Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.IHI: RFH4Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2920
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 04 Mar 2021 02:46:35 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-04 03:46:35.229889 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-04 03:46:35.229997 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:46:35.230016 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-04 03:46:35.230035 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:46:35.230045 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-04 03:46:35.230055 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-04 03:46:35.230069 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-04 03:46:35.230078 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:46:35.230083 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:46:35.230091 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:46:35.230102 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 03:46:35.230113 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 03:46:35.230120 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 03:46:35.230125 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 03:46:35.230129 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 03:46:35.230133 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-04 03:46:35.230148 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:46:35.230329 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:46:35.230341 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 03:46:35.230347 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-04 03:46:35.230353 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-04 03:46:35.230365 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 03:46:35.230373 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 03:46:35.237713 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 03:46:35.237756 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 03:46:35.237773 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-04 03:46:35.237781 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:46:35.237787 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:46:35.237792 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 03:46:35.237797 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-04 03:46:35.237836 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-04 03:46:35.262749 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-04 03:46:35.262807 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-04 03:46:35.262824 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 03:46:35.262835 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 03:46:35.262847 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 03:46:35.262857 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 03:46:35.262876 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 03:46:35.262887 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 03:46:35.262898 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 03:46:35.262908 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 02:46:35 GMT 2021-03-04 03:46:35.262919 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 03:46:35.262936 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-04 03:46:35.262948 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 03:46:35.263037 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-04 03:46:35.263095 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-04 03:46:35.263133 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-04 03:46:35.269950 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 03:46:35.270031 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 03:46:35.277297 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-03-04 03:46:35.277368 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 03:46:35.277411 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.277450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.277549 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-03-04 03:46:35.284603 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 03:46:35.284669 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 03:46:35.284800 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.284870 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:46:35.284919 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:46:35.284974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.285022 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.285053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.285099 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.285140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.285170 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.285199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.285227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.285267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.291675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.291744 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.291774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.291963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.291993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292504 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.292525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.292602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292667 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.292726 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-03-04 03:46:35.292784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292870 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.292911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.292993 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:46:35.298652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.298686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.298958 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:46:35.298998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.299151 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-03-04 03:46:35.299170 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2021-03-04 03:46:35.299586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.299621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:46:35.299787 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-03-04 03:46:35.299881 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2021-03-04 03:46:35.299894 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 03:46:35.299900 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-04 03:46:35.300544 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-04 03:46:35.300622 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 03:46:35.300648 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 03:46:35.300662 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 03:46:35.300699 wsdl: got WSDL URL 2021-03-04 03:46:35.300709 wsdl: Parse WSDL 2021-03-04 03:46:35.301296 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-04 03:46:35.301315 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-04 03:46:35.301380 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301391 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-04 03:46:35.301413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301454 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.301465 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301482 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:46:35.301507 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.301514 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301526 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:46:35.301545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.301591 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.301608 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301615 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.301632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301660 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.301668 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301682 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-04 03:46:35.301697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.301726 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-04 03:46:35.301743 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301749 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-04 03:46:35.301765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301791 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.301798 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301808 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:46:35.301826 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.301833 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301843 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:46:35.301861 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.301868 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301877 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 03:46:35.301891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.301927 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.301943 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301950 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-04 03:46:35.301965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.301990 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.301997 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302008 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-04 03:46:35.302021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.302048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-04 03:46:35.302063 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302069 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-04 03:46:35.302084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302110 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.302117 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302127 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:46:35.302145 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.302152 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302162 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:46:35.302179 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.302186 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302196 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 03:46:35.302213 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.302220 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:46:35.302243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.302283 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.302298 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302305 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.302322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302346 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302353 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.302415 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.302439 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302451 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:46:35.302462 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-04 03:46:35.302475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:46:35.302500 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 03:46:35.302516 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302523 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-04 03:46:35.302538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302563 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.302570 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302580 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:46:35.302593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.302765 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.302792 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302800 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.302817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302843 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302849 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302929 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.302953 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.302971 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.302983 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:46:35.302998 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-04 03:46:35.303011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:46:35.303037 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-04 03:46:35.303052 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303059 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-04 03:46:35.303081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303108 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.303115 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303126 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:46:35.303144 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.303151 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303161 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:46:35.303179 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.303186 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303196 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 03:46:35.303213 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.303220 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303230 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:46:35.303243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.303281 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.303296 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303303 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.303319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303345 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.303352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303367 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-04 03:46:35.303381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.303407 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 03:46:35.303428 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303435 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-04 03:46:35.303456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303481 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.303489 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303499 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:46:35.303512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.303538 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.303556 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303565 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.303580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303607 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.303615 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303625 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-04 03:46:35.303638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.303665 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-04 03:46:35.303680 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303686 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-04 03:46:35.303700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303725 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.303732 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303742 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:46:35.303755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.303780 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.303796 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303802 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.303816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303841 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.303848 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303858 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-04 03:46:35.303872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.303897 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-04 03:46:35.303912 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303918 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-04 03:46:35.303932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303957 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.303964 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.303974 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:46:35.303993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.303999 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304009 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:46:35.304022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.304052 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-04 03:46:35.304066 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304073 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.304087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304111 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.304119 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304128 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-04 03:46:35.304142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.304167 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-04 03:46:35.304182 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304188 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-04 03:46:35.304202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304227 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.304234 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304243 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:46:35.304261 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.304268 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:46:35.304291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.304320 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-04 03:46:35.304335 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304341 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.304355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304380 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.304387 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304396 