Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
IHI: RHF3Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3356
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:54:59 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:55:07.364134 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:55:07.364177 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:55:07.364191 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:55:07.364205 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:55:07.364215 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:55:07.364223 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:55:07.364235 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:55:07.364243 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:55:07.364250 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:55:07.364258 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:55:07.364266 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:55:07.364276 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:55:07.364282 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:55:07.364287 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:55:07.364291 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:55:07.364295 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:55:07.364305 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:55:07.364319 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:55:07.364327 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:55:07.364332 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:55:07.364344 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:55:07.364353 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:55:07.364361 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:55:07.372014 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:55:07.372057 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:55:07.372075 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:55:07.372083 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:55:07.372089 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:55:07.372094 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:55:07.372099 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:55:07.372131 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:55:07.390709 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:55:07.390755 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:55:07.390763 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:55:07.390776 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:55:07.390782 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:55:07.390788 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:55:07.390793 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:55:07.390800 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:55:07.390806 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:55:07.390811 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:54:59 GMT 2019-02-24 06:55:07.390817 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:55:07.390822 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:55:07.390828 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:55:07.390841 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:55:07.390873 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:55:07.397916 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:55:07.398145 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 06:55:07.398567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:55:07.405311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:55:07.405364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:55:07.405434 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.405632 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.405660 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:07.406209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.406240 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:07.406799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.412687 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:55:07.413105 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:07.413459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.413688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.413715 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:07.414267 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:07.414613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.414628 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.415131 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:55:07.415579 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:55:07.420185 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:55:07.420641 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:55:07.421354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.421473 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:55:07.422092 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:55:07.422634 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.422661 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:07.423340 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:07.423590 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-24 06:55:07.423947 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.424114 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:07.424384 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:55:07.424399 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:55:07.424405 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:55:07.424436 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:55:07.424475 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:55:07.424521 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:55:07.424529 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:55:07.424556 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:55:07.424561 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:55:07.424848 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:55:07.424866 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:55:07.424925 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.424937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:55:07.424959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425065 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.425077 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425093 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:55:07.425117 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.425127 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425140 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:55:07.425161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.425234 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.425259 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.425310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425343 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.425351 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425362 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:55:07.425380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.425417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:55:07.425435 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425441 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:55:07.425496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425534 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.425542 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425553 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:55:07.425586 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.425593 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425606 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:55:07.425625 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.425632 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425646 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:55:07.425663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.425733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.425751 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425762 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:55:07.425780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425808 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.425815 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425825 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:55:07.425839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.425869 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:55:07.425889 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425898 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:55:07.425913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425938 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.425945 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.425990 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:55:07.426019 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.426026 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426037 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:55:07.426055 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.426062 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426072 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:55:07.426092 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.426099 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426110 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:07.426128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.426170 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.426185 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426192 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.426210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426234 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426246 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426312 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:07.426338 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:07.426357 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426374 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:55:07.426387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:55:07.426401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:55:07.426427 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:55:07.426443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426452 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:55:07.426467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426500 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.426508 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426519 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:55:07.426533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.426559 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.426591 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426597 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.426617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426646 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.426653 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426663 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:55:07.426677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.426705 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:55:07.426721 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426731 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:55:07.426752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.426785 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426795 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:07.426808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.426837 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.426857 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426866 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.426880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426905 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.426913 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426922 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:55:07.426938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.426968 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:55:07.426986 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.426993 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:55:07.427007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427031 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.427038 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427048 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:55:07.427069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.427076 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427090 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:07.427106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.427136 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:55:07.427151 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427157 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.427171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427199 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.427210 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427221 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:55:07.427237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.427262 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:55:07.427286 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427294 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:55:07.427313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427343 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.427353 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427363 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:55:07.427383 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.427390 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:07.427421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.427456 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:55:07.427472 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427479 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.427492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427517 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.427524 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427533 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:55:07.427550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.427575 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:55:07.427590 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427596 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:55:07.427610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427634 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.427641 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427651 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:07.427664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.427688 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:55:07.427703 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427710 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.427723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427748 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.427755 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427764 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:55:07.427777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.427875 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:55:07.427894 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427900 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:55:07.427918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427948 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.427956 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427966 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:07.427979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.427995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.428005 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.428022 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428029 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.428043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428067 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.428074 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428084 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:55:07.428097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.428122 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:55:07.428137 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428143 