531434 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531457 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-08-14 01:47:01.531491 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.531507 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531526 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:47:01.531548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.531635 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.531666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531677 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.531696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531723 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.531730 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531745 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-08-14 01:47:01.531759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.531785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-08-14 01:47:01.531801 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531807 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-08-14 01:47:01.531822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531847 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.531854 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531864 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 01:47:01.531882 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.531889 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531898 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:47:01.531916 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.531923 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531933 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:47:01.531946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.531969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.531980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.531995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532001 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.532016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532041 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.532048 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-08-14 01:47:01.532071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.532097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-08-14 01:47:01.532113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532119 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:47:01.532174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532208 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.532216 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532226 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:47:01.532240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.532266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.532286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532293 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.532389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532419 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.532433 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:47:01.532458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.532488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:47:01.532505 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532511 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-08-14 01:47:01.532526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532603 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.532612 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532622 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:47:01.532641 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.532647 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532657 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-08-14 01:47:01.532678 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.532685 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532696 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-08-14 01:47:01.532714 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.532721 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532731 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-08-14 01:47:01.532837 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.532846 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532857 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-08-14 01:47:01.532871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.532913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.532928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.532934 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.532993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533020 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.533027 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-08-14 01:47:01.533052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.533081 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 01:47:01.533097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533128 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:47:01.533161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533205 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.533217 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533235 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 01:47:01.533272 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.533733 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533752 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:47:01.533776 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.533783 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533797 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:47:01.533811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.533848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.533864 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533871 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.533885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533965 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.533973 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.533984 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:47:01.533998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.534058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:47:01.534075 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534081 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.534097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534124 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.534131 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534140 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:47:01.534159 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.534165 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534175 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:47:01.534193 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.534199 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534237 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:47:01.534260 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.534268 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534278 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:47:01.534296 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.534302 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534312 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:47:01.534326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.534368 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.534391 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534397 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.534413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534447 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534455 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534465 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 01:47:01.534479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.534524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.534537 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.534560 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534600 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534607 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534618 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534632 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.534663 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534690 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.534697 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534706 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:47:01.534728 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.534735 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534746 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-08-14 01:47:01.534764 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.534770 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534780 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-08-14 01:47:01.534797 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.534804 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534813 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 01:47:01.534830 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.534837 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534846 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-08-14 01:47:01.534864 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:47:01.534871 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534880 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-08-14 01:47:01.534945 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.534954 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.534965 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.534985 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.534992 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:47:01.535026 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.535036 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535048 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-08-14 01:47:01.535066 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.535073 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535083 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:47:01.535127 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.535140 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535159 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:47:01.535184 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.535379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535392 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.535420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535479 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.535492 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535508 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:47:01.535541 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.535553 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535571 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:47:01.535600 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.535610 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535627 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:47:01.535655 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.535665 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535681 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:47:01.535696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.535737 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535753 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535759 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.535775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535800 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535808 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535817 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-08-14 01:47:01.535831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.535847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.535857 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.535871 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535899 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535906 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535916 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535930 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.535961 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.535987 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.535994 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536004 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:47:01.536022 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.536029 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536039 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 01:47:01.536057 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.536063 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536073 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:47:01.536090 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.536097 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536106 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 01:47:01.536124 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.536131 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536140 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:47:01.536157 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.536164 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536174 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:47:01.536240 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.536279 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536299 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:47:01.536337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.536350 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536368 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 01:47:01.536397 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.536408 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536432 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 01:47:01.536467 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.536479 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536498 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:47:01.536531 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.536541 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536557 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:47:01.536580 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.536641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.536664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.536670 