Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.IHI: RFH4Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2920
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 00:57:14 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 02:57:20.234316 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 02:57:20.234478 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:57:20.234500 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 02:57:20.234518 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:57:20.234529 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 02:57:20.234540 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 02:57:20.234559 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 02:57:20.234568 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:57:20.234574 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:57:20.234584 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:57:20.234597 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:57:20.234608 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:57:20.234617 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:57:20.234621 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:57:20.234626 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:57:20.234630 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 02:57:20.234649 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:57:20.234865 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:57:20.234878 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:57:20.234884 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 02:57:20.234898 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 02:57:20.234909 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:57:20.234918 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:57:20.242669 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:57:20.242711 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:57:20.242736 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 02:57:20.242744 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:57:20.242750 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:57:20.242755 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:57:20.242759 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 02:57:20.242792 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 02:57:20.259059 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 02:57:20.259085 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 02:57:20.259098 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:57:20.259108 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:57:20.259118 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:57:20.259127 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:57:20.259136 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:57:20.259147 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:57:20.259158 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:57:20.259168 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:57:14 GMT 2021-05-09 02:57:20.259178 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:57:20.259188 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 02:57:20.259198 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:57:20.259277 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 02:57:20.259325 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 02:57:20.259356 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 02:57:20.266414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.266455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.266527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.266630 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.266652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.266683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.274048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.274078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.274144 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.274198 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.274222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.274247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.274267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.274305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.274327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.274355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.274426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.274534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.274561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281468 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281635 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.281661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.281961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.282023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.282048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.282077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.282098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.282123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.282168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.282239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.282260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.282308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.282344 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.282407 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.282437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289225 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289393 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.289444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289820 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.289996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.290017 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2021-05-09 02:57:20.290059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.290080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.290134 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.290172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.290227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.290249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.296690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.296726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.296783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.296811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.296853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.296913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.296938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.296957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297061 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.297084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.297238 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.297261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:57:20.297406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:57:20.297609 soap_transport_http: read buffer of 2419 bytes 2021-05-09 02:57:20.297625 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:57:20.297633 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 02:57:20.297674 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 02:57:20.297731 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:57:20.297751 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:57:20.297762 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:57:20.297789 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 02:57:20.297799 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 02:57:20.298434 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 02:57:20.298458 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 02:57:20.298540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.298566 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 02:57:20.298601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.298653 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.298668 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.298691 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:57:20.298739 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.298751 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.298770 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:57:20.298803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.298847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.298868 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.298905 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.298916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.298941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.298986 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.298998 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299016 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 02:57:20.299040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.299096 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:57:20.299122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299132 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 02:57:20.299161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299208 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.299220 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299238 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:57:20.299269 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.299280 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299297 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:57:20.299328 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.299340 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299356 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:57:20.299381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.299446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.299474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299485 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 02:57:20.299511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299561 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.299574 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299593 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 02:57:20.299617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.299663 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 02:57:20.299688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299698 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 02:57:20.299731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299773 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.299785 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299803 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:57:20.299834 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.299846 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299863 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:57:20.299905 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.299916 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299932 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:57:20.299962 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.299973 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.299989 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:57:20.300012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.300076 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.300102 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300112 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.300138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300178 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300188 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.300290 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.300321 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300340 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:57:20.300357 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 02:57:20.300379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:57:20.300432 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:57:20.300459 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300469 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 02:57:20.300494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300536 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.300554 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300572 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:57:20.300596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.300652 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.300678 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300690 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.300727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300773 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300784 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.300888 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.300931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.300950 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:57:20.300969 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 02:57:20.300992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:57:20.301035 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:57:20.301060 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 02:57:20.301095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301138 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.301150 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301167 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:57:20.301198 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.301209 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301226 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:57:20.301256 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.301267 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301289 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:57:20.301322 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.301333 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301350 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:57:20.301373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.301445 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.301472 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301483 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.301507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301556 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.301568 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 02:57:20.301622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.301697 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:57:20.301722 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301729 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 02:57:20.301747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301776 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.301784 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301795 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:57:20.301808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.301835 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.301850 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301856 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.301869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301897 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.301904 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301914 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 02:57:20.301927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.301953 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:57:20.301967 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.301973 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 02:57:20.301987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302012 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.302019 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302029 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:57:20.302042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.302067 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.302081 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302087 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.302101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302125 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.302132 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 02:57:20.302155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.302180 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 02:57:20.302194 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302200 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 02:57:20.302213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302238 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.302245 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302254 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:57:20.302271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.302278 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:57:20.302300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.302328 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 02:57:20.302342 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302348 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.302361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302385 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.302392 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302401 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 02:57:20.302414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.302439 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 02:57:20.302453 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302459 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 02:57:20.302473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302517 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.302525 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302536 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:57:20.302553 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.302559 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302568 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:57:20.302581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.302611 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 02:57:20.302625 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302631 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.302645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302668 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.302675 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302684 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 02:57:20.302697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.302722 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 02:57:20.302736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302742 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 02:57:20.302755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.302785 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302795 