Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: BV35Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2288
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 21:19:21 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 23:19:23.660223 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 23:19:23.660282 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:19:23.660298 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 23:19:23.660315 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:19:23.660326 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 23:19:23.660336 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 23:19:23.660350 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 23:19:23.660359 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:19:23.660365 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:19:23.660374 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:19:23.660383 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 23:19:23.660394 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 23:19:23.660400 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 23:19:23.660405 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 23:19:23.660409 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 23:19:23.660413 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 23:19:23.660426 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:19:23.660441 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:19:23.660450 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 23:19:23.660456 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 23:19:23.660462 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 23:19:23.660472 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 23:19:23.660480 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 23:19:23.666539 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 23:19:23.666561 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 23:19:23.666579 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 23:19:23.666586 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:19:23.666592 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:19:23.666596 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 23:19:23.666603 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 23:19:23.666631 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 23:19:23.697674 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 23:19:23.697734 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 23:19:23.697743 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:19:23.697749 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 23:19:23.697755 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 23:19:23.697761 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 23:19:23.697767 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 23:19:23.697773 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 23:19:23.697783 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 23:19:23.697790 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 21:19:21 GMT 2019-10-17 23:19:23.697796 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 23:19:23.697802 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 23:19:23.697809 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 23:19:23.697823 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 23:19:23.697862 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 23:19:23.697887 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 23:19:23.703791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:19:23.703916 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 23:19:23.703966 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:19:23.709939 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:19:23.710029 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 23:19:23.710153 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 23:19:23.710204 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:19:23.710245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:19:23.715884 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:19:23.716255 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:19:23.716365 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 23:19:23.716474 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 23:19:23.716586 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 23:19:23.716722 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 23:19:23.716841 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-10-17 23:19:23.716882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:19:23.721942 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:19:23.721987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:19:23.722360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:19:23.722487 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 23:19:23.722716 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 23:19:23.722897 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 23:19:23.723031 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 23:19:23.723079 soap_transport_http: read buffer of 7280 bytes 2019-10-17 23:19:23.723134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:19:23.723240 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:19:23.723342 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 23:19:23.723410 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:19:23.727844 soap_transport_http: read buffer of 583 bytes 2019-10-17 23:19:23.727882 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 23:19:23.727894 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 23:19:23.727963 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 23:19:23.728007 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 23:19:23.728027 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 23:19:23.728035 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 23:19:23.728059 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 23:19:23.728064 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 23:19:23.728264 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 23:19:23.728283 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 23:19:23.728340 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728349 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 23:19:23.728372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728405 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.728416 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728432 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:19:23.728453 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.728461 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728472 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:19:23.728488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.728533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.728550 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.728582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728614 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.728622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728633 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 23:19:23.728647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.728677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 23:19:23.728693 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728700 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 23:19:23.728725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728776 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.728789 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728808 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:19:23.728843 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.728854 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728872 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:19:23.728904 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.728914 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.728933 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:19:23.728958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.729026 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.729056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729068 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 23:19:23.729097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729142 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.729155 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729175 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 23:19:23.729202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.729252 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 23:19:23.729281 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729293 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 23:19:23.729323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729370 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.729384 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729404 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:19:23.729439 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.729451 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729469 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:19:23.729503 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.729514 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729533 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:19:23.729565 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.729584 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729603 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:19:23.729627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.729696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.729724 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729735 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.729765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729811 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.729936 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.729968 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.729989 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:19:23.730008 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 23:19:23.730031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:19:23.730077 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 23:19:23.730104 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 23:19:23.730140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730186 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.730198 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730216 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:19:23.730247 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.730259 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730277 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:19:23.730309 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.730321 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730338 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:19:23.730369 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.730381 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730399 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:19:23.730422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.730490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.730518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730529 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.730562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730619 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.730631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730649 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 23:19:23.730673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.730721 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 23:19:23.730747 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730759 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 23:19:23.730784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730829 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.730841 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730858 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:19:23.730883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.730929 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.730955 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.730966 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.730992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731037 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.731049 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731066 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 23:19:23.731090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.731136 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 23:19:23.731162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731173 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 23:19:23.731197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731241 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.731253 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731270 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:19:23.731295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.731340 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.731364 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731375 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.731399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731443 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.731455 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731472 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 23:19:23.731496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.731542 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 23:19:23.731567 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731584 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 23:19:23.731615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731663 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.731676 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731693 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:19:23.731724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.731736 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731754 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:19:23.731778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.731832 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 23:19:23.731858 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731868 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.731893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731937 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.731949 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.731966 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 23:19:23.731990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.732036 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 23:19:23.732061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732072 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 23:19:23.732095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732139 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.732150 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732168 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:19:23.732198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.732209 