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.536688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.536714 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.536721 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.536731 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:47:01.536748 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.536771 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.536791 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:47:01.536825 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.536837 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.536854 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:47:01.536886 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:47:01.536896 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.536913 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.536936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.536965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.536976 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.536993 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.536999 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.537016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.537042 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537049 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.537059 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-08-14 01:47:01.537072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.537112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.537133 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.537159 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537210 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537221 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537238 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537260 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.537294 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537322 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.537329 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537339 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:47:01.537357 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.537363 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537373 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 01:47:01.537390 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.537415 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537442 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:47:01.537477 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.537489 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537508 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 01:47:01.537538 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.537548 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537564 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:47:01.537594 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.537605 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537617 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:47:01.537636 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.537643 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537653 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:47:01.537708 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.537736 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537755 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 01:47:01.537785 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.537795 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537884 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 01:47:01.537920 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.537932 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.537954 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-08-14 01:47:01.537986 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.537998 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.538016 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:47:01.538067 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.538081 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.538101 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:47:01.538131 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.538305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.538344 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538399 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538411 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538436 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538455 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538472 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.538488 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538516 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.538622 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538643 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-08-14 01:47:01.538676 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.538689 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538714 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-08-14 01:47:01.538749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.538759 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538775 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:47:01.538805 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.538813 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538824 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-08-14 01:47:01.538843 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.538850 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538860 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-08-14 01:47:01.538878 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.538885 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538895 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:47:01.538942 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.538956 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.538975 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-08-14 01:47:01.539008 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.539079 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.539095 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-08-14 01:47:01.539116 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.539123 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.539133 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-08-14 01:47:01.539151 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.539157 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.539171 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:47:01.539209 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.539223 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.539243 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:47:01.539276 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.539291 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.539309 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-08-14 01:47:01.539340 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.539352 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.539369 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:47:01.539400 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.539412 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.539564 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-08-14 01:47:01.539766 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.539953 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.539995 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540007 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-08-14 01:47:01.540162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540215 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.540228 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540255 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:47:01.540283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.540335 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.540366 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540377 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.540405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540499 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.540512 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540530 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-08-14 01:47:01.540570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.540703 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 01:47:01.540733 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540744 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-08-14 01:47:01.540770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540854 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.540866 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540883 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:47:01.540913 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.540924 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540941 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:47:01.540971 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.540981 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.540997 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:47:01.541027 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:47:01.541039 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.541057 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:47:01.541083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.541385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.541415 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-08-14 01:47:01.541458 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.541470 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.541495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.541542 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:47:01.541554 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.541573 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-08-14 01:47:01.541597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.541624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.541643 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-08-14 01:47:01.541668 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:47:01.541717 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-08-14 01:47:01.541729 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:47:01.541746 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-08-14 01:47:01.541771 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:47:01.541797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.541824 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.541872 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.541884 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.541907 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-08-14 01:47:01.541940 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.541951 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.541968 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-08-14 01:47:01.541999 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.542011 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.542029 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-08-14 01:47:01.542060 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:47:01.542072 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.542090 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:47:01.542122 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.542134 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.542150 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-08-14 01:47:01.542180 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.542193 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.542211 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-08-14 01:47:01.542243 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.542254 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.542271 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:47:01.542303 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.542315 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.542332 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-08-14 01:47:01.542363 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.542374 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.542391 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-08-14 01:47:01.542437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.542449 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.542467 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:47:01.542492 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-08-14 01:47:01.542546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.542571 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.542578 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-08-14 01:47:01.542594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.542621 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.542628 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.542672 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:47:01.542689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.542706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.542716 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.542732 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.542739 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.542757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.542784 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:47:01.542791 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.542801 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-08-14 01:47:01.542844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.542861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.542871 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-08-14 01:47:01.542959 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-08-14 01:47:01.542989 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:47:01.542997 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 01:47:01.543007 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-08-14 01:47:01.543025 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:47:01.543032 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-08-14 01:47:01.543041 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-08-14 01:47:01.543087 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:47:01.543116 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 01:47:01.543136 