Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: BV35Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2288
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:42:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:42:51.478626 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:42:51.478659 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:42:51.478671 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:42:51.478684 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:42:51.478692 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:42:51.478699 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:42:51.478723 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:42:51.478732 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:42:51.478737 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:42:51.478745 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:42:51.478751 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:42:51.478781 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:42:51.478786 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:42:51.478790 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:42:51.478794 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:42:51.478798 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:42:51.478806 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:42:51.478817 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:42:51.478828 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:42:51.478833 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:42:51.478838 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:42:51.478844 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:42:51.478851 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:42:51.487391 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:42:51.487405 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:42:51.487414 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:42:51.487420 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:42:51.487425 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:42:51.487429 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:42:51.487433 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:42:51.487460 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:42:51.507485 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:42:51.507500 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:42:51.507519 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:42:51.507525 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:42:51.507530 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:42:51.507535 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:42:51.507541 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:42:51.507550 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:42:51.507555 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:42:51.507560 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:42:45 GMT 2019-02-23 22:42:51.507566 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:42:51.507571 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:42:51.507576 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:42:51.507587 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:42:51.507608 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:42:51.515149 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:42:51.515284 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-23 22:42:51.515827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:42:51.522912 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:42:51.523089 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:42:51.523532 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:42:51.524166 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:42:51.524337 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:42:51.530229 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:42:51.530562 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:42:51.531034 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:42:51.531619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:42:51.531728 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:42:51.531971 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:42:51.532574 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:42:51.532903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:42:51.533019 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:42:51.533368 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:42:51.538338 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:42:51.538783 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:42:51.539141 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:42:51.539716 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:42:51.540079 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:42:51.540653 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:42:51.541104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:42:51.541227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:42:51.541372 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-23 22:42:51.541799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:42:51.542027 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-02-23 22:42:51.542043 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:42:51.542048 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:42:51.542146 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:42:51.542173 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:42:51.542183 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:42:51.542189 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:42:51.542199 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:42:51.542203 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:42:51.542356 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:42:51.542367 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:42:51.542403 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542411 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:42:51.542429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542458 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.542466 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542479 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:42:51.542499 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.542506 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542516 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:42:51.542531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.542563 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.542579 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542585 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.542600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542626 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.542633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542643 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:42:51.542656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.542680 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:42:51.542695 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542701 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:42:51.542714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542738 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.542745 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542754 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:42:51.542771 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.542778 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542787 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:42:51.542804 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.542810 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542819 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:42:51.542831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.542863 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.542878 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542884 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:42:51.542897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542921 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.542927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542937 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:42:51.542949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.542973 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:42:51.542987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.542992 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:42:51.543005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543028 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.543035 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543044 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:42:51.543061 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.543067 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543076 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:42:51.543092 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.543099 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543107 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:42:51.543124 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.543130 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543139 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:42:51.543151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.543187 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.543235 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543242 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.543256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543284 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543291 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543334 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:42:51.543355 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:42:51.543371 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543383 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:42:51.543392 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:42:51.543404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:42:51.543426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:42:51.543441 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543446 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:42:51.543460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543483 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.543489 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543498 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:42:51.543511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.543535 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.543549 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543555 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.543568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543591 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.543598 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543607 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:42:51.543620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.543643 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:42:51.543657 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543663 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:42:51.543680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543704 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.543711 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543720 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:42:51.543732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.543756 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.543770 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543775 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.543788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543811 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.543818 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543855 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:42:51.543870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.543894 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:42:51.543909 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543915 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:42:51.543928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543955 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.543962 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.543971 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:42:51.543988 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.543994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:42:51.544016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.544043 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:42:51.544057 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544063 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.544076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544098 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.544105 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544114 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:42:51.544126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.544150 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:42:51.544164 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544169 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:42:51.544182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544205 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.544211 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544220 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:42:51.544238 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.544244 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544258 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:42:51.544270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.544305 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:42:51.544319 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544325 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.544338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544361 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.544368 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544377 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:42:51.544389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.544413 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:42:51.544426 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544432 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:42:51.544445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544467 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.544474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544483 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:42:51.544495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.544518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:42:51.544532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544538 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.544551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544574 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.544580 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544590 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:42:51.544602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.544625 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:42:51.544639 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544645 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:42:51.544657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544680 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.544687 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544696 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:42:51.544707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.544731 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.544745 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544750 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.544763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544786 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.544792 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544802 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:42:51.544814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.544838 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:42:51.544852 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544857 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:42:51.544870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544893 