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732226 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:19:23.732251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.732302 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 23:19:23.732327 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732337 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.732360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732404 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.732416 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732434 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 23:19:23.732458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.732502 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 23:19:23.732528 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732538 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 23:19:23.732562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.732629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732646 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:19:23.732670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.732716 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 23:19:23.732742 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732753 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.732776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732819 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.732831 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732847 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 23:19:23.732871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.732916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 23:19:23.732942 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.732952 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 23:19:23.732976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.733032 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733049 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:19:23.733073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.733117 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.733142 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733152 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.733176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733220 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.733232 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733249 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 23:19:23.733273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.733317 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 23:19:23.733343 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733353 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 23:19:23.733376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733418 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.733429 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733446 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 23:19:23.733468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.733514 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.733540 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733552 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.733584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733633 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.733647 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733667 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 23:19:23.733692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.733734 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 23:19:23.733763 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733775 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 23:19:23.733802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733854 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.733867 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733886 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 23:19:23.733913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.733975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.733999 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.734027 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734038 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.734062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734108 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.734120 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734139 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 23:19:23.734164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.734212 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 23:19:23.734239 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734249 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 23:19:23.734273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734317 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.734329 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734345 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 23:19:23.734375 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.734387 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734403 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 23:19:23.734426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.734478 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.734504 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734515 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.734539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734591 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.734603 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734621 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 23:19:23.734645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.734690 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 23:19:23.734717 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734728 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:19:23.734752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734797 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.734809 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734825 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:19:23.734849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.734894 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.734920 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.734931 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.734954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735002 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.735015 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735034 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:19:23.735058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.735106 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:19:23.735132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735143 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 23:19:23.735168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735213 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:19:23.735226 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735242 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 23:19:23.735263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.735302 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.735326 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735336 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.735358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735397 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735407 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735471 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.735505 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.735534 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735551 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:19:23.735568 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 23:19:23.735597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:19:23.735638 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:19:23.735663 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735673 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 23:19:23.735695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735738 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:19:23.735749 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735766 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:19:23.735787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.735827 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.735851 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735861 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.735885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735926 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735937 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.735998 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.736029 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.736057 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736074 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:19:23.736090 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 23:19:23.736110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:19:23.736147 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 23:19:23.736172 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736182 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 23:19:23.736205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736245 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:19:23.736256 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736271 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 23:19:23.736292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.736335 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.736360 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736369 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.736392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736432 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736443 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.736536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.736567 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736591 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:19:23.736611 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 23:19:23.736630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:19:23.736669 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:19:23.736694 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736704 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 23:19:23.736727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736772 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.736783 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 23:19:23.736831 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.736843 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736860 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 23:19:23.736893 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.736904 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736923 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:19:23.736953 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.736965 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.736982 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:19:23.737033 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.737045 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737063 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 23:19:23.737095 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.737107 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737125 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 23:19:23.737155 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.737165 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737182 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:19:23.737204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.737290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.737317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737328 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.737354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737400 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.737412 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737429 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 23:19:23.737452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.737498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 23:19:23.737526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737538 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 23:19:23.737565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737621 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.737634 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737650 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 23:19:23.737682 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.737694 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737710 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:19:23.737741 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.737752 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737769 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:19:23.737794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.737857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.737885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737896 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.737923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737966 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.737978 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.737995 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 23:19:23.738018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.738062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 23:19:23.738088 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738099 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:19:23.738123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738168 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.738180 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738198 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:19:23.738222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.738269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.738297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738308 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.738334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738381 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.738393 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:19:23.738437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.738485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:19:23.738511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738522 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:19:23.738550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738605 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.738617 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738635 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 23:19:23.738666 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.738677 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738693 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:19:23.738724 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.738735 