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-08-14 01:47:01.543166 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-08-14 01:47:01.543204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.543363 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.543370 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.543386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.543419 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.543433 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.543444 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:47:01.543462 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.543469 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.543479 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:47:01.543497 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.543503 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.543513 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:47:01.543527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.543553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.543567 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.543583 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.543589 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.543603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.543629 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.543637 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.543647 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-08-14 01:47:01.543660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.543676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.543686 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.543700 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.543734 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.543742 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.543752 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.543765 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.543781 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.543796 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.543905 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.543920 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.543939 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-08-14 01:47:01.543973 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.544017 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.544040 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-08-14 01:47:01.544125 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.544138 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.544158 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:47:01.544192 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.544203 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.544220 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-08-14 01:47:01.544257 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.544270 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.544290 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 01:47:01.544325 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.544337 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.544356 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-08-14 01:47:01.544390 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.544403 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.544422 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-08-14 01:47:01.544549 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.544562 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.544763 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:47:01.544802 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.544815 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.544835 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:47:01.544864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.544964 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.545013 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545025 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-08-14 01:47:01.545099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545170 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.545183 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545208 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:47:01.545240 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.545259 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545279 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:47:01.545317 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.545330 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545349 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:47:01.545385 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.545397 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545437 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:47:01.545485 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.545498 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545515 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:47:01.545538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.545628 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.545655 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545665 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.545688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545757 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545769 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.545873 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.545904 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.545986 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:47:01.546009 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-08-14 01:47:01.546033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:47:01.546084 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 01:47:01.546111 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546119 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-08-14 01:47:01.546137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546163 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.546170 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546180 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-08-14 01:47:01.546194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.546220 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.546235 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546242 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.546257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546282 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:47:01.546289 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546299 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-08-14 01:47:01.546312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.546337 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-08-14 01:47:01.546352 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546358 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-08-14 01:47:01.546374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546401 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.546408 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546417 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:47:01.546442 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.546449 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546459 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:47:01.546477 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.546483 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546493 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-08-14 01:47:01.546506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.546542 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.546562 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546569 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.546584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546611 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.546617 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546627 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-08-14 01:47:01.546641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.546667 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 01:47:01.546681 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546688 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-08-14 01:47:01.546702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546727 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.546733 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546743 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:47:01.546756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.546782 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.546797 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546803 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.546818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546843 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.546850 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546859 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-08-14 01:47:01.546873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.546888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.546898 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 01:47:01.546912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.546940 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.546947 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.546957 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.546970 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.546986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.547000 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547026 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.547033 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547043 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-08-14 01:47:01.547061 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.547067 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547077 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-08-14 01:47:01.547094 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.547101 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547111 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-08-14 01:47:01.547128 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.547134 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547144 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-08-14 01:47:01.547161 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.547168 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547178 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-08-14 01:47:01.547195 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:47:01.547202 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547211 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-08-14 01:47:01.547229 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:47:01.547236 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547246 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-08-14 01:47:01.547263 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:47:01.547270 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547279 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-08-14 01:47:01.547297 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:47:01.547303 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547313 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-08-14 01:47:01.547330 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.547337 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547346 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-08-14 01:47:01.547364 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.547371 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547410 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-08-14 01:47:01.547452 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.547464 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547482 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-08-14 01:47:01.547513 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.547524 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547540 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-08-14 01:47:01.547626 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.547738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.547773 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.547784 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-08-14 01:47:01.547810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.547852 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.547863 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.547880 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.547913 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.547924 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.547979 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.548006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.548061 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.548088 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548098 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.548121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548192 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548202 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548213 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-08-14 01:47:01.548227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.548253 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-08-14 01:47:01.548267 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548299 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548307 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548317 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548331 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.548407 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548443 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.548450 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548461 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-08-14 01:47:01.548483 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.548489 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548500 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 01:47:01.548518 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.548524 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548534 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-08-14 01:47:01.548554 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 01:47:01.548564 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548574 