Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO

Pracujemy nad tym. Efekty już wkrótce.

Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.IHI: RHB3Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2698
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 13 Apr 2021 23:27:27 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-04-14 01:27:27.335865 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-04-14 01:27:27.335938 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:27:27.335974 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184358" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-04-14 01:27:27.336000 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:27:27.336016 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-04-14 01:27:27.336029 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-04-14 01:27:27.336046 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-04-14 01:27:27.336061 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:27:27.336072 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:27:27.336085 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:27:27.336103 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 01:27:27.336123 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 01:27:27.336133 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 01:27:27.336141 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 01:27:27.336148 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 01:27:27.336155 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-04-14 01:27:27.336173 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:27:27.336193 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:27:27.336207 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 01:27:27.336216 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-04-14 01:27:27.336225 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-04-14 01:27:27.336237 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 01:27:27.336251 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 01:27:27.344215 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 01:27:27.344233 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 01:27:27.344248 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-04-14 01:27:27.344258 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:27:27.344268 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:27:27.344276 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 01:27:27.344284 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-04-14 01:27:27.344323 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-04-14 01:27:27.452554 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-04-14 01:27:27.452601 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-04-14 01:27:27.452610 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:27:27.452616 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 01:27:27.452622 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 01:27:27.452627 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 01:27:27.452634 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 01:27:27.452640 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 01:27:27.452646 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 01:27:27.452652 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 23:27:27 GMT 2021-04-14 01:27:27.452658 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 01:27:27.452663 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 183422 2021-04-14 01:27:27.452671 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 01:27:27.452684 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-04-14 01:27:27.452723 soap_transport_http: want to read content of length 183422 2021-04-14 01:27:27.452764 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-04-14 01:27:27.460236 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.460291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.460339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.460371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.460402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.460469 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.467828 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:27:27.467935 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:27:27.467995 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.475415 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.475457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.475576 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:27:27.475716 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 01:27:27.475776 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2021-04-14 01:27:27.475847 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.476015 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 01:27:27.476039 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2021-04-14 01:27:27.483062 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:27:27.483117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.483149 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.483217 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.483317 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:27:27.483350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.483463 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:27:27.483511 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.483603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.483635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.483661 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.483690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.483760 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:27:27.483799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.483865 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:27:27.483949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.483963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.483988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.484016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.487561 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:27:27.487624 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:27:27.487650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.490640 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.490731 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:27:27.490832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.490849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.490885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.490898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.490942 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.490982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.491012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.491079 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.491113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.491157 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.491186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.491262 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.491297 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.491327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.491356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.491537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.491553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.491606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.491666 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.491680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.491724 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:27:27.491782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:27:27.491797 soap_transport_http: read buffer of 1398 bytes 2021-04-14 01:27:27.491807 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 01:27:27.491812 soap_transport_http: read body of length 183422 2021-04-14 01:27:27.491846 soap_transport_http: received a total of 183846 bytes of data from server 2021-04-14 01:27:27.491887 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 01:27:27.491903 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 01:27:27.491910 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 01:27:27.491927 wsdl: got WSDL URL 2021-04-14 01:27:27.491932 wsdl: Parse WSDL 2021-04-14 01:27:27.492146 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-04-14 01:27:27.492162 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-04-14 01:27:27.492214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492224 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-04-14 01:27:27.492243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492273 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.492282 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492296 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:27:27.492317 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.492324 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492334 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:27:27.492348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.492391 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.492405 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492412 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.492434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492463 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.492470 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492482 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-04-14 01:27:27.492496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.492522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-04-14 01:27:27.492537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492543 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-04-14 01:27:27.492556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492580 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.492586 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492596 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:27:27.492613 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.492619 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492628 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:27:27.492644 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.492651 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492660 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:27:27.492672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.492705 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.492719 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-04-14 01:27:27.492742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492766 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.492773 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-04-14 01:27:27.492795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.492820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-04-14 01:27:27.492834 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492840 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-04-14 01:27:27.492853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492876 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.492882 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492892 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:27:27.492908 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.492914 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492924 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:27:27.492940 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.492946 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492955 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:27:27.492971 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.492978 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.492987 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:27:27.492999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.493036 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.493050 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493057 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.493072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493094 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493100 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493138 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.493159 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.493176 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493187 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:27:27.493196 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-04-14 01:27:27.493208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:27:27.493232 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 01:27:27.493245 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493251 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-04-14 01:27:27.493264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493287 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.493294 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493303 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:27:27.493315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.493339 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.493353 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493359 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.493372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493395 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493402 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493443 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.493463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.493479 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493490 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:27:27.493499 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-04-14 01:27:27.493511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:27:27.493534 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-04-14 01:27:27.493548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-04-14 01:27:27.493568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493598 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.493605 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493614 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:27:27.493631 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.493638 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493647 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:27:27.493663 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.493669 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493679 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:27:27.493695 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.493701 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493711 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:27:27.493723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.493758 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.493772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493778 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.493792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493815 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.493822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493831 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-04-14 01:27:27.493844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.493868 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 01:27:27.493882 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493887 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-04-14 01:27:27.493904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493929 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.493935 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493944 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:27:27.493957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.493972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.493981 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.493995 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494001 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.494013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494037 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.494044 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494054 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-04-14 01:27:27.494066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.494091 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-04-14 01:27:27.494104 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494110 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-04-14 01:27:27.494122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494145 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.494152 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494162 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:27:27.494174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.494198 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.494211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494217 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.494230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494253 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.494259 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494268 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-04-14 01:27:27.494281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.494305 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-04-14 01:27:27.494318 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494324 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-04-14 01:27:27.494337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494360 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.494366 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494375 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:27:27.494392 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.494398 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494408 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:27:27.494420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.494454 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-04-14 01:27:27.494468 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494474 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.494487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494509 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.494516 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494525 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-04-14 01:27:27.494538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.494562 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-04-14 01:27:27.494576 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494581 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-04-14 01:27:27.494594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494617 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.494624 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494633 