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.544899 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544908 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:42:51.544920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.544943 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.544957 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544963 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.544975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.544998 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.545004 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545014 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:42:51.545025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.545049 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:42:51.545063 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545068 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:42:51.545081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545103 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.545110 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545119 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:42:51.545131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.545154 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.545168 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545174 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.545186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545209 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.545215 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545225 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:42:51.545237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.545260 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:42:51.545282 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545289 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:42:51.545303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545326 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.545332 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545341 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:42:51.545358 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.545365 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545374 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:42:51.545386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.545413 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.545428 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545433 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.545446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545470 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.545476 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545486 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:42:51.545498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.545521 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:42:51.545535 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545541 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:42:51.545553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545576 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.545583 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545592 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:42:51.545604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.545628 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.545642 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545648 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.545660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545683 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.545689 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545698 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:42:51.545710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.545734 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:42:51.545748 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545753 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:42:51.545766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545789 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:42:51.545795 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545804 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:42:51.545817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.545840 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.545854 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545860 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.545872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545923 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545930 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.545969 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:42:51.545990 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:42:51.546009 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546020 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:42:51.546030 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:42:51.546041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:42:51.546064 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:42:51.546078 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546085 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:42:51.546098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546121 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:42:51.546128 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546137 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:42:51.546149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.546172 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.546186 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546192 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.546204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546226 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546232 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546267 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:42:51.546292 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:42:51.546308 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546318 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:42:51.546328 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:42:51.546339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:42:51.546362 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:42:51.546376 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546382 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:42:51.546394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546417 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.546423 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:42:51.546450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.546457 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546466 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:42:51.546482 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.546489 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546498 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:42:51.546514 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.546521 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546530 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:42:51.546546 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.546552 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546561 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:42:51.546578 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.546584 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546622 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:42:51.546641 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.546647 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546657 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:42:51.546669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.546720 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.546735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546741 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.546754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546777 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.546784 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546793 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:42:51.546805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.546829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:42:51.546843 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546848 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:42:51.546861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546884 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.546890 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546899 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:42:51.546916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.546922 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546931 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:42:51.546948 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.546954 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546963 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:42:51.546975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.546997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.547006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.547020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547026 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.547038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547061 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.547068 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:42:51.547090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.547113 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:42:51.547127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547133 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:42:51.547146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547169 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.547175 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547184 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:42:51.547196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.547220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.547234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547239 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.547252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547281 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.547288 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:42:51.547310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.547334 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:42:51.547349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547354 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:42:51.547367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547390 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.547397 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547406 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:42:51.547423 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.547429 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:42:51.547455 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.547461 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547470 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:42:51.547482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.547513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.547527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547533 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.547546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547569 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.547576 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547585 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:42:51.547597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.547621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:42:51.547635 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547640 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:42:51.547653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547676 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.547682 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547692 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:42:51.547709 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.547715 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547724 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:42:51.547740 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.547746 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547756 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:42:51.547772 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.547778 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547787 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:42:51.547804 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.547810 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547819 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:42:51.547831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.547870 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.547884 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547890 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.547903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547926 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.547933 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547942 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:42:51.547954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.547968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.547978 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:42:51.547990 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548017 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548024 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548033 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548045 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.548074 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.548103 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548113 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:42:51.548130 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.548136 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548145 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:42:51.548162 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.548168 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548177 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:42:51.548193 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.548199 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548208 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:42:51.548225 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.548231 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548240 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:42:51.548257 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:42:51.548263 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548278 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:42:51.548297 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.548303 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548312 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.548329 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.548335 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548344 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:42:51.548361 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.548367 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548376 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:42:51.548393 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.548399 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548407 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:42:51.548419 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.548485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548491 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:42:51.548504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548527 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.548534 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548543 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:42:51.548559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.548566 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548575 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:42:51.548591 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.548598 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548606 