Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
IHI: RFH4Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2920
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 20:14:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 22:14:42.869054 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 22:14:42.869104 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:14:42.869118 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 22:14:42.869134 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:14:42.869144 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 22:14:42.869152 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 22:14:42.869165 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 22:14:42.869174 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:14:42.869180 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:14:42.869189 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:14:42.869197 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:14:42.869208 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:14:42.869214 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:14:42.869218 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:14:42.869222 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:14:42.869226 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 22:14:42.869238 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:14:42.869252 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:14:42.869261 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:14:42.869267 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 22:14:42.869272 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 22:14:42.869282 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:14:42.869290 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:14:42.875578 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:14:42.875605 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:14:42.875619 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 22:14:42.875626 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:14:42.875632 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:14:42.875636 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:14:42.875641 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 22:14:42.875678 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 22:14:42.905163 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 22:14:42.905224 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 22:14:42.905239 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:14:42.905250 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:14:42.905262 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:14:42.905272 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:14:42.905283 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:14:42.905295 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:14:42.905306 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:14:42.905318 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:14:40 GMT 2019-10-17 22:14:42.905329 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:14:42.905339 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 22:14:42.905351 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:14:42.905371 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 22:14:42.905422 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 22:14:42.905454 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 22:14:42.911074 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:14:42.911251 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:14:42.911280 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:14:42.917349 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:14:42.917569 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:14:42.917610 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:14:42.917640 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-10-17 22:14:42.923486 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:14:42.923680 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:14:42.923823 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:14:42.923942 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:14:42.924076 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:14:42.924146 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-10-17 22:14:42.929749 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:14:42.929925 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:14:42.930044 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:14:42.930176 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:14:42.930219 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:14:42.930240 soap_transport_http: read buffer of 40 bytes 2019-10-17 22:14:42.930338 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:14:42.930419 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:14:42.930532 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:14:42.930681 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:14:42.930743 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:14:42.936161 soap_transport_http: read buffer of 4927 bytes 2019-10-17 22:14:42.936196 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:14:42.936206 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 22:14:42.936251 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 22:14:42.936310 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:14:42.936334 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:14:42.936347 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:14:42.936380 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 22:14:42.936391 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 22:14:42.936651 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 22:14:42.936674 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 22:14:42.936755 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.936771 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 22:14:42.936807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.936867 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.936884 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.936910 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:14:42.936949 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.936962 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.936982 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:14:42.937011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.937082 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.937111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937123 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.937153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937205 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.937219 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937239 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 22:14:42.937267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.937318 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:14:42.937347 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937359 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 22:14:42.937387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937436 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.937450 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937469 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:14:42.937505 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.937518 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937537 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:14:42.937571 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.937591 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937611 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:14:42.937638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.937704 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.937735 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937748 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 22:14:42.937778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937826 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.937840 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937859 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 22:14:42.937885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.937933 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 22:14:42.937963 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.937975 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 22:14:42.938002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938049 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.938063 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938083 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:14:42.938117 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.938129 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938148 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:14:42.938183 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.938195 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938212 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:14:42.938245 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.938258 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938277 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:14:42.938304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.938375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.938404 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938417 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.938444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938491 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938504 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938628 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.938670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.938707 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938728 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:14:42.938749 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 22:14:42.938776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:14:42.938825 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:14:42.938855 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 22:14:42.938895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938944 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.938957 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.938976 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:14:42.939012 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.939025 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939043 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:14:42.939077 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.939090 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939109 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:14:42.939142 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.939154 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939172 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:14:42.939199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.939271 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.939300 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939312 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.939339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939388 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.939402 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939421 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 22:14:42.939445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.939493 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:14:42.939523 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939534 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 22:14:42.939562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939619 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.939632 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939651 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:14:42.939677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.939727 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.939755 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939766 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.939792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939839 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.939852 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939870 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 22:14:42.939896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.939945 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:14:42.939973 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.939984 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 22:14:42.940009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940056 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.940069 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940087 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:14:42.940112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.940160 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.940187 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940198 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.940226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940275 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.940288 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940307 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 22:14:42.940332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.940382 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 22:14:42.940410 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940422 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 22:14:42.940454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940505 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.940519 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940537 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:14:42.940570 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.940591 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940610 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:14:42.940637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.940741 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 22:14:42.940764 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940771 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.940790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940820 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.940829 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940840 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 22:14:42.940853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.940881 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 22:14:42.940896 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940902 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 22:14:42.940917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940943 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.940950 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940960 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:14:42.940977 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.940984 