Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO

Pracujemy nad tym. Efekty już wkrótce.

Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.IHI: RHF3Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3356
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 13 Apr 2021 23:14:10 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-04-14 01:14:06.228866 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-04-14 01:14:06.228905 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:14:06.228919 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-04-14 01:14:06.228935 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:14:06.228944 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-04-14 01:14:06.228951 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-04-14 01:14:06.228963 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-04-14 01:14:06.228971 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:14:06.228977 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:14:06.228986 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:14:06.228994 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 01:14:06.229004 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 01:14:06.229010 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 01:14:06.229015 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 01:14:06.229019 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 01:14:06.229023 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-04-14 01:14:06.229034 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:14:06.229047 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:14:06.229055 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 01:14:06.229060 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-04-14 01:14:06.229066 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-04-14 01:14:06.229074 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 01:14:06.229081 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 01:14:06.236759 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 01:14:06.236779 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 01:14:06.236797 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-04-14 01:14:06.236808 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:14:06.236818 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:14:06.236833 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 01:14:06.236841 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-04-14 01:14:06.236879 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-04-14 01:14:08.443349 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-04-14 01:14:08.443384 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-04-14 01:14:08.443391 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:14:08.443397 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 01:14:08.443403 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 01:14:08.443408 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 01:14:08.443419 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 01:14:08.443431 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 01:14:08.443437 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 01:14:08.443443 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 23:14:08 GMT 2021-04-14 01:14:08.443449 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 01:14:08.443454 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 183422 2021-04-14 01:14:08.443461 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 01:14:08.443473 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-04-14 01:14:08.443503 soap_transport_http: want to read content of length 183422 2021-04-14 01:14:08.443524 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-04-14 01:14:08.450698 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.458173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.458205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.458289 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:14:08.458369 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:14:08.458422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.465789 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:14:08.465872 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:14:08.465897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.465951 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:14:08.465977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.466029 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.466073 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.466113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.466140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.466217 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.473349 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:14:08.473465 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-04-14 01:14:08.473513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.473620 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:14:08.473685 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.473702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.473778 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:14:08.473823 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.473849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.473887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.473929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.473956 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.473969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.474003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.474059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.474124 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:14:08.474168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.474194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.474207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.474235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.474282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.480602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.480700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.480735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.480762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.480923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.480952 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.480983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.481022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.481068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.481125 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.481161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.481193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.481232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.481274 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-04-14 01:14:08.481433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.481496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.481637 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.481664 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:14:08.482010 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 01:14:08.482157 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 01:14:08.482220 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2021-04-14 01:14:08.482247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.482277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.482301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.482330 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.488152 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:14:08.488187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:14:08.488266 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:14:08.488360 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:14:08.488411 soap_transport_http: read buffer of 2094 bytes 2021-04-14 01:14:08.488430 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 01:14:08.488436 soap_transport_http: read body of length 183422 2021-04-14 01:14:08.488478 soap_transport_http: received a total of 183846 bytes of data from server 2021-04-14 01:14:08.488516 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 01:14:08.488532 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 01:14:08.488539 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 01:14:08.488559 wsdl: got WSDL URL 2021-04-14 01:14:08.488566 wsdl: Parse WSDL 2021-04-14 01:14:08.488732 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-04-14 01:14:08.488747 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-04-14 01:14:08.488792 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.488803 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-04-14 01:14:08.488823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.488855 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.488864 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.488879 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:14:08.488902 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.488910 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.488921 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:14:08.488937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.488969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.488981 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.488997 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489004 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.489020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489048 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.489055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489069 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-04-14 01:14:08.489083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.489111 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-04-14 01:14:08.489127 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-04-14 01:14:08.489147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489172 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.489180 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489190 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:14:08.489207 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.489214 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489224 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:14:08.489241 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.489248 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489258 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:14:08.489271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.489306 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.489321 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489328 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-04-14 01:14:08.489345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489370 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.489378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489388 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-04-14 01:14:08.489401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.489435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-04-14 01:14:08.489474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489486 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-04-14 01:14:08.489514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489552 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.489563 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489574 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:14:08.489593 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.489600 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489610 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:14:08.489628 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.489634 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489644 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:14:08.489661 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.489668 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:14:08.489691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.489730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.489746 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489752 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.489768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489791 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489798 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489837 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.489860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.489876 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489888 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:14:08.489898 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-04-14 01:14:08.489911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:14:08.489935 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 01:14:08.489950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489956 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-04-14 01:14:08.489970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.489994 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.490002 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490012 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:14:08.490025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.490050 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.490064 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490071 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.490084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490109 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490115 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.490171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.490188 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490199 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:14:08.490209 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-04-14 01:14:08.490221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:14:08.490246 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-04-14 01:14:08.490260 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-04-14 01:14:08.490286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490312 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.490319 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490329 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:14:08.490347 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.490354 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490363 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:14:08.490381 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.490388 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490397 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:14:08.490414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.490421 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490439 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:14:08.490452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.490490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.490505 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490511 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.490526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490552 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.490562 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490577 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-04-14 01:14:08.490592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.490618 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 01:14:08.490633 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490640 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-04-14 01:14:08.490653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490678 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.490685 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490695 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:14:08.490708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.490733 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.490791 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490803 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.490825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490858 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.490866 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490877 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-04-14 01:14:08.490890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.490917 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-04-14 01:14:08.490932 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490938 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-04-14 01:14:08.490951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490976 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.490984 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.490993 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:14:08.491007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.491032 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.491047 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491053 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.491066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491090 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.491097 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491107 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-04-14 01:14:08.491120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.491145 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-04-14 01:14:08.491159 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491165 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-04-14 01:14:08.491178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491203 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.491210 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491220 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:14:08.491238 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.491244 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491254 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:14:08.491267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.491296 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-04-14 01:14:08.491311 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491317 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.491330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491354 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.491361 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491371 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-04-14 01:14:08.491384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.491409 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-04-14 01:14:08.491429 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491436 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-04-14 01:14:08.491451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491476 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.491483 