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:27:27.494649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.494655 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494664 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:27:27.494676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.494704 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-04-14 01:27:27.494717 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494723 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.494736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494758 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.494765 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494774 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-04-14 01:27:27.494787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.494810 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-04-14 01:27:27.494824 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494829 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-04-14 01:27:27.494842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494865 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.494871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494880 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:27:27.494893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.494916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-04-14 01:27:27.494930 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494935 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.494948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494971 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.494977 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.494986 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-04-14 01:27:27.494999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.495023 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-04-14 01:27:27.495036 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495043 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-04-14 01:27:27.495056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.495084 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495094 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:27:27.495107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.495130 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.495144 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495149 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.495162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495185 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.495192 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495201 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-04-14 01:27:27.495213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.495237 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 01:27:27.495251 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495256 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-04-14 01:27:27.495269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495292 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.495299 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495308 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 01:27:27.495321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.495344 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.495357 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495363 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.495375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495398 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.495405 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495414 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-04-14 01:27:27.495431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.495456 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 01:27:27.495470 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495476 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-04-14 01:27:27.495489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495512 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.495519 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495528 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 01:27:27.495540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.495563 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.495577 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495583 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.495596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495619 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.495625 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495634 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-04-14 01:27:27.495647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.495670 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 01:27:27.495684 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495690 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-04-14 01:27:27.495702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495725 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.495731 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495741 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-04-14 01:27:27.495758 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.495765 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495774 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-04-14 01:27:27.495786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.495814 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.495827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495833 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.495846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495869 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.495875 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495884 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-04-14 01:27:27.495897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.495921 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 01:27:27.495936 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495942 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:27:27.495954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.495984 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.495993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:27:27.496005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.496029 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.496043 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496048 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.496061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496084 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.496090 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496100 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:27:27.496112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.496136 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:27:27.496150 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496155 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-04-14 01:27:27.496169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496192 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:27:27.496199 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496208 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:27:27.496221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.496244 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.496258 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496263 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.496276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496298 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496305 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496340 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.496359 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.496375 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496385 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:27:27.496395 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-04-14 01:27:27.496407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:27:27.496435 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:27:27.496449 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496455 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-04-14 01:27:27.496469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496492 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:27:27.496499 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496508 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:27:27.496520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.496544 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.496558 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496564 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.496576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496598 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496604 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.496658 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.496674 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496684 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:27:27.496693 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-04-14 01:27:27.496705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:27:27.496728 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 01:27:27.496742 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496748 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-04-14 01:27:27.496760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496783 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:27:27.496791 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496801 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:27:27.496813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.496837 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.496850 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496856 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.496869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496891 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496897 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496948 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.496967 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.496983 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.496994 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:27:27.497003 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-04-14 01:27:27.497015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:27:27.497038 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-04-14 01:27:27.497052 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497057 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-04-14 01:27:27.497070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497094 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:27:27.497100 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497109 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:27:27.497122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.497145 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.497159 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497165 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.497177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497199 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497206 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.497258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.497274 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497284 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:27:27.497294 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-04-14 01:27:27.497306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:27:27.497329 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:27:27.497342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497348 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-04-14 01:27:27.497361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497384 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.497391 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497400 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-04-14 01:27:27.497416 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.497427 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497437 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-04-14 01:27:27.497454 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.497461 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497470 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:27:27.497486 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.497492 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497501 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:27:27.497517 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.497523 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497532 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 01:27:27.497548 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.497554 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497563 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-04-14 01:27:27.497579 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.497585 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497594 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:27:27.497607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.497654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.497668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497674 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.497687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497710 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.497716 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-04-14 01:27:27.497738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.497762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-04-14 01:27:27.497777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497782 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-04-14 01:27:27.497795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497818 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.497824 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497833 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 01:27:27.497850 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.497856 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497865 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:27:27.497881 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.497887 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497896 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:27:27.497908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.497939 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.497953 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497959 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.497972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.497995 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.498002 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-04-14 01:27:27.498024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.498047 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-04-14 01:27:27.498061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498067 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:27:27.498079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498102 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.498109 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498118 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:27:27.498131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.498154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.498168 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498174 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.498187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498211 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.498217 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:27:27.498239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.498263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:27:27.498278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498283 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-04-14 01:27:27.498296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.498325 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498334 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:27:27.498351 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.498357 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498366 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-04-14 01:27:27.498382 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.498388 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498397 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-04-14 01:27:27.498413 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.498419 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498433 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-04-14 01:27:27.498450 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.498456 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498465 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-04-14 01:27:27.498478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.498517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.498531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498537 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.498550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498573 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.498579 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498589 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-04-14 01:27:27.498602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.498626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 01:27:27.498640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498646 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:27:27.498658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498682 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.498689 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498698 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 01:27:27.498715 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.498721 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:27:27.498746 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.498752 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498761 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:27:27.498774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.498805 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.498818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498824 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.498837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498860 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.498867 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:27:27.498889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.498912 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:27:27.498926 