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-08-14 01:47:01.548593 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.548599 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548609 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-08-14 01:47:01.548627 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 01:47:01.548634 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548644 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-08-14 01:47:01.548661 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.548668 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548677 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:47:01.548691 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-08-14 01:47:01.548743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.548800 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548808 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-08-14 01:47:01.548826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548852 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.548859 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548869 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.548890 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.548897 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548907 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.548921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.548951 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.548966 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.548972 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-08-14 01:47:01.548986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549012 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.549019 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549029 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-08-14 01:47:01.549042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.549067 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-08-14 01:47:01.549130 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549136 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-08-14 01:47:01.549152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549177 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.549184 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549194 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.549215 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.549222 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549232 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.549246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.549395 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.549411 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549417 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.549439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549466 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:47:01.549473 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549483 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-08-14 01:47:01.549502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.549591 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 01:47:01.549608 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549614 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.549629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549654 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.549661 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549676 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:47:01.549695 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.549801 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549816 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:47:01.549831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.549861 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.549877 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.549883 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.549898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.550018 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.550027 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.550038 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 01:47:01.550052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.550067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.550077 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.550190 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.550221 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.550228 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.550289 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.550308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.550392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.550411 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.550444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.550452 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.550586 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:47:01.550611 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:47:01.550618 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.550628 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:47:01.550645 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.550664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.550679 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:47:01.550713 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-08-14 01:47:01.550720 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:47:01.550730 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-08-14 01:47:01.550744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:47:01.550760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.550774 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-08-14 01:47:01.550800 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.550807 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-08-14 01:47:01.550817 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:47:01.550902 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.550916 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-08-14 01:47:01.550932 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:47:01.550954 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-08-14 01:47:01.550987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.551016 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551027 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-08-14 01:47:01.551051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551094 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.551106 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551122 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-08-14 01:47:01.551144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.551184 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.551210 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551220 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.551245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551289 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.551301 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551319 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-08-14 01:47:01.551343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.551383 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 01:47:01.551407 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551418 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.551454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551496 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.551504 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551514 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-08-14 01:47:01.551532 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.551543 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551553 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:47:01.551571 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.551577 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551587 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:47:01.551604 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.551611 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551620 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:47:01.551634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.551672 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.551688 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551694 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.551709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551734 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.551741 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551751 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-08-14 01:47:01.551764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.551791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.551802 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.551815 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.551842 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.551849 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.551858 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.551871 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.551886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.551900 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.552151 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.552160 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.552172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:47:01.552192 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.552198 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.552207 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:47:01.552224 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.552231 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.552240 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-08-14 01:47:01.552257 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.552264 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.552274 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 01:47:01.552291 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.552297 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.552307 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:47:01.552323 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.552330 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.552339 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:47:01.552356 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:47:01.552362 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.552372 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-08-14 01:47:01.552428 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.552499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.552523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.552531 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-08-14 01:47:01.552547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.552573 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.552580 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.552599 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-08-14 01:47:01.552617 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.552624 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.552634 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-08-14 01:47:01.552651 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.552658 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.552693 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-08-14 01:47:01.552716 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.552723 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.552733 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-08-14 01:47:01.552751 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.552757 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.552767 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-08-14 01:47:01.553137 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.553150 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553174 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-08-14 01:47:01.553199 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.553205 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553215 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:47:01.553232 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.553242 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553252 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 01:47:01.553265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.553317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.553332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553339 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-08-14 01:47:01.553354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553379 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:47:01.553385 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-08-14 01:47:01.553408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.553440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 01:47:01.553457 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:47:01.553463 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-08-14 01:47:01.553487 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-08-14 01:47:01.553503 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553509 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-08-14 01:47:01.553576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553668 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.553718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:47:01.553740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.553771 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:47:01.553784 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-08-14 01:47:01.553887 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.553901 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-08-14 01:47:01.553921 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-08-14 01:47:01.553950 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:47:01.553960 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-08-14 01:47:01.553982 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-08-14 01:47:01.554080 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.554088 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.554099 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.554117 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.554124 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.554134 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.554151 