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:55:07.428157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428181 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.428188 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428197 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:55:07.428211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.428289 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.428308 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428314 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.428329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428354 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.428365 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428376 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:55:07.428390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.428417 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:55:07.428432 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428439 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:55:07.428452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428478 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.428485 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428495 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:55:07.428509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.428535 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.428563 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428569 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.428583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428607 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.428614 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428624 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:55:07.428638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.428663 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:55:07.428678 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428684 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:55:07.428697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428722 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.428728 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428738 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:55:07.428756 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.428763 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428772 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:55:07.428786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.428815 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.428830 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428836 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.428849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428874 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.428881 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428892 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:55:07.428905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.428929 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:55:07.428944 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428950 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:55:07.428964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.428988 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.428995 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429005 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:07.429018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.429043 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.429057 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429063 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.429077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429102 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.429108 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429118 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:55:07.429131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.429156 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:07.429171 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429177 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:55:07.429191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429215 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:55:07.429222 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429232 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:55:07.429245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.429270 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.429295 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429302 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.429315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429339 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429345 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:07.429405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:07.429423 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429434 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:55:07.429444 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:55:07.429457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:55:07.429482 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:55:07.429496 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429503 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:55:07.429517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429542 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:55:07.429549 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429559 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:55:07.429572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.429597 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.429612 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429618 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.429631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429654 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429660 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:07.429717 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:07.429735 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429745 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:55:07.429755 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:55:07.429768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:55:07.429792 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:55:07.429806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429813 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:55:07.429826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429851 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.429858 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429868 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:55:07.429885 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.429892 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429902 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:55:07.429920 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.429927 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429937 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:55:07.429954 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.429961 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.429971 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:55:07.429989 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.429995 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430005 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:55:07.430022 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.430029 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430038 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:55:07.430055 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.430062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430072 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:07.430085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.430134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.430150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430156 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.430169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430194 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.430201 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:55:07.430225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.430249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:55:07.430264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430270 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:55:07.430290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430315 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.430322 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430331 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:55:07.430349 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.430356 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430366 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:07.430383 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.430390 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430400 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:55:07.430413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.430446 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.430461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430467 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.430480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430506 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.430513 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:55:07.430536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.430561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:55:07.430576 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430582 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:55:07.430596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430620 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.430627 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430637 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:07.430650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.430674 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.430689 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430695 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.430708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430733 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.430740 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:55:07.430764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.430789 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:07.430804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430810 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:55:07.430823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430847 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.430854 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430864 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:55:07.430895 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.430902 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430913 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:07.430931 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.430938 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430948 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:55:07.430962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.430985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.430995 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.431011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431017 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.431032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431058 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.431065 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431075 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:55:07.431089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.431115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:07.431131 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431137 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:07.431151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431177 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.431184 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431194 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:55:07.431213 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.431219 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431229 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:55:07.431248 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.431254 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431265 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:55:07.431293 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.431300 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431311 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:55:07.431330 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.431337 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431347 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:55:07.431361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.431404 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.431420 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431427 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.431442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431468 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431475 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431486 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:55:07.431499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.431515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.431525 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:07.431540 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431571 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431578 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431589 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431602 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.431634 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431684 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.431699 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431710 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:07.431730 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.431737 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431747 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:55:07.431765 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.431772 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431782 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:55:07.431805 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.431812 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431823 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:55:07.431841 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.431848 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431858 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:55:07.431880 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:55:07.431887 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431897 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:55:07.431916 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.431922 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431932 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.431950 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.431957 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.431967 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:07.431985 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.431992 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432002 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:55:07.432020 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.432027 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432037 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:55:07.432050 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432103 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.432122 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432128 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:07.432144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432170 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.432177 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432187 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:55:07.432205 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.432212 