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498932 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.498944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498967 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.498974 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.498983 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:27:27.498999 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.499005 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499014 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:27:27.499030 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.499036 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499044 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:27:27.499061 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.499067 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499075 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:27:27.499092 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.499098 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499107 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:27:27.499119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.499158 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.499172 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499177 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.499190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499214 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499220 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499253 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 01:27:27.499272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.499297 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.499311 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499343 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499351 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499361 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499374 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.499403 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.499440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:27:27.499467 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.499473 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499483 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-04-14 01:27:27.499499 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.499505 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499514 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-04-14 01:27:27.499530 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.499536 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499545 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 01:27:27.499561 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.499567 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499576 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-04-14 01:27:27.499593 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:27:27.499599 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499607 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-04-14 01:27:27.499623 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.499631 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499640 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.499657 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.499663 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499672 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:27:27.499688 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.499694 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499703 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-04-14 01:27:27.499720 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.499726 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499735 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:27:27.499751 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.499757 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499766 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:27:27.499779 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.499831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.499847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.499867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499890 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.499896 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499905 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:27:27.499922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.499928 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499937 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:27:27.499953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.499959 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.499969 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:27:27.499985 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.499991 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500000 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:27:27.500012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.500047 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500067 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.500080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500104 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500110 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500120 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-04-14 01:27:27.500132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.500156 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.500168 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500194 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500200 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500210 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500222 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.500250 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500274 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.500280 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500290 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:27:27.500306 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.500312 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500321 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 01:27:27.500338 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.500344 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500353 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:27:27.500369 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.500375 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500384 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 01:27:27.500401 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.500408 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500438 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:27:27.500469 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.500477 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500487 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:27:27.500505 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.500512 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500522 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:27:27.500538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.500545 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500555 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 01:27:27.500571 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.500578 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500587 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 01:27:27.500604 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.500610 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500620 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:27:27.500636 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.500643 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500652 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:27:27.500665 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.500732 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.500750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500756 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.500770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500794 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.500801 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500810 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:27:27.500826 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.500833 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500842 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:27:27.500858 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.500864 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500873 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:27:27.500889 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:27:27.500895 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500904 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.500917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.500952 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.500966 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.500971 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.500984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.501008 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501015 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.501024 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-04-14 01:27:27.501037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.501051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.501060 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.501073 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501099 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501115 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501128 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501143 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.501156 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501179 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.501186 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501195 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:27:27.501211 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.501217 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501226 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 01:27:27.501243 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.501249 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501258 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:27:27.501274 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.501280 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501289 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 01:27:27.501305 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.501311 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501320 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:27:27.501336 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.501342 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501351 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:27:27.501367 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.501374 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501383 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:27:27.501398 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.501405 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501414 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 01:27:27.501436 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.501443 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501452 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 01:27:27.501469 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501476 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501485 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-04-14 01:27:27.501501 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.501507 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501516 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:27:27.501532 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.501538 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501547 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:27:27.501560 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.501615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.501630 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501656 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501663 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501672 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.501713 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501736 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.501743 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501752 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-04-14 01:27:27.501768 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.501776 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501785 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-04-14 01:27:27.501801 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.501808 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501817 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:27:27.501833 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.501839 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501848 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-04-14 01:27:27.501864 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.501870 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501879 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-04-14 01:27:27.501896 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.501902 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501911 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:27:27.501927 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.501933 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501942 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-04-14 01:27:27.501958 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.501964 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.501973 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-04-14 01:27:27.501989 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.501995 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.502004 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-04-14 01:27:27.502020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.502026 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.502035 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:27:27.502051 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.502058 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.502067 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:27:27.502083 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.502089 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.502098 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-04-14 01:27:27.502114 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.502120 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.502129 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:27:27.502145 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.502151 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.502160 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-04-14 01:27:27.502173 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.502236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.502253 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502259 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-04-14 01:27:27.502273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502297 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.502303 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502313 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:27:27.502325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.502349 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.502363 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502368 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.502381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502405 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.502411 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502420 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-04-14 01:27:27.502438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.502463 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 01:27:27.502477 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502483 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-04-14 01:27:27.502496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502519 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.502526 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502535 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:27:27.502551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.502557 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502566 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:27:27.502582 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.502588 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502598 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:27:27.502614 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:27:27.502620 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502629 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:27:27.502641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.502676 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-04-14 01:27:27.502690 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502695 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.502708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502732 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:27:27.502739 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502748 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-04-14 01:27:27.502761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.502775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.502785 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-04-14 01:27:27.502797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:27:27.502823 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-04-14 01:27:27.502829 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:27:27.502839 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-04-14 01:27:27.502851 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:27:27.502867 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.502879 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.502903 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.502910 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.502919 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-04-14 01:27:27.502935 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.502941 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.502950 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-04-14 01:27:27.502967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.502973 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.502982 