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-04 03:46:35.304410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.304442 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-04 03:46:35.304458 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304464 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-04 03:46:35.304478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304502 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.304509 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304519 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:46:35.304532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.304562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-04 03:46:35.304578 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304584 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.304598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304623 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.304630 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304640 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-04 03:46:35.304653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.304678 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-04 03:46:35.304693 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304699 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-04 03:46:35.304713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304738 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.304745 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304755 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:46:35.304769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.304795 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.304810 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304816 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.304830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304855 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.304862 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304872 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-04 03:46:35.304885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.304911 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 03:46:35.304925 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304932 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-04 03:46:35.304950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304975 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.304982 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.304992 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 03:46:35.305005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.305030 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.305045 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305051 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.305065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305090 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.305097 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305107 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-04 03:46:35.305120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.305145 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 03:46:35.305160 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305166 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-04 03:46:35.305180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305205 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.305212 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305222 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 03:46:35.305235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.305261 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.305275 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305281 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.305295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305319 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.305326 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305336 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-04 03:46:35.305349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.305375 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 03:46:35.305389 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305395 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-04 03:46:35.305409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305439 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.305447 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305457 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-04 03:46:35.305477 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.305484 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305494 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-04 03:46:35.305507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.305539 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.305557 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305564 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.305580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305605 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.305612 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305622 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-04 03:46:35.305636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.305662 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 03:46:35.305677 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305684 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 03:46:35.305699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.305730 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:46:35.305753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.305780 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.305794 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305801 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.305815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305840 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.305847 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305857 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 03:46:35.305870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.305896 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:46:35.305911 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305917 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-04 03:46:35.305931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305956 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:46:35.305964 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.305974 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 03:46:35.305987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.306012 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.306027 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306033 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.306047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306071 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306078 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306116 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.306137 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.306154 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306165 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:46:35.306175 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-04 03:46:35.306188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:46:35.306213 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:46:35.306228 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306234 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-04 03:46:35.306248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306273 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:46:35.306281 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306291 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 03:46:35.306304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.306330 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.306344 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306351 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.306364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306388 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306394 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306437 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.306465 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.306482 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306493 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:46:35.306504 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-04 03:46:35.306516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:46:35.306541 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-04 03:46:35.306561 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306568 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-04 03:46:35.306582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306608 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:46:35.306615 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306625 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 03:46:35.306639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.306664 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.306681 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306687 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.306701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306724 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306731 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306768 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.306788 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.306805 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306817 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:46:35.306827 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-04 03:46:35.306840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:46:35.306865 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:46:35.306880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306886 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-04 03:46:35.306900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.306932 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306944 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-04 03:46:35.306963 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.306970 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.306979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-04 03:46:35.306997 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.307003 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307013 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:46:35.307030 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.307037 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307047 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 03:46:35.307064 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.307071 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307080 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 03:46:35.307097 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.307104 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307114 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-04 03:46:35.307131 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.307138 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307148 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:46:35.307161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.307212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.307228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307234 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.307248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307273 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.307280 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-04 03:46:35.307304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.307330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-04 03:46:35.307344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307351 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-04 03:46:35.307364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307389 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.307396 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307406 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 03:46:35.307429 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.307436 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307460 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:46:35.307479 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.307486 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307496 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 03:46:35.307509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.307543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.307564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307571 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.307586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307611 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.307618 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-04 03:46:35.307642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.307668 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-04 03:46:35.307682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307689 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 03:46:35.307702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307762 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.307770 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:46:35.307794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.307821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.307837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.307857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307882 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.307890 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307899 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 03:46:35.307913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.307939 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:46:35.307953 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307960 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-04 03:46:35.307973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.307998 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.308006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308016 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:46:35.308034 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.308040 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308050 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-04 03:46:35.308068 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.308074 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308084 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-04 03:46:35.308102 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.308109 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308118 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-04 03:46:35.308136 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.308143 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308152 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-04 03:46:35.308165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.308207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.308222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308228 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.308242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308267 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.308275 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-04 03:46:35.308298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.308323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 03:46:35.308338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308345 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 03:46:35.308359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308385 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.308392 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308402 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 03:46:35.308420 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.308442 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308453 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:46:35.308471 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.308478 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308488 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 03:46:35.308501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.308534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.308549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308555 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.308570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308595 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.308603 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 03:46:35.308627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.308652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:46:35.308667 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308673 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.308687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308712 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.308720 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308730 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:46:35.308748 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.308755 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308764 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:46:35.308781 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.308788 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308797 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:46:35.308816 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.308823 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308833 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 03:46:35.308850 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.308857 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308866 