Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: BV35Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2288
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:46:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:46:34.087432 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:46:34.087476 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:46:34.087489 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:46:34.087505 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:46:34.087515 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:46:34.087522 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:46:34.087535 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:46:34.087544 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:46:34.087550 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:46:34.087559 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:46:34.087567 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:46:34.087578 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:46:34.087584 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:46:34.087588 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:46:34.087592 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:46:34.087596 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:46:34.087606 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:46:34.087633 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:46:34.087640 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:46:34.087646 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:46:34.087651 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:46:34.087659 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:46:34.087666 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:46:34.095443 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:46:34.095457 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:46:34.095467 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:46:34.095472 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:46:34.095477 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:46:34.095481 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:46:34.095485 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:46:34.095515 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:46:34.112572 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:46:34.112588 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:46:34.112595 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:46:34.112600 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:46:34.112606 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:46:34.112611 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:46:34.112629 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:46:34.112635 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:46:34.112640 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:46:34.112645 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:46:18 GMT 2019-04-25 18:46:34.112650 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:46:34.112654 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:46:34.112660 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:46:34.112668 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:46:34.112690 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:46:34.120439 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:46:34.120475 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:46:34.128299 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-04-25 18:46:34.128345 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:46:34.128366 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 18:46:34.136189 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:46:34.136254 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:46:34.136294 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 18:46:34.136309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:46:34.136351 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:46:34.136376 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:46:34.136392 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:46:34.136404 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:46:34.136429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:46:34.143844 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:46:34.143887 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:46:34.143910 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:46:34.143923 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:46:34.143978 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:46:34.143994 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:46:34.144047 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:46:34.144073 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:46:34.144097 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:46:34.144111 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:46:34.144173 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:46:34.144197 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:46:34.144224 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-04-25 18:46:34.144238 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:46:34.144253 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 18:46:34.144264 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:46:34.144270 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:46:34.144305 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:46:34.144358 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:46:34.144374 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:46:34.144382 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:46:34.144399 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:46:34.144404 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:46:34.144570 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:46:34.144586 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:46:34.144642 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.144652 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:46:34.144672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.144711 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.144720 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.144735 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:46:34.144756 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.144764 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.144775 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:46:34.144798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.144828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.144840 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.144856 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.144863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.144880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.144908 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.144915 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.144926 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:46:34.144941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.144958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.144968 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:46:34.144985 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.144991 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:46:34.145006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.145040 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145050 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:46:34.145069 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.145076 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145086 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:46:34.145104 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.145111 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145121 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:46:34.145135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.145178 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.145194 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145200 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:46:34.145218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145244 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.145251 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:46:34.145276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.145302 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:46:34.145323 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145330 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:46:34.145346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145371 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.145379 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145389 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:46:34.145407 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.145414 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145425 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:46:34.145443 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.145450 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145460 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:46:34.145478 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.145485 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145495 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:46:34.145509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.145547 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.145563 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145570 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.145585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145609 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145616 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145658 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:46:34.145679 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:46:34.145697 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145708 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:46:34.145719 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:46:34.145732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:46:34.145757 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:46:34.145773 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145779 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:46:34.145794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145820 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.145827 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145837 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:46:34.145851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.145877 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.145892 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145899 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.145913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145938 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.145946 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145956 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:46:34.145969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.145985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.145995 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:46:34.146011 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146017 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:46:34.146037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146063 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.146070 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:46:34.146093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.146119 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.146135 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146141 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.146155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146180 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.146187 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146198 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:46:34.146211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.146237 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:46:34.146252 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146259 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:46:34.146273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146297 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.146304 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146324 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:46:34.146435 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.146449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146468 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:46:34.146484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.146521 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:46:34.146539 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146546 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.146564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146592 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.146600 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146610 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:46:34.146624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.146650 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:46:34.146665 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146672 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:46:34.146686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146723 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.146731 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146740 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:46:34.146759 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.146766 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146786 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:46:34.146800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.146829 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:46:34.146844 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146850 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.146863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146887 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.146893 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146903 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:46:34.146915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.146939 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:46:34.146953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146959 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:46:34.146971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.146994 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.147001 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147011 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:46:34.147023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.147047 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:46:34.147061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147066 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.147080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147104 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.147110 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147120 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:46:34.147132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.147156 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:46:34.147170 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147175 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:46:34.147190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.147219 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147228 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:46:34.147241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.147264 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.147278 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147292 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.147307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147331 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.147337 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147347 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:46:34.147359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.147383 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:46:34.147398 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147403 