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432222 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:55:07.432240 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.432247 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432257 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:55:07.432280 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.432288 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432299 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:55:07.432313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.432352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432374 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.432389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432415 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432422 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432432 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:55:07.432446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.432462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.432472 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:07.432486 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432515 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432522 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.432577 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432604 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.432612 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432622 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:55:07.432640 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.432648 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432658 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:55:07.432676 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.432683 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432693 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:55:07.432711 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.432718 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432728 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:55:07.432746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.432753 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432763 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:55:07.432781 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.432788 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432798 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:55:07.432816 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.432823 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432833 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:07.432851 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.432858 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432868 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:55:07.432885 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.432892 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432903 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:55:07.432921 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.432940 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432959 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:55:07.432979 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.432985 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.432996 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:55:07.433010 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.433070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.433089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433099 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:07.433114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433140 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.433147 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433157 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:55:07.433176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.433183 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433193 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:07.433211 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.433218 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433228 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:55:07.433246 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:07.433253 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433263 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.433282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.433322 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433345 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.433359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433385 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433392 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433402 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:55:07.433416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.433432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.433442 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:07.433456 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433485 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433492 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433503 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433516 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433533 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.433547 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433574 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.433594 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433604 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:55:07.433626 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.433633 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433642 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:55:07.433664 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.433670 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433680 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:55:07.433698 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.433705 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433714 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:55:07.433732 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.433738 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433748 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:55:07.433765 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.433772 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433781 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:55:07.433799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.433806 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433816 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:07.433833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.433840 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433849 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:55:07.433866 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.433873 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433883 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:55:07.433900 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.433907 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433916 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:55:07.433933 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.433940 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433949 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:55:07.433966 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.433973 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.433982 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:55:07.433995 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.434054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.434070 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434097 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434104 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434114 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434127 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434143 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.434157 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434182 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.434189 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434199 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:55:07.434217 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.434223 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434232 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:55:07.434250 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.434256 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434266 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:55:07.434304 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.434311 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434328 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:55:07.434347 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.434354 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434364 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:55:07.434382 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.434389 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434399 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:55:07.434416 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.434423 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434434 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:55:07.434451 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.434458 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434468 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:55:07.434486 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.434493 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434503 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:55:07.434521 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.434528 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434538 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:55:07.434556 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.434563 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434585 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:55:07.434603 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.434609 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434619 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:55:07.434636 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.434642 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434652 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:07.434669 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.434675 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434685 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:55:07.434698 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.434782 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.434788 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:55:07.434802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.434827 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.434834 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.434844 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:55:07.434857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.434872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.434882 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434897 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.434903 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.434916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.434941 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.434948 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.434958 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:55:07.434971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.434986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.434995 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:55:07.435010 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435017 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:55:07.435031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435055 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.435061 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435071 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:07.435089 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.435095 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435105 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:55:07.435122 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.435129 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435138 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:55:07.435156 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:07.435162 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435172 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:55:07.435185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.435222 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:55:07.435237 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435243 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.435258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435301 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:07.435309 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435327 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:55:07.435341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.435367 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:55:07.435381 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:07.435409 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435416 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:07.435426 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:07.435456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.435470 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435497 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.435504 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435514 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:55:07.435533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.435540 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435550 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:55:07.435581 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.435587 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435597 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:55:07.435614 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:55:07.435621 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435636 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:55:07.435654 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.435660 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435670 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:55:07.435687 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.435694 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435703 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:55:07.435721 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.435728 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435737 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:55:07.435755 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.435761 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435771 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:55:07.435788 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.435795 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435805 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:55:07.435822 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.435829 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435838 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:07.435852 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:07.435901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.435918 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435925 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:55:07.435940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435965 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.435972 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.435982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:07.435995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.436020 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.436035 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436041 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.436055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436080 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:55:07.436087 