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:57:20.302808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.302832 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 02:57:20.302846 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302852 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.302865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302889 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.302895 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302905 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 02:57:20.302918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.302943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 02:57:20.302957 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.302962 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 02:57:20.302976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.303007 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303016 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:57:20.303029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.303054 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.303068 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303074 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.303087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303111 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.303117 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303127 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 02:57:20.303140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.303164 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:57:20.303178 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303184 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 02:57:20.303197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303221 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.303228 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303238 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:57:20.303250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.303275 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.303289 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303295 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.303308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303331 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.303338 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303348 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 02:57:20.303361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.303385 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:57:20.303399 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303405 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 02:57:20.303418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303442 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.303448 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303458 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:57:20.303471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.303503 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.303517 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303523 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.303537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303561 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.303567 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303577 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 02:57:20.303590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.303615 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:57:20.303629 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303634 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 02:57:20.303648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303671 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.303678 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303687 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 02:57:20.303706 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.303712 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303721 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 02:57:20.303734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.303763 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.303777 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303783 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.303797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303821 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.303827 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303837 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 02:57:20.303850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.303874 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:57:20.303889 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303896 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:57:20.303909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.303940 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.303962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.303977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.303987 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.304001 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304007 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.304020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304044 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.304051 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304060 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:57:20.304073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.304098 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:57:20.304112 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304118 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:57:20.304132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304156 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:57:20.304163 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304173 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:57:20.304186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.304210 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.304225 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304230 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.304244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304266 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304273 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.304330 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.304347 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304357 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:57:20.304367 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 02:57:20.304380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:57:20.304404 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:57:20.304425 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304431 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 02:57:20.304445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304469 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:57:20.304476 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304491 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:57:20.304505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.304531 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.304545 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304551 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.304565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304588 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304594 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.304650 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.304666 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304677 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:57:20.304686 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 02:57:20.304699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:57:20.304723 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:57:20.304737 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304743 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 02:57:20.304756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304781 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:57:20.304789 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304798 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:57:20.304811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.304836 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.304850 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304856 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.304870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304892 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304898 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304935 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.304954 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.304970 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.304980 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:57:20.304990 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 02:57:20.305003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:57:20.305026 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:57:20.305040 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305046 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:57:20.305060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305084 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:57:20.305091 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305100 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:57:20.305113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.305137 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.305152 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305157 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.305171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305194 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305200 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305235 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.305255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.305271 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305282 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:57:20.305292 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 02:57:20.305304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:57:20.305328 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:57:20.305342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305348 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 02:57:20.305361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305385 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.305392 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305402 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 02:57:20.305425 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.305431 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305441 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 02:57:20.305458 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.305464 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305474 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:57:20.305496 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.305503 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305513 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:57:20.305530 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.305537 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305546 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:57:20.305562 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.305569 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305578 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 02:57:20.305594 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.305600 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305617 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:57:20.305631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.305680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.305696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305702 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.305725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305749 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.305756 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 02:57:20.305778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.305803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:57:20.305818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305825 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 02:57:20.305839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305863 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.305870 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305879 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:57:20.305896 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.305902 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305912 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:57:20.305929 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.305935 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305944 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:57:20.305957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.305979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.305989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.306003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306009 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.306023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306046 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.306053 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 02:57:20.306075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.306100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:57:20.306114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306120 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:57:20.306134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306157 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.306164 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306174 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.306186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.306211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.306225 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306231 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.306244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306269 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.306276 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:57:20.306299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.306323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:57:20.306338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306343 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 02:57:20.306357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306381 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.306387 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306397 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.306423 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.306429 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306438 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 02:57:20.306455 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.306461 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306470 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 02:57:20.306492 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.306499 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306509 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 02:57:20.306526 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.306532 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306542 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 02:57:20.306554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.306595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.306610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306616 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.306629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306653 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.306660 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 02:57:20.306684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.306708 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:57:20.306725 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306731 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:57:20.306745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306770 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.306777 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306786 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:57:20.306803 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.306810 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306819 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:57:20.306835 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.306842 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306851 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:57:20.306864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.306896 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.306911 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306917 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.306931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306955 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.306962 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:57:20.306984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.306999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.307009 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:57:20.307024 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307029 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.307043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307067 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.307074 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307083 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:57:20.307100 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.307106 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307115 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:57:20.307132 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.307138 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307147 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:57:20.307164 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.307171 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307180 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:57:20.307196 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.307203 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307212 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:57:20.307225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.307265 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.307279 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307285 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.307299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307323 