Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
IHI: RHB3Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2698
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:51:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:51:49.958152 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:51:49.958187 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:51:49.958199 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184358" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:51:49.958212 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:51:49.958219 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:51:49.958226 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:51:49.958235 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:51:49.958243 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:51:49.958253 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:51:49.958261 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:51:49.958282 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:51:49.958292 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:51:49.958298 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:51:49.958302 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:51:49.958306 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:51:49.958310 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:51:49.958319 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:51:49.958331 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:51:49.958338 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:51:49.958343 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:51:49.958348 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:51:49.958355 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:51:49.958368 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:51:49.965887 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:51:49.965903 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:51:49.965912 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:51:49.965918 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:51:49.965923 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:51:49.965927 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:51:49.965931 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:51:49.965959 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:51:49.988474 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:51:49.988518 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:51:49.988526 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:51:49.988532 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:51:49.988537 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:51:49.988543 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:51:49.988549 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:51:49.988556 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:51:49.988561 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:51:49.988567 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:51:49 GMT 2019-02-19 20:51:49.988573 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:51:49.988578 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:51:49.988584 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:51:49.988597 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:51:49.988629 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:51:49.996412 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:51:49.996819 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-19 20:51:49.996849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:51:50.003858 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.003988 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.004015 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.004444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.004472 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.004899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.005156 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.005182 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.011428 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.011528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.011763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:51:50.011876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:51:50.012003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:51:50.012119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:51:50.012252 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.012285 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.012718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.012953 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.012979 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.013425 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.013467 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:51:50.014005 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.014029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:51:50.014353 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.014587 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.018760 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.018792 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.019083 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.019109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.019583 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.019612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.020021 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.020049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.020490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:51:50.020603 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.020843 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.020871 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:51:50.021427 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.021452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:51:50.021790 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.021815 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.022251 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 20:51:50.022428 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:51:50.022453 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:51:50.022993 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:51:50.023013 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:51:50.023022 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:51:50.023055 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:51:50.023108 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:51:50.023129 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:51:50.023140 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:51:50.023165 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:51:50.023174 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:51:50.023408 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:51:50.023429 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:51:50.023504 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.023518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:51:50.023551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.023604 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.023626 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.023649 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:51:50.023686 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.023698 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.023716 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:51:50.023743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.023794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.023817 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.023847 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.023858 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.023884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.023933 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.023946 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.023965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:51:50.023989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.024035 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:51:50.024064 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024074 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:51:50.024101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024148 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.024161 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024191 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:51:50.024213 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.024220 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024230 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:51:50.024260 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.024272 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024291 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:51:50.024318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.024382 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.024419 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024430 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:51:50.024457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024507 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.024532 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024551 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:51:50.024578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.024629 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:51:50.024647 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024653 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:51:50.024672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024720 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.024733 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024753 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:51:50.024793 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.024805 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024824 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:51:50.024858 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.024871 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024889 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:51:50.024924 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.024937 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.024968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:51:50.024984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.025037 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.025053 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025060 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.025080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025125 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025138 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:51:50.025250 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:51:50.025284 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025304 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:51:50.025325 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:51:50.025360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:51:50.025412 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:51:50.025439 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025449 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:51:50.025473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025522 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.025534 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025551 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:51:50.025574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.025617 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.025643 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025654 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.025677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025720 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.025731 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025748 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:51:50.025771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.025818 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:51:50.025844 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025853 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:51:50.025876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025920 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.025932 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.025951 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:51:50.025975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.026018 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.026045 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026055 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.026077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026119 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.026131 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026147 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:51:50.026171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.026214 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:51:50.026241 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026251 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:51:50.026276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026331 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.026343 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026361 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:51:50.026393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.026412 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026430 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:51:50.026454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.026505 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:51:50.026532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026543 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.026567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026617 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.026630 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026648 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:51:50.026672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.026716 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:51:50.026743 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026753 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:51:50.026783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026827 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.026839 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026856 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:51:50.026887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.026898 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:51:50.026938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.026970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.026988 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:51:50.027013 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027023 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.027045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027088 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.027099 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027116 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:51:50.027141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.027189 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:51:50.027216 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027226 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:51:50.027251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027296 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.027308 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027326 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:51:50.027351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.027396 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:51:50.027432 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027449 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.027475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027523 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.027535 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027554 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:51:50.027579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.027624 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:51:50.027650 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027660 