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738751 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:19:23.738774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.738836 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.738862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738873 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.738899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738943 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.738955 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.738972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:19:23.738997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.739041 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:19:23.739070 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739082 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 23:19:23.739107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739152 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.739164 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739184 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:19:23.739216 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.739228 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739246 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:19:23.739278 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.739291 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739309 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:19:23.739342 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.739354 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739374 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:19:23.739406 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.739418 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739434 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:19:23.739458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.739535 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.739563 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739582 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.739609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739658 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.739672 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739691 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 23:19:23.739715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.739742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.739763 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 23:19:23.739790 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.739847 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.739860 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.739880 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.739905 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.739934 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.739963 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740013 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.740026 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740045 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:19:23.740079 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.740091 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740110 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 23:19:23.740144 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.740157 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740176 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 23:19:23.740210 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.740222 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740239 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 23:19:23.740270 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.740282 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740300 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 23:19:23.740331 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:19:23.740342 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740360 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 23:19:23.740390 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.740400 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740418 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.740451 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.740463 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:19:23.740512 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.740524 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740542 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 23:19:23.740580 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.740594 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740613 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:19:23.740647 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.740659 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740678 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:19:23.740703 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.740805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.740842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.740855 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 23:19:23.740883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.740926 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.740938 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.740956 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:19:23.740990 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.741003 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.741021 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:19:23.741055 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.741067 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.741085 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:19:23.741120 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.741132 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.741151 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 23:19:23.741176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.741224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.741248 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.741286 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.741315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.741364 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741378 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.741398 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 23:19:23.741424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.741453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.741474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 23:19:23.741501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741552 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741565 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741592 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741619 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.741680 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741731 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.741744 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741763 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:19:23.741797 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.741809 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741826 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 23:19:23.741857 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.741869 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741886 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:19:23.741919 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.741932 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.741950 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 23:19:23.741983 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.741995 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.742013 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:19:23.742054 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.742067 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.742086 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:19:23.742119 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.742132 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.742150 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:19:23.742183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.742196 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.742216 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 23:19:23.742249 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.742261 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.742278 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 23:19:23.742311 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.742323 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.742342 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:19:23.742375 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.742388 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.742406 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:19:23.742433 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.742540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.742583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.742595 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 23:19:23.742626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.742675 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.742689 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.742707 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:19:23.742740 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.742753 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.742771 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:19:23.742806 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.742819 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.742837 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:19:23.742872 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:19:23.742884 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.742903 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.742929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.742981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.743004 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.743046 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.743075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.743123 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743137 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.743156 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 23:19:23.743183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.743213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.743235 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 23:19:23.743261 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743314 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743327 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743371 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743401 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.743429 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743480 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.743493 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743511 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:19:23.743545 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.743558 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743584 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 23:19:23.743619 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.743632 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743650 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:19:23.743683 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.743695 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743714 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 23:19:23.743747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.743759 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743774 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:19:23.743802 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.743813 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743829 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:19:23.743859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.743871 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743889 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:19:23.743921 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.743933 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.743952 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 23:19:23.743986 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.743999 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.744018 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 23:19:23.744051 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744062 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.744079 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 23:19:23.744110 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.744120 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.744136 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:19:23.744164 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.744174 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.744191 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:19:23.744213 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.744311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.744341 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744389 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744400 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744416 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744438 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.744489 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744535 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.744546 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744563 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 23:19:23.744604 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.744616 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744633 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 23:19:23.744664 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.744675 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744690 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 23:19:23.744722 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.744733 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744750 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 23:19:23.744780 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.744791 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744808 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 23:19:23.744838 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.744849 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744866 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:19:23.744896 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.744908 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744924 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 23:19:23.744956 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.744968 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.744984 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 23:19:23.745011 