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:46:34.147429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147453 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.147460 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147470 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:46:34.147483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.147507 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.147522 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147528 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.147542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147565 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.147572 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147582 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:46:34.147595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.147619 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:46:34.147634 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147640 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:46:34.147654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147677 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.147684 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147694 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:46:34.147720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.147743 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.147757 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147763 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.147777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147800 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.147806 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147816 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:46:34.147828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.147851 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:46:34.147865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147871 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:46:34.147884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147906 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.147913 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147923 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:46:34.147940 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.147946 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147955 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:46:34.147968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.147985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.147995 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.148009 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148015 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.148028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148052 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.148058 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148068 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:46:34.148080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.148104 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:46:34.148118 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148124 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:46:34.148137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.148167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148176 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:46:34.148188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.148212 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.148226 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148232 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.148245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148268 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.148275 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148289 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:46:34.148302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.148327 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:46:34.148341 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148347 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:46:34.148361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148384 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:46:34.148391 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148400 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:46:34.148413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.148450 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.148465 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148471 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.148484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148507 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148513 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148551 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:46:34.148572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:46:34.148588 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148599 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:46:34.148609 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:46:34.148622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:46:34.148646 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:46:34.148661 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148668 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:46:34.148682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148718 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:46:34.148725 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148735 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:46:34.148747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.148771 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.148785 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148791 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.148804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148825 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148831 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148866 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:46:34.148885 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:46:34.148902 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148912 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:46:34.148921 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:46:34.148933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:46:34.148956 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:46:34.148970 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.148976 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:46:34.148990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.149020 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149029 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:46:34.149047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.149053 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149062 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:46:34.149079 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.149086 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149096 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:46:34.149113 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.149119 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149128 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:46:34.149145 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.149152 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149161 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:46:34.149178 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.149184 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149193 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:46:34.149210 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.149216 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149225 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:46:34.149238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.149308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.149327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149333 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.149349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149373 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.149380 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:46:34.149403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.149428 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:46:34.149442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149449 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:46:34.149462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149486 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.149493 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149503 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:46:34.149520 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.149527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:46:34.149554 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.149560 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149570 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:46:34.149583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.149615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.149630 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149636 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.149650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149675 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.149681 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:46:34.149716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.149741 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:46:34.149755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149761 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:46:34.149774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149797 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.149804 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149813 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:46:34.149825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.149849 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.149863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149869 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.149882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149905 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.149912 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:46:34.149934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.149957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:46:34.149972 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.149977 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:46:34.149991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150014 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.150020 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150029 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:46:34.150046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.150053 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150063 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:46:34.150080 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.150086 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150095 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:46:34.150108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.150139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.150153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150159 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.150172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150196 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.150203 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:46:34.150225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.150248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:46:34.150263 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150268 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:46:34.150281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150310 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.150317 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150327 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:46:34.150344 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.150350 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150359 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:46:34.150376 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.150382 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150391 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:46:34.150408 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.150414 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150437 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:46:34.150455 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.150461 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150471 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:46:34.150484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.150525 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.150540 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150546 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.150560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150585 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150592 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150601 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:46:34.150614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.150629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.150639 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:46:34.150653 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150684 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150691 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150701 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150727 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.150756 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.150786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:46:34.150812 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.150819 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150828 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:46:34.150845 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.150851 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150861 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:46:34.150878 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.150884 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150893 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:46:34.150910 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.150916 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150925 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:46:34.150942 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:46:34.150948 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150958 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:46:34.150974 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.150981 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.150990 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.151007 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.151013 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151022 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:46:34.151039 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.151045 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151055 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:46:34.151072 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.151078 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151087 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:46:34.151100 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.151164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151170 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:46:34.151185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151209 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.151215 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151224 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:46:34.151241 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.151247 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151256 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:46:34.151292 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.151299 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151309 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:46:34.151327 