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436097 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:55:07.436110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.436135 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:55:07.436149 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:55:07.436175 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:07.436182 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:55:07.436192 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:55:07.436209 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:55:07.436216 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:55:07.436226 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:55:07.436244 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:07.436250 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:55:07.436260 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:55:07.436292 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:55:07.436317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.436334 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436341 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:55:07.436355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436381 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.436389 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436399 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:07.436417 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.436424 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436434 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:55:07.436452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.436459 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436469 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:55:07.436483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.436517 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436532 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436538 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.436554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436592 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436599 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436609 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:55:07.436622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.436637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.436647 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:55:07.436661 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436687 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436694 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436704 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436717 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.436746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436772 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.436779 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436789 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:55:07.436806 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.436813 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436823 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:55:07.436840 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.436847 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436856 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:55:07.436874 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.436881 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436890 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:55:07.436908 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.436914 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436924 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:55:07.436941 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.436948 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436958 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:55:07.436976 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.436982 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.436992 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:55:07.437009 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.437016 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.437026 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:55:07.437044 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.437050 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.437060 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:55:07.437073 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.437119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.437136 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437142 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:55:07.437157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437182 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.437189 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437199 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:55:07.437216 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.437223 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437232 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:55:07.437250 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.437256 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437266 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:55:07.437303 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.437310 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437327 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:55:07.437345 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.437352 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437362 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:55:07.437376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.437419 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.437435 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437441 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.437455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437479 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437486 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437525 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:07.437547 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:07.437578 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437589 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:55:07.437599 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:55:07.437612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:55:07.437636 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:55:07.437651 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437657 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:55:07.437670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437695 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.437701 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437711 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:55:07.437725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.437749 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.437764 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437770 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.437784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437808 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:55:07.437815 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437824 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:55:07.437838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.437862 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:55:07.437877 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437883 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:55:07.437896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437920 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.437927 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437937 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:07.437950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.437974 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.437989 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.437995 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.438008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438032 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438039 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438049 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:55:07.438062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.438087 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:55:07.438101 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438127 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438134 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438144 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.438187 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438214 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.438221 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438231 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:55:07.438249 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.438255 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438265 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:55:07.438302 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.438309 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438320 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:55:07.438338 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.438345 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438355 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:55:07.438374 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.438380 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438390 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:55:07.438408 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:55:07.438415 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438425 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:55:07.438443 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:55:07.438450 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438460 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:55:07.438478 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:55:07.438485 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438495 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:55:07.438512 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:07.438519 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438529 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:55:07.438547 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.438554 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438564 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:55:07.438594 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.438601 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438611 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:55:07.438628 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.438634 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438644 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:55:07.438661 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.438668 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438677 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:55:07.438690 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.438752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.438769 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438775 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:55:07.438790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438815 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.438822 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438832 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:55:07.438845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.438869 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.438884 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438890 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.438903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438928 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.438935 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438945 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:55:07.438958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.438972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.438982 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:55:07.438997 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439003 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:07.439016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439041 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.439048 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439058 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:55:07.439075 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.439082 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439092 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:55:07.439109 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.439116 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439126 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:55:07.439144 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.439150 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439160 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:55:07.439173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.439208 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439223 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439229 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.439243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439268 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439282 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439293 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:55:07.439306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.439332 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:07.439346 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439375 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439382 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439392 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439405 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.439436 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439461 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.439468 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439478 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:07.439496 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.439502 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439512 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:07.439529 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.439536 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439545 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:55:07.439563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.439570 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439580 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:55:07.439597 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.439603 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439613 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:07.439640 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.439646 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439656 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:55:07.439673 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:55:07.439679 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439689 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:55:07.439702 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.439741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.439758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439764 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:55:07.439779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439803 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.439810 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439820 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:55:07.439837 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.439844 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439854 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:55:07.439871 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.439878 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439888 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:55:07.439905 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.439911 