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.745021 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.745037 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 23:19:23.745064 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.745073 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.745088 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:19:23.745114 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.745124 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.745140 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:19:23.745168 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.745180 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.745197 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 23:19:23.745226 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.745237 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.745253 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:19:23.745282 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.745293 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.745308 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 23:19:23.745330 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.745506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.745546 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.745558 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 23:19:23.745607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.745651 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.745664 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.745681 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:19:23.745703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.745728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.745745 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.745770 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.745781 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.745806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.745849 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.745861 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.745878 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 23:19:23.745902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.745927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.745945 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 23:19:23.745971 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.745982 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 23:19:23.746005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.746048 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.746061 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.746079 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:19:23.746112 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.746123 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.746147 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:19:23.746176 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.746187 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.746203 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:19:23.746232 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:19:23.746244 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.746259 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:19:23.746283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.746325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.746345 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 23:19:23.746371 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.746381 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.746405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.746448 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:19:23.746459 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.746475 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 23:19:23.746498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.746523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.746541 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 23:19:23.746564 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:19:23.746627 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 23:19:23.746639 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:19:23.746657 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 23:19:23.746680 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:19:23.746708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.746733 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.746776 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.746789 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.746806 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 23:19:23.746836 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.746847 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.746863 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 23:19:23.746894 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.746906 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.746924 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 23:19:23.746956 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:19:23.746968 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.746986 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:19:23.747016 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.747027 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.747044 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 23:19:23.747075 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.747086 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.747103 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 23:19:23.747134 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.747145 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.747161 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:19:23.747192 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.747204 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.747228 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 23:19:23.747262 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.747274 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.747291 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 23:19:23.747324 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.747335 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.747354 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:19:23.747380 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 23:19:23.747476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.747510 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.747521 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 23:19:23.747553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.747607 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.747619 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.747637 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:19:23.747660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.747687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.747707 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.747733 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.747744 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.747769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.747814 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:19:23.747860 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.747881 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 23:19:23.747906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.747933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.747951 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 23:19:23.747974 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 23:19:23.748019 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:19:23.748031 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 23:19:23.748048 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 23:19:23.748079 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:19:23.748092 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 23:19:23.748116 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 23:19:23.748151 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:19:23.748164 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 23:19:23.748183 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 23:19:23.748209 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 23:19:23.748254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.748283 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.748293 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 23:19:23.748318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.748363 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.748375 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.748392 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:19:23.748424 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.748438 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.748456 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:19:23.748490 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.748502 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.748521 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:19:23.748555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.748607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.748628 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.748655 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.748666 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.748699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.748746 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.748760 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.748778 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 23:19:23.748803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.748831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.748852 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 23:19:23.748877 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.748924 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.748936 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.748953 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.748977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.749006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.749031 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.749538 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.749551 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.749569 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 23:19:23.749610 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.749622 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.749638 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 23:19:23.749669 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.749680 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.749697 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 23:19:23.749729 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.749740 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.749757 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 23:19:23.749788 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.749799 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.749815 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 23:19:23.749846 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.749858 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.749876 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 23:19:23.749909 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.749922 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.749940 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 23:19:23.749971 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.749984 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.750001 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:19:23.750033 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.750045 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.750062 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:19:23.750087 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.750175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.750206 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750217 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 23:19:23.750249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750298 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.750311 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750330 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:19:23.750362 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.750375 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750392 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:19:23.750425 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.750436 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750453 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:19:23.750483 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.750496 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750519 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:19:23.750551 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.750563 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750589 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:19:23.750614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.750692 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.750722 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750735 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.750761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750806 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750818 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750888 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.750925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.750962 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.750982 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:19:23.751001 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 23:19:23.751024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:19:23.751070 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 23:19:23.751098 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751108 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 23:19:23.751133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751180 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.751193 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751211 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 23:19:23.751236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.751284 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.751310 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751320 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.751345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751389 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:19:23.751401 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751418 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 23:19:23.751442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.751488 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 23:19:23.751515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751527 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 23:19:23.751560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.751630 