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.940994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:14:42.941007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.941036 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 22:14:42.941051 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941057 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.941071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941097 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.941104 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941113 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 22:14:42.941126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.941152 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 22:14:42.941166 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941172 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 22:14:42.941186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941211 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.941218 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941227 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:14:42.941240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.941265 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 22:14:42.941279 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941285 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.941298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941322 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.941329 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941338 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 22:14:42.941351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.941376 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 22:14:42.941390 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941396 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 22:14:42.941410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941434 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.941441 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941451 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:14:42.941464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.941488 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.941503 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941509 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.941523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941547 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.941554 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941564 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 22:14:42.941577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.941601 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:14:42.941616 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941622 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 22:14:42.941635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941670 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.941678 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941689 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:14:42.941702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.941728 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.941743 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941749 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.941763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941788 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.941795 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941805 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 22:14:42.941818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.941843 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:14:42.941858 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941864 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 22:14:42.941877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941902 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.941909 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941919 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:14:42.941931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.941956 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.941971 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.941976 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.941990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942015 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.942022 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942032 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 22:14:42.942044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.942069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:14:42.942084 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942090 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 22:14:42.942103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942127 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.942134 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942144 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 22:14:42.942161 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.942167 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942177 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 22:14:42.942190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.942219 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.942233 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942239 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.942253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942277 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.942284 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942293 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 22:14:42.942306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.942331 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:14:42.942346 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942352 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:14:42.942366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942390 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.942397 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942407 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:14:42.942420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.942445 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.942459 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942466 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.942479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942506 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.942514 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942524 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:14:42.942536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.942562 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:14:42.942577 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942584 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:14:42.942598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942622 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:14:42.942629 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942639 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:14:42.942652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.942684 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.942699 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942706 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.942719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942742 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942748 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942787 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.942807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.942824 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942834 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:14:42.942844 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 22:14:42.942856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:14:42.942881 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:14:42.942896 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942902 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 22:14:42.942916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942941 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:14:42.942948 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942958 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:14:42.942971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.942986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.942996 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.943010 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943016 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.943029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943052 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943059 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943096 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.943116 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.943132 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943143 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:14:42.943153 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 22:14:42.943165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:14:42.943189 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:14:42.943204 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943210 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:14:42.943225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943249 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:14:42.943256 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943266 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:14:42.943279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.943304 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.943318 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943324 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.943338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943361 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943367 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943404 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.943424 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.943440 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943450 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:14:42.943460 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 22:14:42.943472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:14:42.943496 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:14:42.943511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943518 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 22:14:42.943531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943556 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.943562 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943572 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 22:14:42.943590 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.943597 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943606 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 22:14:42.943624 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.943630 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943640 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:14:42.943662 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.943669 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943679 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:14:42.943697 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.943703 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943713 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:14:42.943730 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.943737 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943746 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 22:14:42.943763 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.943769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943779 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:14:42.943791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.943842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.943858 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943864 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.943878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943903 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.943910 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 22:14:42.943933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.943958 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:14:42.943973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.943979 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 22:14:42.943992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944016 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944023 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944032 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:14:42.944049 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944056 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944065 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:14:42.944082 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944088 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944097 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:14:42.944110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.944143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.944157 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944164 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.944177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944201 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944208 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944218 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 22:14:42.944230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.944256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:14:42.944270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944276 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:14:42.944290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944314 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944321 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944331 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:14:42.944343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.944368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.944383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944389 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.944402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944427 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944434 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:14:42.944457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.944482 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:14:42.944497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944503 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:14:42.944517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944541 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944548 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944558 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:14:42.944575 