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439921 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:55:07.439939 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.439945 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439955 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:55:07.439973 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.439979 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.439989 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:55:07.440006 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.440013 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.440022 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:55:07.440040 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.440046 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.440056 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:55:07.440069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.440111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.440121 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.440136 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.440143 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:55:07.440157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.440181 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:07.440188 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.440198 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:55:07.440211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.440226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.440235 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:55:07.440252 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:07.440259 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:55:07.440269 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:55:07.440291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.440297 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:55:07.440311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.440339 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:07.440360 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:07.440377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.440388 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:55:07.440398 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:55:07.440415 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.440422 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:55:07.440433 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:55:07.440450 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:07.440456 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:55:07.440466 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:55:07.440483 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.440489 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:07.440499 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.440516 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.440523 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:07.440532 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.440550 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.440556 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:07.440566 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.440583 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.440589 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:55:07.440599 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.440615 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:07.440623 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:55:07.440633 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:07.440650 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:55:07.440656 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:55:07.440666 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:55:07.440683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.440689 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:55:07.440699 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.440716 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:55:07.440722 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:55:07.440732 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:55:07.440748 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.440755 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:55:07.440765 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.440782 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.440788 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:07.440797 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.440813 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:07.440819 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:55:07.440829 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:55:07.440844 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:55:07.440879 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.440909 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:55:07.440936 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.440964 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:55:07.440991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.441018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:55:07.441045 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.441073 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:55:07.441100 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.441127 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:55:07.441154 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:55:07.441181 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:55:07.441208 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:55:07.441235 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:55:07.441262 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:55:07.441295 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:55:07.441324 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.441351 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:55:07.441379 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.441406 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:55:07.441433 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.441459 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:55:07.441486 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.441513 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:55:07.441540 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.441567 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:07.441594 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.441621 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:55:07.441648 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.441674 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:55:07.441701 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.441729 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:55:07.441756 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.441782 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:55:07.441811 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.441839 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:07.441866 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.441893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:07.441920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.441947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:07.441974 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.442001 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:07.442027 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.442054 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:07.442081 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.442108 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:55:07.442135 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:55:07.442162 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:55:07.442230 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.442258 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:55:07.442290 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.442399 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:55:07.442449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.442494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:55:07.442539 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.442585 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:55:07.442631 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.442677 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:55:07.442722 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.442770 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:55:07.442818 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.442862 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:07.442910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.442957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:55:07.443007 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443040 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443087 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:07.443138 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443169 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443188 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443236 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:07.443264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:07.443414 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443442 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.443469 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443520 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.443549 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443568 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443595 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.443623 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443645 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443673 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.443701 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443747 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.443780 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443807 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:07.443834 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443862 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.443890 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.443984 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.444016 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444039 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444067 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:07.444098 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444126 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.444154 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444181 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:07.444208 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444236 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:07.444264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444344 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.444445 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444463 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444480 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444566 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.444597 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444624 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.444652 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444670 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444688 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444716 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.444744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.444870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444888 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444906 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444924 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444951 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.444979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.444997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445032 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445060 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.445087 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445126 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.445159 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445177 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445196 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445214 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445247 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:07.445283 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445313 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:55:07.445340 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445375 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445402 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.445430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:07.445570 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445598 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:55:07.445639 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445666 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.445693 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445719 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.445746 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445780 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445824 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.445851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.445974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:55:07.446028 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446046 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446072 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:07.446099 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446117 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446134 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446161 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:07.446187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:07.446313 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446341 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.446369 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446397 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.446424 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446442 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446469 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.446497 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446515 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446542 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.446592 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446619 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.446647 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446673 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:07.446700 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446726 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.446753 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446779 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:07.446806 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446823 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446849 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:07.446876 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446902 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.446929 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.446955 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:07.446982 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447008 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:07.447035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447164 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.447190 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447208 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447225 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447251 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.447298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447335 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.447363 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447381 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447399 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447427 