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491492 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:14:08.491509 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.491516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:14:08.491539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.491577 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-04-14 01:14:08.491592 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491598 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.491612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491636 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.491643 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491653 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-04-14 01:14:08.491666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.491692 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-04-14 01:14:08.491706 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491712 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-04-14 01:14:08.491725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.491756 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491765 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:14:08.491778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.491803 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-04-14 01:14:08.491818 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491824 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.491837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491861 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.491868 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491878 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-04-14 01:14:08.491891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.491916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-04-14 01:14:08.491930 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491937 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-04-14 01:14:08.491950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491974 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.491981 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.491990 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:14:08.492004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.492029 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.492043 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492049 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.492062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492086 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.492093 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492103 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-04-14 01:14:08.492116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.492142 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 01:14:08.492156 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492162 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-04-14 01:14:08.492176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492199 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.492207 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492216 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 01:14:08.492229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.492254 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.492269 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492275 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.492288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492312 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.492319 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492329 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-04-14 01:14:08.492342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.492367 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 01:14:08.492381 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492387 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-04-14 01:14:08.492401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492430 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.492438 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492448 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 01:14:08.492461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.492486 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.492501 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492507 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.492520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492544 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.492551 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492561 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-04-14 01:14:08.492575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.492600 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 01:14:08.492614 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492620 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-04-14 01:14:08.492633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492657 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.492664 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492674 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-04-14 01:14:08.492693 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.492700 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492710 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-04-14 01:14:08.492723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.492752 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.492767 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492773 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.492786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492810 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.492817 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492827 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-04-14 01:14:08.492840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.492865 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 01:14:08.492881 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492888 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:14:08.492901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.492932 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:14:08.492955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.492971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.492981 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.492995 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493001 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.493014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493038 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.493045 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493055 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:14:08.493068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.493093 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:14:08.493108 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493114 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-04-14 01:14:08.493128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493152 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:14:08.493160 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493195 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:14:08.493223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.493266 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.493284 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493290 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.493304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493328 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493334 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493372 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.493393 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.493410 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493421 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:14:08.493438 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-04-14 01:14:08.493451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:14:08.493475 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:14:08.493490 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493497 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-04-14 01:14:08.493511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493536 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:14:08.493572 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493586 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:14:08.493609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.493641 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.493658 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493664 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.493678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493701 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493708 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493745 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.493770 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.493788 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493799 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:14:08.493809 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-04-14 01:14:08.493822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:14:08.493850 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 01:14:08.493873 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493880 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-04-14 01:14:08.493896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493921 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:14:08.493930 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493940 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:14:08.493953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.493969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.493979 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.493994 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494000 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.494014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494037 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494043 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494080 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.494100 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.494117 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494127 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:14:08.494137 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-04-14 01:14:08.494150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:14:08.494174 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-04-14 01:14:08.494189 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494195 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-04-14 01:14:08.494209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494234 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:14:08.494241 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494251 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:14:08.494264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.494289 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.494304 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494310 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.494323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494346 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494353 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494389 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.494409 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.494431 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494442 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:14:08.494453 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-04-14 01:14:08.494465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:14:08.494490 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:14:08.494505 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494549 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-04-14 01:14:08.494577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.494626 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494637 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-04-14 01:14:08.494656 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.494663 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494672 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-04-14 01:14:08.494690 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.494697 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494706 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:14:08.494723 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.494730 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494739 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:14:08.494756 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.494763 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494773 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 01:14:08.494790 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.494796 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494806 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-04-14 01:14:08.494823 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.494830 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494839 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:14:08.494853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.494904 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.494919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494925 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.494940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494964 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.494971 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.494981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-04-14 01:14:08.494994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.495020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-04-14 01:14:08.495035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495041 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-04-14 01:14:08.495055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495079 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.495086 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495096 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 01:14:08.495113 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.495120 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495129 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:14:08.495147 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.495153 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495163 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:14:08.495176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.495209 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.495224 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495230 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.495244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495268 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.495275 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495285 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-04-14 01:14:08.495298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.495324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-04-14 01:14:08.495338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495345 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:14:08.495359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495383 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.495390 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495400 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:14:08.495413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.495445 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.495460 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495466 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.495480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495505 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.495512 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495522 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:14:08.495536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.495561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:14:08.495577 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495583 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-04-14 01:14:08.495596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495621 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.495628 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495637 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:14:08.495655 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.495662 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495671 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-04-14 01:14:08.495688 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.495695 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495705 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-04-14 01:14:08.495722 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.495728 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495738 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-04-14 01:14:08.495781 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.495791 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495802 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-04-14 01:14:08.495817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.495860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.495876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495882 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.495896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495921 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.495928 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-04-14 01:14:08.495952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.495978 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 01:14:08.495993 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.495999 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:14:08.496012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496038 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.496045 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496055 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 01:14:08.496072 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.496079 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496089 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:14:08.496106 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.496113 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496122 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:14:08.496136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.496169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.496184 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496190 