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307331 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307340 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:57:20.307353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.307378 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.307391 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307434 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307442 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307452 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.307501 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307526 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.307533 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307543 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:57:20.307560 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.307567 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307576 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 02:57:20.307593 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.307599 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307609 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 02:57:20.307625 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.307632 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307641 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:57:20.307657 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.307664 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307673 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 02:57:20.307689 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:57:20.307696 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307705 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 02:57:20.307721 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.307727 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307738 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.307755 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.307761 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307771 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:57:20.307788 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.307794 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307803 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 02:57:20.307820 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.307826 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307835 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:57:20.307852 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.307858 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307867 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:57:20.307880 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.307934 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.307950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307956 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.307970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.307994 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.308001 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308011 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:57:20.308027 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.308034 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308043 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:57:20.308059 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.308065 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308074 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:57:20.308091 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.308097 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308107 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:57:20.308120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.308156 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308170 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308176 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.308190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308214 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308221 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308230 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 02:57:20.308243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.308267 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.308280 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308306 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308313 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308322 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308335 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.308365 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308389 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.308396 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308405 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:57:20.308431 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.308438 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308447 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:57:20.308463 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.308470 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308480 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:57:20.308503 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.308510 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308519 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:57:20.308537 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.308543 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308552 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:57:20.308569 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.308575 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308585 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:57:20.308602 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.308608 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308617 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:57:20.308634 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.308640 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308649 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:57:20.308666 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.308673 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308682 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:57:20.308699 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.308705 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308714 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:57:20.308731 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.308737 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308746 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:57:20.308759 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.308812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.308829 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308835 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.308849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308874 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.308881 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308891 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:57:20.308908 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.308914 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308923 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.308940 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.308946 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308955 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:57:20.308972 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:57:20.308978 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.308987 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.309027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.309037 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.309057 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.309071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.309096 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309103 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.309113 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 02:57:20.309126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.309141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.309150 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.309163 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309190 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309207 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309220 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.309249 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309274 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.309280 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309290 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:57:20.309307 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.309314 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309323 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:57:20.309340 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.309346 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309355 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:57:20.309372 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.309378 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309388 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:57:20.309404 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.309410 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309424 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:57:20.309441 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.309447 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309456 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:57:20.309473 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.309479 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309494 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:57:20.309512 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.309518 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309528 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:57:20.309544 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.309551 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309560 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:57:20.309577 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309583 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309593 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 02:57:20.309610 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.309616 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309625 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:57:20.309642 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.309649 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309658 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:57:20.309671 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.309730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.309745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309773 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309780 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309789 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.309832 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309857 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.309864 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309873 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 02:57:20.309890 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.309897 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309907 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 02:57:20.309924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.309930 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309940 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:57:20.309956 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.309963 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.309972 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 02:57:20.309989 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.309995 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310004 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 02:57:20.310021 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.310027 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310036 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:57:20.310053 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.310059 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310068 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 02:57:20.310085 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.310091 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310100 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 02:57:20.310117 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.310123 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310132 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 02:57:20.310149 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.310156 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310165 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:57:20.310181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.310188 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310197 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:57:20.310213 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.310220 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310229 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 02:57:20.310246 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.310252 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310261 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:57:20.310278 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.310284 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310293 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 02:57:20.310306 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.310388 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310394 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 02:57:20.310410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310442 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.310449 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310458 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:57:20.310471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.310503 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310518 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310524 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.310538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310561 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.310568 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310578 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 02:57:20.310591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.310616 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:57:20.310630 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310636 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 02:57:20.310649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.310679 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310689 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.310706 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.310720 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310729 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:57:20.310746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.310752 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310761 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:57:20.310777 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:57:20.310784 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310793 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:57:20.310806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.310842 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 02:57:20.310856 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310863 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.310876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310900 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:57:20.310907 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310917 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 02:57:20.310930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.310945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.310954 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 02:57:20.310967 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:57:20.310994 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311001 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:57:20.311011 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311023 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:57:20.311039 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.311052 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311077 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.311084 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311094 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 02:57:20.311110 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.311117 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311126 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 02:57:20.311143 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.311149 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311158 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 02:57:20.311175 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:57:20.311181 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311190 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:57:20.311207 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.311213 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311222 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 02:57:20.311239 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.311245 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311261 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 02:57:20.311279 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.311285 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311294 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:57:20.311311 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.311317 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311326 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 02:57:20.311343 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.311349 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311358 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 02:57:20.311375 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.311381 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311390 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:57:20.311404 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 02:57:20.311453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.311469 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311475 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 02:57:20.311498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311523 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.311530 