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:42:51.548650 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.548659 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548669 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:42:51.548682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.548718 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548742 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.548756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548779 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548786 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548795 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:42:51.548807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.548822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.548831 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:42:51.548844 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548869 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548876 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548885 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548897 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.548925 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548949 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.548956 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548965 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:42:51.548981 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.548988 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.548997 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:42:51.549014 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.549020 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.549029 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:42:51.549045 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.549052 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.549060 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:42:51.549077 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.549083 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.549092 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:42:51.549109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.549115 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.549124 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:42:51.549140 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.549146 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.549155 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:42:51.549172 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.549178 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.549187 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:42:51.549203 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.549209 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.549218 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:42:51.549234 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.549241 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.549249 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:42:51.549266 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.549280 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.549290 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:42:51.549303 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.549355 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.549372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549378 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:42:51.549391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549414 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.549420 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549429 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:42:51.549446 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.549452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549461 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:42:51.549477 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.549483 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549492 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:42:51.549509 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:42:51.549515 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549524 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.549536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.549571 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549591 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.549603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549626 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549633 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549642 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:42:51.549654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.549668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.549677 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:42:51.549690 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549715 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549722 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549731 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.549772 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549795 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.549802 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549811 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:42:51.549828 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.549834 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549843 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:42:51.549863 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.549870 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549879 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:42:51.549896 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.549902 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549911 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:42:51.549928 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.549934 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549943 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:42:51.549959 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.549965 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.549974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:42:51.549991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.549997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.550006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:42:51.550023 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.550029 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.550038 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:42:51.550054 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.550060 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.550070 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:42:51.550086 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550093 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.550101 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:42:51.550118 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.550124 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.550133 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:42:51.550149 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.550155 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.550165 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:42:51.550176 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.550233 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.550248 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550279 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550286 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550296 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.550337 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550360 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.550387 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550400 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:42:51.550420 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.550426 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550435 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:42:51.550452 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.550458 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550467 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:42:51.550484 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.550490 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550499 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:42:51.550516 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.550522 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550531 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:42:51.550548 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.550554 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550563 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:42:51.550579 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.550585 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550594 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:42:51.550611 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.550617 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550626 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:42:51.550643 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.550649 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550658 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:42:51.550674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.550680 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550689 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:42:51.550705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.550712 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:42:51.550737 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.550744 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550781 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:42:51.550800 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.550807 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550816 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:42:51.550832 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.550839 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550848 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:42:51.550863 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.550928 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.550945 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.550951 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:42:51.550970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.550995 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.551001 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551011 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:42:51.551023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.551047 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.551061 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551067 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.551080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551103 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.551109 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551119 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:42:51.551131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.551154 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:42:51.551168 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551174 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:42:51.551191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551215 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.551221 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:42:51.551247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.551253 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551262 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:42:51.551284 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.551291 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551301 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:42:51.551317 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:42:51.551324 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551333 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:42:51.551345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.551380 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:42:51.551394 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551400 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.551416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551440 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:42:51.551446 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551455 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:42:51.551467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.551482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.551521 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:42:51.551539 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:42:51.551565 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:42:51.551572 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:42:51.551581 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:42:51.551593 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:42:51.551610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.551623 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.551770 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.551783 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.551807 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:42:51.551847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.551858 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.551876 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:42:51.551928 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.551940 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.551956 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:42:51.551975 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:42:51.551999 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.552011 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:42:51.552032 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.552039 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.552048 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:42:51.552070 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.552076 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.552086 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:42:51.552119 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.552127 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.552138 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:42:51.552159 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.552165 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.552175 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:42:51.552213 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.552221 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.552231 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:42:51.552249 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.552256 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.552265 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:42:51.552286 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:42:51.552356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.552378 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552384 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:42:51.552405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.552442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552452 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:42:51.552484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.552509 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.552528 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552534 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.552547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552591 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:42:51.552600 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552611 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:42:51.552625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.552649 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:42:51.552662 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:42:51.552703 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:42:51.552712 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:42:51.552723 