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:51:50.027684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027727 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.027739 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027756 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:51:50.027779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.027829 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.027855 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027864 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.027887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027931 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.027944 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.027962 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:51:50.027988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.028033 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:51:50.028060 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028071 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:51:50.028095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028139 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.028151 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028169 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:51:50.028193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.028238 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.028265 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028275 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.028307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028351 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.028363 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028381 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:51:50.028413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.028458 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:51:50.028493 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028502 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:51:50.028526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028568 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.028579 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028596 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:51:50.028624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.028667 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.028694 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028704 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.028727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028777 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.028788 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028805 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:51:50.028828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.028872 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:51:50.028897 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028907 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:51:50.028930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.028971 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.028984 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029002 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:51:50.029034 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.029046 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029065 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:51:50.029089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.029141 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.029166 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029176 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.029199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029243 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.029255 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029271 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:51:50.029296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.029340 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:51:50.029365 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029376 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:51:50.029406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.029464 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:51:50.029510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.029552 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.029577 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029587 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.029610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029653 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.029664 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029681 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:51:50.029704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.029747 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:51:50.029779 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029789 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:51:50.029812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029854 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:51:50.029865 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029881 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:51:50.029904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.029947 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.029971 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.029981 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.030003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030044 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030055 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030120 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:51:50.030155 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:51:50.030185 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030203 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:51:50.030220 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:51:50.030242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:51:50.030285 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:51:50.030316 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030385 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:51:50.030418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030451 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:51:50.030459 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030471 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:51:50.030485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.030515 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.030531 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030537 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.030551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030575 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030581 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030627 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:51:50.030647 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:51:50.030664 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030675 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:51:50.030685 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:51:50.030697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:51:50.030721 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:51:50.030736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030742 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:51:50.030755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030780 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.030787 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030797 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:51:50.030815 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.030822 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:51:50.030849 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.030856 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030865 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:51:50.030882 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.030889 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030899 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:51:50.030917 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.030923 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030932 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:51:50.030949 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.030955 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030965 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:51:50.030982 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.030988 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.030998 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:51:50.031010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.031060 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.031075 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031082 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.031095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031119 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.031126 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:51:50.031148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.031173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:51:50.031188 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031194 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:51:50.031207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031231 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.031238 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031247 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:51:50.031278 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.031285 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031295 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:51:50.031312 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.031329 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031340 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:51:50.031353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.031388 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.031403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031409 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.031423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031449 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.031456 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:51:50.031479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.031512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:51:50.031527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031534 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:51:50.031560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031585 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.031592 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031601 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:51:50.031614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.031639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.031653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031660 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.031673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031697 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.031704 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:51:50.031726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.031751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:51:50.031766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031780 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:51:50.031793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031816 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.031823 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031832 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:51:50.031850 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.031856 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031866 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:51:50.031883 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.031890 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031899 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:51:50.031912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.031943 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.031958 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.031965 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.031978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032002 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.032009 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:51:50.032031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.032056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:51:50.032070 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032076 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:51:50.032090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032114 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.032120 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032130 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:51:50.032147 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.032153 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032162 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:51:50.032179 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.032185 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032195 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:51:50.032212 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.032218 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032228 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:51:50.032245 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.032251 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032261 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:51:50.032273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.032319 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.032336 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032342 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.032355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032380 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032400 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032411 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:51:50.032425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.032440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.032450 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:51:50.032465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032503 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032510 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032520 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032533 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.032565 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032591 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.032598 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032608 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:51:50.032626 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.032632 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032642 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:51:50.032660 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.032667 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032676 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:51:50.032694 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.032701 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032711 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:51:50.032729 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.032736 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032745 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:51:50.032771 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:51:50.032778 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032788 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:51:50.032806 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.032812 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032822 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.032840 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.032846 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032856 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:51:50.032873 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.032880 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032890 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:51:50.032908 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.032914 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032924 