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.151333 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151343 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:46:34.151356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.151393 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.151442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151468 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151475 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151485 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:46:34.151498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.151514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.151524 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:46:34.151538 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151577 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151585 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151594 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151607 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151623 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.151637 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151662 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.151669 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151678 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:46:34.151696 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.151716 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151725 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:46:34.151742 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.151749 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151758 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:46:34.151775 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.151781 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151790 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:46:34.151807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.151813 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151822 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:46:34.151839 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.151845 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151855 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:46:34.151871 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.151877 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151887 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:46:34.151903 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.151909 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151918 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:46:34.151935 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.151941 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151951 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:46:34.151967 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.151974 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.151983 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:46:34.151999 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.152005 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.152014 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:46:34.152027 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.152076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.152093 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152099 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:46:34.152112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152135 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.152142 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152151 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:46:34.152167 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.152173 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152183 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:46:34.152199 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.152205 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152214 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:46:34.152231 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:46:34.152237 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152246 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.152259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.152300 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152320 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.152334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152357 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152364 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152373 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:46:34.152386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.152400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.152410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:46:34.152436 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152463 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152470 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152480 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152493 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.152523 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152547 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.152554 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152563 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:46:34.152581 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.152587 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152597 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:46:34.152618 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.152625 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152634 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:46:34.152652 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.152659 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152668 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:46:34.152686 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.152693 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152702 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:46:34.152733 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.152739 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152749 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:46:34.152765 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.152772 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152782 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:46:34.152799 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.152805 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152814 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:46:34.152831 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.152837 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152847 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:46:34.152864 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.152870 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152879 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:46:34.152896 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.152902 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152912 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:46:34.152928 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.152935 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.152944 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:46:34.152956 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.153010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.153025 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153053 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153060 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153070 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153082 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.153111 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153134 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.153141 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153150 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:46:34.153167 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.153173 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153182 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:46:34.153199 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.153205 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153215 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:46:34.153231 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.153238 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153247 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:46:34.153264 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.153270 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153280 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:46:34.153302 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.153309 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153318 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:46:34.153335 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.153341 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153350 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:46:34.153367 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.153373 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153383 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:46:34.153399 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.153406 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153427 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:46:34.153445 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.153452 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153461 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:46:34.153478 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.153485 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153494 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:46:34.153511 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.153518 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153527 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:46:34.153544 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.153551 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153560 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:46:34.153577 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.153584 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153594 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:46:34.153606 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.153688 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153694 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:46:34.153722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153746 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.153753 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153762 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:46:34.153775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.153799 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153814 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153819 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.153832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153855 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.153862 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153871 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:46:34.153884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.153908 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:46:34.153922 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153928 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:46:34.153941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153964 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.153971 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.153980 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:46:34.153997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.154003 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154012 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:46:34.154029 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.154035 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154044 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:46:34.154061 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:46:34.154067 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154077 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:46:34.154089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.154123 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:46:34.154137 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154143 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.154156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154179 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:46:34.154186 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154195 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:46:34.154208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.154232 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:46:34.154244 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:46:34.154270 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154276 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:46:34.154291 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154304 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:46:34.154319 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.154333 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154358 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.154364 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154373 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:46:34.154390 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.154396 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154406 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:46:34.154422 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.154429 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154438 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:46:34.154455 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:46:34.154461 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154471 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:46:34.154487 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.154493 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154503 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:46:34.154519 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.154525 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154535 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:46:34.154551 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.154558 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154567 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:46:34.154584 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.154590 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154599 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:46:34.154616 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.154623 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154632 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:46:34.154649 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.154655 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154664 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:46:34.154677 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:46:34.154723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.154739 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154746 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:46:34.154761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154784 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.154790 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:46:34.154812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.154836 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.154850 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154856 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.154869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154892 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:46:34.154899 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154908 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:46:34.154921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.154935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.154945 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:46:34.154957 