Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
IHI: RHF3Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3356
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 10:41:20 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 12:41:34.865490 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 12:41:34.865548 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:41:34.865565 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 12:41:34.865582 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:41:34.865594 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 12:41:34.865610 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 12:41:34.865626 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 12:41:34.865635 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:41:34.865642 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:41:34.865651 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:41:34.865661 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:41:34.865673 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:41:34.865678 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:41:34.865683 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:41:34.865688 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:41:34.865692 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 12:41:34.865706 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:41:34.865725 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:41:34.865734 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:41:34.865740 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 12:41:34.865747 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 12:41:34.865756 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:41:34.865765 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:41:34.873620 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:41:34.873651 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:41:34.873670 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 12:41:34.873678 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:41:34.873684 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:41:34.873688 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:41:34.873693 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 12:41:34.873720 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 12:41:34.893035 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 12:41:34.893077 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 12:41:34.893090 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:41:34.893100 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:41:34.893109 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:41:34.893119 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:41:34.893129 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:41:34.893141 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:41:34.893151 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:41:34.893161 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:41:20 GMT 2019-04-25 12:41:34.893171 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:41:34.893181 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 12:41:34.893192 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:41:34.893209 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 12:41:34.893251 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 12:41:34.893279 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 12:41:34.900750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:41:34.900880 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:41:34.900906 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 12:41:34.908422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:41:34.908596 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:41:34.908620 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 12:41:34.908757 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:41:34.908840 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:41:34.916085 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:41:34.916362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:41:34.916410 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:41:34.916468 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:41:34.916524 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:41:34.916574 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:41:34.916642 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:41:34.916706 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 12:41:34.924408 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:41:34.924507 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:41:34.924547 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:41:34.924573 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:41:34.924597 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:41:34.924620 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:41:34.924638 soap_transport_http: read buffer of 832 bytes 2019-04-25 12:41:34.924657 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 12:41:34.924668 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:41:34.924674 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 12:41:34.924783 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 12:41:34.924827 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:41:34.924845 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:41:34.924854 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:41:34.924877 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 12:41:34.924882 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 12:41:34.925076 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 12:41:34.925095 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 12:41:34.925154 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 12:41:34.925188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925221 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.925231 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925247 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:41:34.925270 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.925278 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925288 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:41:34.925304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.925351 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.925367 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925374 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.925392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925422 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.925430 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 12:41:34.925455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.925484 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:41:34.925507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 12:41:34.925531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925558 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.925566 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925576 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:41:34.925596 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.925603 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925613 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:41:34.925631 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.925638 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925648 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:41:34.925661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.925697 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.925713 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925719 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 12:41:34.925735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925761 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.925768 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925778 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 12:41:34.925792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.925817 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 12:41:34.925833 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925839 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 12:41:34.925853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925879 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.925886 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925896 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:41:34.925914 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.925921 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925931 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:41:34.925948 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.925955 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.925965 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:41:34.925983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.925990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926000 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:41:34.926012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.926051 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.926066 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926073 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.926088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926112 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926120 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926162 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:41:34.926183 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:41:34.926201 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926212 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:41:34.926222 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 12:41:34.926235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:41:34.926260 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:41:34.926275 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926282 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 12:41:34.926297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926323 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.926331 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926340 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:41:34.926353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.926379 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.926394 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926401 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.926415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926440 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.926448 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926458 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 12:41:34.926470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.926502 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:41:34.926518 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926524 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 12:41:34.926545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926571 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.926579 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926589 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:41:34.926602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.926627 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.926642 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926649 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.926662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926688 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.926695 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926705 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 12:41:34.926718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.926743 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 12:41:34.926758 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926764 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 12:41:34.926778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926803 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.926810 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926820 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:41:34.926838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.926845 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926860 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:41:34.926883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.926927 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 12:41:34.926944 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.926950 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.926966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927007 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.927018 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927035 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 12:41:34.927058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.927101 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 12:41:34.927129 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927140 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 12:41:34.927166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927211 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.927224 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927243 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:41:34.927273 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.927282 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927292 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:41:34.927306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.927336 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 12:41:34.927352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927358 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.927377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927404 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.927412 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927422 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 12:41:34.927434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.927460 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 12:41:34.927475 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927481 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 12:41:34.927502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.927538 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:41:34.927561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.927586 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 12:41:34.927601 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927608 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.927621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927647 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.927655 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927664 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 12:41:34.927677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.927702 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 12:41:34.927717 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927723 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 12:41:34.927737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927763 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.927770 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927780 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:41:34.927793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.927817 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.927833 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927839 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.927853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927878 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.927885 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927895 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 12:41:34.927908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.927934 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:41:34.927949 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927955 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 12:41:34.927969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.927994 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.928001 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928011 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:41:34.928024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.928049 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.928063 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928070 