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:51:50.032937 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.032990 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.033008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033015 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:51:50.033028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033053 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.033060 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033070 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:51:50.033088 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.033094 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033104 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:51:50.033122 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.033128 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033138 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:51:50.033156 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.033162 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033172 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:51:50.033185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.033223 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033244 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.033258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033283 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033290 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033299 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:51:50.033313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.033345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:51:50.033359 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033387 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033394 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033404 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033417 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.033448 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033483 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.033490 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033500 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:51:50.033517 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.033525 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033534 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:51:50.033552 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.033559 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033568 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:51:50.033586 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.033593 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033602 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:51:50.033620 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.033627 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033642 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:51:50.033660 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.033666 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033675 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:51:50.033705 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.033712 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033721 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:51:50.033738 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.033744 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033753 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:51:50.033777 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.033783 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033793 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:51:50.033809 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.033816 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033825 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:51:50.033842 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.033848 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033858 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:51:50.033883 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.033939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.033957 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.033963 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:51:50.033977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.034002 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.034009 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.034018 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:51:50.034036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.034043 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.034052 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:51:50.034070 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.034077 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.034086 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:51:50.034104 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:51:50.034111 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.034120 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.034133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.034161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.034171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.034192 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.034206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.034244 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034250 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.034260 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:51:50.034272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.034301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.034312 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:51:50.034332 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034361 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034368 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034378 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034392 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034408 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.034423 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034448 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.034455 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034465 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:51:50.034487 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.034494 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034503 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:51:50.034525 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.034532 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034542 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:51:50.034560 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.034567 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034577 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:51:50.034595 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.034601 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034611 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:51:50.034629 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.034635 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034645 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:51:50.034663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.034670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034680 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:51:50.034698 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.034704 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034714 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:51:50.034732 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.034738 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034748 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:51:50.034766 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.034780 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034789 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:51:50.034807 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.034814 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034823 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:51:50.034840 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.034847 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034857 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:51:50.034870 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.034931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.034947 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.034975 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.034982 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.034992 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035005 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.035036 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035061 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.035068 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035078 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:51:50.035096 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.035102 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035112 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:51:50.035129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.035136 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035146 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:51:50.035163 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.035170 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035180 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:51:50.035198 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.035205 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035214 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:51:50.035232 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.035239 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035248 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:51:50.035266 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.035272 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035282 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:51:50.035305 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.035312 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035328 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:51:50.035346 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.035353 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035363 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:51:50.035381 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.035388 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035397 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:51:50.035415 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.035422 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035431 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:51:50.035449 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.035456 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035465 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:51:50.035489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.035496 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035505 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:51:50.035523 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.035530 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035539 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:51:50.035553 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.035640 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035646 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:51:50.035660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035686 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.035693 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035703 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:51:50.035716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.035742 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035757 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035763 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.035779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035803 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.035810 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035820 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:51:50.035833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.035858 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:51:50.035874 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035880 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:51:50.035894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.035925 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035935 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:51:50.035953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.035960 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.035969 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:51:50.035987 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.035994 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036003 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:51:50.036021 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:51:50.036027 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036037 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:51:50.036049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.036087 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:51:50.036102 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036109 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.036123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036148 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:51:50.036155 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036165 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:51:50.036178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.036203 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:51:50.036217 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:51:50.036243 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036250 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:51:50.036260 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036273 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:51:50.036290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.036304 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036336 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.036344 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036354 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:51:50.036372 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.036379 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036389 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:51:50.036407 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.036414 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036423 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:51:50.036441 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:51:50.036448 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036458 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:51:50.036476 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.036490 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036500 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:51:50.036518 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.036525 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036534 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:51:50.036552 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.036559 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036569 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:51:50.036587 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.036593 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036603 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:51:50.036621 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.036628 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036637 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:51:50.036655 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.036662 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036671 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:51:50.036685 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:51:50.036736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.036754 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036760 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:51:50.036782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036820 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.036828 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036837 