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311540 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.311553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.311578 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.311592 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311598 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.311612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311636 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:57:20.311643 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311653 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 02:57:20.311666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.311690 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:57:20.311703 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 02:57:20.311728 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:57:20.311735 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:57:20.311751 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 02:57:20.311768 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:57:20.311775 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 02:57:20.311784 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 02:57:20.311801 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:57:20.311807 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:57:20.311817 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 02:57:20.311830 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 02:57:20.311853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.311868 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311874 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.311887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311912 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.311918 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.311945 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.311952 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311961 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:57:20.311978 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.311985 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.311994 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:57:20.312007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.312040 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312054 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312060 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.312073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312097 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312104 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312114 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 02:57:20.312127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.312152 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.312165 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312190 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312197 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312207 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312219 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312235 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.312249 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312274 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.312281 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312290 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 02:57:20.312307 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.312314 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312323 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 02:57:20.312340 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.312346 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312355 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:57:20.312371 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.312377 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312386 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 02:57:20.312403 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.312409 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312428 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:57:20.312444 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.312450 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312459 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 02:57:20.312476 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.312482 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312497 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 02:57:20.312514 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.312521 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312530 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:57:20.312547 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.312553 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312562 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:57:20.312575 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.312621 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.312638 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312643 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 02:57:20.312658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312681 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.312688 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312698 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:57:20.312716 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.312722 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312731 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:57:20.312748 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.312754 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312764 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:57:20.312780 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.312787 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312796 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:57:20.312813 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.312820 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312829 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:57:20.312842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.312883 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.312897 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312903 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.312919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312942 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312948 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.312985 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.313005 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.313022 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313033 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:57:20.313043 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 02:57:20.313055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:57:20.313079 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:57:20.313093 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313099 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 02:57:20.313114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313138 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.313145 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313155 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 02:57:20.313167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.313192 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.313207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313212 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.313226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313249 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:57:20.313256 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313266 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 02:57:20.313278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.313303 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 02:57:20.313317 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313323 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 02:57:20.313337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313361 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.313367 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313377 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:57:20.313394 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.313400 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313410 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:57:20.313429 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.313436 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313445 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 02:57:20.313458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.313496 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.313511 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313517 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.313531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313555 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.313562 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313571 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 02:57:20.313584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.313609 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:57:20.313624 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313629 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 02:57:20.313643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313667 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.313673 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313683 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.313696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.313720 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.313734 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313740 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.313754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313778 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.313785 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313795 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 02:57:20.313807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.313822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.313832 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:57:20.313845 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.313871 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.313878 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.313888 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.313900 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.313916 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.313929 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.313954 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.313961 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.313970 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 02:57:20.313995 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.314003 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314013 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 02:57:20.314030 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.314037 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314046 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 02:57:20.314062 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.314069 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314078 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 02:57:20.314095 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.314101 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314110 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 02:57:20.314135 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:57:20.314141 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314150 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 02:57:20.314167 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:57:20.314173 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314183 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 02:57:20.314199 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:57:20.314205 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314215 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 02:57:20.314232 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:57:20.314238 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314248 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 02:57:20.314264 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.314270 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314280 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 02:57:20.314296 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.314303 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314312 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 02:57:20.314329 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.314335 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314344 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 02:57:20.314361 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.314367 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314376 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 02:57:20.314389 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.314451 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.314469 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.314475 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 02:57:20.314496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.314521 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.314528 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.314538 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.314555 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.314562 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.314571 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.314584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.314603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.314613 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.314627 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.314632 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.314646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.314669 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314676 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.314685 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 02:57:20.314698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.314713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.314723 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 02:57:20.314736 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314761 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314768 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314778 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314791 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314807 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.314820 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314844 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.314851 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314860 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 02:57:20.314877 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.314883 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314893 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:57:20.314909 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.314915 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314924 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 02:57:20.314941 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:57:20.314947 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314956 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 02:57:20.314973 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.314979 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.314988 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 02:57:20.315005 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:57:20.315011 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.315022 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 02:57:20.315039 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.315045 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.315054 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.315067 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 02:57:20.315105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.315121 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315127 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 02:57:20.315184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315210 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.315217 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315226 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.315244 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.315250 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315259 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:57:20.315275 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.315282 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315291 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:57:20.315304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.315337 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.315351 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315357 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.315370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315394 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:57:20.315401 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315411 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 02:57:20.315424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.315456 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:57:20.315469 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:57:20.315500 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 02:57:20.315508 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:57:20.315518 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 02:57:20.315531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:57:20.315547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.315560 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 02:57:20.315591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.315598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 02:57:20.315609 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.315626 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.315633 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 02:57:20.315642 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 02:57:20.315655 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 02:57:20.315674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.315689 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315695 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 02:57:20.315710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315736 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.315743 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315753 