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:46:34.154983 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:46:34.154990 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:46:34.154999 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:46:34.155016 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:46:34.155022 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:46:34.155031 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:46:34.155048 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:46:34.155054 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:46:34.155064 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:46:34.155076 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:46:34.155099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.155113 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155119 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:46:34.155132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155156 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.155162 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:46:34.155188 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.155195 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155204 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:46:34.155221 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.155227 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155236 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:46:34.155249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.155280 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155299 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155305 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.155320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155344 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155350 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155360 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:46:34.155372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.155397 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:46:34.155410 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155436 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155443 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155452 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.155493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155517 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.155524 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155533 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:46:34.155550 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.155556 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155566 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:46:34.155582 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.155588 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155598 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:46:34.155615 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.155621 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155630 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:46:34.155646 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.155653 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155662 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:46:34.155678 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.155685 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155694 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:46:34.155711 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.155718 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155727 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:46:34.155744 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.155750 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155760 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:46:34.155776 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.155783 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155792 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:46:34.155805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.155847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.155863 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155869 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:46:34.155883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155906 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.155914 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155923 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:46:34.155940 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.155946 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155955 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:46:34.155972 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.155978 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.155988 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:46:34.156004 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.156010 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156020 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:46:34.156036 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.156042 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156052 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:46:34.156064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.156103 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.156117 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156123 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.156136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156159 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156165 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:46:34.156220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:46:34.156236 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156246 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:46:34.156256 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:46:34.156268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:46:34.156296 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:46:34.156311 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156317 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:46:34.156330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156353 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.156360 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156369 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:46:34.156381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.156405 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.156419 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156425 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.156439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156462 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:46:34.156468 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156478 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:46:34.156490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.156513 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:46:34.156527 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156533 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:46:34.156547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.156576 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:46:34.156598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.156621 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.156635 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156641 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.156653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156677 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156683 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156693 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:46:34.156705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.156720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.156729 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:46:34.156742 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156768 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156774 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156784 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156796 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.156824 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156848 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.156856 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156865 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:46:34.156882 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.156888 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156897 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:46:34.156914 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.156920 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156929 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:46:34.156945 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.156952 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156961 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:46:34.156977 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.156984 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.156993 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:46:34.157010 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:46:34.157016 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.157026 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:46:34.157042 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:46:34.157048 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.157058 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:46:34.157074 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:46:34.157080 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.157089 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:46:34.157106 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:46:34.157112 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.157121 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:46:34.157138 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.157144 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.157153 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:46:34.157170 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.157176 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.157186 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:46:34.157202 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.157208 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.157217 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:46:34.157233 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.157239 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.157249 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:46:34.157261 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.157338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.157358 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157364 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:46:34.157379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157402 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.157409 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157419 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:46:34.157432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.157457 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.157472 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157478 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.157492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157516 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.157523 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157533 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:46:34.157546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.157570 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:46:34.157597 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157603 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:46:34.157617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157639 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.157646 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157655 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:46:34.157672 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.157678 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157687 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:46:34.157704 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.157710 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157720 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:46:34.157736 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.157742 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157752 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:46:34.157764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.157798 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.157812 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157818 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.157831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157854 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.157861 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157871 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:46:34.157883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.157897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.157906 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:46:34.157919 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.157946 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.157953 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.157962 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.157975 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.157991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.158004 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.158028 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.158035 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.158044 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:46:34.158061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.158067 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.158076 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:46:34.158093 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.158099 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.158109 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:46:34.158125 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.158132 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.158141 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:46:34.158158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.158164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.158174 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:46:34.158190 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.158197 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.158206 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:46:34.158223 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:46:34.158229 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.158238 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:46:34.158251 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.158292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.158308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158314 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:46:34.158328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158351 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.158358 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158367 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:46:34.158384 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.158391 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158400 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:46:34.158416 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.158422 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158431 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:46:34.158448 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.158455 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158464 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:46:34.158480 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.158487 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158496 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:46:34.158513 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.158519 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158528 