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.496204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496228 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.496235 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:14:08.496259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.496284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:14:08.496299 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496305 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.496319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496343 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.496350 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496360 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:14:08.496407 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.496420 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496445 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:14:08.496468 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.496475 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496485 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:14:08.496502 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.496509 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496519 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:14:08.496537 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.496543 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496553 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:14:08.496567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.496609 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.496624 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496630 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.496644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496669 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496676 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496686 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 01:14:08.496700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.496715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.496725 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.496739 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496774 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496781 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.496835 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.496868 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:14:08.496895 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.496902 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496911 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-04-14 01:14:08.496929 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.496935 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496945 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-04-14 01:14:08.496962 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.496969 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.496978 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 01:14:08.496995 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.497002 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497011 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-04-14 01:14:08.497028 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:14:08.497035 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497044 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-04-14 01:14:08.497061 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.497069 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497079 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.497096 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.497103 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497112 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:14:08.497129 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.497136 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497146 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-04-14 01:14:08.497163 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.497169 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497179 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:14:08.497196 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.497203 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497212 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:14:08.497225 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.497297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497303 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.497318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497342 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.497349 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497359 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:14:08.497377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.497383 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497393 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:14:08.497410 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.497417 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497433 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:14:08.497451 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.497458 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497468 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:14:08.497482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.497519 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497540 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.497556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497581 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497588 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-04-14 01:14:08.497611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.497626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.497636 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.497650 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497677 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497684 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497694 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497707 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.497737 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497762 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.497769 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497779 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:14:08.497797 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.497803 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497813 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 01:14:08.497830 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.497837 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497846 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:14:08.497864 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.497870 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497880 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 01:14:08.497897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.497904 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497914 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:14:08.497931 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.497938 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497947 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:14:08.497964 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.497971 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.497981 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:14:08.497998 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.498004 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.498014 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 01:14:08.498031 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.498038 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.498047 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 01:14:08.498064 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.498071 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.498080 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:14:08.498098 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.498105 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.498114 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:14:08.498127 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.498182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.498199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498206 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.498221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498247 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.498254 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498264 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:14:08.498318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.498331 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498351 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:14:08.498379 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.498392 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498403 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:14:08.498422 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:14:08.498435 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498445 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.498459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.498497 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498519 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.498533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498558 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498566 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-04-14 01:14:08.498589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.498605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.498615 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.498628 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498656 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498663 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498673 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498687 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.498717 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498742 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.498749 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498759 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:14:08.498777 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.498783 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498793 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 01:14:08.498810 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.498817 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498826 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:14:08.498843 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.498850 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498859 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 01:14:08.498876 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.498883 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498892 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:14:08.498910 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.498916 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498926 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:14:08.498943 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.498949 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498959 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:14:08.498976 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.498983 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.498992 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 01:14:08.499009 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.499015 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.499025 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 01:14:08.499042 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499049 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.499058 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-04-14 01:14:08.499075 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.499082 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.499092 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:14:08.499109 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.499115 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.499125 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:14:08.499138 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.499196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.499213 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499240 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499247 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499258 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499271 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.499301 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499326 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.499333 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499343 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-04-14 01:14:08.499360 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.499369 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499378 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-04-14 01:14:08.499395 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.499402 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499412 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:14:08.499436 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.499444 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499454 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-04-14 01:14:08.499472 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.499479 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499488 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-04-14 01:14:08.499506 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.499513 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499522 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:14:08.499539 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.499546 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499555 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-04-14 01:14:08.499572 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.499579 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499589 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-04-14 01:14:08.499605 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.499612 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499622 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-04-14 01:14:08.499639 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.499645 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499655 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:14:08.499672 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.499679 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499688 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:14:08.499706 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.499712 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499722 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-04-14 01:14:08.499739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.499745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:14:08.499772 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.499779 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499788 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-04-14 01:14:08.499801 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.499868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.499887 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.499893 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-04-14 01:14:08.499908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.499933 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.499940 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.499950 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:14:08.499964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.499979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.499989 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.500004 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500010 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.500024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500048 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.500055 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500065 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-04-14 01:14:08.500079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.500104 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 01:14:08.500118 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500124 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-04-14 01:14:08.500138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500206 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.500218 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:14:08.500251 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.500258 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500268 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:14:08.500285 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.500291 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500301 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:14:08.500318 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:14:08.500325 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500334 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:14:08.500348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.500386 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-04-14 01:14:08.500401 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500407 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.500421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500454 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:14:08.500462 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500472 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-04-14 01:14:08.500485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.500501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.500511 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-04-14 01:14:08.500524 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:14:08.500551 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500558 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:14:08.500569 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500582 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:14:08.500598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.500612 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500637 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.500644 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500654 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-04-14 01:14:08.500671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.500678 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500688 