Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
IHI: RFH4Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2920
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:08:04 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:08:05.923376 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:08:05.923432 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:08:05.923448 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:08:05.923476 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:08:05.923487 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:08:05.923496 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:08:05.923512 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:08:05.923521 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:08:05.923527 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:08:05.923537 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:08:05.923546 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:08:05.923558 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:08:05.923564 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:08:05.923569 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:08:05.923573 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:08:05.923577 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:08:05.923590 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:08:05.923607 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:08:05.923616 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:08:05.923622 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:08:05.923628 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:08:05.923637 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:08:05.923646 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:08:05.930911 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:08:05.930945 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:08:05.930966 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:08:05.930975 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:08:05.930981 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:08:05.930985 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:08:05.930990 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:08:05.931019 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:08:05.948192 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:08:05.948223 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:08:05.948230 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:08:05.948236 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:08:05.948246 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:08:05.948252 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:08:05.948258 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:08:05.948265 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:08:05.948270 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:08:05.948295 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:08:04 GMT 2019-02-20 06:08:05.948302 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:08:05.948308 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:08:05.948314 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:08:05.948327 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:08:05.948360 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:08:05.955229 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:08:05.955502 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:08:05.955910 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:05.962290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:05.962418 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:05.962645 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:08:05.963219 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:08:05.963861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:05.969322 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:05.969511 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:08:05.969964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:05.970116 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:08:05.970697 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:08:05.971301 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:05.971534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:05.971563 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:05.972124 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:05.972448 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:08:05.976546 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:08:05.976817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:05.976986 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:08:05.977562 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:05.977600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:05.977905 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:08:05.978340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:05.978507 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:08:05.979056 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:05.979325 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:08:05.979906 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:05.980099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:05.980112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:05.980332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:05.980447 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 06:08:05.980459 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:08:05.980464 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:08:05.980492 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:08:05.980534 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:08:05.980549 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:08:05.980556 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:08:05.980586 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:08:05.980592 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:08:05.980758 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:08:05.980774 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:08:05.980822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.980831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:08:05.980850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.980881 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.980889 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.980903 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:08:05.980924 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.980931 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.980942 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:08:05.980957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.980986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.980997 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:08:05.981013 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981020 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.981036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981062 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.981070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:08:05.981093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.981120 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:08:05.981135 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:08:05.981155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981179 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.981186 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981196 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:08:05.981214 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.981220 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981230 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:08:05.981247 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.981254 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981263 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:08:05.981296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.981332 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:08:05.981349 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981356 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:08:05.981370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981396 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.981406 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981418 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:08:05.981432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.981458 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:08:05.981473 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981480 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:08:05.981494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981519 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.981526 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981536 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:08:05.981554 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.981561 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981583 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:08:05.981600 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.981607 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981616 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:08:05.981633 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.981640 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981649 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:05.981661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.981698 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:05.981713 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981719 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.981733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981756 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981764 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981803 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:05.981824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:05.981840 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981851 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:08:05.981861 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:08:05.981872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:08:05.981896 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:08:05.981911 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981917 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:08:05.981930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981955 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.981961 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981971 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:08:05.981983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.981998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.982008 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:05.982023 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982029 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.982042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982067 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.982074 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982084 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:08:05.982096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.982120 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:08:05.982135 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982141 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:08:05.982159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.982190 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:05.982213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.982237 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:08:05.982252 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982258 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.982271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982319 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.982326 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982337 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:08:05.982350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.982375 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:08:05.982391 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982397 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:08:05.982419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982445 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.982452 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982462 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:08:05.982481 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.982488 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982498 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:05.982511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.982541 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:08:05.982556 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982562 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.982588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982612 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.982619 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982629 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:08:05.982642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.982665 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:08:05.982680 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982686 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:08:05.982699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982723 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.982730 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982739 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:08:05.982758 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.982765 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982778 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:05.982792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.982820 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:08:05.982835 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982841 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.982854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982878 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.982885 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982895 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:08:05.982907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.982931 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:08:05.982946 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982952 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:08:05.982965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.982989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.982996 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983005 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:05.983018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.983041 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:08:05.983056 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983062 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.983075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983100 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.983107 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983116 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:08:05.983128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.983153 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:08:05.983167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983173 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:08:05.983186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.983216 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983226 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:05.983238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.983262 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:05.983296 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983302 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.983317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983342 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.983350 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983360 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:08:05.983373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.983399 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:08:05.983419 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983425 