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-04-14 01:27:27.502998 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:27:27.503005 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.503013 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:27:27.503030 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.503036 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.503045 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-04-14 01:27:27.503062 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.503068 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.503077 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-04-14 01:27:27.503093 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.503099 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.503107 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:27:27.503124 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.503130 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.503139 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-04-14 01:27:27.503155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.503161 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.503170 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-04-14 01:27:27.503186 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.503192 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.503201 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:27:27.503214 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-04-14 01:27:27.503262 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.503277 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503283 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-04-14 01:27:27.503297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503320 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.503327 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503336 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:27:27.503349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.503373 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.503386 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503392 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.503405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503434 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:27:27.503441 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503451 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-04-14 01:27:27.503463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.503487 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-04-14 01:27:27.503500 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-04-14 01:27:27.503524 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:27:27.503531 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 01:27:27.503540 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-04-14 01:27:27.503556 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:27:27.503562 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-04-14 01:27:27.503571 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-04-14 01:27:27.503588 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:27:27.503594 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 01:27:27.503603 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-04-14 01:27:27.503616 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-04-14 01:27:27.503638 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.503652 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503658 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.503672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.503702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503711 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:27:27.503728 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.503734 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503745 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:27:27.503761 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.503767 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503776 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:27:27.503789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.503820 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.503833 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503839 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.503852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503875 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.503882 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503891 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-04-14 01:27:27.503904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.503919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.503928 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.503941 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.503966 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.503973 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.503982 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.503995 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.504023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504047 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.504054 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504063 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-04-14 01:27:27.504079 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.504085 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504094 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-04-14 01:27:27.504110 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.504117 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504125 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:27:27.504141 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.504148 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504157 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-04-14 01:27:27.504173 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.504179 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504188 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 01:27:27.504204 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.504210 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504219 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-04-14 01:27:27.504235 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.504241 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504250 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-04-14 01:27:27.504267 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.504273 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504282 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:27:27.504298 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.504304 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504313 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:27:27.504326 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.504370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.504386 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504392 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-04-14 01:27:27.504405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504433 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.504440 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504451 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:27:27.504467 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.504474 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504483 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:27:27.504499 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.504505 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504514 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:27:27.504530 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.504536 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504545 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:27:27.504561 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.504567 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504576 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:27:27.504589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.504627 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.504642 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504647 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.504660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504682 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504689 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504724 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.504745 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.504761 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504771 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:27:27.504781 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-04-14 01:27:27.504793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:27:27.504815 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 01:27:27.504829 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504835 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-04-14 01:27:27.504849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504872 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.504879 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504889 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-04-14 01:27:27.504901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.504925 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.504939 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504945 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.504958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504981 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:27:27.504988 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.504997 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-04-14 01:27:27.505010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.505034 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-04-14 01:27:27.505047 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505053 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-04-14 01:27:27.505065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505088 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.505095 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505104 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:27:27.505120 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.505126 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505135 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:27:27.505151 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.505158 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505167 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-04-14 01:27:27.505179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.505210 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.505224 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505229 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.505243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505266 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.505273 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505282 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-04-14 01:27:27.505295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.505318 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 01:27:27.505332 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505337 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-04-14 01:27:27.505350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505373 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.505380 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505389 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:27:27.505402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.505430 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.505445 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505451 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.505465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505488 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505495 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505504 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-04-14 01:27:27.505517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.505531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.505541 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 01:27:27.505553 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505579 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505585 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505595 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505607 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.505635 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505659 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.505666 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505676 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-04-14 01:27:27.505692 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.505699 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505708 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-04-14 01:27:27.505724 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.505730 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505749 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-04-14 01:27:27.505768 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.505774 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505783 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-04-14 01:27:27.505799 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.505806 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505815 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-04-14 01:27:27.505831 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:27:27.505837 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505846 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-04-14 01:27:27.505862 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:27:27.505868 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505877 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-04-14 01:27:27.505893 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:27:27.505899 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505908 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-04-14 01:27:27.505924 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:27:27.505930 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505939 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-04-14 01:27:27.505955 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.505961 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.505970 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-04-14 01:27:27.505986 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.505992 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.506000 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-04-14 01:27:27.506016 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.506022 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.506031 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-04-14 01:27:27.506047 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.506053 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.506062 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-04-14 01:27:27.506074 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.506133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.506150 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506156 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-04-14 01:27:27.506169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506192 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.506199 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506208 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.506225 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.506231 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506240 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.506252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.506280 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.506294 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506299 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.506312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506336 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506342 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506351 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-04-14 01:27:27.506364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.506388 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-04-14 01:27:27.506400 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506430 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506438 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506448 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506461 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.506490 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506513 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.506520 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506529 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-04-14 01:27:27.506545 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.506552 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506561 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 01:27:27.506577 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.506583 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506592 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-04-14 01:27:27.506608 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 01:27:27.506614 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506623 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-04-14 01:27:27.506639 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.506645 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506654 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-04-14 01:27:27.506671 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 01:27:27.506678 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506687 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-04-14 01:27:27.506703 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.506709 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506719 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:27:27.506731 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-04-14 01:27:27.506768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.506783 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506789 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-04-14 01:27:27.506838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506862 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.506869 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506878 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:27:27.506895 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.506902 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506911 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:27:27.506927 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.506933 