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.315771 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.315777 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315787 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:57:20.315803 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.315809 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315819 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:57:20.315831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.315864 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.315878 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315883 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.315897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315922 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.315928 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315938 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 02:57:20.315951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.315976 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:57:20.315990 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.315996 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 02:57:20.316009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316033 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.316039 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316049 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.316066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.316073 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316082 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.316095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.316124 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.316138 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316143 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 02:57:20.316157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316180 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.316187 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316197 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 02:57:20.316209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.316234 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 02:57:20.316248 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316255 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 02:57:20.316269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316292 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.316299 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316309 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.316326 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.316332 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316341 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.316354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.316382 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.316396 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316402 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.316417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316442 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:57:20.316449 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316458 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 02:57:20.316471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.316502 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:57:20.316517 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316523 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.316536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316560 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.316566 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316576 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:57:20.316593 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.316599 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316609 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:57:20.316621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.316650 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.316664 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316670 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.316683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316706 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.316720 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316729 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:57:20.316742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.316757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.316767 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.316780 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.316806 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.316812 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.316822 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.316835 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.316851 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.316864 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.316887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.316894 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.316904 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:57:20.316921 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:57:20.316927 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.316937 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:57:20.316949 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.316968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.316982 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:57:20.317007 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 02:57:20.317015 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:57:20.317024 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 02:57:20.317037 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:57:20.317053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.317066 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 02:57:20.317090 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.317097 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 02:57:20.317106 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:57:20.317123 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.317129 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 02:57:20.317138 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:57:20.317151 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 02:57:20.317170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.317184 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317190 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 02:57:20.317203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317227 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.317234 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317249 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 02:57:20.317262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.317288 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.317302 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317308 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.317322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317345 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.317352 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317362 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 02:57:20.317375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.317399 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:57:20.317414 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317419 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.317441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317464 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.317471 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317481 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 02:57:20.317503 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.317510 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317520 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:57:20.317536 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.317543 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317552 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:57:20.317569 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.317575 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317584 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:57:20.317597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.317634 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317648 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317654 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.317667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317691 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317698 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317707 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 02:57:20.317724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.317739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.317749 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.317762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317787 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317794 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317803 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.317845 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.317877 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317886 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:57:20.317903 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.317910 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317919 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:57:20.317936 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.317942 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317952 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 02:57:20.317968 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.317974 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.317984 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:57:20.318000 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.318007 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.318016 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:57:20.318032 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.318039 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.318048 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:57:20.318064 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:57:20.318071 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.318080 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 02:57:20.318093 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.318130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.318146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318152 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 02:57:20.318165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318189 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.318195 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318205 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 02:57:20.318222 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.318228 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318237 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 02:57:20.318253 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.318260 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318269 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 02:57:20.318285 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.318292 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318301 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 02:57:20.318318 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.318324 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318333 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 02:57:20.318350 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.318356 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318365 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 02:57:20.318382 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.318388 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318397 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:57:20.318414 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.318420 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318433 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:57:20.318446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.318504 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.318519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318526 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 02:57:20.318542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318566 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:57:20.318573 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318583 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 02:57:20.318596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.318621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:57:20.318637 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:57:20.318643 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 02:57:20.318653 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 02:57:20.318668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318674 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 02:57:20.318687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318710 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.318735 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:57:20.318751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.318761 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:57:20.318771 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 02:57:20.318787 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.318793 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 02:57:20.318803 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 02:57:20.318819 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:57:20.318825 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 02:57:20.318834 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 02:57:20.318850 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.318856 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.318866 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.318882 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.318888 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.318898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.318914 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.318920 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.318930 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.318945 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.318951 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 02:57:20.318961 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.318977 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:57:20.318983 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 02:57:20.318992 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:57:20.319008 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:57:20.319014 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 02:57:20.319023 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 02:57:20.319039 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.319046 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.319055 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.319072 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:57:20.319078 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 02:57:20.319087 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 02:57:20.319103 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.319109 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 02:57:20.319118 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.319134 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.319140 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 02:57:20.319150 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.319166 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:57:20.319172 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 02:57:20.319181 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 02:57:20.319196 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:57:20.319202 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 02:57:20.319211 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 02:57:20.319227 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.319233 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.319243 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.319259 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.319265 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:57:20.319274 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.319288 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 02:57:20.319322 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.319351 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:57:20.319378 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.319405 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 02:57:20.319430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.319456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:57:20.319482 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.319514 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:57:20.319541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.319567 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:57:20.319593 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.319620 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:57:20.319646 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.319672 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 02:57:20.319698 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 02:57:20.319724 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 02:57:20.319750 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 02:57:20.319777 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 02:57:20.319802 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 02:57:20.319828 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 02:57:20.319853 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.319879 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:57:20.319905 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.319931 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:57:20.319956 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.319983 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:57:20.320009 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.320034 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:57:20.320060 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.320086 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:57:20.320120 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.320147 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:57:20.320173 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.320198 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:57:20.320224 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.320250 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:57:20.320276 