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.447455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:07.447594 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447612 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447629 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447650 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447676 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.447703 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447755 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447781 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.447808 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447834 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:07.447860 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447878 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447896 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447913 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447940 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:07.447966 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.447992 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:55:07.448019 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448054 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448079 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.448106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:07.448227 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448254 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:55:07.448299 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448327 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:07.448355 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448383 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:07.448410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448428 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448446 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448491 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.448519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448555 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448584 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:07.448678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:55:07.448706 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.448772 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.448872 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.448925 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.448978 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.449027 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:07.449120 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:55:07.449171 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:07.449229 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.449297 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.449386 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.449439 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.449493 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.449545 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.449695 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.449774 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.449825 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.449882 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.449971 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.450029 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.450082 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.450175 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.450246 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.450327 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:07.450384 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.450472 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.450529 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.450601 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.450653 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.450781 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.450836 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.450893 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.450991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.451043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.451101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.451151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.451236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.451312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:07.451379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:55:07.451528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:07.451590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.451640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.451726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.451780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.451837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.451889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.451977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.452033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.452090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.452144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.452262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.452332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.452387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.452485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.452551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.452601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:07.452660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.452758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.452813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.452866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.452957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.453022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.453073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.453126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.453221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.453288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.453358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.453487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.453546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.453601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:07.453711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:55:07.453771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:07.453820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.453909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.453968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.454023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.454071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.454129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.454214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.454269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.454355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.454486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.454540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.454602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.454698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.454762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.454819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.454873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:07.454924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.454978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.455025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.455084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.455135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.455198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.455328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.455382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.455485 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:55:07.455520 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.455597 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.455659 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.455723 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.455784 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.455847 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:07.455907 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:55:07.455969 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:07.456063 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.456128 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.456194 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.456296 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.456398 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.456467 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.456569 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.456631 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.456695 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.456763 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.456858 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.456924 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.456984 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.457048 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.457167 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.457229 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:07.457298 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.457391 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.457526 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.457594 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.457655 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.457711 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.457768 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.457825 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.457891 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:55:07.457926 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.457984 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.458053 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.458108 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.458162 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.458251 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:07.458349 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:55:07.458431 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:07.458544 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.458603 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.458659 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.458729 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.458783 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.458838 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.458893 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.458948 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.459003 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.459058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.459113 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.459168 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.459223 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.459297 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.459360 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.459417 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:07.459475 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.459532 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.459589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.459646 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.459717 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.459771 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.459826 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.459880 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.459942 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:55:07.459965 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.460016 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.460066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.460116 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.460164 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.460213 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:07.460262 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:55:07.460332 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:07.460383 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.460435 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.460486 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.460537 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.460588 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.460706 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.460764 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.460813 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.460865 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.460915 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.460964 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.461013 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.461102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.461155 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.461207 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.461258 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:07.461315 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.461367 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.461418 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.461469 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.461519 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.461570 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.461625 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.461678 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.461738 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:55:07.461761 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.461815 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.461869 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.461922 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.461975 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.462028 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:07.462081 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:55:07.462135 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:07.462189 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.462243 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.462302 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.462356 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.462409 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.462463 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.462516 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.462569 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.462622 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.462676 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.462741 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.462792 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.462844 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.462895 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.462946 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.462996 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:07.463048 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.463099 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.463151 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.463202 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.463253 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.463324 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.463379 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.463459 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.463518 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:55:07.463537 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:55:07.463568 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:55:07.463598 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:55:07.463627 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:55:07.463654 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:55:07.463676 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.463706 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.463716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.463726 