Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
IHI: RHF4Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3096
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 01:16:51 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 03:16:59.099561 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 03:16:59.099611 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:16:59.099634 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "196995" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 03:16:59.099652 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:16:59.099662 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 03:16:59.099670 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 03:16:59.099682 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 03:16:59.099691 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:16:59.099697 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:16:59.099706 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:16:59.099714 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:16:59.099725 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:16:59.099730 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:16:59.099735 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:16:59.099739 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:16:59.099746 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 03:16:59.099762 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:16:59.099777 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:16:59.099786 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:16:59.099792 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 03:16:59.099798 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 03:16:59.099806 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:16:59.099815 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:16:59.107654 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:16:59.107694 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:16:59.107711 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 03:16:59.107720 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:16:59.107726 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:16:59.107731 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:16:59.107735 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 03:16:59.107772 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 03:16:59.123256 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 03:16:59.123299 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 03:16:59.123307 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:16:59.123314 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:16:59.123320 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:16:59.123326 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:16:59.123332 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:16:59.123339 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:16:59.123345 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:16:59.123351 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:16:51 GMT 2019-08-18 03:16:59.123357 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:16:59.123362 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 03:16:59.123369 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:16:59.123381 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 03:16:59.123416 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 03:16:59.123440 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 03:16:59.130963 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:16:59.131002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.131045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.131059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.131070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.131104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.131130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.139173 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:16:59.139224 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-18 03:16:59.140662 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:16:59.140693 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-08-18 03:16:59.147628 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:16:59.147654 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:16:59.147686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.147987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148096 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.148572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.155981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156237 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:16:59.156265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156419 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 03:16:59.156582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:16:59.156850 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 03:16:59.156861 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:16:59.156867 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 03:16:59.156896 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 03:16:59.156947 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:16:59.156965 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:16:59.156972 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:16:59.156991 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 03:16:59.156996 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 03:16:59.157175 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 03:16:59.157192 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 03:16:59.157242 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157252 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 03:16:59.157274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157305 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.157315 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157330 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:16:59.157351 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.157358 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157369 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:16:59.157385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.157427 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.157443 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157449 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.157467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157495 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.157502 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157513 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 03:16:59.157527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.157554 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:16:59.157569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 03:16:59.157590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157624 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.157632 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157642 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:16:59.157669 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.157675 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157685 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:16:59.157703 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.157709 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157719 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:16:59.157733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.157767 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.157783 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157789 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 03:16:59.157804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157829 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.157836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157846 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 03:16:59.157860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.157885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 03:16:59.157900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 03:16:59.157920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157945 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.157952 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157962 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:16:59.157980 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.157986 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.157996 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:16:59.158013 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.158020 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158030 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:16:59.158047 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.158054 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158064 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:16:59.158077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.158115 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.158130 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.158152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158182 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158223 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.158245 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.158262 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158273 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:16:59.158283 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 03:16:59.158296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:16:59.158321 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:16:59.158336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158343 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 03:16:59.158362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158388 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.158395 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158406 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:16:59.158424 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.158430 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158440 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:16:59.158457 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.158464 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158473 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:16:59.158490 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.158497 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158506 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:16:59.158520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.158556 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.158572 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158578 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.158604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158633 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.158640 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158650 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 03:16:59.158667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.158693 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:16:59.158708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158713 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 03:16:59.158727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158752 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.158759 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158769 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:16:59.158782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.158807 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.158822 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158828 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.158841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158871 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.158878 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158888 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 03:16:59.158902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.158927 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:16:59.158942 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158948 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 03:16:59.158961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.158985 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.158992 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159002 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:16:59.159015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.159039 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.159054 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159060 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.159074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159099 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.159105 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159115 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 03:16:59.159128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.159153 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 03:16:59.159168 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159173 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 03:16:59.159187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159213 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.159220 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159230 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:16:59.159248 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.159255 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159264 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:16:59.159277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.159306 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 03:16:59.159320 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159326 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.159339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159364 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.159370 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159380 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 03:16:59.159393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.159418 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 03:16:59.159433 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159439 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 03:16:59.159453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159477 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.159484 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159494 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:16:59.159512 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.159518 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159528 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:16:59.159541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.159569 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 