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:08:05.983439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983463 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.983471 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983480 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:08:05.983493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.983518 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:05.983533 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983539 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.983553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983590 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.983597 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983606 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:08:05.983619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.983643 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:08:05.983657 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983663 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:08:05.983676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983700 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.983707 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983716 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:08:05.983728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.983752 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:05.983767 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983773 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.983786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983810 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.983817 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983826 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:08:05.983839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.983863 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:08:05.983878 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983884 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:08:05.983897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983920 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.983927 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983936 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:08:05.983954 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.983960 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.983969 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:08:05.983982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.984010 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:05.984024 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984030 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.984043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984068 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.984075 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984084 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:08:05.984097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.984121 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:08:05.984136 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984142 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:08:05.984155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.984186 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984195 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:05.984207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.984231 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:05.984246 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984252 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.984286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984312 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.984319 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984329 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:08:05.984343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.984368 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:05.984383 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984389 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:08:05.984406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984434 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:08:05.984441 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984452 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:08:05.984465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.984490 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:05.984506 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984512 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.984526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984550 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984556 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984608 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:05.984629 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:05.984645 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984656 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:08:05.984665 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:08:05.984677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:08:05.984701 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:08:05.984716 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984723 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:08:05.984736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984761 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:08:05.984768 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984777 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:08:05.984790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.984814 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:05.984829 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984835 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.984848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984871 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984877 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984913 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:05.984933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:05.984949 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984959 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:08:05.984969 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:08:05.984981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.984995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:08:05.985004 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:08:05.985018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985025 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:08:05.985038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.985069 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985079 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:08:05.985096 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.985103 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985113 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:08:05.985130 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.985137 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985146 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:08:05.985163 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.985170 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985179 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:08:05.985197 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.985204 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985213 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:08:05.985230 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.985237 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985246 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:08:05.985263 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.985269 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985299 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:05.985313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.985363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:05.985379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985385 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.985401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985430 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.985438 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:08:05.985461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.985486 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:08:05.985502 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985508 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:08:05.985522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985546 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.985554 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985627 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:08:05.985650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.985657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985670 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:05.985689 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.985695 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985709 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:08:05.985722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.985798 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:08:05.985818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985824 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.985839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985870 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.985877 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:08:05.985900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.985926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:08:05.985944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.985950 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:08:05.985964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.986038 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986048 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:05.986064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.986094 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:05.986110 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986117 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.986130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986155 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.986162 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986172 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:08:05.986188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.986217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:05.986233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986239 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:08:05.986252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986351 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.986360 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986370 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:08:05.986389 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.986396 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986411 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:05.986435 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.986443 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986458 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:08:05.986472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.986547 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:05.986564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986576 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.986592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986618 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.986625 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:08:05.986649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.986678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:05.986699 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986705 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:05.986720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986746 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.986753 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986763 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:08:05.986784 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.986804 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986818 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:08:05.986837 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.986843 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986853 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:08:05.986870 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.986877 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986886 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:08:05.986905 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.986912 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986922 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:08:05.986938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.986968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.986980 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:05.986995 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987001 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.987015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987043 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987050 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:08:05.987078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.987102 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:05.987117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987148 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987155 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987166 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987182 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.987214 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987239 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.987246 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987255 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:05.987292 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.987300 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987311 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:08:05.987330 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.987337 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987347 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:08:05.987365 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.987371 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987381 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:08:05.987429 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.987438 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987450 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:08:05.987470 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:08:05.987477 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987487 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:08:05.987505 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.987511 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987521 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:05.987539 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.987545 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987555 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:05.987586 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.987592 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987602 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:08:05.987619 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.987625 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987635 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:08:05.987647 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.987715 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987721 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:05.987735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987760 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.987766 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987776 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:08:05.987794 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.987800 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987810 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:08:05.987827 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.987833 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987842 