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-04-14 01:14:08.500705 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.500712 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500721 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-04-14 01:14:08.500738 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:14:08.500745 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500755 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:14:08.500772 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.500779 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500789 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-04-14 01:14:08.500806 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.500812 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500822 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-04-14 01:14:08.500839 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.500845 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500855 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:14:08.500872 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.500879 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500888 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-04-14 01:14:08.500905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.500912 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500922 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-04-14 01:14:08.500939 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.500945 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.500955 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:14:08.500968 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-04-14 01:14:08.501019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.501036 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501042 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-04-14 01:14:08.501056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.501088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501098 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:14:08.501111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.501136 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.501151 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501157 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.501171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501195 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:14:08.501202 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501212 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-04-14 01:14:08.501225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.501249 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-04-14 01:14:08.501263 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-04-14 01:14:08.501289 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:14:08.501296 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 01:14:08.501305 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-04-14 01:14:08.501323 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:14:08.501329 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-04-14 01:14:08.501339 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-04-14 01:14:08.501356 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:14:08.501363 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 01:14:08.501373 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-04-14 01:14:08.501386 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-04-14 01:14:08.501409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.501429 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501436 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.501451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501476 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.501483 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501493 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:14:08.501511 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.501517 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501528 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:14:08.501545 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.501551 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501561 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:14:08.501574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.501607 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501622 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501628 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.501643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501667 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501674 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501684 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-04-14 01:14:08.501697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.501713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.501723 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.501736 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501763 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501770 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501780 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501794 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501810 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.501823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501849 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.501856 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501866 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-04-14 01:14:08.501883 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.501890 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501899 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-04-14 01:14:08.501916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.501923 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501932 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:14:08.501950 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.501956 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501966 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-04-14 01:14:08.501983 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.501990 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.501999 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 01:14:08.502016 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.502023 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.502065 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-04-14 01:14:08.502102 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.502114 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.502130 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-04-14 01:14:08.502154 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.502161 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.502171 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:14:08.502189 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.502195 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.502206 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:14:08.502219 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.502267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.502285 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502291 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-04-14 01:14:08.502308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502332 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.502340 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502349 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:14:08.502367 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.502374 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502383 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:14:08.502400 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.502407 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502417 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:14:08.502440 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.502447 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502457 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:14:08.502474 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.502481 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502491 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:14:08.502504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.502546 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.502560 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502566 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.502581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502611 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502648 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.502670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.502687 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502697 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:14:08.502708 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-04-14 01:14:08.502720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:14:08.502745 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 01:14:08.502759 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502765 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-04-14 01:14:08.502781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502806 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.502813 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502823 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-04-14 01:14:08.502836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.502862 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.502876 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502882 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.502896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502921 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:14:08.502928 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502937 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-04-14 01:14:08.502951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.502976 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-04-14 01:14:08.502990 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.502996 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-04-14 01:14:08.503010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503033 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.503040 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503050 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:14:08.503067 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.503074 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503083 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:14:08.503100 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.503107 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503116 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-04-14 01:14:08.503130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.503162 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.503177 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503183 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.503197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503221 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.503228 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503237 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-04-14 01:14:08.503251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.503275 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 01:14:08.503290 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503296 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-04-14 01:14:08.503309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503333 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.503340 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503350 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:14:08.503364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.503389 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.503403 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503409 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.503456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503484 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503491 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503501 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-04-14 01:14:08.503515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.503531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.503541 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 01:14:08.503554 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503581 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503588 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503598 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503611 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.503641 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503665 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.503683 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503698 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-04-14 01:14:08.503717 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.503724 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503734 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-04-14 01:14:08.503751 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.503758 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503768 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-04-14 01:14:08.503785 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.503792 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503801 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-04-14 01:14:08.503818 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.503825 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503835 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-04-14 01:14:08.503852 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:14:08.503858 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503868 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-04-14 01:14:08.503885 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:14:08.503891 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503901 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-04-14 01:14:08.503954 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:14:08.503967 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.503985 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-04-14 01:14:08.504007 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:14:08.504014 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.504024 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-04-14 01:14:08.504041 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.504048 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.504058 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-04-14 01:14:08.504075 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.504082 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.504091 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-04-14 01:14:08.504109 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.504115 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.504125 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-04-14 01:14:08.504142 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.504148 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.504158 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-04-14 01:14:08.504171 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.504234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.504252 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.504259 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-04-14 01:14:08.504275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.504299 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.504306 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.504316 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.504333 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.504340 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.504350 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.504363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.504383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.504393 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.504408 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.504414 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.504434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.504460 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504467 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.504477 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-04-14 01:14:08.504490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.504506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.504516 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-04-14 01:14:08.504529 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504555 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504562 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504572 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504585 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.504614 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504639 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.504646 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504656 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-04-14 01:14:08.504673 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.504680 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504690 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 01:14:08.504706 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.504713 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504722 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-04-14 01:14:08.504739 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 01:14:08.504746 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504755 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-04-14 01:14:08.504772 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.504779 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504788 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-04-14 01:14:08.504806 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 01:14:08.504814 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504823 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-04-14 01:14:08.504840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.504847 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504857 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:14:08.504870 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-04-14 01:14:08.504908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.504924 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.504931 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-04-14 01:14:08.504989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505014 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.505022 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505031 