Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.IHI: RHF4Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3096
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 04 Mar 2021 03:36:35 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-04 04:36:35.701468 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-04 04:36:35.701584 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 04:36:35.701601 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "196995" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-04 04:36:35.701620 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 04:36:35.701629 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-04 04:36:35.701638 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-04 04:36:35.701650 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-04 04:36:35.701659 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 04:36:35.701664 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 04:36:35.701672 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 04:36:35.701683 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 04:36:35.701694 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 04:36:35.701701 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 04:36:35.701706 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 04:36:35.701710 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 04:36:35.701713 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-04 04:36:35.701726 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 04:36:35.701923 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 04:36:35.701946 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 04:36:35.701951 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-04 04:36:35.701956 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-04 04:36:35.701967 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 04:36:35.701974 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 04:36:35.709538 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 04:36:35.709576 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 04:36:35.709585 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-04 04:36:35.709591 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 04:36:35.709596 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 04:36:35.709603 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 04:36:35.709607 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-04 04:36:35.709635 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-04 04:36:35.727872 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-04 04:36:35.727888 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-04 04:36:35.727912 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 04:36:35.727919 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 04:36:35.727924 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 04:36:35.727932 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 04:36:35.727938 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 04:36:35.727943 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 04:36:35.727948 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 04:36:35.727953 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 03:36:35 GMT 2021-03-04 04:36:35.727958 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 04:36:35.727963 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-04 04:36:35.727969 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 04:36:35.728010 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-04 04:36:35.728037 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-04 04:36:35.728056 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-04 04:36:35.734949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.734969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.734999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.735027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.735133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.735166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.735195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.735224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.745963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.746028 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.746071 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.746099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.746125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.746154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.746196 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.746227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.746378 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-03-04 04:36:35.753098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.753247 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 04:36:35.753286 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.753340 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.753354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.753396 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.753433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.753477 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.753526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.753555 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.753605 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.753629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.753672 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.753702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.753744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.753771 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.753886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.753918 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 04:36:35.760762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.760825 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.760878 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.760946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.760978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.761148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761216 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.761256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.761541 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 04:36:35.761584 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-03-04 04:36:35.761617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761737 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 04:36:35.761791 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 04:36:35.761911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.761938 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 04:36:35.761966 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.762039 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.762071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.762094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.762122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.762146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.762183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.762195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.762235 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.762265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.767976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.768024 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:36:35.768097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.768112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:36:35.768225 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2021-03-04 04:36:35.768237 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 04:36:35.768241 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-04 04:36:35.768341 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-04 04:36:35.768373 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 04:36:35.768385 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 04:36:35.768391 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 04:36:35.768421 wsdl: got WSDL URL 2021-03-04 04:36:35.768432 wsdl: Parse WSDL 2021-03-04 04:36:35.768894 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-04 04:36:35.768930 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-04 04:36:35.768982 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.768997 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-04 04:36:35.769015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769044 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.769053 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769067 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 04:36:35.769089 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.769096 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769106 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 04:36:35.769124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.769162 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.769177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.769200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769225 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.769232 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769242 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-04 04:36:35.769373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.769405 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-04 04:36:35.769428 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769435 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-04 04:36:35.769482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769511 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.769518 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769529 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 04:36:35.769551 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.769558 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769568 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 04:36:35.769586 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.769592 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769602 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 04:36:35.769615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.769650 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.769677 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769689 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-04 04:36:35.769716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769763 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.769775 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769788 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-04 04:36:35.769803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.769830 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-04 04:36:35.769845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-04 04:36:35.769866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769905 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.769912 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769921 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 04:36:35.769953 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.769959 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.769968 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 04:36:35.769991 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.769997 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770006 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 04:36:35.770021 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.770027 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770036 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:36:35.770048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.770083 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.770096 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770102 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.770141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770181 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770189 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770227 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.770250 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.770267 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770278 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:36:35.770288 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-04 04:36:35.770299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:36:35.770321 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 04:36:35.770335 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770341 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-04 04:36:35.770355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770377 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.770384 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770393 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 04:36:35.770405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.770448 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.770463 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770469 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.770483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770522 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770528 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770574 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.770597 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.770614 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770625 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:36:35.770635 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-04 04:36:35.770647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:36:35.770671 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-04 04:36:35.770685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770691 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-04 04:36:35.770710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770736 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.770743 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770752 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 04:36:35.770770 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.770776 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770785 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 04:36:35.770802 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.770833 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770854 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 04:36:35.770894 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.770901 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770911 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:36:35.770924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.770977 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.770993 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.770998 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.771016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771040 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.771047 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771056 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-04 04:36:35.771068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.771091 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 04:36:35.771104 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771110 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-04 04:36:35.771122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771144 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.771150 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771159 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 04:36:35.771171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.771194 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.771207 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771213 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.771225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771249 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.771255 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771264 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-04 04:36:35.771276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.771299 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-04 04:36:35.771312 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771318 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-04 04:36:35.771330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.771359 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771367 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:36:35.771379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.771402 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.771435 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771442 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.771457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771494 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.771501 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771511 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-04 04:36:35.771524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.771550 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-04 04:36:35.771569 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771576 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-04 04:36:35.771589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771613 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.771620 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771630 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 04:36:35.771647 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.771654 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771663 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:36:35.771676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.771705 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-04 04:36:35.771719 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771725 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.771739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771762 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.771769 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771778 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-04 04:36:35.771791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.771816 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-04 