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:08:05.987859 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.987866 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987875 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:08:05.987888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.987924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.987938 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987958 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.987972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.987998 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988005 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.988015 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:08:05.988028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.988044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.988053 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:05.988068 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988095 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988102 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988112 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988125 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988142 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.988156 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988182 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.988189 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988199 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:08:05.988216 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.988266 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988294 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:08:05.988329 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.988341 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988358 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:08:05.988390 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.988401 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988419 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:08:05.988485 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.988495 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988507 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:08:05.988526 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.988533 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988547 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:08:05.988575 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.988586 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988602 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:05.988627 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.988634 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988644 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:08:05.988689 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.988697 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988708 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:08:05.988726 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.988733 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988742 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:08:05.988761 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.988767 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988777 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:08:05.988791 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.988847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.988865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.988872 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:05.988887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.988912 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.988919 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.988929 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:08:05.988947 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.988954 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.988964 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:05.988981 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.988988 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.988998 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:08:05.989015 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:05.989022 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.989032 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:05.989045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.989072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.989083 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.989105 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.989119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.989144 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989151 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.989162 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:08:05.989175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.989190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.989200 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:05.989214 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989242 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989250 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989260 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.989311 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989337 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.989344 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989355 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:08:05.989373 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.989380 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989390 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:08:05.989416 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.989424 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989435 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:08:05.989454 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.989460 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989470 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:08:05.989488 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.989495 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989505 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:08:05.989523 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.989529 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989539 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:08:05.989557 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.989564 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989574 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:05.989592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.989598 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989608 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:08:05.989626 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.989632 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989642 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:08:05.989660 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.989667 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989677 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:08:05.989694 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.989701 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989710 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:08:05.989728 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.989734 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989744 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:08:05.989757 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.989828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.989845 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.989871 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.989878 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.989888 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.989900 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.989916 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.989930 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.989954 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.989961 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.989970 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:08:05.989987 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.989994 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990003 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:08:05.990020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.990026 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990036 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:08:05.990053 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.990059 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990069 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:08:05.990086 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.990092 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990102 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:08:05.990118 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.990125 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990134 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:08:05.990151 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.990158 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990167 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:08:05.990184 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.990191 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990200 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:08:05.990217 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.990223 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990233 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:08:05.990250 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.990256 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990265 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:08:05.990302 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.990309 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990320 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:08:05.990338 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.990345 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990354 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:08:05.990372 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.990379 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990388 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:05.990410 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.990417 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990428 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:08:05.990441 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.990527 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990534 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:08:05.990549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990587 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.990594 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990604 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:08:05.990616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.990641 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990656 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990662 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.990675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990699 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.990706 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990715 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:08:05.990728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.990752 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:08:05.990767 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990774 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:08:05.990788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990811 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.990818 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:05.990844 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.990851 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990860 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:08:05.990877 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.990884 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990893 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:08:05.990910 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:05.990917 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990926 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:08:05.990938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.990974 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:08:05.990989 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.990995 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.991009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991033 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:05.991040 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991050 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:08:05.991062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.991086 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:08:05.991100 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:05.991125 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991132 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:05.991142 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991154 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:05.991170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.991183 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991208 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.991215 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991225 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:08:05.991242 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.991249 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991259 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:08:05.991296 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.991303 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991314 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:08:05.991332 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:08:05.991339 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991349 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:08:05.991367 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.991374 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991384 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:08:05.991404 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.991413 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991424 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:08:05.991443 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.991450 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991461 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:08:05.991478 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.991485 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991496 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:08:05.991513 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.991520 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991530 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:08:05.991548 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.991554 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991564 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:05.991578 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:05.991628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.991646 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991652 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:08:05.991668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991694 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.991701 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991711 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:05.991725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.991750 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:05.991765 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991772 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.991798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991823 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:08:05.991830 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991840 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:08:05.991853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.991868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.991878 