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:19:23.751673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.751720 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.751746 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751757 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.751782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751826 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.751839 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751856 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 23:19:23.751880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.751907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.751928 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 23:19:23.751952 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752001 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752014 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752038 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752063 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.752120 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752165 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.752177 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752194 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 23:19:23.752225 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.752236 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752253 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 23:19:23.752284 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.752295 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752312 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 23:19:23.752344 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.752357 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752375 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 23:19:23.752408 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.752421 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752439 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 23:19:23.752471 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:19:23.752485 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752502 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 23:19:23.752534 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:19:23.752546 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752562 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 23:19:23.752601 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:19:23.752613 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752630 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 23:19:23.752662 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:19:23.752674 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752697 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 23:19:23.752730 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.752742 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752763 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 23:19:23.752797 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.752810 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752828 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 23:19:23.752859 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.752871 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752888 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 23:19:23.752920 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.752932 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.752949 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 23:19:23.752973 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.753093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.753126 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753138 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 23:19:23.753171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753218 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.753231 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753249 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 23:19:23.753275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.753323 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.753350 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753361 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.753387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753440 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.753453 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753472 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 23:19:23.753496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.753543 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 23:19:23.753570 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753589 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 23:19:23.753616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753664 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.753677 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753695 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 23:19:23.753728 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.753740 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753759 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:19:23.753790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.753805 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753821 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:19:23.753853 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.753865 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753881 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:19:23.753906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.753953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.753975 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754002 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.754014 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.754047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.754093 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754107 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.754126 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 23:19:23.754151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.754178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.754199 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 23:19:23.754222 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754273 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754286 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754303 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754327 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.754377 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754419 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.754431 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754455 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:19:23.754486 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.754499 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754517 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:19:23.754548 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.754560 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754585 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 23:19:23.754620 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.754633 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754650 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 23:19:23.754679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.754690 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754709 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:19:23.754739 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.754749 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754765 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 23:19:23.754795 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:19:23.754806 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754823 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 23:19:23.754845 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.754919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.754951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.754962 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 23:19:23.754994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755039 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.755050 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755068 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 23:19:23.755098 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.755108 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755126 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 23:19:23.755157 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.755168 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755183 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 23:19:23.755211 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.755220 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755235 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 23:19:23.755264 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.755274 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755290 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 23:19:23.755319 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.755330 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755345 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 23:19:23.755375 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.755386 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755402 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 23:19:23.755433 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.755444 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755468 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 23:19:23.755492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.755591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.755620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755632 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 23:19:23.755658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755702 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:19:23.755715 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755732 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 23:19:23.755755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.755798 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 23:19:23.755829 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:19:23.755841 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 23:19:23.755870 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 23:19:23.755901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755912 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 23:19:23.755935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.755977 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.756013 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:19:23.756046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.756067 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:19:23.756087 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 23:19:23.756119 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.756130 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 23:19:23.756149 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 23:19:23.756177 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:19:23.756187 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 23:19:23.756205 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 23:19:23.756235 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.756247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 23:19:23.756264 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.756295 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.756307 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 23:19:23.756325 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.756357 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.756369 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 23:19:23.756386 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.756418 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.756430 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 23:19:23.756454 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.756484 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:19:23.756497 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 23:19:23.756517 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:19:23.756550 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:19:23.756562 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 23:19:23.756589 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 23:19:23.756624 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.756637 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 23:19:23.756657 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.756689 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:19:23.756701 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 23:19:23.756720 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 23:19:23.756753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.756767 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 23:19:23.756787 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.756820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.756833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 23:19:23.756853 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.756884 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:19:23.756896 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 23:19:23.756915 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 23:19:23.756944 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 23:19:23.757017 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.757071 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 23:19:23.757120 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.757174 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 23:19:23.757229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.757282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 23:19:23.757335 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.757388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 23:19:23.757449 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.757501 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 23:19:23.757556 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.757617 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 23:19:23.757671 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 23:19:23.757723 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 23:19:23.757776 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 23:19:23.757829 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 23:19:23.757884 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 23:19:23.757937 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 23:19:23.757991 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.758045 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 23:19:23.758101 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.758156 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 23:19:23.758210 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.758263 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 23:19:23.758317 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.758371 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 