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.320301 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:57:20.320328 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.320354 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:57:20.320380 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.320405 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:57:20.320431 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.320457 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:57:20.320483 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.320515 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:57:20.320541 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.320568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:57:20.320593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.320619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.320645 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.320670 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.320696 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.320721 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.320747 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.320773 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:57:20.320799 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 02:57:20.320825 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 02:57:20.320850 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.320876 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:57:20.320910 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.320937 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.320963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.320990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:57:20.321017 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.321042 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 02:57:20.321068 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.321094 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:57:20.321119 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.321145 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:57:20.321171 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.321197 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 02:57:20.321222 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.321248 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:57:20.321274 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.321300 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:57:20.321326 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.321351 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 02:57:20.321376 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.321402 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:57:20.321434 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.321461 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.321491 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.321519 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:57:20.321544 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.321570 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:57:20.321595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.321620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:57:20.321647 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321664 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321690 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.321720 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321737 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321753 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321778 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.321803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.321900 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321926 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.321951 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.321999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.322050 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322076 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.322101 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322127 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.322152 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322168 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322193 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.322218 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322234 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322258 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.322284 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322310 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.322335 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322360 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.322386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322411 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.322437 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322462 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.322492 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322535 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.322561 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322587 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.322613 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322639 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.322665 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322693 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.322719 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322745 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.322770 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322865 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.322891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322923 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322970 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.322986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323011 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.323037 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323054 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323069 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323094 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.323120 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323146 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.323171 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323187 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323203 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323219 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323235 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323260 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.323285 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323301 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323318 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.323369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.323483 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323505 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323521 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323537 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323562 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.323588 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323604 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323620 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323636 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.323686 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323712 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.323737 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323753 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323769 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323785 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323809 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:57:20.323835 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323860 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:57:20.323885 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323925 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323950 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.323975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.323991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.324090 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324115 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:57:20.324141 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324157 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324173 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324198 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.324224 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324249 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.324284 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324300 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324326 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.324351 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324367 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324383 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324408 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:57:20.324433 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324450 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324466 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324496 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.324523 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324539 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324564 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.324590 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324606 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324631 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:57:20.324657 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324673 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324700 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.324725 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324751 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.324778 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324810 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324850 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.324876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.324991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:57:20.325042 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325058 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325084 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.325109 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325125 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325141 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325166 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.325192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325223 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.325289 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325315 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.325340 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325373 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.325440 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325465 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.325496 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325522 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.325548 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325564 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325589 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.325614 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325630 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325655 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.325680 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325706 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.325731 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325756 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.325782 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325808 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.325833 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325859 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.325884 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325901 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325925 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.325952 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.325978 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.326004 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326029 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.326055 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326081 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.326106 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326131 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.326157 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326182 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.326208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326224 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326273 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326306 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.326357 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326373 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326389 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326414 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.326440 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326465 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.326496 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326513 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326530 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326546 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326562 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326587 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.326613 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326630 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326646 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326671 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.326696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:57:20.326811 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326827 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326859 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326884 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.326913 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326929 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326945 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326961 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.326986 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.327011 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327037 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:57:20.327062 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327079 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327094 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327110 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327135 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:57:20.327160 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327185 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:57:20.327211 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327228 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327243 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327269 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.327295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:57:20.327408 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327434 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:57:20.327460 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327477 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327497 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327523 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:57:20.327549 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327574 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:57:20.327600 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327616 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327642 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.327668 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327684 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327700 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327725 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:57:20.327751 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327767 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327783 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327814 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:57:20.327840 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327857 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327882 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:57:20.327908 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327925 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327951 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:57:20.327978 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.327995 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328020 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:57:20.328046 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328071 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:57:20.328097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328113 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328129 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.328195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:57:20.328336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:57:20.328362 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.328421 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.328478 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.328533 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.328581 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.328629 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.328675 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.328722 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 02:57:20.328769 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 02:57:20.328817 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 02:57:20.328864 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.328911 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.328958 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.329004 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.329050 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.329097 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.329145 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.329192 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.329239 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.329285 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.329332 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.329379 