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.928084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928108 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.928116 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928126 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 12:41:34.928138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.928163 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:41:34.928178 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928184 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 12:41:34.928198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928222 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.928230 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928239 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:41:34.928252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.928277 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.928292 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928298 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.928312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928336 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.928343 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928353 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 12:41:34.928366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.928391 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:41:34.928405 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928411 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 12:41:34.928425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928449 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.928456 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928466 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 12:41:34.928484 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.928490 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928506 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 12:41:34.928520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.928549 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.928565 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928571 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.928585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928610 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.928618 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928628 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 12:41:34.928641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.928666 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:41:34.928681 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928688 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:41:34.928701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.928733 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928743 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:41:34.928756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.928781 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.928796 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928802 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.928816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928841 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.928848 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928858 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:41:34.928870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.928895 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:41:34.928910 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928916 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:41:34.928930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928955 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:41:34.928962 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.928972 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:41:34.928985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.929010 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.929025 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929032 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.929045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929069 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929076 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:41:34.929136 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:41:34.929153 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929164 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:41:34.929174 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 12:41:34.929186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:41:34.929212 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:41:34.929226 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929234 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:41:34.929248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929273 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:41:34.929280 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929290 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:41:34.929303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.929329 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.929344 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929350 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.929364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929387 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929394 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929431 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:41:34.929452 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:41:34.929468 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929479 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:41:34.929489 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 12:41:34.929507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:41:34.929531 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:41:34.929547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929554 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 12:41:34.929568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.929600 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929610 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 12:41:34.929628 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.929635 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929645 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 12:41:34.929664 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.929671 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929681 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:41:34.929699 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.929705 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929715 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:41:34.929733 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.929740 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929749 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:41:34.929766 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.929773 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929782 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 12:41:34.929800 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.929807 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929816 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:41:34.929829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.929879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.929895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929901 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.929916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929942 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.929949 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 12:41:34.929972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.929988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.929998 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:41:34.930013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930019 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 12:41:34.930033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930058 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930066 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930076 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:41:34.930094 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930101 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930110 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:41:34.930128 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930135 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930145 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:41:34.930157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.930191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.930206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930212 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.930225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930251 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930259 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 12:41:34.930282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.930308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:41:34.930323 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930330 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:41:34.930343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930376 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930385 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:41:34.930398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.930423 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.930438 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930445 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.930458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930483 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930498 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:41:34.930523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.930549 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:41:34.930564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930570 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:41:34.930585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930610 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930617 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930627 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:41:34.930644 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930652 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930662 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:41:34.930680 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930687 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930697 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:41:34.930710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.930743 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.930758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930764 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.930779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930804 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930811 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:41:34.930833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.930858 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:41:34.930873 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930880 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 12:41:34.930894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930919 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.930926 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930936 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:41:34.930954 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930960 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.930970 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:41:34.930987 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.930994 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931004 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:41:34.931021 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.931028 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931037 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:41:34.931055 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.931062 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931071 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:41:34.931084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.931126 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.931141 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931147 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.931161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931186 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931194 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931204 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 12:41:34.931217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.931242 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:41:34.931256 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931288 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931295 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931305 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931318 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.931350 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931376 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.931383 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931393 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:41:34.931410 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.931417 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931427 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 12:41:34.931445 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.931452 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931462 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 12:41:34.931479 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.931486 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931502 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:41:34.931520 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.931527 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931537 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 12:41:34.931555 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:41:34.931562 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931572 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 12:41:34.931589 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.931596 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931605 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.931623 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.931629 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931639 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:41:34.931657 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.931663 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931673 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:41:34.931691 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.931697 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931707 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:41:34.931720 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.931771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.931789 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931796 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:41:34.931812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931838 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.931845 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931855 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:41:34.931873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.931879 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931889 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:41:34.931906 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.931913 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931922 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:41:34.931939 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.931946 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931956 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:41:34.931968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.931996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.932006 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.932028 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.932042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.932067 