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506942 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.506955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.506976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.506986 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.506999 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507005 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.507019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507042 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.507048 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507058 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-04-14 01:27:27.507070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.507094 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 01:27:27.507108 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507113 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-04-14 01:27:27.507126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507149 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.507156 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507165 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.507182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.507188 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507197 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.507209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.507247 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.507266 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507273 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-04-14 01:27:27.507287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507311 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.507317 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507327 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-04-14 01:27:27.507341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.507365 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-04-14 01:27:27.507379 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507384 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-04-14 01:27:27.507398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507421 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.507433 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507443 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.507460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.507466 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507475 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.507488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.507516 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.507529 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507535 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.507549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507572 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:27:27.507579 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507588 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-04-14 01:27:27.507600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.507624 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 01:27:27.507638 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507644 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.507657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507679 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.507686 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507696 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:27:27.507713 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.507719 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507728 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:27:27.507740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.507768 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.507781 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507787 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.507799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507822 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.507829 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507838 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 01:27:27.507851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.507865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.507875 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.507887 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.507912 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.507919 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.507928 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.507941 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.507956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.507969 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.507993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.507999 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.508008 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:27:27.508025 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:27:27.508031 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.508040 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:27:27.508053 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.508071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.508084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:27:27.508109 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-04-14 01:27:27.508116 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:27:27.508125 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-04-14 01:27:27.508137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:27:27.508152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.508165 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-04-14 01:27:27.508188 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.508194 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-04-14 01:27:27.508203 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:27:27.508220 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.508226 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-04-14 01:27:27.508235 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:27:27.508247 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-04-14 01:27:27.508265 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.508279 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508285 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-04-14 01:27:27.508298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508322 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.508328 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508338 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-04-14 01:27:27.508350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.508373 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.508387 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508393 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.508406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508434 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.508441 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508452 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-04-14 01:27:27.508464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.508488 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 01:27:27.508502 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508507 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.508520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508543 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.508550 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508559 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-04-14 01:27:27.508576 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.508582 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508591 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:27:27.508608 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.508614 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508623 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:27:27.508639 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.508645 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508654 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:27:27.508667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.508702 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.508715 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508721 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.508734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508757 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.508764 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508773 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-04-14 01:27:27.508786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.508800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.508809 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.508822 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.508847 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.508854 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.508863 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.508876 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.508891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.508904 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.508928 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.508934 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.508943 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:27:27.508960 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.508966 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.508975 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:27:27.508991 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.508997 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.509006 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-04-14 01:27:27.509023 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.509029 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.509038 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 01:27:27.509054 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.509060 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.509069 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:27:27.509085 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.509091 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.509100 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:27:27.509117 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:27:27.509123 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.509132 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-04-14 01:27:27.509145 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.509181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.509196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509202 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-04-14 01:27:27.509215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509238 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.509244 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509254 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-04-14 01:27:27.509270 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.509276 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509285 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-04-14 01:27:27.509301 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.509307 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509316 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-04-14 01:27:27.509332 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.509338 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509347 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-04-14 01:27:27.509364 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.509370 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509379 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-04-14 01:27:27.509395 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.509401 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509410 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-04-14 01:27:27.509431 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.509438 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509448 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:27:27.509464 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.509471 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509480 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 01:27:27.509492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.509542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.509556 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509562 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-04-14 01:27:27.509576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509600 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:27:27.509607 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-04-14 01:27:27.509629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.509652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 01:27:27.509668 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:27:27.509674 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-04-14 01:27:27.509684 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-04-14 01:27:27.509698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509704 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-04-14 01:27:27.509716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509738 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.509757 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:27:27.509773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.509783 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:27:27.509793 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-04-14 01:27:27.509808 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.509814 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-04-14 01:27:27.509824 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-04-14 01:27:27.509839 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:27:27.509845 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-04-14 01:27:27.509855 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-04-14 01:27:27.509871 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.509876 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.509886 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.509901 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.509907 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.509917 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.509933 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.509939 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.509948 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.509964 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.509970 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-04-14 01:27:27.509979 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.509995 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:27:27.510001 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-04-14 01:27:27.510010 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:27:27.510026 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:27:27.510032 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-04-14 01:27:27.510041 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-04-14 01:27:27.510056 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.510062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.510072 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.510087 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:27:27.510093 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-04-14 01:27:27.510102 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-04-14 01:27:27.510118 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.510124 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-04-14 01:27:27.510133 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.510149 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.510155 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-04-14 01:27:27.510164 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.510179 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:27:27.510184 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-04-14 01:27:27.510193 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-04-14 01:27:27.510209 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.510215 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.510224 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.510240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.510246 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 01:27:27.510255 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.510266 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-04-14 01:27:27.510295 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.510322 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-04-14 01:27:27.510349 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.510374 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-04-14 01:27:27.510400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.510430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 01:27:27.510457 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.510484 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-04-14 01:27:27.510510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.510535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 01:27:27.510560 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.510586 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-04-14 01:27:27.510612 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.510637 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-04-14 01:27:27.510662 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-04-14 01:27:27.510688 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-04-14 01:27:27.510714 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-04-14 01:27:27.510739 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-04-14 01:27:27.510764 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-04-14 01:27:27.510788 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-04-14 01:27:27.510814 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.510839 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 01:27:27.510864 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.510889 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 01:27:27.510914 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.510940 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 01:27:27.510965 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.510990 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 01:27:27.511016 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.511042 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:27:27.511067 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.511093 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:27:27.511118 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.511144 