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:42:51.552742 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:42:51.552748 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:42:51.552757 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:42:51.552774 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:42:51.552781 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:42:51.552808 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:42:51.552821 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:42:51.552845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.552861 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552867 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:42:51.552886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552931 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.552939 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552948 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:42:51.552966 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.552972 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.552981 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:42:51.552997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.553003 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553027 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:42:51.553044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.553076 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553091 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553097 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.553110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553133 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553140 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553149 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:42:51.553180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.553207 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:42:51.553221 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553251 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553258 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553290 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553306 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.553337 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553362 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.553368 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553377 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:42:51.553411 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.553419 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553430 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:42:51.553449 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.553455 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553464 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:42:51.553481 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.553487 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553496 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:42:51.553527 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.553536 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553546 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:42:51.553565 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.553571 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553585 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:42:51.553603 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.553609 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553618 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:42:51.553649 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.553658 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553669 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:42:51.553687 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.553694 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553703 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:42:51.553715 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.553777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.553798 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553804 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:42:51.553822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553846 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.553853 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553862 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:42:51.553879 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.553903 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553915 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:42:51.553934 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.553940 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553949 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:42:51.553966 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.553972 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.553981 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:42:51.553997 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.554004 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554013 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:42:51.554025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.554085 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.554101 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554107 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.554143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554168 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554174 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554209 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:42:51.554244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:42:51.554264 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554281 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:42:51.554291 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:42:51.554303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:42:51.554327 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:42:51.554342 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554348 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:42:51.554361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554384 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.554391 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554400 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:42:51.554412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.554436 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.554450 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554455 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.554473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554496 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:42:51.554503 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554512 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:42:51.554524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.554547 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:42:51.554561 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554567 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:42:51.554580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554602 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.554609 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:42:51.554630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.554653 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.554667 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554673 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.554690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554714 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.554720 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554729 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:42:51.554742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.554756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.554765 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:42:51.554778 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.554802 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.554808 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.554818 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.554830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.554845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.554858 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.554881 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.554889 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.554925 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:42:51.554958 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.554969 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.554980 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:42:51.554998 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.555004 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555013 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:42:51.555035 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.555041 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555055 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:42:51.555072 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.555078 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555088 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:42:51.555104 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:42:51.555111 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555119 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:42:51.555136 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:42:51.555142 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555151 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:42:51.555167 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:42:51.555174 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555182 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:42:51.555199 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:42:51.555205 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555214 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:42:51.555231 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.555237 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555246 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:42:51.555262 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.555268 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555283 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:42:51.555301 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.555307 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555316 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:42:51.555333 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.555339 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555348 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:42:51.555360 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.555419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.555436 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555442 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:42:51.555462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.555492 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555501 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:42:51.555513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.555537 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.555551 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555557 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.555569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555592 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.555599 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555608 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:42:51.555620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.555644 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:42:51.555657 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555663 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:42:51.555676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555698 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.555705 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555714 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:42:51.555731 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.555737 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555750 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:42:51.555767 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.555773 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555782 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:42:51.555799 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.555805 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555814 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:42:51.555826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.555861 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.555875 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555881 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.555893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555916 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.555923 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555932 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:42:51.555944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.555958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.555967 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:42:51.555980 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556010 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556017 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556026 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556038 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.556067 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.556097 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556106 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:42:51.556122 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.556128 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556137 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:42:51.556153 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.556160 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556168 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:42:51.556185 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.556191 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556200 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:42:51.556216 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.556223 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556232 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:42:51.556248 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.556254 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556284 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:42:51.556312 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:42:51.556321 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556340 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:42:51.556359 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.556417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.556440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556448 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:42:51.556467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556502 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.556511 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556525 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:42:51.556549 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.556558 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556571 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:42:51.556606 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.556615 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556634 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:42:51.556656 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.556663 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556672 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:42:51.556689 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.556695 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556704 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:42:51.556720 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.556729 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556745 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:42:51.556777 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.556789 