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.554158 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.554168 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.554185 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.554191 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-08-14 01:47:01.554201 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.554223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:47:01.554230 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-08-14 01:47:01.554240 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:47:01.554258 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:47:01.554264 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-08-14 01:47:01.554274 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-08-14 01:47:01.554291 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.554297 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.554307 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.554324 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:47:01.554330 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-08-14 01:47:01.554340 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-08-14 01:47:01.554357 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.554608 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-08-14 01:47:01.554625 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.554645 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.554653 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-08-14 01:47:01.554663 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.554680 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:47:01.554686 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-08-14 01:47:01.554698 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-08-14 01:47:01.554715 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.554721 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.554731 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.554857 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.554870 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 01:47:01.554889 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.554914 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-08-14 01:47:01.555129 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.555222 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-08-14 01:47:01.555250 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.555277 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-08-14 01:47:01.555307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.555398 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 01:47:01.555432 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.555460 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-08-14 01:47:01.555564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.555597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 01:47:01.555624 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.555651 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-08-14 01:47:01.555727 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.555758 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-08-14 01:47:01.555798 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-08-14 01:47:01.555828 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-08-14 01:47:01.555855 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-08-14 01:47:01.555880 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-08-14 01:47:01.555911 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-08-14 01:47:01.555938 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-08-14 01:47:01.555965 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.555991 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 01:47:01.556017 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.556042 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 01:47:01.556068 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.556094 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 01:47:01.556119 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.556145 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 01:47:01.556171 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.556197 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:47:01.556222 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.556249 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:47:01.556275 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.556301 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-08-14 01:47:01.556327 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.556352 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:47:01.556378 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.556404 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-08-14 01:47:01.556434 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.556461 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-08-14 01:47:01.556502 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.556529 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:47:01.556559 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.556586 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 01:47:01.556613 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.556640 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:47:01.556667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.556694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.556720 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.556747 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.556773 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.556813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.556838 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.556864 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 01:47:01.556890 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-08-14 01:47:01.556916 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-08-14 01:47:01.556941 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.556967 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-08-14 01:47:01.556993 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.557019 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.557045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.557071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 01:47:01.557097 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.557126 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-08-14 01:47:01.557153 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.557178 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 01:47:01.557204 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.557230 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 01:47:01.557255 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.557281 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-08-14 01:47:01.557344 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.557371 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-08-14 01:47:01.557397 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.557432 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 01:47:01.557459 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.557499 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.557527 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.557554 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 01:47:01.557580 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.557608 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 01:47:01.557634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.557688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 01:47:01.557722 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.557740 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.557766 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:47:01.557810 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.557827 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.557843 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.557909 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:47:01.557940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.557956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.557972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.557988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.558042 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558130 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.558159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:47:01.558265 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558292 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.558318 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558345 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.558372 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558388 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558414 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.558446 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558463 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558503 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.558532 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558558 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.558587 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558614 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:47:01.558644 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558671 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.558698 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558725 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.558752 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558795 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:47:01.558868 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558897 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.558923 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.558954 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.558981 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559007 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.559106 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559135 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.559236 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559447 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.559480 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559498 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559515 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.559875 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.559927 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.560087 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560121 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560151 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560353 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560377 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560484 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.560519 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560537 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560553 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.560613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.560757 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560774 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560833 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.560860 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560893 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560910 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.560937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.561002 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561047 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.561092 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561135 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561165 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561183 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561208 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:47:01.561238 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561264 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:47:01.561290 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561347 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.561373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.561518 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561544 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 01:47:01.561571 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561588 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561605 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561631 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.561657 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561684 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.561711 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561728 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561754 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.561890 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561909 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561936 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.561962 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.561978 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562008 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:47:01.562035 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562051 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562077 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.562102 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562127 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.562153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562185 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562229 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.562254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562303 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:47:01.562487 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562504 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562531 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:47:01.562578 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562614 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562812 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562846 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:47:01.562875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.562951 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.562976 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563199 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.563266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:47:01.563400 