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944582 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944591 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:14:42.944608 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944615 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944624 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:14:42.944637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.944677 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.944693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944699 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.944714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944738 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944745 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:14:42.944769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.944794 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:14:42.944809 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944815 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 22:14:42.944829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944853 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.944860 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944869 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:14:42.944886 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944893 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944903 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:14:42.944920 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.944926 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944936 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:14:42.944953 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.944960 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.944969 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:14:42.944986 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.944992 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945002 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:14:42.945015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.945056 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.945071 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945077 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.945091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945116 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945123 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945132 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 22:14:42.945145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.945170 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:14:42.945185 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945214 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945221 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945231 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945243 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.945273 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.945304 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945314 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:14:42.945331 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.945337 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945347 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 22:14:42.945364 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.945371 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945380 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 22:14:42.945397 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.945403 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945413 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:14:42.945430 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.945436 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945446 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 22:14:42.945463 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:14:42.945471 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945480 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 22:14:42.945497 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.945503 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945513 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.945529 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.945536 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945545 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:14:42.945562 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.945569 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945578 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 22:14:42.945595 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.945601 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945611 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:14:42.945627 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.945634 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945644 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:14:42.945661 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.945737 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945743 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:14:42.945757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945782 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.945789 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945799 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:14:42.945816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.945823 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945832 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:14:42.945849 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.945855 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945865 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:14:42.945882 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.945888 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945897 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:14:42.945910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.945947 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.945961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.945968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.945982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946007 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946014 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946024 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 22:14:42.946037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.946062 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:14:42.946076 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946103 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946110 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946120 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946132 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946149 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.946162 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946187 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.946194 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946204 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:14:42.946221 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.946228 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946237 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:14:42.946254 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.946261 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946270 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:14:42.946287 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.946293 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946303 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:14:42.946320 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.946327 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946336 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:14:42.946357 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.946364 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946374 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:14:42.946392 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.946398 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946408 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:14:42.946425 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.946432 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946441 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:14:42.946458 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.946464 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946474 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:14:42.946491 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.946497 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946507 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:14:42.946523 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.946530 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946539 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:14:42.946552 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.946606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.946623 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946630 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:14:42.946646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946676 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.946684 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946693 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:14:42.946710 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.946717 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:14:42.946743 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.946749 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946758 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:14:42.946775 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:14:42.946782 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946791 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.946804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.946841 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.946856 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946862 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.946877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946902 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.946909 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946918 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 22:14:42.946931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.946946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.946956 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:14:42.946970 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.946996 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947003 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947012 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947025 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.947054 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947079 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.947086 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947095 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:14:42.947113 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.947119 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947128 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:14:42.947145 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.947152 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947161 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:14:42.947177 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.947184 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947193 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:14:42.947210 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.947217 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947226 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:14:42.947243 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.947250 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947259 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:14:42.947276 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.947282 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:14:42.947309 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.947315 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947324 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:14:42.947341 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.947347 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947356 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:14:42.947373 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947380 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947389 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 22:14:42.947406 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.947412 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947422 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:14:42.947439 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.947446 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947455 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:14:42.947467 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.947526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.947541 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947571 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947578 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947587 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947600 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947616 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.947630 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947655 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.947668 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947679 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 22:14:42.947697 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.947703 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947713 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 22:14:42.947730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.947736 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947745 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:14:42.947762 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.947769 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947778 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 22:14:42.947795 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.947801 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947810 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 22:14:42.947827 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.947834 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947843 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:14:42.947860 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.947866 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947875 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 22:14:42.947892 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.947898 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947907 