04:36:35.771830 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771836 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-04 04:36:35.771849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771873 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.771880 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771906 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 04:36:35.771922 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.771928 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771937 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:36:35.771962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.771979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.771988 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-04 04:36:35.772001 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772007 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.772019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772041 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.772047 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772056 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-04 04:36:35.772068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.772091 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-04 04:36:35.772103 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772109 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-04 04:36:35.772121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772143 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.772149 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772158 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:36:35.772169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.772232 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-04 04:36:35.772247 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772252 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.772265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772288 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.772298 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772307 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-04 04:36:35.772320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.772342 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-04 04:36:35.772356 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772361 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-04 04:36:35.772373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772396 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.772402 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772411 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:36:35.772441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.772472 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.772486 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772505 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.772520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772544 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.772553 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772566 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-04 04:36:35.772579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.772604 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 04:36:35.772619 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772624 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-04 04:36:35.772638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772661 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.772668 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772678 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 04:36:35.772690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.772715 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.772729 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772735 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.772748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772772 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.772779 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772788 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-04 04:36:35.772801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.772825 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 04:36:35.772839 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772845 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-04 04:36:35.772858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772903 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.772909 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772918 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 04:36:35.772931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.772967 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.772980 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.772985 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.772998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773020 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.773026 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773035 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-04 04:36:35.773047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.773069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 04:36:35.773082 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773088 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-04 04:36:35.773100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773122 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.773128 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773137 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-04 04:36:35.773183 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.773195 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773212 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-04 04:36:35.773227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.773255 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.773270 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773275 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.773293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773315 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.773322 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773331 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-04 04:36:35.773343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.773366 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 04:36:35.773379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773385 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 04:36:35.773397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773420 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.773445 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773458 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:36:35.773471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.773508 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.773523 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773529 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.773542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773573 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.773580 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773590 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 04:36:35.773603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.773628 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:36:35.773642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773648 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-04 04:36:35.773662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773687 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 04:36:35.773694 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773703 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 04:36:35.773716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.773740 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.773754 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773760 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.773773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773796 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773803 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773839 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.773860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.773877 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773904 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:36:35.773914 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-04 04:36:35.773926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:36:35.773961 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 04:36:35.773975 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.773980 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-04 04:36:35.773993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774016 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 04:36:35.774022 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774031 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 04:36:35.774043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.774065 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.774079 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774084 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.774096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774117 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774123 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.774174 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.774441 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774455 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:36:35.774467 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-04 04:36:35.774479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:36:35.774567 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-04 04:36:35.774588 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774594 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-04 04:36:35.774609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774634 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 04:36:35.774645 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774655 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 04:36:35.774669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.774695 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.774710 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774717 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.774730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774753 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774760 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774796 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.774816 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.774833 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774843 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:36:35.774853 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-04 04:36:35.774865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:36:35.774910 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-04 04:36:35.774923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774929 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-04 04:36:35.774963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.774985 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.774992 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775001 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-04 04:36:35.775017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.775023 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775031 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-04 04:36:35.775047 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.775053 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775061 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 04:36:35.775077 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.775083 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775092 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 04:36:35.775107 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.775113 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775122 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 04:36:35.775137 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.775143 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775152 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-04 04:36:35.775167 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.775174 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775205 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:36:35.775220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.775266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.775280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775286 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.775299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775322 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.775328 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-04 04:36:35.775350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.775373 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-04 04:36:35.775386 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775392 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-04 04:36:35.775404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775452 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.775459 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775470 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 04:36:35.775499 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.775514 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775556 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:36:35.775590 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.775598 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775609 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 04:36:35.775623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.775661 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.775677 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775683 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.775696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775721 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.775728 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-04 04:36:35.775750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.775775 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-04 04:36:35.775789 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775808 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 04:36:35.775821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.775852 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:36:35.775874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.775910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.775924 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775929 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.775942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775964 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.775970 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.775979 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 04:36:35.775991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.776014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:36:35.776027 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776033 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-04 04:36:35.776045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776067 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.776074 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776083 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:36:35.776098 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.776105 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776113 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-04 04:36:35.776129 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.776135 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776143 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-04 04:36:35.776159 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.776165 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776173 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-04 04:36:35.776189 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.776195 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776203 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-04 04:36:35.776215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.776252 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.776265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776271 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.776283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776305 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.776311 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776320 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-04 04:36:35.776332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.776354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 04:36:35.776367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776373 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 04:36:35.776386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776408 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.776414 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776428 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 04:36:35.776460 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.776466 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776475 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:36:35.776504 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.776518 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776527 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 04:36:35.776540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.776572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.776586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776592 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.776606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776629 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.776636 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 04:36:35.776658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.776683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:36:35.776697 