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932075 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.932084 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 12:41:34.932097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.932113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.932122 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:41:34.932136 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932164 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932171 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932181 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932194 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932210 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.932224 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932251 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.932258 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932268 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:41:34.932286 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.932294 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932303 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:41:34.932321 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.932328 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932337 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:41:34.932355 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.932361 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932371 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:41:34.932388 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.932395 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932404 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:41:34.932421 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.932428 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932437 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:41:34.932455 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.932461 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932471 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:41:34.932488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.932500 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932510 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:41:34.932529 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.932536 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932545 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:41:34.932563 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.932570 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932579 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:41:34.932597 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.932603 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932613 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:41:34.932626 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.932681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.932699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.932706 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:41:34.932721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.932757 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.932768 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.932784 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:41:34.932809 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.932816 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.932826 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:41:34.932844 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.932851 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.932867 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:41:34.932899 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:41:34.932911 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.932930 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.932956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.933003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.933027 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.933061 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.933078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.933104 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933112 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.933122 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 12:41:34.933135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.933151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.933161 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:41:34.933179 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933226 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933238 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933254 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933276 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933302 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.933328 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933372 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.933385 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933402 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:41:34.933434 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.933445 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933463 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:41:34.933508 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.933521 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933540 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:41:34.933573 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.933585 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933601 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:41:34.933631 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.933643 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933660 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:41:34.933690 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.933702 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:41:34.933755 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.933769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933787 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:41:34.933818 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.933830 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933846 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:41:34.933878 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.933890 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933909 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:41:34.933943 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.933955 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.933974 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 12:41:34.934009 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.934021 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.934039 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:41:34.934070 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.934081 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.934099 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:41:34.934123 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.934190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.934210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934241 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934249 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934259 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934273 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.934304 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934343 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.934356 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934375 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 12:41:34.934410 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.934422 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934441 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 12:41:34.934477 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.934491 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934520 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:41:34.934556 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.934566 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934581 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 12:41:34.934616 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.934630 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934651 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 12:41:34.934687 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.934700 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934718 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:41:34.934739 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.934746 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934757 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 12:41:34.934775 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.934782 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934791 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 12:41:34.934809 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.934816 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934826 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 12:41:34.934843 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.934850 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934859 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:41:34.934877 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.934884 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934894 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:41:34.934911 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.934918 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934928 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 12:41:34.934945 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.934952 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934962 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:41:34.934979 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.934986 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.934996 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 12:41:34.935009 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.935077 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.935098 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935106 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 12:41:34.935130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935157 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.935165 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935175 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:41:34.935188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.935214 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.935230 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935236 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.935250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935276 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.935284 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935293 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 12:41:34.935307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.935332 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:41:34.935347 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935354 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 12:41:34.935373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935399 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.935406 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935415 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:41:34.935434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.935440 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935450 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:41:34.935467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.935473 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935483 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:41:34.935507 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:41:34.935514 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935524 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:41:34.935537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.935577 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 12:41:34.935593 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935599 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.935618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935645 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:41:34.935652 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935662 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 12:41:34.935675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.935690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.935700 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 12:41:34.935714 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:41:34.935741 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 12:41:34.935748 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:41:34.935758 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 12:41:34.935771 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:41:34.935787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.935801 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.935828 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.935835 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.935845 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 12:41:34.935863 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.935869 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.935879 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 12:41:34.935897 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.935903 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.935913 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 12:41:34.935930 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:41:34.935936 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.935950 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:41:34.935968 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.935975 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.935985 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 12:41:34.936002 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.936009 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.936019 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 12:41:34.936036 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.936043 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.936053 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:41:34.936070 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.936077 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.936086 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 12:41:34.936111 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.936124 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.936143 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 12:41:34.936179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.936193 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.936212 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:41:34.936241 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 12:41:34.936296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.936317 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936324 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 12:41:34.936345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.936379 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936389 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:41:34.936402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.936428 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.936443 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936450 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.936464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936490 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:41:34.936505 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936523 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 12:41:34.936538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.936564 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:41:34.936578 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 12:41:34.936604 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:41:34.936612 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:41:34.936621 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 12:41:34.936639 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:41:34.936646 