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 22:14:42.947924 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.947931 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947940 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 22:14:42.947957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.947964 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.947973 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:14:42.947990 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.947997 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.948006 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:14:42.948023 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.948029 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.948039 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 22:14:42.948056 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.948062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.948071 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:14:42.948088 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.948095 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.948104 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 22:14:42.948117 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.948183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.948202 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948208 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 22:14:42.948224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948248 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.948255 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948265 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:14:42.948278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.948303 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.948318 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948324 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.948338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948362 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.948369 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948379 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 22:14:42.948392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.948417 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:14:42.948431 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948438 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 22:14:42.948451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948475 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.948482 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948491 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:14:42.948508 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.948515 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948524 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:14:42.948541 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.948547 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948557 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:14:42.948574 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:14:42.948580 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948590 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:14:42.948602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.948639 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 22:14:42.948654 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948665 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.948681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948705 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:14:42.948712 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948722 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 22:14:42.948735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.948750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.948760 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 22:14:42.948773 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:14:42.948801 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 22:14:42.948808 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:14:42.948818 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 22:14:42.948830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:14:42.948847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.948861 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.948886 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.948893 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.948902 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 22:14:42.948920 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.948926 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.948935 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 22:14:42.948953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.948959 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.948969 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 22:14:42.948986 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:14:42.948992 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.949002 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:14:42.949019 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.949026 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.949035 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 22:14:42.949052 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.949059 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.949068 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 22:14:42.949085 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.949091 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.949101 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:14:42.949118 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.949124 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.949133 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 22:14:42.949150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.949156 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.949166 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 22:14:42.949183 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.949189 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.949199 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:14:42.949211 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 22:14:42.949260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.949277 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949284 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 22:14:42.949300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949324 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.949331 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949341 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:14:42.949353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.949379 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.949393 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949399 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.949413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949437 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:14:42.949444 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949454 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 22:14:42.949467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.949492 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:14:42.949505 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 22:14:42.949531 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:14:42.949538 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:14:42.949548 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 22:14:42.949565 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:14:42.949571 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 22:14:42.949581 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 22:14:42.949598 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:14:42.949605 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:14:42.949614 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 22:14:42.949627 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 22:14:42.949651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.949672 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949679 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:14:42.949694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949718 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.949725 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949735 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:14:42.949752 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.949760 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949769 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:14:42.949786 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.949793 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949802 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:14:42.949815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.949850 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.949864 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949870 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.949884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949908 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.949915 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949925 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 22:14:42.949938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.949953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.949963 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:14:42.949976 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950002 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950010 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950019 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950032 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950048 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.950062 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950087 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.950095 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950104 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 22:14:42.950121 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.950128 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950137 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 22:14:42.950154 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.950161 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950170 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:14:42.950186 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.950193 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950202 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 22:14:42.950219 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.950225 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950235 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 22:14:42.950252 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.950258 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950268 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 22:14:42.950284 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.950291 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950301 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 22:14:42.950317 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.950324 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950333 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:14:42.950349 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.950356 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950365 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:14:42.950378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.950425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.950442 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950448 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 22:14:42.950462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950486 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.950493 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950503 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:14:42.950520 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.950527 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950536 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:14:42.950553 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.950559 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950568 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:14:42.950585 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.950592 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950602 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:14:42.950619 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.950625 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950635 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:14:42.950648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.950695 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.950710 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950716 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.950731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950754 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950760 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950798 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.950819 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.950835 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950846 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:14:42.950855 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 22:14:42.950868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:14:42.950893 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:14:42.950907 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950913 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 22:14:42.950927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950952 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.950959 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950968 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 22:14:42.950981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.950996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.951006 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.951020 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951026 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.951040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951064 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:14:42.951070 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951080 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 22:14:42.951093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.951118 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 22:14:42.951132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951138 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 22:14:42.951152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.951183 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951192 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:14:42.951205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.951230 