03:16:59.159584 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159590 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.159609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159635 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.159642 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159652 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 03:16:59.159665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.159690 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 03:16:59.159705 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159711 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 03:16:59.159725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159750 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.159756 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159766 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:16:59.159779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.159804 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 03:16:59.159818 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159824 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.159838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159862 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.159868 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159878 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 03:16:59.159891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.159916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 03:16:59.159931 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159937 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 03:16:59.159950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159975 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.159981 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.159991 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:16:59.160004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.160029 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.160043 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160049 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.160063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160087 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.160094 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160104 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 03:16:59.160117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.160142 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:16:59.160157 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160163 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 03:16:59.160177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160201 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.160208 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160218 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:16:59.160231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.160255 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.160270 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160276 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.160289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160313 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.160320 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160330 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 03:16:59.160343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.160367 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:16:59.160382 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160388 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 03:16:59.160401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160426 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.160433 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160443 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:16:59.160456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.160481 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.160496 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160502 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.160515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160540 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.160546 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160556 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 03:16:59.160569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.160599 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:16:59.160616 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160622 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 03:16:59.160636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160660 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.160667 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160677 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 03:16:59.160695 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.160701 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160711 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 03:16:59.160724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.160752 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.160767 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160773 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.160787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160812 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.160818 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160828 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 03:16:59.160842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.160866 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:16:59.160881 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160887 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:16:59.160901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.160932 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160941 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:16:59.160955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.160969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.160979 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.160994 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161000 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.161013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161039 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.161046 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161056 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:16:59.161070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.161095 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:16:59.161111 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161118 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:16:59.161132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161157 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:16:59.161164 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161173 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:16:59.161187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.161212 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.161227 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161233 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.161246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161269 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161276 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161312 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.161333 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.161350 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161360 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:16:59.161370 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 03:16:59.161383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:16:59.161407 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:16:59.161422 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161429 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 03:16:59.161443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161468 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:16:59.161475 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161484 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:16:59.161498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.161522 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.161537 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161544 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.161557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161581 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161587 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161632 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.161651 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.161668 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161679 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:16:59.161689 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 03:16:59.161701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:16:59.161725 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:16:59.161740 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161747 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:16:59.161761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161786 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:16:59.161793 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161803 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:16:59.161816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.161841 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.161856 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161862 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.161876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161899 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161905 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161942 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.161961 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.161978 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.161988 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:16:59.161999 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 03:16:59.162011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:16:59.162035 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:16:59.162050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162057 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 03:16:59.162071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162096 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.162102 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162112 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 03:16:59.162130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.162137 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162148 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 03:16:59.162179 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.162189 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162201 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:16:59.162220 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.162226 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162236 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:16:59.162254 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.162260 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162270 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:16:59.162287 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.162293 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162303 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 03:16:59.162320 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.162327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162337 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:16:59.162350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.162400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.162416 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162423 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.162436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162461 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.162468 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 03:16:59.162491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.162516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:16:59.162532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162538 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 03:16:59.162551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162575 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.162582 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162592 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:16:59.162617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.162624 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162634 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:16:59.162651 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.162658 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162667 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:16:59.162681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.162714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.162729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162735 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.162749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162773 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.162780 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 03:16:59.162803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.162828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:16:59.162843 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162849 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:16:59.162862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162887 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.162894 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162904 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:16:59.162917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.162941 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.162956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.162963 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.162977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163001 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.163008 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163018 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:16:59.163031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.163057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:16:59.163071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:16:59.163092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163117 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.163124 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163133 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:16:59.163151 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.163158 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163167 