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:46:35.308879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.308922 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.308937 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308944 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.308958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.308983 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.308991 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309000 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 03:46:35.309013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.309039 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.309053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309082 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309090 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309100 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309113 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.309143 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.309177 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309186 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:46:35.309204 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.309211 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309221 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-04 03:46:35.309239 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.309245 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309255 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-04 03:46:35.309273 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.309279 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309289 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 03:46:35.309306 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.309313 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309322 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-04 03:46:35.309339 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:46:35.309346 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309356 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-04 03:46:35.309373 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.309380 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309390 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.309407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.309415 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309429 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:46:35.309452 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.309460 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309470 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-04 03:46:35.309489 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.309496 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309506 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:46:35.309523 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.309530 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309540 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:46:35.309553 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.309627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309633 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.309648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309672 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.309680 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309689 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:46:35.309707 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.309714 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309724 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 03:46:35.309741 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.309748 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309757 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 03:46:35.309775 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.309781 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309791 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 03:46:35.309857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.309902 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309918 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309926 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.309942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309972 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.309980 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.309990 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-04 03:46:35.310004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.310031 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.310045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310072 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310079 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310089 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.310133 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310158 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.310166 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310175 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 03:46:35.310193 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.310200 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310210 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 03:46:35.310227 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.310234 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310244 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 03:46:35.310261 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.310268 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310277 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 03:46:35.310295 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.310302 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310311 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 03:46:35.310329 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.310336 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310345 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 03:46:35.310363 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.310370 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310380 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:46:35.310397 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.310404 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310414 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 03:46:35.310437 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.310444 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310455 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 03:46:35.310473 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.310479 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310489 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:46:35.310506 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.310513 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310522 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:46:35.310535 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.310590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.310607 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310613 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.310629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310654 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.310662 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310671 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:46:35.310689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.310696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:46:35.310723 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.310730 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310740 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:46:35.310757 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:46:35.310764 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310774 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.310787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.310825 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.310841 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310847 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.310862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310888 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.310895 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310905 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-04 03:46:35.310918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.310933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.310944 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.310957 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.310985 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.310993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311017 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311034 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.311048 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311073 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.311081 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311090 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 03:46:35.311108 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.311114 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311124 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 03:46:35.311141 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.311148 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311157 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 03:46:35.311174 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.311181 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311191 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 03:46:35.311208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.311215 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311225 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 03:46:35.311242 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.311249 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311259 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 03:46:35.311276 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.311283 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311293 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:46:35.311310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.311317 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311326 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 03:46:35.311343 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.311350 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311360 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 03:46:35.311377 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311384 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311393 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-04 03:46:35.311411 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.311417 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311432 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:46:35.311450 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.311457 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311467 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:46:35.311480 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.311538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.311554 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311582 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311589 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311600 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311613 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.311644 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311671 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.311678 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311687 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-04 03:46:35.311705 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.311712 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311722 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-04 03:46:35.311739 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.311746 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311756 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 03:46:35.311773 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.311780 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311789 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-04 03:46:35.311807 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.311814 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311823 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-04 03:46:35.311840 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.311847 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311856 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 03:46:35.311873 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.311880 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311890 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-04 03:46:35.311907 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.311914 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311924 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-04 03:46:35.311941 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.311948 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311958 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-04 03:46:35.311975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.311982 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.311992 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 03:46:35.312009 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.312016 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.312026 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 03:46:35.312043 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.312050 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.312060 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-04 03:46:35.312077 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.312083 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.312094 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:46:35.312111 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.312118 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.312128 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-04 03:46:35.312141 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.312210 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.312229 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312236 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-04 03:46:35.312251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312276 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.312283 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312293 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 03:46:35.312306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.312332 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.312347 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312353 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.312367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312391 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.312399 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312408 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-04 03:46:35.312422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.312453 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 03:46:35.312469 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312475 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-04 03:46:35.312489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312514 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.312521 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312530 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:46:35.312548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.312555 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312565 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 03:46:35.312582 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.312589 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312598 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 03:46:35.312616 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:46:35.312622 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312632 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 03:46:35.312645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.312682 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-04 03:46:35.312697 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312703 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.312717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312742 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:46:35.312750 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312759 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-04 03:46:35.312773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.312788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.312798 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-04 03:46:35.312812 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:46:35.312839 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-04 03:46:35.312847 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:46:35.312857 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-04 03:46:35.312870 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:46:35.312886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.312900 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.312925 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.312932 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.312942 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-04 03:46:35.312960 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.312967 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.312977 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-04 03:46:35.312994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.313001 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.313011 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-04 03:46:35.313028 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:46:35.313035 