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 12:41:34.936655 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 12:41:34.936673 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:41:34.936679 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:41:34.936689 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 12:41:34.936702 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 12:41:34.936726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.936741 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936748 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:41:34.936762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936793 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.936800 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936810 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:41:34.936828 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.936835 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936845 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:41:34.936862 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.936869 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936878 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:41:34.936891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.936925 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.936940 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936946 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.936960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.936985 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.936992 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937002 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 12:41:34.937015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.937040 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:41:34.937053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937087 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937095 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937105 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.937149 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937175 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.937182 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937192 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 12:41:34.937210 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.937217 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937227 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 12:41:34.937244 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.937251 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937260 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:41:34.937277 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.937284 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937293 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 12:41:34.937311 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.937317 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937327 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 12:41:34.937352 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.937364 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937384 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 12:41:34.937420 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.937435 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937461 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 12:41:34.937500 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.937509 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937521 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:41:34.937540 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.937546 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937556 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:41:34.937569 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.937617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.937637 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937643 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 12:41:34.937663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937689 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.937698 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937708 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:41:34.937726 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.937732 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937742 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:41:34.937759 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.937766 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937775 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:41:34.937792 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.937799 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937808 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:41:34.937826 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.937832 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937842 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:41:34.937854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.937898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.937913 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937920 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.937938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937962 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937969 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.937983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938007 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:41:34.938028 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:41:34.938045 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938056 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:41:34.938066 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 12:41:34.938079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:41:34.938103 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:41:34.938118 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938124 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 12:41:34.938138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938163 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.938170 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938180 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 12:41:34.938193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.938218 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.938233 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938239 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.938257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938283 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:41:34.938290 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938299 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 12:41:34.938312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.938337 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 12:41:34.938352 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938359 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 12:41:34.938372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938398 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.938405 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938415 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:41:34.938428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.938453 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.938468 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938474 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.938488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938526 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938534 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938544 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 12:41:34.938558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.938573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.938583 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:41:34.938596 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938625 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938633 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938643 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938656 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938672 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.938686 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938714 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.938721 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938731 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 12:41:34.938749 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.938756 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938765 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 12:41:34.938783 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.938789 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938799 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 12:41:34.938816 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.938823 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938837 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 12:41:34.938855 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.938862 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938872 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 12:41:34.938889 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:41:34.938896 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938905 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 12:41:34.938923 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:41:34.938930 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938940 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 12:41:34.938957 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:41:34.938963 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.938973 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 12:41:34.938991 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:41:34.938998 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.939008 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 12:41:34.939025 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.939032 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.939041 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 12:41:34.939059 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.939066 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.939075 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 12:41:34.939092 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.939099 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.939108 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 12:41:34.939125 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.939132 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.939142 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 12:41:34.939155 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.939219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.939238 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939244 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 12:41:34.939263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939289 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.939296 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939310 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 12:41:34.939323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.939349 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.939364 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939370 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.939384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939409 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.939416 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939426 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 12:41:34.939439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.939464 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:41:34.939479 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939485 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:41:34.939504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939530 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.939537 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939547 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 12:41:34.939565 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.939572 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939581 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:41:34.939599 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.939605 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939619 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:41:34.939638 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.939645 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939654 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:41:34.939667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.939704 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.939719 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939726 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.939740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939765 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.939773 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939783 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 12:41:34.939796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.939811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.939821 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:41:34.939834 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.939873 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.939881 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.939891 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.939904 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.939924 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.939939 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.939965 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.939972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.939982 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:41:34.939999 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.940006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.940016 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:41:34.940033 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.940040 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.940050 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 12:41:34.940067 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.940074 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.940084 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:41:34.940101 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.940108 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.940117 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:41:34.940135 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.940142 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.940151 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 12:41:34.940169 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:41:34.940175 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.940185 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 12:41:34.940197 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.940237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.940254 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940261 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 12:41:34.940275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940300 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.940307 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940317 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 12:41:34.940335 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.940342 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940352 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 12:41:34.940369 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.940376 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940385 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 12:41:34.940402 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.940409 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940424 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 12:41:34.940442 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.940448 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940458 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 12:41:34.940476 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.940482 