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:16:59.163184 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.163191 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163201 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:16:59.163214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.163247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.163261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163268 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.163281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163306 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.163313 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:16:59.163336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.163361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:16:59.163376 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163382 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 03:16:59.163395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163419 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.163426 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163436 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:16:59.163453 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.163460 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163470 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:16:59.163487 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.163493 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163503 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:16:59.163520 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.163527 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163536 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:16:59.163554 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.163560 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163570 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:16:59.163583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.163631 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.163647 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163653 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.163667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163692 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.163699 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163709 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 03:16:59.163722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.163737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.163747 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:16:59.163761 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.163790 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.163797 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.163807 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.163820 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.163836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.163850 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.163875 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.163882 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.163892 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:16:59.163910 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.163917 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.163926 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 03:16:59.163944 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.163951 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.163960 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 03:16:59.163986 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.163998 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164016 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:16:59.164040 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.164047 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164057 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 03:16:59.164075 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:16:59.164083 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164092 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 03:16:59.164110 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.164117 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164126 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.164144 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.164150 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164160 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:16:59.164177 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.164184 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164194 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 03:16:59.164211 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.164218 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164227 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:16:59.164252 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.164259 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164268 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:16:59.164282 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.164354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164360 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:16:59.164375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164400 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.164407 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164417 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:16:59.164434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.164441 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164451 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:16:59.164468 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.164474 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164484 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:16:59.164502 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.164508 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164518 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:16:59.164531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.164567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164582 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164588 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.164612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 03:16:59.164668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.164684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.164694 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:16:59.164707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164741 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164749 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164759 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164773 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164790 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.164803 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164829 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.164836 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164846 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:16:59.164864 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.164870 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164880 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:16:59.164897 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.164904 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164913 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:16:59.164931 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.164938 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164947 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:16:59.164965 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.164971 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.164981 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:16:59.165002 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.165009 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.165019 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:16:59.165037 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.165043 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.165053 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:16:59.165070 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.165077 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.165086 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:16:59.165103 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.165110 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.165120 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:16:59.165137 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.165144 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.165153 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:16:59.165170 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.165177 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.165186 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:16:59.165199 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.165252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.165269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165276 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:16:59.165290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165315 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.165322 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165331 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:16:59.165349 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.165355 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165365 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:16:59.165382 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.165389 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165398 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:16:59.165415 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:16:59.165422 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165432 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.165445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.165483 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165504 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.165518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165543 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165550 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165560 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 03:16:59.165573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.165588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.165605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:16:59.165619 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165647 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165654 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165663 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.165707 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165737 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.165745 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165755 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:16:59.165773 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.165780 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165789 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:16:59.165806 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.165813 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165822 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:16:59.165839 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.165846 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165855 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:16:59.165873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.165879 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165889 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:16:59.165906 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.165920 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165930 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:16:59.165947 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.165954 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:16:59.165980 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.165987 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.165996 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:16:59.166013 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.166020 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.166030 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:16:59.166047 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166054 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.166063 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 03:16:59.166081 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.166087 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.166097 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:16:59.166114 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.166121 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.166130 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:16:59.166143 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.166200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.166215 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166243 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166250 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166260 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166274 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.166303 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166328 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.166336 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166345 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 03:16:59.166363 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.166369 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166379 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 03:16:59.166396 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.166403 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166412 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:16:59.166430 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.166436 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166446 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 03:16:59.166463 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.166469 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166479 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 03:16:59.166497 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.166503 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166513 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:16:59.166531 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.166537 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166547 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 03:16:59.166565 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.166571 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166581 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 