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556806 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:42:51.556837 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.556849 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556866 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:42:51.556950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.556996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.557007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.557024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.557030 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:42:51.557051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.557077 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:42:51.557084 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.557094 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:42:51.557107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.557122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.557132 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:42:51.557148 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:42:51.557155 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:42:51.557165 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:42:51.557181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.557187 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:42:51.557245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.557311 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:42:51.557361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:42:51.557393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.557413 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:42:51.557432 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:42:51.557461 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.557474 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:42:51.557498 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:42:51.557529 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:42:51.557540 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:42:51.557560 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:42:51.557604 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.557613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:42:51.557624 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.557641 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.557648 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:42:51.557662 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.557680 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.557686 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:42:51.557696 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.557713 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.557719 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:42:51.557733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.557750 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:42:51.557756 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:42:51.557766 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:42:51.557782 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:42:51.557788 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:42:51.557797 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:42:51.557814 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.557820 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:42:51.557858 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.557881 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:42:51.557888 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:42:51.557897 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:42:51.557913 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.557919 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:42:51.557929 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.557944 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.557950 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:42:51.557964 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.557980 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:42:51.557986 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:42:51.557995 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:42:51.558006 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:42:51.558035 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.558062 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:42:51.558087 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.558113 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:42:51.558139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.558164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:42:51.558189 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.558213 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:42:51.558239 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.558263 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:42:51.558308 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:42:51.558335 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:42:51.558360 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:42:51.558386 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:42:51.558419 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:42:51.558445 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:42:51.558472 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.558497 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:42:51.558522 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.558548 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:42:51.558573 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.558611 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:42:51.558636 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.558660 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:42:51.558691 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.558716 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:42:51.558741 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.558766 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:42:51.558790 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.558815 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:42:51.558839 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.558864 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:42:51.558889 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.558913 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:42:51.558938 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.558977 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:42:51.559002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.559027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:42:51.559052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.559077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:42:51.559101 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.559126 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:42:51.559151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.559175 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:42:51.559200 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.559225 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:42:51.559250 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:42:51.559280 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:42:51.559320 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.559346 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:42:51.559537 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.559563 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:42:51.559601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.559627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:42:51.559651 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.559675 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:42:51.559700 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.559725 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:42:51.559749 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.559774 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:42:51.559798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.559823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:42:51.559848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.559874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:42:51.559899 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.559917 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.559941 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:42:51.559965 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.559981 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.559998 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560022 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:42:51.560046 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:42:51.560142 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560166 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.560190 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560219 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.560243 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560259 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560319 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.560361 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560383 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560415 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.560442 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560468 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.560493 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560519 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:42:51.560544 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560569 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.560607 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560631 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.560656 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560672 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560696 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:42:51.560720 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560745 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.560769 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560794 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:42:51.560819 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560843 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:42:51.560867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560916 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.560994 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.561018 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561034 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561050 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561074 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.561099 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561123 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.561148 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561164 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561180 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.561229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.561365 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561382 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561399 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561420 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561446 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.561471 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561488 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561572 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561639 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.561670 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561701 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.561727 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561743 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561763 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561783 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561811 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:42:51.561836 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561860 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:42:51.561887 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561907 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561924 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561949 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.561974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.561992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:42:51.562096 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562123 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:42:51.562152 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562177 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.562202 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562227 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.562254 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562293 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562340 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562370 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.562412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562489 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:42:51.562609 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562626 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562664 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:42:51.562688 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562705 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562721 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562745 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:42:51.562770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:42:51.562866 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562891 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.562915 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562939 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.562964 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.562980 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563004 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.563028 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563044 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563073 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.563098 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563122 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.563147 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563171 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:42:51.563196 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563220 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.563244 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563269 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:42:51.563312 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563330 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563356 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:42:51.563381 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563414 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.563446 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563472 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:42:51.563497 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563523 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:42:51.563548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563627 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563643 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563659 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.563709 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563725 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563741 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563765 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.563795 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563819 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.563844 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563876 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.563925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.563990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:42:51.564039 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564055 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564071 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564087 