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:14:08.505049 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.505056 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505065 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:14:08.505082 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.505089 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505098 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.505111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.505145 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.505159 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505165 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.505179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505204 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.505211 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505221 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-04-14 01:14:08.505234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.505259 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 01:14:08.505274 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505280 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-04-14 01:14:08.505293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505317 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.505324 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505334 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.505351 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.505358 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505367 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.505380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.505410 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.505436 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505443 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-04-14 01:14:08.505458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505483 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.505490 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505500 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-04-14 01:14:08.505515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.505541 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-04-14 01:14:08.505555 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505562 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-04-14 01:14:08.505576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505600 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.505607 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505617 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.505634 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.505641 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505650 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.505664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.505693 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.505707 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505713 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.505728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505753 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:14:08.505760 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505770 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-04-14 01:14:08.505783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.505841 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 01:14:08.505872 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505883 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.505903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505934 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.505942 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505953 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:14:08.505970 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.505977 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.505987 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:14:08.506000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.506030 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.506045 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506051 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.506065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506089 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.506096 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506106 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 01:14:08.506119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.506145 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.506158 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.506185 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.506192 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.506202 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.506215 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.506232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.506245 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.506270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.506277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.506286 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:14:08.506304 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:14:08.506311 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.506320 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:14:08.506333 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.506353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.506366 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:14:08.506392 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-04-14 01:14:08.506399 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:14:08.506409 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-04-14 01:14:08.506427 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:14:08.506444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.506459 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-04-14 01:14:08.506484 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.506491 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-04-14 01:14:08.506501 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:14:08.506518 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.506525 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-04-14 01:14:08.506535 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:14:08.506548 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-04-14 01:14:08.506567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.506583 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506589 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-04-14 01:14:08.506603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506627 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.506634 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506644 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-04-14 01:14:08.506658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.506683 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.506697 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506703 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.506717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506741 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.506748 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506757 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-04-14 01:14:08.506771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.506796 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 01:14:08.506810 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506816 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.506830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506854 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.506861 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506871 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-04-14 01:14:08.506889 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.506896 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506905 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:14:08.506923 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.506929 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506939 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:14:08.506956 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.506962 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.506972 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:14:08.506985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.507023 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507037 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507043 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.507057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507082 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507089 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507099 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-04-14 01:14:08.507112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.507137 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.507150 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507177 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507184 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507194 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507207 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.507237 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507261 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.507268 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507278 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:14:08.507295 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.507302 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507312 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:14:08.507329 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.507336 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507345 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-04-14 01:14:08.507362 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.507369 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507379 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 01:14:08.507396 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.507402 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507412 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:14:08.507434 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.507441 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507451 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:14:08.507469 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:14:08.507476 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507486 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-04-14 01:14:08.507499 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.507538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.507554 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507561 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-04-14 01:14:08.507576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507600 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.507607 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507617 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-04-14 01:14:08.507634 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.507640 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507650 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-04-14 01:14:08.507668 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.507700 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507720 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-04-14 01:14:08.507754 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.507763 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507775 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-04-14 01:14:08.507794 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.507801 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507810 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-04-14 01:14:08.507827 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.507834 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507844 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-04-14 01:14:08.507861 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.507868 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507877 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:14:08.507895 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.507901 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507911 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 01:14:08.507924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.507967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.507978 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.507993 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.508000 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-04-14 01:14:08.508016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.508089 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:14:08.508098 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.508110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-04-14 01:14:08.508124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.508140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.508151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 01:14:08.508168 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:14:08.508174 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-04-14 01:14:08.508185 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-04-14 01:14:08.508200 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.508206 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-04-14 01:14:08.508220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.508243 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.508263 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:14:08.508279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.508290 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:14:08.508300 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-04-14 01:14:08.508317 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.508324 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-04-14 01:14:08.508334 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-04-14 01:14:08.508351 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:14:08.508357 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-04-14 01:14:08.508367 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-04-14 01:14:08.508383 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.508390 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.508400 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.508416 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.508428 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.508439 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.508457 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.508464 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.508473 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.508490 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.508497 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-04-14 01:14:08.508507 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.508523 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:14:08.508530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-04-14 01:14:08.508539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:14:08.508556 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:14:08.508562 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-04-14 01:14:08.508572 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-04-14 01:14:08.508589 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.508595 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.508605 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.508622 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:14:08.508628 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-04-14 01:14:08.508638 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-04-14 01:14:08.508654 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.508661 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-04-14 01:14:08.508671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.508687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.508694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-04-14 01:14:08.508704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.508719 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:14:08.508725 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-04-14 01:14:08.508735 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-04-14 01:14:08.508751 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.508765 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.508776 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.508793 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.508800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 01:14:08.508809 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.508823 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-04-14 01:14:08.508858 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.508887 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-04-14 01:14:08.508914 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.508941 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-04-14 01:14:08.508968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.508994 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 01:14:08.509021 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.509049 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-04-14 01:14:08.509076 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.509103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 01:14:08.509129 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.509156 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-04-14 01:14:08.509183 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.509209 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-04-14 01:14:08.509236 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-04-14 01:14:08.509263 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-04-14 01:14:08.509290 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-04-14 01:14:08.509317 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-04-14 01:14:08.509343 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-04-14 01:14:08.509369 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-04-14 01:14:08.509394 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.509421 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 01:14:08.509454 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.509480 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 01:14:08.509507 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.509533 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 01:14:08.509560 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.509630 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 01:14:08.509674 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.509708 