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.313045 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 03:46:35.313062 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.313069 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.313078 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-04 03:46:35.313096 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.313102 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.313118 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-04 03:46:35.313137 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.313144 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.313154 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:46:35.313172 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.313179 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.313188 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-04 03:46:35.313206 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.313213 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.313223 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-04 03:46:35.313240 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.313247 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.313256 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:46:35.313269 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-04 03:46:35.313321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.313343 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313355 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-04 03:46:35.313374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313399 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.313406 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313416 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:46:35.313435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.313462 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.313477 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313483 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.313500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313527 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:46:35.313534 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313544 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-04 03:46:35.313557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.313587 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-04 03:46:35.313600 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-04 03:46:35.313637 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:46:35.313649 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 03:46:35.313666 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-04 03:46:35.313687 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:46:35.313694 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-04 03:46:35.313704 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-04 03:46:35.313721 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:46:35.313729 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 03:46:35.313738 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-04 03:46:35.313752 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-04 03:46:35.313780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.313797 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313803 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.313817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313845 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.313853 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313863 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:46:35.313881 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.313888 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313901 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 03:46:35.313919 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.313926 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313940 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 03:46:35.313953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.313979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.313990 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314006 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314012 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.314026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314052 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314059 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314069 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-04 03:46:35.314083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.314108 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.314122 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314149 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314156 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314166 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.314210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314240 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.314248 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314258 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-04 03:46:35.314276 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.314284 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314293 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-04 03:46:35.314311 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.314318 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314327 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 03:46:35.314344 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.314351 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314360 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-04 03:46:35.314377 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.314384 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314393 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 03:46:35.314410 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.314417 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314432 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-04 03:46:35.314451 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.314458 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314467 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-04 03:46:35.314485 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.314491 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314500 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:46:35.314518 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.314525 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314539 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:46:35.314553 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.314601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.314619 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314626 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-04 03:46:35.314640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314665 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.314672 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314682 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:46:35.314699 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.314706 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314719 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:46:35.314737 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.314748 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314757 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:46:35.314775 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.314781 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314791 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 03:46:35.314809 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.314816 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314825 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:46:35.314838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.314879 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.314895 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314901 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.314915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314939 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314946 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.314988 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.315009 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.315026 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315037 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:46:35.315048 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-04 03:46:35.315061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:46:35.315085 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 03:46:35.315100 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315106 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-04 03:46:35.315120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315145 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.315152 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315162 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-04 03:46:35.315175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.315201 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.315216 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315222 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.315236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315267 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 03:46:35.315275 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315285 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-04 03:46:35.315298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.315324 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-04 03:46:35.315339 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315345 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-04 03:46:35.315360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315385 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.315394 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315404 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 03:46:35.315422 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.315433 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315444 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 03:46:35.315467 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.315474 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315483 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-04 03:46:35.315497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.315532 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.315547 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315553 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.315572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315597 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.315604 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315614 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-04 03:46:35.315627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.315652 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 03:46:35.315667 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315674 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-04 03:46:35.315688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315713 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.315720 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315729 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:46:35.315743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.315768 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.315783 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315789 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.315803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315827 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.315835 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315848 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-04 03:46:35.315862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.315878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.315888 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 03:46:35.315901 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.315929 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.315936 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.315946 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.315960 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.315976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.315990 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316015 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316023 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316032 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-04 03:46:35.316050 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316057 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316067 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-04 03:46:35.316084 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316091 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316100 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-04 03:46:35.316117 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316124 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316133 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-04 03:46:35.316151 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316157 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316170 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-04 03:46:35.316188 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:46:35.316195 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316205 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-04 03:46:35.316222 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:46:35.316229 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316238 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-04 03:46:35.316256 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:46:35.316262 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316272 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-04 03:46:35.316289 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:46:35.316296 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316306 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-04 03:46:35.316323 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316330 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316339 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-04 03:46:35.316356 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316363 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316372 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-04 03:46:35.316389 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316396 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316407 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-04 03:46:35.316429 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316436 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316445 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-04 03:46:35.316459 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.316524 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.316543 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.316550 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-04 03:46:35.316569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.316594 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316601 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.316611 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.316629 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.316636 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.316649 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.316663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.316682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.316692 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.316707 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.316714 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.316727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.316761 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.316768 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.316778 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-04 03:46:35.316791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.316807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.316817 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-04 03:46:35.316831 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.316857 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.316864 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.316874 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.316888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.316904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.316918 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.316948 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.316956 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.316965 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-04 03:46:35.316983 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.316991 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.317000 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 03:46:35.317017 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.317024 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.317034 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-04 03:46:35.317051 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 03:46:35.317058 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.317067 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-04 03:46:35.317084 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.317091 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.317100 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-04 03:46:35.317118 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 03:46:35.317125 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.317135 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-04 03:46:35.317152 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.317159 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.317168 