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.951244 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951250 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.951264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951289 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951295 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951305 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 22:14:42.951318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.951343 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:14:42.951356 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951383 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951390 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951399 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.951442 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951467 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.951474 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951483 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 22:14:42.951500 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.951507 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951516 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 22:14:42.951533 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.951539 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951549 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 22:14:42.951566 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.951572 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951581 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 22:14:42.951599 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.951606 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951615 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 22:14:42.951631 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:14:42.951639 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951648 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 22:14:42.951671 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:14:42.951678 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951688 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 22:14:42.951705 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:14:42.951712 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951721 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 22:14:42.951738 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:14:42.951744 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951755 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 22:14:42.951772 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.951778 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951788 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 22:14:42.951805 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.951811 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951821 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 22:14:42.951837 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.951844 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951853 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 22:14:42.951870 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.951877 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951886 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 22:14:42.951899 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.951961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.951979 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.951986 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 22:14:42.952001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952025 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.952032 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952042 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 22:14:42.952055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.952080 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.952094 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952101 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.952114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952138 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.952145 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952154 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 22:14:42.952167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.952192 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:14:42.952207 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952213 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:14:42.952227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952251 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.952258 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952268 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 22:14:42.952285 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.952292 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952301 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:14:42.952318 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.952324 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952334 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:14:42.952350 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.952357 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952366 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:14:42.952379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.952416 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952430 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952436 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.952450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952475 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952482 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952491 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 22:14:42.952504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.952529 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:14:42.952543 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952569 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952576 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952585 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952598 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.952628 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952652 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.952664 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952675 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:14:42.952693 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.952700 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952709 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:14:42.952726 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.952732 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952742 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 22:14:42.952759 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.952765 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952775 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:14:42.952792 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.952799 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952808 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:14:42.952825 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.952831 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952841 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 22:14:42.952858 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:14:42.952864 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952874 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 22:14:42.952886 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.952926 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.952942 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952949 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 22:14:42.952963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.952987 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.952994 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953003 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 22:14:42.953020 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.953027 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953036 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 22:14:42.953053 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.953059 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953068 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 22:14:42.953085 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.953092 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953101 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 22:14:42.953117 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.953124 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953133 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 22:14:42.953150 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.953156 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953166 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 22:14:42.953183 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.953189 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953198 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:14:42.953215 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.953221 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953231 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:14:42.953243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.953296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.953310 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953317 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 22:14:42.953331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953356 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:14:42.953363 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953373 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 22:14:42.953385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.953410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:14:42.953426 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:14:42.953433 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 22:14:42.953444 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 22:14:42.953459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953465 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 22:14:42.953478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953501 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.953521 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:14:42.953538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.953548 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:14:42.953558 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 22:14:42.953575 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.953582 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 22:14:42.953597 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 22:14:42.953627 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:14:42.953635 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 22:14:42.953647 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 22:14:42.953671 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.953678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 22:14:42.953688 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.953706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.953712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:14:42.953722 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.953738 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.953744 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:14:42.953754 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.953770 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.953776 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 22:14:42.953786 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.953802 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:14:42.953808 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 22:14:42.953818 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:14:42.953834 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:14:42.953841 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 22:14:42.953850 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 22:14:42.953866 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.953872 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:14:42.953882 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.953898 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:14:42.953904 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 22:14:42.953915 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 22:14:42.953931 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.953938 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 22:14:42.953947 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.953963 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.953971 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:14:42.953980 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.953995 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:14:42.954002 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 22:14:42.954011 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 22:14:42.954026 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 22:14:42.954061 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.954090 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:14:42.954116 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.954143 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 22:14:42.954169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.954195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:14:42.954220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.954247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:14:42.954273 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.954299 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:14:42.954324 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.954350 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 22:14:42.954375 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 22:14:42.954401 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 22:14:42.954427 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 22:14:42.954453 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 22:14:42.954479 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 22:14:42.954505 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 22:14:42.954530 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.954556 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:14:42.954583 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.954610 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:14:42.954635 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.954666 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:14:42.954693 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.954718 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:14:42.954744 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.954770 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:14:42.954796 