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564112 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.564136 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564153 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564185 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564210 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.564234 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564259 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:42:51.564307 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564326 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564343 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564360 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564390 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:42:51.564424 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564450 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:42:51.564476 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564493 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564509 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564534 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.564559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:42:51.564685 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564710 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:42:51.564734 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564759 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:42:51.564783 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564808 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:42:51.564832 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564848 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564864 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564880 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.564929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.564994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.565014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.565030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.565046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:42:51.565070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:42:51.565094 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.565147 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.565195 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.565242 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.565293 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.565339 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:42:51.565385 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:42:51.565430 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:42:51.565490 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.565535 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.565581 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.565625 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.565669 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.565716 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.565761 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.565805 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.565850 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.565895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.565942 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.565987 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.566034 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.566085 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.566136 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.566180 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:42:51.566224 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.566268 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.566319 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.566365 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.566411 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.566474 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.566519 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.566565 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.566617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.566662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.566707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.566752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.566796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.566858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:42:51.566904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:42:51.566953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:42:51.566998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.567042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.567265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.567318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.567368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.567414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.567460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.567505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.567550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.567595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.567641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.567687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.567733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.567781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.567830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.567874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:42:51.567919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.567963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.568007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.568053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.568098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.568146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.568245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.568307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.568362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.568415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.568461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.568507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.568551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.568596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:42:51.568641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:42:51.568691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:42:51.568736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.568781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.568827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.568871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.568915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.568960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.569005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.569049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.569094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.569140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.569186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.569232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.569283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.569333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.569382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.569431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:42:51.569489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.569535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.569627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.569684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.569741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.569850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.569897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.569946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.570004 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:42:51.570029 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.570091 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.570144 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.570199 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.570254 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.570312 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:42:51.570378 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:42:51.570437 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:42:51.570490 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.570541 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.570632 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.570692 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.570765 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.570815 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.570869 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.570919 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.570968 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.571048 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.571134 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.571195 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.571253 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.571310 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.571363 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.571428 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:42:51.571482 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.571534 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.571676 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.571738 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.571788 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.571846 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.571897 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.571953 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.572012 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:42:51.572038 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.572126 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.572182 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.572239 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.572299 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.572355 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:42:51.572420 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:42:51.572482 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:42:51.572536 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.572593 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.572647 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.572703 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.572944 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.572996 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.573047 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.573102 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.573152 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.573203 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.573253 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.573310 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.573362 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.573424 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.573476 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.573528 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:42:51.573579 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.573639 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.573720 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.573828 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.573983 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.574082 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.574187 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.574283 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.574398 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:42:51.574440 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.574528 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.574631 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.574717 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.574828 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.574910 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:42:51.575007 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:42:51.575093 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:42:51.575182 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.575267 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.575363 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.575451 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.575538 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.575627 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.575709 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.575795 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.575883 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.575970 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.576103 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.576192 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.576300 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.576387 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.576478 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.576566 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:42:51.576661 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.576747 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.576828 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.576918 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.577003 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.577088 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.577168 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.577666 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.577786 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:42:51.577824 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.577977 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.578073 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.578156 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.578239 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.578336 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:42:51.578422 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:42:51.578506 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:42:51.578590 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.578674 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.578758 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.578842 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.578933 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.579026 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.579118 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.579209 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.579307 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.579405 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.579501 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.579586 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.579669 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.579765 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.579883 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.579976 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:42:51.580070 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.580164 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.580256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.580364 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.580457 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.580554 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.580651 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.580745 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.580844 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:42:51.580874 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:42:51.580926 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:42:51.580977 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:42:51.581027 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:42:51.581112 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:42:51.581134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.581157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.581172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.581192 