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940496 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 12:41:34.940515 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.940522 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940531 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:41:34.940549 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.940555 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940565 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:41:34.940578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.940635 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.940650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940657 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 12:41:34.940672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940697 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:41:34.940704 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 12:41:34.940727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.940757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:41:34.940774 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:41:34.940781 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 12:41:34.940792 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 12:41:34.940808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940814 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 12:41:34.940827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:41:34.940871 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:41:34.940888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.940899 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:41:34.940909 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 12:41:34.940926 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.940944 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 12:41:34.940954 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 12:41:34.940971 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:41:34.940977 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 12:41:34.941149 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 12:41:34.941169 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.941176 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 12:41:34.941186 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.941204 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.941210 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:41:34.941220 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.941237 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.941243 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:41:34.941253 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.941270 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.941276 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 12:41:34.941286 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.941302 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:41:34.941309 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 12:41:34.941318 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:41:34.941335 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:41:34.941341 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 12:41:34.941351 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 12:41:34.941367 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.941374 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:41:34.941383 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.941400 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:41:34.941406 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 12:41:34.941416 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 12:41:34.941432 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.941439 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 12:41:34.941448 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.941465 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.941471 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:41:34.941481 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.941502 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:41:34.941509 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 12:41:34.941522 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 12:41:34.941540 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 12:41:34.941581 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.941611 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:41:34.941639 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.941666 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 12:41:34.941693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.941720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:41:34.941747 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.941773 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:41:34.941801 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.941828 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 12:41:34.941855 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 12:41:34.941881 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 12:41:34.941907 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 12:41:34.941934 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 12:41:34.941960 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 12:41:34.941988 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 12:41:34.942014 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.942040 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:41:34.942067 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.942093 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:41:34.942120 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.942146 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:41:34.942172 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.942199 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:41:34.942225 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.942252 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:41:34.942283 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.942310 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:41:34.942336 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.942363 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:41:34.942389 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.942416 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:41:34.942443 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.942469 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:41:34.942502 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.942531 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:41:34.942558 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.942585 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:41:34.942613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.942640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:41:34.942666 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.942693 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:41:34.942719 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.942746 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:41:34.942772 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.942799 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:41:34.942826 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 12:41:34.942853 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 12:41:34.942879 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.942905 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:41:34.942931 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.942958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:41:34.942989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.943015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:41:34.943042 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.943068 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 12:41:34.943095 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.943122 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:41:34.943148 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.943176 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:41:34.943203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.943229 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:41:34.943256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.943284 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:41:34.943311 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943329 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943356 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:41:34.943382 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943399 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943416 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943443 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:41:34.943469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943508 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943526 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:41:34.943578 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943605 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.943631 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943657 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.943683 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943706 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943732 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.943758 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943775 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943801 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.943828 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943854 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.943880 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943907 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:41:34.943933 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.943959 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.943985 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944011 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.944038 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944055 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944081 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:41:34.944108 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944134 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.944161 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944187 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:41:34.944213 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944240 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:41:34.944265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944300 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944334 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944351 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944367 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.944424 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944442 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944458 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944484 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.944516 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944543 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.944570 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944587 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944604 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944629 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.944655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.944775 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944808 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944825 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944851 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.944878 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944895 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944929 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.944955 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.944981 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945007 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.945035 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945057 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945074 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945092 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945120 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:41:34.945146 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945172 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:41:34.945198 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945215 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945231 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945257 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.945283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945317 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:41:34.945404 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945430 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:41:34.945457 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945484 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.945516 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945542 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.945569 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945586 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945603 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945620 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.945673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:41:34.945852 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945870 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945896 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:41:34.945922 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945939 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945955 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.945981 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:41:34.946007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946083 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:41:34.946109 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946135 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.946161 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946188 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.946214 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946231 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946257 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.946283 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946300 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946325 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.946352 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946384 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.946411 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946438 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:41:34.946464 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946490 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.946523 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946549 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:41:34.946575 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946593 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946619 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:41:34.946645 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946671 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.946698 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946724 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:41:34.946750 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946776 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:41:34.946802 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946819 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946852 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946903 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.946955 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946972 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.946989 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947015 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.947042 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947069 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.947100 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947118 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.947187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:41:34.947308 