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.954822 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:14:42.954849 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.954875 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:14:42.954901 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.954926 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:14:42.954952 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.954978 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:14:42.955003 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.955029 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:14:42.955055 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.955082 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:14:42.955108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.955135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:14:42.955161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.955187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:14:42.955213 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.955239 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:14:42.955265 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.955290 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:14:42.955316 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.955342 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:14:42.955367 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 22:14:42.955393 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 22:14:42.955420 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.955446 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:14:42.955471 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.955497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:14:42.955523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.955549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:14:42.955574 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.955599 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 22:14:42.955625 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.955650 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:14:42.955683 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.955710 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:14:42.955783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.955810 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:14:42.955836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.955861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:14:42.955888 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.955906 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.955932 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:14:42.955957 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.955974 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.955990 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956016 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:14:42.956041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956116 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:14:42.956142 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:14:42.956243 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956268 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.956293 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956319 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.956344 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956362 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956387 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.956413 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956430 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956455 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.956480 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956506 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.956531 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956556 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:14:42.956582 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956607 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.956633 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956663 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.956690 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956706 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956732 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:14:42.956757 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956783 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.956808 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956834 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:14:42.956859 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956884 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:14:42.956909 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956937 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:14:42.956962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956979 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.956995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957012 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957087 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.957112 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957129 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957145 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957171 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.957197 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957222 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.957248 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957264 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957281 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.957332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.957449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957466 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957482 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957500 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957526 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.957552 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957628 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.957655 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957686 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.957712 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957728 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957745 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957761 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957786 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:14:42.957811 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957837 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:14:42.957862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957878 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957895 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957920 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.957945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.957995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:14:42.958062 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958088 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:14:42.958114 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958140 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.958165 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958190 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.958216 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958292 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.958318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:14:42.958484 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958501 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958526 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:14:42.958552 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958568 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958585 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958610 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:14:42.958635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958690 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:14:42.958741 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:14:42.958842 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958868 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.958893 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958919 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.958944 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958962 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.958987 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.959013 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959029 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959054 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.959080 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959105 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.959131 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959156 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:14:42.959182 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959207 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.959232 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959258 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:14:42.959284 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959300 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959326 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:14:42.959351 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959377 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.959404 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959429 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:14:42.959455 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959480 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:14:42.959506 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959532 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:14:42.959558 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959574 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.959713 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959730 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959747 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959772 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.959798 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959824 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.959849 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959866 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959882 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959908 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.959933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.959999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:14:42.960051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960068 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960084 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960126 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.960151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960168 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960185 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960202 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.960253 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960279 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:14:42.960305 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960322 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960338 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960355 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960380 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:14:42.960405 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960431 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:14:42.960456 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960473 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960514 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.960540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:14:42.960661 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960688 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:14:42.960713 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960739 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:14:42.960764 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960790 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:14:42.960816 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960833 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960866 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960892 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.960918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.960984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.961001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.961017 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.961034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:14:42.961059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:14:42.961090 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.961147 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.961197 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.961247 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.961296 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.961342 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.961390 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 22:14:42.961438 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 22:14:42.961486 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 22:14:42.961533 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.961580 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.961627 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.961681 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.961729 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.961778 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.961826 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.961874 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.961922 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.961969 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.962017 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.962065 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.962112 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.962160 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.962216 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.962268 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.962317 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 22:14:42.962363 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.962409 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.962455 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.962504 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.962551 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.962602 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.962648 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.962703 