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:14:08.509735 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.509762 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:14:08.509789 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.509816 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 01:14:08.509842 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.509868 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-04-14 01:14:08.509899 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.509927 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:14:08.509953 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.509980 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-04-14 01:14:08.510006 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.510032 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-04-14 01:14:08.510058 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.510085 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:14:08.510112 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.510138 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 01:14:08.510165 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.510191 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:14:08.510218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.510244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.510272 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.510299 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.510325 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.510351 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.510378 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.510404 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 01:14:08.510436 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-04-14 01:14:08.510464 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-04-14 01:14:08.510490 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.510516 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-04-14 01:14:08.510543 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.510569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.510595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.510623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 01:14:08.510650 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.510676 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-04-14 01:14:08.510702 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.510728 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 01:14:08.510755 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.510780 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 01:14:08.510807 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.510834 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-04-14 01:14:08.510861 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.510887 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 01:14:08.510913 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.510939 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-04-14 01:14:08.510965 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.510992 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 01:14:08.511019 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.511045 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.511072 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.511099 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 01:14:08.511125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.511151 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 01:14:08.511177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.511204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 01:14:08.511231 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511249 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511275 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.511301 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511318 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511334 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511360 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.511386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.511553 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511580 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.511606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511622 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511655 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.511707 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511733 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.511805 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511833 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.511864 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511882 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511908 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.511934 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511951 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.511976 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.512002 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512028 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.512054 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512080 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.512105 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512131 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.512159 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512185 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.512211 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512228 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512254 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.512280 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512306 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.512332 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512359 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.512396 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512439 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.512467 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512495 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.512521 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512547 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.512574 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512656 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512672 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512698 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.512725 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512741 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512758 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512783 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.512812 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512839 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.512866 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512883 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512900 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512917 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512933 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.512958 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.512985 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513088 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513115 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.513140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.513259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513276 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513293 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513343 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.513468 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513487 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513504 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513521 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513551 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.513578 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513604 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.513630 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513647 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513663 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513680 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513706 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:14:08.513732 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513758 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:14:08.513784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513801 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513817 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513844 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.513870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.513962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.513989 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514015 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 01:14:08.514041 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514057 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514074 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514099 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.514125 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514151 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.514178 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514194 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514221 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.514247 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514263 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514280 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514305 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.514331 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514349 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514375 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.514401 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514417 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514450 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:14:08.514477 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514494 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514520 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.514546 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514572 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.514598 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514615 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514632 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514648 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514673 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.514699 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:14:08.514866 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514882 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514908 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.514934 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514951 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514967 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.514993 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.515019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.515123 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515149 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.515174 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515298 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.515326 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515352 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.515379 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515405 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.515437 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515455 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515480 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.515506 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515523 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515548 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.515574 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515600 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.515626 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515652 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.515678 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515704 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.515731 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515758 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.515784 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515801 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515827 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.515853 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515879 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.515905 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515931 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.515957 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.515982 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.516008 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516034 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.516060 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516086 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.516112 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516129 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516145 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516178 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.516261 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516278 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516294 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516323 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.516351 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516378 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.516404 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516421 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516444 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516460 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516477 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516503 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.516529 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516545 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516562 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516588 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.516614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:14:08.516750 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516767 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516783 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516800 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.516853 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516870 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516903 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.516969 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.516996 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:14:08.517023 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517047 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517064 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517081 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517107 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:14:08.517189 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517223 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:14:08.517251 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.517335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:14:08.517460 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517487 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 01:14:08.517513 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517530 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517547 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517573 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:14:08.517599 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517625 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:14:08.517652 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517669 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517694 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.517721 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517738 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517754 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517780 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:14:08.517806 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517824 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517850 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:14:08.517876 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517893 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517919 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:14:08.517945 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517962 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.517989 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:14:08.518015 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518041 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:14:08.518067 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518117 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518143 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.518171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:14:08.518313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:14:08.518342 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.518402 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.518462 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.518518 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.518595 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.518646 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.518693 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.518742 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-04-14 01:14:08.518790 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-04-14 01:14:08.518839 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-04-14 01:14:08.518887 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.518934 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.519013 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.519086 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.519135 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.519184 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.519232 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.519281 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.519329 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.519375 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.519429 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.519480 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.519529 