23:19:23.758424 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.758477 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:19:23.758530 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.758593 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:19:23.758648 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.758703 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 23:19:23.758759 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.758813 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:19:23.758866 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.758916 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 23:19:23.758972 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.759021 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 23:19:23.759069 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.759118 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:19:23.759168 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.759237 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:19:23.759290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.759341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 23:19:23.759391 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.759442 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 23:19:23.759490 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.759538 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 23:19:23.759596 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.759644 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 23:19:23.759694 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 23:19:23.759744 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 23:19:23.759797 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.759846 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 23:19:23.759898 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.759952 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 23:19:23.760005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.760059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 23:19:23.760112 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.760162 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 23:19:23.760212 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.760262 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 23:19:23.760562 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.760627 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 23:19:23.760680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.760735 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 23:19:23.760787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.760840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 23:19:23.760898 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.760935 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.760987 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:19:23.761037 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761071 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761105 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761158 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:19:23.761211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761281 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761313 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:19:23.761414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761445 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:19:23.761611 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761662 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.761713 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761763 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.761813 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761847 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761896 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.761956 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.761985 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762027 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.762071 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762115 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.762162 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762207 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:19:23.762252 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762297 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.762346 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762393 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.762442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:19:23.762567 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762624 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.762671 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762720 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:19:23.762772 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762822 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:19:23.762872 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.762925 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:19:23.762976 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763005 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763097 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763128 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763207 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.763267 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763300 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763334 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763379 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.763431 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763481 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.763534 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763611 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763665 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.763717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.763959 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.763993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764027 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764066 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764120 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.764174 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764210 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764280 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.764389 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764442 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.764498 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764531 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764565 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764606 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764658 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:19:23.764711 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764764 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:19:23.764814 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764844 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764875 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.764925 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.764974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:19:23.765211 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765263 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 23:19:23.765318 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765373 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.765424 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765476 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.765526 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765558 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765637 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.765742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765919 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.765988 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 23:19:23.766095 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766129 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766180 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:19:23.766231 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766262 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766292 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766341 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:19:23.766392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766491 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766543 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:19:23.766605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.766765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:19:23.766818 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.767168 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.767225 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.767278 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.767333 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.767376 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.767430 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.767481 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.767511 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.767558 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.767616 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.767667 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.767716 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.767766 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:19:23.767813 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.767861 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.767910 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.767959 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:19:23.768010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768043 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768094 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:19:23.768146 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768199 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.768257 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768311 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:19:23.768365 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768414 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:19:23.768465 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768516 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:19:23.768565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768729 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.768866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768897 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768928 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.768977 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.769026 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769077 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.769125 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769154 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769184 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769229 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.769274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:19:23.769506 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769579 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769616 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769668 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.769720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769783 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769818 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769871 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.769932 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.769981 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:19:23.770033 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770067 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770101 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770135 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770186 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:19:23.770239 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770290 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:19:23.770342 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770376 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770411 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770463 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.770511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:19:23.770740 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770786 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 23:19:23.770866 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.770912 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:19:23.770958 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771006 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:19:23.771053 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771082 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771111 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771143 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771196 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.771242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:19:23.771661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 23:19:23.771725 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.771832 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.771928 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.772026 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.772122 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.772213 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.772301 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 23:19:23.772403 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 23:19:23.772497 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 23:19:23.772603 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.772694 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.772789 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.772887 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.772981 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.773078 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.773167 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.773273 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.773360 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.773456 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.773548 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.773650 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.773749 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.773843 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.773954 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.774056 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.774151 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 23:19:23.774263 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.774348 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.774440 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.774533 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.774640 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.774746 