03:16:59.166610 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.166617 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166628 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 03:16:59.166645 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.166652 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166662 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:16:59.166679 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.166686 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166695 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:16:59.166713 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.166720 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166735 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 03:16:59.166754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.166761 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166771 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:16:59.166788 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.166795 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166805 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 03:16:59.166818 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.166884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.166902 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.166909 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 03:16:59.166924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.166949 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.166956 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.166967 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:16:59.166980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.166995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.167006 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.167021 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167027 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.167041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167066 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.167073 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167083 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 03:16:59.167096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.167122 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:16:59.167137 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167143 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 03:16:59.167157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.167189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167198 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:16:59.167216 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.167223 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167233 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:16:59.167250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.167257 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167267 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:16:59.167284 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:16:59.167291 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167300 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:16:59.167313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.167349 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 03:16:59.167364 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167370 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.167384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167409 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:16:59.167416 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167425 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 03:16:59.167439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.167454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.167464 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 03:16:59.167477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:16:59.167506 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167512 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:16:59.167522 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:16:59.167552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.167566 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167608 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.167616 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167626 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 03:16:59.167645 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.167651 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167661 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 03:16:59.167679 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.167685 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167695 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 03:16:59.167712 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:16:59.167719 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167734 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:16:59.167753 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.167759 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167769 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 03:16:59.167786 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.167793 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167803 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 03:16:59.167820 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.167827 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167836 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:16:59.167854 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.167860 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167870 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 03:16:59.167887 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.167894 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167904 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 03:16:59.167928 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.167935 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.167944 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:16:59.167957 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 03:16:59.168006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.168024 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168030 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 03:16:59.168047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.168079 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168089 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:16:59.168102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.168127 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.168142 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168148 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.168163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168187 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:16:59.168194 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168204 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 03:16:59.168217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.168242 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:16:59.168256 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 03:16:59.168281 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:16:59.168288 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:16:59.168297 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 03:16:59.168315 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:16:59.168322 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 03:16:59.168332 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 03:16:59.168350 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:16:59.168356 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:16:59.168366 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 03:16:59.168379 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 03:16:59.168402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.168418 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168424 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:16:59.168437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168462 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.168469 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168478 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:16:59.168496 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.168503 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168513 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:16:59.168530 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.168536 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168546 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:16:59.168559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.168592 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168615 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168622 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.168636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168661 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168668 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168678 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 03:16:59.168691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.168706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.168716 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:16:59.168735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168764 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168771 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168781 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168794 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168810 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.168824 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168850 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.168857 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168867 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 03:16:59.168885 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.168891 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168901 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 03:16:59.168918 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.168934 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168943 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:16:59.168961 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.168967 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.168977 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 03:16:59.168994 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.169000 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.169010 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 03:16:59.169027 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.169034 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.169044 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 03:16:59.169061 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.169067 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.169077 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 03:16:59.169094 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.169100 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.169110 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:16:59.169127 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.169133 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.169143 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:16:59.169157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.169201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.169218 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169224 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 03:16:59.169238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169263 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.169271 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169280 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:16:59.169298 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.169305 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169314 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:16:59.169332 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.169338 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169348 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:16:59.169365 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.169372 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169381 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:16:59.169399 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.169405 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169415 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:16:59.169428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.169468 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.169483 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.169504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169528 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169535 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169573 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.169606 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.169625 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169636 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:16:59.169646 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 03:16:59.169659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:16:59.169683 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:16:59.169698 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169704 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 03:16:59.169718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169748 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.169755 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169765 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 03:16:59.169778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.169803 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.169818 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169824 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.169838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169863 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:16:59.169870 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169880 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 03:16:59.169893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.169918 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 03:16:59.169932 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169938 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 03:16:59.169952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.169983 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.169993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:16:59.170006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.170031 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.170045 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170051 