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:08:05.991891 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:08:05.991916 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:05.991923 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:08:05.991933 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:08:05.991950 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:08:05.991957 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:08:05.991966 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:08:05.991984 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:05.991990 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:08:05.992000 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:08:05.992012 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:08:05.992035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.992051 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992057 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:08:05.992070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992095 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.992102 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:05.992129 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.992135 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992145 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:08:05.992162 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.992169 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992178 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:08:05.992191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.992223 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992237 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992243 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.992258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992302 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992310 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992320 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:08:05.992334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.992360 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:08:05.992374 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992403 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992411 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992422 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992436 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.992467 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992493 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.992500 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992510 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:08:05.992528 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.992535 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992545 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:08:05.992562 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.992569 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992579 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:08:05.992596 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.992603 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992613 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:08:05.992630 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.992637 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992647 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:08:05.992664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.992671 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992681 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:08:05.992699 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.992706 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992715 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:08:05.992733 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.992740 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992750 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:08:05.992768 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.992775 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992798 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:08:05.992810 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.992855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.992872 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992878 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:08:05.992894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992918 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.992926 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992935 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:08:05.992952 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.992959 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.992968 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:08:05.992985 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.992992 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993001 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:08:05.993018 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.993024 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993034 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:08:05.993050 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.993057 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993066 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:08:05.993079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.993118 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:05.993133 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993139 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.993153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993176 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993182 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993219 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:05.993239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:05.993255 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993265 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:08:05.993293 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:08:05.993307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:08:05.993332 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:08:05.993347 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993353 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:08:05.993367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993392 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.993401 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993416 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:08:05.993429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.993455 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:08:05.993470 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993477 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.993490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993515 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:08:05.993522 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993532 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:08:05.993545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.993570 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:08:05.993585 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993591 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:08:05.993605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993629 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.993636 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993646 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:05.993659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.993684 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:05.993699 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993705 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.993719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993744 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.993751 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993761 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:08:05.993787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.993802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.993811 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:08:05.993825 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.993850 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.993857 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.993867 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.993879 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.993895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.993908 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.993935 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.993942 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.993952 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:08:05.993969 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.993975 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.993985 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:08:05.994002 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.994009 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994018 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:08:05.994035 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.994042 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994051 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:08:05.994068 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.994075 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994085 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:08:05.994102 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:08:05.994108 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994118 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:08:05.994135 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:08:05.994142 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994151 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:08:05.994168 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:08:05.994174 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994184 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:08:05.994201 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:05.994208 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994218 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:08:05.994235 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.994241 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994250 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:08:05.994267 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.994292 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994303 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:08:05.994322 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.994329 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994339 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:08:05.994356 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.994363 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994373 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:08:05.994386 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.994453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.994474 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994480 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:08:05.994495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994520 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.994528 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994538 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:08:05.994551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.994590 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:05.994604 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994610 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.994624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994648 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.994655 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994664 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:08:05.994677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.994701 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:08:05.994715 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994721 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:05.994735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994759 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.994766 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994776 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:08:05.994793 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.994799 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994809 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:08:05.994826 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.994832 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994842 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:08:05.994859 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.994866 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994875 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:08:05.994888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.994923 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.994937 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994944 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.994958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994982 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.994989 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.994998 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:08:05.995011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.995035 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:05.995049 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995077 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995084 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995094 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995106 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.995136 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.995168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995177 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:05.995194 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.995201 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995211 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:05.995228 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.995235 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995244 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:08:05.995261 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.995268 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995297 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:08:05.995316 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.995323 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995333 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:05.995351 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.995358 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995368 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:08:05.995386 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:08:05.995392 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995405 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:08:05.995420 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.995460 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.995477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995484 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:08:05.995499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995524 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.995531 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995541 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:08:05.995559 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.995566 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995576 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:08:05.995593 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.995600 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995610 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:08:05.995628 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.995639 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995656 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:08:05.995686 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.995698 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995715 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:08:05.995749 