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.519575 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.519624 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.519672 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.519727 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.519779 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.519826 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-04-14 01:14:08.519872 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.519927 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.519975 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.520024 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.520072 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.520121 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.520173 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.520219 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.520267 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.520314 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.520362 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.520416 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.520469 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.520518 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.520575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.520622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.520670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.520725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.520783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.521018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.521124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.521230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-04-14 01:14:08.521283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-04-14 01:14:08.521331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-04-14 01:14:08.521379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.521432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.521482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.521528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.521583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.521633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.521769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.521818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.521866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.521913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.521961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.522023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.522073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.522122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.522171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.522220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.522273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.522324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.522371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-04-14 01:14:08.522417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.522471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.522518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.522573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.522624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.522673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.522725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.522819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.522877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.522924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.522972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.523020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.523067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.523118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.523175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.523249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.523302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.523351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.523400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.523454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.523502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.523551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-04-14 01:14:08.523605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-04-14 01:14:08.523661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-04-14 01:14:08.523710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.523756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.523804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.523850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.523896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.523945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.523993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.524042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.524091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.524137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.524505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.524560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.524610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.524711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.524783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.524845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.524898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.524948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.525038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-04-14 01:14:08.525085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.525130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.525175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.525222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.525269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.525316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.525367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.525416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.525486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.525533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.525588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.525638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.525685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.525734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.525792 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 01:14:08.525832 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.525893 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.525946 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.525998 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.526051 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.526103 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.526155 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.526208 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:14:08.526261 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:14:08.526314 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:14:08.526366 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.526417 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.526492 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.526546 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.526605 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.526662 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.526717 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.526772 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.526838 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.526890 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.526942 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.526994 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.527047 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.527099 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.527151 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.527203 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.527261 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.527313 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.527365 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:14:08.527418 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.527493 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.527548 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.527609 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.527664 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.527717 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.527772 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.527840 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.527892 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.527943 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.527996 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.528049 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.528102 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.528154 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.528215 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 01:14:08.528237 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.528290 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.528342 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.528395 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.528500 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.528566 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.528621 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.528677 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:14:08.528731 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:14:08.528785 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:14:08.528851 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.528904 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.528957 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.529008 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.529061 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.529114 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.529166 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.529219 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.529271 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.529324 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.529376 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.529450 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.529506 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.529569 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.529625 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.529679 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.529733 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.529788 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.529855 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:14:08.529946 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.530035 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.530090 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.530142 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.530194 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.530246 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.530346 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.530407 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.530469 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.530523 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.530578 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.530632 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.530686 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.530740 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.530807 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-04-14 01:14:08.530851 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.530906 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.530956 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.531019 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.531066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.531113 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.531161 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.531208 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:14:08.531256 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:14:08.531304 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:14:08.531351 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.531399 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.531467 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.531517 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.531567 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.531617 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.531666 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.531716 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.531778 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.531837 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.531882 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.531929 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.531975 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.532021 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.532067 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.532112 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.532159 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.532231 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.532278 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:14:08.532328 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.532375 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.532420 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.532500 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.532551 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.532600 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.532650 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.532700 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.532749 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.532810 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.532870 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.532915 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.532961 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.533007 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.533060 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-04-14 01:14:08.533085 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.533134 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.533181 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.533229 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.533276 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.533323 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.533371 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.533417 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:14:08.533485 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:14:08.533550 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:14:08.533602 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.533653 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.533704 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.533755 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.533824 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.533885 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.533932 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.533979 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.534094 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.534145 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.534196 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.534244 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.534292 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.534339 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.534411 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.534480 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.534545 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.534596 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.534653 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:14:08.534705 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.534756 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.534819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.534881 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.534930 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.534977 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.535024 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.535071 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.535119 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.535166 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.535218 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.535266 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.535313 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.535360 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.535410 wsdl: current service: Service1 2021-04-14 01:14:08.535443 wsdl: current port: Service1Soap 2021-04-14 01:14:08.535474 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-04-14 01:14:08.535515 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-04-14 01:14:08.535542 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-04-14 01:14:08.535569 wsdl: Parsing WSDL done 2021-04-14 01:14:08.535589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.535605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.535614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.535624 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.535634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.535644 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.535893 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.535903 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:14:08.535912 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:14:08.535920 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:14:08.535928 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.535937 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.535969 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.535980 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.535989 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.535997 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.536006 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.536014 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.536022 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.536030 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.536037 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.536048 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.536056 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.536064 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.536071 