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.581206 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.581218 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:42:51.581232 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:42:51.581245 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:42:51.581259 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.581271 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.581293 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.581306 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.581319 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.581333 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.581345 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.581364 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.581378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.581391 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.581404 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.581417 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.581429 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.581442 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.581454 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.581467 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:42:51.581479 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.581491 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.581503 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.581515 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.581528 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.581540 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.581553 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.581566 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.581580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.581594 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.581607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.581621 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.581633 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.581647 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:42:51.581660 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:42:51.581672 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:42:51.581685 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.581697 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.581710 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.581721 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.581819 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.581839 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.581855 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.581869 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.581882 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.581900 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.581919 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.581932 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.581944 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.581956 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.581968 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.581981 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:42:51.581994 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.582010 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.582022 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.582040 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.582053 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.582065 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.582077 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.582090 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.582103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.582117 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.582139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.582156 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.582170 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.582182 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:42:51.582193 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:42:51.582205 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:42:51.582216 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.582228 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.582242 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.582254 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.582289 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.582302 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.582314 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.582326 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.582338 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.582350 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.582365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.582377 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.582390 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.582409 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.582423 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.582435 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:42:51.582448 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.582460 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.582471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.582488 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.582499 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.582511 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.582528 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.582539 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.582551 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:42:51.582564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.582574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:42:51.582598 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:42:51.582612 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:42:51.582623 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:42:51.582634 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:42:51.582645 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:42:51.582655 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:42:51.582666 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:42:51.582678 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:42:51.582689 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:42:51.582718 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.582732 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.582743 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:42:51.582754 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:42:51.582766 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:42:51.582777 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.582788 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:42:51.582799 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:42:51.582811 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:42:51.582824 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:42:51.583151 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:42:51.583180 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:42:51.583193 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:42:51.583205 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:42:51.583217 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:42:51.583229 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:42:51.583242 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:42:51.583254 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:42:51.583265 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:42:51.583286 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:42:51.583720 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:42:51.583736 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:42:51.583744 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:42:51.583751 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:42:51.583760 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:42:51.583767 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:42:51.583773 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:42:51.583785 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:42:51.583796 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:42:51.583841 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.583852 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:42:51.583873 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:42:51.583907 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:42:51.583917 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:42:51.583924 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:42:51.583931 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:42:51.583939 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:42:51.583955 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:42:51.583965 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:42:51.583972 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:42:51.583986 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.583998 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:42:51.584005 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:42:51.584040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.584055 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:42:51.584063 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.584100 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:42:51.584110 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:42:51.584117 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:42:51.584122 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:42:51.584129 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:42:51.584136 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:42:51.584143 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:42:51.584150 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:42:51.584159 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:42:51.584175 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:42:51.584185 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:42:51.584193 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:42:51.584202 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.584213 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:42:51.584220 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:42:51.584257 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:42:51.584269 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.584287 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.584296 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.584304 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:42:51.584318 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:42:51.584333 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:42:51.584341 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:42:51.584348 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:42:51.584359 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179626" 2019-02-23 22:42:51.584372 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:42:51.584380 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:42:51.584388 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:42:51.584397 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:42:51.584406 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-02-23 22:42:51.584417 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:42:51.584430 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:42:51.584437 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:42:51.584443 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:42:51.584452 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-02-23 22:42:51.584459 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179626 2019-02-23 22:42:51.584487 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179626 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:42:51.584495 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:42:51.584505 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2765"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:42:51.584526 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:42:51.584535 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179626 2019-02-23 22:42:51.584547 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:42:51.584650 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:42:51.584561 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:42:51.584577 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:42:51.584585 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:42:51.584592 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:42:51.584599 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:42:51.584609 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:42:51.584621 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:42:51.584632 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:42:51.584641 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:42:51.584660 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:42:51.584672 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:42:51.584683 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:42:51.592201 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:42:51.592217 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:42:51.592230 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:42:51.592239 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:42:51.592247 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:42:51.592255 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:42:51.592261 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:42:51.592268 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:42:51.592276 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:42:51.592327 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:42:51.602619 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:42:51.602651 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:42:51.602661 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:42:51.602670 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:42:51.602679 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:42:51.602688 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:42:51.602698 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:42:51.602708 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:42:51.602718 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:42:51.602734 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:42:45 GMT 2019-02-23 22:42:51.602744 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:42:51.602753 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:42:51.602763 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:42:51.602775 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:42:51.602816 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:42:51.602836 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:42:51.602849 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:42:51.602856 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:42:51.602864 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:42:51.602904 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:42:51.602921 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:42:51.602930 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:42:51.602954 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:42:51.602964 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:42:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:42:51.602999 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:42:51.603012 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:42:51.603035 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:42:51.603046 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:42:51.603163 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:42:51.603336 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:42:51.603359 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:42:51.603373 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:42:51.603389 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:42:51.603436 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:42:51.603533 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:42:51.603583 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:42:51.603607 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:42:51.603619 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:42:51.603639 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:42:51.603647 nusoap_client: detail =