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776703 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.776716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776740 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.776747 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776756 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 04:36:35.776774 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.776793 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776802 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 04:36:35.776819 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.776825 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776834 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 04:36:35.776852 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.776863 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776872 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 04:36:35.776888 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.776894 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776916 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 04:36:35.776928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.776970 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.776984 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.776989 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.777002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.777024 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777030 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.777039 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 04:36:35.777051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.777064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.777073 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.777085 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777111 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777117 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777126 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777138 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.777165 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.777194 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777203 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:36:35.777219 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.777225 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777233 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-04 04:36:35.777249 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.777255 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777264 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-04 04:36:35.777279 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.777285 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777294 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 04:36:35.777309 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.777315 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777324 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-04 04:36:35.777339 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 04:36:35.777345 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777354 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-04 04:36:35.777369 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.777375 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777384 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.777461 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.777471 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777483 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:36:35.777540 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.777553 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777572 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-04 04:36:35.777607 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.777616 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777628 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 04:36:35.777646 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.777653 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777663 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 04:36:35.777676 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.777731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.777761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.777767 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.777781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.777805 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.777811 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.777820 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 04:36:35.777837 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.777843 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.777861 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 04:36:35.777877 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.777883 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.777892 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 04:36:35.777921 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.777927 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.777941 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 04:36:35.777953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.777978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.777987 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778006 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.778018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778042 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778048 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778057 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-04 04:36:35.778069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.778092 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.778104 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778128 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778134 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778143 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778155 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.778182 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778205 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.778211 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778220 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 04:36:35.778236 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.778242 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778250 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 04:36:35.778266 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.778272 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778280 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 04:36:35.778296 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.778301 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778310 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 04:36:35.778325 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.778331 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778340 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 04:36:35.778355 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.778361 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778370 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 04:36:35.778386 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.778392 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778400 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:36:35.778416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.778422 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778457 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 04:36:35.778474 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.778481 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778503 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 04:36:35.778520 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.778526 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778536 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 04:36:35.778555 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.778563 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778573 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 04:36:35.778587 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.778641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.778657 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778663 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.778677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778702 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.778709 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778718 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 04:36:35.778735 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.778741 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778751 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:36:35.778768 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.778774 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778796 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 04:36:35.778812 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:36:35.778818 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778827 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.778840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.778875 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.778890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778895 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.778921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778949 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.778955 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778964 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-04 04:36:35.778976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.778990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.778998 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.779010 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779035 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779041 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779050 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779062 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.779089 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779112 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.779118 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779127 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 04:36:35.779142 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.779148 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779157 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 04:36:35.779172 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.779178 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779186 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 04:36:35.779202 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.779207 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779216 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 04:36:35.779231 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.779237 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779246 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 04:36:35.779261 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.779268 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779276 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 04:36:35.779292 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.779298 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779306 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:36:35.779413 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.779433 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779470 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 04:36:35.779498 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.779505 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779516 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 04:36:35.779533 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779540 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779550 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-04 04:36:35.779573 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.779580 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779589 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 04:36:35.779612 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.779619 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779629 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 04:36:35.779642 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.779701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.779716 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779744 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779751 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779761 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779774 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779790 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.779803 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779829 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.779836 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779845 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-04 04:36:35.779862 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.779868 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779891 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-04 04:36:35.779907 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.779920 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779929 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 04:36:35.779958 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.779964 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.779972 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-04 04:36:35.779988 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.779994 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780002 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-04 04:36:35.780017 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.780023 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780032 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 04:36:35.780047 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.780053 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780061 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-04 04:36:35.780077 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.780083 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780091 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-04 04:36:35.780107 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.780113 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780122 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-04 04:36:35.780137 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.780143 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780152 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 04:36:35.780167 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.780173 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780182 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 04:36:35.780197 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.780203 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780212 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-04 04:36:35.780227 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.780233 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780242 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:36:35.780257 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.780264 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780273 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-04 04:36:35.780284 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.780362 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780368 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-04 04:36:35.780382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780404 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.780410 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780419 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 04:36:35.780437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.780461 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780487 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780493 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.780507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780551 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.780561 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780571 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-04 04:36:35.780584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.780609 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 04:36:35.780624 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780630 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-04 04:36:35.780643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780701 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.780735 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780757 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:36:35.780780 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.780787 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780821 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 04:36:35.780867 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.780891 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780916 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 04:36:35.780957 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:36:35.780971 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.780986 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 04:36:35.781004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.781055 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-04 04:36:35.781076 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781084 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.781103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781141 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:36:35.781150 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781168 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-04 04:36:35.781181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.781204 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-04 04:36:35.781217 