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:46:35.317181 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-04 03:46:35.317220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.317237 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317243 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-04 03:46:35.317266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317291 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.317298 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317308 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.317326 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.317333 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317343 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.317356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.317386 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.317401 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317407 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-04 03:46:35.317421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317459 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.317466 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317480 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-04 03:46:35.317494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.317520 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-04 03:46:35.317535 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317542 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-04 03:46:35.317556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317582 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.317589 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317599 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.317617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.317623 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317633 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.317646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.317677 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.317691 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317698 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.317712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317737 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:46:35.317744 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317764 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-04 03:46:35.317777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.317803 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 03:46:35.317818 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317825 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.317839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317864 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.317871 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317881 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:46:35.317899 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.317905 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317915 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:46:35.317928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.317957 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.317972 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.317978 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.317991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318016 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.318024 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318037 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 03:46:35.318051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.318077 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.318119 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.318148 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.318156 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.318166 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.318179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.318196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.318210 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.318235 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.318243 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.318252 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:46:35.318270 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:46:35.318277 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.318287 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 03:46:35.318302 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.318322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.318336 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:46:35.318556 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-04 03:46:35.318565 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:46:35.318575 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-04 03:46:35.318589 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:46:35.318606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.318620 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-04 03:46:35.318645 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.318653 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-04 03:46:35.318662 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:46:35.318680 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.318687 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-04 03:46:35.318697 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 03:46:35.318710 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-04 03:46:35.318730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.318745 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318751 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-04 03:46:35.318765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318790 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.318798 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-04 03:46:35.318821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.318846 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.318861 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318868 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.318887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318912 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.318920 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318929 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-04 03:46:35.318943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.318969 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 03:46:35.318983 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.318990 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.319004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319029 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.319036 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319045 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-04 03:46:35.319063 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.319070 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319079 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:46:35.319097 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.319103 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319113 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:46:35.319131 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.319138 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319151 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 03:46:35.319165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.319202 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319218 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319224 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.319238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319263 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319270 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319280 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-04 03:46:35.319293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.319319 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.319332 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319358 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319366 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319379 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319394 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.319429 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319456 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.319463 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319473 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:46:35.319543 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.319552 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319564 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:46:35.319583 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.319590 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319599 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-04 03:46:35.319620 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.319628 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319638 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 03:46:35.319656 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.319663 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319673 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:46:35.319735 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.319744 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319755 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 03:46:35.319773 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 03:46:35.319780 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319790 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-04 03:46:35.319804 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.319847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.319864 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319871 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-04 03:46:35.319890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319916 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.319923 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319933 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-04 03:46:35.319951 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.319957 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.319971 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-04 03:46:35.319989 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.319996 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320006 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-04 03:46:35.320023 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.320030 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320039 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-04 03:46:35.320057 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.320064 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320077 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-04 03:46:35.320096 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.320102 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320112 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-04 03:46:35.320130 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.320136 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320146 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 03:46:35.320164 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.320170 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320180 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 03:46:35.320193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.320247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.320262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320268 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-04 03:46:35.320287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320312 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:46:35.320320 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-04 03:46:35.320343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.320369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 03:46:35.320386 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:46:35.320392 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-04 03:46:35.320403 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-04 03:46:35.320419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320430 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-04 03:46:35.320445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320469 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.320489 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:46:35.320506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.320517 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:46:35.320528 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-04 03:46:35.320545 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.320552 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-04 03:46:35.320562 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-04 03:46:35.320578 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:46:35.320585 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-04 03:46:35.320594 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-04 03:46:35.320611 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.320618 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.320632 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.320650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.320657 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.320667 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.320684 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.320690 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.320700 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.320717 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.320724 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-04 03:46:35.320733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.320750 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:46:35.320763 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-04 03:46:35.320773 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:46:35.320789 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:46:35.320796 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-04 03:46:35.320805 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-04 03:46:35.320822 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.320828 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.320838 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.320855 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 03:46:35.320861 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-04 03:46:35.320871 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-04 03:46:35.320888 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.320894 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-04 03:46:35.320904 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.320921 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.320927 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-04 03:46:35.320937 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.320953 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:46:35.320960 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-04 03:46:35.320969 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-04 03:46:35.320986 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.320993 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.321006 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.321024 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.321031 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 03:46:35.321041 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.321056 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-04 03:46:35.321095 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.321124 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-04 03:46:35.321151 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.321178 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-04 03:46:35.321204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.321230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 03:46:35.321256 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.321282 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-04 03:46:35.321310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.321336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 03:46:35.321363 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.321388 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-04 03:46:35.321414 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.321446 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-04 03:46:35.321473 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-04 03:46:35.321500 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-04 03:46:35.321526 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-04 03:46:35.321552 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-04 03:46:35.321578 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-04 03:46:35.321604 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-04 03:46:35.321630 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.321664 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 03:46:35.321691 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.321721 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 03:46:35.321756 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.321781 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 03:46:35.321808 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.321834 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 03:46:35.321860 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.321886 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:46:35.321914 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.321941 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:46:35.321968 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.321994 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-04 03:46:35.322020 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.322047 