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.463735 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.463744 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:55:07.463754 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:55:07.463762 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:55:07.463771 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.463779 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.463788 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.463797 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.463806 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.463815 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.463823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.463832 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.463841 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.463849 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.463858 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.463866 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.463875 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.463883 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.463891 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.463899 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:55:07.463907 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.463914 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.463922 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.463931 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.463939 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.463947 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.463955 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.463963 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.463972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.463981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.463989 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.463997 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.464004 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.464012 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:55:07.464020 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:55:07.464028 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:55:07.464036 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.464043 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.464051 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.464058 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.464066 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.464074 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.464081 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.464089 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.464097 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.464104 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.464112 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.464120 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.464127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.464135 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.464142 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.464150 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:55:07.464157 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.464163 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.464171 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.464178 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.464186 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.464193 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.464201 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.464208 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.464216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.464225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.464234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.464242 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.464249 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.464257 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:55:07.464264 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:55:07.464272 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:55:07.464299 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.464307 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.464315 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.464322 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.464330 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.464337 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.464344 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.464352 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.464359 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.464366 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.464373 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.464381 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.464388 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.464395 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.464403 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.464412 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:55:07.464419 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.464427 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.464434 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.464441 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.464448 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.464455 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.464462 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.464469 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.464477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:55:07.464485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.464493 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:07.464501 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:07.464508 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:55:07.464516 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:55:07.464523 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:55:07.464530 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:55:07.464538 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:07.464544 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:07.464551 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:07.464559 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:07.464567 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.464574 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.464582 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:07.464590 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:07.464597 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:55:07.464604 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.464611 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:07.464619 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:07.464626 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:07.464634 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:07.464641 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:07.464647 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:55:07.464654 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:07.464661 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:07.464668 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:07.464675 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:55:07.464682 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:07.464701 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:07.464709 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:07.464715 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:07.464794 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:55:07.464803 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:55:07.464808 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:55:07.464813 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:55:07.464819 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:55:07.464824 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:55:07.464828 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:55:07.464837 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:55:07.464845 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:55:07.464886 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.464892 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:55:07.464906 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:55:07.464927 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:55:07.464934 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:55:07.464938 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:55:07.464942 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:55:07.464947 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:55:07.464958 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:07.464965 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:07.464970 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:07.464981 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.464990 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:07.464995 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:55:07.465019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.465027 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:55:07.465032 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.465056 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:55:07.465061 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:55:07.465065 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:55:07.465069 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:55:07.465073 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:55:07.465077 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:55:07.465081 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:55:07.465085 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:55:07.465091 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:55:07.465101 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:07.465107 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:07.465111 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:07.465117 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.465123 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:55:07.465127 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:07.465151 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:55:07.465157 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.465161 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.465166 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.465171 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:55:07.465180 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:55:07.465188 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:55:07.465192 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:55:07.465197 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:55:07.465203 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199848" 2019-02-24 06:55:07.465210 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:55:07.465214 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:55:07.465219 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:55:07.465224 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:55:07.465229 wsdl: in serializeType: returning: 199848 2019-02-24 06:55:07.465235 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:55:07.465242 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:55:07.465246 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:55:07.465250 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:55:07.465255 wsdl: in serializeType: returning: 199848 2019-02-24 06:55:07.465259 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199848 2019-02-24 06:55:07.465324 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199848 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:55:07.465329 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:55:07.465335 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9775"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:55:07.465349 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:55:07.465355 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199848 2019-02-24 06:55:07.465365 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:55:07.465438 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:55:07.465377 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:55:07.465388 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:55:07.465393 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:55:07.465398 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:55:07.465402 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:55:07.465409 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:55:07.465419 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:55:07.465427 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:55:07.465432 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:55:07.465445 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:55:07.465455 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:55:07.465462 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:55:07.472878 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:55:07.472912 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:55:07.472932 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:55:07.472942 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:55:07.472952 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:55:07.472961 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:55:07.472969 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:55:07.472978 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:55:07.472987 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:55:07.473034 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:55:07.482830 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:55:07.482873 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:55:07.482884 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:55:07.482895 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:55:07.482904 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:55:07.482915 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:55:07.482926 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:55:07.482936 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:55:07.482945 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:55:07.482956 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:54:59 GMT 2019-02-24 06:55:07.482966 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:55:07.482976 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:55:07.482986 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:55:07.483002 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:55:07.483040 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:55:07.483064 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:55:07.483078 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:55:07.483086 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:55:07.483095 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:55:07.483142 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:55:07.483159 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:55:07.483169 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:55:07.483200 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:55:07.483211 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:54:59 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:55:07.483257 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:55:07.483271 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:55:07.483314 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:55:07.483325 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:55:07.483480 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:55:07.483654 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:55:07.483664 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:55:07.483678 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:55:07.483694 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:55:07.483730 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:55:07.483823 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:55:07.483852 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:55:07.483871 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:55:07.483882 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:55:07.483890 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:55:07.483898 nusoap_client: detail =