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:36:35.781241 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781248 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:36:35.781257 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:36:35.781283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.781296 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781318 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.781325 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781334 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-04 04:36:35.781349 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.781356 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781364 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-04 04:36:35.781380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.781387 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781395 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-04 04:36:35.781411 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 04:36:35.781417 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781437 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 04:36:35.781455 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.781461 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781482 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-04 04:36:35.781499 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.781506 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781515 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-04 04:36:35.781544 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.781552 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781566 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 04:36:35.781584 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.781625 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781640 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-04 04:36:35.781659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.781666 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781676 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-04 04:36:35.781692 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.781699 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781712 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:36:35.781726 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-04 04:36:35.781777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.781799 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781805 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-04 04:36:35.781823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.781863 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781872 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:36:35.781901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.781925 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.781939 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781957 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.781970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.781992 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 04:36:35.781998 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782011 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-04 04:36:35.782024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.782046 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-04 04:36:35.782058 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-04 04:36:35.782082 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:36:35.782088 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 04:36:35.782097 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-04 04:36:35.782113 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 04:36:35.782119 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-04 04:36:35.782127 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-04 04:36:35.782143 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:36:35.782149 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 04:36:35.782158 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-04 04:36:35.782170 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-04 04:36:35.782191 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.782205 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782211 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.782223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.782256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782265 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:36:35.782281 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.782287 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782295 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 04:36:35.782311 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.782317 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782326 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 04:36:35.782338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.782367 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782381 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782386 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.782398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782420 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782432 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782442 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-04 04:36:35.782454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.782468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.782490 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.782503 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782558 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782566 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782576 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782589 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.782619 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782644 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.782651 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782660 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-04 04:36:35.782678 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.782684 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782694 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-04 04:36:35.782711 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.782717 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782726 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 04:36:35.782743 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.782749 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782758 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-04 04:36:35.782775 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.782781 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782790 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 04:36:35.782807 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.782813 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782822 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-04 04:36:35.782839 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.782845 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782868 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-04 04:36:35.782898 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.782904 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782913 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 04:36:35.782936 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.782955 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.782964 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 04:36:35.782976 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.783019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.783034 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783040 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-04 04:36:35.783056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783079 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.783086 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783095 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 04:36:35.783111 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.783116 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783125 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 04:36:35.783140 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.783146 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783155 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 04:36:35.783170 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.783176 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783185 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 04:36:35.783200 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.783206 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783215 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 04:36:35.783226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.783263 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.783276 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783282 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.783298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783319 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783325 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783359 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.783377 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.783393 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783403 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:36:35.783412 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-04 04:36:35.783428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:36:35.783452 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 04:36:35.783478 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783484 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-04 04:36:35.783498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783521 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.783540 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783551 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-04 04:36:35.783569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.783595 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.783610 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783616 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.783634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783659 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 04:36:35.783666 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783675 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-04 04:36:35.783688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.783712 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-04 04:36:35.783727 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783733 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-04 04:36:35.783747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783770 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.783778 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783788 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 04:36:35.783805 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.783811 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783820 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 04:36:35.783837 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.783843 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783853 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-04 04:36:35.783865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.783914 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.783928 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783934 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.783963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.783986 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.783991 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.784000 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-04 04:36:35.784012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.784026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.784065 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 04:36:35.784082 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.784105 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-04 04:36:35.784120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.784147 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.784153 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.784163 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:36:35.784175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.784189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.784198 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.784212 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.784217 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.784234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.784256 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784263 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.784271 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-04 04:36:35.784283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.784297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.784306 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 04:36:35.784318 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784342 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784348 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784357 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784369 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.784396 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784418 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.784429 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784439 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-04 04:36:35.784459 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.784465 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784487 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-04 04:36:35.784504 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.784518 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784543 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-04 04:36:35.784566 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.784573 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784583 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-04 04:36:35.784600 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.784606 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784615 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-04 04:36:35.784632 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 04:36:35.784639 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784648 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-04 04:36:35.784665 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 04:36:35.784671 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784680 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-04 04:36:35.784697 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 04:36:35.784704 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784713 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-04 04:36:35.784729 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:36:35.784736 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784746 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-04 04:36:35.784762 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.784768 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784778 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-04 04:36:35.784794 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.784801 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784810 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-04 04:36:35.784826 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.784832 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784841 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-04 04:36:35.784864 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.784884 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784894 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-04 04:36:35.784906 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.784986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.785003 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785009 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-04 04:36:35.785029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785052 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.785059 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785068 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.785084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.785090 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785099 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.785111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.785137 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.785150 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785155 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.785168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785190 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785196 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785205 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-04 04:36:35.785217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.785240 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-04 04:36:35.785252 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785276 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785282 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785295 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.785377 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785407 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.785413 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785427 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-04 04:36:35.785456 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.785463 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785485 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 04:36:35.785502 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.785516 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785524 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-04 04:36:35.785558 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 04:36:35.785565 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785576 