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:46:35.322074 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.322100 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-04 03:46:35.322127 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.322152 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-04 03:46:35.322179 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.322206 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:46:35.322233 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.322260 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 03:46:35.322286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.322313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:46:35.322339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.322365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.322392 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.322418 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.322454 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.322480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.322506 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.322534 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 03:46:35.322561 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-04 03:46:35.322586 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-04 03:46:35.322613 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.322639 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-04 03:46:35.322665 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.322691 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.322718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.322744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 03:46:35.322770 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.322797 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-04 03:46:35.322825 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.322851 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 03:46:35.322877 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.322903 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 03:46:35.322929 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.322955 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-04 03:46:35.322981 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.323007 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-04 03:46:35.323033 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.323059 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 03:46:35.323087 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.323113 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.323140 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.323170 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 03:46:35.323197 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.323223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 03:46:35.323250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.323277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 03:46:35.323304 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323321 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323347 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:46:35.323373 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323392 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323408 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323470 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:46:35.323498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.323599 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323625 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.323651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:46:35.323753 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323779 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.323804 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323830 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.323855 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323878 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323904 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.323930 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323947 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.323972 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.323998 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324023 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.324049 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324076 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:46:35.324102 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324128 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.324154 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324180 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.324206 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324223 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324249 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:46:35.324274 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324301 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.324327 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324353 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.324378 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324404 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.324434 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324469 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.324495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324528 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324545 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324561 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.324652 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324668 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324685 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324711 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.324739 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324765 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.324791 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324808 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324824 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324840 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324856 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324881 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.324908 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324925 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324941 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.324966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.324993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.325110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325127 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.325219 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325236 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325252 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325268 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325294 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.325320 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325346 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.325371 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325389 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325406 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325426 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325458 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:46:35.325483 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325509 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:46:35.325535 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325551 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325568 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325594 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.325620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.325736 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325761 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 03:46:35.325787 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325804 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325820 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325849 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.325875 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325901 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.325927 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325944 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.325969 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.325995 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326012 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326037 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.326064 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326081 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326107 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:46:35.326132 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326149 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326175 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.326201 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326227 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.326252 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326269 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326285 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326301 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.326352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:46:35.326532 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326549 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326574 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:46:35.326600 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326617 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326633 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326657 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:46:35.326683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.326784 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326810 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.326836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:46:35.326936 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.326962 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.326988 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327013 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.327039 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327056 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327082 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.327108 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327124 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327154 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.327218 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327249 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.327275 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327301 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:46:35.327326 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327352 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.327379 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327405 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.327470 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327490 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327516 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:46:35.327542 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327567 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.327593 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327619 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.327645 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327671 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.327696 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327730 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.327779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327864 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327905 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.327931 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327969 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.327995 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.328020 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328047 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.328073 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328090 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328108 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328124 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328140 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328166 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.328191 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328208 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328225 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.328276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:46:35.328408 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328430 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328448 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328489 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.328515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328532 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328548 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328796 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328824 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.328850 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328877 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:46:35.328918 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328935 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328952 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328968 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.328993 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:46:35.329020 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329046 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:46:35.329072 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329089 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329105 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329131 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.329156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:46:35.329330 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329356 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 03:46:35.329382 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329399 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329416 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329447 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:46:35.329473 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329499 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:46:35.329531 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329599 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329626 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.329652 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329672 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329699 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:46:35.329725 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329742 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329768 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:46:35.329803 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329820 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329846 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:46:35.329874 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329899 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:46:35.329925 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329959 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.329975 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.330000 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.330026 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.330043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.330059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.330076 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.330092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.330108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.330124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.330140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:46:35.330165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:46:35.330193 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.330256 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.330306 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.330356 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.330409 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.330470 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.330523 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.330572 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-04 03:46:35.330620 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-04 03:46:35.330672 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-04 03:46:35.330720 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.330766 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.330814 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.330860 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.330908 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.330958 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.331006 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.331054 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.331100 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.331148 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.331195 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.331243 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.331290 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.331338 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.331388 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.331477 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.331530 