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:51:50.036850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.036874 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.036889 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036895 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.036908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036932 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:51:50.036940 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036949 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:51:50.036962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.036977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.036987 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:51:50.037000 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:51:50.037025 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:51:50.037031 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:51:50.037041 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:51:50.037058 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:51:50.037064 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:51:50.037073 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:51:50.037091 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:51:50.037097 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:51:50.037106 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:51:50.037119 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:51:50.037142 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.037157 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037163 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:51:50.037177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037202 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.037209 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037218 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:51:50.037235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.037242 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037251 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:51:50.037268 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.037274 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037297 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:51:50.037310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.037350 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037365 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037372 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.037386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037410 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037418 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037428 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:51:50.037441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.037466 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:51:50.037483 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037511 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037518 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037528 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037557 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.037571 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037597 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.037604 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037614 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:51:50.037632 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.037639 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037649 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:51:50.037666 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.037673 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037683 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:51:50.037701 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.037707 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037717 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:51:50.037747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.037753 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037763 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:51:50.037780 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.037786 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037795 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:51:50.037812 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.037818 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037828 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:51:50.037845 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.037851 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037860 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:51:50.037877 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.037883 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037893 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:51:50.037905 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.037951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.037968 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.037974 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:51:50.037988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038012 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.038019 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038029 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:51:50.038046 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.038053 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038062 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:51:50.038079 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.038085 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038094 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:51:50.038111 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.038118 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038127 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:51:50.038144 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.038150 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038159 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:51:50.038172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.038212 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.038227 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038233 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.038246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038269 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038276 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:51:50.038354 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:51:50.038371 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038382 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:51:50.038392 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:51:50.038405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:51:50.038429 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:51:50.038444 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038450 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:51:50.038464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038498 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.038505 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038515 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:51:50.038528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.038554 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.038569 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038575 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.038589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038614 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:51:50.038621 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038630 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:51:50.038644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.038669 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:51:50.038684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038690 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:51:50.038703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038728 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.038735 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:51:50.038758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.038783 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.038798 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038804 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.038818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038843 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.038850 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038860 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:51:50.038873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.038889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.038899 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:51:50.038912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.038939 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.038946 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.038956 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.038969 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.038986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.039000 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039027 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039034 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039044 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:51:50.039062 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039069 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039078 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:51:50.039096 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039103 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039112 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:51:50.039142 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039149 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039158 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:51:50.039175 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039182 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039191 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:51:50.039208 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:51:50.039214 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039224 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:51:50.039241 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:51:50.039247 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039256 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:51:50.039273 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:51:50.039292 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039303 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:51:50.039326 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:51:50.039333 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039344 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:51:50.039362 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039369 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039387 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:51:50.039404 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039411 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039421 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:51:50.039438 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039445 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039455 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:51:50.039472 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039479 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039488 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:51:50.039501 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.039565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.039583 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039590 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:51:50.039607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039632 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039639 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039649 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:51:50.039662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.039687 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.039703 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039709 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.039722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039747 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.039754 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039764 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:51:50.039777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.039802 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:51:50.039817 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039823 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:51:50.039836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039861 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039868 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039878 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:51:50.039896 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.039902 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039912 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:51:50.039930 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.039937 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039946 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:51:50.039964 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.039971 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.039980 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:51:50.039993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.040030 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040045 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040051 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.040065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040090 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040097 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040107 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:51:50.040120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.040145 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:51:50.040159 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040187 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040194 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040204 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040217 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.040248 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040273 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.040280 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040290 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:51:50.040308 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.040319 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040330 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:51:50.040348 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.040355 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040365 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:51:50.040383 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.040398 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040409 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:51:50.040426 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.040433 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040443 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:51:50.040460 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.040467 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040477 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:51:50.040494 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:51:50.040501 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040511 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:51:50.040523 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.040563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.040579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040586 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:51:50.040602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040627 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.040634 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040644 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:51:50.040662 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.040669 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040678 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:51:50.040696 