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-04 04:36:35.785593 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.785599 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785609 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-04 04:36:35.785626 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 04:36:35.785632 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785642 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-04 04:36:35.785659 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.785665 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785675 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:36:35.785688 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.785741 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785748 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-04 04:36:35.785766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785791 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.785798 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785807 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.785824 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.785831 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785840 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.785853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.785895 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.785909 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785915 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-04 04:36:35.785932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785968 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.785974 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.785983 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-04 04:36:35.785995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.786018 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-04 04:36:35.786031 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786037 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-04 04:36:35.786049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786072 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.786078 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786087 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.786102 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.786108 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786117 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.786129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.786155 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.786169 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786174 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.786191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786213 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:36:35.786220 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786229 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-04 04:36:35.786241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.786263 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 04:36:35.786276 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786282 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.786295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786354 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.786363 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786374 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 04:36:35.786392 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.786398 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786406 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 04:36:35.786418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.786455 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.786481 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786487 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.786505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786530 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.786550 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786564 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 04:36:35.786577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.786592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.786602 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.786641 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.786669 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.786676 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.786686 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.786699 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.786715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.786728 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.786753 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.786760 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.786769 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:36:35.786787 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-04 04:36:35.786793 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.786802 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 04:36:35.786816 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.786836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.786849 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 04:36:35.787092 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-04 04:36:35.787105 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 04:36:35.787121 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-04 04:36:35.787136 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 04:36:35.787152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.787165 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-04 04:36:35.787189 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.787195 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-04 04:36:35.787204 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 04:36:35.787220 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.787226 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-04 04:36:35.787235 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 04:36:35.787247 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-04 04:36:35.787265 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.787279 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787284 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-04 04:36:35.787301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787324 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.787331 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787339 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-04 04:36:35.787352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.787374 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.787388 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787393 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.787405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787433 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.787439 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787449 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-04 04:36:35.787461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.787498 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 04:36:35.787512 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787518 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.787544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787573 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.787581 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787590 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-04 04:36:35.787607 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.787614 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787627 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 04:36:35.787679 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.787687 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787698 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 04:36:35.787716 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.787723 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787732 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 04:36:35.787745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.787782 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.787796 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787802 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.787816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787840 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.787847 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787856 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-04 04:36:35.787869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.787898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.787909 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.787921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.787963 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788002 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788016 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788029 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.788058 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788085 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.788092 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788101 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:36:35.788117 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.788123 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788132 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:36:35.788148 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.788153 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788162 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-04 04:36:35.788177 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.788183 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788192 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 04:36:35.788208 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.788214 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:36:35.788237 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.788243 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788252 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 04:36:35.788267 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 04:36:35.788274 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788286 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-04 04:36:35.788299 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.788334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.788348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788354 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-04 04:36:35.788367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788389 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.788395 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788404 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-04 04:36:35.788420 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.788432 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788445 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-04 04:36:35.788462 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.788481 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788496 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-04 04:36:35.788513 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.788520 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788541 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-04 04:36:35.788564 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.788571 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788581 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-04 04:36:35.788598 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.788605 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788614 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-04 04:36:35.788631 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.788638 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788647 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 04:36:35.788663 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.788670 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788679 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 04:36:35.788692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.788744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.788759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788765 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-04 04:36:35.788783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788808 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:36:35.788815 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788825 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-04 04:36:35.788838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.788863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 04:36:35.788891 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:36:35.788897 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-04 04:36:35.788907 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-04 04:36:35.788922 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788928 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-04 04:36:35.788953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.788974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.788992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:36:35.789008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.789018 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:36:35.789026 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-04 04:36:35.789042 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.789047 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-04 04:36:35.789061 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-04 04:36:35.789076 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:36:35.789081 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-04 04:36:35.789090 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-04 04:36:35.789105 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.789111 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.789120 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.789135 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.789141 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.789150 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.789165 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.789170 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.789179 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.789194 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.789199 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-04 04:36:35.789208 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.789223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:36:35.789229 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-04 04:36:35.789237 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:36:35.789252 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 04:36:35.789258 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-04 04:36:35.789266 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-04 04:36:35.789281 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.789287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.789295 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.789310 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 04:36:35.789316 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-04 04:36:35.789325 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-04 04:36:35.789340 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.789346 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-04 04:36:35.789355 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.789369 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.789375 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-04 04:36:35.789387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.789402 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:36:35.789408 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-04 04:36:35.789417 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-04 04:36:35.789438 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.789444 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.789453 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.789469 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.789488 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 04:36:35.789498 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.789516 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-04 04:36:35.789562 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.789592 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-04 04:36:35.789619 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.789645 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-04 04:36:35.789671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.789697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 04:36:35.789722 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.789748 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-04 04:36:35.789775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.789801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 04:36:35.789827 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.789858 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-04 04:36:35.789896 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.789921 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-04 04:36:35.789959 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-04 04:36:35.789983 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-04 04:36:35.790007 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-04 04:36:35.790036 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-04 04:36:35.790060 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-04 04:36:35.790083 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-04 04:36:35.790107 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.790131 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 04:36:35.790162 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.790186 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 04:36:35.790210 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.790233 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 04:36:35.790257 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.790281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 