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.329428 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.329473 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.329527 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.329576 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.329652 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.329704 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.329751 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 02:57:20.329797 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.329843 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.329889 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.329943 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.329991 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.330038 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.330089 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.330136 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.330183 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.330230 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.330275 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.330322 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.330370 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.330416 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.330466 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.330528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.330578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.330626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.330673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.330721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.330770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.330816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.330863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 02:57:20.330917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 02:57:20.330965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 02:57:20.331314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.331362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.331409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.331455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.331508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.331557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.331604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.331651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.331699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.331745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.331792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.331838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.331886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.331932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.331980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.332028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.332080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.332130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.332176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 02:57:20.332221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.332267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.332313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.332362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.332410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.332458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.332515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.332561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.332608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.332655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.332701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.332747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.332795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.332843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.332890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.332945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.332992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.333039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.333094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.333142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.333190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.333235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.333283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 02:57:20.333330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 02:57:20.333377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 02:57:20.333424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.333477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.333530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.333576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.333628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.333676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.333725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.333777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.333824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.333870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.333917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.333963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.334011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.334058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.334105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.334154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.334206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.334256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.334302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 02:57:20.334348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.334393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.334439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.334491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.334541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.334590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.334641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.334687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.334734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.334781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.334828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.334874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.334922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.334968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.335017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.335071 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:57:20.335097 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.335157 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.335211 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.335265 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.335317 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.335370 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.335425 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.335490 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:57:20.335545 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:57:20.335598 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:57:20.335651 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.335704 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.335757 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.335811 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.335864 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.335916 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.335969 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.336022 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.336080 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.336133 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.336187 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.336240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.336293 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.336347 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.336399 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.336452 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.336510 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.336564 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.336617 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:57:20.336670 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.336725 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.336778 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.336830 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.336884 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.336937 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.336990 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.337044 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.337096 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.337149 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.337202 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.337255 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.337308 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.337360 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.337412 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.337473 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:57:20.337502 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.337557 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.337611 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.337664 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.337723 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.337776 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.337829 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.337882 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:57:20.337936 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:57:20.337990 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:57:20.338044 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.338097 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.338151 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.338204 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.338256 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.338309 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.338363 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.338416 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.338469 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.338527 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.338580 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.338633 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.338686 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.338739 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.338793 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.338851 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.338905 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.338958 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.339012 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:57:20.339065 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.339118 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.339171 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.339224 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.339279 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.339331 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.339384 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.339437 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.339495 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.339549 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.339602 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.339656 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.339709 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.339762 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.339814 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.339874 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 02:57:20.339896 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.339945 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.339994 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.340043 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.340093 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.340141 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.340188 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.340236 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:57:20.340283 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:57:20.340331 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:57:20.340378 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.340427 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.340475 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.340528 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.340577 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.340625 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.340673 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.340721 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.340768 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.340815 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.340863 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.340912 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.340961 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.341009 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.341056 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.341105 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.341152 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.341200 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.341248 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:57:20.341296 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.341344 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.341392 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.341439 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.341497 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.341545 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.341594 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.341643 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.341690 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.341738 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.341786 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.341842 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.341890 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.341938 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.341985 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.342040 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 02:57:20.342061 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.342112 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.342162 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.342212 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.342262 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.342313 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.342363 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.342413 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:57:20.342463 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:57:20.342527 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:57:20.342630 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.342682 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.342732 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.342782 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.342833 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.342883 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.342933 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.342984 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.343033 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.343083 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.343134 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.343183 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.343234 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.343285 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.343334 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.343383 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.343433 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.343483 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.343541 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:57:20.343591 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.343641 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.343695 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.343748 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.343799 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.343850 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.343900 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.343949 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.344000 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.344050 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.344100 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.344150 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.344467 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.344524 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.344575 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.344628 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 02:57:20.344644 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 02:57:20.344673 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 02:57:20.344700 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 02:57:20.344730 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 02:57:20.344759 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 02:57:20.344779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.344795 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.344804 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.344814 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.344823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.344832 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.344841 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.344849 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:57:20.344857 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:57:20.344866 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:57:20.344874 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.344883 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.344891 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.344899 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.344908 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.344917 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.344925 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.344933 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.344941 