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.040702 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040712 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:51:50.040741 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.040748 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040757 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:51:50.040777 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.040783 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040792 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:51:50.040809 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.040816 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040826 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:51:50.040843 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.040849 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040858 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:51:50.040875 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.040882 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040891 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:51:50.040904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.040955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.040970 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.040976 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:51:50.040990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.041013 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:51:50.041020 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.041030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:51:50.041042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.041057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.041067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:51:50.041083 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:51:50.041089 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:51:50.041100 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:51:50.041115 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.041121 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:51:50.041135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.041157 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:51:50.041177 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:51:50.041193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.041203 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:51:50.041213 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:51:50.041230 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.041237 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:51:50.041247 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:51:50.041262 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:51:50.041268 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:51:50.041290 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:51:50.041309 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.041320 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:51:50.041330 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.041349 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.041355 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:51:50.041365 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.041382 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.041389 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:51:50.041398 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.041416 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.041422 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:51:50.041432 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.041449 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:51:50.041455 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:51:50.041465 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:51:50.041490 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:51:50.041497 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:51:50.041506 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:51:50.041523 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.041529 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:51:50.041539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.041556 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:51:50.041563 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:51:50.041573 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:51:50.041589 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.041596 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:51:50.041606 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.041623 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.041629 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:51:50.041639 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.041655 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:51:50.041661 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:51:50.041671 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:51:50.041683 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:51:50.041737 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.041772 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:51:50.041798 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.041824 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:51:50.041850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.041876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:51:50.041902 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.041928 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:51:50.041954 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.041980 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:51:50.042006 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:51:50.042031 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:51:50.042057 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:51:50.042095 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:51:50.042121 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:51:50.042147 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:51:50.042174 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.042199 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:51:50.042226 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.042251 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:51:50.042289 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.042323 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:51:50.042351 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.042378 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:51:50.042405 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.042432 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:51:50.042458 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.042485 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:51:50.042512 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.042538 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:51:50.042564 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.042592 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:51:50.042619 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.042645 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:51:50.042673 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.042701 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:51:50.042728 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.042776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:51:50.042802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.042828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:51:50.042853 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.042916 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:51:50.042942 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.042968 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:51:50.042993 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.043020 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:51:50.043045 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:51:50.043071 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:51:50.043097 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.043122 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:51:50.043147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.043173 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:51:50.043199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.043225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:51:50.043250 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.043288 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:51:50.043321 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.043349 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:51:50.043376 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.043411 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:51:50.043438 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.043465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:51:50.043491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.043519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:51:50.043547 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043565 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043591 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:51:50.043617 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043635 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043652 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043678 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:51:50.043712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:51:50.043831 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043857 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.043881 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043907 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.043932 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043949 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.043974 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.043999 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044015 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044041 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.044066 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044091 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.044116 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044142 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:51:50.044167 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044192 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.044218 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044243 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.044268 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044298 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044330 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:51:50.044357 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044384 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.044419 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044445 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:51:50.044471 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044505 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:51:50.044531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044583 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.044686 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044765 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.044792 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044818 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.044843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044875 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.044925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.044991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.045042 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045058 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045074 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045091 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045116 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.045141 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045158 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045174 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045191 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045216 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.045241 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045266 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.045306 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045340 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045358 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045375 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045403 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:51:50.045429 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045455 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:51:50.045481 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045498 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045515 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045541 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.045568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:51:50.045688 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045717 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:51:50.045755 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045781 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.045806 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045832 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.045857 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045930 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.045956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.045990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046006 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:51:50.046123 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046139 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046164 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:51:50.046189 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046206 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046235 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046261 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:51:50.046287 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:51:50.046398 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046424 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.046450 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046476 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.046502 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046519 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046545 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.046572 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046589 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046615 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.046641 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046667 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.046694 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046734 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:51:50.046760 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046785 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.046810 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046835 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:51:50.046860 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046876 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046901 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:51:50.046926 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.046952 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.046977 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047008 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:51:50.047033 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047058 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:51:50.047083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047129 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047146 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047163 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047196 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.047249 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047266 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047283 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047309 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.047343 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047369 