04:36:35.790304 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.790328 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:36:35.790353 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.790378 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 04:36:35.790402 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.790430 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-04 04:36:35.790520 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.790585 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-04 04:36:35.790636 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.790673 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-04 04:36:35.790699 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.790724 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-04 04:36:35.790751 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.790777 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:36:35.790804 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.790831 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 04:36:35.790857 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.790906 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:36:35.790932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.790969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.790993 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.791017 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.791041 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.791065 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.791088 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.791114 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 04:36:35.791137 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-04 04:36:35.791161 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-04 04:36:35.791185 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.791208 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-04 04:36:35.791232 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.791256 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.791280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.791305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 04:36:35.791328 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.791354 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-04 04:36:35.791379 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.791403 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 04:36:35.791433 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.791458 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 04:36:35.791482 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.791506 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-04 04:36:35.791529 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.791557 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-04 04:36:35.791588 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.791612 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 04:36:35.791637 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.791661 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.791685 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.791709 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 04:36:35.791733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.791756 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 04:36:35.791780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.791804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 04:36:35.791828 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.791844 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.791868 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:36:35.791891 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.791907 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.791923 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.791947 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:36:35.791971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.791986 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.792063 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792086 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.792109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792155 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:36:35.792206 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792230 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.792253 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792276 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.792300 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792315 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792338 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.792361 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792376 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792399 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.792443 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792476 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.792500 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792525 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:36:35.792552 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792580 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.792604 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792629 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.792654 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792669 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792694 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:36:35.792718 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792758 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.792781 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792805 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.792829 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792853 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.792881 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792905 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.792928 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.792991 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.793069 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793084 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793098 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793122 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.793146 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793170 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.793193 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793209 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793224 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793239 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793253 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793276 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.793300 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793331 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793354 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.793379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.793517 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793532 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793548 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793569 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793594 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.793618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793634 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793690 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.793714 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793752 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.793776 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793792 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793807 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793822 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793845 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:36:35.793869 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793900 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 04:36:35.793924 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793939 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.793954 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794021 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.794049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.794165 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794189 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 04:36:35.794212 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794227 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794242 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794265 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.794289 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794313 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.794336 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794352 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794375 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.794398 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794414 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794443 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.794481 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794498 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794523 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 04:36:35.794547 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794568 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794593 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.794618 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794643 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.794667 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794683 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794698 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794713 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794759 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.794783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 04:36:35.794936 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794951 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.794974 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:36:35.794997 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795012 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795027 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795050 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:36:35.795073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795088 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795102 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795117 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.795169 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795226 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.795256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795287 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:36:35.795371 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795399 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.795513 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795578 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.795657 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795674 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795699 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.795729 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795763 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795787 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.795935 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.795982 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.796008 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796032 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:36:35.796060 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796084 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.796145 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796172 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.796296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796332 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796364 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:36:35.796389 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796413 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.796461 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796487 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.796512 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796536 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.796567 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796721 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.796760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.796993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.797032 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797048 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797063 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797086 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.797145 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797179 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.797331 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797353 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797368 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797384 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797399 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797433 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.797472 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797488 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797503 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797527 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.797554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:36:35.797817 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.797854 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798190 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798300 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.798353 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798395 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798410 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798440 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.798484 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798604 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:36:35.798655 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798673 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798689 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798704 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798734 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:36:35.798772 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798796 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 04:36:35.798932 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798961 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.798978 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799002 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.799026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:36:35.799265 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799290 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 04:36:35.799319 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799340 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799356 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799379 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:36:35.799402 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799583 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:36:35.799611 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799627 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799657 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.799700 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799907 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799936 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:36:35.799960 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.799980 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800005 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 04:36:35.800034 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800050 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800073 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:36:35.800199 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800248 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:36:35.800275 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800290 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800305 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.800372 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800617 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:36:35.800660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 04:36:35.800690 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.800757 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.800927 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.800977 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.801033 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.801172 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.801250 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.801305 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-04 04:36:35.801351 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-04 04:36:35.801514 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-04 04:36:35.801604 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.801680 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.801886 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.801933 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.801983 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.802125 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.802173 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.802223 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.802267 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.802311 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.802355 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.802508 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.802565 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.802614 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.802662 