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:46:34.158545 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.158552 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158561 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:46:34.158577 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.158583 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158593 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:46:34.158605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.158655 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.158669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158676 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:46:34.158689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158712 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:46:34.158719 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158728 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:46:34.158741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.158766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:46:34.158782 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:46:34.158788 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:46:34.158798 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:46:34.158814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158832 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:46:34.158846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158869 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:46:34.158889 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:46:34.158905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.158916 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:46:34.158926 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:46:34.158942 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.158958 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:46:34.159118 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:46:34.159138 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:46:34.159144 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:46:34.159154 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:46:34.159171 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.159178 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:46:34.159187 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.159205 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.159211 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:46:34.159221 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.159238 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.159244 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:46:34.159254 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.159271 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.159277 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:46:34.159292 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.159310 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:46:34.159316 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:46:34.159326 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:46:34.159343 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:46:34.159349 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:46:34.159359 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:46:34.159375 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.159382 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:46:34.159392 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.159409 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:46:34.159415 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:46:34.159425 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:46:34.159442 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.159448 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:46:34.159458 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.159475 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.159481 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:46:34.159495 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.159511 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:46:34.159517 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:46:34.159526 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:46:34.159541 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:46:34.159577 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.159605 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:46:34.159632 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.159659 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:46:34.159685 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.159712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:46:34.159750 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.159776 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:46:34.159801 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.159826 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:46:34.159851 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:46:34.159876 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:46:34.159901 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:46:34.159926 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:46:34.159951 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:46:34.159977 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:46:34.160002 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.160027 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:46:34.160053 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.160078 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:46:34.160102 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.160127 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:46:34.160152 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.160177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:46:34.160207 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.160232 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:46:34.160257 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.160282 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:46:34.160314 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.160338 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:46:34.160363 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.160389 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:46:34.160415 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.160452 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:46:34.160479 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.160506 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:46:34.160532 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.160558 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:46:34.160585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.160611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:46:34.160637 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.160664 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:46:34.160690 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.160715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:46:34.160742 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.160768 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:46:34.160795 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:46:34.160820 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:46:34.160846 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.160872 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:46:34.160902 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.160928 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:46:34.160954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.160980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:46:34.161006 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.161032 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:46:34.161058 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.161084 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:46:34.161110 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.161136 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:46:34.161162 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.161188 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:46:34.161214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.161241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:46:34.161269 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161291 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161318 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:46:34.161344 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161361 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161378 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161403 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:46:34.161428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161445 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:46:34.161528 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161554 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.161579 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161609 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.161635 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161651 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161677 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.161703 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161720 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161746 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.161772 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161798 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.161823 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161849 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:46:34.161874 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161900 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.161925 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161951 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.161977 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.161994 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162019 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:46:34.162045 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162071 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.162096 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162122 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:46:34.162147 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162173 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:46:34.162199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162281 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162306 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.162358 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162375 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162391 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162416 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.162442 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162468 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.162494 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162511 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162527 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162552 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.162578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.162694 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162710 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162726 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162743 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162768 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.162794 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162810 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162827 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162869 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.162894 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162924 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.162952 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162968 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.162984 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163000 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163027 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:46:34.163052 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163077 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:46:34.163103 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163120 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163161 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.163187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:46:34.163314 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163340 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:46:34.163366 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163391 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.163417 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163457 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.163483 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163518 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163561 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.163594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163630 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:46:34.163780 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163809 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163833 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:46:34.163857 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163873 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163888 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163912 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:46:34.163937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.163984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164008 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:46:34.164032 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164057 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.164081 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164106 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.164130 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164146 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164171 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.164195 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164212 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164240 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.164265 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164294 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.164320 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164345 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:46:34.164369 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164394 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.164419 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164457 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:46:34.164483 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164500 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:46:34.164551 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164576 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.164602 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164628 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:46:34.164654 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164679 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:46:34.164705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164814 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.164863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164879 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164894 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164918 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.164948 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.164973 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.164998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165014 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165030 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165054 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.165079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165142 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:46:34.165191 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165207 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165222 