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.536080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.536088 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.536096 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.536104 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:14:08.536111 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.536119 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.536126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.536134 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.536142 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.536150 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.536158 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.536166 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.536174 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.536182 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.536190 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.536198 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.536206 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.536214 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.536222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.536231 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.536238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.536246 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.536253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.536260 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.536267 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.536274 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:14:08.536281 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:14:08.536288 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:14:08.536295 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.536301 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.536309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.536315 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.536324 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.536334 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.536342 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.536349 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.536356 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.536363 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.536370 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.536377 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.536384 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.536391 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.536398 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.536407 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.536414 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.536421 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.536446 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:14:08.536454 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.536462 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.536469 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.536477 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.536484 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.536504 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.536512 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.536519 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.536527 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.536535 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.536543 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.536551 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.536558 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.536566 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.536574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.536583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.536591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.536599 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.536606 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.536614 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.536621 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.536628 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:14:08.536635 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:14:08.536644 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:14:08.536651 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.536658 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.536666 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.536673 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.536681 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.536688 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.536695 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.536702 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.536710 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.536718 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.536725 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.536732 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.536739 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.536750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.536758 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.536766 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.536774 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.536793 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.536801 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:14:08.536807 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.536814 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.536822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.536829 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.536836 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.536856 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.536863 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.536870 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.536876 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.536882 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.536889 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.536896 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.536903 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.536909 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.536917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:14:08.536924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:14:08.536931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:14:08.536938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:14:08.536944 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.536951 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:14:08.536958 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:14:08.536964 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:14:08.536971 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:14:08.536979 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:14:08.536985 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:14:08.536991 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:14:08.536998 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:14:08.537005 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:14:08.537012 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.537018 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.537024 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:14:08.537031 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:14:08.537038 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:14:08.537044 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:14:08.537051 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:14:08.537057 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.537063 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:14:08.537069 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:14:08.537076 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.537083 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:14:08.537090 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:14:08.537096 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:14:08.537102 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:14:08.537109 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:14:08.537116 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:14:08.537125 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:14:08.537133 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:14:08.537140 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:14:08.537146 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:14:08.537153 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:14:08.537159 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:14:08.537165 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:14:08.537172 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:14:08.537178 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:14:08.537185 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:14:08.537191 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:14:08.537197 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:14:08.537472 nusoap_client: checkWSDL 2021-04-14 01:14:08.537483 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:14:08.537501 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:14:08.537506 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:14:08.537513 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-04-14 01:14:08.537518 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 01:14:08.537522 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 01:14:08.537532 nusoap_client: got 43 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-04-14 01:14:08.537540 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 01:14:08.537579 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.537586 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:14:08.537601 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 01:14:08.537623 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-04-14 01:14:08.537629 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-04-14 01:14:08.537634 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-04-14 01:14:08.537638 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-04-14 01:14:08.537643 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:14:08.537654 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:14:08.537661 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:14:08.537666 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:14:08.537676 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.537686 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:14:08.537691 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-04-14 01:14:08.537720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.537728 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:14:08.537733 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.537760 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 01:14:08.537766 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-04-14 01:14:08.537770 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-04-14 01:14:08.537774 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-04-14 01:14:08.537790 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-04-14 01:14:08.537795 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-04-14 01:14:08.537798 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-04-14 01:14:08.537803 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:14:08.537807 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-04-14 01:14:08.537813 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199848" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:14:08.537823 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:14:08.537830 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:14:08.537834 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:14:08.537852 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.537882 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:14:08.537889 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:14:08.537916 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 01:14:08.537922 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.537927 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.537932 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.537936 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:14:08.537945 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 01:14:08.537952 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:14:08.537957 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:14:08.537965 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 01:14:08.537971 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199848" 2021-04-14 01:14:08.537978 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:14:08.537983 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:14:08.537987 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:14:08.537993 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:14:08.537998 wsdl: in serializeType: returning: 199848 2021-04-14 01:14:08.538003 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 01:14:08.538010 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:14:08.538014 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:14:08.538018 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 01:14:08.538023 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-04-14 01:14:08.538030 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:14:08.538034 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:14:08.538042 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:14:08.538047 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:14:08.538051 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-04-14 01:14:08.538055 wsdl: in serializeType: returning: 199848PLN 2021-04-14 01:14:08.538060 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199848PLN 2021-04-14 01:14:08.538079 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=199848PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-04-14 01:14:08.538084 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-04-14 01:14:08.538090 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8373"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-04-14 01:14:08.538102 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-04-14 01:14:08.538110 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=199848PLN 2021-04-14 01:14:08.538120 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-04-14 01:14:08.538186 nusoap_client: sending message, length=499 2021-04-14 01:14:08.538130 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 01:14:08.538140 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 01:14:08.538144 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 01:14:08.538149 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 01:14:08.538152 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 01:14:08.538159 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:14:08.538168 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:14:08.538175 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 01:14:08.538180 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 01:14:08.538192 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-04-14 01:14:08.538200 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 01:14:08.538207 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 01:14:08.545865 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 01:14:08.545876 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 01:14:08.545884 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-04-14 01:14:08.545889 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-04-14 01:14:08.545894 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:14:08.545898 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:14:08.545902 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 01:14:08.545906 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 01:14:08.545910 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-04-14 01:14:08.545932 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-04-14 01:14:11.203518 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-04-14 01:14:11.203568 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-04-14 01:14:11.203581 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:14:11.203591 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 01:14:11.203601 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 01:14:11.203612 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 01:14:11.203622 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 01:14:11.203632 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 01:14:11.203642 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 01:14:11.203652 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 23:14:10 GMT 2021-04-14 01:14:11.203663 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 01:14:11.203673 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-04-14 01:14:11.203683 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 01:14:11.203699 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-04-14 01:14:11.203740 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-04-14 01:14:11.203756 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-04-14 01:14:11.203773 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 01:14:11.203781 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-04-14 01:14:11.203789 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-04-14 01:14:11.203831 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 01:14:11.203843 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 01:14:11.203850 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 01:14:11.203876 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:14:11.203883 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 13 Apr 2021 23:14:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-04-14 01:14:11.203917 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-04-14 01:14:11.203927 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-04-14 01:14:11.203963 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-04-14 01:14:11.203974 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-04-14 01:14:11.204107 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-04-14 01:14:11.204232 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-04-14 01:14:11.204244 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-04-14 01:14:11.204257 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-04-14 01:14:11.204274 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 01:14:11.204313 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-04-14 01:14:11.204409 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-04-14 01:14:11.204450 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 01:14:11.204465 nusoap_client: got fault 2021-04-14 01:14:11.204473 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-04-14 01:14:11.204478 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-04-14 01:14:11.204486 nusoap_client: detail =