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947325 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947342 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947359 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947385 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.947411 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947428 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947487 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.947519 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947547 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:41:34.947573 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947590 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947608 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947625 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947652 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:41:34.947678 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947709 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:41:34.947737 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947754 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947771 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947797 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.947823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:41:34.947944 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.947970 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:41:34.947996 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948023 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:41:34.948049 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948076 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:41:34.948102 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948135 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948152 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948179 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.948206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948273 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:41:34.948355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:41:34.948383 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.948462 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.948520 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.948571 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.948619 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.948667 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 12:41:34.948716 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 12:41:34.948764 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 12:41:34.948830 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.948879 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.948928 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.948975 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.949022 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.949072 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.949120 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.949167 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.949246 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.949299 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.949349 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.949413 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.949465 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.949526 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.949583 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.949632 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 12:41:34.949678 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.949725 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.949772 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.949821 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.949908 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.950022 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.950107 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.950202 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.950308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.950406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.950506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.950605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.950693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.950786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 12:41:34.950837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 12:41:34.950890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 12:41:34.950939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.950986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.951034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.951081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.951128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.951176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.951425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.951474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.951529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.951578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.951627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.951676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.951725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.951778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.951829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.951877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 12:41:34.951924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.951971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.952018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.952067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.952115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.952167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.952214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.952263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.952326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.952376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.952424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.952473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.952525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.952574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 12:41:34.952622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 12:41:34.952674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 12:41:34.952722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.952769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.952827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.952874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.952920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.952969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.953016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.953063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.953110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.953159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.953208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.953262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.953311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.953363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.953415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.953462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 12:41:34.953515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.953562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.953608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.953657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.953706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.953766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.953814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.953862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.953921 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:41:34.953949 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.954013 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.954068 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.954124 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.954181 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.954236 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:41:34.954289 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:41:34.954343 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:41:34.954396 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.954449 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.954510 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.954565 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.954618 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.954673 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.954727 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.954780 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.954834 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.954888 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.954944 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.954998 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.955053 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.955107 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.955160 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.955214 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:41:34.955267 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.955322 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.955409 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.955464 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.955523 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.955577 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.955631 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.955684 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.955747 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:41:34.955772 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.955826 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.955881 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.955934 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.955988 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.956042 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:41:34.956096 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:41:34.956152 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:41:34.956206 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.956261 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.956314 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.956368 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.956422 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.956475 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.956536 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.956594 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.956853 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.956911 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.956966 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.957020 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.957074 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.957129 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.957182 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.957236 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:41:34.957290 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.957345 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.957398 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.957452 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.957513 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.957568 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.957622 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.957675 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.957738 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 12:41:34.957761 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.957812 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.957861 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.957910 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.957963 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.958012 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:41:34.958060 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:41:34.958109 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:41:34.958157 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.958205 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.958255 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.958304 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.958352 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.958401 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.958450 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.958504 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.958552 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.958601 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.958649 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.958698 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.958746 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.958795 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.958844 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.958893 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:41:34.958941 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.958995 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.959043 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.959091 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.959140 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.959189 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.959238 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.959288 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.959344 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 12:41:34.959366 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.959416 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.959472 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.959528 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.959579 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.959629 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:41:34.959679 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:41:34.959729 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:41:34.959780 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.959831 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.959881 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.959931 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.959981 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.960032 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.960086 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.960137 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.960187 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.960240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.960290 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.960342 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.960392 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.960442 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.960497 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.960549 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:41:34.960599 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.960650 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.960701 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.960751 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.960801 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.960851 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.960901 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.960952 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.961006 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 12:41:34.961023 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 12:41:34.961054 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 12:41:34.961083 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 12:41:34.961110 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 12:41:34.961136 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 12:41:34.961161 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.961180 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.961191 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.961202 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.961211 