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.047396 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047413 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047430 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047456 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.047482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:51:50.047602 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047619 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047636 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047653 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047679 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.047706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047723 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047745 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047762 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.047814 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047841 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:51:50.047866 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047885 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047902 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047919 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047945 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:51:50.047971 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.047997 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:51:50.048024 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048041 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048083 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.048109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:51:50.048229 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048255 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:51:50.048280 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048307 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:51:50.048338 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048365 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:51:50.048391 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048408 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048425 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048467 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.048494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:51:50.048649 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:51:50.048674 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.048729 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.048779 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.048828 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.048873 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.048920 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:51:50.048967 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:51:50.049014 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:51:50.049065 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.049112 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.049160 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.049206 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.049252 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.049313 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.049368 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.049416 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.049464 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.049513 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.049575 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.049630 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.049678 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.049734 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.049797 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.049843 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:51:50.049889 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.049977 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.050023 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.050070 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.050118 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.050170 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.050216 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.050263 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.050346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.050395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.050443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.050491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.050539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.050601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:51:50.050648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:51:50.050694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:51:50.050741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.050787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.050834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.050879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.050924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.050971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.051018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.051064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.051111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.051158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.051205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.051252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.051323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.051384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.051437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.051484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:51:50.051532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.051592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.051638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.051685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.051731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.051782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.051828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.051890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.051948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.051996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.052044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.052092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.052139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.052199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:51:50.052246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:51:50.052305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:51:50.052367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.052415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.052465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.052513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.052560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.052621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.052676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.052728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.052774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.052821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.052868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.052916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.052963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.053014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.053065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.053111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:51:50.053156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.053201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.053247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.053320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.053371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.053426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.053474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.053524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.053593 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:51:50.053618 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.053676 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.053737 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.053790 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.053842 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.053894 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:51:50.053947 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:51:50.053999 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:51:50.054050 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.054103 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.054169 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.054224 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.054284 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.054345 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.054400 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.054454 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.054509 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.054563 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.054618 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.054672 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.054726 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.054780 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.054834 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.054901 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:51:50.054953 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.055006 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.055103 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.055156 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.055208 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.055260 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.055312 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.055370 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.055431 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:51:50.055454 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.055507 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.055561 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.055614 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.055666 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.055718 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:51:50.055771 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:51:50.055824 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:51:50.055877 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.055930 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.055982 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.056034 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.056087 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.056139 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.056191 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.056244 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.056296 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.056355 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.056408 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.056461 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.056513 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.056567 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.056619 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.056671 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:51:50.056724 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.056776 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.056829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.056881 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.056934 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.056986 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.057038 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.057090 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.057149 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:51:50.057171 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.057219 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.057266 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.057313 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.057367 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.057414 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:51:50.057460 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:51:50.057508 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:51:50.057569 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.057618 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.057667 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.057717 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.057767 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.057816 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.057865 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.057925 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.057972 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.058020 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.058067 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.058115 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.058162 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.058209 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.058257 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.058304 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:51:50.058356 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.058404 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.058451 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.058498 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.058545 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.058592 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.058639 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.058686 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.058740 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:51:50.058761 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.058810 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.058859 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.058908 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.058956 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.059005 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:51:50.059054 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:51:50.059103 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:51:50.059153 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.059203 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.059252 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.059301 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.059355 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.059405 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.059454 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.059503 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.059551 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.059602 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.059651 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.059700 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.059749 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.059806 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.059854 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.059903 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:51:50.059952 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.060001 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.060050 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.060100 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.060148 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.060197 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.060245 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.060294 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.060351 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:51:50.060368 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:51:50.060444 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:51:50.060472 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:51:50.060498 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:51:50.060523 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:51:50.060541 