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 01:27:27.511169 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.511195 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-04-14 01:27:27.511220 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.511246 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:27:27.511271 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.511296 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-04-14 01:27:27.511322 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.511347 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-04-14 01:27:27.511373 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.511398 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:27:27.511427 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.511454 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 01:27:27.511480 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.511505 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:27:27.511530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.511556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.511582 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.511608 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.511633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.511658 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.511683 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.511708 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 01:27:27.511733 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-04-14 01:27:27.511758 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-04-14 01:27:27.511783 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.511808 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-04-14 01:27:27.511834 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.511858 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.511883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.511910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 01:27:27.511935 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.511961 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-04-14 01:27:27.511986 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.512011 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 01:27:27.512036 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.512061 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 01:27:27.512086 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.512112 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-04-14 01:27:27.512137 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.512162 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 01:27:27.512186 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.512211 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-04-14 01:27:27.512237 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.512262 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 01:27:27.512288 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.512313 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.512339 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.512364 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 01:27:27.512389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.512414 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 01:27:27.512445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.512470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 01:27:27.512496 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512513 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512537 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.512563 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512579 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512594 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512619 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.512644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.512741 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512765 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.512790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512821 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.512886 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512911 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.512937 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.512962 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.512986 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513002 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513026 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.513051 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513067 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513091 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.513116 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513140 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.513165 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513190 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.513215 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513240 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.513265 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513290 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.513314 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513330 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513355 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.513380 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513405 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.513434 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513461 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.513486 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513511 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.513535 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513562 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.513587 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513612 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.513637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513653 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.513780 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513796 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513811 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513835 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.513863 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513888 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.513913 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513929 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513945 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513960 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.513975 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514000 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.514025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514041 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514057 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514288 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.514314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.514431 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514465 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514481 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514506 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.514531 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514547 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514562 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514578 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.514627 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514652 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.514676 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514692 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514708 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514723 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514748 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:27:27.514773 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514798 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:27:27.514823 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514839 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514854 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514884 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.514910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.514996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.515021 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515047 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 01:27:27.515072 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515088 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515103 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515128 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.515152 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515177 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.515202 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515218 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515243 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.515267 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515283 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515299 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515323 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.515348 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515365 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515389 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.515414 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515435 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515460 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:27:27.515486 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515506 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515531 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.515556 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515581 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.515606 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515637 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515652 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515677 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.515701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515717 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515779 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:27:27.515859 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515874 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515899 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.515924 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515940 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515955 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.515979 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.516004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516052 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.516107 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516132 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.516156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.516251 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516275 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.516300 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516325 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.516349 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516365 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516389 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.516414 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516434 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516460 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.516484 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516509 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.516534 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516558 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.516583 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516608 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.516633 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516658 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.516683 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516699 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516723 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.516748 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516777 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.516802 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516827 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.516851 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516876 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.516900 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516925 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.516950 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.516974 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.516999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517030 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.517140 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517156 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517172 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517198 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.517225 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517249 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.517275 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517291 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517306 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517321 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517337 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517361 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.517386 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517426 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.517477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:27:27.517589 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517605 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517620 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517636 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517660 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.517686 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517702 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517717 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517732 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517757 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.517782 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517807 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:27:27.517832 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517849 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517864 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517880 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517905 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:27:27.517930 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.517954 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:27:27.517984 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518015 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518039 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.518064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:27:27.518176 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518201 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 01:27:27.518226 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518242 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518258 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518282 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:27:27.518307 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518332 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:27:27.518356 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518372 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518397 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.518426 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518444 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518460 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518485 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:27:27.518510 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518527 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518552 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:27:27.518576 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518597 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518622 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:27:27.518646 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518662 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518686 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:27:27.518711 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518736 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:27:27.518761 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518776 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518792 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518807 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518832 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.518859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518891 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518953 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:27:27.518992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:27:27.519017 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.519070 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.519117 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.519165 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.519211 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.519257 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.519302 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.519347 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-04-14 01:27:27.519392 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-04-14 01:27:27.519444 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-04-14 01:27:27.519491 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.519536 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.519582 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.519631 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.519676 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.519722 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.519768 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.519819 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.519865 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.519917 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.519963 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.520009 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.520055 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.520099 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.520145 