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563480 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.563509 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563536 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.563562 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563579 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563670 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.563723 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563745 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563775 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.563866 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563895 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.563921 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.563947 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:47:01.564003 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564032 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.564060 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564090 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.564117 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564134 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564160 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:47:01.564262 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564289 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.564315 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564341 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.564507 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564536 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.564634 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564663 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.564690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.564896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.564988 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565007 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565023 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565048 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.565073 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565146 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.565177 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565195 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565211 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565227 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565243 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565279 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.565305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565481 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565510 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.565536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:47:01.565718 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565737 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565757 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565817 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.565843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565891 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.565941 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.565967 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:47:01.565992 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566008 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566024 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566039 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566065 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:47:01.566090 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566381 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:47:01.566408 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566430 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566460 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566487 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.566514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:47:01.566633 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566659 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 01:47:01.566685 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566702 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566719 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566745 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:47:01.566783 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566808 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:47:01.566834 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566850 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566875 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.566900 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566917 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566941 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:47:01.566967 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.566983 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567039 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:47:01.567077 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567094 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567121 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:47:01.567150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567176 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:47:01.567226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567264 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567279 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567304 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.567333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:47:01.567491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:47:01.567521 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.567583 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.567688 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.567741 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.567845 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.567897 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.567953 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.568001 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-08-14 01:47:01.568049 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-08-14 01:47:01.568097 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-08-14 01:47:01.568144 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.568190 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.568276 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.568325 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.568377 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.568435 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.568499 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.568604 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.568653 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.568708 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.568769 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.568895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.569026 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.569077 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.569129 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.569226 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.569284 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.569375 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-08-14 01:47:01.569426 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.569547 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.569598 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.569653 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.569782 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.569834 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.569928 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.569976 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.570085 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.570135 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.570194 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.570287 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.570338 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.570400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.570531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.570584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.570687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.570739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.570805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.570851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.570900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-08-14 01:47:01.571016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-08-14 01:47:01.571067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-08-14 01:47:01.571118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.571165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.571212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.571258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.571304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.571352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.571403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.571471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.571582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.571668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.572133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.572416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.572501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.572557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.572607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.572706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.572778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.572912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-08-14 01:47:01.572962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.573019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.573227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.573279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.573421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.573581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.573638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.573728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.573783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.573837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.573930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.573985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.574038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.574145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.574196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.574250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.574368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.574447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.574530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.574580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.574660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-08-14 01:47:01.574711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-08-14 01:47:01.574774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-08-14 01:47:01.574843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.574891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.574939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.574986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.575083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.575134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.575204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.575291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.575339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.575412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.575518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.575570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.575618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.575669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.575719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.575785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.575837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.575883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-08-14 01:47:01.575928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.575974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.576020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.576463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.576534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.576615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.576675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.576723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.576815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.576866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.576915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.576992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.577044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.577117 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 01:47:01.577146 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.577234 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.577295 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.577393 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.577470 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.577578 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.577659 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.577747 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:47:01.577831 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:47:01.577893 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:47:01.577989 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.578050 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.578130 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.578196 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.578344 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.578408 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.578482 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.578605 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.578664 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.578802 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.578867 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.578982 