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.170065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170090 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170097 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170107 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 03:16:59.170120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.170145 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:16:59.170158 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170184 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170191 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170201 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170214 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.170244 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170270 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.170276 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170286 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 03:16:59.170304 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.170310 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170320 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 03:16:59.170338 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.170344 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170354 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 03:16:59.170371 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.170378 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170388 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 03:16:59.170406 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.170412 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170422 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 03:16:59.170440 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:16:59.170446 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170456 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 03:16:59.170473 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:16:59.170480 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170490 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 03:16:59.170507 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:16:59.170513 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170523 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 03:16:59.170541 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:16:59.170548 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170559 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 03:16:59.170576 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.170583 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170606 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 03:16:59.170625 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.170631 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170641 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 03:16:59.170658 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.170665 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170674 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 03:16:59.170692 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.170698 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170708 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 03:16:59.170722 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.170787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.170807 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170813 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 03:16:59.170828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170853 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.170860 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170870 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 03:16:59.170883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.170909 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.170930 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170936 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.170950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170975 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.170981 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.170991 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 03:16:59.171004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.171029 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:16:59.171044 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171050 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:16:59.171065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171089 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.171096 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171106 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 03:16:59.171124 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.171130 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171140 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:16:59.171157 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.171164 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171173 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:16:59.171191 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.171197 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171207 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:16:59.171220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.171256 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171271 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171277 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.171291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171316 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171323 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171332 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 03:16:59.171346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.171371 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:16:59.171385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171412 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171419 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171428 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171442 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.171471 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171496 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.171503 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171513 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:16:59.171531 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.171537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:16:59.171564 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.171571 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171580 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 03:16:59.171608 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.171615 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171625 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:16:59.171643 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.171651 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171661 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:16:59.171678 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.171685 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171694 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 03:16:59.171712 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:16:59.171719 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171734 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 03:16:59.171748 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.171787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.171804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.171810 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 03:16:59.171992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172020 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.172027 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172037 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 03:16:59.172055 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.172061 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172071 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 03:16:59.172088 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.172095 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172104 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 03:16:59.172121 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.172128 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172138 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 03:16:59.172155 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.172161 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172171 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 03:16:59.172188 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.172195 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172205 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 03:16:59.172222 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.172228 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172237 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:16:59.172255 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.172262 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172271 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:16:59.172285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.172336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.172351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172358 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 03:16:59.172376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172402 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:16:59.172409 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172419 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 03:16:59.172433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.172458 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:16:59.172475 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:16:59.172481 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 03:16:59.172497 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 03:16:59.172513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172519 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 03:16:59.172533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.172576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:16:59.172593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.172609 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:16:59.172620 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 03:16:59.172638 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.172645 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 03:16:59.172655 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 03:16:59.172671 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:16:59.172678 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 03:16:59.172688 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 03:16:59.172705 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.172711 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 03:16:59.172721 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.172738 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.172745 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:16:59.172755 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.172772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.172778 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:16:59.172788 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.172805 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.172811 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 03:16:59.172821 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.172838 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:16:59.172844 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 03:16:59.172859 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:16:59.172876 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:16:59.172883 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 03:16:59.172893 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 03:16:59.172910 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.172916 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:16:59.172926 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.172943 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:16:59.172949 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 03:16:59.172960 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 03:16:59.172976 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.172983 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 03:16:59.172992 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.173009 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.173015 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:16:59.173025 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.173041 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:16:59.173047 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 03:16:59.173057 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 03:16:59.173070 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 03:16:59.173102 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.173131 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:16:59.173158 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.173185 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 03:16:59.173212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.173238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:16:59.173265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.173292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:16:59.173318 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.173345 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:16:59.173376 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.173402 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 03:16:59.173429 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 03:16:59.173455 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 03:16:59.173481 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 03:16:59.173508 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 03:16:59.173534 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 03:16:59.173560 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 03:16:59.173586 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.173619 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:16:59.173647 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.173673 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:16:59.173700 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.173726 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:16:59.173753 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.173779 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:16:59.173805 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.173832 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:16:59.173858 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.173884 