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.520191 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.520243 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.520293 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.520338 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-04-14 01:27:27.520381 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.520447 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.520494 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.520542 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.520590 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.520638 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.520689 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.520748 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.520794 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.520838 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.520883 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.520930 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.520974 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.521020 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.521074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.521119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.521165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.521210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.521256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.521304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.521349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.521395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-04-14 01:27:27.521446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-04-14 01:27:27.521492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-04-14 01:27:27.521538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.521582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.521627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.521671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.521730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.521776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.521823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.521868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.522112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.522158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.522203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.522249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.522294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.522349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.522396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.522469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.522522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.522573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.522619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-04-14 01:27:27.522665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.522711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.522769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.522815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.522862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.522912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.522962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.523006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.523052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.523096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.523141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.523187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.523231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.523281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.523334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.523380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.523429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.523477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.523522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.523568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.523612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.523658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-04-14 01:27:27.523703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-04-14 01:27:27.523754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-04-14 01:27:27.523799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.523843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.523888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.523932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.523977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.524023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.524068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.524115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.524161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.524205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.524251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.524296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.524342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.524703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.524751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.524798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.524848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.524898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.524943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-04-14 01:27:27.524987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.525032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.525076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.525123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.525169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.525217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.525266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.525362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.525412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.525466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.525535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.525585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.525637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.525686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.525740 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 01:27:27.525766 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.525827 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.525881 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.525935 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.525989 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.526044 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.526097 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.526151 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:27:27.526218 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:27:27.526271 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:27:27.526321 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.526373 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.526429 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.526482 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.526538 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.526591 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.526643 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.526694 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.526745 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.526797 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.526848 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.526903 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.526955 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.527007 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.527059 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.527109 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.527160 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.527211 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.527263 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:27:27.527320 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.527372 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.527427 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.527481 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.527533 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.527584 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.527636 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.527687 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.527738 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.527789 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.527841 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.527892 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.527944 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.527995 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.528054 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 01:27:27.528076 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.528128 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.528180 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.528231 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.528283 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.528335 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.528386 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.528444 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:27:27.528496 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:27:27.528547 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:27:27.528599 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.528650 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.528702 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.528753 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.528805 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.528863 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.528914 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.528966 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.529018 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.529128 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.529282 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.529368 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.529435 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.529490 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.529544 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.529597 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.529651 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.529705 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.529759 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:27:27.529825 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.529876 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.529927 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.529978 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.530030 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.530081 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.530133 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.530184 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.530236 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.530287 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.530344 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.530396 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.530453 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.530504 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.530564 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-04-14 01:27:27.530593 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.530641 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.530687 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.530733 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.530778 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.530824 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.530870 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.530916 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:27:27.530963 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:27:27.531009 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:27:27.531055 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.531102 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.531148 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.531194 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.531240 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.531286 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.531332 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.531379 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.531429 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.531477 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.531523 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.531570 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.531617 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.531664 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.531710 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.531756 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.531803 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.531849 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.531894 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:27:27.531941 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.531988 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.532034 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.532080 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.532126 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.532172 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.532218 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.532265 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.532311 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.532357 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.532403 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.532454 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.532501 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.532548 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.532601 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-04-14 01:27:27.532622 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.532672 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.532720 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.532774 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.532822 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.532870 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.532918 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.532966 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:27:27.533015 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:27:27.533063 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:27:27.533111 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.533160 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.533207 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.533256 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.533304 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.533352 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.533400 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.533454 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.533553 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.533602 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.533650 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.533699 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.533747 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.533795 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.533844 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.533893 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.533941 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.533990 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.534038 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:27:27.534087 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.534136 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.534184 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.534232 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.534281 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.534329 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.534378 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.534430 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.534480 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.534529 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.534582 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.534631 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.534679 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.534727 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.534777 wsdl: current service: Service1 2021-04-14 01:27:27.534793 wsdl: current port: Service1Soap 2021-04-14 01:27:27.534821 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-04-14 01:27:27.534847 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-04-14 01:27:27.534872 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-04-14 01:27:27.534896 wsdl: Parsing WSDL done 2021-04-14 01:27:27.534913 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.534926 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.534934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.534942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.534950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.534958 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.534965 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.534972 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:27:27.534979 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:27:27.535233 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:27:27.535241 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.535249 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.535256 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.535263 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.535271 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.535278 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.535285 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.535293 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.535300 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.535307 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.535314 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.535321 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.535328 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.535335 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.535342 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.535350 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.535357 