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.579049 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.579149 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.579208 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.579324 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.579380 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.579456 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:47:01.579600 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.579663 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.579719 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.579787 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.579924 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.579986 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.580057 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.580128 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.580193 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.580250 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.580305 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.580361 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.580416 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.580517 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 01:47:01.580547 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.580622 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.580828 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.580883 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.580943 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.580997 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.581051 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.581104 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:47:01.581174 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:47:01.581258 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:47:01.581364 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.581679 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.581741 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.581799 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.582166 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.582247 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.582306 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.582396 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.582474 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.582535 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.583066 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.583274 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.583506 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.584488 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.584652 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.584816 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.585364 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.585826 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:47:01.586368 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.586594 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.586762 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.586926 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.587138 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.587372 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.587571 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.587772 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.587937 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.588207 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.588578 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.588954 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.589182 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.589431 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-08-14 01:47:01.589480 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.589712 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.589823 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.589950 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.590095 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.590202 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.590558 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.590655 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:47:01.590712 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:47:01.590771 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:47:01.590827 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.590879 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.590930 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.590981 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.591033 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.591084 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.591205 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.591503 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.591579 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.591842 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.591950 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.592010 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.592062 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.592146 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.592199 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.592253 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.592421 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.592541 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:47:01.592599 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.592651 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.592791 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.592864 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.592920 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.592972 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.593023 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.593072 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.593127 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.593236 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.593302 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.593372 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.593437 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.593503 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-08-14 01:47:01.593526 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.593608 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.593665 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.593719 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.593807 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.593865 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.593920 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.593974 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:47:01.594026 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:47:01.594079 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:47:01.594153 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.594215 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.594268 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.594346 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.594401 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.594463 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.594519 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.594572 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.594651 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.594709 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.594763 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.594847 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.594905 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.594958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.595010 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.595064 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.595117 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.595169 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:47:01.595221 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.595274 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.595327 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.595380 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.595465 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.595520 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.595572 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.595653 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.595712 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.595769 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.595854 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.595923 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.595980 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.596059 wsdl: current service: Service1 2020-08-14 01:47:01.596081 wsdl: current port: Service1Soap 2020-08-14 01:47:01.596118 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-08-14 01:47:01.596148 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-08-14 01:47:01.596176 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-08-14 01:47:01.596203 wsdl: Parsing WSDL done 2020-08-14 01:47:01.596253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.596278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.596289 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.596300 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.596309 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.596319 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.596328 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.596340 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:47:01.596350 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:47:01.596360 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:47:01.596370 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.596378 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.596388 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.596397 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.596406 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.596442 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.596454 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.596464 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.596474 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.596483 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.596492 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.596501 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.596509 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.596519 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.596532 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.596541 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.596550 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.596559 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:47:01.596573 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.596582 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.596591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.596600 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.596609 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.596620 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.596628 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.596637 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.596646 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.596655 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.596683 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.596696 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.596705 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.596716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.596729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.596737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.596746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.596755 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.596762 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.596773 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.596781 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:47:01.596789 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:47:01.596797 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:47:01.596806 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.596814 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.596822 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.596830 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.596838 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.596846 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.596877 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.596890 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.596899 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.596908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.596916 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.596924 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.596932 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.596940 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.596949 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.596957 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.596965 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.596976 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:47:01.596984 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.596992 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.597000 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.597008 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.597016 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.597024 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.597032 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.597040 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.597067 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.597077 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.597086 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.597098 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.597106 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.597115 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.597126 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.597134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.597143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.597153 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.597162 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.597169 