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.962761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.962809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.962916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.962964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.963012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.963058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.963105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 22:14:42.963152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 22:14:42.963200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 22:14:42.963248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.963294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.963341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.963387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.963433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.963481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.963528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.963576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.963622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.963676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.963724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.963772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.963819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.963867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.963919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.963970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.964016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 22:14:42.964062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.964109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.964156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.964204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.964252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.964304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.964351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.964399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.964454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.964502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.964551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.964599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.964646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.964698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.964746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 22:14:42.964793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 22:14:42.964840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 22:14:42.964888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.964934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.964982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.965029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.965075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.965122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.965170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.965217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.965266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.965313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.965360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.965409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.965457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.965505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.965556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.965608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.965654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 22:14:42.965706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.965752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.965798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.965847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.965896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.965947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.965993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.966042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.966097 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:14:42.966123 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.966183 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.966238 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.966293 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.966346 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.966398 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.966450 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:14:42.966503 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:14:42.966556 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:14:42.966609 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.966667 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.966722 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.966775 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.966828 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.966881 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.966934 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.966986 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.967046 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.967099 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.967152 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.967204 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.967257 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.967310 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.967362 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.967415 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.967470 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:14:42.967522 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.967575 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.967629 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.967687 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.967740 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.967793 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.967909 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.967964 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.968023 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:14:42.968046 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.968099 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.968152 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.968205 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.968258 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.968312 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.968365 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:14:42.968418 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:14:42.968471 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:14:42.968524 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.968577 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.968629 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.968689 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.968742 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.968796 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.968848 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.968901 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.968954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.969007 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.969061 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.969114 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.969166 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.969219 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.969272 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.969324 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.969377 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:14:42.969430 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.969483 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.969536 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.969589 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.969643 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.969702 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.969755 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.969810 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.969870 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 22:14:42.969892 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.969942 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.969990 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.970038 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.970086 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.970133 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.970181 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:14:42.970229 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:14:42.970277 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:14:42.970325 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.970372 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.970419 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.970466 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.970513 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.970561 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.970609 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.970656 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.970711 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.970759 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.970806 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.970853 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.970901 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.970948 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.970995 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.971042 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.971090 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:14:42.971138 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.971186 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.971233 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.971281 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.971328 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.971375 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.971422 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.971471 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.971525 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 22:14:42.971546 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.971597 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.971647 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.971703 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.971753 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.971803 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.971852 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:14:42.971901 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:14:42.971950 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:14:42.972000 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.972050 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.972100 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.972150 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.972199 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.972248 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.972297 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.972346 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.972396 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.972445 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.972496 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.972546 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.972596 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.972645 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.972700 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.972750 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.972799 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:14:42.972849 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.972899 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.972950 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.972999 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.973049 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.973098 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.973216 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.973267 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.973319 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 22:14:42.973337 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 22:14:42.973367 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 22:14:42.973396 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 22:14:42.973422 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 22:14:42.973449 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 22:14:42.973470 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.973488 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.973498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.973508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.973517 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.973526 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.973534 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:14:42.973543 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:14:42.973553 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:14:42.973562 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.973571 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.973580 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.973588 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.973596 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.973606 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.973615 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.973623 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.973637 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.973651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.973671 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.973686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.973697 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.973706 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.973714 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.973723 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.973732 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:14:42.973741 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.973750 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.973759 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.973768 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.973777 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.973785 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.973793 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.973802 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.973811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.973822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.973830 