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.802836 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.802897 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.802940 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-04 04:36:35.802982 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.803118 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.803166 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.803216 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.803261 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.803307 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.803470 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.803522 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.803574 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.803619 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.803772 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.803918 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.804096 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.804162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.804209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.804257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.804390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.804470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.804517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.804565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.804610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-04 04:36:35.804769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-04 04:36:35.804821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-04 04:36:35.804867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.804913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.805056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.805107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.805152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.805198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.805246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.805293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.805489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.805541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.805599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.805789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.805841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.805893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.805952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.806163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.806215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.806368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-04 04:36:35.806421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.806538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.806726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.806774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.806852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.807048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.807170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.807327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.807377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.807427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.807651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.807751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.807931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.808007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.808052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.808233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.808325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.808372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.808528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.808586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.808642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-04 04:36:35.808894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-04 04:36:35.808948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-04 04:36:35.808996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.809177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.809281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.809421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.809482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.809535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.809587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.809785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.809830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.809885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.810095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.810143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.810220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.810390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.810471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.810522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.810738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.810789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-04 04:36:35.810832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.810875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.810917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.811060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.811111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.811158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.811207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.811343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.811389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.811446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.811492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.811535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.811679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.811737 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 04:36:35.811767 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.811823 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.811970 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.812027 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.812077 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.812126 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.812270 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.812332 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 04:36:35.812382 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 04:36:35.812440 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 04:36:35.812615 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.812699 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.812874 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.812930 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.813339 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.813391 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.813548 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.813608 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.813658 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.813707 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.813863 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.813931 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.813982 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.814130 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.814191 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.814245 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.814295 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.814453 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 04:36:35.814518 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.814588 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.814739 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.814798 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.815080 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.815139 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.815188 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.815371 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.815464 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.815516 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.815664 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.815741 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.815791 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.815847 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 04:36:35.815869 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.816029 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.816087 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.816137 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.816191 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.816241 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.816391 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.816462 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 04:36:35.816528 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 04:36:35.816579 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 04:36:35.816727 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.816784 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.816834 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.816973 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.817035 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.817089 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.817152 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.817305 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.817366 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.817416 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.817474 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.817672 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.817729 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.817918 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.818010 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.818062 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.818216 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.818273 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 04:36:35.818323 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.818381 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.818618 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.818676 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.818845 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.818902 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.818952 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.819002 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.819153 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.819226 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.819276 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.819431 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.819493 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.819552 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-04 04:36:35.819576 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.819710 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.819766 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.819816 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.819861 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.819905 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.820050 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.820102 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 04:36:35.820146 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 04:36:35.820197 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 04:36:35.820242 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.820380 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.820453 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.820500 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.820653 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.820719 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.820765 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.820810 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.820954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.821005 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.821050 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.821095 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.821140 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.821184 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.821328 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.821379 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.821430 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.821477 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 04:36:35.821618 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.821668 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.821714 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.821764 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.821903 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.821950 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.822000 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.822044 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.822193 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.822240 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.822290 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.822334 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.822485 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.822539 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-04 04:36:35.822570 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.822618 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.822764 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.823375 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.823447 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.823498 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.823650 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.823702 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 04:36:35.823785 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 04:36:35.823834 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 04:36:35.823974 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.824032 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.824079 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.824125 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.824267 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.824321 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.824368 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.824415 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.824469 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.824611 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.824664 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.824872 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.824923 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.825064 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.825116 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.825256 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.825305 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.825442 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 04:36:35.825498 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.825551 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.825696 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.825749 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.825897 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.825950 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.825997 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.826135 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.826187 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.826325 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.826377 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.826523 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.826581 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.826636 wsdl: current service: Service1 2021-03-04 04:36:35.826652 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-04 04:36:35.826770 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-04 04:36:35.826799 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-04 04:36:35.826829 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-04 04:36:35.826856 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-04 04:36:35.826872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.826890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.826898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.826906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.826997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.827013 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.827022 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.827042 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 04:36:35.827050 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 04:36:35.827058 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 04:36:35.827065 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.827072 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.827084 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.827091 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.827098 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.827106 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.827113 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.827120 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.827127 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.827235 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.827246 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.827254 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.827385 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.827396 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.827403 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.827410 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.827417 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.827430 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 04:36:35.827437 