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.774834 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.775258 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.775364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.775454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.775542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.775647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.775736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.775829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.775919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 23:19:23.776014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 23:19:23.776105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 23:19:23.776195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.776286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.776379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.776468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.776559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.776875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.776977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.777076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.777173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.777273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.777374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.777459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.777542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.777634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.777727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.777824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.777918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 23:19:23.778014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.778102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.778190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.778279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.778371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.778479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.778582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.778685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.778801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.778898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.778989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.779086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.779183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.779275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.779371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 23:19:23.779469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 23:19:23.779563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 23:19:23.779662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.779749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.779839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.779930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.780030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.780123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.780216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.780311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.780410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.780502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.780605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.780702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.780802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.780899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.781004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.781109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.781199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 23:19:23.781290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.781381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.781469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.781553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.781643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.781731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.781809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.781893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.782004 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 23:19:23.782057 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.782184 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.782297 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.782407 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.782519 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.782638 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.782750 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:19:23.782859 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:19:23.782962 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:19:23.783061 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.783167 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.783273 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.783377 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.783482 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.783595 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.783697 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.783800 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.783946 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.784041 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.784147 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.784248 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.784354 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.784464 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.784573 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.784692 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.784805 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:19:23.784916 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.785028 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.785417 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.785528 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.785649 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.785760 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.785873 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.785986 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.786112 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 23:19:23.786184 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.786298 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.786408 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.786519 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.786645 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.786759 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.786877 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:19:23.786989 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:19:23.787099 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:19:23.787211 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.787322 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.787433 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.787563 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.787682 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.787795 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.787906 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.788016 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.788128 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.788239 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.788370 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.788481 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.788601 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.788720 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.788831 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.788941 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.789059 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:19:23.789201 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.789313 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.789420 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.789529 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.789654 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.789764 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.789870 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.789992 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.790113 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 23:19:23.790156 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.790257 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.790359 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.790462 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.790572 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.790683 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.790787 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:19:23.790888 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:19:23.791010 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:19:23.791114 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.791214 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.791624 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.791731 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.791821 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.791924 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.792019 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.792108 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.792230 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.792322 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.792396 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.792482 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.792560 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.792668 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.792769 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.792832 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.792936 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:19:23.793057 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.793141 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.793224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.793311 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.793392 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.793486 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.793607 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.793716 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.793831 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 23:19:23.793871 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.793997 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.794104 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.794209 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.794314 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.794418 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.794523 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:19:23.794637 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:19:23.794744 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:19:23.794849 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.794977 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.795090 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.795196 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.795301 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.795407 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.795514 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.795627 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.795731 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.795836 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.795961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.796071 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.796183 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.796289 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.796393 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.796497 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.796610 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:19:23.796715 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.796820 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.796958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.797063 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.797167 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.797278 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.797388 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.797494 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.797614 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 23:19:23.797647 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 23:19:23.797710 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 23:19:23.797767 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 23:19:23.797821 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 23:19:23.797873 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 23:19:23.797911 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.797947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.797966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.797987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.798006 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.798024 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.798042 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:19:23.798070 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:19:23.798089 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:19:23.798107 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.798126 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.798145 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.798163 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.798181 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.798201 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.798218 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.798241 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.798258 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.798276 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.798293 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.798312 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.798329 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.798347 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.798365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.798382 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.798400 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:19:23.798421 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.798440 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.798456 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.798475 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.798492 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.798509 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.798527 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.798545 