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.535364 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.535371 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:27:27.535378 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.535384 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.535391 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.535399 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.535406 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.535413 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.535420 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.535432 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.535440 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.535447 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.535454 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.535462 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.535469 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.535476 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.535483 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.535491 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.535498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.535505 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.535512 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.535519 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.535526 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.535533 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:27:27.535539 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:27:27.535546 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:27:27.535553 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.535560 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.535567 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.535574 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.535582 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.535589 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.535596 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.535606 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.535614 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.535621 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.535628 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.535634 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.535641 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.535648 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.535655 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.535663 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.535670 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.535676 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.535683 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:27:27.535690 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.535697 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.535704 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.535711 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.535718 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.535724 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.535731 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.535738 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.535745 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.535752 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.535759 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.535765 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.535772 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.535779 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.535786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.535794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.535801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.535808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.535814 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.535821 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.535827 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.535833 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:27:27.535839 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:27:27.535846 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:27:27.535852 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.535859 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.535865 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.535871 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.535878 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.535884 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.535890 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.535896 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.535903 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.535909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.535915 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.535921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.535928 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.535934 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.535940 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.535951 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.535957 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.535963 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.535970 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:27:27.535976 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.535982 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.535988 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.535995 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.536001 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.536007 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.536013 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.536019 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.536025 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.536031 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.536037 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.536043 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.536049 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.536055 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.536062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:27:27.536069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:27:27.536075 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:27:27.536082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:27:27.536088 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.536094 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:27:27.536100 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:27:27.536106 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:27:27.536112 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:27:27.536119 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:27:27.536125 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:27:27.536131 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:27:27.536137 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:27:27.536143 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:27:27.536150 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.536156 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.536162 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:27:27.536168 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:27:27.536175 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:27:27.536181 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:27:27.536187 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:27:27.536193 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.536199 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:27:27.536205 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:27:27.536212 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.536218 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:27:27.536225 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:27:27.536231 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:27:27.536237 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:27:27.536243 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:27:27.536249 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:27:27.536255 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:27:27.536261 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:27:27.536267 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:27:27.536277 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:27:27.536284 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:27:27.536290 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:27:27.536296 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:27:27.536302 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:27:27.536308 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:27:27.536314 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:27:27.536320 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:27:27.536326 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:27:27.536611 nusoap_client: checkWSDL 2021-04-14 01:27:27.536620 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:27:27.536625 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:27:27.536629 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:27:27.536636 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-04-14 01:27:27.536640 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 01:27:27.536644 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 01:27:27.536652 nusoap_client: got 43 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-04-14 01:27:27.536659 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 01:27:27.536690 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.536696 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184358" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:27:27.536710 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 01:27:27.536732 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-04-14 01:27:27.536737 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-04-14 01:27:27.536741 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-04-14 01:27:27.536745 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-04-14 01:27:27.536750 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184358" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:27:27.536760 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:27:27.536766 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:27:27.536771 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:27:27.536782 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.536790 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:27:27.536795 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-04-14 01:27:27.536820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.536828 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:27:27.536833 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.536858 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 01:27:27.536864 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-04-14 01:27:27.536867 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-04-14 01:27:27.536871 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-04-14 01:27:27.536874 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-04-14 01:27:27.536878 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-04-14 01:27:27.536882 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-04-14 01:27:27.536886 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:27:27.536890 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-04-14 01:27:27.536896 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184358" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:27:27.536906 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:27:27.536912 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:27:27.536916 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:27:27.536921 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.536927 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:27:27.536931 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:27:27.536956 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 01:27:27.536962 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.536966 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.536971 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.536975 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:27:27.536984 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 01:27:27.536991 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:27:27.536995 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:27:27.537000 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 01:27:27.537006 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184358" 2021-04-14 01:27:27.537012 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:27:27.537017 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:27:27.537025 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:27:27.537032 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:27:27.537036 wsdl: in serializeType: returning: 184358 2021-04-14 01:27:27.537042 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 01:27:27.537049 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:27:27.537053 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:27:27.537057 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 01:27:27.537063 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-04-14 01:27:27.537070 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:27:27.537074 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:27:27.537083 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:27:27.537087 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:27:27.537091 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-04-14 01:27:27.537096 wsdl: in serializeType: returning: 184358PLN 2021-04-14 01:27:27.537100 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184358PLN 2021-04-14 01:27:27.537121 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=184358PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-04-14 01:27:27.537126 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-04-14 01:27:27.537132 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6553"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-04-14 01:27:27.537145 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-04-14 01:27:27.537150 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=184358PLN 2021-04-14 01:27:27.537161 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-04-14 01:27:27.537227 nusoap_client: sending message, length=499 2021-04-14 01:27:27.537169 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 01:27:27.537180 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 01:27:27.537185 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 01:27:27.537189 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 01:27:27.537193 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 01:27:27.537199 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:27:27.537209 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:27:27.537216 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 01:27:27.537221 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 01:27:27.537232 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-04-14 01:27:27.537240 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 01:27:27.537247 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 01:27:27.544812 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 01:27:27.544826 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 01:27:27.544844 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-04-14 01:27:27.544854 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-04-14 01:27:27.544864 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:27:27.544869 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:27:27.544873 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 01:27:27.544877 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 01:27:27.544885 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-04-14 01:27:27.544911 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-04-14 01:27:27.771498 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-04-14 01:27:27.771519 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-04-14 01:27:27.771526 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:27:27.771531 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 01:27:27.771536 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 01:27:27.771543 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 01:27:27.771548 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 01:27:27.771554 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 01:27:27.771563 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 01:27:27.771569 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 23:27:27 GMT 2021-04-14 01:27:27.771576 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 01:27:27.771581 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-04-14 01:27:27.771586 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 01:27:27.771596 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-04-14 01:27:27.771619 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-04-14 01:27:27.771628 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-04-14 01:27:27.771637 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 01:27:27.771642 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-04-14 01:27:27.771647 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-04-14 01:27:27.771675 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 01:27:27.771687 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 01:27:27.771692 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 01:27:27.771719 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:27:27.771725 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 13 Apr 2021 23:27:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-04-14 01:27:27.771762 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-04-14 01:27:27.771770 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-04-14 01:27:27.771789 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-04-14 01:27:27.771795 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-04-14 01:27:27.771883 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-04-14 01:27:27.771975 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-04-14 01:27:27.771981 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-04-14 01:27:27.771989 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-04-14 01:27:27.771999 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 01:27:27.772021 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-04-14 01:27:27.772075 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-04-14 01:27:27.772099 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 01:27:27.772111 nusoap_client: got fault 2021-04-14 01:27:27.772118 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-04-14 01:27:27.772122 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-04-14 01:27:27.772129 nusoap_client: detail =