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:16:59.173923 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.173950 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:16:59.173976 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.174002 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:16:59.174027 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.174052 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:16:59.174078 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.174107 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:16:59.174134 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.174160 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:16:59.174187 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.174213 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:16:59.174238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.174263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:16:59.174289 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.174314 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:16:59.174340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.174365 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:16:59.174390 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.174415 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:16:59.174441 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 03:16:59.174466 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 03:16:59.174491 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.174516 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:16:59.174541 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.174580 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:16:59.174612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.174639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:16:59.174666 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.174691 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 03:16:59.174717 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.174743 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:16:59.174770 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.174798 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:16:59.174829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.174856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:16:59.174882 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.174922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:16:59.174948 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.174965 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.174991 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:16:59.175016 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175032 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175048 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175072 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:16:59.175097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:16:59.175195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:16:59.175300 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175325 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.175350 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175375 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.175399 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175416 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175441 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.175466 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175482 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175520 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.175547 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175572 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.175602 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175642 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:16:59.175668 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175694 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.175720 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175746 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.175771 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175791 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175817 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:16:59.175843 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175869 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.175895 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175933 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:16:59.175958 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.175983 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:16:59.176009 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176035 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:16:59.176061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176140 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176156 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.176205 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176221 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176242 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176267 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.176292 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176317 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.176342 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176358 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176399 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.176424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.176536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176552 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176568 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176585 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176628 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.176655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.176758 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176784 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.176810 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176827 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176849 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176866 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176892 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:16:59.176931 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176956 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:16:59.176980 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.176996 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177012 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177036 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.177061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:16:59.177174 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177199 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:16:59.177225 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177251 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.177276 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177301 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.177326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177343 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177400 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.177425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:16:59.177590 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177611 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177651 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:16:59.177676 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177693 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177709 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177735 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:16:59.177760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:16:59.177861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177923 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:16:59.177972 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.177997 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.178022 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178047 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.178073 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178089 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178114 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.178143 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178160 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178185 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.178209 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178234 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.178259 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178284 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:16:59.178309 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178334 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.178359 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178383 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:16:59.178408 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178424 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178449 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:16:59.178474 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178499 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.178523 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178549 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:16:59.178574 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178603 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:16:59.178643 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178670 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:16:59.178696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178713 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178763 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.178853 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178870 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178886 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.178950 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.178975 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.179000 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179016 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179032 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179057 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.179082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:16:59.179196 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179212 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179228 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179243 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179268 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.179293 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179324 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179365 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.179405 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179430 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:16:59.179688 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179707 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179723 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179739 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179765 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:16:59.179791 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179816 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:16:59.179842 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179858 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179875 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.179927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.179992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:16:59.180044 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180069 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:16:59.180096 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180123 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:16:59.180149 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180175 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:16:59.180201 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180218 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.180303 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:16:59.180450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:16:59.180480 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.180537 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.180587 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.180643 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.180693 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.180739 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.180787 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 03:16:59.180836 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 03:16:59.180884 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 03:16:59.180932 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.180979 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.181039 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.181086 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.181132 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.181178 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.181224 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.181304 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.181385 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.181469 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.181556 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.181679 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.181752 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.181843 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.181901 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.181954 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.182002 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 03:16:59.182070 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.182116 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.182161 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.182208 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.182261 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.182313 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.182365 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.182414 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.182470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.182516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.182569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.182624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.182686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.182740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.182788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 03:16:59.182836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 