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165238 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.165291 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165324 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165341 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165365 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.165390 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165415 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:46:34.165453 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165470 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165487 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165503 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165533 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:46:34.165559 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165585 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:46:34.165610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165628 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165644 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165669 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.165695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:46:34.165820 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165845 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:46:34.165870 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165894 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:46:34.165919 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165943 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:46:34.165968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.165984 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166000 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166015 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.166065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166097 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:46:34.166205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:46:34.166230 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.166303 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.166352 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.166399 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.166458 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.166506 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:46:34.166554 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:46:34.166601 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:46:34.166665 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.166713 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.166773 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.166818 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.166863 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.166909 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.166955 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.166999 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.167044 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.167090 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.167137 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.167183 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.167245 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.167304 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.167356 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.167401 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:46:34.167459 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.167505 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.167552 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.167600 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.167648 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.167714 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.167773 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.167820 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.167873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.167919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.167965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.168011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.168055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.168114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:46:34.168161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:46:34.168210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:46:34.168256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.168312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.168554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.168601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.168648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.168696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.168758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.168803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.168849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.168896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.168941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.168988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.169034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.169083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.169133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.169178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:46:34.169223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.169268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.169318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.169365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.169410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.169473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.169519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.169567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.169623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.169671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.169718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.169777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.169822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.169867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:46:34.169913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:46:34.169962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:46:34.170008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.170052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.170099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.170144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.170189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.170235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.170281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.170331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.170377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.170423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.170483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.170531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.170579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.170630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.170681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.170740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:46:34.170785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.170829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.170878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.170925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.170971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.171023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.171068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.171114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.171167 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:46:34.171192 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.171265 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.171325 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.171381 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.171453 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.171511 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:46:34.171579 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:46:34.171632 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:46:34.171686 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.171753 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.171804 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.171856 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.171907 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.171959 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.172011 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.172063 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.172113 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.172166 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.172218 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.172269 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.172326 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.172378 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.172431 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.172497 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:46:34.172550 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.172604 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.172687 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.172754 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.172806 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.172858 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.172909 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.172960 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.173019 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:46:34.173042 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.173094 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.173147 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.173199 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.173250 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.173322 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:46:34.173377 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:46:34.173431 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:46:34.173485 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.173539 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.173593 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.173647 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.173901 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.173954 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.174007 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.174062 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.174114 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.174166 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.174219 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.174271 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.174341 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.174396 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.174450 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.174504 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:46:34.174557 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.174612 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.174665 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.174732 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.174784 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.174836 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.174888 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.174940 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.174998 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:46:34.175020 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.175068 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.175115 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.175162 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.175213 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.175260 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:46:34.175326 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:46:34.175390 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:46:34.175440 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.175490 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.175541 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.175591 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.175653 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.175703 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.175763 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.175810 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.175856 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.175903 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.175949 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.175996 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.176042 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.176089 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.176136 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.176183 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:46:34.176229 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.176289 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.176361 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.176410 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.176458 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.176506 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.176568 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.176619 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.176683 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:46:34.176706 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.176771 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.176834 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.176883 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.176931 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.176980 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:46:34.177028 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:46:34.177076 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:46:34.177125 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.177175 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.177223 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.177271 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.177339 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.177390 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.177445 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.177496 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.177546 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.177598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.177649 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.177700 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.177762 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.177811 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.177860 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.177908 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:46:34.177956 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.178005 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.178054 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.178102 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.178150 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.178199 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.178247 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.178300 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.178367 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:46:34.178384 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:46:34.178413 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:46:34.178441 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:46:34.178469 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:46:34.178493 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:46:34.178508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.178523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.178531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.178539 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.178547 