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.798563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.798591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.798612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.798629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.798645 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.798661 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.798677 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:19:23.798692 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:19:23.798715 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:19:23.798731 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.798747 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.798763 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.798778 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.798793 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.798814 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.798830 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.798845 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.798860 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.798876 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.798891 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.798906 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.798921 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.798937 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.798952 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.798968 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.798982 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:19:23.798997 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.799016 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.799033 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.799048 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.799063 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.799078 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.799093 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.799110 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.799126 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.799146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.799162 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.799178 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.799198 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.799214 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.799228 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:19:23.799243 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:19:23.799259 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:19:23.799274 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.799289 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.799305 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.799320 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.799335 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.799350 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.799365 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.799381 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.799396 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.799412 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.799426 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.799441 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.799458 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.799473 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.799488 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.799503 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.799523 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:19:23.799539 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.799555 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.799570 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.799592 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.799607 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.799627 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.799642 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.799656 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.799672 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:19:23.799690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.799705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:19:23.799721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:19:23.799735 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:19:23.799750 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:19:23.799764 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:19:23.799779 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:19:23.799796 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:19:23.799811 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:19:23.799826 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:19:23.799841 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:19:23.799855 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:19:23.799869 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.799885 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.799901 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:19:23.799916 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:19:23.799931 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:19:23.799946 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:19:23.799960 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.799975 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:19:23.799989 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:19:23.800004 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:19:23.800019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:19:23.800033 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:19:23.800048 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:19:23.800063 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:19:23.800077 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:19:23.800092 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:19:23.800108 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:19:23.800123 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:19:23.800140 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:19:23.800154 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:19:23.800169 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:19:23.800512 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 23:19:23.800531 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:19:23.800541 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:19:23.800550 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:19:23.800563 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 23:19:23.800572 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 23:19:23.800587 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 23:19:23.800605 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 23:19:23.800622 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 23:19:23.800692 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.800705 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:19:23.800731 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 23:19:23.800773 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 23:19:23.800786 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 23:19:23.800795 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 23:19:23.800803 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 23:19:23.800814 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:19:23.800835 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:19:23.800848 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:19:23.800858 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:19:23.800879 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.800896 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:19:23.800906 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 23:19:23.800952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.800969 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 23:19:23.800979 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.801025 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 23:19:23.801037 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 23:19:23.801045 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 23:19:23.801052 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 23:19:23.801061 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 23:19:23.801069 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 23:19:23.801078 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 23:19:23.801087 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 23:19:23.801099 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:19:23.801119 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:19:23.801132 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:19:23.801141 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:19:23.801153 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.801164 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 23:19:23.801172 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:19:23.801218 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 23:19:23.801231 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.801240 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.801252 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.801261 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:19:23.801281 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 23:19:23.801296 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:19:23.801305 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:19:23.801314 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 23:19:23.801327 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179626" 2019-10-17 23:19:23.801340 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:19:23.801349 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:19:23.801359 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:19:23.801371 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:19:23.801380 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-10-17 23:19:23.801393 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 23:19:23.801407 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:19:23.801476 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:19:23.801487 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 23:19:23.801497 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-10-17 23:19:23.801506 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179626 2019-10-17 23:19:23.801538 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179626 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 23:19:23.801571 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 23:19:23.801591 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8621"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 23:19:23.801624 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 23:19:23.801635 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179626 2019-10-17 23:19:23.801655 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 23:19:23.801784 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 23:19:23.801678 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 23:19:23.801699 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 23:19:23.801709 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 23:19:23.801716 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 23:19:23.801722 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 23:19:23.801734 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:19:23.801750 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:19:23.801764 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 23:19:23.801773 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 23:19:23.801795 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 23:19:23.801811 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 23:19:23.801824 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 23:19:23.808091 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 23:19:23.808129 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 23:19:23.808159 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 23:19:23.808171 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 23:19:23.808182 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:19:23.808192 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:19:23.808201 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 23:19:23.808209 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 23:19:23.808218 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 23:19:23.808258 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 23:19:23.816510 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 23:19:23.816571 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 23:19:23.816593 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:19:23.816603 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 23:19:23.816613 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 23:19:23.816622 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 23:19:23.816634 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 23:19:23.816645 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 23:19:23.816654 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 23:19:23.816665 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 21:19:21 GMT 2019-10-17 23:19:23.816678 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 23:19:23.816688 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 23:19:23.816698 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 23:19:23.816716 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 23:19:23.816764 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 23:19:23.816784 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 23:19:23.816803 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 23:19:23.816812 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 23:19:23.816821 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 23:19:23.816870 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 23:19:23.816890 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 23:19:23.816902 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 23:19:23.816959 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:19:23.816973 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 21:19:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 23:19:23.817024 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 23:19:23.817042 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 23:19:23.817083 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 23:19:23.817095 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 23:19:23.817282 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 23:19:23.817471 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 23:19:23.817483 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 23:19:23.817499 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 23:19:23.817522 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 23:19:23.817565 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 23:19:23.817677 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 23:19:23.817725 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 23:19:23.817746 nusoap_client: got fault 2019-10-17 23:19:23.817759 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 23:19:23.817767 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 23:19:23.817781 nusoap_client: detail =