03:16:59.182883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 03:16:59.182932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.182980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.183040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.183085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.183130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.183177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.183223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.183271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.183316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.183362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.183409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.183455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.183502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.183549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.183604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.183668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.183716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 03:16:59.183768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.183816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.183863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.183913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.183961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.184026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.184073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.184120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.184174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.184220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.184267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.184314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.184360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.184405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.184451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 03:16:59.184497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 03:16:59.184543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 03:16:59.184590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.184681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.184767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.184851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.184941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.184996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.185068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.185142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.185192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.185269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.185318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.185365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.185413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.185459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.185510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.185560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.185612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 03:16:59.185658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.185722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.185794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.185847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.185934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.186051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.186150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.186237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.186326 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:16:59.186369 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.186431 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.186485 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.186556 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.186616 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.186683 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.186744 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:16:59.186799 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:16:59.186852 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:16:59.186906 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.186965 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.187046 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.187098 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.187150 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.187202 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.187253 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.187304 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.187383 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.187437 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.187488 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.187540 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.187592 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.187651 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.187718 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.187777 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.187846 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:16:59.187900 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.187953 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.188006 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.188071 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.188122 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.188377 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.188431 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.188484 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.188543 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:16:59.188566 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.188624 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.188690 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.188751 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.188811 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.188866 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.188920 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:16:59.188975 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:16:59.189041 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:16:59.189094 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.189145 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.189197 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.189249 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.189301 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.189353 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.189420 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.189474 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.189528 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.189582 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.189643 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.189698 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.189757 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.189813 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.189867 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.189921 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.189980 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:16:59.190036 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.190090 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.190145 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.190199 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.190253 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.190307 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.190361 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.190416 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.190478 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 03:16:59.190500 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.190549 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.190603 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.190653 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.190701 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.190756 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.190804 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:16:59.190853 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:16:59.190901 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:16:59.190949 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.190997 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.191045 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.191099 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.191148 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.191203 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.191252 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.191301 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.191350 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.191398 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.191446 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.191494 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.191542 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.191601 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.191650 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.191699 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.191753 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:16:59.191803 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.191851 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.191899 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.191947 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.191995 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.192042 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.192091 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.192157 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.192211 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 03:16:59.192232 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.192281 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.192330 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.192379 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.192427 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.192476 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.192524 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:16:59.192572 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:16:59.192627 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:16:59.192690 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.192749 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.192799 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.192850 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.192900 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.192963 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.193013 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.193061 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.193110 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.193158 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.193208 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.193261 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.193310 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.193359 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.193407 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.193456 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.193504 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:16:59.193552 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.193613 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.193690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.193747 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.193797 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.193847 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.194124 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.194176 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.194227 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 03:16:59.194244 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 03:16:59.194272 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 03:16:59.194298 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 03:16:59.194324 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 03:16:59.194349 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 03:16:59.194370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.194385 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.194393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.194419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.194427 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.194435 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.194443 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:16:59.194450 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:16:59.194458 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:16:59.194466 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.194474 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.194482 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.194489 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.194497 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.194505 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.194512 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.194524 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.194532 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.194539 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.194547 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.194554 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.194562 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.194576 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.194584 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.194591 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.194603 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:16:59.194612 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.194619 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.194627 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.194634 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.194642 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.194649 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.194656 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.194678 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.194686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.194697 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.194705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.194713 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.194722 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.194737 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.194746 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:16:59.194758 