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.597177 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:47:01.597185 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:47:01.597193 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:47:01.597201 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.597209 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.597217 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.597225 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.597233 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.597266 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.597275 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.597284 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.597291 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.597299 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.597306 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.597314 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.597321 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.597329 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.597337 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.597344 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.597355 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.597363 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:47:01.597371 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.597379 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.597386 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.597395 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.597404 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.597411 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.597419 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.597430 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.597452 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.597462 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.597470 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.597478 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.597485 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.597493 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:47:01.597502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:47:01.597510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:47:01.597518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:47:01.597526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.597534 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:47:01.597541 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:47:01.597549 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:47:01.597556 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:47:01.597568 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:47:01.597576 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:47:01.597584 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:47:01.597592 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:47:01.597600 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:47:01.597608 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.597616 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.597648 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:47:01.597659 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:47:01.597667 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:47:01.597674 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:47:01.597682 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.597689 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:47:01.597696 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:47:01.597703 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.597711 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:47:01.597718 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:47:01.597725 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:47:01.597735 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:47:01.597742 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:47:01.597750 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:47:01.597757 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:47:01.597765 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:47:01.597772 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:47:01.597780 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:47:01.597787 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:47:01.597794 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:47:01.597801 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:47:01.597808 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:47:01.597835 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:47:01.597845 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:47:01.597852 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:47:01.598399 nusoap_client: checkWSDL 2020-08-14 01:47:01.598413 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:47:01.598418 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:47:01.598434 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:47:01.598443 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-08-14 01:47:01.598448 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 01:47:01.598452 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 01:47:01.598481 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-08-14 01:47:01.598511 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 01:47:01.598565 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.598573 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:47:01.598591 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 01:47:01.598615 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-08-14 01:47:01.598622 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-08-14 01:47:01.598626 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-08-14 01:47:01.598631 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-08-14 01:47:01.598636 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:47:01.598651 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:47:01.598657 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:47:01.598663 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:47:01.598740 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.598753 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:47:01.598759 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-08-14 01:47:01.598790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.598801 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:47:01.598806 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.598834 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 01:47:01.598844 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-08-14 01:47:01.598848 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-08-14 01:47:01.598852 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-08-14 01:47:01.598856 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-08-14 01:47:01.598860 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-08-14 01:47:01.598864 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-08-14 01:47:01.598869 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:47:01.599077 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-08-14 01:47:01.599087 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:47:01.599101 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:47:01.599108 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:47:01.599112 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:47:01.599119 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.599125 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:47:01.599130 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:47:01.599202 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 01:47:01.599211 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.599216 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.599221 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.599225 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:47:01.599238 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 01:47:01.599247 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:47:01.599251 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:47:01.599257 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 01:47:01.599263 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179626" 2020-08-14 01:47:01.599270 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:47:01.599275 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:47:01.599288 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:47:01.599296 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:47:01.599301 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2020-08-14 01:47:01.599308 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 01:47:01.599315 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:47:01.599320 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:47:01.599324 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 01:47:01.599382 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-08-14 01:47:01.599392 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:47:01.599397 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:47:01.599408 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:47:01.599414 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:47:01.599418 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-08-14 01:47:01.599437 wsdl: in serializeType: returning: 179626PLN 2020-08-14 01:47:01.599443 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179626PLN 2020-08-14 01:47:01.599468 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179626PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-08-14 01:47:01.599473 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-08-14 01:47:01.599480 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4385"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-08-14 01:47:01.599498 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-08-14 01:47:01.599504 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179626PLN 2020-08-14 01:47:01.599517 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-08-14 01:47:01.599598 nusoap_client: sending message, length=499 2020-08-14 01:47:01.599532 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 01:47:01.599544 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 01:47:01.599550 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 01:47:01.599555 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 01:47:01.599559 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 01:47:01.599566 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:47:01.599578 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:47:01.599586 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 01:47:01.599591 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 01:47:01.599605 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-08-14 01:47:01.599614 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 01:47:01.599622 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 01:47:01.607209 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 01:47:01.607257 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 01:47:01.607276 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-08-14 01:47:01.607283 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-08-14 01:47:01.607290 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:47:01.607296 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:47:01.607300 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 01:47:01.607305 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 01:47:01.607311 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-08-14 01:47:01.607338 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-08-14 01:47:01.616923 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-08-14 01:47:01.616986 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-08-14 01:47:01.617001 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:47:01.617013 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 01:47:01.617025 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 01:47:01.617038 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 01:47:01.617050 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 01:47:01.617062 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 01:47:01.617074 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 01:47:01.617086 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 23:46:57 GMT 2020-08-14 01:47:01.617100 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 01:47:01.617110 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-08-14 01:47:01.617121 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 01:47:01.617139 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-08-14 01:47:01.617186 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-08-14 01:47:01.617205 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-08-14 01:47:01.617224 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 01:47:01.617233 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-08-14 01:47:01.617245 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-08-14 01:47:01.617300 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 01:47:01.617319 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 01:47:01.617331 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 01:47:01.617381 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:47:01.617395 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 13 Aug 2020 23:46:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-08-14 01:47:01.617448 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-08-14 01:47:01.617465 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-08-14 01:47:01.617500 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-08-14 01:47:01.617511 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-08-14 01:47:01.617678 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-08-14 01:47:01.617865 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-08-14 01:47:01.617876 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-08-14 01:47:01.617890 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-08-14 01:47:01.617908 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 01:47:01.617948 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-08-14 01:47:01.618048 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-08-14 01:47:01.618095 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 01:47:01.618125 nusoap_client: got fault 2020-08-14 01:47:01.618140 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-08-14 01:47:01.618149 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-08-14 01:47:01.618158 nusoap_client: detail =