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.344949 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.344957 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.344964 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.344972 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.344980 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.344988 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.344996 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.345004 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.345011 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.345019 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:57:20.345026 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.345034 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.345041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.345050 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.345058 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.345066 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.345073 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.345081 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.345088 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.345095 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.345104 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.345112 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.345120 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.345127 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.345135 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.345149 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.345161 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.345169 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.345177 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.345184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.345192 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.345199 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.345206 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:57:20.345213 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:57:20.345221 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:57:20.345228 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.345235 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.345242 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.345250 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.345257 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.345264 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.345272 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.345279 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.345286 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.345294 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.345301 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.345308 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.345315 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.345323 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.345330 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.345338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.345345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.345351 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.345359 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:57:20.345366 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.345373 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.345380 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.345387 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.345395 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.345402 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.345409 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.345416 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.345423 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.345432 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.345439 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.345446 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.345453 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.345460 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.345467 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.345475 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.345489 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.345498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.345506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.345514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.345521 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.345529 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.345536 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:57:20.345548 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:57:20.345555 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:57:20.345562 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.345570 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.345577 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.345584 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.345592 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.345600 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.345607 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.345614 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.345621 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.345628 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.345635 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.345641 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.345648 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.345656 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.345662 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.345670 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.345677 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.345684 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.345690 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:57:20.345697 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.345704 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.345717 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.345724 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.345731 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.345738 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.345745 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.345752 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.345759 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.345766 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.345773 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.345780 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.345787 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.345794 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.345801 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.345808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:57:20.345816 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:57:20.345823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:57:20.345831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:57:20.345838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.345845 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:57:20.345851 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:57:20.345858 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:57:20.345864 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:57:20.345871 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:57:20.345877 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:57:20.345884 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:57:20.345891 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:57:20.345898 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:57:20.345906 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.345913 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.345923 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:57:20.345930 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:57:20.345938 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:57:20.345944 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:57:20.345951 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:57:20.345957 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.345964 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:57:20.345971 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:57:20.345978 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.345984 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:57:20.345991 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:57:20.345998 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:57:20.346004 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:57:20.346011 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:57:20.346017 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:57:20.346024 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:57:20.346031 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:57:20.346038 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:57:20.346044 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:57:20.346051 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:57:20.346057 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:57:20.346063 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:57:20.346070 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:57:20.346080 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:57:20.346087 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:57:20.346094 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:57:20.346101 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:57:20.346107 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:57:20.346407 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 02:57:20.346417 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:57:20.346422 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:57:20.346426 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:57:20.346433 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 02:57:20.346438 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:57:20.346442 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:57:20.346451 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 02:57:20.346459 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:57:20.346513 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.346521 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:57:20.346539 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:57:20.346561 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 02:57:20.346567 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 02:57:20.346571 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 02:57:20.346576 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 02:57:20.346581 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:57:20.346594 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:57:20.346601 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:57:20.346605 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:57:20.346616 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.346625 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:57:20.346630 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 02:57:20.346659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.346668 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:57:20.346673 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.346700 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:57:20.346705 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 02:57:20.346709 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 02:57:20.346713 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 02:57:20.346717 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 02:57:20.346721 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 02:57:20.346724 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 02:57:20.346729 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:57:20.346734 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 02:57:20.346740 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:57:20.346751 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:57:20.346757 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:57:20.346761 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:57:20.346767 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.346772 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:57:20.346777 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:57:20.346803 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:57:20.346810 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.346815 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.346820 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.346824 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:57:20.346835 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:57:20.346842 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:57:20.346847 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:57:20.346851 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:57:20.346857 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184359" 2021-05-09 02:57:20.346864 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:57:20.346869 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:57:20.346878 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:57:20.346886 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:57:20.346892 wsdl: in serializeType: returning: 184359 2021-05-09 02:57:20.346898 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:57:20.346905 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:57:20.346910 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:57:20.346914 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:57:20.346919 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 02:57:20.346927 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:57:20.346931 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:57:20.346940 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:57:20.346944 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:57:20.346949 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 02:57:20.346954 wsdl: in serializeType: returning: 184359PLN 2021-05-09 02:57:20.346958 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184359PLN 2021-05-09 02:57:20.346978 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=184359PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 02:57:20.346983 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 02:57:20.346990 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9218"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 02:57:20.347003 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 02:57:20.347009 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=184359PLN 2021-05-09 02:57:20.347058 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 02:57:20.347134 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 02:57:20.347072 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:57:20.347084 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:57:20.347090 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:57:20.347094 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:57:20.347098 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:57:20.347105 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:57:20.347114 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:57:20.347122 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:57:20.347127 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:57:20.347157 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 02:57:20.347167 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:57:20.347174 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:57:20.354579 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:57:20.354604 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:57:20.354616 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 02:57:20.354623 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 02:57:20.354628 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:57:20.354633 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:57:20.354637 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:57:20.354642 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:57:20.354646 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 02:57:20.354682 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 02:57:20.363537 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 02:57:20.363556 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 02:57:20.363562 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:57:20.363568 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:57:20.363573 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:57:20.363580 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:57:20.363586 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:57:20.363591 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:57:20.363596 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:57:20.363602 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:57:14 GMT 2021-05-09 02:57:20.363608 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:57:20.363614 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 02:57:20.363620 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:57:20.363629 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 02:57:20.363655 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 02:57:20.363665 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 02:57:20.363674 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:57:20.363678 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 02:57:20.363683 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 02:57:20.363733 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:57:20.363745 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:57:20.363751 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:57:20.363782 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:57:20.363788 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 00:57:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 02:57:20.363820 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 02:57:20.363896 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 02:57:20.363960 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 02:57:20.363969 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 02:57:20.364109 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 02:57:20.364212 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 02:57:20.364218 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 02:57:20.364227 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 02:57:20.364238 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:57:20.364262 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 02:57:20.364318 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 02:57:20.364345 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:57:20.364360 nusoap_client: got fault 2021-05-09 02:57:20.364368 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 02:57:20.364372 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 02:57:20.364377 nusoap_client: detail =