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.827444 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.827451 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.827459 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.827466 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.827472 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.827479 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.827486 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.827492 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.827499 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.827510 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.827518 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.827524 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.827532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.827540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.827547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.827558 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.827566 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.827573 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.827580 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.827586 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 04:36:35.827593 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 04:36:35.827600 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 04:36:35.827606 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.827613 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.827624 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.827632 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.827639 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.827646 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.827652 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.827659 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.827666 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.827672 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.827679 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.827685 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.827692 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.827698 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.827705 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.827712 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.827719 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.827725 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 04:36:35.827732 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.827738 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.827745 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.827752 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.827759 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.827765 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.827772 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.827778 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.827785 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.827792 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.827802 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.827809 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.827816 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.827822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.827831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.827837 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.827843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.827850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.827856 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.827862 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.827868 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 04:36:35.827873 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 04:36:35.827879 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 04:36:35.827885 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.827892 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.827898 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.827904 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.827910 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.827916 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.827922 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.827928 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.827934 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.827940 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.827946 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.827952 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.827961 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.827968 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.827974 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.827980 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.827986 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.827992 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 04:36:35.827997 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.828003 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.828009 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.828015 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.828021 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.828027 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.828033 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.828039 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.828045 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.828051 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.828056 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.828062 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.828068 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.828074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 04:36:35.828081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 04:36:35.828087 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:36:35.828093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 04:36:35.828099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.828105 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 04:36:35.828111 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 04:36:35.828117 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 04:36:35.828122 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 04:36:35.828128 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 04:36:35.828134 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 04:36:35.828140 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:36:35.828145 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 04:36:35.828152 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:36:35.828158 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.828164 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.828170 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 04:36:35.828176 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 04:36:35.828181 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 04:36:35.828187 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 04:36:35.828193 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.828199 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:36:35.828205 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:36:35.828211 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.828217 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 04:36:35.828223 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:36:35.828229 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:36:35.828235 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 04:36:35.828241 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 04:36:35.828246 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:36:35.828252 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:36:35.828258 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 04:36:35.828264 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:36:35.828273 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 04:36:35.828291 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 04:36:35.828297 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 04:36:35.828303 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:36:35.828331 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:36:35.828345 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:36:35.828356 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:36:35.828365 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:36:35.828669 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-04 04:36:35.828682 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 04:36:35.828686 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 04:36:35.828690 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 04:36:35.828696 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-04 04:36:35.828700 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 04:36:35.828704 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 04:36:35.828712 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-04 04:36:35.828719 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 04:36:35.828752 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.828766 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "196995" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 04:36:35.828780 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 04:36:35.828801 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-04 04:36:35.828807 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-04 04:36:35.828810 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-04 04:36:35.828814 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-04 04:36:35.828818 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "196995" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 04:36:35.828830 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:36:35.828835 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:36:35.828840 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:36:35.828847 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.828854 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:36:35.828859 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-04 04:36:35.828882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.828890 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 04:36:35.828894 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.828918 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 04:36:35.828923 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-04 04:36:35.828927 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-04 04:36:35.828930 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-04 04:36:35.828933 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-04 04:36:35.828937 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-04 04:36:35.828940 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-04 04:36:35.828944 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 04:36:35.828948 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-04 04:36:35.828957 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "196995" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 04:36:35.828967 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:36:35.828972 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:36:35.828976 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:36:35.828981 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.828987 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 04:36:35.828990 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:36:35.829015 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 04:36:35.829020 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.829025 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.829029 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.829033 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:36:35.829041 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 04:36:35.829048 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:36:35.829052 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 04:36:35.829079 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 04:36:35.829092 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "196995" 2021-03-04 04:36:35.829105 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:36:35.829112 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 04:36:35.829121 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:36:35.829129 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:36:35.829134 wsdl: in serializeType: returning: 196995 2021-03-04 04:36:35.829141 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 04:36:35.829148 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:36:35.829152 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 04:36:35.829155 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 04:36:35.829161 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-04 04:36:35.829167 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:36:35.829171 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 04:36:35.829182 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:36:35.829186 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:36:35.829190 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-04 04:36:35.829195 wsdl: in serializeType: returning: 196995PLN 2021-03-04 04:36:35.829199 wsdl: serializeRPCParameters returning: 196995PLN 2021-03-04 04:36:35.829219 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=196995PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-04 04:36:35.829223 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-04 04:36:35.829229 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1198"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-04 04:36:35.829242 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-04 04:36:35.829246 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=196995PLN 2021-03-04 04:36:35.829283 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-04 04:36:35.829346 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-04 04:36:35.829293 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 04:36:35.829303 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 04:36:35.829308 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 04:36:35.829312 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 04:36:35.829315 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 04:36:35.829321 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 04:36:35.829329 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 04:36:35.829336 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 04:36:35.829341 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 04:36:35.829367 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-04 04:36:35.829375 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 04:36:35.829382 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 04:36:35.836556 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 04:36:35.836569 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 04:36:35.836579 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-04 04:36:35.836586 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-04 04:36:35.836592 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 04:36:35.836597 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 04:36:35.836603 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 04:36:35.836608 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 04:36:35.836614 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-04 04:36:35.836647 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-04 04:36:35.846179 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-04 04:36:35.846195 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-04 04:36:35.846201 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 04:36:35.846206 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 04:36:35.846211 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 04:36:35.846217 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 04:36:35.846223 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 04:36:35.846228 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 04:36:35.846233 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 04:36:35.846239 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 03:36:35 GMT 2021-03-04 04:36:35.846249 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 04:36:35.846255 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-04 04:36:35.846260 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 04:36:35.846268 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-04 04:36:35.846290 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-04 04:36:35.846299 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-04 04:36:35.846307 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 04:36:35.846312 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-04 04:36:35.846321 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-04 04:36:35.846348 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 04:36:35.846359 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 04:36:35.846364 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 04:36:35.846382 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 04:36:35.846388 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 04 Mar 2021 03:36:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-04 04:36:35.846411 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-04 04:36:35.846485 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-04 04:36:35.846543 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-04 04:36:35.846553 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-04 04:36:35.846682 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-04 04:36:35.846782 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-04 04:36:35.846789 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-04 04:36:35.846797 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-04 04:36:35.846806 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 04:36:35.846830 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-04 04:36:35.846885 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-04 04:36:35.846909 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 04:36:35.846920 nusoap_client: got fault 2021-03-04 04:36:35.846927 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-04 04:36:35.846940 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-04 04:36:35.846947 nusoap_client: detail =