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.995761 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995791 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:08:05.995821 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.995833 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995849 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:08:05.995878 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.995889 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995905 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:08:05.995929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.995994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.996017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:05.996043 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.996054 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:08:05.996082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.996125 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:05.996137 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.996154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:08:05.996177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.996202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:05.996220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:08:05.996250 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:05.996280 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:08:05.996301 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:08:05.996329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.996340 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:08:05.996366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.996408 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:05.996448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:05.996481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:08:05.996502 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:08:05.996522 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:08:05.996554 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.996566 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:08:05.996585 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:08:05.996615 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:05.996627 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:08:05.996645 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:08:05.996676 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.996688 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:05.996707 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:05.996740 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.996752 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:05.996771 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.996814 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.996825 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:05.996843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.996875 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.996886 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:08:05.996904 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:05.996935 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:05.996946 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:08:05.996965 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:05.996996 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:08:05.997008 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:08:05.997026 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:08:05.997058 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.997068 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:08:05.997086 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.997117 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:08:05.997129 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:08:05.997147 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:08:05.997176 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.997186 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:08:05.997202 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:05.997233 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.997244 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:05.997260 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.997309 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:05.997322 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:08:05.997340 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:08:05.997361 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:08:05.997417 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:08:05.997451 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:08:05.997479 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:08:05.997508 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:08:05.997535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:05.997563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:08:05.997590 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:05.997618 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:08:05.997645 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:08:05.997672 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:08:05.997699 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:08:05.997726 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:08:05.997753 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:08:05.997794 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:08:05.997820 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:08:05.997846 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:08:05.997873 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:05.997899 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:08:05.997925 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:05.997951 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:08:05.997977 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:05.998003 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:08:05.998029 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:05.998055 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:08:05.998081 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:05.998107 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:05.998134 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:05.998159 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:08:05.998185 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:05.998211 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:08:05.998237 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:05.998264 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:08:05.998312 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:08:05.998340 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:08:05.998369 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:05.998396 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:05.998428 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:05.998456 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:05.998484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:05.998511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:05.998538 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:05.998565 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:05.998592 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:05.998619 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:05.998646 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:05.998673 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:08:05.998700 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:08:05.998727 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:08:05.998805 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:05.998831 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:08:05.998857 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:05.998882 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:08:05.998908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:05.998934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:08:05.998960 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:08:05.998985 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:08:05.999012 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:05.999038 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:08:05.999063 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:05.999089 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:08:05.999116 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:05.999141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:05.999167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:05.999194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:08:05.999221 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999239 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999264 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:05.999310 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999328 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999346 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999372 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:05.999399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999525 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:05.999570 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999622 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:05.999668 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999704 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:05.999843 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999879 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:05.999914 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:05.999972 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000004 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000054 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.000097 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000125 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.000151 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000177 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:06.000210 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000238 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.000299 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000350 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.000393 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000491 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:06.000529 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000586 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.000651 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000697 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:06.000749 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000800 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:06.000854 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.000983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001024 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001156 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.001204 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001226 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001243 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001270 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.001306 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001333 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.001360 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001377 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001394 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001429 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.001456 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:06.001578 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001646 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001700 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.001731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001749 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001766 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001789 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.001844 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001870 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:06.001903 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001921 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001939 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.001957 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002014 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:06.002042 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002069 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:08:06.002096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002113 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002130 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002156 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.002183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:06.002314 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002341 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:08:06.002368 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002395 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:06.002427 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002454 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.002480 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002497 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002515 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002532 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002559 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.002585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002638 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:08:06.002763 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002780 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002806 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:06.002833 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002850 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002867 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002894 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:06.002921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.002998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:06.003025 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003051 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.003077 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003104 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.003130 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003147 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003174 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.003201 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003218 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003244 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.003270 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003314 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.003357 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003412 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:06.003458 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003487 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.003514 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003540 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:06.003567 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003584 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:06.003637 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003664 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.003691 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003718 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:06.003744 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003770 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:06.003797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003814 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.003953 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003970 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.003988 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004015 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.004042 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004069 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.004096 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004114 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004130 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004157 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.004183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:06.004313 