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.331576 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-04 03:46:35.331623 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.331669 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.331715 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.331763 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.331812 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.331955 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.332039 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.332087 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.332133 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.332188 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.332244 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.332291 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.332339 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.332395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.332450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.332499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.332548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.332596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.332644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.332690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.332738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-04 03:46:35.332785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-04 03:46:35.332838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-04 03:46:35.332887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.332934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.332982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.333028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.333074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.333122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.333173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.333222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.333268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.333316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.333364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.333412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.333464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.333512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.333561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.333613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.333664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.333710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-04 03:46:35.333758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.333809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.333856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.333904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.333951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.334000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.334051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.334150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.334199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.334303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.334753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.334817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.334986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.335330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.335497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.335597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.335647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.335702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.335898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.336078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.336371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-04 03:46:35.336524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-04 03:46:35.336841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-04 03:46:35.336929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.336978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.337032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.337079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.337126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.337174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.337229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.337277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.337324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.337374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.337457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.337507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.337554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.337602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.337651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.337704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.337755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.337801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-04 03:46:35.337848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.337894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.337939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.337988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.338036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.338085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.338137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.338184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.338230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.338276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.338325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.338371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.338419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.338481 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 03:46:35.338509 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.338571 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.338626 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.338679 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.338733 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.338786 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.338839 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.338897 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:46:35.339013 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:46:35.339073 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:46:35.339126 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.339186 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.339274 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.339329 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.339454 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.339512 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.339572 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.339625 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.339678 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.339731 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.339783 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.339853 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.339908 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.339961 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.340323 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.340383 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.340443 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.340496 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:46:35.340568 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.340623 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.340675 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.340729 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.340785 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.340840 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.340892 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.340948 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.341016 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.341068 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.341121 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.341177 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.341266 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.341334 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 03:46:35.341362 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.341436 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.341491 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.341544 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.341598 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.341665 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.341723 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.341776 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:46:35.341846 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:46:35.341900 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:46:35.341962 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.342015 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.342068 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.342126 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.342179 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.342233 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.342299 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.342353 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.342411 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.342470 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.342524 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.342587 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.342640 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.342708 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.342762 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.342816 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.342869 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.342922 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:46:35.342974 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.343034 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.343101 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.343154 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.343208 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.343262 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.343314 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.343372 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.343430 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.343503 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.343556 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.343609 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.343662 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.343727 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-04 03:46:35.343750 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.343799 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.343847 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.343896 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.343945 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.343993 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.344041 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.344088 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:46:35.344136 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:46:35.344188 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:46:35.344237 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.344284 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.344333 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.344381 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.344434 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.344483 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.344532 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.344580 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.344628 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.344675 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.344722 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.344770 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.344819 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.344867 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.344915 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.344963 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.345011 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.345059 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:46:35.345107 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.345154 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.345202 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.345255 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.345303 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.345351 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.345398 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.345453 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.345500 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.345549 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.345597 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.345645 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.345693 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.345748 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-04 03:46:35.345769 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.345820 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.345870 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.345920 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.345974 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.346024 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.346074 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.346125 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:46:35.346175 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:46:35.346226 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:46:35.346275 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.346329 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.346379 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.346434 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.346485 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.346536 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.346586 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.346637 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.346686 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.346737 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.346787 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.346837 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.346887 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.346937 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.346986 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.347037 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.347087 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.347137 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:46:35.347187 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.347236 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.347286 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.347336 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.347399 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.347458 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.347508 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.347559 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.347609 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.347658 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.347708 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.347758 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.347808 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.347861 wsdl: current service: Service1 2021-03-04 03:46:35.347878 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-04 03:46:35.347908 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-04 03:46:35.347936 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-04 03:46:35.347962 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-04 03:46:35.347993 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-04 03:46:35.348016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.348036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.348046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.348056 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.348065 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.348076 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.348085 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.348093 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:46:35.348103 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:46:35.348113 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:46:35.348122 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.348131 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.348144 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.348153 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.348163 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.348172 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.348181 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.348189 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.348196 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.348205 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.348214 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.348223 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.348232 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.348240 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.348249 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.348257 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.348266 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.348274 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:46:35.348283 