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.178555 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:46:34.178563 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:46:34.178571 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:46:34.178578 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.178586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.178593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.178601 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.178609 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.178617 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.178625 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.178638 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.178646 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.178653 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.178661 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.178669 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.178676 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.178683 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.178691 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.178698 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:46:34.178705 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.178725 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.178733 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.178740 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.178747 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.178754 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.178761 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.178768 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.178775 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.178783 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.178790 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.178799 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.178806 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.178814 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:46:34.178822 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:46:34.178829 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:46:34.178836 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.178843 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.178851 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.178858 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.178865 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.178872 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.178880 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.178887 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.178894 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.178902 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.178909 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.178916 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.178923 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.178930 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.178937 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.178944 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:46:34.178951 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.178958 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.178965 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.178972 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.178979 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.178987 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.178994 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.179001 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.179008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.179016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.179028 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.179035 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.179042 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.179048 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:46:34.179055 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:46:34.179061 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:46:34.179068 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.179074 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.179080 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.179087 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.179093 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.179099 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.179106 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.179112 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.179118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.179124 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.179131 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.179137 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.179144 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.179151 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.179157 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.179164 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:46:34.179170 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.179177 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.179183 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.179189 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.179196 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.179202 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.179208 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.179214 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.179220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:46:34.179228 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.179234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:46:34.179241 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:46:34.179247 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:46:34.179254 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:46:34.179260 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:46:34.179266 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:46:34.179272 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:46:34.179279 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:46:34.179289 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:46:34.179296 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:46:34.179304 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.179327 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.179334 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:46:34.179341 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:46:34.179348 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:46:34.179355 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.179361 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:46:34.179368 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:46:34.179375 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:46:34.179381 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:46:34.179582 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:46:34.179590 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:46:34.179597 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:46:34.179603 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:46:34.179610 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:46:34.179617 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:46:34.179623 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:46:34.179629 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:46:34.179636 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:46:34.179642 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:46:34.179932 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:46:34.179943 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:46:34.179947 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:46:34.179952 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:46:34.179958 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:46:34.179962 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:46:34.179967 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:46:34.179974 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:46:34.179982 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:46:34.180013 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.180020 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:46:34.180031 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:46:34.180051 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:46:34.180057 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:46:34.180063 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:46:34.180070 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:46:34.180078 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:46:34.180093 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:46:34.180100 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:46:34.180105 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:46:34.180114 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.180121 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:46:34.180126 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:46:34.180148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.180157 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:46:34.180161 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.180183 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:46:34.180188 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:46:34.180192 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:46:34.180196 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:46:34.180200 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:46:34.180203 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:46:34.180208 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:46:34.180212 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:46:34.180218 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:46:34.180228 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:46:34.180234 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:46:34.180238 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:46:34.180243 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.180248 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:46:34.180252 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:46:34.180274 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:46:34.180280 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.180290 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.180296 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.180300 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:46:34.180310 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:46:34.180331 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:46:34.180336 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:46:34.180340 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:46:34.180346 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179626" 2019-04-25 18:46:34.180353 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:46:34.180357 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:46:34.180362 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:46:34.180369 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:46:34.180374 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-04-25 18:46:34.180380 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:46:34.180387 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:46:34.180391 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:46:34.180394 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:46:34.180399 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-04-25 18:46:34.180404 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179626 2019-04-25 18:46:34.180424 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179626 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:46:34.180429 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:46:34.180435 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4536"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:46:34.180448 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:46:34.180453 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179626 2019-04-25 18:46:34.180462 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:46:34.180525 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:46:34.180471 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:46:34.180481 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:46:34.180485 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:46:34.180490 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:46:34.180494 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:46:34.180499 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:46:34.180506 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:46:34.180514 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:46:34.180519 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:46:34.180530 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:46:34.180537 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:46:34.180543 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:46:34.188335 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:46:34.188348 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:46:34.188356 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:46:34.188361 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:46:34.188366 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:46:34.188370 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:46:34.188374 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:46:34.188378 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:46:34.188382 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:46:34.188409 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:46:34.197889 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:46:34.197931 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:46:34.197939 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:46:34.197944 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:46:34.197950 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:46:34.197956 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:46:34.197963 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:46:34.197969 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:46:34.197974 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:46:34.197980 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:46:18 GMT 2019-04-25 18:46:34.197987 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:46:34.198018 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:46:34.198025 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:46:34.198037 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:46:34.198066 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:46:34.198077 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:46:34.198088 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:46:34.198093 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:46:34.198098 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:46:34.198134 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:46:34.198147 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:46:34.198153 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:46:34.198185 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:46:34.198193 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:46:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:46:34.198229 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:46:34.198238 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:46:34.198262 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:46:34.198269 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:46:34.198389 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:46:34.198496 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:46:34.198503 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:46:34.198512 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:46:34.198523 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:46:34.198547 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:46:34.198605 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:46:34.198633 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:46:34.198648 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:46:34.198656 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:46:34.198661 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:46:34.198667 nusoap_client: detail =