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004330 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004347 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004364 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004391 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.004422 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004440 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004457 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004474 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004501 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.004527 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004554 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:06.004581 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004599 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004616 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004633 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004660 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:06.004686 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004712 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:08:06.004739 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004756 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004773 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004799 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.004826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:06.004948 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.004974 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:08:06.005001 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005028 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:06.005082 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005114 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:06.005141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005158 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005175 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005192 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005218 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.005245 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005361 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:06.005429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:08:06.005457 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.005517 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.005571 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.005622 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.005671 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.005721 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:06.005770 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:08:06.005833 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:06.005885 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.005933 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.005981 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.006027 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.006074 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.006122 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.006169 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.006215 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.006263 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.006333 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.006384 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.006439 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.006490 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.006547 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.006604 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.006652 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:06.006700 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.006748 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.006810 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.006859 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.006907 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.006960 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.007007 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.007055 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.007112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.007159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.007207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.007255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.007323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.007374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:06.007431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:08:06.007530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:06.007580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.007628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.007678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.007725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.007773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.007835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.007883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.007930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.007976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.008024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.008072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.008119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.008167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.008233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.008294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.008343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:06.008392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.008445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.008493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.008543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.008592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.008646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.008694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.008744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.008815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.008863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.008910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.008958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.009004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.009051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:06.009099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:08:06.009146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:06.009193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.009239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.009307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.009356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.009410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.009465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.009514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.009563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.009611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.009661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.009711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.009761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.009824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.009876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.009927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.009973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:06.010020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.010066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.010112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.010160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.010208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.010261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.010329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.010379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.010436 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:08:06.010463 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.010527 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.010584 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.010639 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.010695 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.010750 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:06.010817 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:08:06.010870 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:06.010923 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.010976 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.011028 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.011083 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.011135 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.011188 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.011309 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.011371 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.011426 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.011482 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.011537 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.011593 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.011658 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.011711 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.011764 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.011818 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:06.011870 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.011923 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.011982 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.012036 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.012089 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.012141 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.012194 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.012247 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.012328 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:08:06.012353 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.012409 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.012465 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.012520 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.012575 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.012630 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:06.012685 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:08:06.012740 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:06.012853 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.012907 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.012960 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.013013 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.013066 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.013119 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.013173 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.013226 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.013298 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.013355 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.013410 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.013466 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.013520 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.013576 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.013631 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.013686 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:06.013741 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.013809 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.013862 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.013915 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.013969 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.014022 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.014075 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.014128 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.014188 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:08:06.014210 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.014272 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.014330 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.014380 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.014430 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.014480 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:06.014529 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:08:06.014579 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:06.014628 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.014677 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.014727 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.014790 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.014839 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.014887 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.014934 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.014982 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.015030 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.015078 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.015126 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.015174 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.015222 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.015270 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.015324 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.015372 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:06.015419 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.015467 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.015529 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.015578 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.015628 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.015677 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.015727 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.015777 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.015846 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:08:06.015868 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.015918 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.015968 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.016018 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.016068 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.016117 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:06.016166 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:08:06.016216 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:06.016266 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.016322 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.016373 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.016422 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.016472 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.016535 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.016587 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.016638 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.016690 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.016743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.016795 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.016859 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.016924 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.017004 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.017058 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.017110 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:06.017181 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.017237 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.017295 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.017348 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.017424 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.017478 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.017578 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.017633 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.017693 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:08:06.017711 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:08:06.017742 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:08:06.017770 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:08:06.017797 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:08:06.017824 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:08:06.017844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.017858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.017867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.017876 