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.961220 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:41:34.961231 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:41:34.961240 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:41:34.961249 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.961258 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.961267 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.961275 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.961284 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.961294 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.961304 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.961312 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.961321 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.961329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.961343 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.961352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.961361 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.961370 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.961378 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.961387 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:41:34.961396 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.961405 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.961413 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.961422 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.961431 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.961440 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.961448 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.961456 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.961464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.961473 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.961482 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.961490 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.961504 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.961513 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:41:34.961521 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:41:34.961529 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:41:34.961536 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.961544 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.961552 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.961559 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.961567 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.961575 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.961583 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.961590 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.961598 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.961605 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.961613 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.961620 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.961627 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.961635 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.961642 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.961649 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:41:34.961656 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.961664 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.961671 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.961678 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.961686 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.961694 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.961701 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.961708 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.961716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.961726 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.961735 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.961744 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.961752 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.961760 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:41:34.961771 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:41:34.961780 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:41:34.961788 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.961796 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.961804 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.961812 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.961819 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.961826 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.961833 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.961841 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.961848 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.961855 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.961863 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.961870 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.961877 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.961885 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.961892 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.961900 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:41:34.961908 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.961914 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.961921 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.961928 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.961935 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.961943 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.961950 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.961956 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.961964 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:41:34.961972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.961979 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:41:34.961987 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:41:34.961994 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:41:34.962001 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:41:34.962008 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:41:34.962015 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:41:34.962022 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:41:34.962030 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:41:34.962037 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:41:34.962044 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:41:34.962052 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.962060 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.962067 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:41:34.962075 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:41:34.962081 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:41:34.962088 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.962095 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:41:34.962102 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:41:34.962109 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:41:34.962116 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:41:34.962123 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:41:34.962130 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:41:34.962137 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:41:34.962144 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:41:34.962155 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:41:34.962163 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:41:34.962170 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:41:34.962178 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:41:34.962184 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:41:34.962191 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:41:34.962440 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 12:41:34.962452 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:41:34.962458 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:41:34.962463 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:41:34.962470 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 12:41:34.962475 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:41:34.962479 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:41:34.962490 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 12:41:34.962507 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:41:34.962561 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.962569 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:41:34.962585 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:41:34.962607 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 12:41:34.962614 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 12:41:34.962619 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 12:41:34.962623 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 12:41:34.962630 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:41:34.962641 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:41:34.962649 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:41:34.962655 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:41:34.962668 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.962679 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:41:34.962684 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 12:41:34.962709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.962719 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:41:34.962723 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.962748 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:41:34.962754 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 12:41:34.962758 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 12:41:34.962762 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 12:41:34.962766 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 12:41:34.962770 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 12:41:34.962775 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 12:41:34.962779 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 12:41:34.962786 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:41:34.962796 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:41:34.962803 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:41:34.962807 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:41:34.962813 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.962819 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:41:34.962823 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:41:34.962848 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:41:34.962855 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.962860 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.962867 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.962871 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:41:34.962884 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:41:34.962901 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:41:34.962906 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:41:34.962911 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:41:34.962918 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199848" 2019-04-25 12:41:34.962925 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:41:34.962929 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:41:34.962935 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:41:34.962941 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:41:34.962946 wsdl: in serializeType: returning: 199848 2019-04-25 12:41:34.962952 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:41:34.962959 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:41:34.962963 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:41:34.962967 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:41:34.962972 wsdl: in serializeType: returning: 199848 2019-04-25 12:41:34.962977 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199848 2019-04-25 12:41:34.963274 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199848 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 12:41:34.963281 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 12:41:34.963288 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5030"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 12:41:34.963303 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 12:41:34.963310 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199848 2019-04-25 12:41:34.963321 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 12:41:34.963403 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 12:41:34.963336 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:41:34.963349 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:41:34.963354 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:41:34.963359 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:41:34.963363 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:41:34.963370 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:41:34.963381 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:41:34.963390 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:41:34.963396 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:41:34.963410 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 12:41:34.963422 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:41:34.963430 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:41:34.971343 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:41:34.971369 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:41:34.971384 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 12:41:34.971391 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 12:41:34.971401 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:41:34.971407 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:41:34.971412 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:41:34.971416 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:41:34.971421 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 12:41:34.971447 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 12:41:34.981895 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 12:41:34.981927 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 12:41:34.981934 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:41:34.981940 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:41:34.981950 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:41:34.981955 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:41:34.981962 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:41:34.981968 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:41:34.981974 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:41:34.981980 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:41:20 GMT 2019-04-25 12:41:34.981986 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:41:34.981992 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 12:41:34.981997 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:41:34.982008 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 12:41:34.982036 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 12:41:34.982047 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 12:41:34.982056 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:41:34.982061 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 12:41:34.982066 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 12:41:34.982099 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:41:34.982111 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:41:34.982117 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:41:34.982147 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:41:34.982154 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 10:41:20 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 12:41:34.982190 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 12:41:34.982199 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 12:41:34.982318 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 12:41:34.982330 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 12:41:34.982473 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 12:41:34.982633 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 12:41:34.982644 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 12:41:34.982657 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 12:41:34.982673 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:41:34.982714 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 12:41:34.982780 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 12:41:34.982812 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:41:34.982828 nusoap_client: got fault 2019-04-25 12:41:34.982836 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 12:41:34.982840 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 12:41:34.982845 nusoap_client: detail =