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.060555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.060563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.060572 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.060580 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.060587 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:51:50.060602 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:51:50.060609 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:51:50.060617 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.060625 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.060632 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.060640 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.060647 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.060655 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.060663 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.060670 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.060678 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.060685 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.060693 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.060700 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.060708 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.060715 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.060723 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.060730 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:51:50.060738 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.060745 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.060752 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.060760 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.060767 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.060774 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.060781 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.060789 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.060796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.060805 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.060812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.060820 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.060827 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.060835 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:51:50.060843 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:51:50.060850 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:51:50.060857 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.060865 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.060872 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.060879 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.060887 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.060894 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.060901 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.060909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.060916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.060923 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.060930 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.060938 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.060945 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.060952 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.060959 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.060966 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:51:50.060973 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.060980 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.060987 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.060995 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.061002 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.061009 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.061016 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.061023 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.061031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.061039 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.061046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.061054 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.061060 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.061067 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:51:50.061074 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:51:50.061080 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:51:50.061087 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.061093 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.061100 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.061107 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.061113 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.061120 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.061127 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.061133 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.061140 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.061146 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.061153 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.061159 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.061166 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.061172 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.061179 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.061186 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:51:50.061192 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.061199 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.061205 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.061212 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.061218 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.061224 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.061231 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.061237 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.061244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:51:50.061251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.061257 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:51:50.061265 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:51:50.061271 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:51:50.061278 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:51:50.061284 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:51:50.061291 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:51:50.061298 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:51:50.061304 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:51:50.061311 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:51:50.061329 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:51:50.061337 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.061344 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.061351 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:51:50.061358 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:51:50.061364 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:51:50.061371 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.061378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:51:50.061385 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:51:50.061391 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:51:50.061398 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:51:50.061404 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:51:50.061410 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:51:50.061417 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:51:50.061423 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:51:50.061429 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:51:50.061436 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:51:50.061442 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:51:50.061449 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:51:50.061455 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:51:50.061461 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:51:50.061755 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:51:50.061766 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:51:50.061771 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:51:50.061775 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:51:50.061781 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:51:50.061786 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:51:50.061790 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:51:50.061798 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:51:50.061806 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:51:50.061841 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.061848 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:51:50.061861 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:51:50.061882 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:51:50.061889 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:51:50.061893 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:51:50.061897 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:51:50.061901 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:51:50.061911 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:51:50.061917 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:51:50.061922 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:51:50.061930 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.061938 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:51:50.061943 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:51:50.061964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.061973 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:51:50.061978 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.062010 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:51:50.062015 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:51:50.062019 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:51:50.062022 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:51:50.062027 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:51:50.062030 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:51:50.062035 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:51:50.062039 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:51:50.062044 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:51:50.062054 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:51:50.062060 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:51:50.062064 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:51:50.062070 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.062075 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:51:50.062079 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:51:50.062102 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:51:50.062109 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.062113 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.062119 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.062123 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:51:50.062132 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:51:50.062139 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:51:50.062144 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:51:50.062148 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:51:50.062154 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184358" 2019-02-19 20:51:50.062161 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:51:50.062165 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:51:50.062170 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:51:50.062176 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:51:50.062181 wsdl: in serializeType: returning: 184358 2019-02-19 20:51:50.062187 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:51:50.062193 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:51:50.062197 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:51:50.062201 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:51:50.062205 wsdl: in serializeType: returning: 184358 2019-02-19 20:51:50.062209 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184358 2019-02-19 20:51:50.062227 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184358 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:51:50.062231 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:51:50.062238 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9058"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:51:50.062251 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:51:50.062256 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184358 2019-02-19 20:51:50.062265 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:51:50.062338 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:51:50.062275 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:51:50.062285 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:51:50.062289 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:51:50.062294 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:51:50.062298 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:51:50.062305 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:51:50.062318 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:51:50.062326 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:51:50.062331 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:51:50.062344 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:51:50.062352 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:51:50.062359 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:51:50.071796 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:51:50.071811 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:51:50.071821 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:51:50.071826 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:51:50.071832 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:51:50.071836 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:51:50.071840 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:51:50.071844 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:51:50.071849 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:51:50.071878 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:51:50.087925 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:51:50.087942 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:51:50.087949 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:51:50.087954 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:51:50.087959 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:51:50.087965 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:51:50.087970 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:51:50.087975 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:51:50.087981 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:51:50.087986 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:51:49 GMT 2019-02-19 20:51:50.087992 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:51:50.087997 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:51:50.088003 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:51:50.088012 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:51:50.088034 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:51:50.088044 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:51:50.088052 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:51:50.088057 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:51:50.088062 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:51:50.088106 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:51:50.088118 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:51:50.088123 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:51:50.088144 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:51:50.088151 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:51:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:51:50.088193 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:51:50.088203 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:51:50.088227 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:51:50.088234 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:51:50.088358 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:51:50.088452 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:51:50.088458 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:51:50.088471 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:51:50.088482 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:51:50.088506 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:51:50.088563 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:51:50.088593 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:51:50.088614 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:51:50.088622 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:51:50.088627 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:51:50.088631 nusoap_client: detail =