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.017884 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.017892 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:08:06.017900 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:08:06.017908 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:08:06.017916 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.017924 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.017932 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.017940 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.017947 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.017955 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.017963 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.017971 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.017978 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.017986 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.017994 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.018001 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.018009 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.018016 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.018023 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.018031 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:08:06.018038 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.018045 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.018053 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.018060 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.018068 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.018075 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.018082 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.018090 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.018097 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.018106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.018114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.018123 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.018130 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.018138 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:08:06.018146 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:08:06.018153 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:08:06.018160 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.018168 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.018175 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.018182 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.018190 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.018197 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.018204 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.018212 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.018220 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.018227 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.018234 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.018242 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.018249 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.018256 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.018264 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.018271 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:08:06.018284 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.018292 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.018299 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.018307 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.018314 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.018322 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.018330 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.018338 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.018345 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.018354 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.018362 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.018370 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.018377 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.018384 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:08:06.018390 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:08:06.018397 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:08:06.018404 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.018410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.018417 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.018423 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.018430 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.018437 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.018444 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.018451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.018458 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.018464 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.018471 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.018478 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.018484 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.018491 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.018498 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.018505 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:08:06.018512 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.018518 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.018525 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.018532 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.018539 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.018545 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.018552 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.018558 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.018565 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:08:06.018572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.018579 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:06.018586 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:06.018593 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:08:06.018599 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:08:06.018606 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:08:06.018612 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:08:06.018619 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:06.018625 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:06.018632 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:06.018638 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:06.018646 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.018652 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.018660 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:06.018666 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:06.018673 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:08:06.018680 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.018686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:06.018693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:06.018699 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:06.018706 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:06.018713 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:06.018719 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:08:06.018725 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:06.018732 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:06.018738 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:06.018745 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:08:06.018751 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:06.018758 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:06.018764 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:06.018771 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:06.018845 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:08:06.018855 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:08:06.018860 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:08:06.018864 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:08:06.018871 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:08:06.018875 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:08:06.018879 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:08:06.018888 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:08:06.018897 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:08:06.018935 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.018942 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:08:06.018955 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:08:06.018976 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:08:06.018983 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:08:06.018988 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:08:06.018992 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:08:06.018998 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:08:06.019008 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:06.019016 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:06.019020 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:06.019032 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.019040 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:06.019045 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:08:06.019069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:06.019077 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:08:06.019082 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:06.019106 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:08:06.019111 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:08:06.019115 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:08:06.019119 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:08:06.019123 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:08:06.019127 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:08:06.019131 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:08:06.019136 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:08:06.019141 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:08:06.019151 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:06.019158 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:06.019162 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:06.019168 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.019174 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:08:06.019178 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:06.019202 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:08:06.019209 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.019214 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.019219 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.019223 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:08:06.019234 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:08:06.019241 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:08:06.019246 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:08:06.019251 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:08:06.019257 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184359" 2019-02-20 06:08:06.019264 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:08:06.019268 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:08:06.019278 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:08:06.019285 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:08:06.019290 wsdl: in serializeType: returning: 184359 2019-02-20 06:08:06.019296 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:08:06.019304 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:08:06.019308 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:08:06.019312 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:08:06.019317 wsdl: in serializeType: returning: 184359 2019-02-20 06:08:06.019321 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184359 2019-02-20 06:08:06.019382 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184359 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:08:06.019387 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:08:06.019393 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6344"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:08:06.019408 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:08:06.019413 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184359 2019-02-20 06:08:06.019423 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:08:06.019498 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:08:06.019435 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:08:06.019446 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:08:06.019452 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:08:06.019456 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:08:06.019460 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:08:06.019468 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:08:06.019478 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:08:06.019486 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:08:06.019491 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:08:06.019504 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:08:06.019515 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:08:06.019522 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:08:06.026779 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:08:06.026794 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:08:06.026804 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:08:06.026810 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:08:06.026815 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:08:06.026820 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:08:06.026824 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:08:06.026827 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:08:06.026832 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:08:06.026860 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:08:06.036242 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:08:06.036294 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:08:06.036301 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:08:06.036307 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:08:06.036313 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:08:06.036318 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:08:06.036325 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:08:06.036331 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:08:06.036336 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:08:06.036342 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:08:04 GMT 2019-02-20 06:08:06.036349 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:08:06.036354 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:08:06.036360 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:08:06.036371 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:08:06.036401 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:08:06.036413 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:08:06.036424 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:08:06.036429 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:08:06.036434 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:08:06.036473 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:08:06.036486 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:08:06.036493 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:08:06.036520 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:08:06.036526 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:08:04 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:08:06.036564 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:08:06.036575 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:08:06.036600 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:08:06.036606 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:08:06.036723 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:08:06.036824 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:08:06.036830 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:08:06.036839 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:08:06.036851 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:08:06.036874 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:08:06.036932 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:08:06.036954 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:08:06.036965 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:08:06.036973 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:08:06.036978 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:08:06.036983 nusoap_client: detail =