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.973839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.973847 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.973856 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.973864 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:14:42.973872 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:14:42.973880 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:14:42.973888 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.973896 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.973904 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.973912 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.973920 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.973928 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.973935 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.973943 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.973951 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.973959 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.973966 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.973974 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.973982 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.973990 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.973998 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.974005 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.974013 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:14:42.974021 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.974029 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.974037 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.974045 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.974052 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.974060 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.974068 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.974076 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.974084 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.974095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.974102 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.974110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.974118 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.974126 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.974133 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:14:42.974140 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:14:42.974148 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:14:42.974156 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.974163 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.974171 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.974178 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.974185 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.974192 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.974200 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.974207 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.974215 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.974222 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.974229 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.974237 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.974244 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.974251 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.974259 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.974265 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.974272 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:14:42.974279 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.974286 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.974293 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.974301 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.974308 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.974315 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.974322 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.974329 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.974336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:14:42.974345 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.974353 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:14:42.974361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:14:42.974368 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:14:42.974375 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:14:42.974382 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:14:42.974391 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:14:42.974399 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:14:42.974406 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:14:42.974414 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:14:42.974422 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:14:42.974430 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:14:42.974437 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.974445 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.974451 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:14:42.974459 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:14:42.974467 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:14:42.974474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:14:42.974481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.974489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:14:42.974496 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:14:42.974504 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:14:42.974510 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:14:42.974517 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:14:42.974524 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:14:42.974530 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:14:42.974537 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:14:42.974544 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:14:42.974552 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:14:42.974559 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:14:42.974566 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:14:42.974573 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:14:42.974580 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:14:42.974681 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 22:14:42.974693 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:14:42.974698 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:14:42.974704 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:14:42.974710 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 22:14:42.974715 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:14:42.974719 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:14:42.974729 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 22:14:42.974738 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:14:42.974781 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.974788 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:14:42.974802 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:14:42.974824 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 22:14:42.974831 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 22:14:42.974836 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 22:14:42.974839 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 22:14:42.974844 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:14:42.974856 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:14:42.974863 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:14:42.974868 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:14:42.974880 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.974890 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:14:42.974895 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 22:14:42.974920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.974930 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:14:42.974935 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.974959 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:14:42.974964 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 22:14:42.974969 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 22:14:42.974972 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 22:14:42.974976 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 22:14:42.974980 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 22:14:42.974985 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 22:14:42.974989 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 22:14:42.974995 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:14:42.975005 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:14:42.975011 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:14:42.975015 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:14:42.975021 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.975027 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:14:42.975031 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:14:42.975057 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:14:42.975063 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.975068 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.975073 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.975077 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:14:42.975088 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:14:42.975096 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:14:42.975100 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:14:42.975104 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:14:42.975111 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184359" 2019-10-17 22:14:42.975118 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:14:42.975122 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:14:42.975127 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:14:42.975133 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:14:42.975138 wsdl: in serializeType: returning: 184359 2019-10-17 22:14:42.975144 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:14:42.975151 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:14:42.975155 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:14:42.975159 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:14:42.975164 wsdl: in serializeType: returning: 184359 2019-10-17 22:14:42.975168 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184359 2019-10-17 22:14:42.975185 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184359 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 22:14:42.975189 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 22:14:42.975195 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2359"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 22:14:42.975209 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 22:14:42.975215 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184359 2019-10-17 22:14:42.975226 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 22:14:42.975302 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 22:14:42.975240 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:14:42.975251 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:14:42.975257 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:14:42.975262 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:14:42.975265 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:14:42.975272 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:14:42.975283 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:14:42.975290 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:14:42.975296 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:14:42.975309 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 22:14:42.975319 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:14:42.975326 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:14:42.981550 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:14:42.981601 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:14:42.981624 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 22:14:42.981633 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 22:14:42.981642 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:14:42.981650 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:14:42.981657 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:14:42.981663 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:14:42.981672 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 22:14:42.981712 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 22:14:42.990044 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 22:14:42.990091 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 22:14:42.990105 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:14:42.990116 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:14:42.990127 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:14:42.990138 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:14:42.990149 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:14:42.990160 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:14:42.990176 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:14:42.990186 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:14:40 GMT 2019-10-17 22:14:42.990199 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:14:42.990245 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 22:14:42.990260 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:14:42.990278 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 22:14:42.990326 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 22:14:42.990344 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 22:14:42.990360 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:14:42.990369 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 22:14:42.990377 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 22:14:42.990434 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:14:42.990451 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:14:42.990460 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:14:42.990491 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:14:42.990504 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 20:14:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 22:14:42.990554 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 22:14:42.990571 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 22:14:42.990614 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 22:14:42.990627 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 22:14:42.990790 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 22:14:42.990982 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 22:14:42.990993 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 22:14:42.991008 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 22:14:42.991027 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:14:42.991067 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 22:14:42.991165 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 22:14:42.991200 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:14:42.991222 nusoap_client: got fault 2019-10-17 22:14:42.991235 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 22:14:42.991243 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 22:14:42.991252 nusoap_client: detail =