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:16:59.194772 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:16:59.194785 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.194799 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.195138 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.195150 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.195158 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.195165 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.195173 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.195181 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.195188 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.195196 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.195203 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.195210 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.195218 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.195225 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.195232 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.195239 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.195247 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:16:59.195254 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.195261 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.195268 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.195276 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.195287 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.195294 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.195303 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.195310 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.195318 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.195328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.195335 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.195342 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.195349 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.195356 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.195363 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:16:59.195370 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:16:59.195377 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:16:59.195383 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.195390 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.195397 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.195404 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.195411 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.195418 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.195425 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.195431 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.195438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.195445 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.195455 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.195463 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.195470 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.195477 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.195484 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.195490 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.195497 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:16:59.195504 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.195511 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.195521 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.195528 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.195535 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.195542 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.195548 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.195555 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.195571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:16:59.195580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.195587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:16:59.195599 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:16:59.195607 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:16:59.195614 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:16:59.195621 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:16:59.195628 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:16:59.195635 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:16:59.195643 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:16:59.195650 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:16:59.195670 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:16:59.195677 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:16:59.195685 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.195692 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.195699 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:16:59.195706 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:16:59.195712 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:16:59.195720 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:16:59.195730 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.195738 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:16:59.195745 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:16:59.195752 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:16:59.195758 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:16:59.195765 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:16:59.195772 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:16:59.195779 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:16:59.195786 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:16:59.195793 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:16:59.195800 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:16:59.195807 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:16:59.195814 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:16:59.195821 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:16:59.195828 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:16:59.196090 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 03:16:59.196101 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:16:59.196106 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:16:59.196110 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:16:59.196117 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 03:16:59.196121 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:16:59.196125 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:16:59.196150 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 03:16:59.196160 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:16:59.196196 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.196203 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "196995" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:16:59.196216 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:16:59.196237 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 03:16:59.196244 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 03:16:59.196248 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 03:16:59.196252 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 03:16:59.196257 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "196995" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:16:59.196268 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:16:59.196275 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:16:59.196279 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:16:59.196290 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.196298 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:16:59.196304 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 03:16:59.196327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.196336 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:16:59.196340 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.196363 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:16:59.196368 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 03:16:59.196372 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 03:16:59.196376 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 03:16:59.196380 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 03:16:59.196384 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 03:16:59.196389 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 03:16:59.196393 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 03:16:59.196399 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "196995" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:16:59.196409 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:16:59.196416 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:16:59.196420 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:16:59.196426 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.196431 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:16:59.196436 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:16:59.196471 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:16:59.196478 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.196482 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.196487 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.196491 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:16:59.196501 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:16:59.196508 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:16:59.196513 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:16:59.196517 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:16:59.196524 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "196995" 2019-08-18 03:16:59.196531 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:16:59.196535 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:16:59.196539 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:16:59.196546 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:16:59.196551 wsdl: in serializeType: returning: 196995 2019-08-18 03:16:59.196557 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:16:59.196563 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:16:59.196567 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:16:59.196571 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:16:59.196576 wsdl: in serializeType: returning: 196995 2019-08-18 03:16:59.196580 wsdl: serializeRPCParameters returning: 196995 2019-08-18 03:16:59.196602 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=196995 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 03:16:59.196607 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 03:16:59.196620 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3721"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 03:16:59.196634 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 03:16:59.196642 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=196995 2019-08-18 03:16:59.196652 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 03:16:59.196746 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 03:16:59.196677 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:16:59.196689 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:16:59.196695 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:16:59.196700 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:16:59.196704 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:16:59.196711 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:16:59.196722 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:16:59.196734 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:16:59.196740 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:16:59.196753 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 03:16:59.196762 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:16:59.196770 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:16:59.204626 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:16:59.204645 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:16:59.204657 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 03:16:59.204662 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 03:16:59.204668 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:16:59.204672 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:16:59.204676 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:16:59.204680 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:16:59.204684 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 03:16:59.204715 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 03:16:59.214171 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 03:16:59.214202 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 03:16:59.214208 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:16:59.214214 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:16:59.214219 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:16:59.214225 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:16:59.214231 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:16:59.214236 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:16:59.214242 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:16:59.214247 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:16:51 GMT 2019-08-18 03:16:59.214254 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:16:59.214259 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 03:16:59.214264 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:16:59.214275 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 03:16:59.214302 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 03:16:59.214313 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 03:16:59.214323 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:16:59.214328 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 03:16:59.214333 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 03:16:59.214369 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:16:59.214381 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:16:59.214387 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:16:59.214417 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:16:59.214423 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 01:16:51 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 03:16:59.214456 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 03:16:59.214466 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 03:16:59.214489 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 03:16:59.214495 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 03:16:59.214625 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 03:16:59.214751 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 03:16:59.214758 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 03:16:59.214766 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 03:16:59.214779 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:16:59.214803 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 03:16:59.214857 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 03:16:59.214886 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:16:59.214897 nusoap_client: got fault 2019-08-18 03:16:59.214906 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 03:16:59.214910 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 03:16:59.214918 nusoap_client: detail =