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.348291 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.348299 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.348308 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.348317 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.348325 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.348333 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.348343 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.348351 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.348360 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.348369 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.348377 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.348386 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.348396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.348406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.348414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.348422 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.348435 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.348443 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.348451 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.348459 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:46:35.348466 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:46:35.348474 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:46:35.348482 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.348490 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.348498 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.348506 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.348514 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.348522 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.348530 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.348537 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.348545 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.348553 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.348560 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.348568 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.348579 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.348588 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.348596 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.348605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.348613 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.348620 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:46:35.348628 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.348636 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.348643 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.348708 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.348718 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.348727 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.348735 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.348743 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.348751 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.348759 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.348771 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.348779 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.348787 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.348799 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.348809 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.348817 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.348826 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.348834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.348842 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.348849 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.348856 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:46:35.348864 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:46:35.348871 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:46:35.348878 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.348918 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.348927 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.348935 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.348944 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.348952 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.348960 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.348968 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.348976 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.348983 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.348991 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.349002 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.349010 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.349017 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.349026 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.349033 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.349040 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.349048 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:46:35.349055 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.349062 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.349069 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.349120 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.349132 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.349144 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.349153 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.349160 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.349168 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.349175 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.349183 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.349190 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.349197 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.349205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:46:35.349218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:46:35.349227 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:46:35.349235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:46:35.349243 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.349250 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:46:35.349291 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:46:35.349300 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:46:35.349308 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:46:35.349316 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:46:35.349323 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:46:35.349331 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:46:35.349340 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:46:35.349347 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:46:35.349355 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.349363 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.349371 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:46:35.349381 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:46:35.349389 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:46:35.349397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:46:35.349404 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.349412 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:46:35.349419 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:46:35.349431 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.349439 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:46:35.349447 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:46:35.349454 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:46:35.349462 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:46:35.349468 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:46:35.349476 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:46:35.349482 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:46:35.349490 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:46:35.349497 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:46:35.349504 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:46:35.349529 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:46:35.349537 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:46:35.349544 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:46:35.349551 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:46:35.349558 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:46:35.349565 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:46:35.349572 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:46:35.350015 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-04 03:46:35.350030 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 03:46:35.350036 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 03:46:35.350041 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 03:46:35.350048 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-04 03:46:35.350053 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 03:46:35.350057 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 03:46:35.350067 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-04 03:46:35.350077 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 03:46:35.350131 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.350140 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 03:46:35.350158 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 03:46:35.350182 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-04 03:46:35.350189 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-04 03:46:35.350194 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-04 03:46:35.350199 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-04 03:46:35.350204 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 03:46:35.350218 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:46:35.350225 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:46:35.350231 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:46:35.350277 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.350288 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:46:35.350294 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-04 03:46:35.350326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.350337 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 03:46:35.350345 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.350374 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 03:46:35.350380 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-04 03:46:35.350384 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-04 03:46:35.350388 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-04 03:46:35.350392 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-04 03:46:35.350396 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-04 03:46:35.350400 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-04 03:46:35.350405 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 03:46:35.350409 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-04 03:46:35.350420 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184359" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 03:46:35.350438 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:46:35.350446 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:46:35.350450 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:46:35.350456 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.350462 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 03:46:35.350467 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:46:35.350495 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 03:46:35.350502 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.350507 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.350513 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.350518 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:46:35.350528 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 03:46:35.350536 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:46:35.350541 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:46:35.350546 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 03:46:35.350556 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184359" 2021-03-04 03:46:35.350565 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:46:35.350570 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:46:35.350579 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:46:35.350589 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:46:35.350594 wsdl: in serializeType: returning: 184359 2021-03-04 03:46:35.350601 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 03:46:35.350608 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:46:35.350613 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:46:35.350617 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 03:46:35.350622 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-04 03:46:35.350630 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:46:35.350634 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:46:35.350644 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:46:35.350649 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:46:35.350654 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-04 03:46:35.350659 wsdl: in serializeType: returning: 184359PLN 2021-03-04 03:46:35.350664 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184359PLN 2021-03-04 03:46:35.350686 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=184359PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-04 03:46:35.350691 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-04 03:46:35.350698 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9924"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-04 03:46:35.350713 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-04 03:46:35.350719 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=184359PLN 2021-03-04 03:46:35.350769 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-04 03:46:35.350856 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-04 03:46:35.350786 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 03:46:35.350800 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 03:46:35.350805 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 03:46:35.350810 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 03:46:35.350815 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 03:46:35.350823 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:46:35.350833 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:46:35.350842 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 03:46:35.350848 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 03:46:35.350878 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-04 03:46:35.350890 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 03:46:35.350899 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 03:46:35.358086 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 03:46:35.358100 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 03:46:35.358111 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-04 03:46:35.358117 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-04 03:46:35.358122 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:46:35.358127 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:46:35.358131 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 03:46:35.358136 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 03:46:35.358141 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-04 03:46:35.358169 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-04 03:46:35.493075 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-04 03:46:35.493120 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-04 03:46:35.493126 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 03:46:35.493132 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 03:46:35.493138 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 03:46:35.493144 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 03:46:35.493150 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 03:46:35.493157 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 03:46:35.493162 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 03:46:35.493168 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 02:46:35 GMT 2021-03-04 03:46:35.493175 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 03:46:35.493180 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-04 03:46:35.493186 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 03:46:35.493196 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-04 03:46:35.493224 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-04 03:46:35.493235 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-04 03:46:35.493245 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 03:46:35.493250 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-04 03:46:35.493256 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-04 03:46:35.493286 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 03:46:35.493299 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 03:46:35.493306 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 03:46:35.493337 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 03:46:35.493344 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 04 Mar 2021 02:46:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-04 03:46:35.493385 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-04 03:46:35.493467 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-04 03:46:35.493536 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-04 03:46:35.493546 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-04 03:46:35.493713 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-04 03:46:35.493829 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-04 03:46:35.493836 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-04 03:46:35.493846 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-04 03:46:35.493859 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 03:46:35.493884 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-04 03:46:35.493954 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-04 03:46:35.493982 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 03:46:35.493995 nusoap_client: got fault 2021-03-04 03:46:35.494004 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-04 03:46:35.494008 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-04 03:46:35.494013 nusoap_client: detail =